24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IM BANK24 PAMUKBANK Cumhuriyef67. Yü; Sayı: 23631 Kurucusu: Yunus Nadi 800 TL. «OK <**,/, 5 Haziran 1990 Salı Bugün, Dünya Çevre Günü Hava kirli deniz ölüCennet gibi Türkiye son yıllarda hızla çevre kirliliği canavannın pençesine düştü. Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'nin çevre raporu iç karartıcı. Hava kirliliği korkutucu boyutta. Denizler, göller, akarsular "ölüm" çanları çalıyor. Toprak zehirlenmesi ciddi bir tehlike. Kent yaşamı gürültüye gidiyor. SERDARKlZlKve HAKAN KARA'mn haberi Aıfca Sayfada KIRLİLİKÖDÛLÜBAKANKURT'UN ÇEVRE GÜNÜNDE RESMİKUTLAMA ~ KUŞ CENNETİKURTULUR MU? Arka Sayfada Mini seçim umut verdi ANAP'ta tiç aşamalı plan 1. Hükümet ve ANAP üst yönetiminde değişiklik yapılarak "yeni bir vitrin" oluşturmak 2.19 ağustosta 16 yeni belediyede yapılacak yerel seçimlerden ANAP'ı birinci parti olarak çıkartmak 3. Bu seçimlerden başarılı çıkılması durumunda sonbaharda ara seçime gitmek. CÖNEYTARCAYÜREK yazıyor TÖ'denSÖ'den Planlar ANKARA — Hangı koşeyı dönsek karşımıza erken se- çım çıkıyor. Tek engel ANAP. Yetmış bın seçmenın yüzde 36'sı ıle zafer sarhoş- luğuna kapılan Akbulut, dün erken seçim zorunluluğunu "muhalefet teranesi" dıye nıtelıyor. Oysa erken seçımı zorla- yan mantık ıkı açıdan geçer- lı. ANAP küçük bir seçim ka- zansa da yrtırse de erken se- (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) DEMİREL CANAN GEDtK FARUK BİLDİRİCİ ANKARA — Yerel ara seçim- lerden ANAP'ın bınncı parti ola- rak çıkması iktidar partisınde "za- fer sarhoşlugu" yaratırken Başba- kan Yıldmm Akbulut'a. ANAP'a damgasını vuracak değışiklikler yapma kapılarını açtı. Başbakan Akbulut haziran seçimlerın- de kazandığı guçle, hukümet ve ANAP ust yönetiminde değişiklik başta olmak üzere üç aşamalı "ANAP'ı yeniden diriltme planı"- nı uygulamaya koyacak 51 yerde yapılan seçimden Başbakan Ak- bulut başkanlığındakı ANAP'ın bınnci parti olarak çıkması, genel (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) ANAP MİLLETVEKİLI KARAMAN KAZADA ÖLDU 10. Sayfada Yüreği yeten seçime gider İZMİR'den HİKMET ÇETINKAYA An Beyi IZMİR — Sandıktan kım çıkiı? Hıç kuşkusuz ANAP 51 köy ve kasabada yapı- lan beledıye başkanlığı seçı- mınde ANAP 29 koy ve kasa- bada beledıye başkanlığı ka- zandı 65 bın seçmenin oy kullandığı mmı seçımde ANAP oyları yüzde 35.8'e ulaştı. ANAP Genel Merkezı'nde il ve ilçe örgütlerınde bayram havası var. Kolay ış değıl, ANAP'ın 51 beldeden (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) CEMBOYNER Demirel Eğer 51 beldede iktidar partisinin aldığı sonuç hükümete bir güvense 26Martl989 sonuçlarını da azil saymak gerekir. Ne çalmaya ne oynamaya gerekvar. 19 ağustostaki seçimleri boykotu yetkili organlarda görüşeceğiz. tnönü ANAP'ın oylarında düşme var. İktidar demokratik anlayışa sığmayan bir politika uyguladı. 10. Sayfada Yönetimi eleştirmek TÜSIAD'ın asli görevi Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, "Kamu yararına kurulmuş dernekler siyaset yapamazlar" şeklindeki sözlerini dolaylı olarak yanıtlayan TÜSİAD Başkanı Cem Boyner, "Bizler kanaryasevenler derneğinin üyesi değiliz. Türkiye'nin ekonomisi ve siyaseti bizleri yakından ilgilendirir" dedi.15. Sayfada Eııflasyoıı hız kesti Mayıs aymda tüketici fiyatları 3.1 arttı, yıllık enflasyon 63.6 oldu DİE'ye göre nisanda yüzde 6.6 artan tüketici fiyatları mayıs ayında hız keserek yüzde 3.1, toptan fiyatlar yüzde 2.3 arttı. Bu yıl beş aylık fiyat artışı toptanda 20.4, tüketicide 25.4 oldu. Özel sektörün fiyatları kamudan daha hızlı arttı, ancak yıllık olarak kamunun fiyat artışları hâlâ önde. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıklamasına göre geçen yıl mayıs ayında yüzde 4.3 olan toptan fiyat artışının bu yıl yüzde 2.3'te kalmasında hampetrol fiyatlarının yüzde 7.4 gerilemesinin yanı sıra imalat sanayiinde geçen yıl yüzde 4.9 olan artış hızının bu yıl yüzde 2.9'a düşmesi de etkili oldu. Tüketici fiyatlarında bütün illerde yüzde 4.5'e varan oranlarda artış olurken, Antalya ilinde binde 5 oranında ucuzlama olduğu ortaya çıktı. Antalya'daki ucuzluğun büyük ölçüde meyve ve sebze fiyatlarmdaki düşüşten kaynaklandığı anlaşıldı. ITO'ya göre İstanbul'da tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 1.8 arttı. Ekonomide KURUCULAR — Adımlar dergisinin Ankaratemsikiligiııtateras katına kırmızı zemin uzerine sanrenkle"Turkiye Birieşik Komiıntst Partisi, TBKP Gend Merkezi" ytadı bez tabela asıldı. (Fotograf: Rıza Ezer) Koıııiiııist parti tabela astı Kuruluş dilekçesi bakanlıkta; Sargın başkanlığa, Kutlu genel sekreterliğe getirildi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Turkiye Bır- leşık Komunıst Partısı (TBKP) dun resmen kurul- du. TBKP hderlerı Haydar Kutlu ve Nihat Sargın, partinın kuruluş bildirgesıni Içişleri Bakanlığı'na dun verdiler. TBKP liderlerı ardından da Adırn- lar Dergisı Ankara Temsilciliği'ne partınin bez ta- belasını astılar. Nihat Sargın, partinın resmen ku- rulmasından sonra duygulannı, "Hiçbir jey söy- le>emeyecek kadar duyguluyum" diye ıfade eder- ken, Haydar Kutlu da "Mutluyuz, sevinçliyiz, ge- lecekten urautluyuz" dedı. TBKP'nın 36 kurucu- su arasında 10 işçı, bir gazeteci, dört esnaf, dört serbest meslek sahıbi, ıkı yazar, bir astsubay, ıki öğretmen, bir yapı teknisyeni, ikı muhasebecı, bir işletmecı, üç mühendis, uç doktor \e bir avukat >eraldı. Partının kuruluş dilekçesi verildıkten sonra yapılan görev bölumûnde TBKP Genel Başkanlı- ğı'na Dr. Nihat Sargın, Genel Sekreterliğe de Ha>- dar Kutlu getirildi. TBKP'nın kuruluş bildırgesı, parti liderleri Kut- lu ve Sargın ile kuruculardan Aynur Fatma Hay- nıllahoglu, Rasih Suri 1leri, Mehmet Bozışık, Yuksel Selek tarafından dün saat U.OO'de lçişle- rı Bakanlığı Genel Sekreteri Mıtstafa Çeün'e ve- rıldı. Kurucularla birlikte TBKP davası sanıkla- rından Avukat Rasim Öz ile davanın avukatların- dan Ergin Cinmen de tçişleri Bakanlı|ı'na geldi- ler. Kurucular 5 klasörden oluşan kuruluş bildir- gesıni Içışleri Bakanlığı'na \ermeden once bakanlık önunde topluca fotograf çektirdiler. Kuruluş bil- dirgesinin verılmesini çok saytda foto muhabiri ve yabancı TV ekıbınin yanı sıra TRT de kamerasız olarak bir muhabir ıle ızledı. Kutlu ve Sargın tarafından venlen 5 klasorluk parti kuruluş bildirgesıni ımzalavan Genel Sekre- (Arkast Sa. 14, Sü. l'de) HALKIN EMEK PARTİSİ KURULUYOR16. Sayfada • NÂZIM HİKMET VAKFI ÎÇÎN HAZIRLIK 19. Sayfada KUPALIYASAM ÜMİJLER VE TAKIMl \R1 — Sosyalist lider Craxi (üstte solda) Torino'yu, yazar Umberto Eco (ustte sağda) Bologna'yı. Başbakan Andreotti (altta solda) Roma'yı ve Sophia Loren Napoli'vi tutuyor. İtalya'da işadamı kâr, halk heyecan peşinde Her yol futbola çıkar İtalyan yaşamının her alanına giren futbol yüzünden hiçbir politikacı çıkıp da "İtalya '90" için harcanan maksi fonlara "Bu ne biçim savurganlıktır?" demiyor. Örneğin İtalya'da hâlâ devlet hastaneleri, uzak durulması gereken yerler olarak biliniyor. Musluklardan çamur akan Napoli'de "su" yüzünden çıkan "intifada" ise Dünya Kupası için çizmeye doluşan gazetecileri hayretler içinde bırakıyor. NİLGÜN CERRAHOĞLU'nun haberi 19. Sayfada Cumhuriyet DÜNYA KUPASI İ7AI.YA9O Jandarma ortaladı Uruguay gol attı Çıplak ayaklı gol kralı Çizmede hooligan korkusu K.upaların yılcfızları Öeretmenden politikacıya 42 nakem İlk ve son golü atanlar Teknik adamlar: Favori İtalya, plase Brezilya Perşembe günü Cumhuriyet'le birlikte Kopenhag'da başlıyor AGİK zirvesiSovyet lideri Gorbaçov'un Bush'a, NATO ve Varşova paktlarına alternatif olarak Avrupa Güvenlik Konseyi önermesi, bugün Kopenhag'da başlayacak olan AGIK toplantısına özel bir boyut kazandırdı. AGİK İnsani Boyut Toplantısı'na Türk heyeti başkanı olarak katılacak olan Paris Büyükelçimiz İlterTürkmen, "Türkiye insan hakları konusunda günah keçisi olmayacak. Gocunacak bir şeyimiz yok" dedi. FERRUH YILMATın haberi 14. Sayfada MİÇOTAKİS ABD'DE UFUK GÛLPEMİR'in haberi 3. Sayfada Dargeçit olayları 11 kadın tutuklandı Mardin'in Dargeçit ilçesinde gözaltına alınan 26 kişiden, 11 kadın tutuklanırken çocuk ve kadın 15 kişi ise salıverildi. Cizre ilçesinde gözaltıları protesto için esnaf bir saat süreyle kepenk indirdi. 15. Sayfada İDGM'DE 84 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDILDI 15. Sayfada AÇLIK GREVINE DESTEK 15. Sayfada OLAYLARIN GERÇEK Mini ve Maksi!.. Ister buyuk olsun, ıster ku- çük, ısteryerel olsun, ıster genel; her seçim s'onucunda çeşıtlı yo- rtunlar yapılır; muhalefet partı- lerı ya da iktidar, seçim sonuç- larını elbette kendı göruşlenne uygun bıçimde değerlendirmeye çalışırlar; ktmı zaman yorumlar- da zorlamalara da gıdılır; bun- lar çok partilı demokrasüerın renklerıni oluşturan çeşıtleme- lerdir. Ancak durmuş oturmus çağ- daş demokrasılerde seçımi şu ya da bu partinın kazanması bir olum-kalım sorunu olmaktan çoktan çıkmıştır. Uzağa gıtme- ye gerek yok, burnumuzun dt- bındekı Yunanıstan'da seçim us- tune seçim yapılıyor. Sandıktan ıster Miçotakıs çıksın, ıster Pa- pandreu, Yunanıstan'da Batılı olçutlerıyle demokrasi suruyor. Albaylar Cuntası'nın mırası çoktan tasfıye edildı; siyaset m- san hakları ve temel ozgurluk- ler ortamında yurutuluyor. Yunanıstan'dan Batı Avrupa 1 ya doğru uzandığımızda, seçım- lerm demokrasılerde rejımın bir parçası olduğunu gormek daha da kolaylaşır. Seçim, demokra- sının "olmazsa olmaz" koşulu- dur; ama her şeyı değıldir; ınsan hakları ve temel ozgürluklerı be- • • • (Arkası Sa. 19, Su. 1de) • Edebiyat uyaıiamalan "Dubrovskı" romanmdan uyarlanan Sovyet yapımı dizıyi TV2'de izleyeceğız. 45'er dakıkalık dizı 4 bolum. Mihail Yefremov ve Marına Zudina dizmm basrolunde oynuyorlar. 4. Sayfada • Cher'in ilk başansı TVl 'de ekrana gelecek "Maske" adlı film, haftanın ılgınç ve görulmesı gereken yapıtlarından biri. Başarılı rrtuzik yaşamından sonra sinemaya atılan Cher, bu filmde kendini kamtladı ve Oscar aldı. 4. Sayfada • Çöp için dev tesis htanbul'da Beledıve, sıandartlara uygun 2 çop tesısı kurmayı planlıyor. 8.Sayfada • Karaköy'e yolcu limanı Salıpazan ıle Karakoy arasmdakı sahıl şerıdıne yeni lıman kompleksı kurulacak. 8. Sayfada • Özel okullar fiyatlannı belirledi Ozel Turk ve yabancı okullann buyuk çoğunluğu yeni yıl ucretlerını ıl Millı Eğıtım MudurluKlenne bıldırdi. 9. Sayfada • Tüccar buğday fiyatını kınyor Toprak Mahsullerı Ofisı şımdiye kadar uretıcıden aldığı buğdayın parasınt odemedi. Ekonomide • G.Saray transferi kapattı Paşabahçe'den Ömer'ı, Beslenspor'dan Erol'u alan Sarı-Kırmızılılar, transferi kapattılar. F.Bahçe Efe'nin peştnde. Sporda • Fenerbahçe'de imzalar atıldı Fenerbahçe dış transferde 8 futbolcu ıle sozleşme ımzaladı. Sporda. 2 kazada 5 yaralı Ifeşilköy'de heyecan tkisi de Irak uçagı Irak Havayolları'nın Bağdat- İstanbul seferini yapan Boeing 727 tipi yolcu uçağı pistten çıkarak toprak zemine saplandı. Bu olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra aynı hava yollarına ait başka bir Boeing 727 uçağı da hız kesemeyince toprağa çakıldı. Her iki uçakta bulunan yolcular acil çıkış kapılarından hava yastıklarıyla kurtanldı, uçakların trenlerınde arıza saptandı. Kazanın pilotaj hatasından kaynaklanmış olabileceği bildirildi. 16. Sayfada TRAFİK KAZALAR1: 16 OLÜ 16. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle