11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Hesabımda para olmasa bile kredim var: Kendi kredim." PAMUKBANK Cu mhuriyet Arayın, siz de hemen Açık Hesap sahibi olun. Alo24 Hizmet Ekibi: 288 14 14 PAMUKBANK 9. Yll SAYI24551 / 4000 TL (KDVıcmde) KURUCUSU YUMÜS NADİ (1924 1945) BMfcAKı NADIR NADI (1945 1991> 25ARALIK1992CUMA Koç9hükümete çattıDEMIREL SAVUNDl Gidişat kötü değil • Turkıvebutçesı geçmış butçelenn ıpoteğı altındabulunuyor Gıdışatı tek kalemle değerlendırmek doğru değıldır • 5. Sayfada Kocabiryılın konuşularakboşa geçtiğini söyleyen Rahmi Koç, "Sonuçlara bakıldığında memleket zaman kaybetmiştir" dedi. \\k\R\(Cumhuri>et Bürosu)- TL SIAD ın \ üksek Istışare Konsevı nde hukumetsuçlandı TUSIAD V uk>ek Istışare Konsevı Bdşkanı Rahmı Koç bırvılın konuşularak geçınldığını belırterek " Sonuçlara bakıldığında memleket bu\ uk zaman ka\betmıştır Bumemleketın\e problemlennın bır sene daha geçımneye tahammulu j, oktur" dedı TL Sl AD her > ıl geleneksel olarak Istışare Konsevı toplantılanndan sonuncusunu bu\ılda Ankara da\aptı Istışare Konseyı Başkanı Rahmı Koç unda dedığı gıbı "'hukumet ve bürokratlarla sakın dnalog kurmak amacıyla' Ankara davapılantoplantı amacına ulaşamadı TOBB Başkanı YahmErezın ibtıtasının hemen ertesınde TL SI AD ın Ankara çıkarması hukumetten beklenen ügı\ıgormedı TÜSI AD ın Istışare Konse\ı toplantısına aralannda Alı Koçman SakıpSabancı. Hamıt Bellı \s\m Kocabıyık Sedat Aloğlu Ibrahım Bodur Turgut Yılmaz ın da bulunduğu 55 u\esı katıldı Toplantının ba^ına açık bolumunde konuşan Istışare Konsevı Başkanı Rahmı Koç tavsıyevegoruşlennındıkkate alınmamasına rağmen vıne de hukumete onenlennı sunacaklannı söyledı Hazırlanan \ergı yasası toplusozleşmeler \e ış gu\encesı yasa taslağıyla AT ıle gumruk bırlığı konulannda u\arılarda bulundu Koç tan sonra soz alan TLSIAD Başkanı Bulent Eczacıbaşı daha çok hazırlanmakta olan vergı >asası ıle çalışma vaşamına ılışkın goruşlennden sozettı Eczacıbaşı. "Çahşma hayatında (,ok cıddı sorunlarla karşı karşı>a bulunduğumuzkuşkusuzdur Gre\ler, nerede\ se butun dunyada ortadan kalkarken ulkemızde gre\ lerde kavbedılenışgünusayısırekorduzeylere mArkastSa.l4,Sü.2'de ÇekiçGüç'le alüaydaha• TBMM Genel Kurulu. Çekıç Güç'ün görev suresının 6 a> sureyle uzatılmasını ıçeren hukumet tezkeresını kabul ettı Genel Kurul'da 236 mılletvekılı, gorev suresının uzatılması ıçın kabul. 155 mılletvekılı de ret oyu verdı • Genel Kurul'da Başbakan Süleyman Demırerm verdığı bır onergevle. Çekıç Guç'ün çalışma koşullan konusunda, hukumete mevzuat çıkarma yetkısı de verıldı Muhalefetın. Çekıç Guç ıle ılgılı verdığı onergeler reddedıldı • Dışışlen Bakanı Hıkmet Çetın, Çekıç Guç'ün başka bır \erde konuşlandmlmasınm Türkıye'ye onemlı sorur.lar getıreceğını söyledı. U 4. Sayfada • KAMUDA GREV DALGASI mu.Sayfada • ISKENDERUN'DA ÇOLUK-ÇOCUK AÇLIK GREVINDE mu.Sayfada • ZELI KAMPI BOŞALTILIYOR • 4.Sayfada ÖzaPdan farklı \aklaşım Kaçakçıya Tanju örneği • Cumhurbaşkanı Ozal \er- gı kaçıranlara hapıs cezası ve- nlmesını ısteverek" Vergı kaçı- rana hapıs cezası konulmdlı- dır 10 sene hapıs cezası kovalım ondan sonra kaçınl- maz Tanju'vd venlen ceza gıbı dedı IZMİR (Cumhunvet Ege Bu- rosu) - Fenerbahçelı mıllı fut- bolcu Tanju Çolak a Mercedes kaçakçılığından dolayı venlen 9 vıllık hapii cezası ıle ılgılı tartış- malara Cumhurbaşkanı Tur- gut Ozal da katıldı Ozal Hıl- ton da yaptığı konuşmada vergı sıstemını eleştınrken Vergı vermeveneceza vermelı- sınız Hapıs cezası olmab 5 se- ne Tanju nun rakkamı gıbı 10 sene Ondan sonra kımsenın \ereı kaçıracağını sanmıyo- mİrkamSa. 14,Sü.2'de Gazeteciler Cemıyetı Cumhuriyet 3ödülaldı • Gazetealer Cemıyetı nce duzenlenen 1992 Gazetecılık Başan Odullen'ru kazananlar belırlendı Gazetemız yazarlanndan Öral Çalışlar Inceleme", Gorsel vonetmenımız Alı Acar "Sayfa Duzenı' dahnda odul aldılar Muhabınmız Behzat Şahın Fotoğraf dalında mansıyon aldı İstanbul Haber Senisi - Ga- zeteciler Cemı>etı tarafından duzenlenen '1992 Turkıve Ga- zetecılık Başan Ödullen"nı ka- zananlar bellı oldu Sonuçlara gore gazetemız yazarlanndan Oral Çalışlar "Inceleme' dah "Yaşam kateaonsinde, gaze- MArkasıSa.l7,Sü.i'te \ni soğukla bastıran kar > ağışı İstanbul'da etkili oldu. Srfınn altına düşen ha>a sıcaklığı >ollarda buzlanma\ a neden oldu. Bele- diveotobusleri zaman zaman çalışmadı.(Fotoğraflar ERDOGAN KOSEOĞLU UĞLRGUNYUZı Karakış yaşaını etkiledi• Yoğun kar \ ağışı ozellıkle Doğu ve Gunevdoğu daetkılı oldu 9ılde2bınko\\olu kapandı Şanlıurfa-Gdzuntep karayolunda ıkı yolcu otobusunun çarpışması bonucu 13 kışı yaşamını yıtırdı • Istanbul'da ıkı gundur devdmedenkarydğışı nedenıvleılk veortaderecelı okullar pazartesı gunune kadar tatıl edıldı Bırkişı donarak oldu Haber Merkezi- Soğuk vc kar tum \ urtta gunluk \ aşamı etkısıaltınaaldı DoğuveGu- ne\doğu Anadolu bolgelenn- de yoğun kar yağ^ı nedenıyle dokuz ılde 2 bın ko> yolu ula- şıma kapanırken, Bursa'da XX) Zonguldak'ta 355 koyle ulaşım kesıldı tstanbul'da ıkı gundür devam eden kar >ajn- şından dolayı ılk \e orta dere- celı okullar pazartesı gunune kadar tatıl edıldı Kent ıçı ula- şımı guçlukle sağlanabıhyor UArkasıSa.I4,Sû.rde Acar (, alışlar Şahın KandUveNoel aymCami ve kiliselerden dün, bütün dünyaya birlik ve kardeşlfk çağnlan yapıldı Muslumanlar uç a> ların başlangıcı olarak kabul edilen Rega - Hıristi) an dun> ası, Isa pe\ gamberin doğum gunıi olan Noel" ip kandilinde camilerde ibadet ettiler. \ UĞUR GUNY UZ) kilıseleri doldurdu. (Fot igraf HATICE TL NCER) de Haber Merken - Noel \e Rcgaıp Kandılı %>ılaradan sonraılk kezdunavnıgete kııtlandı Hınstı>analemılsa Pc\ gambenn doğum gunu olarak kabul ettıgıNoel'ı dun kılıselerde Noel şarkılan dınle\erekgeçırdı Hınstıvanlar Noel sevınonı \aş.ırken avnıgece Vlüsluman dun\aM ıse uç onemlı geceden bın olan Regaıp Kandıh'nı kutladı Dı>anetlşlen Başkanı Vlehmet Nun V ılmaz, uç a\ lann başlangıcı olarak kabul cdılcn\eHazretı Muhammet ın ana rahmıne duştuğu gun olan Regaıp Kandılı nedenr>le)a>ımladığı mesaıdd tum dun> a> a bırlık ve kardeşlık çağnsında bulundu Tıırk^e de dun gece camilerde mc\lıtlcrokundu Almanya kılıselenndedeırkçıhk\e \ abancı duşmanlığıkınandı Dı\anet Işlerı Başkanlığı ndan alınan bılgıvegore Regaıp gecesı ıle Noel 36 > ılda bır aym mArkasıSa.l7,Sü.6'da GtNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Önemsenecek İpuçları Başbakan Demırel neies nefese Basın toplantısını bır saate sığdırıyor 09 55'te, -koru- malarının deyışıyle- Meclıs e ıntıkal edıyor" Başbakanlık Musteşarı Seckınoz den daha once oğ- rendığımıze gore programı oylesıne yuklu kı, geceyarı- sına kadar çalışacak Dun dağıtılan yazılı metınde, Başbakan, çalışma tem- posuyla ılgılı bılgılerı tarıhsel kayıtlara geçırmek ıçın olacak, kımı rakamlar verıyor Örneğın ışbaşına geldığınden ben Bakanlar Kurulu 82 kez toplanmış Mıllı Guvenlık Kurulu 15, Askerı Şûra 4 YPK 10 kez • Arkası Sa. 17, Su. l 'de Fransa Cumhurbaşkanrnın İstanbul hatırası Fransa Cumhurbaşkanı İstanbul'da Mitterrand'ın özel ziyareti istanbul Haber Senisi - Fransa Cumhurbaşkanı Françoıs Mıtterrand. dun Is- tanbul'dakı tanhı \erlen gez- dı istanbul a oncekı gece geh- şı gızlı tutulan Mıtterrand Tunng ın ışlettığı Yeşıl Ev de kalı>or Dun sabah Sultanah- met Camıı nı gezen Mıtter rand daha sonra yoğun kar vağışı altında Sultanahmet Mevdanfnından vuruverek Ayasofya Muzesf ne geçtı Franvi Cumhurbaşkanı, Ayasof>a Muzesfnden sonra Yerebatan Sarayı'nı gezdı Mıtterrand, kalmakta olduğu Yeşıl Ev'e donerken bır ara Sultanahmet Meydanfnda gazetecıkrepozverdı Ancak gazetecılenn soru sormasma ızınvenlmedı Ote yandan AA'nın bıldır- m Arkası Sa. 17,Sü.4'te •ORSA Oncekı 4O94.6O Dun 4059.98 DOLAR | MARK Oncekı 8510 Dun 8580 Oncek 5395 Dun 5380 AtTll^rg OnceKı 92.5OO Dun 92.300 TV/ 10. Sayfada 'Küçük Çin'de BüyükBela' ekranda AcıAy/11. Sayfada Cinselliğin dopuğunda ölümcül ilişki Konukyazar/8. Sayfada Dışişlerinin işleri Nazmı Akıman OLAYLAMN ARDINDAKİ GERÇEK Thıyath ve Sağtr... Ft nerhalii, ı lı Tanju Çolak çazetelenle nıanşettır L nlıt fut- hohıı oromohıl kaçakçılısı ıd- dıasnla \urgılanmış 9 \tl hapıs 5 5 nııh ar lıra para cezasma (arptırılnuştır Bunun uzerme kınu<,e\relerdebıı tepkıbaşladı hukuk^ular harekete geçtıler hasııukı çeştth \orumlar \a\ım- laıınoı Tan\u\a venlen ceza (<>k a°ır swı ıln or Adaleî Baka- nı TB\f\f Adalet Konııs\onu Bıişkıını u (.eşıtlı hukuk{idar- chııı çoııçler alınnor stachum- loı ın tı ıbımlerım dolduran taraf- lüihıı çosterı \apnorlar \asa- larm adtıletsızlığınden soz açılı- ı oı <>la\ ın ho\ utları bın u\ or Tan/ıı \<ı \etıkn ctzanın (içır- Itçı u/ </(/ \a\anııı adalelsızlığı uzerme basınımızda çenış bır kampan\a at,ılırken \a:ı ıslerı mudurleı ının masasına hır haber dulıa geldı Ankara DGM (De\let Gu- \enhk Mahkemesı ı "Nevrozla- dık Şafakları" adh k ıtabın \ aza- rı Edıp Polat a 2 \ıl hapıs 50 mıhon lıra para \a\mcısı Hık- met Koçak a da I mıhar 728 mıhon lıra para cezası \ermıstı Habertn a\ rıntılaı ım bugıınku Cıımhurnet teoku\acaksınız Her ıkı da\a da ı ururlukte ol- duğundan \e tem\ ız asamasmda kesın sonuçlart almacağından \ a\ ın \ asağı bulunmak tadır Bı- Imdığı gıbı ceza da\alarmda muhkeınt terı etkı!e\ nı \a\ ın ı apınak \ asalarca yasaklannuş- tır Ancak bız bır başka nokta uzermde durmak ıstn oruz Bugunku gazetelenmız "Ki- \4rkasıSa.l7,Sü.I'de ••• Boşanma / Arka Sayfa Bekâr baba çocuğa iyi bakar Kitaba rekor ceza• Ankara DGM, Nevvrozladık Şafaklan adh kı- tabın \azan Edıp Polat'a 2 yıl hapıs, 50 mılyon para. ya>ıncı Hıkmet Koçak'a da l mıl>ar 728 mılyon lıra para cezası \erdı. ANkARA (Cumhunvet Bu- rosu)- Boluculuk propaganda- sı \apıldıgı ıddıası\la" 1991 şubaiında toplatılan \e hak- kında De\let Guvenlık Mah- kcmesı nce dava dçılan Nevv- ro/ladık Şdtakları adlı kıta- bın va/an Edıp Polat 2 yıl hapıs \e 50 mıKon lıra para ce- Aisına (.arptııılııkcn kıtabı vd\ıml ıvaıı Başak Va>ınLilık \c Pazarlama Şırketı sahıbı Hıkmet kot.dk da 1 mılvar^28 nıılvon lıra para cezasına mah- kuın edıldı Ankara DGM de oncekı gun \apılan duruşmada. Te- rorle Mucudelc \ asası nın 8-1 gore eezalandınlan \aiir Edıp Polal kıtaptd \er dLın ıkı cumle nedenıvle Holu- ı.Likık propaganddsıyaptıgının ıddid cdıldığını belırterek Bu cumleler de çeşıtlı vazarların jazılanndan vaptığım dlıntı- lardır \asada suç savılan bır fiılı ovmektcn \argılanabılı- nm ancak doğrudan doğruya benı boluculuk propagandası vapmakla suçlayamazlar de- dı Bugune kadar vazdığı 6 kı- M Arkası Sa. 17, Su. 7'de GOZLEM UĞUR MUMCU Çay ve Şeker... Radyasyonlu cay ve fındık konusunda bır açıklama yapan eskı Sanayı ve Tıcaret Bakanı Cahıt Ara\,"Halkın huzura kavusması ıcın Yuce Dıvan a cıkmayı ben ıstıyo- rum Bu olayın başka turlu cozulmesı de mumkun değıl- dır dedı Isın doğrusu budur Hemen soruşturma başlamalı ve dosya Yuce Dıvan a gondenlmelıdır Eskı bakanı bu acık tutumundan dolayı kutluyoruz Aral ın radyasyonlu çay ve fındık konusundakı açıkla- masının bır bolumu de şoyle MArkosıSa. 17, Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle