23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK1992 CUMARTESİ 10 TELEVIZYON GÜNÜN YERLİ FİLMLERİ Yıkılış (17.00) Natuk Baytan'ın 1978'deyönetmenliğini yaptığı, ErdoğanTü- naı/ın scnaryosundan u\arlanan "Yıkılış". Yeşilçam usulü ti- pik öc öykülennden bın. Duygusal bölümler de içeren bu aile seriheninde Serdar Gökhan. Penhan Savaş, Sezer İnanoğlu, Yılmaz Köksal. Zeyno Çılem. Atılla Ergün oynuyor. * HŞfi Çılgın Arzular (20.30) Toprak anlaşmazlığı yüzünden öldürülen babasının öcünü alan bir gencin dramatik öyküsü. Cmit Efekan'ın 1984'te Er- doğan Tünaş'ın senaryosundan uyarladığı ve Salih Dikişçi'nin görûntülediği "Çılgın Arzular" filminde bir aşk ve öç serüveni sergılenıyor Arabeskin ünlü sesı Ferdi Tayfur ve Yaprak Öz- demıroğlu'nun başrollennı paylaştığı fılmde Pembe Mutlu, Eray Özbal, Hüseyin Kutman, Suzan Avcı da oynuyor. * ŞenerŞen ^© Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (20.35) Artık dönemini kapatmış, geçmişın anlı şanlı "aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni" Haşmet Asilkan (Şener Şen), yitip gi- den ününü yeniden yakalayabılmek içın günün modasına uyup. kendine göre toplumsal içeriklı bir senaryoyla devrimci bir film yapımına girişir ama sonuç, yenilgisını belgeleyen tam bir fıyaskodur. Yavuz Turgul'un 1990'da senaryosunu yaza- rak yönetmenliğini yaptığı. Orhan Oğuz'un görûntülediği "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni". ününü yiürençare- siz. zavallı bir yönetmenin sıkıntılannın, yeniden yaşama geç- me çırpmışlannın öyküsüyle birlikte, sinema dünyamızın per- de arkası gerçeklenni, hüzünlü, nostaljik bir anlatımla yansı- lan. Yeşilçam olgusu üzerine yapılmış düzeyli bir özeteştiri ör- neğı. "Entel"lığe özenen çok başanlı bir yönetmen eskisi çizen Şcner Şcn'e Pıtırcık Akenman. Aytaç Yörükaslan, Yavuzer Çetinkaya. Gül Onat, Arif Akkaya. Serpil Tamur. Cevat Kur- tuluş. konuk sanatçi olarak Müjde Ar eşlik ediyor. •*••*••* J Sen Ağlama (21 Orhan Elmas'ın 1987'de Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan uyarladığı "Sen Ağlama". yer yer duygusal motiflerin de sıra- landığı kavgalı. silahlı. hapisli bir serüven öyküsü. Cüneyt Arkın'ın kendine özgü kabadavıyı canlandırdığı filmde Necla Nazır. İsmet Özhan, Hüseyin Peyda, Umut Ulaş, Agah Hün, Baki Tamer, Turgut Özatay, İhsan Baysal da oynuyor. * Asive Nasıl Kurtulur'dan bir sahne. LSİyeNasıl Kurtulur? (21.25) Annesi geçinebılmek içın randevuevi işleten. babası ölmüş yoksul çevrenin kızı Asiye (Müjde Ar), alnına sürülen bu "kara lekc'den dolayı toplum tarafından itilip. okulundan aynlmak zorunda kalınca. hoşlanmadığı bir ortamda daha çok balapa gömülür. VasıfÖngören'in 1970'de Istanbul ve Ankara tiyatro- lannda sahnelenen ünlü oyununu yönetmen Atıf Yılmaz, 1986"da Banş Pirhasan'ın senaryosundan yapıtın özüne sadık kalarak şarkılı. danslı. epik çizgide, müakal film olarak ikinci kez sınemaya uyarladı. Kenan Davutoğlu'nun görûntülediği, Sarpcr Özsan'ın özgün müziğini yaptığı filmde Asiye'yi oyna- yan Müjde Ar"a Ali Poyrazoğlu. Hümeyra, Güler Okten, Ya- man Okay, Füsun Demırel. Yavuzer Çetinkaya, Savaş Yurt- laş. Nuran Oktar. Defne Halman. Taner Barlas. Fatoş Sezer, Ali Yalaz eşlik ediyor. ••• Iki Cambaz (23.50) K.anal6, bu saatte daha önce 'Tatlım' adlı fılmın yayımlanaca- ğını açıklamıştı. Son dakikada yapılan bir değişiklilde yönet- menliğini Natuk Bayhan'ın yaptığı 'fki Cambaz' yaymaalındı. Film iki arkadaşın çapkınlık ve gangsterlere karşı verdikJeri savaşın öyküsü. Başrollerde Cüneyt Arkın, Merih Ergürbüz, Erol Taş ve Nejat Özbek var. 1979 yapımı bir polisiye komedi. • Atilla Dorsay'ın yabancı. Turhan Gürkan'ın yerli film değer- lendirmeleri: *Sıradan, **İzlenebilir, •*"*"*K.açırmayın, ••••Başyapıt. RADYOLAR RADYO 1 0155 Açılış. Program. 05.00 Türfcûler Ve 0>un Havalan. 05J0 Beraber ve &io ŞarkıLır. 06.00 Denız Ha\a Ra- {oru.06.0S Bdlgese! Yayın. 06J0Sıla- dın Gurbete Gurbelten Sıldya. 07.30 Haberler. 07.40 Bolgevil Yayın, 09.00 haberler. 09.05 Çocuğun Dünyası, ».40 Arkd-,ı Yann. 10.00 Haberler. ».05 Reklamldr 10.05 TRT dışı Malı beslekle Haarlanan Program. 11.00 fcaberler. 11.05 Hafb Sonu. Iİ55 Ffklamlar ve Radyo Proeramlan. k 0 0 Haberler. 13.15 Türk Halk (ulgılanndan Ezgıler. 13J0 Bölgesel ld>in \e Reklamlar. 15.00 Haberler. S.05 Hatîl" Mûzık. 15.20 Solıstler Ge- cdı. 16.00 Haberler. 16.05 Türkçe Bzlü Hafif Müzik. I6J0 Türkuler Cecıdı. 17.00 Haberler. I7.0S Herşe> 'ığlık İçın. 17.25 Dılek Kutusu. 18.25 h>lşev;l Yavın. 18.55 Reklamlar. »M Haberler. 19.30 Çeşıılı Müak. 2M» Beraber ve Solo Şarkılar. 20.25 iırkçe iozlü Hafıf Müak. 20.40 /malör Topluluklar. 21.00 Haberler. JL05Hdlil'Maak.21.20Erol Bıngof- enŞarkılar. 21.40 Güner karabacak'- un Türkûler. 22.00 Merçekle. 23.00 Jaberier. 23.15 Gecenın İçınden (1). 955 Gûnun Haberlennden Özetler. 1.00 Program \e Kapanış 01.05-04. 5Gece Vavını IAD\O2 0M Açıli} Program \e Haberk-r ff.05 Solı^ller Seçmeler. 07J 0 Haber- S. 07.48 Tûrkuler ve Oyun Havalan. (UHSabuh Konsen. 8.30 Beraber ve t>lo Şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 :ı Solısllen Tûrkuler. 10.00 Dosıunı »cuk. 10.25 Çocuk Korolan. 10.45 •tıcıık ve Ya>am. 11.00 Haberler. lJ»Gcn«;liTİe Ba^başa, 12.00 Taıuı- laiüıı Gunümüze Geleneksel Mila- nı/ 12.20 Bılını ve Sanatın Dünü Bugûnu, 12.40 Türkûler ve Oyunu Havalan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf Müzık. 13J0 Geçmışten Günümûze Çalgıianmız. 13.45 TûrkçeSozIü Hafif Mûak. 14.00Sana! Dergısı. 14.30 Bız- den Sesler. 15.00 Haberler. 15.05 Türk Sıneması'nda Edebıyat. 15.25 Melıha Güney'den Tüfküler, 15.40 Arkası Yann. 16.00 Türk Müağı özel Prog- ramı. 16J0 Fransa'da Müzık. 17.00 Haberler. 17.05 KadınlarTopluluğun- dan Şarkjlar. 17.30 Erkekler Toplulu- ğundan Tûrkuler. 18.00 Hafıf Ivlnzik, 18.30 Ankara Radyosu Çoksesli Ko- rosu. 18.45 Erol Kökerden Türkûler, 19.00 Haberler, 19J0 Solıstlerden Bır- er Şarkı. 20.00 Barok Opera. 20.45 Türkçe Sözlu HafifMûak. 21.00 Rad- yo Tıyatrosu. 22.00 Türkûlerden Bir Demet, 22J0 Bir Roman Bir Hıkâye, 23.00 Haberkr, 23.15 Soüstler Geçıdı. 23.40 Koro Dûnjası. 73SS Koro Dunyası. 00.55 Gunün Haberlennden Özetler. 0058 Program ve Kaparuş. RADYO3 07.00 Açılış. Program ve Haberler. 07.05 Gune Başlarken. 08.00 Sabah İçın Müak. 09.00 Haberler. 09.15 Mınyatur Müak. 10.00 Ne»-Age Dünyasmdan. 11.00 Şımdi Müzik Vaktidır. 12.00 Haberler, 12.15 Müak Şolem. 13.00 Mûzık Bahçesınden. 14.00 Haberler, 14.15 Mûak Mozaık. 15.00 Yorumculanmız. 15.30 Armoni. 16.00 Muak Evrenı, 17.00 Haberler. 17.15 Görunum, 17.20 Günbaumı. 18.00 Her Cumartesı. 19.00 Haberler. 19.15Görünüm. 19.20 MûakteÖykû. 20.00 Gramafon. 21.00 Günumûzde Caz. 22.00 Haberler. 22.15 Gdrunum, 22.20 Gecenın Seu. 23.00 Müzıkte Iz Bırakanlar. 24.00 Gece ve Mûak. 0055 Gunun Haberlennden Özetler, 0058 Program ve Kapanış GÜNÜN YABANCI FİLMLERİ ^Beyaz Telefonlar("30) Faşızm dönemınde yükselmek isteyen bir genç kızın serüveni. Düzeyli bir Italyan filmi. Dino Risi yönetmiş, Vittorio Gass- man, Ugo Tognazzi, Agostina Belli oynamışlar.-*-* HBRZor Seçim(i4.05) (Woman of the Tovvn) - Yasa- larla bir afet dilber arasında se- çim yapmak zorunda kalan bir adamın öyküsü. Eli-yüzü düz- gün bir vvestern. George Archi- baud yönetmiş, Albert E)ekker, Claire Trevor oynamjşlar. 1943 yapımı, 90 dakika.** EÜS IlkAşkm Hikayesi(i5.oo) (No Small Affair) - Yeni-yetme bir genç, kendinden büyük bir şarkıcıya tutulur... Yetenekli. ama "sistem kurbaru" Ame- rikan yönetmeni Jerzy Schatz- berg'in birfilmi.her zaman ilgi- ye değer. Hele ülkemizde hiç gösterilmemiş son filmlerinden biri olursa!.. Jon Cryer, Demi Moore, Tim Robbins oynamış- lar. 1984 yapımı. 'Sekiz Buçuk'filmi yönetmenin yaşam öyküsünü anlatıyor. "^ISekiz Buçuk (21.50) (Otto e Mezzo) - Bir yönetmen. duygusal ve mesleki yaşamını gözden geçirir... Alabüdığine kişisel, adeta özyaşam öyküsü nite- liğınde bir Fellini yapıtı. Haftanın bu 2. Fellini filmi, sanatçının en başanb ve kişisel filmlerinden biri sayıbyor. Yer yer biraz kapah ve biçimcı olmasına karşm, büyük bir şıir içeren şaşırtıcı bir film. Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aımee, Sand- ra Milo ve daha birçok kadın oynamışlardı. *•*••*•* Ölmeyen Tutku (23.30) (Hauntıng Passıon) - Genç bir kadın, resim yaparken hiç ta- nımadığı bir adamın portresini çizer... Gizemli. metafızik bir aşk öyküsü. Bu tekrar fılmini John Korty yönetmiş, Jane Seymour, Gerald McRaney oy- namışlardı. 1983 yapımı, 95 dakika.** Sa Cehennem (Inferno) - Korku filmlerinin üslupçu uygulayıcısı Dario Ar- gento'nun damgasını taşıyan, ilgiye değer bir Italyan korku fılmı, "Suspiria"sı unutulma- yan yönetmeni tanımak için iz- lenmeli. Leigh McClosley, Sac- ha Pitoeff, Eleonora Giorgi oymyorlar. (00.40) irk HBGladyatör(oo.oo) (The Gladıator) - Bir "kişisel intikam" öyküsü. Şiddet içeren film- lerin başanlı yönetmeni Abel Ferrara'nın imzasını taşıyan yapım, bir TV dıasinin pilot-filmi olarak çekilmışti. Ken Wahl, Nancy Allen başrollerde. 1986 yapımı, 95dakika.* Küçük Tanık(oo.ıo) (A Chıld in the Night) - Babası gözlennin önünde öldürülen bir çocuğun dramı. İç kaldına bir TV yapımı. Mike Robe'un filminde Jobeth Williams, Tom Skerritt. Season Hubley oyna- mışlar * Niyetler (20.05) (Best Intenstions) - Bir zenci genç. polis tarafından gereksiz yere vurulur... ABD'yi saran şiddet üzerine bir TV yapımı film. Curtis McClarin yönet- miş, Anna Maria Horsford, Carla Gugino oynamışlar.* Robin Hood (oo.oo) Robin Hood'un serüvenlenne fantezi bır bakış. Kevin Con- nor'un yönettiği filmde Brian Dennehy, Brooke Adams. Jo- seph Shiloa oynamışlar* rmızı Şapkalı KlZ (09.45) (Red Riding Hood) - Ünlü masalın ünlü oyuncularla çekilmiş bir versiyonu. Adam Bro- oks'un filminde Isabella Rossellini, Craig T. Nel- son'un varlıklan, olayı büyükler için de ilginç kıhyor. 1984 yapımı, *85 dak'ika.** 'Kırmızı Şapkalı Kız' bir masal filmi. SEÇTİKLERİMİZ Devlet Konser Salonlanndan Turgut Masatçı'nın hazırladığı programda Devlet Senfoni Orkestrası Şef Erol Erdınç yönetıminde 'İsmet İnönü'nün Anısına'programınıseslendirecek. Rossini'denHırsızSaksa- * ğan Uvertürü, Çetin Işıközlü'den İkı Pıyano için Konçerto ve Mozart'dan Senfoni No. 41 KV 551 Jüpıter'. 'Do Majör'ü seslendirecekler. Solistler Ferzan-Ferhan Önder (pıyano). (TV2,UM) Stardance Ayşe Gürzap'ın sunduğu programda bu hafta Simply Red grubu yer alıyor. Simply Red 1990 yılında yapılan 32. Grammy Müzik Ödülleri değerlendirmesinde yıbn en iyi Rhythm And Blues şarkjsı dalında Grammy ödülü aldı. Gru- ba da ödülü getiren şarkının adı 'If Your Don't Know Me By- Now' idi. Simply Red 'Stardance' programında ise "Maybe Someday', 'A New Flame İn Tovvn'. 'If You Don't Knovv Me Bv No\v', it's Only Love', Stars", Thnll Me' adh küplen ekrana geliyor. (interStar, 11.00) Youngstar Galaxy Mert Özmen'in yönetmenliğini yaptığı, Elif Ilgaz ve Banu Sağnak'ın sunduğu Youngstar Galaxy'run stüdyo konuğu, dans, beste ve pop şarkıcılığj yapan Tayfun Duygulu. Prog- ramda bu hafta Harry Connick Jr.'ın 'One Last Pitch", 'Reci- pe For Love', 'It Had To Be You' isımlı üç klibi yer alıyor. (üıterStar, 12.15) Cumartesi Magazin Ankara'da yaşanan yoğun güriiltü kirliliği, A vitamini kaybı, pekmezin vücuda yararlan, reklamlann hayaümızdakj yeri ve bu konularla ilgjli parodiler programın magazin bölü- münü oluşturuyor. Astroloji köşesinde Ahmet Hulusi ıle ger- çekleştirilen söyleşi yer alıyor. Gülden Gül'ün sunuculuğunu yaptığı program, mini belgesel 'Ne, nicin. nasıl' ve müzıkle sona eriyor. (TV2,14J0) Gecenin Rengi Mehmet Ali Erbil ve Çiğ- dem Tunç'un birlikte sun- duklan 'Gecenin Rengi' adlı müzik eğlence prog- ramının bu haftakı ko- nuklan Osman Yağmur- dereli, Kıbariye, Songül Karb. Programın 'Küçük Bir Gece Müziği'nde pi- yano başına "Ana' adlı di- zinin kadrosundan Ayşen Gruda, Fatih Yıldınm ve Mehmet Beyazıt konuk ediliyor. 'Değiştir' adlı yanşma bu hafta Vezneci- ler'de ünıversite öğrena- Ayşen Gruda len arasında ve Kadıköy vapurunda gerçekleştirildı. Devlet Opera ve Balesi de danslanyla programa katılıyor. (Kanalâ, 21.40) TVPROGRAMLARI 07.00 07.00 HBB AçılışjProgramdan Seçmeler1 Hava ve Yol Durumu 07.00 interStar Çocuk Film. Roadrunner Şov 07.00 KanaK Çtgi Film: Süper Fare 07.00 Tefeon Yerli Klipler 07.05 HBB Müzik 07.25 interStar Çizgi Film: Rorna Devri 07.30 Kanalö Çizgi Film: Remi 07.50 interStar Çizgi Film: Or- man Masallan 08.00 08.00 HBB Çizgi Film: Alvin ve Arkadaşları 08.00 KanaK Çizgi Fdm: Nehir Yıldızları 08.00 ShowTV Çizgi Dizi: Kızı- Iderilive Yavru Ayılar 08.00 TVl Açdış- Çtgi Film: G. Force 08.15 iırterStar Çizgi Film: Taş Devri 08.25 TVl Çocuk Dai: Avonlea Yolu 08.30 HBB Çtgi Film: Sylvanian Ailesi 08.30 KanaK Çtgi Fdm: Yddız Savaşçüarı 08.30 ShowTV Çtgi Dti: He- Man 08.40 interStar Çizgi Fıbn: Tiny Toon Maceralan 08.55 ShowTV Dti: Jim Hen- son 'm Kuklalan 09.00 09.00 HBB Çizgi Film: Huckle- berrv Finn 09.00 KanaK Çizgi Film: Masal Masal İçinde 09.05 interStar Çtgi Film: Ninja Kaplumbağalar 09.15 TVl TRT Çocuk Korolan ve Halk Ovunları 09.30 HBB Çtgi Film: Peter Pan 09.30 interStar Çtgi Film: Monçiçiler 09.30 Kanal6 Çtgi Film: Hızlı Futboku 09.35 TVl Çocuk Dti: fVoof 09.45 ShcmTV Çtgi Dizi: Kırmızı Şapkalı Kız 09.50 Teteon Çizgi Film: Bir Varnıış Bir Yokmuş 09.55 interStar Dti: 1945 09.58 TV2 Açılış-Çtgi Dti: Ga- laksi Süvarileri 10.00 10.00 HBB Haberler ve Hava Durumu 10.00 KanaK Çtgi Sinema: Mut- lu Yıllar Charlie Brown ' 10.00TVl Haberler 10.05 HBB Çtgi Çocuk Klasikle- ri- Havaleı Htkaveleri 10.10 TVl Çmgırak 10.15 Teteon Çızgı Film: Yogi'nm Çetesi 10.30 Kanaiö Smema Bevaz Kızılderili 10.30 TV2 Çtgi Dti: Uçan Küçük A yılar 10.40 Teİeon Çtgi Film- Addams Ailesi 10.50 HBB Müzık: Top20Avru- pa 10.50 interStar Market 11.00 11.00 interStar Sıardance 11.00 TV2 Devlet Konser Sa- lonlanndan \\.QSltean Market 11.10 TVl Kamera Stde 11.15 ShowTV Spor: Başlama Vuruşu 11.15 Tefeon Türk Sineması: Aılı Han 11.30 KanaK Sinema: Beyaz Telefonlar 11.50 TVl Drama. Yaprak Dökümü 11.57 TVSAçılıs-Haberler 12.00 12.00 HBB Haberler Hava ve Hava Durumu 12.05 HBB Amerikan Futbolu 12.10TV5 7ye«77've 12.15 interStar Müzik: Youngstar Galaxr 12.15 ShowTV Dti. Polisler 12.45 ShowTV Futbol: Röportaj 12.45 TVl Müzikli Dakikalar 12.50 interStar Türkiye Birinci Futbol Ligi 12.50 Teteon /. Futbol Ugi 13.00 13.00 Kanalö Yabancı Dizi Be- vaz Melekler 13.00 TV2 Dti: Monaco Franze 13.05 TVl Haberler 13.05TV5 Yerli Drama. Acımak 13.15 ShowTV Galatasaray- Ankaragücü Futbol Maçı 13.18 TVl Dizi: Yardım Bürosu 13.38 TVl Müzikli Dakikalar 13.50 TV2 Belgesei Bir İnsan Yetişiyor 14.00 14.00 Kanalö Dti. Ta^arı H.OOTVSMaviGece 14.05 TVl Belgesel: İlk Uçuşlar 14.05 HBB TVde Smema, Zor Seçinı 14.20 TV2 Cumartesi Magazin 14.35 Teleoo Yerli Klipler 14.50 ShoıvTV Dizi ikı Arkadaş 14.50 Teleon Mini Dti: Dört Küçük Kadın 15.00 15.00 interStar Simon \e Sımon 15.00 Kanalö Smema. Yavru ile Katip 15.00 TVl Haberler 15.00 TV2 Tatil Sineması: İlk Aşkın Hikavesı 15.00TV5".4iTü5va 15.10 TVl TVde Türk Sineması: Yara 15.30TV5 Haberler 15.40 StomTV SM'.A.T 15.45 TV5 Susam Sokağı 15.50 interStar Dizi: Ajan 12 15.50 Teleon Konser 16.00 16.00 HBB Haftava Bakıs 16.10 BRT Açılış ve Program 16.15 interStar Belgesel: Mavi Gezegen \6.\5TV5BirSolist 16.30 HBB Dizi. Tek Basma 16.30 Kanalö Yabancı Dti: Tecrübeliler 16.30 SnowTV Spor NBA-Acti- on 16.30TV5 Haberler 16.40 interStar Tatlı Dertler 16.40 TVl Hafta Sonu 16.45 TV2 Belgesel: Evrensel Bi- lim 16.45 TV5 4x21 Doludtgin 16.50 Teleon Sinema: Mucteyi Beklerken 17.00 17.00 HBB Yerli Film: Yıkılış 17.00 Kanalö Yabancı Dti: İyi ve Kötü 17.00 SbowTV Müzik- Haftanın Konseri. Selda Bağcan 17.05 interStar Komedi Dizisi: Düş Dünyası 17.10 TV2 Eğitım ve Müzik 17.30 interStar Motor Sporları Dünyası 17.30 Kanalö Yerli Dti: Burnu- mu Keser misiniz? 17.35 TV2 Dizi: Gençlenn Dün- yası 17.40 Sho»TV Dti: Şöhret 18.00 18.00 Kanalö Yarısma- Hani Var ya 18.00 TVl Haberler 18.00 TV2 Dünva Listelerinden 18.00 TV5 Tarihte Bu Hafta 18.10 TVl Hafta Sonu 18.15 HBB Müzık. Hit Video Countdown 18.I5TV3 Açılış-Telegün \&.\5TV5 BtBte 18.30 interStar Dti: Kırık Rüt- beler 18.30 Kanalö Çizgi Film: Red Kit 18.30 ShowTV Müzık Top-10 \830TV2Sanat2000 18.45TV3 Müzik 18.45 TV5 Bir Konu Bir Konuk 18.55 Tdeon Yerli Klipler 19.00 19.00 BRT Eğlence ve Kültür Programı 19.00 KanaK Yabancı Dti: Zor- ro 19.00 ShowTV Müzık: Coke'n Roll 19.00 Teleon Gümüş Kaşıklar 19.00 TV2 Akşam Bülteni 19.02 TV5 Haberler 19.10 BRT İstanbul Günleri l 19.13 TVl Yanşma: Evliliğe Doğru 19.15 HBB Haberler1Hava Durumu 19.15 TV2 İngiltere Lig Maçları 19.15 TV3 Arkası Yarm: Kimse- siz Maria 19.20 TV5 Eğlence Rüzgarı 19.30 interStar Haber 19.30 Kanalö Haberler 19.30 Teleon Haber 19.45 HBB Yanşma: Yirmibir 19.50 ShowTV Plastip Show 19.55 Sho*TV Haber 20.00 20.00 .BRT İstanbul'un Orta Yeri: Ümraniye 20.00 interStar Dti: Avcüar 20.00 Kanalö Üç Aşağı Beş Yu- karı 20.00 Teİeon On 'ca Müzik 20 00 TVl Haberler ve Hava Durumu 20.05 TV3 TVde Sinema. hiNivetler 20 10 KanaK Yanşma: Süper- market 20.10 ShowTV Yanşma: Çarkıfelek 20.15 HBB HBB de Eğlence 20.20 TV5 Yasalarınız ve Mek- tuplarmız 20.30 BRT Heev Bugün Tatil 20.30 FlashTV Açıkça 20.34 TVl Spor 20.35 TV5 TVde Türk Sineması: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yö- netmeni 20.40 KanaK Yanşma: Seç Bakalım 20.45 SnowTV Yanşma: Sak- lambaç 20.45 TVl Ayın Konsen: Serap Kuzey*- 20.50 Teleon Tamam mı Devam mıY 20.55 TV2 Yaşayan Şiirimt 21.00 21.00 BRT İstanbul Günleri 2 21.00 FlashTV İstanbul Bölgesel 21.00 interStar Tamam mı De- vam mı? 21.00 Teİeon Dti: Mac Mülan ve Karısı 21.10 interStar Bir Cumartesi Eğ- lencesı 21.10 KanaK Yerli Dti: Ana 21.25 ShowTV Türk Sineması. Asiye Nasıl Kurtulur? 21.25 TV2 Devlet Korolan 21.30 BRT Mimar Sinan Üni- versitesı Sinema Televtvon Ens. 21.40 HBB Yerli Film: Sen Ağla- ma 21.40 KanaK Eğlence. Gecenin Rengi 21.40 TV3 Mini Dti: Yüksek Sosvete 21.50 Teleon Zenginler Kulübü 21.50 TVl TVde Sinema-Vnutulma- yanlar- Sekiz Buçuk 22.00 22.00 FlashTV Flash Pop 22.00 Teleon Onca Müzik. 22.00 TV2 Gece Bülteni ve İngiiiz- ce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve İngiltce- Almanca Haberler 22.35 TV3 Belgesel: Bir Asrtn Şarkılan 22.40 interStar Haber 22.40 Teleon Sinema: Haber 22.40 TV2 İspanva Ligi 22.45 TV5 YerliDrama: Bizimkiler 22.50 Teteon Elma 23.00 23.00 HBB Konser: U2 23.10 BRT İstanbul Günleri 3 23.10 ShowTV Plastip Sho* 23.15 BRT Program ve Kapanış 23.15ShowTV//a&T 23.20 ShowTV Yerli Komedi: Varsayalım İsmail 23.30 interStar Sinema- Ölmeyen Tutku 23.30 TV3 Pop Saati 23.30 TV5 Eğlence: Bir Başka Gece 23.40 KanaK Ato Market 23.50 Kanalö Türk Sineması: Tatlım 23.50 SbowTV Tutti Frutti Hood 00 00 HBB TVdeSirtem* OadMot 00.10 TV2 TVde Sinema: Küçük Tanık 00.15TV3/ûroam5 00.20 TVl TVde Türk Sineması: Sözde Kızlar 00 30 HBB Haberler;Hava Duru- mu 00.40 ShowTV Sinema- Cehen- nem 00 45 HBB MTV 01.00 01.00 HBB Kapanış 01.00 interStar Dti. Otostopçu 01.20 KanaK Sinema: Aşk Za- manı 2 01.20 TV5 M'illkommen İn Der Turkeı 01.35 TV5 Kapanış 01.45 TVl Kapanış 01.45 TV2 Kapanış 01.50 interStar Yasemin 02.00 02.00 interStar Haber 02.00 Teleon Haber 02.10 interStar Sinema: Çifte Standart 02.10 Teteon Dti: Hava Kurdu 02.20 Shov/TV Kapamş 02.50 KanaK Kapanış 03.00 03.00 Teleon Mini Dti: Dört Küçük Kadın 04.00 04.00 Teİeon Konser 04.10 interStar Dti Kanun ve Düzen 05.00 05 00 interStar Shon- Dünyası 05.00 Teleon Çtgi Film • Addams Ailesi 05.30 Teleon Çtgi Film: SevimH Tavsan 06.00 06.00 interStar Çizgi Film: Taş Devn 06.00 Teleon Çtgi Film: Harry ve Hendersonlar 06.30 interStar Çtgi Fıbn: Monçiçiler 06.30 Teleon Belgesel: Gtemti Dünva 00.00 0000 Teleon TVde Sinema Robin P k UYDÜLAR RTIKR 07.00 RTL Haberler 08.00 GSnaydın Alnunya 09.50 O»cn Mdrihall 10.45 Zcngın vc CûzcJ 11.10 Dr Marcus Welby 12.00 ^ u^ısın 12J0 Aılelerın Sjvaşı 13.00 Nokta 12 1JJ0 Gen^ vc Ihlıraslı 14.20 Kulıfornna Aık-sı 15.l5SpnngfieldHit.ncsi 16.00 Mavı Kan 17.00 Hjm Mascr 18.00 P.ıiron Kım' l8J0Tdth Aılc 19.00 Onb.r 99 20.15 PjıUrtu 2O.« lyı vc Kcttu ZdmanUr 21.15 Almanyd Folk Muzığı 22.15 Wörıcr Gölündckı Şalo 23.15 Ölüm vc Ya- şam Czcnnc 00.15 G»!!sch<til( 01.00 Emmanuela 02.45 Tutü Frutü 03J5 EmmjnueldOS.15 Bın Yıl- öa Parlıyor 06J0 Saallcr Sonra an 06J0SJİ 1 Bölee^el HdberlerO7.0OS.it lleGündy- dınO9JO Komşular 10.00 Saı I Haberlcr 10.05 Or- <un Burdan 10JOColb> Aıtesı 11.20 l'lnch Me>er 12.10Woirun Rcvın Iİ55Çarkıfclck 13.45Borkı- dart Hdbcrler 14.35 Olıfomıa Gune^ının Altında I5J0 Komşuldr 16.05 Colb> Ailesi 17.00 Cdsncy \e Lace\ 18.05 Bû> ük Düşünun 18.45 Bolgc Rapo- ru 19.15 Bıngo 19.45 Hdberler 20.00 Dran 20.20 Çdrkıfelek 21.15 Burçlar 23.15 Ölümde Herkes OncelıklıdırO).05HdberkT01.IOGöldcftrÇıpldk 02J5 Mavı Elcktnk 05.10 Schraınermakers 06J5 Buyük Düşunun 06.40 VegaşO7J0 Numara 7 09J0 Scrt Ama Kalp- lcn 10.20 Özgurlüğun lmparjıorlu|u 11.25 Mav kch Şövalyc 12.50 San Frunosco Sokaklan 13.49 BılK CosbySho* 14.10 Pcrr> Mason 15.05 Zırhlı Gcmı I6J5 Scrt Ama Kdlpten 17.45Çızgj Yıldızlar L*>uşturucuvd Kdr^ı 1&30 Tin> Toon Maceralan 19.00 Tao Dev n 19.35 Bıllv Cosby Show 20.05 Ed- dıc Dodd 21.00 Hjbcrk-r 21.15 Kavbedenlenn Kcntı 23.20 Mıkc Hammcr 00.15 Robocob 02.00 Hdbcrler 02.10 JakcvcMr Maccabc 03.00 Haber- lcr 03.10 Be>dC? Buflalo 04.45 Hahcrtcr 04.55 Perry Mason IHEf 07JS Top Modcl 08X0 Bım Bam Bıno 10.25 Ya- rumdakı Oldy 10.50 Dungcr Ba> 11.15 Ruck Zuck 11.45 Hopp Ya dd Top 12.25 Top Modet 13.00 Vdhşı Bdlıda 13J5 Almanya'dd Bır Yer 14.00 Fan- ta^uk Mdx 14.30 Temel Reı^ 15.45 Ctsur Yıldız 16.50 Ikı Kedı Bır Köpek 17.15 Vah$ı Kedı 17.40 Ateşle Oyun 18.05 Yammdakı Olay 19JS Danger Bay 19.00 Kanunun Sılahlan 19.50 Fasıl Daıre 20.00 Ruck Zuck 2OJ0 Hopp Ya da Top 21.15 Çıfıçı Tıjalrosu 23.00 A«ık vc Nct 23JS Scrbcsl Rıng Pankrcas Gurcşlcn 00.25 Maf>a'ya Karşı Sa- vaj 01.20 Pompcı'nın Son Gûnlen 09.30 Yenı Bakış 10.00 E Kanalı 10J0 Süper Dük- kan 12.00 Vahşı «ıınenka 12J0 Ekonomı 13.00 Içenden Ekonomı 13.30 FTTV 13.40 Doğu Avru- pd Haberlen 14.00 Japon Ekonomısı 14.30 Yenı Bakıj 15.00 İçenden Bılgı 15J0 Sıyah Sen 16.00 TheMix 17.00 Ali Mıxed Lp 18.00 Ydvında 19.30 Bondnza 20J0 Sı>dh Sen 21.00 Bıllv Cosby Sho» 22.00 İçcnden Bıl'p 22J0 Yannın Ötcsınde 23.00 Hdbcrler 23J0 Ekonomı 24.00 Bır Mılvon Çalan Çocuk 02.40 Dünvadan Habcrler 03.10 Yannın Otesınde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle