30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İ } İŞLEMTAMAM! stanbul 67. Yıl; Sayı: 23656 Kurucusu: Yunus Nadi SOOTL.(KDVdah,o30 Haziran 1990Cumartesi Gazeteci Sami Başaran'ı öldürmekten sanık Cemal Sincar'ın yakınları otomatik silahlarla tarandı: lölü, 13 yaralı Adliyeye kanlı baskınKlirşiin Cemal Sincar'ınduruşmasınıiz- vaâlVOr J e y e n 2 5 ~3 0 kişilik bir kalabalıkf •f İstanbulAdliyesi'ndençıkarken karşıdaki set üstünden bir anda kurşun yağmuru başladı. Saldır- ganlardan biri Kalaşnikof marka otomatik silahla set üstünden kurşun yağdırırken diğer ikisi de otomobilden yaylım ateşi açtı. Hamal Saldınsonunda bir anda anaba- ÖlÜVOrb a Şun üne dönen adliye binası önünden tesadüfen geçmekte olan Kâzım özkul (35) adlı ha- mal hayatını yitirirken, çoğu Ce- mal Sincar'ın akrabası 13 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Sal- dırganlar kalabalığın üzerine de yaylım ateşi açarak hızla kaçtı. DÖlt 1-Panik yaratılarak Sincar kaçı-r ı l m a ^ istendi. 2- Hasımları Sin- car'ı öldürmek istedi. 3- Sal- dırıyı Cemal Sincar'ın kardeşi Murat Sincar'ın 1983'te öldür- düğü Mehmet Nezir'in yakınla- n düzenledi. 4-Bir PKK militam- ı .. .. • ., | ı _^_ KALDIRIM KAN GÖLÜ — Üç kişinin hedef gözeterek ve olomatik silahlarla kalabalık uzerine ateş içması buyük bir panik ve korku>a neden oldu. Herkes kendini can havhyle yere atarken bu û a n OrgUt î n t l K a m a l Q l . 9. Sayfada arada çıglık çıglıgasaga sola kaçışan, birbirine sanlıp kıırşundan korunmaya çaltşanlann buiundugu gözlendi. Saldın sjaunda kaldınm bir anda kan gölune dondu. Yaralılar hastanelere taşındı. Demîrel ve BaykaPlı 6 Hodri Meydan'a yasak Hökümet istedi Süleyman Demirel ve Deniz Baykal'm katılacağı Hodri Meydan dün yayına 3.5 saat kala "seçim yasakları" gerekçegösterilerek "seçim dönemi sonuna" ertelendi. Karar, hükümetin başvuru- su üzerine TRT üst yönetimi tarafından alındı. DYPUderi,karanprogramakatılrnaküzereAn- Tepkİ Programıniptali üzerineTRT vegazeteteretepki kara'danİstanbul'agelirkenöğrendi.Kuruçeş- y^nrii telefonları yağdı. Cumhurbaşkanı Özal, "Ya- m e » d e k i T R T stüdyosuna giden Demirel, "Bu * a » u ı yımlansaydı iyi olurdu" dedi. Uğur Dündar ise, bir skandaldır. Yanlarına bırakmayacağım" de- "Program yayımlanıncaya kadar TRT'ye prog- di. Baykal da TRT yönetiminin istifasını istedi. ram yapmayacağını" söyledi. Haberteri 17. Sayfada BUGUN BIUMTEKNİK Hktaşı (apaatan n t M Dr. Aktaş: Hücrenin de iskeleti olur mu? Prof. Dr. Çelik: Sarmısak kanseri önlüyor mu? Doç. Dr. Çağlar: Yeşil enerji Prof. Dr. Dündar: Hemoroloji Bugûn ve her cumartesi Cumhuriyefle birlikte YARIN Yunus Kadı Ödüllerı'nin, biri eeçmise diğerı gelecege donük iki anlamı... Afiş, Fotoğraf, Karikatur, Uzun Metrajh Fdm, Kısa Metrajh Fılm ve Uzun Metra)lı Fılm Senaryosu dallarında ödül alan yapıtlar, yarışmacıiarın tanıtımı, birincilık odülu kazanan yanşmacılarla söyleşıJer... Yarın ve her pazar Cmnhuriyet'le birlikte ERTELENEN YÜRÜYÜŞ YAPILDI - 15 gun once tstanbul Valiligi'nce ertelenen "Diişanceye özgürink" yüriiy üşu dnn gerçekleşürUdi. (Fotoğraf: Vedat Yenerer) Yazarlar özgürlük için yürüdü KdlKSIir Yazarlar, şairler, sanatçılar ve gazeteciler, 15 gün öncelstanbul Valiliği'nceertelenen "Düşünceye özgürlük" yürüyüşünü dün gerçekleştirdiler. Çağlayan'daki top sahasından Abide-i Hürriyet Tepesi'ne kadar süren yürüyüşe katılanlar, "Dü- şünce özgürlüğünün önündeki bütün engeller kalksın" yazılı pankartlar taşıdılar. 11. Sayfada KAPATILANDERGİLER: \ayınımız sürecekSüresiz olarak kapatılan 2000'e Doğru dergisinin kadrosu " 1 9 " ' a Doğru" veya "2001'e Doğru", Halk Gerçeği der- gisinjn kadrosu da "Yeni Halk Gerçeği" adlı yeni dergi- lerle çıkmaya hazırlanıyorlar. İki dergi yöneticileri, kapat- ma karannın kaldırılması için Bolge Idare Mahkemesi'ne başvuracaklar. 2000'e Doğru dergisinin sorumlu yazı işle- ri mudürü Adnan Akfırat da, "konuyu Anayasa Mahke- mesi'ne göturmeye çalışacaklarını" söyledi. 11. Sayfada S.S. KARARNAMESİ ANAYASA MAHKEMESÎ'NDE 11. Sayfada hacvıımUdŞVUlU KATILANLAR PEN Yazarlar Derneğı Başkanı Yaşar Kemal, Türkiye Yazarlar Sendıkası Başkanı Oktay Akbal, Gazeteciler Cemıyeti Başkanı Nezih Demirkent, SHP Istanbul ll Başkanı Ercan Karakaş, SHP Istanbul Mılletvekili Yuksel Çengel, Şışlı Belediye Başkanı Fatma Girik, bağımsız mılletvekili Mehmet Ali Eren, IHD tstanbul Şube Başkanı Emil Galip Sandalcı, gazetemiz Genel Yayın Mudurü Hasan Cemal, gazetemiz yazarlarından Melih Cevdet Anda>, Ali Sirmen, Mustafa Ekmekçi, Dr. Erdal Atabek ve Refik Durbaş, TYS Genel Sekreterı Hayati Asılyazıcı, Yayıncılar Birliği Başkanı Aygoren Dirim, Beyoğlu Belediyesı Başkanvekıü (Arkası Sa. 17, Sü. Tde) «1, m — 1990... 1992... 1994... 1996... 1998... 2000... CÛNEYT ARCAYÜREK yazıyor TÖ'yü İndirmenin Zonınluğu FETHİYE — işte bizde böyle olur Çelebi, demokrasi dediğin. Bir ûlke tek adam sultasına ya- kalandı mı, demokratık kurallar varmış gibı görünür, oysa hemen her gün ılk fırsatta yok olur gider. Yüzünü göstermekten çekınen gızli tek şef rejımlerınde daha ağır baskılar gelmeden önce hal- kı ve sağduyuyu oyalayacak tür- den demokratik birtakım gerek- çeler işe gelmeyen her olayda uydurulur. Ama hepsı birer örtü, birer bahane, tek şefın paşa gön- lünü hoş etmek, dedığı yolda ku- rumlann boyun eğerek yürüme- sınden ıbarettır. Dün gece Hodri Meydan prog- ramını ızlemeye hazırlanıyorduk, TFTTnın sonunda halkın kurumu olduğunu bir kez olsun anımsa- dığını görerek program yapımcı- (Arkast Sa. 17, Sü. 7'de) Barolar Bîrliği'ne largıtay üüsansürü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, adli yılın açılış töreninde yapacağı konuşmanın gündemden çıkarümasını kınadı. 17. Sayfada M 0 S K 0 V A N 0 T L AR I Piyasa ama nasıl? Sovyetler'de Batı'ya refah getiren piyasa modeline yaygın bir özlem var. Ama modelin vazgeçilmez öğesi girişimcinin sermaye yapmasına iyi gözle bakılmıyor. 0SMAN ULAGAY'ın yazısı 1& Sayfada LİTVANYA BAĞIMSIZLIK KARARINI DONDURDU 14 Sayfada Nadir Nadi ve Özgürlük Düşmanları... B i r ulkede İçışleri Bakanlığı'nın emriyle dergiler, matbaalar kapatılabiliyorsa... Bir ülkede televizyon ekranları muhalefet li- derlerine yasaklanabılıyorsa... 0 ülkede demokrasıden söz edilemez. Çünkü demokrasıler her türlü fikrin serbest- çe yarıştığı, tabulardan arınmış siyasal rejım- lerdır. Bu açtlardan bakıldığında, ulkemızde ne ya- zık ki demokrasinin varlığı öne sürülemez. iş- te iki çarpıcı örnek: (1) Onceki gün İçışleri Bakanlığı'nın emriy- le 2000'e Doğru ve Halk Gerçeği dergilerı sü- resiz, bu dergıleri basan llıcak Matbaası 10 gün süreyle kapatılmıştır. (2) DYP hderı Demirel ile SHP Genel Sek- reteri Baykal, partıleri adına Cumhurbaşkanı Özal'a karşı televızyonda yanıt haklarını kul- (ArkaaSa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Türkiye tutucu' kanatta NATO zırvesinde Ankara, ıttıfakın onemınin azalnlmasına karşı çıkacak 3. Sayfada m AGİK'le yeni 'Avrupa Anayasası' AGÎK çerçevesınde Kopenhag'da yapılan Insan Haklan Konferansı'nda, Turkiye'nın korktuğu başına gelmedı. 3. Sayfada • Shogun'un renkli yüzü "Doğu'nun Ruzgâr Gıbı Geçti"si diye tanımlanan Shogun dızısmde John Blackthorne'u Chamberlam[ canlandınyor. 4. Sayfada • Patrik seçimi Turkıye Ermemlerimn patrığı cemaatın ısteğı doğrultusunda seçılecek. 6. Sayfada • Süper tatil başladı Mesaı bıtımmde yola çıkan tatılcıler traflğı felç ettı. 10. Sayfada • Memurun sendika eylemi genişliyor Memurlarm ücret ve sendıkal haklarına ilişkın eylemleri dün de surdu. Ekonomide • D. Almanya'da korkulu bekleyiş Pazar giınunden ıtıbaren Batı malları pazar istila edeceğı ıçın stok yapılıyor. 14. Sayfada • Sovyetler Birliği Merkez Komıtesi SSCB Başkanı Mıhaıl Gorbaçov'un kongre hazırlık raporunu kabul ettı. 14. Sayfada • Tatil bitti sıra çeyrek finalde Üç gün aradan sonra Dunya Kupası 'na çeyrek finalın ılk maçlanyla başlanıyor Sporda m Çıplak Silah gösterimden kalktı Dağıtımcı fırma, UIP Çıplak Silah 'ı gösterimden çektiğını açıkladı Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Hodri Yasak! Hodri Meydan, tam hodri meydan oldu! Cumhurbaşkanı Özal'ın "Hodn Meydan" programında bir partı başkanı gıbı yaptığı konuşmadan sonra DYP Genel Başkanı Demirel ve SHP Genel Sekreten Denız Baykal'ın aynı programda yapacakları konuşmalar, hukumetin baş- vurusu uzerine TRT Genel Müdür Yardımcısı tarafından er- (Arkası Sa. 17, SU. 7'de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle