24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/4 TELEVİZYON-RADYO 5 HAZİRAN 1990 06.59 Açılış 07.00 Gün Başlıyor 09.00 Haberier 09.10 Hanımlar İçin 09.40 Susam Sokağı-46 10.15 Arkası Yann: Yalnız Sen Antonıo, Raçue/'in babasmın başına gelenleri kendisinden saklamasına çok kızar. Ancak sebebini aniayınca Raquel'i affeder. Bu arada Max sadece Damel'i serbest bıraktırmıstır. Antonıo dığerlerinın de hapıslen kunuimasını sağlar 10.40 Okul Televizyonu 15.00 Haberier 15.15 Ögleden Sonra 16.30 Çocuklar İçin Bir Zamanlar Hayat Haydi Susam Sokagı - 47 18.00 Haberler 18.15 Önce Saglık 19.20 Dizi: Uğurlugiller Htr şey Nebahal hanımın, Sahha teyzesim zıyaretıyle başlar, gelifir. Saliha teyze, bir huzurevine yatınlmayı ıstemekledir. Çunkü anık yaşlı ve 'kimsesizdir. Bu durum, Sebahat'i çok etkiler. Kendisinin yirmi yıl sonra ne otacağmı dusünür. Torunu Elif yirmi yaşına basmıştır. ama ötekı Uğurlugiller?.. Tabii zamana "dur" demek olası değildir. 20.00 Haberler ve Hava Durumu • 21.00 Müzik Yelpazesi (Aynntıii bıJgi yandakı sutuniarda) 21.55 TV'de Sinema: Maske (Aynntıii bılgi yandakı sütunlarda) 23.50 Gün Biterken 00.05 Kapanış 18.10 Açüış 18.12 Dizi: Yalan Rüzgfin Dedektif fVilliams, vurulma olayı ıle Jill ve John'un boşanma anlaşmalan arasında bir bağ olduğu mancındadtr ve soruşturmalannı o yönde geliftirmeye başlar. 19.05 Haberler 19.20 Dizi: Desperado Cal'te Allison'u kimin oidıirdüğii hâlâ anlasılamamıstır. Marrot Emity'yi madenı satması için ıkna edemeyince Jenny'yi kaçırttp tehdit etmeyı dener. Bu arada Mc Call onun Gutierez'e vaad ettiği makmelı tüfeği ele geçirince işler değişir. Bu kez Mc Call tûfeğe karşılık Jenn'yi isıer. Ama Cuıierez'in mazeret dinieyecek halı kalmarmştır. 20.10 Geçmiş Zaman Olur ki TUrgut Masatçı'nın hazıriadığı programda Cantekin-Za/er ıkilisi şu şarkıtan seslendiriyorlar, Adam andEva, Red Saila tn The Sunsel, Bachilor Boy ve Alone. 20.30 Edebiyat Uyarlamaları: Dubrovski (Aynntıii bılgı yandakı süıunlarda) 21.15 CNN Dünya Raporu (Orijınal sesi Radyo-4'ten venlecektir.) 21.45 Gönülden Gönüle Ergisoy Acarbaş'ın hazırlayıp Gul/em öner'm sunduğu programın bu bölümünde Ankara Radyosu sanatçılarından Türk Halk Müzıği solisti Neşe Dilekçioğlu Hacel Obası adlı türküyu, Türk Sanat Müziğı sanatçıst Çetin Körükçü 'Hasretı Yıllara Sor' adlı şarkıyt, Hafıf Müzik sanatçısı Fatih Kısaparmak 'Kilim' adlı eserini seslendirivor. Ensırümanul müzik bOtimunde ise Mehmet Gönülal kanun ıle t\ecaiı Çelık'ın udu eşliğinde Konya hanelanndan çeşillemeler seslendiriyorlar. tzmır Tekel Korosu 'nun seslendıreceği 'Bakmıyor Çeşm-i Siyah' adlı eserin gazel kısmını Cengiz Güdeoğlu okuyor. Vnutulmayan sesler bölümunün konuğu ise Türk Halk Müziği sanalçısı Aliye Akkılıç ıle sohbet ve sanatçının seslendireceğı 'Yesil ördek' ve 'Kağızmana Ismarladım' lürküleri yer alıyor. 2230 Gece Bülteni ve tngilizce Haberler 23.05 İtalya'ya Doğnı 23.30 Dizi: Pulaski Larry senaryoları beğenmediğı için kendisi senaryo yazmaya karar verir. Bir yazarla çalışan Larry, gazeıede gördüğü diplomatik bir kaza haberini araştırarak senaryo yapmaya karar verir. Ama bu is tahmin ettiği kadar kolay değildir. 00.20 Kapanış 19.59 Açdış 20.00 Belgesel: Diinyanın En Biiyük Balıkları Bu bölümde, profesyonel olta balığı avcılanndan olusan bir Japon grup, dünyamn en buyük olta balığmı avlamak için Meksika'ya gidıyor. 20.50 Dizi: lki Kardeş (Aynntıii bilgı yandaki süıunlarda) 21.50 Müzik 2235 Chaplin Filmleri (Bugün köşesınde) 23.35 Kapanış 19.02 Açüış 19.04 Haberler 19.15 Susam Sokagı 19.45 Gençlerden Gençlige 20.00 Dizi: tstasyondaki Pastane 20.20 Şiir Dünyası 20.40 Hanımlar İçin 21.10 Belgesel: Klasik Sanatlanmız 21.45 Dizi: Kuruntu Ailesi 22.30 Haberler 23.00 Eğlence: Gönülden Gönüle 23.35 Stüdyo-A 00.50 Müzik: Sizin İçin Seçtiklerimiz 01.05 Kapanış 13.00 Açılış-Müzik 15.00 Dizi: Ateş Çemberi 16.00 Dizi: Cimri 17.00 Çizgi Film: Örümcek Adam 17.30 Müzik 18.00 NBA Basketbol Karşılaşmaları 20.00 Müzik 20.15 1989 Brezilya 1. Futbol Ligi 21.05 Haftanın Dizisi: Tatlı Aşk 24.05 Müzik 01.00 Kapanış TV1 SİNEMA: MASKE 21.55 Cher'in ilk başansıMaske (Mask) /Yönetmen: Peter Bogdanovich / Senaryo: Anna Hamilton Phelan / Görüntü: Laszlo Kovacs / Özel efektler: Dan Lester / Oyuncular: Cher, Sam Elliott, Eric Stoltz, Richard Dysart, Laura Dern, Estelle Getty / Harry Carey, Jnr. Michole Mercurio, Dennis Burkley / 1985 yapımı / 120 dakika. Kültür Servisi — Çok nadir bir hastalık nedeniyle kafası sürekli büyüyen ve bu yüzden maskeye benzeyen garip bir yüze sahip olan genç bir çocuğun, kural dışı yaşa- yan ve bir genç kızdan farksız an- nesi ve annesinin eski sevgilisi bir aile dostu ile olan ilişkileri... 1939 doğumlu Amerikan yönet- men Peter Bogdanovich'in iki mevsim önce ülkemizde de oyna- yan ve sınırh bir ilgjyle karşılanan ilginç fılmi. 1968 yılında yine TV'de gösterilen "Hedefler' fil- miyle yönetmenliğe başlayan ve daha sonra "Son Gösteri", "Aşka Vakit Yok" ve "Zehirli Kutu" gi- bi fılmlerle ilgi çeknıesine karşın sonraki yıllarda pek göz doldura- mayan Bogdanovich'in gerçek bir olaydan yola çıkarak yaptığı beş yıllık bu film, çeşitli öduller ka- zanmıştı: 1985 Cannes Şenliği'nde Cher'e "En lyi Oyuncu" ve ayrı- ca "En lyi Makyaj" Oscan... Aslında seyri zor, yürek kaldı- ncı bir konunun oldukça ekono- mik bir biçimde ve pek duygu sö- mürüsü yapmadan sinemalaştırıl- masına dayanan bu film, yine de kimi seyirci için irkiltici, giderek rahatsız edici olabilir. 1960'ların ikinci yansında baş- ladığı müzik yaşamında büyük başarı kazandıktan sonra 1980'lerde sinema oyunculuğuna da soyunan Cher, bu fUmle ilk bü- yük başansını kazanmış ve daha sonra sinemalarımızda izleyeceği- miz "Ay Çarpması" fılmiyle bir OSCARLI OYUNCU—Başanlı müzik vaşamından sonra sinemaya atılan Cher, bu alanda da kendini kanıtlayarak bir Oscar aldı. Şat- kıcı-oyııncuyu ilk başınlı çıkışını yaptığı filminden izliyoruz. Oscar bile almıştı. Sakat çocuk ro- lünde perdede hep gerçek yüzünü saklayan, bu tip rollerde oynayan Eric Sloltz ve aile dostu Sam El- liott oldukça başanlı. Aynca Da- vid Lynch'in gözde oyuncuların- dan ve en son Cannes'da Alün Palmiye alan "Vahşi Yürek"in baş aktristi Laurde Dern de kuçük bir rolde göze çarpıyor. Haftanın ilginç ve görülmesi ge- reken filmlerinden biri. TV1 MÜZİK YELPAZESİ 21.00 Ekranda yaşayan efsane Kültür Servisi — Sezen Cumhur Önal'ın hazırlayıp sunduğu "Müzik Yelpazesi" programının "istekler" bölümünde T.O.T.P. "Ran Aroond The World", Joan Jett "Dirty Deeds", Sinitta "Hitching A Ride" adlı parçalarını seslendirecekler. Bu bölümde Niikbet Durn da bir şarkısıyla ekrana gelecek. "Albn Sesler"de bu yıl Grammy Ödülleri töreninde "Yaşayan Efsane" ödülunü alan Liza Minelli yer alacak. Sanatçı programda "Losing My Mind" adlı şarkıyı seslendirecek. "Dnnyadan Müzik" adlı bölümde, iki Avustralyalı şarkıcı geliyor ekranlara: KyBe Minogne ve Jason Donovan. Kylie Minogue'un "Never To Late" adlı parçasından sonra Jason Donovan'ı "Hang On To Your Love"la izleyeceğiz. "Lnutulmayan Film Melodileri"nde, Paramount Şirketi'nin ilgi gören filmlerinden "Bali Yolu-Road To Bali" filmi yer alıyor. TITTININICHNDEN MAHMUT T. ÖNGÖREN Aldatmaca... Bugün Türkiye, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başla- yacak AGİK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) İnsani Bo- yut Toplantısı'nda epeyce hırpalanacak. Toplantılar 29 hazirana dek sürecek... Türkiye ile ilgili suçlamalar da... Suçlamalar Türkiye'deki insan hakları sorunlannı içeriyor. Bir türlü yoluna konmayan ve çözüme kavuşturulamayan insan hak- ları sorunlarını... Kürt sorunu, gözaltna alınanların avukat ve ya- kınlanylagörüştürülmemesi ve özellikle bu süre içinde sanıklann "itirafını" sağlamak için yoğunlaşan işkence, çok kötü cezaevi koşulları, idam cezasının kaldınlmaması, basın özgürlüğü ve dü- şünce suçları ve örgütlenme hakkı üzerindeki kısıtlamalar ve di- ğerleri... Türkiye'yi bu görüşmelerde temsil edeecek olan Dışişleri Ba- kanı Ali Bozer ve ekibinin ülkemizdeki insan hakları sorunları- na karşı Avrupa devletlerinin ve özellikle de herhangi bir Avrupa devleti ve hükümeti ile bağlantısı olmayan özel insan haklan ku- ruluşlarının raporlarına dayandırılan suçlamalarına verecekleri yanıtlar herhalde bugünden başlayarak 29 hazirana dek radyo- larımızın ve televizyonumuzun haber bültenlerinde ve belki de haber izlencelerinde uzun uzun yer alacaktır. Ama suçlamalar hiç verilmeyecek ve hangi konuda ne gibi savlarla ve gerçekler- le karşı karşıya olduğumuzu Sayın Bozer'in televizyondan ha- ber olarak verilen yanıtlarından çıkarmaya çalışacağız. Ayrıca AGİK, Avrupa'daki "ayrılıkçı ve bölücü kuruluşların" et- kisi altında durup dururken Türkiye'ye saldıran kişilerin bulun- duğu bir platform olarak da televizyonumuz tarafından tanıtılırsa hiç şaşmamak gerekir. Bu durumda toplantılara Türkiye adına katılacak yetkililer de (resmi görevliler, üniversite öğretim üyele- ri, kimi uzmanlar ve kuruluş temsilcileri) birer "meydan savaşı" veren kahraman olacaklardır. TRT'den önce basının bir bölümü bu çabayı göstermeye çoktan başladı. Basının aynı bölümü ve TRT, Türkiye'de insan hakları sorun- larının hâlâ sürdüğünü belirterek birtakım suçlamalar yapanla- rı, yanlı ve Türk düşmanı olarak tanıtmayı da önemserier. Türkiye'de azınlıkların bulunmadığını, Avrupa'da da insan hak- ları sorunlarının ve ırkçılığın görüldügünü, kimi Avrupa ülkele- rinde çalışan Türk işçilerinin kazanılmış haklarını çiğneyen ayrımcılık politikalarının sürdüğünü belirtirler. Ama hiç kimse Türkiye'de örneğin sadece işkencenin durduğunu ve düşünce suçunun kaldırıldığını bile söyleyemeyecektir. Ayrıca 413 sayılı kararnamenin varlıgını ve Çanakkale Cezae- vi'nde TCK'nın 141, 142, 159, 311 ve 312. maddelerinin kaldırıl- ması amacıyla açlık grevi başlatan ve yüzlerce yıla mahkûm sosyalist dergi yazı işleri müdürlerınin, yazariarının ve sendika- cılann durumunu kim yadsıyabilir? Birtakım basın mı yoksa TRT mi? Ya da AGİK toplantılarındaki yetkililerimiz, öğretim üyeleri- miz ve uzmanlarımız mı? Ama özellikle TRT, bu akşamdan başlayarak (hatta belki bu yazıyı okuduğunuzdan çok daha önce de başlamış olabilir), AGİK görüşmelerinde Türk temsilcilerinın Avrupalı bozguncularla na- sıl kahramanca boğuştuklarını anlatacaktır. Böylece de Türkiye 1 deki TV izleyicileri burunlarının dibindeki insan hakları sorunlarının varlıgını sezemeyecekler, ama "durup dururken" Türkiye'ye insan haktarı konusunda saldıran Avrupalılara kendi insan hakları sorunlarının anımsatıldığını öğreneceklerdir. Aca- ba bu TV izleyicileri arasında kaç kişi, 'Avrupa'da insan hakları sorunlarının bulunması, Türkiye'deki insan haklan sorunları için bir özür olamaz" diye düşünecektir? Türkiye'de devletin, asker ve sözde sivil hükümetlerin TRT'ye verdikleri işlev bir de AGİK gibi konferanslarda kendini göstehr. Özellikle insan hakları gibi konularda ülkemizdeki gerçekleri va- tandaşlarımızdan saklamak ve yabancılara verdiğimiz r esmi ya- nıtları ön plana çıkarmak... Böylece vatandaş aldatılıyor. Ama eğer TRT'yi kullanan res- mi çevreler ve TRT, Avrupa'daki insan hakları savunuculannı da aldattıklarını sanıyorlarsa onlara kârgalar bile güler. Bu akşam- dan başlayarak TRT'deki AGİK haberlerini dikkatle izleyin, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. TV3 DİZİ; ÎKt KARDEŞ 20.50 Soruşturnıa peşindelki Kardeş (II Due Fratelli) / Yönetmen: Alberto Lattuada / Oyuncular: Massimo Chini, Larry Lamb, Cyrielle Claire / halyan yapımı / Süresi: 60'ar dakika. Kültür Servisi — Tanınmış Kompozitör Felice Lattuada- ttalyan yönetmen AJberto Lattu- nın oğlu olarak 1914'te Milano^ ada'nın imzasını taşıyan yeni bir da doğan Alberto Lattuada, sa- dizi bashyor. Özgün adı "D Due n a t fotoğrafç,iığından geçtiği si- Fratellı" olan ve "lki Kardeş" nemada bazı yönetmenlere asis- adıyla ekrana gelen Italyan yapı- mında, görev sırasında soruştur- ma yaptığı kişilerce ağır biçimde yaralanan bir savanın çevresinde gelişen olaylar anlatılıyor. Dizi- de, ttalyan oyunculan izleyeceğiz. Lattuada'nın ender TV dizilerin- den biri. t a n l l k sonra 1942'de başladı. ttalyan Si- nemateki 'nin de kurucusu olan Lattuada, klasik sinemamn uygu- layıası olduğu halde, son dönem- de daha hafif konulara kaymayı yeğledi. İZLEYİCİ GÖZÜYLE Sturçeon... 22 Mayıs 1990 salı akşamı TRT-3'te nehir balıkçılığı ile ilgili bir Japon yapımı film vardı. Filmde Japon balıkçıların olta attıkları balığın adını spiker 'sturgeon' diye söyleyip durdu. Bir amatör balıkçı olarak uzun yıllar hem tatlı suda hem de denizde olta ile balık avladığımdan 'sturgeon' adındaki bu balığın nemenem bir şey olduğunu merak ederek, balığın sudan çıkmasını beklemeye başladım. Japonun oltasına yakalanan bu 'sturgeon' sudan bir türlü çıkmasını bilemedi. En sonunda çıka çıka bir de ne göreyim; adıyla sanıyla maruf, Türkçesi Mersin balığı çıkmaz mı? Kırk yıllık Mersin balığı oldu sturgeon. tngilizce sözlüğü açtım sturgeon'un Türkçesi Mersin balığı yazıyor. Sturgeon'un İngilizce okunuşuna gelince, sözlükte störcin diyor. Demek ki yazılışı sturgeon, okunuşu ise störcin, Türkcesine gelince Mersin babğı. tnsan azıcık merak eder bu sturgeonun Türkçesi var mı yok mu diye. Dilimizde sturgeon diye bir balık nesli olmadığına göre nereden bulur böyle yakıştırmalan şu TRT vallahi anlayanı varsa beri gelsin. Yok mudur TRT içinde benim gibi gariban bir amatör balık meraklısı? AHMET METE / İstanbul TV2 EDEBİYAT UYARLAMALARI: DUBROVSKİ 20.30 Çarlık Rusyası'nda soyluluk Dubrovski / Yönetmen: Viçeslev Nikiforov / Yapıt: Aleksandr Puşkin / Oyuncular: Mihail Yefremov, Marina Zudina, Vladimir Samoylov, Kiril Lavrov, Anatolia Romaşin / Süresi: 4 bölüm, 45'er dakika. Kültür Servisi — 19. yüzyıl tanınmış Rus şair, ro- man, öykü ve oyun yazarı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in (1799-1837), bir soylunun ayaklanmasıy- la ilgili olarak 1836'da yazdığı "Dubrovski" rorna- nı, "Edebiyat Uyarlamaları" programıyla ekrana ge- liyor. Yönetmenliğini Viçeslav Nikoforov'un yap- tığı Sovyet yapımı uyarlâmayı, dört hafta boyunca TV2'de izleyeceğiz. Göziemlerine dayanan topJumsal bir olayı ele al- dığı "Dubrovski" romanında Puşkin, Rusya'nın o dönemde en önemli sosyal sorunu olan toprak kö- leliği ile soyluluk kavgasını anlatmaktadır. Roma- na kendi adını veren genç Dubrovski, "Rus asilza- deleır'nin, yoksul düşmüş kültürlü kesiminin tem- silciliğini yapmaktadır. "Dubrovski" ilk kez 1937'de Hasan Âli Ediz'in çevirisiyle dilimize kazandırıldı. 1964 ve 1975'te yeni çevirileri yapılarak basıldı. Çağdaş Rus edebiyatının kurucusu sayılan Puş- kin, yarattığı yeni edebiyat diliyle çağdaşlarını ve daha sonraki kuşaklan etkilemiş, hem lirizme, hem gerçekçiliğe yönelik yapıtlanyla çığır açmıştır. Puşkin'in babası eski bir Rus soylusu, annesi ise Büyük Petro'nun sarayında yaşamış Habeş Prensi Abram Hannibal'ın torunudur. Genç yaşta Fran- sız edebiyatını tanıyan Puşkin, çar sarayındaki özel okullarda öğrenim görürken 1pır"cı yetişeceğine, öz- gürlükçü olarak yetişmiş, şiirlerinde geteneksel ku- rumları çok sert biçimde eleştirdiği için Besarab- ya'ya sürülmüş Kafkasya'da, Odesa'da sürgün ya- şamış, Tanrı tanımaz olduğunu açıklaması yüzün- den de Paskov'da gözaltında tutulmuştur. Rus aka- demisi üyeliğine de seçilen Puşkin, I831'de Natali- ya Nikolayevna Gonçorava adlı çok güzel bir ka- dınla evlenmiştir. Çok kıskandığı karısı hakkında çıkarılan söylentiler yüzünden Rus ordusunda gö- rev yapan Fransız subayı Georges d'Antbes (Heec- keren Baronu) ile yaptığı düellodan sonra 38 yaşında Aleksandr Sergeyeviç Puşkin öidü. Yurdumuzda çok tanınan ve okunan bir ya- zar olan Puşkin'in bazı yapıtları, "Ruslan ve Lyud- mUla", "Babçesaray Çeşmesi", "Çingeneler", "Yev- geni Onyegin", "Boris Godunov", "Kar Fırtınası", "Tnnç Süvari", "Maca Kızı", "Vüzbaşının Kıa." İlk bölümün konusu şöyle: Çok iyi dost olan cift- lik sahjbi Dubrovski ile Troekurov, bir hiç yüzün- den kavga edip can düşmanı oluılar. Zengin, acı- masız ve gaddar Troekurov, bir oyun tezgâhlayarak Dubrovski'nin çiftliğini elinden alır. Dubrovski ağır bir hastahğa yakalanır. Orduda hizmet gören su- bay oğlu yanına gelir. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açüış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Günaydın (1). 07.00 Bugün (Kuşak 2). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haber- ler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Gü- nü yasarken. 12.55 Reklamlar ve radyo prog- ramlan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (3). 17.00 Haberler. 17.05 Meddah diliyle halk âşıkla- nmız. 17.25 Türkçe sözlü hafif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın çocuk şarkı- sı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden güne. 19.00 Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Dünya dönüyor. 20.30 Türkçe sözlü ha- fif müzik. 20.45 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Saz eserleri. 21.15 Tıirk ve tslam dün- yasından. 21.30Türk halk müziği dinleyici is- tekleri. 22.00 Kuçük konser. 22.30 Solistler geçidi (TSM). 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (4). 00.55 Günun haberlerinden özeı- ler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07.30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun ha- vaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayialar. «9.15 ^ oi.uk oahçesi. 09.30 Sarah Vaughan söylüyor. 10.00 Bir efsanedir Ana- dolu. 10.30 Çağnşım. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türküler geçidi. 11.40 Hafif müzik. 12.00 Türküler ve oyun havaları. 12.30 Erkekler topluluğu. 13.00 Haberler. 13.15 Halk çalgılanndan ezgiler. 13.30 Folk- lor penceresi. 13.50 Hafif müzik. 14.00 Ya- bancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Solistler geçidi. 15.30 Arkası yann. 15.50 Şarkılar. 16.05 Hafif müzik. 16.30 Türküler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17.30 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 18.00 Lied dağarı. 18.30 Din ve ahlak. 19.00 Ha- berler. 19.30 Yurttan sesler kadınlar toplu- luğu. 20.00 Bestenigâr faslı. 20.30 Yabancı dil dersi. 21.00 Haberler. 21.30 Hafif müzik. 22.00 Klasik koro (TSM). 22.30 Bir roman / bir hikâye. 22.45 Türküler. 23.00 Haber- ler. 23.15 Solistlerden birer şarkı. 23.40 Ha- fif müzik. 23.55 Salı konseri. 00.55 Gunün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve ka- panış. K A U Y U w 07.00 Açılış, program ve ha- berler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sa- bah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif müzik. 12.30 Günün konseri. 14.00 Haber- ler. 14.15 Müzik tüneli. 15.00 Perdeaçılıyor. 15.30 Konser saati. 16.30 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Okyanus. 18.00 Ünlü sesler. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik ve yorumcular. 20.00 Armoni. 20.30 Bir konser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Doğumunun 150. yılında Çaykovski. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günun haberle- rinden özetler (Türkçe). 00.58 Program ve ka- panış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve ha- berler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07.30 Solistler geçidi. 08.00 Turkûler. 08.15 Şarkı- lar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Bera- ber ve solo türkuler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14-OOHaberler. 14.05Solistler geçidi. 14.30 Türküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 16.30 Çeşitli Türk müziği. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 So- listler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 07.5* AÇ ,.,Ş ve Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Saba- hın konukları. 09.15 Sevilen melodiler. 10.00 Hayatın içinden. 11.00 Kayıp haberleri. 11.05 İşte Saz İşte Söz. Solist: Muhlis Topçu. 11.30 Bir Solist. 12.0» İstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Ha- fif Müzik. Solist: Füsun önal. 13.15 Öğleden Sonra 14.15 Birtopluluk. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber, Solist: Mustafa Sağyaşar. 15.10 Kara- yollan Trafik Kanunu. 15.15 Ayşegul Dunıkan'- dan şarkılar. 15.30 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Meridyen programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 17.30 Gün Bi- terken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE <*,,< v,:,, Program. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrü- mantal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu. 08.35 işte Saz İşte Söz. Solist: Muhlis Topçu. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Samime Sanay'dan şarkılar. 09.55 Karayollan trafik kanunu. 10.00 Haya- tın içinden. 11.00 Bir Sanatçı ile Beraber. So- list: Mustafa Sağyaşar. 11.25 Bulent Aslan'dan turkuier. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seç- tikleriniz. 12.55 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. So- list: Nükhet Duru. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Turkuier Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Fik- ret Kozinoğlu'dan şarkılar. 15.10 Müzik dun- yası. 16.10 Kayıp haberleri. 16.15 Muzik dağarcığı. 16.45 Gulsen Altun ve Sumer Ezgü'- den türküler. 17.05 Türkçe sözlu hafif müzik. . 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Mületvekilinden Sıydu formülti' • tZMİR (AA) — Izmir'de, uydu yayınlann izlenebilmesi için yeni bir formül uygulamaya konuluyor. Uydu yayınlann kentin yaklaşık yüzde 80'inde izlenebilmesini sağlayacak çanak anten, dokunulmazlığmdan yararlanmak amacıyla, SHP İzmir Milletveküi Ahmet Ersin'in Bornova'da kiraladığı evin çatısına kurulacak. Konak Belediye Koordinatörü Musa Çam da kurulacak çanak anten aracılığıyla, ilk önce RTL kanalının, daha sonra Eurosport'un da devreye gireceğini bildirdi. tzmir'de, daha önce Balçova'da kurulan çanak anten, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyannca mühürlenmişti. TRTnin yeni repertuan • ANKARA (Mak Ajans) — TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nca mayıs ayında, Türk sanat müziğinde 24 yeni eser, Türk haJk müziğinde ise 50 yeni eser repertuara alındı. Türk halk müziğinde rep>ertuara alınan eserler, yurdun çeşitli yörelerinden oluşurken Türk sanat müziği de repertuara alınan yeni eserlerin bestecileri arasında; Fethi Karamahmudoğlu, Ziya Taşkent, Alaaddin Şensoy, Metin Everest, tlgün Soysev gibi besteciler bulunuyor. 'Uygarlığm Adımlarr • ANKARA (ANKA) — Türkiye'deki çeşitli arkeolojik yerleşim birimlerinde çekilen ve insanlığın gelişimini buğdayın yetiştirilmesi ve beslenme zinciri çerçevesinde anlatan, 'Uygarhğın Adımları' adlı belgesel filmin, dünyamn çeşitli üniversitelerinin arkeotoji ve prehistorya bölümlerinde gösterileceği bildirildi. Ankara 3. Film Şenliği'nde Seçiciler Kurulu özel ödülü alan ve yönetmenliğini Rıfat Aras'ın yaptığı film, Ankara'da gerçekleşen "Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu" sırasında konuk bilim adamlarına gösterildi. Bunun üzerine sempozyuma katılan bilim adamlannın filmi görevli oldukları universitelerde gösterebilmek için filmi çektiren Toprak Mahsulleri Ofisi'nden izin istedikleri bildirildi. Filmin Amerikan PBS ve CNN Televizyon kanallannda gösterileceği de bildirildi. Sigara reklamlan • ANKARA (UBA) — Yabancı sigara firmalannın, Magic Box'ın Türkiye yayınlanna yılda 40 milyarlık reklam aktarma girişiminde oldukları öğrenildi. Halen TBMM gündeminde olan ve komisyondan genel kunıla gelen, "Sigara Reklam YasağV'nm kabulüyle bu reklamın Magic Box kanalıyla televizyona aktarılacağı belirtildi. Marlboro, Parliament, Camel, Rothmans, Dunhill gibi yabancı sigara sanayünin önde gelen isimleri, sigaraya reklam yasağımn gündeme gelmesiyle Türkiye pazan için reklam kampanyasını hızlandırırken firma temsilcileri Magic Box yöneticileriyle görüşüp Türkiye programına sigara reklamı aktarmak istediklerini söylediler. Magic Box henüz bu talebe kesin cevap vermemekle beraber, 40 milyar liraük reklam pastasma Magic Box yönetiminin pek de soğuk bakmadıklan öğrenildi. BUGÜN • Chaplin Filmleri TV3 2235 Charlie Chaplin'in 1915-16'larda Essanay döneminde çektiği "Oh What A Night", "The Perfect Lady" ve "Work" filmleri ekrana geliyor. TRTnin henüz Türkçe isimlerini koymakta kararsız davrandığı filmlerden en başanlısı, "Şarmo Çırak - Work". Bu fılmler, Chaplin'in daha sonra ulaşacağı olgun sanat döneminin henüz biraz uzaklarında olmakla birlikte, çeşitli görsel gaglarıyla ilgi çekebilecek ve herhalde gerçek bir sinema meraklısının arşivinde bulunması gerekli fılmler. Hemen bütün Chaplin filmleri için olduğu gibi aynı şeyi söyleyelim: İzleyin ve teİcnik olanaklarınız varsa kaydedin...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle