25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 SPOR 30 HAZÎRAN 1990 Arjantin-Yugoslavya, îtalya-SJrlanda önünde tur şansı arıyor Tatîl bitti sıra,çeyrek fînalde8 ü n a r a £ lan sonra dünya kupasına çeyrek /inalin ilk maçları ile başlanıyor. 17 maçtır yenilmeyen S. İrlandakupa favorisi İtalya 'önünde bu başarısmı sürdürmeye çalışacak. Italya'da sakat olan Donadoni oynuyor. Zenga ise dünya kupalarında gol yememe rekorunu kırmaya çalışacak. Maç 22.00'de TV l'den naklen yayımlanacak. Favori Brezilya'yı eleyen Arjantin Yugoslavya önünde favori, ancak Yugoslav Saviceviç, Marodona ve arkadaşlarını oldukça ürkütüyor. Teknik Direktör Osim, son antrenmanda Susi, Prosinecki, Saviceviç, Vuliç ve Jujoviç gibi usta penaltıcıların son hazırlıklarını yaptırdı.TV l'den yayımlanacak maçın başlamasaati 18.00. ROMA (Cumhuriyet) — ttalya 9O'da çeyrek final maçları bugun baslıyor. 8 takımm tur geçmek için çetin sınav vereceği karşılaş- malann ilkinde, kupada beklene- ni veremeyen, ancak 2. turu geçen Arjantin ile Yugoslavya oynuyor. Floransa'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Öte yandan günün ikinci maçında kupanın fa- vorisi ttalya kendi seyircisi önün- de Roma'da 17 maçtır yenilgi yü- zu görmeyen S.lrlanda ile tur mü- cadelesi yapacak. Maç saat 21.55'ten itibaren TV'den naklen yayımlanacak. Arjantin mi Yugoslavya mı? Favori Brezilya'yı eleyen Arjan- tin, bu rnaça favori çıkmanın sı- kıntısıru yaşıyor. Bu tip maclar fa- voriler için büyük handikap. Türkiye saatiyle 18.00'de oynana- cak maçta, sıcak altında Arjantin saldıracak, gol atamazsa sinirle- necek ve Yugoslavva'ya, rakibini kontrataklarla çözme olanağı do- ğacak. Arjantin, dünyarun en us- ta kontratak adarrrianndan Savi- ceviç'ten çekiniyor. Arjantin'de çift sarı kart cezahsı Monzon'un yerine Serrizueila forma giyecek. Ruggeri, Ciusti ve Bumıchaga'nın da sakatlıkları geçti. Olarticoec- hea, Slojkoviç ile adam adama oy- nayacak. Topa sert vurduğunda ayağmın müthiş ağrıdığını söyle- yen Sabanadzoviç tutacak. Eleme grubunda yaJnızca kendileri için oynayan ve savunmaya yardım et- meyen Yugoslav yıldızlar bu maç- ta uluslararası transfer pazarını düşünüp ellerînden geleni yapa- caklar. Teknik Direktör Osira, son antrenmanda penaltıcılan seçerek çalıştırdı. Susiç, Prosinecki, Savi- ceviç, Vuliç ve Jujoviç attıkları 40 penaltıdan sadece ikisini kaçırdı- lar. Favori İtalya sahnede 19 aydır (17 maç) yenilmeyen S.İrlanda, kupanın favorisi İtalya öniine çıkıyor. Futbol otoriteleri ttalya'nın bu büyüyu bozacağı dü- şüncesinde. S.trlaııda'da yarı final primi 60'ar milyon Türk Lirası. tngiliz milli takımında savunma- da görev alan Teknik Direktör Jack Charlton, S.lrlanda'ya da sa- vunma ağırlıklı futbol oynatıp "long ball" denilen uzun toplar- la rakibi devirmeyi seviyor. Bu maçta S.lrlanda'nın ikiz kuleleri Cascarino ve Quinn ile ftalyan Ferri arasında "göklerde" bir sa- vaş izleyeceğiz. İtalya maçın ilk dakikaiarından itibaren yerden hızlı oynayarak S.trlanda'ya "şok" taktik uygulayacak. ttalya çabuk yorulursa, Strlanda'nın maçı önce uzatmaya, sonra da penaltılara ta- şıma olanağı doğabilir. ttalya'da, iyileşen Donadoni oynuyor. S.tr- landa'da VVhelan hâlâ hazır değil. Zenga bu maçta gol yemezse 442 dakikalık dünya kupalan gol ye- meme rekorunu kıracak. Çeyrek finalde karşılaşacak olan takımların karnesi Takımlar İtalya Slrianda Arjanün ZENGA — S. trianda önünde 83. daldka gol mezse Banks'ın rekorunu kıracak. Yugoslavya F.AJmanya Çekostovakya Ingiltere Kamerun 12 10 Oyaayu 17 15 20 17 17 17 16 17 San kart Karmzı kart 11 12 şut 54 39 35 46 61 67 34 41 Kateyi bulan 29 18 19 23 35 37 17 18 Ctza 29 22 18 38 36 38 22 19 Ctza 24 17 17 26 25 29 12 22 taNİ 62 77 87 68 62 96 57 119 96 68 95 94 64 79 76 80 62.8 60.8 62.5 636 65.2 614 62.6 672 Beraberlik takımı SJrlanda 17majçtır yenilmiyor Serbest trlanda - Fransa : 0-0 Macaristan-S.trlanda : 0-0 S.İrlanda-tspanya : 1-0 S.İrlanda-Malta : 2-0 S.İrlanda-Macaristan : 2-0 S.Irlanda-F.Almanya : 1-1 S.trlanda-Kuzey trlanda : 3-0 Malta-S.trlanda : 0-2 S.trlanda-Galler : 1-0 S.trlanda-Sovyetler Birüği : 1-0 S.trlanda-Finlandiya : 1-1 Türkiye-S.trlanda : 0-0 Malta-S.trlanda : 0-3 S.trlanda-tngiltere : 1-1 S-lrlanda-Mısır : 0-0 S.lrlanda-Hollanda : 1-1 S.Irlanda-Romanya: 0-0 (pen. 5-4) TV'de bugun 17.55 Arjantin-Yugoslavya (TVFden naklen yayın.) 2135 S. lrlanda-ttalya (TVl'den naklen yayın.) 21.00 Cumartesi Spor (TV2'den yayın.) TV'de yarın Çekoslovakya-F. Almanya (TVl'den naklen yayın.) 21.55 tngiltere-Kamerun (TVl'den naklen yayın.) 00.25 Günün özeti (TV2'den bant yaym.) Çağdaşfutbolda orta sahanın önemi İtalya 90'da bir kez daha ortaya çıktı Italya'nın sırrı orta sahadaİtalya 90'da bazı takımlar elenme korkusu ile orta alan oyuncularını daha çok savunmada tutmaya çalıştılar. Orta alanda daha çok atağı düşünen ve fazla yetenekli oyuncuya sahip olan takımlar kolay maç kazandılar. F. Almanya, İtalya ve Çekoslovakya gibi. italya, orta alanının gücüyle kazanan takımların başında geliyor. METİN TÜKENMEZ ROMA — Dünyada futbol sis- temleri geliştikçe, orta alan ve do- layısıyla bu alanda görev yapan futbolcuların görevleri artıyor. Orta alanı güçlü olan futbolcular maç kazanmaya daha yatkın olu- yorlar. En azmdan kaybetmeleri daha zordur. Orta alan için "fut- bol takımımn sigortası" denmesi de bundan dolayıdır. ttalya 90'a gelirken "acaba 3-5-2'den başka yeni bir sistem do- gacak mı?" diye düşunuyorduk. Gerçı 3-5-2 sisteminde bir değişik- lik olmadı, ama bazı takımlar orta alanlannı daha güçlü tutmak is- tediler. 3-6-1 veya 4-5-1 sistemle- rini uygulamaya çalıştılar. Her iki sistemde de amaç orta alanı guç- lü tutmak ve rakip akmlan bu böl- gede kestikten sonra atağa daha çok oyuncu göndermekti. Ama bu şampiyonada "elenip eve erken donme" korkusu bazı takımlan ya, Çekoslovakya ve İtaiya, bu ta- kımlara ornektir. Dığer taraftan orta alanını kalabahk tutup, ön- orta alan oyuncularmı daha çok. ce yenilmemek duygusunda olan savunmada tutmaya yoneltti. Ni- takımlar ise futbol olarak hayli tekiın orta alanda daha çok atağı zorlandılar, ama çeyrek fınale de düşunen ve fazla yetenekli oyun- geldiler. Arjantin, Ingiltere ve S. cuya sahip olan takımlar maçla- trianda bu tip takımlara ornektir. ORTA SAHANIN YILDIZI — İtaJya'nın kupanın en başanlı takımlarından olmasının en önemli nedeni orta sahadaki üsrünlügü. ttalya'nın orta sahasında Donadoni, Giannini, De Napoli ve Berti gibi yıldız futbolcular görev yapıyor. rını kolay kazandılar. F. Alman- ttalya orta alanımn gücüyle ..a- zanan takımların başında geliyor. Gerçi gollerinin yarısını Schillaci attı, ama İtalya topu kazandığı za- man orta alandan çok oyuncuyu atağa gönderiyor, sadece atakta değil savunmada da orta alanının gucüne guveniyor. Savunmacı Fer- ri, Bergomi ve Baresi donuşümlü olarak atağa çıkarken, orta alan oyunculan savunma yerlerine do- nüyorlar. Giannini, De Napoli ve Donadoni de ttalya orta alanının gücünü çeken futbolcular. Bu 3 futbolcunun en onemli özellikle- ri çok çabuk ve saldırgan olmala- rıdır. Çabukluklan nedeniyle for- vet - savunma arasındaki iletişimi naklamyordu. Bugun de FAlman- ya aynı durumda. Ancak da- ha düzenli caljşan bir makine Or- ta alanda oynayan Hassler, Bert- hold, Matthaus ve Bein'in özelli- ği takım disiplininden hiç aynlma- malarıdır. Orta alanı guçlü olan takunlar- dan biri de Çekoslovakya'dır. Ku- bik ve Moravçik'i büyük bir zevkle izliyoruz. Bu ikiliye Chovanek ve Bilek de katıldığı zaman Çekler futbolun güzetini oynayarak maç- larını kolay kazanıyorlar. Kubik, ttalya maçında cezalı olduğu için oynamadı. Bu nedenle Çeklerin atak olanağı oldukça azaldı. Bi- lek ise ilk ABD maçında çok iyi oynamasına karşın daha sonraki maçlarda savunmaya yönelik oy- natıldığı için kendini pek göstere- medi. Moravçik, orta alanın sa- ğından atağı taşıyan önemli fut- bolculardan biri. Orta alandan söz ederken Ma- radona'yı anımsamamak haksız- hk olur. Aslında Maradona, Ar- jantin'in sadece orta alan oyuncu- su değil, her şeyidir. "Maradona oldü" denmesine ve bu şampiyo- nada 5-7 kilo fazlası olmasına karşın Maradona daha ölmediği- ni kanıtladı. Belki sahada dinle- ne dinlene oynuyor, ama top aya- ğına geldiği zaman karşısındaki takım kim olursa olsun paniğe ka- pılıyor. "Brezilya'yı kupa dışında Maradona bıraktı" dersek pek yanlış olmaz. Ve kuyruklu yıldızlar İngiltere'nin genç orta alan oyuncusu Gascoigne, Yugoslavla- çok iyi kurup topun olduğu böl- nn yıldız futbolcusu Stojkoviç gede çabuk çoğalabiliyorlar. ttal- çeyrek finalde izleyeceğimiz orta ya'nın henüz gol yememiş olması alan yıldızlarından. Çeyrek final öncesinde anılarımızda kalanlar ise İspanyol Mkbel ve Martin Vas- quez, Belçikalı super yıldız Scifo, Kolornbiyalı Rincon, Brezilyalı savunmasııun değil, orta alanının gucünden kaynaklanıyor. F.Almanya son yıllarda yıldız futbolcu sıkıntısı çekiyordu, ama bu sıkıntısı da makine düzeniyle calışan bir takım olmasından kay- Alemao ve Dunga, Romanya'dan ise Hagi ve Rotariu. GÜNÜN İÇİNDEN • Yıldız TRT'den aynldı TRT'de 21 yıl süreyle muhabir, spor spikeri, tstanbul Haber Müdüru ve uzman olarak çalışan Doğan Yıldız istifa ederek Magıc Box'a transfer oldu. • Sanyer, eski teknik direktörü Ahmet Suta Özyazıcı ile yeniden sozleşme imzaladı. Geçen sezon ortasında Sanyer'in teknik direktörülğüne getirilen ve Boğaz ekibine ligi beşincı tamamlatan özyazıcı, uzun süren görüşmeler sonucu dun 300 milyon liraya "evet" diyerek kulübüyle sözJeşme yeniledi. • Malatyaspor, teknik direktör sorununu, Zeynel Soyuer ile dün bir yıllık sozleşme imzaiayarak çözumeldi. • Türkiye Büyukler 1. küme uçuncu devre sutopu karşılaşmalarına dun devam edildi. Dünkü karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Sabah seansı: Karşıyaka-Galatasaray: 9-11, Yeşilyurt-ASSK: 3-24, ODTU-Kınalı: 15-12, İYİK- ENKA: 22-2. Akşam seansı: ASSK-ODTÜ: 27-6, Kınah- İYİK: 9-17, Galatasaray-Yeşilyurt: 14-7, ENKA-Karşıyaka: 4-8 • 5. Uluslararası Bogaziçi Judo Turnuvası, burtıan heıeK Spor Salonu'nda bugun başlayacak. Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Sovyetler Birlıği, Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya, tspanya, Suriye, Romanya, İtalya, Federal Almanya ve Mısır katılıyor. • Başbakanlık Kupasj Tenis Birinciliği Ankara'da sona erdi. Tek erkeklerde Mustafa Azkara'yı 6-3, 6-3'luk setlerle 2-0 yenen Mert Ertunga birinci oldu. Bayanlarda ise Gulberk Gultekin, Duygu Akşit'i 6-4, 6-1 'lik seılerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Çiftlerde ise bayanlarda Gulberk Gültekın-Mine Terlıksız ikilisı, Duygu Akşit- Yasemin Kaya ıkilisini 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) yendi. Erkeklerde ise Allattin Karagöz-Mert Ertuna v"'f'i. Yavu/ Erkangil- Murat Erdem çiftini 2-0 (6-2, 6-4) \encrek bırıncı oldu. • Istanbul Yelken Kulubu'nun du/eııicd ;_: tiu^uk>chir Belediye Başkanlığı Kupası bugun ücnı/cılık Bayramı Kupası ise yarın yapılacak • Bursa atyarışları netıccMiide 6'lı ganyan: 3-4/6-3-3-2-4 kombınesini bilenler 716 ""*') lira ka/andı. Teknik direktör Venglos eşleşmeden memnun değil Çeklerin Almanya korkusuVenglos, yaptığı basın toplantısında, 'Almanya'dan çekinmeyen var mı ki' şeklinde bir yanıt ile rakiplerinin gücünü kabul ettiklerini açridadı. CUMHUR CANBAZOCLU ROMA — ttalya 90'da çeyrek fınale yükselen Çekoslovakya'yı F. Almanya maçının korkusu sardı. Teknik Direktör Venglos, eşleşme- yi 'sanssızlık' olarak tanımlarken F. Almanya'mn çok iyi bir ekip ol- duğunu belirtti ve "Maçın skoru- nu savunma elemanları tayin edecek" dedi. tki takımın da eleme maçlann- da en çok gol atan 2 ekip olduğu- nu sözlerine ekleyen Venglos ba- sın toplantısında "Almanya'dan çekinmeyen var mı ki" şeklinde bir yanıt ile rakiplerinin gücünü kabul ettiklerini açıkladı. Basın toplantısında Venglos'a yöneltilen ve Çek teknik direkto- 19. Günaydın Türkiye Rallisi SporServisi—19. Uluslararası Gunay- dın Türkiye Rallisi, dün Ayasofya Mey- danı'nda verilen startla başladı. 62 oto- mobüin stan aldığı yarışta finiş bugün, yi- neAyasofya'daverilecek. Yarışta 17ha- ziranda yapılan kros yanşında genel klas- man birinciliğine yükselen İskenderAta- kan ve bu yarışı kazanan ilk Turk ekibi unvanını elinde bulunduran ve halen Türkiye Şampiyonu olan Emre Yerlici arasında buyük çekişme olması bekleni- yordu. YanşınilketabıolanBakırköyeta- bını Ortadoğu şampiyonu Muhammed Bin Sulayen 1.43'luk derecesiyle ve Isken- der Atakan ise 1.45'lik derecesiyle ta- mamladılar. tlk etapta spın aıan emre Yerlici isebu etabı 1.59'luk derecesiyle ta- mamladı. run rahatsızlığım belirleyen soru ve yanıtlar şöyle: — F. Almanya ile oynayacagı- nız maçta rakip takımda Voeller oynamayacak. Bu avantaj mı? — F. Almanya gibi köklü bir ekole sahip ülkeden milli takıma seçiien her futbolcu son derece güçlu o>ıuıcu. Voeller'in yerine oynayacak a^am da sanırım aynı klastadır ve bize sorun yaratır. — Kısa bir süre önce F. Alman- ya ile oynadınız ve başanlı oldunuz. — Ama o maç bir hazırlık ma- çı niteliğindeydi. Şimdi ise geriye dönüş yok. Ya onlar ya biz turu geçmek zorundayız. Yenmekten başka çözüm yok. F. Almanya ve Çekoslovakya, turnavanın en çok gol atan iki takımı, umarım maç bol gollu geçer. — Takımınızın golcüsü bugun duırya kupası oynanırken İtal>-a- nın Genova takımına transfer ol- du. — Skuhravy'nin bu davranışın- dan memnun oldum. Kendisine moral dopingi yapacaktır. 5 gol- lu bu oyuncunun başrole yukse- lip takımı büyük bir hırsla süruk- leyeceğine inanıyorum. S.İrlanda teknik direktörü Jack Charlton: Italya'dan korkmu ruzROMA (Cumhuriyet) — Ro- ma yakınlanndaki Remı kasaba- sında kampta bulunan S. trlan- da'nın teknik direktörü Jack Charlton'ın, dün yaptığı basın toplantısında kalabahk gazeteci topluluğuna İtalya'dan korkma- dıklarını soyleyerek soruları ya- nıtlarken sık sık espri yaptığı gözlendi. — Sayın Charlton, İtalya'nın oyununu nasıl bulujorsunuz? — Bizirnkinden farkh. Siz de görüyorsunuz, neden bana soru- yorsunuz? — İtalya karşısuıda değişik bir taktik uygulayacak mıstnız? — Hayır. Uzun toptan başka oyun bilmeyiz. — Şimdiye kadar yalnız bir ta- ne gol atabildiniz? Bu sorunu çözmeyi düşiinmiıyor musunuz? — Hiçbir fikrim yok. Hangi tip yanlışlardan kaynaklandığını bilmiyorum. Umarım Roma Oümpik Stadı'na bu yanlışlardan annmış çıkarız. — İtalya maçının penaltılara kalması hoşunuza gider mi? — Tabii ki gider. Romanya maçında olduğu gibi penaltılar atılırken biraz tribunleri seyreder eğleniriz. — Romanya galibiyeti takımın moralini etkiledi mi? — Hayır, hep aynıyız. Futbol- cular antrenmanlarından sıkıl- maya devam ediyorlar. ^\ma hepsi de iyi çocuklar. Biraz taraf- tarlarımız havaya girdi, ama ola- cak o kadar. JACK CHARLTON — S.lrlan- da'yı çeyrek finale taşıdı. — Bu maçtan sonra ne yapa- cağınızı duşündiınüz mü? — Tabii. İki uçakta yer ayırt- tım. Bir tanesi evime, diğeri de Napoli'deki yarı finale. — tngiliz futbolu bu dünya kupasında ilk 8'e iki takım çıkar- dı. Ada futbolunda bir ilerleme göriiyor musunuz? — Hiçbir değişiklik görmüyo- rum. Bizim oyunumuz etkili ve akılcı. Gelişmelerden de Avrupa- dan da uzak kaldık. tngiltere ve S. trianda yan fınale kalsalar bile bu, eski parlak günlerimize dön- düğümüzü göstermez. Bizim ku- surumuz, bir monotonluğun içi- ne düşmemiz. Ama bunları yaz- maym, bizim Ingiliz teknik direk- törler hemen hakkımda demeç vermeye başlarlar. 1982 Dünya Kupası gol kralı Rossi: SchUlaciRivagibisümdi, Müller gibi sağlam ROMA (Cumhuriyet) — ttal- ya milli takımımn eski golcüsü ve 1982 Dünya Kupası gol kralı Pa- olo Rossi, "Yeni Rossi" olarak adlandırılan ttalya'nın gol ümi- di ve bu dünya kupasının yıldız- larından Schillaci hakkında ttalya'nın günluk spor gazetesi "La Gazetta Della Sport"un so- rularını yanıtladı. Schillaci'nin yeteneklerinden söz eden Rossi ile yapılan söyleşi şöyle: — Schillaci için yeni Rossi di- yebilir miyiz? — Aramızdaki benzerlik, ce- za sahası içinde kolay pozisyona girebilmemiz. Schillaci de doğru zamanda doğru yerlerde bulun- mayı biliyor. Ayrıca, eski golcü- lere He benzer yanlan var". — Örnegin kime benziyor? — Riva gibi topla çok süratli, Müller gibi yere sağlam basıyor. — Dünya Kupası'nın gol kra- lı olabilir mi? SCHİLLACİ — Eski golcüleri • andınyor. — Neden olmasın. — Schillaci'nin patlaması Vi- alli'yi takım dışında bıraktı! — Vialli'ye büyuk sorumluluk verdiler. Psikolojik olarak bu >1i- ke hazır değıldi. ABD maçında penaltıyı kaçınnca tüm sorunla- rı su yüzeyine çıktı. — Ya Baggio? — ttalya milli takımı için vaz geçilmez bir yetenek. — Dünya Kupası ideal Schillaci'nin vamna hangi hücum adamlannı koyardınız? — Klinsmann, Voeller, ikisi de ttalya liginde pişip Dunya Kupa- sı'nda patlama yaptılar. — Sizce kim hayal kınkbğı ya- rattı? — Hâlâ dünyarun en iyi santr- foru olduğuna inandığım Van Basten oynadığı 4 maçta da sa- hada gezindi. Sinirliydi, arkadaş- larından yardım görmedi. — Sizce dünya kupasının $• ana kadar atılan en güzel golü hangisi? — Baggio'nun Çekoslovakya'- ya attığı gol. — 4 yan finalist adayınız kim- ler? — İtalya, Arjantin, tngiltere, Federal Almanya. — Şu andaki İtalya milli takı- mıyla 8 >ıl önce dunya şampiyo- nu olan takım arasında ne gibi bir benzerlik var? — tkisinin de defanslan geçil- mez. Zoffun öğrencisi Zenga'- ya da büyük iş düşmüyor. — Bu dünya kupasının t* önemli olayı nedir? — Maradona'run sekerek sa- hada dolaştığı ve bir pasla Bre- zilya'yı evine gonderdiği maç. İTALYA 90'DANNOTLAR Torîno Valisi Ingilîzlerden korkuyor İtalya 90'da elenen Brezilya'nın teknik direktörü Lazaroni'nin çocuğu "Kızıl Komandolar" örgütünce ölümle tehdit edildi. ROMA (Cumhuriyet) — Tori- no Valisi, FIFA'ya başvurarak tıı- giltere'nin yarı finale çıkması ha- linde Torino'da oynanması gere- ken maçın Napoli'de oynanması- nı talep etti. Vali, 1985 yılında Heysel faciasında Torino takım. olan Juventuslu taraftarlann ya- şamlannı yitirdiklerini, bu neden- le tngiliz ve ttalyan taraftarlar ara- sında büyuk olaylar çıkabileceği- ni söyledi. Jtalya 90 Organizasyon Komitesi böyle bir defişikliğin söz konusu olamayaeağını, Italyan polisinin gerekli önlemleri alaca- ğını belirtti. Brezilya Teknik Direktörü Se- bastiao Lazaroni'nin üç çocuğu ölumle tehdit edildi. Lazaroni'nin evine telefon edip "Kızıl Koman- dolar" örgutunden olduğunu soy- leyen biri, çocuklan kaçınp oldür- mekle tehdit etti. Polis, Lazaroni- nin ev telefonunun numarasını de- ğiştirdi. Kızıl Komandolar Örgu- tü, Rio de Janeiro'da gerçekleştir- diği eylemlerle tarunıyor. • ttalya 90 Dünya Kupası final maçının ovnanacağı Roma Olinı- pik Stadı'nın çimlen satışa çıkar- tıldı. Metrekaresi 2 milyon 200 bin TL'den satılacak olan stat çimle- rinin geliri hayır işlerinde kulla- nılacak. Oümpik Stadı'nın çim- lendirilmiş alanı 7 bin metrekare tutuyor. • Federal Mıııanya - Hollanda maçında Voeller ve Mathaus'a gosterdiği kartlar nedeniyle Bec- kenbauer tarafından sert bir dille eleştirilen Arjantinli hakem Lous- tau ülkesine dönerken yaptığı açıklamada, "Ben görevimi başa- rüı bir biçimde yaptığıma inanı- yorum. Yanlış kararlar vermedi- ğime eminim" dedi. • Onomo Disrnas adlı Kame- runlu büyücu, takımımn yann In- giltere'yi 2-1 yenerek yan finale ka- lacağını iddia etti. Dismas, büytı- nun muhakkak tutacağını söyle- yerek Kamerunlu futbolculara moral vermek ve buyuyü güçlen- dirmek için İtalya'ya geldi. • 1986 Meksika Dünya Kupasj na oranla Avrupa futbolu ttalya 90'da daha başanb sonuçlar alı- yor. Meksika 86'da Avrupa 5 ta- kımla (Fransa, F. Almanya, Ingil- tere, Belçika ve tspanya) çeyrek fi- nale çıkarken, bu kupada 6 takı- mı (ttalya, F. Almanya, Çekoslo- vakya, S. trlanda, Yugoslavya ve Ingiltere) bulunuyor. Güney Ame- rika'da ise duşüş gözleniyor. Ge- çen kupada çeyrek finalde Brezil- ya ve Arjantin oynarken, ttalya 90'da Arjantin yoluna yalnız de- vam ediyor. Meksika 86'da evsa- hibi ulke Orta Amerika'yı temsil ederken, şimdi yerinde ilk kez Af- rika'yı çeyrek finale taşıyan Kame- run bulunuyor. Çeyrek finalde bu kupada Meksika 86'dan yalnız tn- giltere, Arjantin ve F. Almanya
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle