26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 HAZİRAN 1990 HABERLER CUMHURİYET/U Dalan: Sözen laf değil iş yapsın • Iç Politika Servisi — Demokrat Merkez Parti Genel Başkanı Bedrettin Dalan, dün partisinin Beyoğlu, Eminönü ve Fatih ilçe mcrkezlerini açtı. DMP Fatih ilçe örgütünün açılışında konuşan Dalan, Yunanlı turistlerin 1984'ten önce "Zehirleniriz" korkusuyla tstanbul'a gelmek isteraediklerini belirterek, "Biz İstanbul'un tüm ağır dertlerini çözerek pınl pınl bir kent bıraktık. Biz düşmanımıza bile şapka çıkartan çalışma yaptık. Ankara'da iktidar olduğumuzda tstanbul'un sorunlarıyla ilgileniriz ve küçük parmağımızla çözeriz" dedi. Dalan, Sözen'in kendisine yönelik eleştirileri hakkında "Sözen bana laf yetiştireceğine Istanbul'a hizmet yetiştirsin" diye konuştu. (Fotoğraf: Alaattin Çiftçi) Çevrimli için önerge • ANKARA (Cumhuriyel Bürosu) — Kars Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak, tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis BaşkanlığYna verdiği soru önergesinde, 27 kişinin öldıırüldüğü Çevrimli köyü baskımndaki "karanlık noktalann aydınlatılmasını" istedi. Alınak, Aksu tarafmdan yazılı olarak yarutlanmasını istediği önergesinde, "Basında katliamın güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin haberler çıktığını" belirterek "Bu 27 kişiyi güvenlik güçleri mi öldürmüştür?" diye sordu. Katliam sırasmda öldürtllen ömer Beştaş'ın "kurşuna dizildiğinin doğru olnp olmadığı" sonısunun da yer aldığı önergede şöyle denildi: "ömer Beştas'ın koruculuğu kabul etmeyen bir aileye mensup oluşu dikkat çekici değil midir? Çatışmanın olay giinü saat 21.00'den 03.00'e kadar devam ettiği, Çevrimli köyüne yaya olarak 15 dakika uzakhktaki Koçyurdu köyünde bulunan özel timlerin ve yine yaya olarak 1 saat uzakhktaki 9. Jandarma Komando Tabunı'nun hiçbir müdahalede bulunmadığı doğru mudur?" 6 gardiyan şişlendi • tstanbul haber Servisi — Bayrampaşa Cezaevi B Blok'ta kalan sağ görüşlü tutuklu ve hükümlüler dün 19.00 sıralannda kaldıkları koğuşların camlannı kırarak yataklan ateşe verdiler. Olaya müdahale eden gardiyanlarla muhkûmlar arasında çıkan şiş, bıçak ve sopalı çatışmada 6 gardiyanla 3 mahkûm çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı gardiyanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Mahkûmlar ise Cerrahpaşa'ya kaldırıldı. Olaylar sırasında cezaevi içinden silah sesleri de geldiği, ancak kurşunla yaralanan olmadığı belirtildi. Yetkililer olayın neden başladığı konusunda da bilgi vermekten kaçındılar. Dev-Sol davasında olay • tstanbul Haber Servisi — Istanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde görülen Devrimci Sol davasının dünkü dunışması olaylı geçti. Duruşmanın başlangıcında mahkeme heyeti salona girmeden önce tutuklularla askerler arasında, demir parmaklıkların daraltılması konusunda tartışma çıktı. Tutuklulan çevreleyen demir parmaklıklı bölümün daraltılmasına karşı çıkan sanıklar, askerler tarafından coplandı. Sanıklar dunışma sırasında, sıkıyönetim eski adli müşaviri emekli Albay Durmuş Akşen'in öldürülmesinden sonra, "Yargıçların Dev- Sol'dan etkilenmeyeceğini" söyleyen Adalet Bakanı Oltan Sungurlu hakkında "suç duyurusunda" bulundular. Duruşmada iki sanığın salıverilmesi kararlaştınldı. OzaTa TRPde bayram çelrimi • ANKARA (Cumtauriyet Bürosu) — Cumhurbaşkanı Hırgut özal, Kurban Bayramı mesajının çekimi için dün akşam saat 22.35'te TRT'ye geldi. Özal, Başbakan Yıldınm Akbulut'un kızının Etimesgut Şeker Fabrikalan tesislerindeki düğününe katıldıktan sonra eşi Semra özal'la birlikte TRT'ye geldi. Semra özal TRT binasmın gerişinde "hadi ben ayrılıyorum" diyerek kendi arabasıyla Köşk'e döndü. özal B stüdyosunda yapılan çekimde, mesajını auto-g cihazından okudu. • • Onkayıt taban puanlan • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Veli ve öğrencilerin rahat bir bayram tatili geçirmeleri için tzmir'deki özel okullar önkayıt taban puanlannı açıkladılar. Bu yıl sınavla öğrenci alan Izmir özel Amerikan Lisesi ve özel Saint Joseph Fransız Lisesi önkayıt için en dflşük taban puanlannı açıkladılar. Buna göre Amerikan Lisesi, bakanlık tarafından yapılan özel okullar sınavında 225.000'in Ustünde puan alan öğrencileri önkayıda alabilecek. îzmir özel Saint Joseph Fransız Lisesi de 220.000'nin üzerinde puan alan öğrencileri kabul edecek. önkayıtlar için okul müdürlüklerine 11 temmuzdan itibaren başvuralabileceği belirtilen açıklamada, sürenin 12 temmuz saat 12.00*06 sona ereceği bildirildi. önkayıt sonrası Amerikan Lisesi'nin en yüksek puan alan öğrenciden başlayarak 72 kız 72 erkek öğrenci, Saint Joseph Lisesi'nin ise toplam 72 öğrenci alacağı kaydedildi. Sovyet pilot mtilteci kampında • ANKARA (AA) — Sovyet Sivü Havacılık örgütü'ne ait "Antonov-2" tipi 12 kişilik bir ucakla 11 gün önce Kefken kasabasının Kumcağız mevkiine inen ve iltica isteminde bulunan Sovyet pilot Valeri Yüreviç'in, üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere Yozgat mülteci kampında bekletildiği öğrenildi. ABD veya Kanada'ya gitmek istediğini bildiren Sovyet pilot Valeri Yüreviç için, Birleşrniş MiUetler temsilcileri vize almaya çahşıyorlar. Yetküiler, vize alınması halinde Sovyet pilot Valeri Yüreviç'in istediği ülkeye gönderileceğini söylediler. Akbulut'un kızı evlendi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Yıldınm Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut, geçen yıl nikâhlandıgı ODTÜ elektrik-elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi Tanju Yazganarıkan ile hayatını birleştirdi. Etimesgut Şeker Fabrika^rı tesislerinde yapılan düğünü aralarında Cumhurbaşkanı Turgut özal ve eşi Semra Özal'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. özallar, 1.5 saat kadar kaldıkları düğünde Başbakan Akbulut ve eşi Semia Akbulut ile birlikte tebrikleri kabul ettiler. (Fotoğraf: Barış Bil) Kapatılan dergileryeniyayın hazırlığında: 'l^yınrmızı sürdüreceğiz'Süresiz olarak kapatılan 2000'e Doğru dergisinin kadrosu "1999'a Doğru' veya "2001 'e Doğru" adlı, Halk Gerçeği dergisinin kadrosu da "Yeni Halk Gerçeği" adlı yeni dergilerle piyasaya çıkmaya hazırlanıyorlar. 10 gün kapatma cezasına çarptırılan Ilıcak Matbaası'nın müdürü Serdar Ilıcak, gerekirse Avrupainsan Hakları Komisyonu'na gitme kararı aldıklarını bildirdi. Ilıcak, "Bu, sol basını susturmak için atılmış bir adımdır" dedi. Iç Politika Servisi — "Sansür ve Sürgiin Kararnamesi" olarak adlandırılan 424 sayıh Kanun Hükmünde Kararname'ye daya- nılarak süresiz kapatılan 2000'e Doğru ve Halk Gerçeği dergileri ile 10 gûn kapatma cezasına çarp- tırılan Ilıcak Matbaası, "karann iptali" için ldare Mahkemesi'ne gitme kararı aldılar. Ilıcak Mat- baası Müdürü Serdar Ilıcak, ge- rekirse karann kaldırılması için Avrupa Insan Haklan Komisyo- nu'na başvuracaklannı bildirdi. Bu arada, tçişleri Bakanlığı kara- rının tebliğinden sonra dün top- lanan 2000'e Doğru dergisi yöne- timi, aynı kadro ile "1999'a Doğru" veya "2001'e Doğru" ad- lı, Halk Gercegi dergisi yönetimı de "Yeni Halk Gerçeği" adlı ye- ni dergi çıkarma karan aldılar. tki derginin süresiz, bir matba- anın da 10 gün süreyle kapatılma- sına yönelik tepkiler de sürüyor. Yapılan açıklamalarda, karar kı- nanarak "Bu, deraokrasiye düşü- riilen kara bir lekedir" denildi. Olaganüstü Hal Bölge Valiliği'- nin önerisi üzerine Içişleri Bakan- lığVna 424 sayılı Kanun Hukmün- de Kararname'ye dayanarak sü- resiz olarak kapatılan 2000'e Doğru ve Halk Gerçeği dergileri karamamede "yürütmeyi durdur- raa karan alınamaz" denilmesine karşın yargı yolunun tamamen kapatılmadığını savunarak mah- kemeye başvurmaya karar verdi- ler. 2000'e Doğru'nun sorumlu yazıişleri müdürü Adnan Akfırat, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Bölge ldare Mahkeraesi'ne gide- rek "karann iptali" için dava aça- caklannı bildirdi. Akfırat, "Ka- rarname anayasaya aykındır. Ko- nuyu Anayasa Mahkemesi'ne gö- türmeye calışacagız" dedi. Türkiye'nin "2000'e Doğru gibi" bir dergiye ihtiyacı buluu- duğunu söyleyen Adnan Akfırat, aynı yaa kadrosu ile yeni bir dergi çıkarma hazırlığına başladıkları- m, yeni derginin adının "1999'a Doğru" veya "2001'e Doğru" olacağını açıkladı. Matbaa soru- nunu çözmek için de bir kampan- ya açtıklannı belirten Akfırat, bu kampanyanın başanya ulaşması- nın "kararnameye karşı siyasi bir cevap" olacağını kaydetti. Yazı tşleri Müdüru Hüseyin Karanlık imzasıyla 2000'e Doğru dergisin- den yapılan basın açıklamasında da tçişleri Bakanlığı'nın son ka- rannın geri alınması ve basına öz- gürlük için ülke çapında ve yurt- dışında etkili bir mucadele kam- panyasının örgütlenmesine katkı- da bulunacakları belirtildi. Halk Gerçeği Dergisi Gene» Ya- yın Koordinatörü Hüseyin Aykol da Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, "Yeni bir şirket, yeni bir dergi ile kaldığımu yerden devam edeceğiz" dedi. Ilıcak Matbaası ile anlaşmalannın sürduğünü be- lirten Aykol, "Gerekirse foloko- pi ile çoğaltarak yeni bir dergi çıkannz" diye konuştu. Aykol, hukukçularca yargı yolunun ta- mamen kapalı olup olmadığımn araştınldığıru söyledi. Halk Ger- çeği'nin sahibi tsmet Ateş de dün yaptığı yazılı açıklamada, "Yayı- nımızı sürdünneye kararlıyız. Halkın en doğal baklanndan biri olan haberieşmeye getirilen bu en- gellemeler karşısında demokrat lüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağınyorum" dedi. Her iki dergiyi bastığı için 10 gün kapatma cezası verilen Ilıcak Matbaası'nın Müdürü Serdar Ilı- cak da karan değerlendirirken "Bu, sol basını susturmak için ablmış bir adımdır. Demokrasinin sol bacagını kınyoriar. Buna izjn vermeyeceğiz" dedi. Matbaada başka sol dergilerin de basıldığı- nı, karar ile bunların da basüama- dığını kavdeden Ilıcak, "tkiıtci bir matbaam olsaydı onlan orada basmaya başlardım" diye konuş- tu. Matbaada basılan öteki sol dergilerin kâğıtlannın da içeride kaldığını, bunlan çıkarma fırsatı bulamadıklannı anlatan Serdar Ilıcak, "Bunlar kendilerine kısa siire için başka bir matbaa balsa- lar bile basamazlar. Kâgıtlan içe- ride bapsoldu" dedi. Sol dergile- rin basımı konusunu bugüne ka- dar "ticari" gözle değerlendirdik- lerini belirten Ilıcak, "Şimdi ka- rarnamenin engellemelerine kar- şı her türlii şeyi yapacaklarını, KUIUN IJı / •' * * ÖZGÛÜ. Çağlayan top sahasında başlayan ve AbMe-i Hurriyel Tepesi'nde sona eren yürüyüste Yaşar Kemal ve Fatma Girik de vardı. (Fotoğraf: Mubarrem Aydın) Yazar veşairlerin daha önce ertelenen 'Düşünceye Özgürlük'yürüyüşü gerçekleşti Ozgürlük için yürüdüler Toplam 800 metrelik yürüyüşün ön sıralannda 83 yaşındaki yazar Cevdet Kudret bastonuyla, 78 yaşındaki Vedat Günyol, Yaşar Kemal, Oktay Akbal, Nezih Demirkent, Fatma Girik, Şükran Kurdakul, Müzehher Vâ-Nû, Rasih Nuri Ileri, Müştak Erenus, M.Cevdet Anday yer aldı Kültür Servisi — Yazarlar, ozanlar ve sanatçılar 15 gün önce tstanbul Valiliği'- nce ertelenen "Düşünceye Özgürlük" yü- rüyüşünü dün "sessiz" olarak gerçekleş- tirdi. Yürüyüşe 300'e yakın yazar, şair, tiyatro, plastik sanat, sinema ve müzik sa- natçısı, gazeteci, belediye yetkilisi, millet- vekili, yayıncı katıldı. Çağlayan top sa- hasında saat 13.05'te başlayan ve Abide-i HürriyetTepesi'nde sona eren yü- rüyüş esnasında 5 otobüs çevik kuvvet ve yaklaşık 100 kişilik siyasi ekihin bulun- duğu gözlemlendi. Siyasi şubeye bağlı gö- revlilerin zaman zaman gazetecileri engel- lediği görüldü. Bu arada Çevik Kuvvet Emniyet Müdürü Necmettin Yıldınm ın, çevik kuvvetin kortej oluşturmaması için "çevik kuvvet beklesin" dediği de duyul- du. TRT kameranlannın da kaydettiği yü- rüyüşte yazarlar, "Kanun Diye Kanun Diye Kanun Tepelendi / Tevfik Fikret", "Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür ve Bir Orman Gibi Kardeşcesine", "Son Kisi Özgür Olana Kadar", "Düşünce Özgür- lüğüniin Ömındeki Bütün Engeller Kalk- sın", "Düşünceye Özgüriiik", "Sansür ve Sürgün Karanuuneleri Kalksu", "Bütün Düşünce Suçlulanna Özgürlük" yazılı pankartlar taşıdılar. Yürüyüş başlamadan önce bir grup gencin 2000'e Doğru der- gisinin kapatılışını protesto eden pankart- la yurüyuşe katılma isteği Düzenleme Ko- mitesi Başkanı Şükran Kurdakul tarafın- dan kabul edilmedi. Kurdakul, yürüyüş- te sadece önceden bildinlmiş pankartla- nn taşınabileceğini söyledi. Alkış tutula- rak sona erdirilen yürüyüşten sonra Şük- ran Kurdakul, çalışmaların burada sona enneyeceğini ve Açıkhava Tiyatrosu'nda kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmek is- tediklerini söyledi. Toplam 800 metrelik yürüyüşün ilk sı- rasında yer alanlar arasında 83 yaşında- ki yazar Cevdet Kudret bastonuyla, 78 ya- şındaki Vedat Günyol, PEN Yazarlar Derneği Başkanı Yaşar Kemal, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Oktay Akbal, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı .Nezih De- mirkent, Şişli Belediye Başkanı Fatma Gi- rik, Şükran Kurdakul, Müzehher Vâ-Nû, Rasih Nuri tleri, Müştak Erenus, Melih Cevdet Anday da bulundu. Yürüyüş sırasında görüştüğümüz katı- lımcılar, yazar ve şairlerin ilk kez kendi- liklerinden bir araya gelerek düşünce öz- gürlüğünü kısıtlayan yasa ve kararname- lerin kaldırılmasına yönelik eylemde bu- lunduklannı vurguladılar. Yürüyüşe ka- tılan yazarlar, "ilk, aacak SOB olmayacak" yürüyüşün tarihi bir önemi olduğunu da belirttiler. Yazar Cevdet Kudret, "tktidariann söyledikleriyle yap- tıklannın bir olmasını istedigim için yürüyonım" derken yazar Orban Pamak da görüşlerini şöyle dile getirdi: "Benim için bu yürü>üşün önemi, mevcut iki ya- zar örgütü (PEN ve TYS) dışındaki ba- ğımsız >azariar tarafından düzenienmiş ve bağımsız yazariann da kabhmş olmasKhr. tlk kez boyle bir yürüyüşe kaülıyorum." Şair Özdemir tnce ise yürüyüşle ilgih' olarak "Önemli olan, bu ynniyüşnn ya- zar ve şairlerin 'kendiüğinden" hareketi ol- ması. Aynca TYS ve PEN'in de bu yü- rüyüşü desteklemesi. Bu yürüyüş, diişün- ceyi ifadenin suç öğesi olmasını ortadan kaldırmak için başlaülan çahşmalann bir başlaagıç noktası" dedi. tnce, şunlan söy- ledi: "Bazı gençler de yürüyüşe kıtılmak istediler. Kabul etmedik. Çünkü bu bir meslek yürüyüşü. Alınmalanaa gerek yok." SHP iptalini istedi S.S. Kararııaıııesi Anayasa Mahkemesi'nde SHP, 424 ve 425 sayılı KHK'ların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. SHP Grup Başkanvekili Güneş, "Cumhurbaşkamnın bu iki kararnameye imza atması otoriter devlete olan özlemini ifade etmektedir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — SHP, kamuoyunda "SS kararnamelerr' olarak tanımla- nan 424 ve 425 sayılı kanun hük- münde kararnamelerin (KHK) iptali için Anayasa Mahkemesi'- ne başvurdu. SHP Meclis Grup Başkanvekili Hasan Fehmi Güneş, her iki kararnamenin demokrasi- ye, hukukun Ustünlüğüne ve ana- yasaya aykın olduğunu ifade ederek, "Cumhurhaşkam'nın bu iki kararnameye imza atması oto- riter devlete olan özlemini ifade elmektedir" dedi. SHP'li Güneş, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 424 ve 425 sayıh kararnamelerin iptali için Anayasa Mahkemesi- ne yapılan başvunınun gerekçesini anlatırken şunlan söyledi: "ANAP, demokrasi ve hukuka inançsızlık içiıtde bir yönetimi amaçlamaktadır. Yasama görevi KHKIar ile yüriitülmek istenmek- te ve anayasa ihlal edilmektedir. Bu iki kararname, temel hak ve özgüriüklere ilişkin düzenlemder yapmakta ve demokrasiyi askıya alıcı yöndedir." Güneş, her iki kararnamenin anayasanın 2, 5, 6, 7, 13, 15, 23, 28, 29, 38, 91, 103, 104, 120, 121 ve 148. maddelerine aykın oldu- ğunu da belirterek karşı çıktıkla- n noktalan şöyle sıraladı: — 424 ve 425 sayılı KHKIer anayasanın 121. maddesinde on- görülen kararnaıneler nitdiğini ta- şımamakladır. — Düzenleniş yönü anayasaya aykındır. — Demokrasiyi özünden zede- lemektedir. — Kanunlaria düzenlenmesi gereken konular. kanun hükmün- de kararnamelerle düzenlen- mektedir. — Yasa yapar gibi yapılmışlar- dır. Yani KHKIer bazı yasalarda düzenlemeler yapmış. yasalann bazı maddelerini değiştirmiştir. — Olaganüstü hal bolgesini ta- şan uygulamalan beraberinde ge- tirmişlir." SHP'li Güneş, her iki kararna- menin, anayasanın 121. maddesı- nin 3. fıkrasının tarif ettiği nitelikte kararnameler olmadığı- nı belirtirken, "Bu niye yapılmış- tır? Bu bir kaçma yoludur. Anayasa Mahkemesi'nin deneti- minden kaçmak için açıkgözlük yapümaya çalışılmışbr" dedi. 424 sayılı KHK'nin yeni bir olaganüs- tü hal statüsü ortaya koymayı amaçladığım da kaydeden Güneş, kararnamelerin TBMM'nin ona- yına sunulmamasını da eleştirdi. 424 ve 425 sayılı kanun hük- mündeki kararnamelerin 10 Ma- yıs 1990 günü Resmi Gazete"de yayımlandığına ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulduğuna işaret eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "O günden sonra TBMM uzun- ca bir süre çahşmıştır. Çahştığı sü- re içerisinde de birçok teklif ve tasanyı kanunlaştırdığı gibi dene- tfan görevlerini de yapmıştır ve bü- tün bunlardan sonra TBMM bu kanun hükmündeki kararnamele- ri onamadan 1 Ejlul 1990 tarihi- ne kadar tatile girmiştir. Görüldüğü gibi, 424 ve 425 sayıh KHK'krin onay işlemlerinin ger- çekleşmesini sağlajacak makul sü- re çoktan aşılmıştır. Anayasanın 91. maddesi, Yayımlandıklan gün TBMM'ye sunulmayan kararna- meler bu tarihte yürürlükten kalkar' demekledir. Bütün sunu- lan bu durumlar karşısında ana- yasanın 121/3. maddesinde sözü ediien anayasanın temel nizamı. temel hak ve ozgürlükler açısın- dan son derece önera taşıyan bu KHKIerin TBMM'nin onayına sunulmaması halinde yürüriükten kalkmalan çok dogal bir gerek- dr." Güneş, her iki kararnamenin anayasanın 5, 6, 7, 120. maddele- rine aykın olduğunu da kaydede- rek, "424 sayıh KHK, olaganüstü hali yaratan şiddet hareketlerinin ortaya çıktığı veya şiddet olaylan sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulduğu ve bu nedenle olaganüstü hal uygulaması yapı- lan bölge dışında da olaganüstü bal kurallannı uygulama esasını getirmekledir" dedi. Kararname- de "mücavir alan" adında bir bol- genin ihdas edildiğini de belirten Güneş, "Oysa ki anayasa. olaga- nüstü hallerle ilgili olarak herhan- gi bir şekilde olaganüstü hal rejimi uygulaması yapılacak bir mücavir alan öngormemiştir. Mü- cavir alan kuşkusuz şiddet hare- ketlerinin ortaya çıkmadığı bir alandır. Öyle olsaydı, bu alanda da şiddet hareketleri nedeniyle olaganüstü hal ilan edilirdi" diye konuştu. Güneş, 424 sayılı KHK'nin ba- sınla ilgili olarak uygulanacak ola- ganüstü hal rejiminin ülke düzeyinde olaganüstü hal bölgesi dışında da uygulama esası getir- diğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasanın 15. maddesi, dü- şünce özgürtüğıiyle ilgili olarak bu tür bir KHK'nin çıkarılamayaca- ğını öngörmektedir. 424 sayılı ka- rarnamenin 1/a maddesi, bu açıdan anayasanın 5, 6, 7,13,15, 120,121. maddderine aykın oldu- ğu gibi, anayasanın basın hürriye- tine ilişkin 28. madde ile yine süreli ve süresiz yayın hakkıyla il- gili 29. maddesine de aykın bu- lunmaktadır. Basın özgüriüğü, düşünce özgürlüğünün aynlmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle bu tarz bir KHK ile de ol- sa boyle bir düzenleme yapmanın anayasal herhangi bir davanagı yoktur." Güneş, 424 sayılı KHK'nin ola- ganüstü hal bölgesi dışında mec- buri ikamet yaptırımını getirmekte olduğunu da kaydede- rek, "Bir kiınse olaganüstü hal bölgesi dışına çıkanlmış ise artık o şahsa mecburi ikametgâh uygu- lamak olanağı kalmavacaktır. Ar- tık o şahsa o bölgede olaganüstü hal yaptınmı ve rejimi uygulan- ması, anayasanın temel diizeni karşısında olanaksızdır. Bu ne- denle bu KHK'nin 1/b maddesi de anayasanın 5, 6, 7, 13, 15, 120 ve 121. maddelerine aykın oldugu gi- bi, anayasanın 'yerieşme ve seya- hal hüniyeti' başlığını taşıyan 23. maddesine de aykın bulunmakta- dır." yargı yolunu önce Türkiye'de de- ne>eceklerini, gerekirse de Avru- pa tnsan Haklan Komisyonu'na başvuracaklannı" bildirdi. Tepkiler Bu arada, iki dergi ile bir mat- baanın kapatılması karanna yö- nelik tepkiler dün de sürdü. ÇGD Genel Başkanvekili Rahrai Yıldı- nm, yaptığı yazılı açıklamada tüm basın kuruluşlannı olay karşısın- da sessiz kalmamaya çağırarak "Boğulmak istenen yalnızca ba- sın özgüriüğü, hukukun üstünlü- ğü ilkesi değil, tümüyle demokrasidir" dedi. ÇGD tstan- bul Şube Başkanı Koray Düzgö- ren de açıklamasında, kapatma karannın "Hitler'in kitap yakma- sıyla eş anlamb olduğunu" savun- du. Duzgoren, "Yaa altındır, söz gümüşhir, sükfit ise ölümdür" de- di. Deng, Devrimci Mucadele, Emek, Emeğın Bayrağı, Halk De- mokrasisi, tşçiler ve Politika, Medya Güneşi, Sorun, Sosyaüzm, Sıyaset, .Yeni Demokrasi, Yeni Öncu, Komün, Çağdaş Yol, Kı- vıkım ve Hedef dergilerinden ya- pılan ortak açıklamada da uygu- lama "şiddetle" kınandı. tstanbul Barosu Başkanı Tur- gut Kazan da iki derginin yayını- nın durdurulması, bir matbaanın kapauiması karannı "demokrasi- ye düşürülen kara bir leke" ola- rak yorumladı. Kazan, açıklama- sında şu göruşleri savundu: "424 sayılı kararnamenin hu- kuk dışı ve cağ dışı bir düzenle- me oMuğu apaçık ortaya çıkmış- tır. Bir yayını durdurmak ve yü- rütmeye tanınan bir yetkiyi dene- timsiz bırakmak asla kabul edile- mez." Ankara Barosu Başkanı Erzan Erzurumluoğlu da dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'de artık ozgürlükler istisna, yasaklar ku- ral haline gelmiştir" görüşünü sa- vundu. Halkın Emek Partisi Genel Başkanı Fehmi Işıklar ile SHP ts- tanbul tl Başkanı Ercan Karakaş da dün yaptıkları açıklamalarda, karan ağır şekilde eleştirdiler. Işıklar, "Bu kararnameyi uygula- yan vali, bugün fiilen hem anaya- sanın nstundedir hem de ulusla- rarası södeşmeleruı üstündedir" yorumunu yaptı. Karakaş da açıklamasında, uygulamalar orta- dayken, Türkiye'de sımrlı basın özgürlüğünden de söz edileraeye- ceğini söyledi. Otoraobil-tş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise dergilerin kapatılmasıyla, basına yönelik uy- gulamalann donık noktasına çık- tığı vurgulanarak karar protesto edildi. Bu arada, dün 2000'e Doğru dergisinden bir açıklama yapıla- rak, Genel Yayın Yönetmeni Do- ğu Perinçck'in PKK lideri Abdut- lah Öcalan ile yaptığı röportaj ne- deniyle lstanbul DGM'de görülen davanın beraatla sonuçlandığı bil- dirildi. Inönü Trabzon'da 'Devlet çare buhnak zorunda 9 ALİ TEVFİK BERBER TRABZON — SHP Genel Baş- kanı Erdal tnönü, Trabzon'da sel- den zarar gören yerleşim birimle- rinde yapuğı incelemelerde, vatan- daşlann her turlü felakete karşı si- gortalanması gerektiğini söyledi. Vatandaşa "gecmiş olsnn" dilek- lerini ileten Inönü, "zarann taz- mini için devletin üzerine düşen görevi yapmasını" istedi. Dün uçakla Trabzon'a gelen SHP lideri il başkanı Durukal Çulha, Beledi)« Başkanı Atay Ak- tuğ, parti meclisi üyesi Halil Ak- yüz, milletvekilleri Orhan Veli Yıl- dınm, Cemal Seymen, Hilmi Zi- ya Postacı ve partililerce karşılan- dı. Bu arada Trabzon Belediye Başkanı'ndan sel felaketi hakkın- da bilgi alan tnönü, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileterek, "Devletin vatandaşlara nasü yar- dım eltiğini görmek için geldim" dedi. Valilik ile tüm beledivelerin bir- likte hareket etmelerini olumlu bulan tnönü, "Bütün partfleriıı de birlikte hareket ettikJerini" söyle- di. tnönü, "Devkün üzerine dü- şeni yapması sorumlulngonu" anımsatarak, "Vatandaşlar, bu gi- bi olaylara karşı sigortalı olmalı, ama sigorta yok, mevcut vasalar da buna imkân vermiyor. Bu ae- denie vatandaşın ugradıgı zarar tazmin edilmeli, kredi verilmeli, yardımcı olunmah" dedi. înönü, maddi ve manevi zarann büyük olduğunu belirterek, muhalefet partisi olarak, vatandaşlann ihti- yaçlarının giderilmesine yardımcı olacaklanm söyledi. tnönü, daha sonra Trabzon Valisi Eover Hız- lan'dan bilgi aldı. Vali Hızlan, tnönü'ye, Kurban Bayramı önce- sinde, ulaşılamayan yerleşim biri- minin kahnayacağım, halen kayıp olan 16 vatandaşın bulunması için arama çalışmalarının sürduğünü bildirdi. 50 ton gıda maddesi da- ğıttıklannı belinen Hızlan, "Va- tandaşlan aç da bırakmadık, acık- ta da bırakmadık" dedi. tnönü, daha sonra selden bü- yük zarar gören Trabzon'un Ak- çaabat Ucesine geçti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle