24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 5 HAZİRAN 1990 DÖVİZ KURLARI 5NAZtaM Dövızın Cınsı 1 ABD Doları 1 B Alman Marta 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılinı 1 Befçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıreti 1 Japon Yenı 1 Kuveyt Dınarı 1 Sterlın 1 S Arabistan Rıyalı Dovız Alış 2607.77 1532 54 2002.25 218.96 74 49 402 28 654 73 455 03 136169 424 72 1807 19 208 54 17 06 8916 07 4358 89 695.41 Dövız Satış 2613.00 1535.61 2006.26 219 40 74 64 403 09 656 04 455 94 1364 42 425.57 1810.81 208 96 1710 8933.94 4367.63 696.80 Efektif Alış 2605.16 1531 01 1968 21 218 74 73 22 398 26 643 60 454 57 1360.33 420 47 1805.38 204 99 16 89 8764 50 4354.53 683.59 Efektif Satış 2620 84 1540 22 2012.28 220 06 74 86 404 30 658 01 457 31 1368 51 426 85 1816 24 209 59 17 15 8960 74 4380 73 698 89 ÇAPRAZ KURLAR $ 1 7016 B Alman Marto $ 5 7310 Fransız Frangı $ 1 9150 Hollanda Flonni $ 1 4430 Isvıçre Frangı $ 1250 47 Italyan Lıreti $ 152 47 Japon Yenı $ 3 7500 S Arabtstan Rıyalı £ 1 6715 S ALTIN GÜMÜŞ Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bıleak 18 ayar altın 900 ayar gûmûş Vakıfbank Altını Zıraat Altını M Bankası 1 Cns S AJış 198 000 235 000 30150 27 000 22 610 460 174 000 173 500 363 50 Sarjş 201 000 245 000 30 250 29 900 22 690 480 175 000 175 000 364 00 Tl InteriHr* Ort fae («tı = 59 95 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABO Doları Bâtı Alman Markı Isvıçre Frangı Hollanda Flonnt Alış 2620 1538 1815 1360 Satış 2625 1543 1820 1365 Irtgılız Sterlını 4400 | 4440 Franaz Frangı A Şılinı 100 Italyan Lıreti S A Rıyalı 454 217 208 700 • 457 220 210 705 Oövız Int (S) = 2603 00 BORSADA İŞLEMLER 4HAZİRAI4 1990 Akçımento Anadolu Cam Arcelık Bagfaş 8olu Cımento Bnsa Çelık Halat Çımsa C Elektrık Deva Hoklıng Doktas E Bajı Yatırım Ege Brracılık EgeGûbre Enka Hoktıng EregbOC Good-Year Gûbre Fab Guney Bıracılık Hektas Umır D C tocam Kartonsan Kav Keoez Elektnk Koc Holdıng Koç Vatınm Kordsa Koruma Tar Köylaş Makına Takım Maret Men Santral Metaş Nasas OlmuKsa Otosan Pınar Sut Rabak SarKuysan Sıtaş Teletas T Iş Ban (B) T Is San ( 0 T Sıemens T Sışe Cam T Sınaı K B T Demır Oök Yasaş |BU>C) Yapı K Bank Akal Teksöi Aksa Ç Kale Cım Deruzlı Cam Doğusan Ege Endustr Emek Sıgorta Fmansbank Gentaş Gorbon Isı Ikt Fmans K Intema Mar Martı 0 Nelbank Net Holdıng Okan Teksbl Peç Profito Pınar Ent Et Pmar Su Pınar Un Pımaş Polylen Sabarı Yıyncı* Santral HoMmg Sflksa Tam Sıgorta Tekstlbarm T Tuborg Yunsa Ûrcehse- anstarjan Bugünkü endûs* 5000 14250 14750 15250 13750 8000 9200 9500 27000 36500 20000 48000 24500 6800 10000 12000 13500 3400 1300Ü; 14500 2400 27000 7000 30500 18500 52500 12500 7400 13000 34500 28500 6400 8400 1500 4150 6900 21250 7500 7900 36000 18000 20500 20500 4900 39500 10000 56O0 14000 6000 6600 6700 25000 4800 5600 22OO0 80OC 4500 7100 13750 9600 2400 24500 5000 3650 6100 3500 13000 1050 2200 8000 6400 8200 7000 24000 20000 8800 6900 6800 5400 5100 14500 15250 16250 14250 7900 9000 9500 27000 36500 21500 50000 24500 6900 10000 12000 13500 3250 13000 13750 2400 26000 7000 30500 19000 53000 13000 7400 13250 34500 28500 6300 8400 1450 4150 6700 20500 7600 8100 36500 18000 20OO0 20000 5000 39000 10000 5700 14250 6200 6500 6900 23000 5200 5800 24000 8800 4400 7200 14250 9100 2300 24500 4800 3700 6200 2150 13000 1050 2250 8000 6400 9000 7200 24500 20500 8500! 6800 7000 5400 oi yite* 5400 14750 16000 16750 14750 8100 9500 9800 28000 37000 21500 51500 25500 7400 10250 12500 13500 3400 13500 14750 2500 26500 7300 31000 19750 55000 13250 7500 14000 36000 29000 6600 8800 1550 4350 7000 21500 7900 8500 37000 19500 21000 21000 5300 40000 10250 6000 14750 6800 6700 7200 24000 5250 510O 24000 8800 4500 7400 15250 9600 2500 25500 50O0 3800 6600 2150 13500 1100 2300 8100 6500 9000 7200 25000 22000 8700 6900 7400 5600 Bugûnkü kapanrş 5100 14500 16000 16750 14750 7900 9400 9600 28000 36500 21500 51500 25000 7300 10250 12250 13500 3400 13250 14750 2500 26500 7000 30500 19750 55000 13250 7500 14000 34500 28500 6300 8500 1450 4300 6800 21000 7900 8300 38500 19500 21000 20000 52OD 39000 10000 6000 14250 6800 6500 7200 24000 5250 6000 24000 8800 4500 7400 15250 9100 2450 24500 4850 3750 6600 2150 13250 1050 2300 8000 6500 9000 7200 25000 22000 8700 6900 7400 5500 Islem mıktarı 311303 5300 164343 217330 39650 47575 77900 30500 217125 9800 1710O 10635 22600 114020 10016 367020 1950 436 800 27750 23400 49547 6700 116850 1000 30838 15670 23450 49428 86164 52150 7700 15900 57200 312910 125900 35100 18500 25500 90450 30000 16100 19400 6310 159840 2000 24700 144300 40350 64575 679500 95500j 8O0| 17453i 20250 i 26397 2100 26600 1600 50950 9400 111300 7600 16400 8200 97050 600 14200 409450 17100 4000 9900 432 2200 37O0 12700 10400 2800 7000 145800 En çok sö2 yapılan fiy 5300 14500 16000 16750 14750 8100 9200 9700 28000 36500 21500 51500 25000 7000 10250 12250 13500 3300 f3250 14500 25O0 26500 7000 31000 19750 54000 13250 7500 13500 34500 28500 6400 8500 1550 4200 6800 21000 7800 8400 36500 19000 20500 2O500 5100 39500 10000 5800 14250 6800 6600 7200 24000 5250 6100 24000 8800 4500 7400 15250 9100 2450 24500 4850 3800 6600 2150 13250 1050 2300 8000 6500 9000 7200 25000 22000 8700 6800 7400 5500 Ağırttkiı ort fiy 5308 14509 15736 16673 14621 8045 9299 9679 27898 36709 21500 51132 24955 7133 10172 12170 13500 3319 13183 14495 2496 26453 7071 30800 19551 53740 13221 7495 13716 35010 28539 6432 8580 1518 4250 6830 21120 7752 8306 367281 9066 20554 20466 5103 39650 looto 5798 14330 6518 6595 7-42 23500 5243 6056 24000 8800 4457 7314 14956 9197 2418 24697 4863 3764 6544 2150 13271 1074 2291 8011 6487 9000 7200 24954 21598 8645 6821 7285 5465 ...5.5J2.231.0 İJtenı kacari: SI.211.S93.6SO ««71.36 (Dûakü: 3970.81) Siztefm »r»>: 3354 YATIRIM FONLARI 4 HAZİRAN 1990 Mfesadı ÇHo* Ç * * D M n BngMrii Iş Yatınm-1 Ç Yatınm-2 Iş Yatınm-3 Iş Yatnm-4 Iş Yatınm-6 lnterlon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 Iktısat ftt-1 Iktsat Yat-2 Iktsat Dolar Fon Iktsat Mark Fon Iktısat Atılım Fon Garantı Yabrım-1 Garanfj Yatınm-2 Garant Yatırım-3 Garant Yatınm-4 Esbank Fon-1 Eşbank Fon-2 YKB Yat Fonu YKB Sektör Fon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB Lıfcjt Fon YKB Karma Fon YKB Dövtz Fon Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hısse Fon Vakıf Dûnya Fon Dışbank Mavı Fon Dışbank Beyaz Fon Tutûn Fon Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Finans Fon-1 Rnans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Fon-3 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Emlak Fon lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank Fon Sûmer Fon Denızbank Fon Ege Fon Kalkınma Fon-1 Fon 110787 140339 09.1089 1701SO 040650 19.0987 1412.87 27XEfi9 070&89 16.0947 100289 080289 28.02 «9 1112.89 2210.87 10.03.89 12.0230 300530 161187 311089 02.1187 070388 070338 07.0388 0703S8 070388 02 0189 0905.88 24 0489 181089 2203.90 2603.90 28.0688 100489 04 07^8 150758 201089 20.03.89 2007S9 1812 89 200350 091059 140290 14 0290 011189 080190 02 0190 220190 0202 90 04 0590 280390 120290 160490 04 0590 080590 070590 10800 20000 10000 10000 1000 10661 9960 9359 11200 9764 9506 9596 9590 10.000 9976 9731 10437 9336 10319 10.000 10.477 9785 9713 9795 9.693 9528 9294 10.000 48279 10444 9994 9874 10.057 20558 11021 40000 10000 9946 9956 10428 9958 10.100 10000 10000 11397 10357 10724 10000 10086 9962 10000 10405 10508 10000 10000 10006 50991 35 211 13502 11664 39160 33517 17480 16002 33499 28192 13 204 12391 12336 39135 1&713 12100 9951 39613 13093 37513 29657 58.742 29074 25217 29548 13958 29196 76166 13776 11020 10847 26660 34539 28.252 106110 13032 17541 14927 12 705 10829 14565 11261 11473 15187 12166 15250 11339 11613 10117 10701 12024 11737 10331 10347 10 262 51188 35441 13546 11700 10.000 39 295 33638 17544 16065 33551 28 241 13247 12372 12353 39320 18825 12174 9377 39.661 13135 37651 29760 59675 29173 25304 29651 13968 29301 76418 13824 11167 10791 26750 34956 28353 106474 13076 17603 14983 12 750 10895 14968 11312 11513 15 257 12 232 15293 11986 11654 10239 10736 12 073 11795 10368 10399 10305 039 065 033 031 034 036 037 039 016 0-7 033 -015 014 047 060 061 026 012 032 037 035 159 034 035 035 0 21 036 033 035 133 •052 034 034 036 034 034 035 038 035 061 069 0*5 035 046 054 028 039 035 121 033 041 049 036 050 042 Yıllık enflasyon yüzde 60'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor Eııflasyoıı mayısta hızını azalttı DtE'ye göre mayıs ayında tüketici fiyatlan yüzde 3.1, toptan fiyatlar yüzde 2.3 arttı. Yılbaşından bu yana beş aylık fiyat artışı toptanda20.4 tüketicide 25.4 oldu. Bu yılın ilk beş ayında özel sektörün fiyatlarının kamudan daha hızlı arttığı gözlendi. Ancak yıllık olarak bakıldığında kamunun fiyat artışları hâlâ önde. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 4.3 olan toptan fiyat artışının bu yıl yüzde 2.3'te kalmasında ham petrol fiyatlarımn yüzde 7.4 gerilemesi de etkili oldu. EkonomiServisi- Yılbaşından bu vana aylık ortalama yüzde 4- 6 düzeyinde seyreden fiyat artış- lan ılk kez mayıs ayında hız kes- ti. DİE'ye göre mayıs ayında tü- ketici fiyatlan yüzde 3.1. toptan fiyatlar yüzde 2.3 oranında arttı. Istanbul Ticaret Odası da mayıs ayıenflasyonunutüketicifiyatla- nnda yüzde 1.8, toptan fiyatlar- dayüzde3.7olarak açıkladı. DİE'nın toptan ve tüketici fi- yat endekslenne göre yaptığı he- saplamalar. geçen yılın mayıs a> ı ile bu yılın mayısı arasındakı 12 ayda tüketici fiyatlarının yüzde 63.6. toptan fıyatlann yüzde 58.4 oranında yükseldiğinı gös- terdı. Mayıs aylan itibanyla 12"şer aylık dönemlerın kıyasla- masıyla hesaplanan yıllık ortala- ma artış ise tüketici endeksınde yüzde 63.3, toptan eşyada yüzde 65.9oldu.Ocak-mayısdönemın- de toptan fıyatlann yüzde 20.4. tüketici fiyatlarının yüzde 25.4 oranında artış gösterdiğı saptan- dı. Devlet İstatistik Enstitü- sü'nün açıklamasına göre mayıs a>ındakamusektörünceüretilen mallann toptan fiyatı yüzde 1.2 oranında, özel sektörün ürettiğı mallann fiyatlan da yüzde 2.7 o- ranında arttı. Yılın ılk beş ayında ise fiyat artışlan kamuda yüzde Türkiye ILO gündeminde [To Yeni endekse göre 12 aylık enflasyon (TiketJci flyatteı-%) S3.I İ 3 S Enflasyon panoraması (°/o) Emleks DIE tüketici DIE toptan IT0 tüketici IT0 toptan IT0 ücretJiler G En (1985 bazh) Mayn 3.1 2.3 1.8 3.7 2.7 S Aylık 25.4 20.4 22.7 15.0 25.5 12Ayhk 63.6 58.4 66.0 55.1 — YıNık Ortalama 63.3 65.9 71.5 651 — 16.1 düzeyindegerçekleşırken.o- zel sektörde yüzde 22'ye ulaştı. Ancak yılbaşında ıncelendiğinde ise kamunun fiyat artı;şlannın daha yüksek seyrettiği gözlendi. DfE'nın verilerine göre mayıs so- nu ıtibanyla son 12 ayda toptan fiyatlar. kamu kesiminde yüzde 63.1, özel sektörde yüzde 56.7 ar- tarken, 12 aylık dönemlerortala- masına göre de kamuda yüzde 69.7. özel sektörde yüzde 64.6 arttı. DİE, kamu ve özel sektörde fi- yatı en çok artan mallar da ilk kez açıkladı. Buna göre kamu sektörü tarafından üretılen ü- rünlerden maden suyu ve soda- sında mayıs ayı fiyat artışı yüzde 88.89. kontrplaktakı artış yüz- de 21.15 oldu. Fiyatı mayıs a- yında yüzde 10un üzennde ar- tan diğer ürünler şunlar: "Teknik amon> um nitrat yüz- de 20, beyaz peynir \iizde 19, vi- dela antiîop yüzde İ8. salam ve sosis ile kaşar pevniri yüzde 17, sucuk yüzde 13. koyun eti yüzde 12. seramik >e raozaik Eaplama gereçleri > üzde 11, tavuk eti yüz- de 10." Özel sektör tarafından üreti- len ve fiyatı mayıs ayında yüzde 10"un üzennde artan ürünler de sektörlere göre şöyle: Tanm sektöründe: Lahana yüzde 108.havuçyüzde86,elma ve portakal yüzde 71, yapağı vt armut yüzde 39. pırasa \e dana > üzde 33. patates yüzde 24, sığır ve mısır yüzde 23, soğan yüzde 22, koyun yüzde 16, fıg yüzde 13, pamuk yüzde 11. fmalat sanayıinde ıskemle: tabure veçimento yüzde33.se- ramik vemozaik kaplama gereç- leri ile maya yüzde 22. sade ga- zoz ve kofalı gazoz yüzde 15, çıplak bakır tel, otomobıl ve ka- liteşarap yüzde 14, delikli fabfi- ka tuğlası. sofra şarabı. meyvelı gazoz ve sterilıze süt yüzde 13, çamaşır makinesi ve hazır yatak çarşaflan yüzde 12. elektrolıtik bakır yüzde 11 DlE'nın açıklamasına göre geçen yıl mayıs ayında yüzde 4.3 olan toptan fi> at artışının bu yıl yüzde 2.3'te kalmasında. ham petrol fiyatlannı n yüzde 7.4 ora- nında genlemesinin yanı sıra i- malat sanayıindegeçen yıl yüzde 4.9 olan artış hızının bu vıl yüz- de 2 9'a düşmesının de etkili ol- duğugörüldü. Bu arada, et boykotuna gidi- len mayısayında hay\ an fiyatla- n yüzde 21.5 gibi rekor düzeyde artış gösterdi. Tarla ürünlerın- deki fiyat artışının oranı da yüzde 10.4düzeyindebelırlendi. Tüketici fiyatlan hızlı . Mayısayındatüketıcıfiyatlan artışının toptan fiyatlara göre daha yüksek olduğu görüldü Geçen yılın aynı ayında yüzde 3 oranında artan tüketıcıflşatlan. bu yıl bır aylık sürede genel ola- rak 3.1 'lik artış gösterdi Artışıngıdaharcamalannda Köprü-Baraj gelir payı ödemeleri IŞIK KANSU ANKARA — Uluslararası Ça- hşma Örgütü'nun (ILO) 77. Kon- feransı yarın Cenevre"de başlaya- cak. Türkiye, ozellikle 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'na dayanarak işten çıkarılmış ya da surgune gönderilmiş insanlar açısından 111 sayılı "Iş ve Meslekte Aynmcılık Sbzleşmesi" nederuyle IlX)'nun yine gündeminde olacak. Türki- ye, geçen yıllarda ILO'nun sorgu- ladığı, hatta kara listeve aldığı ko- nularda hiçbir somut adım atraa- dı. Hükumetin, ILO'da savunma olarak, mart ayında yapılan hukumet-işçi-ışveren zirvesıni kul- lanması bekleniyor. Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, "ILO'ya gidecek olan Turk-İş heyeti, ne l>- zımsa onu jnpacaktır" dedi. Türkiye geçen yıl 1402'liklerin durumu yuzünden onayladığı 111 sayılı "Iş ve Meslekte Aynmcılık" Sozleşmesi'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle kara listeye girmişti. Geçen yıldan bu yana Tılrk huku- meti, 1402'liklerin durumunu açıklığa kavuşturan yasal anlam- da herhangi bir çalışma yapmadı. Bu durum, ILO'nun Uzmanlar Komitesi ve ILO Yönetim Kuru- lu raporlanndadile getirildı. Bu yuzden Turkiye'mn 77. konferans- ta da büyük bir olasıiıkla 111 sa- yılı sözleşme nedeniyle sorgulan- ması bekleniyor. Türkiye'nin bu yıl 98 sayılı "Ör- gütTenme ve Toplu Pazarlık" Söz- leşmesi nedeniyle sorgulanmaya- cağmı bilen Turk hükumeti, bu konuda da bir yıl boyunca hiçbir somut adım atmadı. Türk-lş bu yıl, ILO Konferan- sı'na geçen >ıllardan farklı bir ekip gotüruyor. Daha çok şu an- daki Turk-lş ust yönetimine des- tek veren sağ kanat sendikacılar- dan oluşan heyetin, Turk-lş'in ge- çen yıllarda gelenekselleştirdiği "yakımcı" tutumu değiştirmes' olasılığından soz ediliyor. Turk-lş Genel Başkam Şevket Yılmaz, konfederasyon heyetinin bu yıl ILO'daki tavnnı Cumhuriyet'e açıklarken şunları söyledi: "Türkiye, yıllardır çalışma h ı - yatı önundeki engeller dolayısıy- la ILO'nun şikayetliler listesinde yer almaktadır. Yapılan ufak te- fek değişiklikleri 'Reform yaptık' diye takdime çalışan Turk huku- metinin ifadesi, >etersiz bulun- muştur. Bu defa da bir şey vapıl- madan, arzulanan köklu degişik- likler gerçekleştirilmeden ILO'ya gidiliyor." Yılmaz, kamu kesiminde kilit- lenen sözleşmeleri görüşmek uzere Başbakan Yıldınm Akbulut'tan beklediği randevunun henuz ger- çekleşmemesi uzerine ILO Konfe- ransı'na gecikmeli gidecek. Çalış- ma ve Sosyal Guvenlik Bakanı İmren Aykut ise 10 hazıranda Ce- nevre'ye hareket edecek. 100 bınlıkJer 500 bmlıkler 1 mılyonluklar 5 mılyonluklar 10 mılyonluklar Karma A Teröbi Gellr Ortaklığı Senettefi Seri Nımaralan 000001-008750 000001-001750 000001-017500 000001-001225 000001-000175 Vakrflar 008751-013200 017501-026250 017501-026250 001226-001835 000176-000263 HaOcBankası 031201-017500 026251-035000 026251-035000 001836-002450 000264-000350 Esbank Dçbank 017501-020000 035001-040000 035001-040000 002451-002800 000351-000400 020001-040000 040001-045000 040001-045000 002801-003150 000401-000450 Köprü-baraj ödemesinde zorluk Ekonomi Servisi — Kamu Ortaklığı Idare- sı'nce 22 Mayıs 1989 tarihinde 1 yıl vadeli ola- rak satışa sunulan Köprii ve Baraj Gelirieri- ne Endeksli Karma A Tertibi GeUr Ortaklığı Senetleri gelir payı odmelerinin 6 ayrı banka- dan yapılması kargaşa yarattı. Senetlerin üze- rinde bankalara ait bir kaşenin bulunmama- sı ve salt seri numaralanna göre paylaştırıl- mış olması yatırımcılann hangi bankaya gi- deceğıni şaşırmalarına yol açtı. Yatırımcılann hangi bankadan senedi almışsa o bankaya gıt- meleri gerektiğini belirten banka yetkilileri ise, sorunun birinci elden senetleri bozduran ya- tınmcılarda değil daha çok ikinci ya da uçuncu ellerden bozduranlarda ortaya çıktığıoı belirt- tiler. 30 mayıs çarşamba günü başlayan gelir or- taklığı senetlerinin paylarının odenmesinde bazı aksakhklar çıktığı yönünde gazetemize gelen telefonlar uzerine aradığımız Vakıflar Bankası Mali Analist Yardımcısı Zeynep Can- dan, seri numaralarının iyi takip edilmesi ge- rektiğini belirtti. Vakıflar Bankası ve Halk Bankası arasında yapılan bir anlaşma sonu- cu Vakıflar'ın bİT kısım senetleri Halk Ban- kası'na devretmiş olduğunu da söyleyen Caıı- dan, Toplu Konut'un yalnızca Vakıflar Ban- kası'nın adım verdiğini ve bu konuda bazı so- runlar çıktığını söyledi. Candan, Vakıflar'a ait olmayan senetlerin Halk Bankası'nca öden- diğini ve gelen yatırımcılara bunun açıklan- dığmı belirtti. İş Bankası, Garanti, Vakıflar, Dışbank, Es- bank ve Halk Bankası tarafından ihraç edi- len senetlerin gelir payı ve anapara odemele- rine 30 mayıs çarşamba gunu başlandı. 100 bin liralık kupürlere 46 bin 700, 500 bin liralık ku- pürlere 238 bin 500, 1 milyon liralıklara 477 bin, 5 milyonluk kupurlere de 4 milyon 770 bin lira ödeniyor. Tüccar buğdayı kapatıyorToprak Mahsulleri Ofisi, şimdiye kadar aldığı buğdayın parasınıödemedi.. MEHMET YAPICI ADANA — Toprak Mahsulle- n Ofisi (TMO)'nun açıkladığı- nın aksine peşin ödeme yapma- ması, ürün teslıminde üreticının günierce sırada bekletilmesı gibı nedenlerdendolayıserbestpiya- sada tüccar buğday fiyatını dü- şürdü. Tüccar. 490 lıra taban fı- yath buğdayı 4301iradan alıyor Başbakan Yıldınm Akbu- lut'un geçen ayın ortalannda desteklemealım fiyatlannı açık- larkenTMO'nunürünbedelIen- ni peşın ödeyeceğinı de duyur- muştu. Ancak TMO'nun hasadın başladığı 20 günden bu yana aldığı buğdaya karşılık üretıciye henüz "'tek kuruş ver- mediği" öğrenıldi. Hasadın hız- lanarak sürdüğü Çukurovada üretıcilerinTMO'danalacağıgi- derek yüksehyor. Üretıcıierın büyük bir bölümü de ürününu TMO'ya vermek yenne serbest piyasayasürüyor. Üreticinin serbest piyasaya yönelmesinin, salt peşın ödeme sorunundan kaynaklanmadığı, TMO'nun yeterlı alım merkez- lerinesahipolmaması nedeniyk oluşan uzun kuyruklann da ser- best piyasadaki canhlıkta etkili olduğu be'lırülıyor. TMO'nun rutubeti yüzde 14'ten yukarı olan buğdayı da almaması ser- best piyasaya beklenmeyen orandabircanlıhkkazandırdı. Serbest piyasaya buğday akı- şının artış kazanması, tüccann fiyatı düşüraıesıyle sonuçlandı. Geçen günlerde TMO'nun "ru- tubeti fazla' gerekçesiyle alma- dığı ürüne bile 470 lıra veren tüccar, üretıcınınyoğuntalebiy- le karşılaşması üzenne 490 lira tabanfiyatlıbuğdaydafiyatı430 lirayakadardüşurdu. Tüccar, serbest piyasadaki fi- yatdüşüşününTMO'nunödeme konusundakı belirsizlığinden kaynaklandığını vurguluyor. Adana'nın Ceyhan ilçesinde buğday alım satımı yapan K amil Çakır. "Fıyatı tüccar değil, fabrikalar düşürüyor. Bundan 1.5 ay önce geçen sene- nın ürününü biz 5001iranın üze- rinde bir fiyatla fabrikaya satı- yorduk. Ancak şimdi bu piyasayıgörüncefabrikalarfıya- tı düşürdüler. Yüreğır Ziraat Odası Başkanı Hüseyin SoyubelliveAdanaÇıftçilerBir- lıği Başkanı Cûmalı Doğru şun- lansöyledıler: "TMO, peşin ödeme yapmı- yor. üretici nezaman ödeme ya- pacağını da bilmiyor. Oysa üre- tici bankaya. kooperatife. ilaçve gübre satıcısına. tefeciye daha birçok kişi ve kuruluşa borçlu- dur Bu borcun vadesi de genel- liklebuğdayhasadınınbaşladığı tarihtir. Bu nedenle üretici buğ- daymıpeşinparayasatmakmec- bunyetındedir " Toprak Mahsulleri Ofisı'nin bugüne değin aldığı ve bundan sonra alacağı ürün bedellerini I hazırandaödemeyebaşlayacağı- nı duyurmasına karşın dün öğle saatlerine kadar üreticiye her- hangi bırödemedebulunmadığı ızlendı.TMOyetkililerininZira- at Bankası ile görüşmeler yaptı- ğı, ödemeyegeçmek için banka- dan gerekli kredinin serbest bırakılmasınıbekledıkleribildı- nldi. KISA KISA... • KOMAKS BİLGİSAYAR Sistemleri AŞ mayıs ayında üretime başladığı Komaks 0-17 çocuk bilgisayar masaları ile dünyada ılk kez çocuklara ozgü bir bilgisayar masası dizayn etti. Sarı, mavi, kırmızı ve beyaz renklerde düzenlenen masalar, 57 santımden 90 santime kadar dikey yükselebilme ozelliğiyle çocukla birlikte büyuyebilme özelliğıni taşıyor. • RAKS Spor Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi Bizim Tepe Kulubu tarafından düzenlenen geleneksel Tenis- Briç Turnuvası'nın finali bugun yapılıyor. Turnuvada derece alanların ödulleri yarın Bizim Tepe Tesıslen'nde duzenlenecek olan bir torenle dağıtılacak. • IMP (İstanbul Motor Piston Sanayii) borsava girdi. Hısselerinin yüzde 20'sini borsada halka açtıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Dereli, "Rakiplerimizin düzeyine ulaşabilmek, onlann sahip olduğu teknolojinin üstüne çıkmak için sermaye piyasasına girme kararı aldık" dedi. • VAKKO, lstiklal Caddesi'nin trafiğe kapanması nedeniyle 1985 yılından bu yana müşterilerine vermekte olduğu Uşıt servisinı güçlendirdi. özd Vakko taşıtları ve şoförleri, Maksım açık otoparkı ile Beyoğlu Vakko arasında sürekli hizmet veriyor. Cumhuriyet'e ödül Ekonomi Servisi — TÜSIAD'ın bu yıl dörduncüsünu verdiği basın ödulleri dun Hilton Oteli'nde sahiplerini buldu. Arkadaşımız Abdurrahman Yıldınm, Turk sanayiinın içinde bulunduğu krizi ele alan ve 11-13 Eylul 1989 tarihlerinde gazetemizde yayımlanan "Hesaplar kabardı, Bacalar Tiıtmedi" başlıklı uç gunluk dizı yazısı; Hurriyet gazetesi Ekonomi Servisi Şefi Meriç Koyatası da geçen yıl ozelleştirme konusunu incelediği değisik yazılan nedeniyle TUSIAD'ın basın ödullerıne layık görulduler. yüzde3.7,giyimharcamalannda yüzde 4, ev eşyası harcamalann- da yüzde 2.1 ,'sağlık ve kişısel ba- kım harcamalannda yüzde 1.6, ulaştırma ve haberleşme harca- malannda yüzde 2.3. konut har- camalannda da yüzde 2.7 oldu- ğu saptandı. Buarada tüketici fiyatlannda bütün illerde yüzde 4.5'e varan oranlarda artışlar olurken, An- talya ilinde ise binde 5 oranında ucuzlama olduğu ortaya çıktı. Antalya'dakı ucuzluğun büyük ölçüdemeyvesebzefiyatlannda- kı düşüşten kaynaklandığı anla- şıldı Mayısayındatüketıcıfiyat- lan İstanbul ve Ankara'da yüz- de 3.2 İzmir'de de yüzde 3 1 o- ranında artış gösterdi. İTO'da yapılan açıklamaya göre de mayıs ayında tüketici fi- yatlar 1.8, toptan fiyatlar yüzde 3.7 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayında tükeııcı artışı yüzde 4.6, toptan artışı ise yüzde 5.1 ol- muştu. İTO ılk 5 aylıkf lyat artı- şını tüketici de yüzde 22.75, top- tan da yüzde 15. mayıs ayı ıtiba- nyla son bır yıllık artışı tüketici de yüzde 71.5, toptan da yüzde 65.1 olarakaçıkladı.lstanbulTı- caret Odası'mn 1985 bazJı ücret- lıler geçinme endeksı de mayıs ayında yüzde 2.7 oranında artış gösterdı. • • Oğretmen sendikası kuruldu ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Eğitım-İş Sendikası Genel Başkanı Niyazi Altunkaya. PTT aracılığıyla gönderilen sendika- nın başvuru dılekççsi ve ekleri- nın Ankara Valiliğf nce teslım a- lınması uzerine Eğıtim-tş'in tü- zel kişılık kazandığını bildırdi Eğıtim-Iş Sendikası yönetıci- lerinın, geçen hafta yaptıklan başvuru, Ankara Valılıgi tara- fındankabuledılmemişti.Bunun üzennesendikayöneticileri, baş- vuru dılekçe veeklerını PTT ara- cılığıyla "iadeli taahhütlü" ola- rak Ankara Vahliğı'ne gönder- mışlerdi. İadeli taahhütlü posta- nın Ankara Valıliğı'nce alındığına ılışkin belge, dün Gği- tım-Jş Sendikası Genel Merke- zi'ne ulaştı. Eğitım-fş Sendikası (Eğıtim Işkolu Kamu Çalışan- lan Sendikası) Genel Başkanı Niyazi Altunya.sendikanıntüzel kişılik kazandığını belirterek şunlareöyledı: "Eğitim-tş Sendikası kurul- muştur.Sendikabildirimi Ankara Valiliği'ne 28 mayıs tarihinde gönderilmiş, 30 mayıs tarihinde Ankara Vaüliği'nce teslim alın- mış ve 4 Haziran 1990 tarihinde de 'alındı' belgesi scndikamı/ ad- rcsinc gönderilmişdr. tğitim-İş, tüzüğünde de belirtildiği gibi bu- gündenitibarensendikaletkinlik- lerine başlamıştır. Tüm öğret- mcnlerveeğitim işkoluçalışanla- nna ha\ ırlı olsun" Bursa'da son iki ayda 2000 işçi işten atıldı tş-Sendika Servisi — Bursa Or- gamze Sanayi Bolgesi'nde son iki aydır yaklaşık 2 bin isçinin işten çıkanldığı bildirüdi. AA'nın haberine göre Bursa'da işten çıkarmalar son iki ayda yo- ğunlaştı. Türk-lş Bölge Temsilci- si Mehmet Kanca, ocak-man dö- neminde işten çıkanlânlann sayı- sının 334 iken son iki ayda hızla artarak bin 923'e ulaştığını bildir- di. Ote yandan Istanbul'da Havaş işçilerınin ek zam isteğinin işve- rence reddedilmesinin yol açtığı huzursuzluk sürerken ikramiyele- rin geç odenmesi işçi işveren iliş- kilerini yeniden gerginleştirdi. Hava-tş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada işverenin toplu- sozleşmedeki boşluktan yararla- narak mayıs ikramiyelerini ayın son gününde odediği, buna tepki gösteren işçileri de cezalandırdığı belirtildi. Açıklamada uçak temiz- tiğinde çalışan işçilerin ikramiye- lerinin ödenmesini bekledikleri için kartlanmn loplandığı ve bir şef yardımcısırun bu işçilere söz- İu ve fiili saldırıda bulunduğu öne süruldü. Hava-Iş uyelerinin akşam geç saatlere kadar işyerinde bek- letilerek zorla ve baskıyla ifadele- rinin alınmak istendiği kaydedilen açıklamada, onceden hazırlanmış ifadeleri imzalamayan işçilerden 13'u bayan 18'inin zorunlu izne çı- kanldığı bildirüdi. Hava-tş'in açıklamasında şu değerlendirme yapıldı: "Ortada suç yokken 18 uyemizin tek yanlı, iradelerinin dı- şında ucretli izne çıkarılışlarını tahrik ve tehdit olarak değerlen- diriyor, zorunlu izne çıkanlan uye- lerimizin en kısa surede işlerınin başına döndürülmelerini ve bu olaya sebep olan yoneticilerin or- taya çıkanlmasını istiyoruz"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle