26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 30 HAZİRAN 1990 09.59 Açılış 10.00 Haberler 10.10 Cumartesiden Cumartesiye 12.00 Dizi: Valentina ve Patyaço Tina, sırkte ipin uzennde yurumeye çalışırken duser ve yaralamr. Atmeta. bu kazadan kendmı sorumtu tutmakladır. 12.25 Gençliğin Dünyası 13.15 Dizi: Sahil Güvenlik 14.00 Haberler 14.10 Hafta Sonu 15.30 Dizi: Sınırdaki Kasaba Onbası Bennett'in rahip olan babası kasabaya gelerek oğlunu geri göfurmek ıster. Ama Benneıt kalrnaya kamrlıdır. 15.55 Tarihte Bu Hafta 16.10 Dizi: Bizimkiler 16.50 Şairleriraizle ~~ (Bugün kösesınde) 17.15 Diinya Kupası '90 17.55 Diinya Kupası: Arjantin - Yugoslavya 20.00 Haberler ve Hava Dunımo 21.00 Beriozka Rus Halk Danslan Topluluğu Sevda Cenap And Vakfı'nın düzenlediğı mıizik festivatme katılan gruptardan biri olan Beriozka (Kayın AğaaJ Rus Halk Danslan Toplutuğu'mtn gOsterısınden bır bölum yer alıyor. Danslar. Kayın Ağacı - Balalayka • Oduncular - Kuğu Dansı - Feslival ve Vals. 21.55 Diinya Kupası: İrlanda - ttalya 23.55 Diinya Kupası Özel Müzik Programı (Aynntılı bilgı yandakı sıitunlarda) 00.25 Festivalde Yann 00.35 Giin Biterken 00.50 Kapanış 13.14 Açılış 13.15 Dizi: Ziyaretçiler 14.00 TV'de Sinema: Dadının Oyunu (Ayrtnlılı bılgı yandakı sutunlardaj 1530 Belgesel: Yağmur Tannsının Topraklan 16.20 Çahşanlar İçin Çalışanlar için adh programın bu ayki konusu çalısma hayatı ile ügüi 1475 sayılı yasa çerçtvesinde çalışanlar ve çalıslıranlann ış hayatmda uymaya zorunlu oidukian yasak ve sımriamalar ışlenıyor. 16.50 Dizi: Londra Yanıyor 17.40 Son 7 Giin Türkiye 18.10 Dizi: Yeni Bir Diinya 19.00 Haberler 19.15 Devlet Korolan 19.45 Belgese): Kapalı Kutu Hindistan 20.10 Dizi: Şöhret Chris'in birjîlm yapımcısıyla tantşması tüm yasanlıstnı değistirir. ŞOhnt olma tutkusu onu bencıl ve acımasız biri haline getinr. 21.00 Cumartesi Spor 21.30 Müzik Şöleni 22.00 Şov: Sihirli Sirk Mıke Wılson'm sıhırbazlık ve sırk gosıerileri yer alıyor. 22.30 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 23.05 Festivalde Yann 23.15 Toplu Gösteriler: Gece Bekçisi (Aynnlılı bılgı yandakı sutunlarda/ 01.05 Kapanış 19.59 Açılış 20.00 Çizgi Film: Hayalet Avcılan Bir zaman lünelmden geçen hayalet avcıları yılbası perılerini tuzağa kapatınca, yılbası Onemsız bir gün haline gelir. 20.30 Diinya Kupası Belgeseli Betgeselm bu bölumünde 1986 Meksıka Dünya Kupası konu ediliyor. 22.08 Dizi: Kadın Dedektif 23.00 Dizi: Shogun (Ayrıntılı bılgı yandaki sutunlarda) 23.50 Kapanış 18.02 Açılış 18.04 Cumartesiden Cumartesiye 19.00 Haberler 19.15 Hafta Sonu 20.45 Belgesel: İl İl Türkiye 21.25 Dizi: Kaynanalar 22.15 Bir Solist: Nursaç Doğanışık 22.30 Haberler 23.00 TRT Müzik Ödülleri 23.50 TV Oyunu 00.40 Kapanış 10.00 Açılış-Müzik 10.30 Çizgi Film: Küçük Büyücüler 11.00 Müzik 13.15 NBA Basketbol (Final maçlanntn sonucuna göre bu programtn yerine çeşitti spor karşılaşmaian yayımianabülr j 15.00 Ateş Çemberi Joana 'ya adlıyeden gelen uyanda, çalısıırdığı barın kontralını yenüemedıği için ev sahibi larafından alılacağı bildirilıyor. 16.00 Dizi: Cimri Rose'un, Baretlo'nun yanında çalışması hıç hoşuna gıımezken, Anselmo, Lısa 'ya evlenme leklifım yas gunünde yapmayı duşunuyor. 17.00 Müzik 20.15 Haftanın Dizisi: Çapkın Kaıı dısıphn kuralları olan kentın yem müfeıtışı Bayan D Cola, eğitimde ve gunluk hayatıa bıriakım değısıkltkler yapmaya kalkıyor. 21.15 Müzik 02.00 Kapanış TV 3 DIZI 23.00 Shogıın'ıın renkli yüzüShogun / Yönetmen: Jerry London / Senaryo: Eric Bercovici / Yapıt: James Clavell / Müzik: Maurice Jarre / Görüntü yönetmeni: Andrevv Laszlo / Oyuncular; Richard Chamberlain, Toshiro Mifune, Yoko Shimada, Damien Thomas, Alan Badel, Frankie Sakai, Michael Hordern, Vladek Sheybal, John Rhys- Davies, George Innes, Yuki Meguro, Hideo Takamatsu, Nobuo Kaneko, Masumi Okada, Yosuke Natsuki, Taheski Ohbayashi / 1980 NBC - Paramount yapımı / Süresi: 12 bölüm, 45'er dakika. CHAMBERLAİN BAŞROLDE — "Dogumın 'Rüzgâr Gibi Geçti'si" diye tanımlanan "Shogun dizisinde John Blaekthorne'u Richard Chamberlain canlandınyor. Kültür Servisi — Ekranda 7,5 yıl sonra yeniden "Shogun" fırtı- nası esecek. 1983 yılı başında TV izleyicilerini ekran başına bağla- yan ve olağanüstü ilgiyle karşıla- nan Sbogun dizisi bu kez renkli olarak yayımlanıyor. Gösterildiği dönemde "Shogun" öylesine sevil- raiş ve tutulmuştu ki, İstanbul'da Japonca kurslar açılmış, dizinin etkisinde kalan birçok kimse Ja- ponca öğrenmeye başlamışn. Hat- ta "Shogun" dizisi ekrandayken sinemalarda gösterime sokulan "Shogun" filra bile büyük iş yap- mıştı. Sinema evreninde "Dogunun 'Riizgâr Gibi Geçti'si" olarak ni telenen "Shogun", James Claveil- ın üç yılda yazdıği, uzun süre best- seller listelerinden inmeyen aynı adlı romanından uyarlandı. Eric Bercovici'nin senaryosunu yazdı- ğı dizinin yönetmenliğini Jerry London yaptı. Tumü Japonya'da çekilen ve 22 milyon dolara mai olan "Shogun"da 17. yüzyıl başın- da Uzakdoğu'nun gizemli ve ür- kütücü atmosferinde, bir samurai olan Ingiliz denizcisi John Black- Ihorne'un seriıvenleri anlatılıyor. Japon tarihi ve kültüriinün tanı- tıldığı dizide, hâlâ feodal düzenin egemen olduğu Japonya'daki po- litik entrikalara da değiniliyor. "Shogun" olmak için barbarca yöntemlerle savaşan iki Japon prensinin oyunlanna Blackthorne da alet ediliyor. Sonunda samurai Toranaga, Shogun seçiliyor. Blackthorne rolünü Amerikalı oyuncu Richard Chamberlain (1935) oynuyor. 1961-65 arasında oynadığı "Dr. Kfldare" TV dizi- siyle üne kavuşan Chamberlain, Ken RusseU'ın "Yalnız Kalpler - The Music Lovers" fılminde ola- ğanüstü bir Çaykovski kompozis- yonu çizmişti. "Shogun"daki ro- lüyle Altın Küre Ödülü'ne değer görülen bu sanatçırun "Lady Ca- roline Lamb", "Üç Silahşörier", "Göl ve Teriik", "Chaillot'daki DeU", "Julius Caesar", "Monte- Cristo Kontu", "Hazret-i Siiley- man'ın Hazinderi", "The Man in the Iron Mask", "The Lost Hero", "Quartermain" adlı filmleri var. "Shogun"da, Japonya'nın John Wayne - i olarak ni telenen ünlü oyuncu Toshiro Mifune (1920) de var. Efendi Toranaga rolünde iz- leyeceğimiz bu üstün yetenekli oyuncu, sert, haşin kişilikler ya- ratarak ve Akira Kyrasawa'nın filmlerinde oynayarak uluslararası üne kavuştu. 1951'de "Raşomon" filmindeki haydut Tajoraaru ro- lüyle ünlenen Mifune'nin "Yedi Samuray", "Ayak Takımı Arasın- da", "Kanh Taht-Macbeth", "Grand Prix", "Pasifik Cehenne- mi", "Kızıl GUneş", "Kâğıt Kap- lan", "Midway", "MVinter Kills", "Inchon", "Boshido Blade", "The Challenge" başlıca filmleri. llk bölümun konusu söyle: 1600'lerin başında lngiliz denizcisi John Blackthorne'un (Richard Chamberlain) komutasındaki "Golden Hinde - Dişi Altın Geyik" adh Hoüanda ticaret-savaş gemisi, şiddetli fırtınaya yakalana- rak karaya vurur. Gemideki 28 ki- si Japonlara tutsak düşer. Black- thorne, Doğu Asya'ya ticaret ya- parak zengin olmayı düşlemekte- dir. Oysa îngiltere'yle savaş halin- de olan Portekiz Cizvitleri, tica- ret anlaşmalanyla Japonya'yı ken- dilerine bağlamışlardır. Japonlar, Blackthorne ve adamlannı barbar diye hapse atarlar. TV 1 DUNYA KUPASI OZEL MUZIK PROGRAMI 23.55 Kupa hatırma Houston BURAK ELDEM Televizyonda "fulbol günleri" tüm hızıyla sürerken müzik prog- ramlan da ister istemez bu furya- dan şu ya da bu biçimde etkileni- yor. Maçlann naklen yayın saat- lerine denk gelen kimi program- ları Dünya Kupası süresince rafa kaldırma yolunu seçen TRT, ay- nı dönem içinde futbol heyecanı ile örtüşeceğini umduğu "sponsor programlara" bel bağlamış du- rumda. Bunlardan biri de Ömer Karacan'ın bir süredir Beko adı- na hazırladığı "Dünya Kupası özel Müzik Programı". Önceki programlarda olduğu gibi Ömer Karacan bu hafta da Dünya Kupası'nda final grupla- nnda mücadele eden milli takım- lardan birinin doldurduğu plağı dinletiyor önce. Gullit'li, Rijka- ard'h, Van Basten'li Hollanda milli takımı, "knpa umutlan" ile dolu oidukian günlerde seslendir- dikleri "Hand In Hand" ile geli- yorlar ekrana. Bilindiği gibi Ru- ud Gullit, bu "amatör" faaliye- tin dışında da müzikle ciddi ola- rak ilgilenmiş, hatta Afrika ezgi- leriyle yüklü bir albüme vokaliy- le katkıda bulunmuştu. Geçen kış yayımlanan Runa- way Horses adlı albümünden bu yana Belinda Carttsle, televizyon- daki pop müzik programlarının jokerleri arasına girmiş durumda. Ilkin "Leave A Light On" adlı parçasıyla kış boyu listelerin üst sıralannda dolaşan Carlisle, aynı albümde yer alan "La Lana" sa- yesinde hâlâ büyük ilgi topluyor. Unlü Go Go's Topluluğu'nun es- ki solisti, Kaliforniyalı "sportmen" Belinda'yı, yalnız bir kadının öyküsünü dile getiren "La Luna"nın ilginç klipiyle bir kez daha izleyeceğiz bu akşam. HOUSTON UNUTULDU — Seksenli yıllarda, siyah "müziğin" temsikilerinden biri haline gelen VVhitnej Houston, henuz sessiz. Hk kez 1987 yıhnda "ActuaUy" adlı albümle adını duyuran sem- patik lngiliz ikili Pet Shop Boys, aynı dönem içinde "It's A Sin" sayesinde büyük popülerlik ka- zanmış, şarkı Türkiye'de de yılın en sevilen parçalarından biri se- çilmişti. Yaklaşık iki yıldır sesi so- luğu çıkmayan Pet Shop Boys, Dünya Kupası Özel Müzik Prog- ramı'nda iki yıl öncesinin bir par- çasını seslendirecek: "Dominoen Dancing". Parçanın tamamı as- lında bir hayli uzun; ama muhte- melen programın zaman sınırla- rından öturu biraz kısalarak ge- lecek ekrana. Seksenli yıllarda "siyah müziğin" genç yıldızlanndan bi- ri haline gelen W hilney Honston, teyzesi Dionne Warwick'in izin- den giderek, hafif ve biraz "demode" bir çizgi tutturmuş, ama özellikle Amerika'da bir ara adından epey söz ettirmişti. Şu sı- ralar Houston, ülkesinde bile ünutulmuş durumda, ama biz Dünya Kupası hatınna bu genç ve muhafazakâr şarkıayı "One Mo- tent In Time" adh parçasıyla ha- tırlayacağız. Yetmişlerin süper topluluğu Queen, stadyumlardaki tribün coşkusunu anımsatan bir parça ile Dünya Kupası özel Müzik Prog- ramı'nın bir diğer konuğu olacak. Son dönemde eski itibarıru yeni- den kazanmaya çalışan Freddie Mercury ve arkadaşlan, şampi- yonluk umutlannı lngiliz milli ta- kımına taşıyacak "We Are The Champions"ı seslendirecek. İster eski ister yeni parçalany- la olsun, Madonna müzik prog- ramlarırun vazgeçihnez ismi olma özelliğini koruyor. Geçen hafta- larda Dick Tıacy filminin nıüzik- lerini de içeren "I'm Breathless" albümü ile insanları epey şasırtan Madonna, ne yazık ki bu akşam epey "naftalin kokulu" bir şar- kıyla katıhyor programa: ttalyan asıllı şarkıcmın ilk çıkışını sağla- yan, unlü "Like A Virgin". Dünya Kupası Özel Müzik Programı'nın diğer parçaları Te- ars For Fears ikilisinden "Every- bod> Wants To Run The Worid" ve Giorgio Moroder'den "To Be Number One". TV 2 StNEMA: DADININ OYUNU 14.00 İŞ YAPMADI — Yazar Evan Hnnter'ın romaıundan bışansız bir biçimde senaryoya aktanlan film, MGM şirketinin "iş yapmayan" filmlerinden biriydi. Mafya parodisi Dadıua Oyıura (Every Little Crook and Nanny) / Yönetmen: Cy Hovvard / Oyuncular: Victor Mature, Lynn Redgrave, Paul Sand, Maggie Blye, Dom de Louise / 1972 yapımı / 90 dakika. Kültür Servisi — Bir mafya babası, zorla işinden ettiği bir dans stüdyosu sahibesini, canı gi- bi sevdiği küçük cocuğuna dadı olarak tutar. Oysa genç kadının tek amacı, çocuğu kaçırıp adam- dan fidye almak ve böylece inti- kam sözünü yerine getirmektir!.. Bir tür mafya paradosı... Bu türun başanlı örneklerini, örne- ğin bu mevsim izlemiş olduğu- muz, "Babanın Metresi - Marri- ed To The Mob"u anımsatıyor. Ülkemizde daha önce gösterüme- mis olan bu nerdeyse 20 yıllık fılmde, bir zamanların (1940-50'lerin) iri yapılı "jönü", özellikle "Samson ve Dalüa"nın unutulmaz Samson'n Victor Ma- ture, sonradan edındiği "karak- ter oyuncnlugu"nun en parlak örneklerinden birini veriyor. Ün- lü tngiliz oyuncu ailesinden Lynn Redgrave (Michael Redgrave*in kızı, Vanessa Redgrave'in küçük kardeşi), perdede ne yazık ki çok az gösterebildiği fantezi yeteneği- ni ustalıkla kanıtlıyor. Ayrıca sonraları Mel Brooks'un filmle- riyle üne kavuşacak olan şişman komedyen Dom de Louise'in de ilk filmlerinden biri bu. Kuşku- suz pek önemli olmayan, ama ra- hatça vakit geçirtecek ve yer yer de olsa güldürebilecek bir film. TV 2 TOPLU GÖSTERİLER: GECE BEKÇİSİ 23.15 Sıra dışı polîsiye YÖNETMEN LANCESTER — Burt Lancester'ın, yazar Roland Kib- bee ile yaptıgı işbirliği sonucu gerçekleşen "Gece Bekçisi"nin başa- nsız olmasından sonra oyuncu, yönetmenlik hevesinden vazgeçmişti. Gece Bekçisi (Midnight Man) / Yönetmenler: Roland Kibbee, Burt Lancaster / Oyuncular: Burt Lancaster, Susan Clark, Cameron Mitchell, Morgan Woodward, Harris Yulin, Ed Lauter / 1974 yapımı / 112 dakika. Oldukça klasik bir entrikası olan, ancak yer yer konusuna me- safeli yaklaşmaya, "fetsefe yapma- ya", polisiye türün kalıplannı kır- maya çalışan bir film... Burt Lancaster'in yazaı Roland Kibbee ile yaptıgı işbirliği sonucu, ikisi birlikte senaryoyu yazmışlar ve filmi gerçekleştirmişlerdi. Da- ha önce de (1955'te) "Kentucky Költür Servisi — Karısıyla sev- gilisini yakalayıp öldüren bir po- lis memuru, mahkûm olur ve yıl- lar sonra koşullu olarak salınır. Bir kızlar okulunda bekçiliğe baş- layan kahramanımız, bu kez bir cinayete tanık olur ve geçmişi do- layısıyla cinayetten suçlanır. Tek yapacağı, kaçıp gerçek katili bul- maktır... Kahramanı - The Kentuckian" ad- lı westernde yönetmenlik deneme- si yapan Lancaster, bu filmin ba- şanya ulaşamaması üzerine artık bu hevesten vazgeçmişti. "Gece Bekçisi" önemli olma- yan, ancak yer yer Raymond Chandler'in yapıtlanndan esınlen- miş 1940'lann fümlerine gönder- meler yaparak seyirciyi "tarlaya- bilecek" bir film. TRT'nin filme koyduğu "Gece Bekçisi" adı ise son derece yanhş: Ya bir gün "Liliana Cavani"nin başyapıtı ünlü ve gerçek "Gece Bekçisi - Portiere di Notte" ekra- na gelirse hangi adla gösterüecek? RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Açıbs, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Turküler ve oyun havaları. 05J0 Beraber ve solo şarkılar. 06.00 Deniz hava ra- poru 06.05 Bölgesel yayın. 06J0 Güna>dın. 07-KI Haberler. 07.40 BöJgesel ya>ın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun dünyası. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Yurttan sesler. 10 J5 lyi insan iyi vatandaş. 10J0 Hafıf muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta sonu. 12.55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Halk çalgılarından ezgiler. 13JO Belgesel ya>ın ve rek- lamlar. 15.00 Haberler. 15.05 Hafif müzik. 15J0 Halk çalgılarından ezgiler. 15.45 Bando muzi- ği. 16.00 Haberler. 16.05 Hafıf muzik 16.30 Turküler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Okuldan iş hayatına. 17.25 Dilek kutusu. 18.25 Bölgesel yayın. 18^5 Reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Çe- şitli müzik. 28üfl Çevremiz. 20^0 Şarkılar. 20.40 Türk halk muziği saz sanatçılarımız. 21.00 Ha- berler. 21.05 Beraber ve solo şarkılar. 2130 Yun- tan sesler (1). 22.00 Unlü sesler (HM). 23.00 Ha- berler. 23.15 Cumartesiden pazara (2). 00^5 Gu- nun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve ka- panış. 01.05 - 04.55 Gece ya>ını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Turküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Türküler. 09.30 Samantha Jones söyluyor. 10.00 Solisiler geçidi. 10.30 Bızden sesler 11.00 Ha- berler. 11.05 Gençlerle baş başa. 12.00 Şarkılar. 12.20 Batı'ya yönelirken. 12.40 Halk ozanlan- raız. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13_J0 Kadmlar topluluğu. 14.00 Sanat dergisi. 1430 Hafıf müziğimizde adımlar. 15.00 Haberler. 15.05 Turküler ve oyun havalan. 15J0 Arkası yann. 15.50 Tûrkçe sözlu hafıf muzik. 16.05 So- listlerden birer şarkı. 1630 Çeşitli muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17.30 Yurttan sesler. 18.00 Konulann ıçinden. 18J0 Türkçe sözlu hafif müzik. 18.45 Türküler. 19i» Haberler. 19.30 Küçük Jtoro (TSM). 20.00 Mü- zik ve yorumcular. 20.45 Şarkılar. 21.00 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türkçe sözlü hafıf müzik. 2230 Bir roman / Bir hikâye. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Solıstler geçidi (TSM). 23.40 Ha- fif muzik. 2355 Cumartesi konseri. 00.55 Gü- nün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve ka- panış. R A D Y U 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Mınyatur mü- zik. 10.00 New-Age dünyasından. 11.00 Şimdi muzik vaktidir. 12.00 Haberler. 12.15 Muzik şö- lenı. 13.00 Muzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik Köşesi 15.00 Genç besteciler ve yo- rumcular. 1530 Sinema ve muzik. 16.00 Müzik evreni. 17.00 Haberler. 17.15 Görünüm (Fran- sızca). 17.20 Gunbatımı. 18.00 Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Görunum (İngilizce). 19.20 Romantiklerden günumüze. 20.00 Gramofon. 21i» Gunümüzde caz. 22J» Haberler. 22.15 Go- runüm (Almanca). 22.20 Oda muziği. 23.00 ünu- tulmuş müzik. 24.00 Samanyolu. 00^5 Gflniln haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapa- nış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Turküler. 08.15 Şarkılar 0830 Turkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 094)5 Be- raber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Saz eserleri. 11.40 Beş ses, beş saz. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solıstler geçidi. 13J0 Yurdun dört bucagından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidi. 14.30 Turküler ve oyun havala- rı. 15.00 Sızin için seçtiklerimiz. 16.00 Haber- ler. 16.05 Yurttan sesler. 16.30 Beraber ve solo şarkılar. 17.00 Haberler 17.05 Ezgi kervanı. 17J0 Kadmlar faslı. 18.00 Yurttan sesler erkek- ler topluluğu. 18J0 Soiıstler geçidi 18.58 Prog- ram ve kapanış POLİS İSTANBUL 07 5* ,. Program. 08.00Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Ko- nukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Müzik Dünyası. 11.00 Kayıp Haberlerı. 11.05 Işte Saz fşte Söz. Solist: Halil Kendirli. 11.30 Bir Solist. 12.00 lstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafıf Mü- zik. Solist: llhan îrem. 13.15 Solistlerden Birer Şarkı. 13.45 Bır Topluluk. 14.15 Solistler Ge- çıdi. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Bilge Pakalınlar. 15.10 Karayolları Trafik Kanunu. 15.15 Tuğrul Mumcu'dan Şarkılar. 15.30 Ka- yıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Pop Stereo Programı. 17.00 Müzik Da- ğarcığı. 17.30 Gün Biterken. 18.15 Muzik De- nince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE ^ AÇ,.,Ş e Program. 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstrüman- tal Muzik. 08.00Sabahm Konukları. 08.30 Yol Durumu. 08.35 Işte Saz Işte Söz. SolisC Halil Kendirli. 09.00 Sabahın Getırdikleri. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Yıldırım Bekçi'den Şarkılar. 09.55 Karayolları Trafik Kanunu. 10.00 Müzik Dünyası. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Bılge Pakalınlar. 11.25 Nazan Balkırtan'dan Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtiklerıniz. 12.55 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Nil Burak. 13.15 Trafik. 13.20 Solisller- den Birer Şarkı. 13.50Hafıf Muzik Dünyasın- dan. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Turküler Geçidi. 15.15 Zekai Tunca'dan Şarkılar. 15.35 Muzik Dafarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solıst- ler Geçidi. 16.40 Belkıs Akkale'den Turküler. 17.00 Türkçe Sözlu Hafıf Muzik. 17.20 Gun Bi- terken. 18.00 Program vc Kapanış. Bilim-kıırgu çocıık dizisi • ANKARA (AA) — Televizyonun birinci kanalında 2 temmuzda gösterilmeye başlanacak "Laserion" adlı çocuk dizisi bayram süresince ekrana gelecek. Laserion daha sonra da haftanın beş günü izlenebilecek. Dizide, adı Laserion olan bir robot ile bilgisayann kullanımı konusu ilginç serüvenlerle anlatılıyor. Dizideki olaylar şöyle gelişiyor: Ortaokul öğrencisi olan Takashi, bilgisayar için oyun hazırlarken adını Laserion koyduğu robotunu kullanır. Bu arada gizlice devletin bilgisayar kanallanna girerek New York'ta oturan David adlı çocukla arkadaş olur. tki çocuk bilgisayar aracılığıyla oyun oynarken birleşik ordu yetkilileri Takashi'nin programladıgı bilgisayar oyununda Laserion adh robotu asilere karşı kullanmaya karar verir. RadyoVları TY? ye transfer • ANKARA (Mak Ajans) — Radyodan Mesut Ertugay haberlere, Duygu Tonımkuney de Eğitim Kültür Programlan Müdürlüğü'ne transfer oldu. 1985'te bir sınav ile kuruma giren Ertugay, radyoda bir sure Jülide Sönmez ile birükte, 1985 güz dönemi boyunca "Akşarna Doğru" kuşak programını sunmuştu. Ertugay bundan sonra radyonun 07.30, 13.00, 19.00 ve 23.00 haberlerini okuyacak. Öte yandan Radyo Eğitim Programları Müdürlüğü'nde, yapımcı olarak çalışan Duygu Torumkuney de Televizyon Eğitim Kültür Programlan Müdürlüğü'ne yapımcı olarak atandı. Birand'dan iki yeni belgesel • ANKARA (Mak Ajans) — Gazeteci yazar Mehmet Ali Birand ve ekibi tarafından geçen yıl yayımlanan "Kıbns Belgeseli"nin büyük ilgi görmesi üzerine iki yeni belgesel daha hazırlanacak. "Tek Partiden Çok Partiye Türkiye" ve "Kore Belgeseli" adı ile hazırlanacak programlarda, özellikle bu iki tarihi olayın çeşitli boyutları ile sonuçları incelenecek. Birand, Türkiye açısından büyük önem taşıyan bu konuları ele almalarındaki nedeni, insanlarm birçok şeyi kitaplardan okuduklarını, ancak bu gibi konulann ekrana getirilmesinin daha yararlı ve kalıcı olduğu şeklinde açıkladı. özellikle "Tek Partiden Çok Partiye Türkiye" belgeselinde Demokrat Parti'ye büyük yer verildiğini söyleyen Birand, görevlerinin, olaylan nesnel bir biçimde izleyiciye aktarmak olduğunu ve kesinlikle herhangi bir tarafı memnun etmek ya da tepki almamak gibi bir amaçla programı hazırlamadıklannı sözlerine ekledi. Rize belgeseli • RİZE (AA) — TRT Ankara Televizyonu tarafından çekimi yapılan "Rize belgeseli" 14 temmuzda yayımlanacak. Yönetmenliğini tlgün Soysev'in yaptıgı 45 dakikalık belgeselde Zekai Tünca, Ayşe Tunalı, Neşe Dilekçioğlu, Deniz Pınar, Ibrahim Can, Mahmut Tüncer ve mahalli sanatçılar yer alıyor. TV'nin 1. kanahnda yayımlanacak belgesel, Rize*yi sosyal ve kültürel yönden tanıtmayı amaçhyor. Yine TRT Ankara Televizyonu tarafından Karadeniz'de sürdürülen bayram özel programımn Rize çekimi tamamlandt. Programın sunuculuğunu Şebnem Ergürün yapacak. Öte yandan TRT'nin dün Rize*de Rizespor adına düzenleyeceği özel eğlence programımn, Trabzon'daki sel faleketi nedeniyle iptal edildiği bildirildi. UGUN • Şairlerimizle TV1 16.50 Programın bu haftaki konuğu, Nurettin Özdemir olacak. Ankara Televizyonu tarafından gerçekleştirilen, yapımcılığını Hüseyin Kanyılmaz'ın, yönetmenliğini Göker Müftüoğlu'nun üstlendiği programda ; Nurettin Özdemir, Ankara Anadolu Lisesi öğretmen ve oğrencilerinin sorularını yanıtlayacak. " Şairlerimizle" nin sunuculuğunu özlem Ersönmez ile Burak Sergin yapıyorlar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle