23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 ARALIK 1992 CUMARTESI* CUMHURIYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK U Baştarafi I. Sayjada ınanıyor Bırgrupadamınıstedığıgayetacık Partı doğalsonuç olarak hukumet ellerıne geçsın ısterler Oysa 'delege buna yatmaz bu yoldakı manevraları bosa cıkaracak kıvamda Demırel ın dortte bır yuzyıllık muhalıfı Sadettın Bılgıç - ın cevresınde toplanan eskı mılletvekıllerı ya da umdu- ğunu bulamayan secım yıtırmeyı seçılememeyı, bır yere varamamayı Demırel'den bılenler Karşıda Ne var kı basmın gozde kalemlerı, Bılgıç ve çevresı gıbı dusunmuyor DYP nın AP surgıtı bır partı olduğunu, oyleyse AP nın feshedılerek DYP nın surmesını akılcı buluyor savunuyor Sadettın Bılgıç le dolaylı dolaysız ılışkılerle aynı ağzı paylaşan kımı zevat-ı muhterem Demırel duşmanlığını yenı bır bolunmeye goturebılırler mı"? Kongre masraflarını da ustlenen DYP genel merkezı- nın hesaplarına gore 1340 dolayındakı delegenın bını kongreye katılacak, sonuçta 250 oya karşı 750 oyla AP sıyasetten cekılecek Laf lafı açar ama... Anılar gunumuzun kımı varsayımlarını olasılıklarını gecmıse surukluyor 1970 lerde Bılgıç ve bır avuc mılletvekılının bugun sa- hıpçıktıkları AP yı bolerek Demokratık Partı yı kurdukla- rını anımsıyor ınsan 0 sıralar Demırel e ta Ankara'dan Konya'ya soyleme- dığını bırakmayanlar halkın sağduyusunda bır sure sonra destek bulamayınca -başta Bılgıç- yıne Demırel'e, yıne AP ye koşmuşlardı Dert yıne başgosterdı bugun yıne karşı çıkıyorlar Başbakan Demırel geçmışten soz açmıyor Bılgıç- ler ı çevresındekı zıkzak çtzmekte usta olan eskı sıya- setçılerı ısım vererek eleştırmıyor Hatta eleştırı dozu bıle hafıf Sadece bır ıkı satırla karşı grubun varlığından, zorunlu olarak soz edıyor Son cumlesı bugun AP kongresınde yapacağı konuş- mayı ozetlıyor 1 Bırı ıkıye bolmenın ne yararı var kı dıyor Sabahkı kısa soyleşıde kongreyı kapatıyor başka ko- nularaatlıyor Akaryakıt fıyatlannda ıkı yuz lıra dolayında ındırım yapmıs hukumet Zam yapılınca kızıp soylenenler, -ozellıkle basın- fıyat ındırımını de aynı tepkılerle karşılı- yorlar Başbakan yenı fıyatların keyfını yaşıyor \/arsın oyle soylesınler ' dıyor Dışarıda ham petrol fıyatları ıkı dolar duşunce kurumun onerısıyle fıyat ındırımıne gıtmışler Ancak dışarda ham akaryakıt fıyatı yukselırse, benzıne motorıne zam kesın' Demırel lafı değıştırıyor ama kımı otel lobılerınde, odalarında, yazıhanelerde dun kongre konuşuluyor ku- lısçalışıyordu Kongreden beklenmeyen bır sonuç çıkmazsa 1960 darbesınden sonra tam yırmı yıl Turk sıyasetınde onem- lı hızmetler veren bır pa"tı DP nın surgıtı Adalet Partısı ışlevını DYP ye devrederek bugun yakın tarıhın bır par- çası oluyor Radyasyonzedeler, • Baştarafi 1. Sayfada ıçıvorum dedı Dalga geçtıler Zamanın Başbakanı, şımdıkı Cumhurbaşkanı da Bu, benım erkeklığımı guçlendınyor' dıye demeçler verdı O zamankı Turkıye Atom Enerjısı Kuru- mu Başkanı Ahmet Yuksel Özemre dc başka şeyler soyle- dı" dedı Gunda>. bu olayda ıdarenın kusurlu olduğunu be- lırterek "Zarar goren vatan- daşlar ıdare>e başvurarak, zararlannın tazmın edılmesını ıstevebılırler Aslında lyı bır ıdarenın bunu zaten kendısının tazmın etmesı gerekır Lygar bır ulkede bu ola>ın dava ko- nusu olmaması gerekır" goru- şüne >er verdı Vatandaşlann, şu andakı ıdare aleyhıne dava açabıleceğını vurgulayan Gun- day, şunlan soyledı Oanıştay'dan 3. kez rektörlüğe 'evet' \NKARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - Danıştav Idan Dava Daırelen Genel Kurulu. Danış- tav 5 Daıresı'nın Istanbul Lnı- versıtesı Rektoru Prof Dr Cem'ı Demıroğlu hakkında 2 donemden fazla ust uste rektor- luk yaptıklan gerekçesıyle ver- dığı yurutmevı durdurma kara- nnı kaldırdı YOK Başkanhğı'nın 5 Daıre \e ıtırazını değerlendıren ve bır ust kurul olan 1dan Dava Daırelen nın karan uzenne bu konumda bulunan Buyukerşen ve Demıroğlu'nun yanısıra Selçuk Lnıversıtesı Rektoru Prof Dr Halıl Cın ve Hacette- pe Lnıversıtesı Rektoru Prof Dr Yuksel Bozer yerlennı ko- rumuş oldu Danıştav Idan Dava Daıre- len Genel Karulu dun toplana- rak. YOK Başkanlığı ndan 5 Daıre nın Cem'ı Demıroğlu'- nun 3 kez bu goreve atanma- sıyla ılgılı verdığı ıtırazı değer- lendırdı Genel Kurul ıtırazı yennde büarak yurutmeyı durdurma <arannın kaldınl- masını o> çokluğu ıle kabul ettı urul, rektorlenn 3 kez avnı soreve atamnalannda yurut- meyı durdurma ıçın gereklı ko- şulun bulunmadığı goruşunu benımsedı Bu dururna gore Cem ı De- mıroğlu 'esastan' karar venle- ne kadar gcrevıne devam ede- bılecek Koruvlaıigılıaçıklama vapan Daaştay Başkanvekılı Salım Ozkan Danıştav 'ın v oer- dıjâ yürutrrenın durdurulması karannın kildınldığını belırte- rek, uvelerden 16'sının lehte, 7'sırınde akyhteoy kullandığı- nı bıldırdı Neııcede bu bırfcamugöre- vının vapılması sırasında yapı- lan hızmet kusurudur Bu da Turkıye Atom Enerjısı Ku- nımu'nun gorevlen ıçensınde Bu kurum kotu çalışmış, hız- metı kotu ışletmıştır. bu neden- lesorumludur OdaBaşbakan- lığa bağlıdır TAEK Başkanı - nın kusuru nedır bunda 1 O da ıdareyı yanlış yola sevk etmış- tır Dolayısıyla şımdıkt ıdare zamanın TAEK Başkanı'na 'bunu ode dıyebılır Yanı rucu edebılır Kardeşım bu senın kusurundan dolavı olmuştur, gel bunun hesabını ver' dıyebı- hr ' Çemobıl facıası sırasında Sa- navı ve Tıcaret Bakanı olan CahıtAralın "Hukumetıuyar- mıştı dedığı eskı Dışışlen Ba- kanı Vahıt Halefoğlu. bu konu- ^a eklevecek bır sozu olmadığı- nı soyledı Halefoğlu. "Bu sozlere ılave edecek "hıçbır şe- yımyokbenım Çunku okonu- da bız hancıve olarak. Başba- kânbğa yazdık. dışarda boyle boyle bır şey soylenıyor dıye Ondan sonrakı butun faahyet- ler bızım dışım.zda oldu' goru- şuneyerverdı HAV\ DURUML TURKIYE DE DUNYADA Mleteoroloıı Gene Mu durlugurıdena nanbılgı ye gore yurdun kuzey ve dogu kesımlerı çok bulut lu Marmaranın dogusu Karadenız lc Anadolu- nun kuzey ve dogusu Dogj Akdemz ıle Dogu ve Guneydogj Anaoolu bol geıerı yagıslı geçecek Hava sıcaklıgı degısmeyecek Ruzgar kuzey ve doğu yonlerden hafıf ara sıra orta kuvveöe esecek Demzlerımızde rjzgar Dogu Karadenız de gunbatısı ve lodos Batı Karadenız deyıldızvekarayeı dığerdenızlerdeyıldızvepoyrazdan 3-5 yer yer 6 kuvvetınde saatte 10-21 yer yer 27 denız mılı hızla esecek Van Golu nde hava cok buıutlu ve ka r yagıslı gececek Adana Afyon Agn Ankara Araaiya Aydm Bursa Canakkale Dıyarbakır Edırne Erajrum Eskşeh' Istanbul İ2mır Kare Konya Samsun Trabzon Zonguldak Y 10 4 B 2 -4" K 2 5" K 4 -4* B 12 4" B 8" 2* 4" 11 2* 3S B 5" <T K 2 5' K 4 -4' Y 5" 2" B 8C 0" K 2" -4" K B r K 9 r 5- 7* 3" 9 5' Ö yağmuru teri A-açıkB-tuütuG-guneslıK-kar S-ssıYya<jrmjrtu Cumhuriyet doruktaİstanbul Haber Servisi - Tum dunvada hızla gehşen bır ıletı- şım çağı yaşanırken. ınsanın bılgı. cesaret ve azmını bırarava getırerek ulaştığı doruk noktası daha da anlam kazanıvor Bu- nun en sıcak orneğı ıse Nokta dergısının verdığı " Doruktakı- ler "92" odullennın oncekı gece Cemal Reşıt Rev Konser Sa- lonu nda gerçekleştınlen dağı- tım torenınde vaşandı Doruktakıler 92" odullen kapsamında Nokta dergısı okurlannın Basın dalında bu vıl "zırve>e taşıdığı" Cumhurı- vet çalışanlan adına odulu Ga- zetecıler Cemıyetı Başkanı Necmı Tanyolaç tan alan gaze- temız Genel Yayın Yonetmenı Ozgen Acar'ın yaptığı konuş- mada verdığı mesaj ıse gazetecı- lık açısından oldukça anlamlıy- dı Ozgen Acar " Babıalı Super- marketı "nın deterjan, dış macunu ve prezervatıt dağıtır- ken. Cumhunyet ın yalnızca " gazete ' verdığını anımsatarak demokrası ve ınsan haklannda mucadele veren Cumhunyet gazeteM çalışanlannın ozvensı- m odule değer bulan Nokta dergısı okuyuculanna teşekkur ettı Polıtıka basın ış \e ^anat dunvasından çok savıda davet- lının katıldığı odul torenı Nok- ta Yayınlannın Yonetım Kurulu Başkanı Bulent Şemı- ler ın açış konuşmasıyla başla- dı Şemıler ozellıkle Turkne gıbı bır ulkede çeşıtlı alanlarda bellı gayretler gostererek zıne- ye çıkmanın oldukça zor oldu- ğuna dıkkat çektı Şemıler konuşmasını şovlesurdurdu "Trafik kazalarında goz gore ınsanlann olduğu temız hava- nın lenefius edılemedığı, en temel yaşam hakkının gozardı edıldığı fabnka bacalanna fılt- re takmamakta dırenen yonetı- cılerın bulunduğu. plansız bır nufus artışinın yaşandığı. ın- sanları oy depobu v e duz v atan- daş olarak goren muhalefet ıle ıktıdara mensup polıtıkacılann varolduğu ezbercılığedavanan bır eğıtım eğıtım sıstcmının uy- gulandığı bır ulkede vaşiyoruz Çevre ve tanhı dokulann yağ- malanmasına rağmen ne ANAP. ne SHP ne de DYP doğru durust bır ımar yasası çı- karmamijtır Zarar etmesıne karşın KİT'ler hala ozelleştın- lememıştır Kısırpohtıkmenfa- atlere rağmen mevcudu koru- manın maharet savıldığı ınsan şeref ve haysıyetının sorumbuz- ca ayaklar altına alındığı. ada- let mekanızmasının ışlemedığı. TBMM salonlannda çıf kofte partılennın duzenlendığı nab- za göre şerbet vermenın maha- rel savıldığı ulkemızde doruğa çıkabılmek çok çok daha taktı- re şayan bır şey olsa gerek Şemıler. sık sık alkışlarla ke- sılen konuşmasını şu sozlerle noktaladı Bu deeerlı ınsanlar ve ku- Bakana 42 milyarlık torpil Baştarafi 1. Sayfada Cumhunyet ın edındığı bılgı- ve gore. Batallı. Korfez savaşı oncesınde Gazıantep'te kurulu firması aracılığı ıle Irak a yaptı- ğı ve onemh bolumu baklıyat- tan oluşan gıda maddelen ıhra- catının parasını tahsıl edemedı Bu sırada gorev de bulunan Me- sut Yılmaz hukumetı. ıhracat- çılann bu turden tahsıl edeme- dıklen alacaklannın E\ımbank aracılıgı ıle odenmesıne ılışkın bır dızı Yuksek Planlama Ku- rulu karan aldı Bu kararlar, sadece "akredıtıflı alacaklan" kapsamına aldığı ıçın, Mehmet Batallı. bu odemelerden yarar- lanamadı Bır Exımbank yetkı- lısı Cumhunyet'e konu hak- kında şunlan soyledı ' Bılıyorsunuz akredıtıf açıl- mış olması, bu turden alacaklar ıçın bızatıhı bır garantıdır Bız. bu turden alacaklan Exımbank olarak karşılayacağız, tabıı kaynak bıze Hazınetarafından aktanlacak Savaşın bıtımın- den sonra da Hazıne, bu para- lan Irak tan tahsıl edecek Vlantık budur Ancak, Sayın Batallfnın fırmasının ışlemlen bu kapsama gırmıyordu Çun- ku bızım mal mukabılı dıye ad- landırdığımız bır tur ışlem soz- konusu ıdı ve burada garantıler çokzayıftı Açık soy lemek gere- kırse. Savın Batallı, mudebbır bır tuccar gıbı davranmamış, gırdığı nskın bedelını de kendısı odcmıyor ve bunu dcvlete odet- mek ıstıyor Işın ozetı budur Bu konuda Exımbank'a çok gelıp gıttıler ve bu odemenın ya- pılamayacağı kendılenne ızah edıldı Çunku mevzuat buna musaade etmıyordu Ancak sonradan, baktık kı, bu odeme- nın yapılabılmesıne ımkân ve- recek bır karar çıkmış Hatta bunu Hazıne dekı arkadaşlar 'Batallı Karan' dıyeadlandırdı- lar Boyle bır karar olunca bız de odemeyı yaptık 5 mılyon dolar (42 mılyar TL) karşılığı bır para odendı kendılenne " "Batallı karan" dıye anılan ve 2 Hazıran 1992 tanhını taşı- yanHazıneve Dış Tıcaret Müs- teşarlığı yazısı ıle Exımbank"a odeme emnnı veren karar şoy- le "Irak ve Kuveyt'e ıhracatı akredıtıflı odeme şeklıne gore gerçekleştınlıp bedelı tahsıl edı- lemeven ıhracat alacaklannın Hazıne ve Dış Tıcaret Muste- şarlığı'nca ıncelenmesını mu- teakıp temınat karşılığında ıhracatçı tarafından kredılendı- nlmesı 25 Ocak 199! tanh ve 91-T- 5 sayılı karar ıle hukum altına alındığından. Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarlığı Hazı- ne kontrolorlen tarafından ya- pılacak ınceleme sonucu, Kor- fez knzınden once Irak tarafın- dan akredıüfler kapsamında olmakla beraber. akredıtıf amı nnın odeme talımatı alınmaksı- zın gerçekleştınldığı ve bedciı- nın tahsıl edılemedığı tespıt edılen ıhracata aıt alacaklann da temınat karşılığında alınan karar çerçevesınde kredılendı- rumlar bızlere geleceğın Tur- kıye sınde umut. ferahlık ve aydınlıkvaadetmektedırler İn- sanlardakı bu değjşım fırtınası tum bu olumsuz tabloya rağ- men. geleceğe ışık venyor " Sunuculuğunu Rerîa Muh- tar'ın ustlendığı gecede daha sonra Nokta'nın yayıncılık an- layışının tanıtıldığı bırmultıvız- yon gostensı gerçekleştınldı Bunun ardından ıse 16 dalda belırlenen "Doruktakıler" 92" odullennın dağıtımına geçıldı Beyın mıkrocerrahısı alanın- da yaptığı başanlı çahşmalarla dunyanın onde gelen tıp adam- lan arasına gıren Prof Dr Gazı Yaşargıl'ın Bılım dalında ka- zandığı odul Devlet Bakanı Ib- rahım Tez tarafından Yaşar- gıl'ın çoçukluk arkadaşı Kara- ca Taşkent e venldı Muzık dalında bu yıl dordunve kez do- ruğa çıkan Turk Pop Muzığı - nın unlu sanatçısı Sezen Aksu ise odülunu yıne kendısının ye- tıştırdığı Sertab Ercner den al- dı Sertab Erener anne' ola- rak gorduğu Sezen Aksu ya odulunu venrken Bız bır aıİe- yız ve bu odulu tum aıle adına sunuyorum dedı Ozellıkle ıh- racat alanında başan kazana- rak Turkıve nın çağdaş ve dınamık ış kadınını sımgeleyen Sıdıka Aıalav'a üe Iş Dunvasi dalında kazandığı odulu Tu- nzm Bakanı Abdulkadır Ateş tarafından venldı Kurum dalında doruğa seçı- len Turkıve Genç lşadamlan Derneğı (TLGIAD) adına odulunu Insan Haklanndan Sorumlu De\let Bakanı Meh- met Kahraman dan alan dcr- nek başkanı Jefi kamhı ıse bu teşvık odulunu derneğın değıl gençhğın kazandığını soyledı Adlı Tıp \asası, CMLK. ha- zırhklarını surdurduğu Çocuk Mahkemelen Avukatlık. Ceza Infaz Y asası çalışmalan ıleTur- kıve'nın demokratıkleşmesı yo- lunda gosterdığı çabalardan oturu Polıtıka dalında Nokta okurlannın doruğa çıkardığı Adalet Bakanı Sev fı Oktav a ıse odulunu Nokta Yayın Kurulu uyesi Hulusı Gurbuz verdı Seyfı Oktav vaptığı kısa konuş- mada "Bır ınsan ıçın en mutlu bır an berabennde sorumluluk duvgusunu da getınyor Tur- kıye de çağdaş bır demokrası- nın yaşam bıçımı halıne gelme- sındc butun çabamı kannca karannca surdureceğım dedı Televızyon dalında odule de- ğer bulanan gazetecı-yazar Mehmet Mı Bırand ıse odulu- nu Kanal 6 nın sahıbı Ahmet Özal ın elınden aldı Eserlenyle Turk ve Dunya edebıyatında onemlı bır yer kazanan Yaşar Kemal'e ıse Edebıyat dalındakı odulu Nokta Yayınlan Imtıyaz sahıbı Hurrem Fılâ tarafından venldı Bır sure once Lmberto Eco'nun Foucauk Sarkacı' adlı romanını çevıren Şadan Raradenız ıse Çevın dalında nlmesıne karar venlmıştır " 'Biz\ezne\ız' kazandığı odulunu Devlet Ba- kanı Orhan Kılercıoğlu'ndan aldı Plastık Sanatlar dalında "Berlın Sergısı" yle doruktakı- ler arasına gıren ressam Ömer Uluç'a ıse odulu, Cıhat Burak tarafından venldı Mızah dalında doruğa seçı- len Ganı Mujde ıse odulunu Hıbır dergısı Genel Yayın yo- netmenı Hasan Kaçan dan al- dıktan sonra mıkrofondan şoy- le seslendı "Çevremız bıze çoğu kez "Y aptıgınız ış çok zor çunku guldurmek zor bır eylem" dı- yorlar ama sanınm gulebılmek guldurmekten daha zor1 " Yılın burokratı seçılen Mer- kez Bankası Başkanı Dr Ruş- du Saracoğlu'na ıse odulu İn- terpress ve Nokta Yayıncılık A Ş Yonetım Kurulu Başkanı Bulent Şemıler tarafından venl- dı Yaptığı başanlı tıplemelerle Tıy atro dalında odule değer bu- lunan unlü tıyalro sanatçısı Levent Kırca'ya ıse odulunu Nokta dergısı Genel Yayın Yo- netmenı Bulent Denlı verdı Sınema dalında doğura çıkan Şener Şen ıse odulunu İstanbul Vahsı Hayn Kozakçıoğlu'nun verdığı odulunu aldıktan sonra duygulannı Bu odul solgun haldekı yuzumuze renk getırdı Turk sıneması son yıllarda ya- taklara duşmuştu Allah'tan umut kesılmez ınşallah bu odulden sonra Turk sıneması olarak avağa kalkanz" sozle- rıvledıle getırdı 1980 yılında ış va^amını nok- talayıp Yalo\adakı 130 do- numluk arazısınde. Karaca Arburotum adıvla Turkıye'nın ılk ozel arbotorumunu kuran Havrettın Karaca nın kazandı- ğı Çevre daiindakı ödül ıse ken- dısıne eskı Çevre Bakanı Ba- kırkoy Beledıve Başkanı Alı Talıp Ozdemır tarafından venl- dı Hayrettın Karaca odulunu aldıktan sonra sonra yaptığı konuşmada çevrecılığın bır "sevda olduğunu belırterek Turkıve'nın çevre konusunda oldukça duvarsız olduğunu vurguladı gereklı onlemler alınmazsa 25-30 yıl sonra Tur- kıye nın çol halıne geleceğıne dıkkat çeken Hayrettın Kara- ca, sı sık alkışlarla kesılen uzun konuşmasında ınsanlığın ve dunyanın geleceğının çevrevı korumayla mumkun olabılece- ğını ıfade ettı "Benı ızlemeyı surdurun eğer çevre konusun- da bu derece vurdumduymaz olursak sıze kotu haberlenm olacak" dıyen Hayrettın Kara- ca sozlennı "Sıyası ve ıdan bas- kılar ustunden kalkmadıkça Turk topraklan kurtulamaz" şeklınde tamamladı Turk futbolunu Avrupa'ya taşıyan Galatasaray ıse Spor dalında dorukiakı ısmı seçıldı Galatasaray Başkanı Alp Yal- man'a odulunu 1940-1960 yıl- ları arasında kulubun sembölu odeme yapıldı " Exımbank'ın olağan uygula- malarda konuyla ıigılı bıldınm- len, İhracatçı Bırhklen aracıhğj ıle yapmasına karşılık. son uy- olan ve sahneye san kınnızı renklı bayrak ve formasıyla çı- kan "Kannca Ezmez Şevkı" tarafından venldı "1992 yılında yonetım değı- şıklığı ve malı sıkıntılann baskı- sıyla haylı zor bır yıl geçırmesı" nedenıyle Nokta dergısı okur- lan tarafından "Doruktakıler' 92 ' nın Basın dalında odule de- ğer bulunan "Cumhunyet ga- zetesı çalışanlan 'nın odulu ıse gazetemız Genel Yayın Yonet- menı Özgen Acar a Gazetecıler Cemıyetı Başkanı Necmı Tan- yolaç tarafından venldı Genel Yayın Yonetmenımız Ozgen Acar. odulu aldıktan sonra yaptığı konuşmada son gunler- de basın dunyasının 'Babı-ah Supermarkeü" durumuna gel- dığıne dıkkat çekerek sık sık alkışlarla keiilen konuşmasın- da şunlan soyledı "Bab-ı Alı Supermarketı de- terjan. dış macunu ve prezerva- tıf dağıtmayı surdururken Cumhunvet her gun sadece "gazete' vermeye devam edı- yor Insan haklan ve demokra- tıkleşme mucadelesını surduren Cumhunyet gazetesı ve çalişan- lan adına Nokta okurlanna te- şekkur edıyorum' Doruktakıler 92" odyllen- nın y anı sıra konulan ozel odul- len ıse Olımpıyat çalışmalan nedenıvle Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Alı Yıl- maz( Yılmaz adına odulu Insan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Kahraman a Reha Muhtar tarafından venl- dı) Studvoda Buluşalım proğ- ramının yapımcısı Tuna Sen- m(Odulunu Mehmet Turan Akkoprulu verdı), burokratSe- dat Dogan (Doğan a odulu is- tanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan tarafından venldı) ıle yazar Nenman Cahıt paylaştı- lar Nenman Cahıt'e odulunu Nokta nın Kıbns Temsılcısı Mesut Gunsev verdı) Odulm torenınde son olarak opera sa- natçısı Atılla Manızade ve ıse Ozel Sertıfika" sunuldu Çeçen Dışışlen Bakanı Ber- tan Yaşar'ın da hazır bulundu- ğu "Doruktakıler 92 odul dağıtım torenınde aynca Çe- çen- Inguş Dans Topluluğu ıse bır gosten gerçekleştırdı Exımbank Genel Müdurü Ahmet Ertuğrul. konuyla ıigılı , , . - , , , iddıalann anımsat.lması uzen- 8 u l a m a uzennde bırl.klere her- ne şöyle konuştu han & b ı r b l l P vermedığı de one "Bız vezneyız Hazıne'nın suruldu veznesı Buparayialacaksin.su adamlara odeyeceksın derler, odenz Gorduğunuz gıbı, bu odemeyı kendılığımızden yap- madık Bellı kararlara hatta YPK kararlanna ıstınaden yaptık Hazıne. bu parayı bıze odedı Durum, bundan ıbaret- tır" Batallınedhor? Devlet Bakanı Mehmet Ba- tallı ıse. "'Ortada Y PK kararlan var" dıyerek, şu goruşlen sa- vundu "Bu kararlarda, Sayın Akbulut un, Sayın Yılmaz'ın ımzalan var Yanı, bızım huku- metımızle ılgısı yok bu karann Konuyu, o zamanın Hazıne Musteşan Namık Kemal Kılıç da bılıyordu Yanı, bır Y'PK karan alınmış ve bu odeme ya- pılmış Yanı ANAP donemın- de alınan bır karar bu Ustelık, bu mesele sadece benı de kapsa- mıyor, bu turden alacaklan olan 21 kışı var zannedıvorum, hepımızı kapsamına alan bır uygulama. Yanı ıddıalaryalan- dır Ortada bır adaletsızlık yok Rakam da soy lendığı gıbı 5 mıl- yon dolar dcğıl Bu 21 firmaya toplam 17 mılyon dolarlık bır Orta Anadolu ve Guneydo- ğu Anadolu Ihracatçı Bırlık- len'nın genel sekreterlen.' Bıze boyle bır bıldınm gelmedı Gel- se ıdı. bu durumdakı alacaklıla- n haberdar ederdık Esasen gorevımız de budur" dıye ko- nuştular Alacak güvencesiz Konuyu yakından ızleyen çevreler. bu gıbı durumlarda uluslararasi normlann dıkkate alınmakta olduğunu belırterek, şoyle dıyorlar 'Bu olayda ak- redıtıfsız bır alacak sozkonusu Bu gıbı ışlemler, ancak kardeş fırmalar arasında vapılan tur- den, tamamen guvene dayalı ış- lemlerdır Uluslararası normlar ve ICC (Internatıonal Cham- ber Of Commerce = Uluslara- rası Tıcaret Odalan Bırlığı) broşurunde mal mukabılı ala- cak olarak tanımlanan ışlem- lerdır bunlar Yanı ortada bellı bır nsk var Irak tarafı bunu odcmek ıstemczse, odemeye zorlamanız mumkun değıldır Hazıne bu nskı ustlenmış olu yor Yakın vadede bunu tazmın etmesı de mumkun gorunmu vor' GOZLEM UCüR MUMCU • Baştarafi I. Sayfada Mıllıyet, Radyasyon Guvenlık Komıtesı Başkanı eskı Bakanın 24 hazıran 1986 gunlu demecını de aktarıyor -Dınıne ımanına ınanan Turkıye de radyasyon var de- nemez O gunlerde çevre ulkelerde radyasyon yuklu bulutlara karsı onlem uzenne onlem alınırken Cumhurbaşkanı Evren Başbakan Ozal ve Bakan Aral gazetecıler ve te- levızyon kameraları karşısında cay ıcerek ne kadar ce- sur ve ne kadar kahraman olduklarını ve Turk ulusu adına ne buyuk ozverılere katlandıklarını kanıtlamaya calışıyorlardı1 Bakan Aral, yıne o gunlerde radyasyonlu caylar konu- sunda su açıklamayı yapmaktaydı Sureklı soyluyoruz, çayda tehlıke yok dıyoruz Tehlı- ke yok dedığımız cayı nıye ımha edeyım? Bugun Istanbul'da Tarabya sırtlarındakı vıllasında ' radyasyon ıçın cok uzgunum dıye bu ' hazın ıtıratı' yapıyor Bu ıtırafın yerı Tarabya sırtlarındakı vıllalar değıl Yu- ce Dıvanolmalıdır Ceza Yasası nın 240 251 383 395 455,459'uncumad- deler gereğınce Ozal hukumetı hakkında ceza davası açılabılır 240 madde gorevı kotuye kullanma suçudur, cezası 1 yıldan uç yıla kadar hapıstır 251 madde 240 maddenın cezasını uçte bırden yarı- ya kadar arttıran maddedır 383 madde, tedbırsızlık, dıkkatsızlık ve tecrubesız- lık gıbı nede'nlerle ' umumı bır tehlıke ve tahrıbata yol açanları cezalandıran maddedır Cezası beş yıla kadar hapıstır 395 madde, ınsan sağlığını bozacak yıyecek ve ıçeçek maddelennın satışına yardımcı olmayı cezalandırır Yaptırım bır yıldan beş yıla kadar hapıs cezasıdır 459 madde ' tedbırsızlık, dıkkatsızlık veya meslek ve sanatta acemılık gıbı nedenlerle ınsan sağhğının bo- zulmasına yol açılırsa, uç aydan otuz aya kadar hapıs cezası ongoruyor Bu suçlar nedenıyle olum olursa o zaman da Ceza Yasası nın 455 maddesının uygulanması gerekır Bu madde bu gıbı durumlarda bır kışının olmesı halın- de ıkı yıldan beş yıla kadar hapıs cezası ongoruyor, olu sayısı bırden çoksa ceza dort yıldan on yıla kadar artı- yor "Çemobıl Facıası nedenıyle butun uyanlara karşın gereken onlemlerı almayan ve kamuoyunu yanıltıcı be- yanlar ıle aldatan bakanlar hakkında savcılıkların soruş- turma açmaları, bu dosyaları, Adalet Bakanlığı aracılığı ıle TBMM ye gondermelerı gerekıyor Radyasyon nedenıyle zarar goren yurttaşlar Hazıne aleyhıne hemen tazmınatdavaları açabılırler Anayasa, yurttaşların, kamu gorevlılerı hakkında doğ- rudan doğruya tazmınat davaları açmalarını engellıyor Zarar goren yurttaşlar, Idare Hukuku'nda "hızmet kusu- ru olarak bılınen nedenlere dayanarak Bakanlar Kuru- lu aleyhıne dava açabılırler Turk Tabıpler Bırlığı ve Barolar Bırlığı, el ele vererek, "Çemobıl Facıası" konusunda sorumlulukları saptamak ve gereken davaları açmak ıçın bır kampanya başlatabı- lırler Bır ulkede ' yurttaşlık bılıncı varsa, bu olaylar nede- nıyle zarar goren gormeyen yurttaşlar harekete gecıp hesap sorarlar Yoksa, yolsuzlukların ve cınayetlerın unutulduğu bu ulkede bu da unutulur . Bakan, o gunlerde radyasyonun zararı olduğunu bıl- mıyormuş, elınde yeterlı cıhaz yokmuş 1 O gunlerı anımsayın, basında o kadar yayın yapıldı, başka ulkelerden ornekler venldı kamuoyu uyarıldı Butun bu uyarılara karşı ne yaptı Bakan AraP * Basını suçladı 1 Aradan yıllar geçtıkten sonra bır eskı bakanın Boğa- zıçı'ndekı vıllasından "ozurdılemesı 'yetmıyor Bundan sonra hukumetlerın bu kadar aymaz, bu ka- dar vurdumduymaz olmamaları ıçın bu hesabın sorul- ması gerekıyor Çemobıl bır radyasyon facıasıdır bu olayın ortbas edılmesı ıse bır hukuk facıası' Türkiye'denyargdamaya destek • Baştarafi 1. Sayfada guçluklere karşı, Sırplan da yargılayacak bır uluslararası yargı mekanızması oluşturul- masının "ınsanlık tanhınde bır donum noktası" olacağını soy- ledı Ankara Bosna'dakı tutsak kamplanndakı ınsanlık dışı uy- gulamalann ortaya çıkmasm- dan ben, Sırp lıderlenn 2 Dunya Savaşı'ndakı Nazı suç- lulannın yargılandığı Nurn- berg mahkemelenne benzer bır uluslararası mahkemede yargı- lanması gınşımlenne oİumlu vaklaşmıştı Dışışlen çevrelen, uluslararası kamuoyunda Sırp- lann vargılanmasına yonelık olarak oluşan goruş bırlığınden memnunluk duyulduğunu be- lırterek Turkıye'nın başından ben bu doğrultuda çalıştığını ıfade edıyorlar Avrupa Guvenlık ve Işbırhğı Konferansı (AGIK) çerçeve- sınde Bosna-Hersek'tekı tutsak kamplannı teftış eden heyete. Turkıye'den uluslararası hu- kuk profesoru Rona Aybay katıldı Avbay ve ABD, Kanada. Is- vıçre, İsveç ten gıden altı uz- mandan oluşan uluslararası heyet, Bosna'da yaptıklan ınce- lemelerden sonra tutsak kamp- lannda sorumlu Sırp yetkılıle- nn ınsanlık suçlan nedenıyle uluslararası bır mahkemede yargılanması onensınde bulun- muştu Raporun AGİK'eeylul avında bır ay sonra BM Gu- venlık Konseyı, ınsanlık suçla- nnın araştınlması ve suçlulann yargılanmasına yonelık bır ko- mısyon oluşturulması karan almıştı Aybay, Cumhunyet'e yaptığı açıklamada, kendısının de ulus- lararası yargılama vapılması ıs- tedığını. ancak var olan koşul- lar altında bu tur bır uluslarara- sı yargılama ıçın umıth olmadı- ğını soyledı Nurnberg mahkemclennın o doncmın ozel koşullan altında 2 Dünya Savaşfnın galıplen tarafından duzenlcndığını sovlcyen Ay- bay Sırplar ıçın uluslararası bır mahkeme kurulmasının, ınsan- lık tanhı ıçın donum nokiası olacağını soyledı Bosna-Hersek'tekı çatışma- lar sona ermeden yargılama yapılmasının teknık açıdan da zor olacağına dıkkat çeken Ay- bay. uluslararası toplumun, ın- sanlığa karşı ışlenen suçlann cezasız kalmaması ıçın goster- dığı duy arlığın bır ümıt kaynağı oluşturduğunu ıfade ettı Ay- bay, şoyle konuştu "* Uİuslararası mahkemeler uluslararası yasalardan guç alır Oysa ınsanhğa karşı ışle- nen suçlarda, bu yasal sıstem bulunmuyor Cenevre Sozleş- melen. ınsanlığa karşı suçlann neler olduğunu saptıyor, an- cak. bu suçlar ışlenırse. ne ceza venlır, bu bellı değıldır Bır başka deyışle, usul huku- ku bu alanda yoktur Benım onenm. hemen, ınsanlık suçla- nnın yargılanması ıçın ulusla- rarası bır yargı mekanızması oluşturulmasıdır Teknık açı- dan, ışleyen bır mekanızma ola- rak, Avrupa Insan Haklan Komısyonu ve Dıvanı omek alınabılır Sadece teknık ola- rak. çünku bu dıvan devletlen yargılar ve ceza vermez Ama kurulmasını ıstedığımız yargj mekanızması bıreylen yargıla- yabılmelı ve ceza da verebılme- lıdır" Aybay, AGİK çerçeve- sınde geçtığımız ağustos-eylül avında Sırplann kurduklan kamplarda yaptığı ıncelemeler- de, Sırplann ınsanlık suçu ışle- dıklen kanısında olduğunu dıle getırdı Aybay, Amenkalılann hazır- ladığı bır raporda, 7-8 kışının cezalandınlmasının ıstendığını, oysa sadece kendı heyetlennın yaklaşık 15 tutsak kampı zıya- ret ettıklennı soyleyerek, kamplara surekb olarak zıya- retlerde bulunan Kızılhaç ekıp- lennın buradakı sorumlulann ısımlennı tespıt ederek, delıl toplamaya yardımcı olmalannı ıstedıklennı dıle getırdı Işçi, memur beklemede • Baştarafi 1. Sayfada teblığ uyannca, Erzıncan. Gu- muşhane ve Tuncelı ıl sınırlan ıçınde çahşanlara. bugune ka- dar ucretlennden yapılan zo- runlu tasamıf kesıntılennın tamamı, neması ıle bırhkte ode- necek Hak sahıplennın parala- nnı çekebılmesı ıçın Zıraat Bankası şubelennden alacağı formlan doldurarak, 13 Mart 1992 tanhı ıtıbanyla çalıştığı ış- yenne onaylatması, ardından da bu beleeler, Tasarrufa Teş- vık Personel Kımlık Kartı ve huvıyetıyle bırhkte Zıraat Ban- kası'na başvurması gerekıyor Tasarruf kesıntısı ve katkı tu- tarlan, devlet veya ışveren tara- fından adına tahakkuk ettınldı- ğj halde Zıraat Bankası'na yatınlmayan çahşanlara ode- me vapılmayacak Tasarruf kesıntısmın yatınlmadığı aylar ıçın de odeme yapılmayacağı belırtılerken, deprem bolgesın- de Erzıncan, Tuncelı ve Gu- muşhane'de geçıcı gorev le bu- lunanlar da odemelerden yarar- lanamayacak Deprem bolgele- nnde anapara ve nema gunuodemelennın pazartesı başlamasıbeklenıyor Deprem bölgesı dışındakı ça- hşanlann. nema odemelennın de, yılbaşından once gerçekleş- tınlebılmesı ıçın çalışmalar ya- pıbyor 1992 yılına ılışkın nema odemelennın yuzde 73 91 ora- nındakı faız üzennden hesapla- nacağı bıldınldı Çalışanlan Tasarrufa Teşvık Hesabı'nda halen 30 tnlyon lıra dolayında bınkmış para var Bu kaynağın şımdıye kadar 3 5 tnlyon lırası anapara ve nema odemesı olarak hak sahıplenne venldı 1988 yılında yururluğe gıren yasa ıle 2 yıl tasarruf kesıntısı yapılan kışılere, kendı tasarruf kesıntılen ıle devlet vey a ışveren katkılan toplamı uzennden ta- hakkuk edeccek nemanın uçte bın her yıl odenıyor 1992 yılına ılışkın nema odemesının yılba- şından once hak sahıplenne venleceğı yonunde yapılan açıklamalara karşın. şımdıye dek odemenın yapılmaması, ça- lışanlann tepkılenne neden olmuştu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle