01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 P A R T İ L E R D E N C\\\r\Ç\\f S o s )'a l Demokrat Halkçı Parti Meclisi VJ \llMXy ü y e s j Ertuğrul Günay, partisinin bir muhalefet zirvesi oluşturmasını istedi. Günay, "SHP yönetimi Bülent Ecevit'in sine-i millete dönme konusunda verdiği güvenceyi de değerlendirmelidir"' dedi. Ertuğrul Günay görüşlerini açıklarken iktidan erken seçime zorlarnak için SHP'nin birtakım girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti. Muhalefetteki partilerin tutumu yüzünden ANAP'ın şu anda seçim tarihini belirleme inisiyatifini ele geçirdiğini öne süren Günay, "SHP zaman geçinneden bir muhalefet zirvesi oluşturmahdır. Ana muhalefet partisi olduğu için bu görev SHP'ye düşer, muhalefet zirvesi kendi arasında bir seçim takvimi oluşturmalı ve iktidan erken seçime zorlamalıdır. Eğer iktidar erken seçime yanaşmazsa bütün muhalefet partileri erken genel seçime kadar yapılacak hiçbir seçime katılmama konusunda birbirlerine garanti vermeli ve TBMM'den çekilmelidir. Böyle bir durumda ANAP erken seçime gitmek zorunda kalacaktır" dedi. (ANKARA /UBA) A r a H i ' H o cf*n\m B i r s ü r e ö n c e AMAP'lı /MclK.11 U d ö C V l l l l yılmaz Çebi'nin ölflmü üzerine boşalan belediye başkanlığı için Trabzon'un Araklı ilçesinde yann seçime gidilecek. Araklı Belediye Başkanlığı seçimine ANAP'lı Yılmaz Çebi'nin oğlu Niyazi Çebi bağımsız olarak katıhyor. ANAP'ın adayı Muhsin Çebi ise adayhktan çekildi. Seçimlere SHP'den Mustafa Akman, RP'den Ali Rıza özderya, MÇP'den özcan Haahasanoğlu, DSP'den de tsmail Çebi katılıyorlar. DYP ise aday göstermemesine karşın bağımsız aday Niyazi Çebi'yi destekliyor. Araklı Belediye Başkanlığı seçiminde 6495 seçmen oy kullanacak. (Trabzon / Cumhuriyet) HABERLER 30 HAZİRAN 1990 tçtflnhni nreiitiiD Y P lstanbuI l b l d l l U U l U l g U l U y e n i yönetim kurulu görev bölümü yaptı. Dün tl Başkanı Orhan Keçeli başkanlığında toplanan yönetim kurulunda başkan yardımcılıklanna Cengiz Kaptanoğlu (teşkilat), Ergun Gürsoy (basın ve propaganda), Recai Dıblan (seçim ı işleri) getirildiler. Muhsin Divan ise yeniden j sekreter üyeliğe, Namık Kemal Funda da T; muhasip üyeliğe seçildiler. Yönetim ^ kunılunun öteki üyeleri ise şu kişilerden oluşuyor: Prof. Dr. Mükenrm Hiç, Adil Cömert, Güner Gürol özdemir, H. Tekin Enerem, Dr. Füsun Müderrisoğlu, Nazmi Akbacı, Nevzat Ak, Fahri Kuran, Dr. Koray Kurt, Kemal Koçak, Erkan Dereli, Süheyl Erboz, Erol User, Rauf Gürer ve Cemil Uludağ. İl Başkanı Orhan Keçeli toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, yepyeni bir anlayış, herkesin arzuladığı yepyeni bir kadro ve hizmet aşkıyla göreve başladıklannı, hedeflerinin DYP'yi tstanbul'da da en iyi dûzeye çıkarmak olduğunu söyledi. î Ankara-Mamak Belediye Başkanı Selahattin öcal'ın istifa ettiği öğrenildi. SHP Genel Merkezi'ne dün istifasını sunan öcal, "Artık bu koşullarda belediye hizmeti yapılamaz. Bu nedenle istifa ediyonım" dedi. SHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Adnan Keskin olayı doğrularken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın da istifanın tek taraflı olduğunu, bunun genel başkana duyurulması gerektiğini söyledi. Bu arada SHP'li yöneticiler gün boyu öcal'ı istifadan vazgeçirmeye çalıştılar. öcal'ın bugün konuyla ilgilı olarak bir basın toplantısı duzenlemesi bekleniyor. Başkentin mali sıkıntıları en fazla belediyesi olarak tanınan Mamak Belediyesi'nde geçtiğimiz yaz ücretler ödenemediği gerekçesiyle bir grup işçinin işine son verilmişti. Muhalefete suçlamafHÎSiSfez Genel Başkan Yardımcısı Doğancan Akyürek, DYP'nin 19 ağustos seçimlerine ikisi dışında katılmama karannı geç kalmış bir hareket olarak nitelendirdi. Akyürek, muhalefet partilerini, iktidan seçime götürecek güçlerini kullanmaktan kaçınmakla suçladı. Doğancan Akyürek yaptığı açıklamada SHP ve DYP'nin seçim istemediğini ve secimden kactıklannı öne sürdü. Akyürek, küçük beldelerin belediye başkanlığı seçimlerine gidilerek "ANAP'a moral verildiğini" söyledi. Güzel'den DGM savcılarına dava • ANKARA (UBA) — Hasan Celal Güzel'in DGM savcılan Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun aleyhine açtığı 100 milyon liralık tazminat davasımn ilk dunışması 13 eylül günü yapılacak. Hasan Celal Güzel'in avukatı Prof. Yahya Zabunoğlu, DGM savcılan Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun aleyhine açtıklan 100 milyon liralık manevi tazminat davasımn Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceğini belirterek, "İlk dunışma 13 eylül günü yapılacak" dedi. Prof. Zabunoğlu, tazminat davasma gerekçe olarak DGM savcılan Demiral ve Coşkun'un, müvekkili Hasan Celal Güzel'in kişilik haklanna zarar verdiğini, Güzel'i kamuoyu önünde küçük düşürmeye ve aşağılamaya çalıştıklanm gösterdi. 'Basın Özgürlügü Ödülü' • tSTANBUL (UBA) — Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla verilecek, "Basın özgürlüğü ödülü" için son başvuru 10 temmuz gününe kadar yapılabilecek. llki geçen yıl verilen ödül, basın özgürlüğünü savunan ve bu uğurda çaba harcayan kişi ve kuruluşlara ayn ayn verilecek. Gazeteciler Cemiyeti BaşkanlığYndan verilen bilgiye göre "Ödül verilecek kişi veya kuruluşun basın özgürlüğünü savunma yolunda 1 Haziran 1989 ile 31 Mayıs 1990 günleri arasındaki çalışmalan göz önüne ahnacak." ÖLÜM Yargıtay üyesi Ozbilgin • ANKARA (AA) — Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi üyesi Dinçer özbilgin dün öldü. özbilgin 1940 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi'nden 1965 yılında mezun olan özbilgin, sırasıyla Adana, Şırnak, Siirt ve Şereflikoçhisar cumhuriyet başsavcı yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1977 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı'na atanan Dinçer özbilgin, 1988 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. özbilgin evli ve iki çocuk babasıydı. Özbilgin için bugün saat 11.30'da Yargıtay'da bir tören yapılacak. Özbilgin'in cenazesi, Hacıbayram Camii'nde öğleyin kılınacak namazdan sonra Karşıyaka Mezarhğı'nda toprağa verilecek. Gazeteci M.£min Alpkan • tSTANBUL (AA) — Düşünen Adam dergisi ile Babıali'de Sabah ve Bizim Anadolu gazetelerinin kunıcusu Mehmet Emin Alpkan, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öldü. 73 yaşında vefat eden Alpkan'ın cenazesi, bugün Fatih Camii'nde öğleyin kılınacak namazdan sonra toprağa verilecek. DÜZELTME Uğur Mumcu'nun dünkü gazetemizin 6. sayfasında yer alan, Kâzım Karabekir Anlatıyor' başlıklı araştırmasının son bolümünde: Mahmut Esat Bey'in gûnlüğündeki notlar 20 Temmuz 1920 tarihli olarak çıkmıştır, doğrusu 20 Temmuz 1919 olacaktır. Düzeltiriz. Uğur Mumcu'nun dünkû gazetemizde yer alan 'Kâzım Karabekir Anlatıyor' başlıklı araştırmasının son bolümünde, Kâzım Karabekir'i gösteren fotoğraf altı, 'Garp Cephesi Komulanı' olarak yanlış yazılmıştır. Doğrusu -tabii ki- Şark Cephesi Komutanı' olacaktır. Düzeltir, özür dileriz. Anayasa Mahkemesi, hükümetin belediyeleri ekonomik kıskaca almasını sağlayan maddeleri iptal etti Belediyeler soluk aldıAnayasa Mahkemesi, Iller Bankası'nın belediyelere verilecek Tgenel bütçe yardımmdan kesinti yapmasma olanaL sağlayan bütçe yasalarını iptal etti. 26 Mart 1989'dan sonra 1 trilyon liraları kesilen belediyeler, sadece Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yüzde 10'luk kesintinin iptali ile 250 milyar liralık kazanç sağladılar. r 1 Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara göre îller Bsnkası, il özel idareleri ile belediyelerin paylarmdan, bu kuruluşların Hazine, KİT'ler ve Kamu Ortaklığı Fonu'na olan 'borçlarına karşılık kesinti yapamayacak. TEK'in alacaklannın yerel yönetimlere ödenecek vergiden kesilmesini sağlayan hükümler de iptal. Tbor HAKAN AYGÜN ANKARA — Anayasa Mahke- mesi'nin 1990 Mali Yılı Bütçe Ya- sası'ndaki belediye gelirlerinden kesinti yapılmasına olanak sağla- yan maddeleri iptal etmesi, bele- diyeleri sevindirdi. "Bütçe Yasa- sı'na bütçe ile ilgili hükümler dı- şında hüküm konuiamaz" gerek- çesiyle iptal kararı veren mahke- me, belediyelerin 26 Mart'tan bu- güne 1 trilyon lira olarak gerçek- leşen "keyfi" kesintilerden kur- tulmasını sağladı. Mahkeme, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na, istediği belediyeye istediği kadar para gönderme olanağı sağlayan Bütçe Yasası maddesini de iptal ederken belediyeler sadece payla- rmın yüzde 10'unun bütçeye ge- lir kaydedilmesine ilişkin madde- nin iptaliyle bu yıl için 250 mil- yar liralık kesintiden kurtuldular. lller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Naci Ozcan, mahke- me karannı ilgili daire başkanla- nyla ele aldıklannı belirterek, Anayasa Mahkemesi'nden gele- cek karar özetine göre ilk tutum- lannı belirleyeceklerini söyledi. "Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan, gerekçeli karar açıklanma- dan önce uygulanır mı, uygulan- maz mı" tartışmasının yapıldığı- na işaret eden Özcan, "Ancak mahkeme karan neyse ona saygılı olunız" diye konuştu. Özcan, be- lediyeler arasında kesintiler açı- smdan hiçbir ayrım yapmadıkla- rını da savunarak belediyelere son olarak 15 haziranda kesintili pay gönderdiklerini söyledi. Öz- can, Adana'da bulunan Genel Müdür Refet Güney ile de görüş- tükten sonra kesintilerin nasıl ya- pılacağı konusundaki son karan vereceklerini bildirdi. Mahkemenin karan Belediyelerin genel bütçe gelir- lerine yapılan kesintiler, özellik- le 26 Mart yerel seçimlerinden muhalefetin başanyla çıkmasın- dan sonra gündeme geldi. tller Bankası, 26 Man öncesinde bele- diye gelirlerine yaptığı kesintileri belli bir oranın üstüne çıkarmaz- ken 26 Mart sonrasında yüzde 100'lere varan oranda kesintiler yaptı. Bundan en çok zarar gören belediyelerin başında ise her ay bütçe payı yüzde 50-70 arası ke- silen tstanbul Anakent Belediye- si geldi. tller Bankası, yaklaşık ye- di aydır belediyelerin bütçe gelir- lerinden yaptığı kesintiyi bülten- lerinden duyurmayı durdurdu, buna karşın 26 Mart'tan bu ya- na geçen yaklaşık 15 aylık süre içinde, belediyelerin uğradığı ke- sintilerin 1 trilyon liraya ulaştığı saptandı. tller Bankası'nın, özellikle Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) başta gelmek üzere kamu iktisa- di kuruluşlannın belediyelerden alacaklannı da kesmesi ayn bir tartışma konusu oldu. Belediye- ler, bu kuruluşlardan milyarlar- ca liraya varan su parası alacak- lannı alamazlarken tller Banka- sı'nın uygulamasıyla kendi borç- lannı ödemek zorunda kaldılar. Bu durum "çifte standart" ola- rak nitelendi. tller Bankası, bu uygulamalarının yasal dayanağı- nı ise her yıl Bütçe Yasası'na ko- nulan maddelerden aldı. tktidann belediyeler üzerinde- ki ekonomik baskıları bu kadar- la da sınırlı kalmadı. 1990 Mali Yılı Bütçe Yasası'na konulan bir madde ile "Genel bütçe vergi ge- lirleri tahsilat loplamı üzerinden belediyelere aynlan paylann yüz- de 10'unun bütçeye gelir kay- dedilmesi" hiıkmü getirildi. Böy- lece ANAP'lı belediyelerin çoğun- lukta olduğu dönemlerde sürekli arttınlan belediye gelirleri, bir ya- sa maddesiyle bir anda düşürül- müş oldu. Bu hüküm uyarınca 1990 bütçesinde belediye gelirle- rinden 250 milyar lira kesilmesi öngörillüyordu. Keyfi para dağıtımı Bütçe Yasası'na konulan, "Bütçenin yedek ödenek tertibi- ne konulan odenekten nüfuslan ve kalkınmışhk dereceleri gibi kri- terier esas alınarak belediyelere dagıtımımn yapılmasından Mali- ye ve Guraruk Bakanı yetkilidir" hükmü ise muhalefet belediyele- rinin "Objektif kriterlere dayanıl- maksızın pay dağıulıyor, bundan ANAP'lı belediyeler yararlanı- yor" şeklindeki eleştirilerine yol actı. Bütün bu uygulamalara karşı ilk "yasal tepki" ise Ankara'mn aylarca tller Bankası'ndan tek ku- nış alamayan, işçi ücretlerini bi- le ödeyemeyen Mamak BelMive- si'nden geldi. Belediye, Ankara 5 No'lu tdare Mahkemesi'ne başvu- rarak lller Bankası kesintilerinin durdurulmasım istedi. Bu girişi- mi, SHP Grubu adma Erdal Inö- nü'nün Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru izledi. SHP Baş- hukuk Danışmanı Seyfi Oktay ta- rafından hazırlanan metinde, Bütçe Yasası'mn iktidara "Bele- diye geürferindcn keyfi kesintiler" sağlayan maddelerin iptali isteıı- di. Anayasa Mahkemesi ise verdi- ği kararda, SHP'nin başvurusu- nu olumlu buldu. Mahkemenin, Bütçe Yasası'mn ilgili maddeleri- ni, "Bütçe Y£sası'na bütçe ile il- gili hükümler dışında hiçbir hü- küm konuiamaz" gerekçesiyle ip- tal ettiği öğrenildi. Karann ardından Anayasa Mahkemesi'nin oybir- liğiyle aldığı kararına göre il özel idareleri ile belediyelerin paylann- dan bu kuruluşların Hazine, KfT'ler ve Kamu Ortaklığı Fonu'- Başbakan, "10,15, 20,30yerleşim birimini ilyapma arzumuz var" dedi Akbıdut'tan 'Hoca'ya il sözüTemmuz ayında yapılacak Nasreddin Hoca Şenlikleri öncesinde Akşehirliler Akbulut'u ziyaret etti. Akşehir'i il yapma vaadinde bulunan Akbulut, "10,15,20,30yerleşim birimini il yapma siyasi arzumuz vardır, Akşehir'in de bunların içinde yer alması için gayret sarf . edeceğiz" dedi. Temsiü Nasreddin Hoca, Başbakan^ *eşcgİBeleRbinmişbir Nasreddin Hoca' oediyeetti. (Fotoğraf: Rıza Ezer) ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Başbakan Yıldınm Akbu- lut, temmuz ayındaki Nasreddin Hoca şenlikleri öncesinde Akşe- hirlileri kabul etti. Akşehir'i il yapma vaadinde bulunan Akbu- lut, "10,15, 20, 30 yerieşim biri- mini il yapma siyasi arzomuz var- dır. Akşehir'in de bunlann için- de yer alması için gayret sarf edeceğiz" dedi. 10 temmuzda yapılacak Nas- reddin Hoca Şenlikleri nedeniyle temsili Nasreddin Hoca Erdoğan Özbakır, Akşehir Kaymakamı Tevfık Karabalık, Belediye Baş- kanı Fertaan Ballı ile bir grup Ak- şehirli dün Başbakan Akbulut'u ziyaret etti. Kabulde konuşan "Nasreddin Hoca", Başbakan Akbulut'a "Ülkemin guleryüzlu Başbakanı, sevgili torunum" di- ye hitap etti. Temsili Nasreddin Hoca, Başbakan Akbulut'un ül- ke genelinde yaptığı ve yapmak- ta olduğu "idari taksimatı takdir- le karşıladıgını" belirterek şöyle konuştu: "Akşehir'in il olmasını istiyo- ruz. Ben Akşehir'e hizmet ver- dim. Akşehirliler yüzyıllarca be- ni unutmadılar. Siz de Akşehir'i il yapın, sizi de yüzyıllarca unut- mazlar. Ben birkaç yıidır göle ma- yayı, Akşehir'in il olması umu- duyla çalıyorum. Bir rurlü tuttu- ramadım. Siz o kadar güzel ma- yalar çalıyorsunuz ki, gdin 10 temmuzda göle mayayı birlikte çalalım." Kabulde konuşan Akşehir Kay- makamı Karabalık ile Belediye Başkanı Ballı da Akşehir'in il olması istemlerini yinelediler. Başbakan Akbuıut ise 10 tem- muzda Akşehir'de bulunmayı çok istediğini, ancak partisinin Mer- .kez Karar ve Yünltme Kurulu toplantısı nedeniyle şenliklere ka- tılamayacağını söyledi. Akbulut, Akşehir'in il olması konusunda ise şöyle konuştu: "Biraz açık konuşmak lazım. Bu isteğinizi reddetmiyorum. Şimdi bir paket hazırlıyoruz. 10, 15, 20, 30 yerieşim birimini il yap- ma siyasi arzumuz vardır. Akşe- hir'in de bunlann içinde yer alma- sı için gayret sarf edecefiz." Akbulut konuşmasında, geçmiş dönemde siyasetin k'avga ile ka- rıştınldığma, siyasetin ise kavga olmadıgına işaret ederek sözleri- ni şöyle sürdürdü: "tnsanlar arasında soguklnk yaratarak siyaset yapamazsınız. Bunu kimseyi tenkit etmek mak- sadıyla soylemiyorum. Ben sizden yalnızca, sabit fikirli olmadan, meseleleri serinkanlı düşünerek si- yasi istikametinizi beliriemenizi is- tiyorum. Sabit fikri savunmaya- lım. Kızarak, kinlenerek hareket etmeyelim. Kendi menfaatimizi, çocuklanmızın, komşulanmızıa menfaatini, ilimizin, ilçemiria menfaatini, Türkiye'nin menfaa- tini düşünelim. Şahıslar sadece kendi menfaaüerini düşünüyor- larsa peşinden gitmeyelim." Maaşları kesilen biniaşkın eskiparlamenter güç durumda 'Emekli Sandığı fırsatçı'ANKARA (Cumhuriyet Büro- sa) — Türk Parlamenterler Birli- ği Başkanı Hasan Korkmazcan, Emekli Sandığı'nın, ilgili dava so- nuçlanmadan parlamenterlerin emekli maaşını kesmesini fırsat- çılık olarak niteledi ve bu duru- mun anayasaya aykın olduğunu söyledi. Korkmazcan, bini aşkın eski parlamenterin güç duruma düşüriildügünü bildirdi. Korkmazcan dün TBMM'de diizenlediği basın toplantısında, ad vermeden Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'yi eleştire- rek, parlamenterlerin emekli ma- aşlannın iptali için dava açan Kahveci'nin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Emekli SandığYnın, Tdare Mahkemesi ka- ran üzerine başlattığı uygulama nedeniyle ayhklan kesilenlerin ço- ğunun, geçmiş dönemlerde parla- menterlik görevi yapanlar ya da dul eşleri olduğunu bikliren Kork- mazcan, "Emekli Sandığı'nın öde- meleri durdurması. sadece yüzJer- ce emektinin mağdur edilmesi ola- yı degil, hukuk de>leti ilkelerinin yok sayümasıdır" dedi. Emekliliğin bir sosyal güvenlik hakkı olarak kazanıldıktan sonra hiçbir gerekçeyle geri alınamaya- cağınj beürten ve bu konuda Ana- yasa Mahkemesi kararlanndan örnekler veren Korkmazcan, ko- nuyla ilgili davanın henüz Danış- tay'da olduğunu ve sonuçlanma- dığını belirtti. Korkmazcan, Da- nıştay'ın, davanm esası hakkında henüz karar vermemiş olmasına karşın kamuoyuna yanlış bilgi ve- rildiğini de belirterek şöyle dedi: "Devletin anayasal yükümlulü- gü, emeklilerin sosyal güvencesi- ni sağlamaktır. Bu gorevden he- nüz kesinleşmemiş mahkeme ka- ran sebebiyle kaçınmak mümkün degildir. Davaya taraf olmayan emeklilerin aylığım hem de dava sonuçlanmadan kesmek gibi fır- satçı bir lulum devlet kurumu ol- mak ciddiyeüyle bagdasmaz. Ola- yın hukuki tarafı Danıştay tara- fından değeriendirilecektir. Ancak gerek davaanın gerekse davah ida- renin, kamuoyunu yanlış bilgüen- dirme yolundaki maksadı belirsiz tutumlannı üzuntu ile karşılıyo- ruz." Korkmazcan, emekli maaşı ke- silen parlamenterlerden bir bölü- münü şöyle açıkladı: Kinyas Kartal, Ekrem AUcan, Sım Yırcalı, Ali thsan Göğüş, Nennin Neftçi, Aydın Bulak, Mn- kerrem Sarol, Bülent Ecoit, Sa- dullah L'sumi, Orhan Birgit, Özer Derbil. Sadık Şide, Vural Ankan, Atila Sav, Hüsamettin Cindonık, Mahmut Türkmenoğlu, Yıldınm Akbnlnt, Agâh Oktay Güner, Sü- mer Oral, Deniz Baykal, Ali To- puz, Hikmet Çetin, Hasan Fehmi Güneş, Safa Giray, Selahattin Ciz- relioglu, Turhan DUIigil, tlhami Soysal, Abduuah Baştürk, Şevket Yılmaz, Beyhan Cenkci, Barias Küntay, Oltan Suagurlu, Erol Tuncer. Mehmet Topaç. Kurtcebe Alptemoçin, Kemal Anadol, Ay- dın Güven Gürkan, Tınaz Titiz, Adnan Keskin, Yüksel Cakmnr, Akın Gönen, Ahmet Türk, Mus- tafa Kalemli, Namık Kemal Zey- bek, Metin Gürdere, Süleyman Genç, Koksal Toptan, Cemil Çi- çek, tlhan Aküzüm, Halil Şıvgın, Ibrahim Özdemir, Onur Knmba- raabaşı. KURBAN BAYRAMI SURESINCE YAGIŞ BEKLENMIYOR 9 günlük süper tatil başladı Haber Merkezi — "Süper tatil" başladı. Dokuz günlük Kur- ban Bayramı tatili için dün mesai bitiminde yola çıkan tatilciler yü- zünden yollarda trafik yoğunla- şırken bir dizi önlem alındı. Ağır tonajlı vasıtalar bugünden itibaren 3 gün, bayram sonunda da belir- h' güzergâhlarda iki gün trafiğe çı- kamayacaklar. Meteoroloji yetki- lileri, bayram süresince Orta ve Doğu Karadeniz dışında yağış beklenmediğini, havaların sıcak ve güneşli geçeceğini bildirdiler. Tren, uçak ve otobüslerde yerler çok önceden dolduğu için şehir- lerarası yolculuk yapacaklar, bü- yük bir "bilet krizi" yaşadılar. Bazı seyahat şirketleri ve Deniz- cilik Işletmesi ek seferler düzen- lediler. Dokuz günlük tatil, ful se- zondaki turistik yörelere yeni bir hareketlilik getirdi. Ege ve Akde- niz'deki turistik tesislerin büyük bir bölümünün dolu olduğu bil- dirildi. Dini görevlerini yerine ge- tirmek isteyenler için kurbanlık fi- yatlan da 200 bin ile 350 bin lira arasında degişiyor. Diyanet Vakfı 200 bin lira karşıhğında isteyen- lerin adına kurban keserek ihtiya- cı olanlara dağıtacak. Emniyet Genel Müdürü Neca- ti Bilican, Kurban Bayramı nede- niyle yoğunlaşan şehirlerarası tra- fik hizmetleri için 73 il emniyet mudürünü uyardı. Bilican, emni- yet müdUrlüklerine gönderdiği ge- nelgede, yorgun ve uykusuz şo- förlerin yol kenarlannda dinlen- dirilmesini, yüklü ve yavaş araç- ların trafigi engelledikleri nokta- larda durdurulmaiannı istedi. Trafik önlemleri Kurban Bayramı ve turizm se- zonu dikkate alınarak karayolla- nnda düzenli ve güvenli bir tra- fik ortamı yaratmak amacıyla bu- gün, 1-2 temmuz tarihleri ile 7-8 temmuz tarihlerinde kamyon ve çekici gibi ağır yük vasıtalannın 07.00-24.00 saatleri arasında ba- zı devlet yollarında trafiğe çıkma- larına kısıtlama getirildi. tçişleri Bakanlığı'nın aldığı ka- rara göre kısıtlama getirlen dev- let karayolları şunlar: 1- Edirne - tstanbul - tzmit - Adapazarı - Bolu - Ankara. 2- tzmir - Yalova - Bursa - Ba- lıkesir - Manisa - tzmir. 3- Edremit - Avyalık - Dikili - Izmir - Selçuk - Kuşadası - Aydın - Kuşadası. 4- Ankara - Sivrihisar - Afyon - Burdur - Antalya. 5- Ankara - Sivrihisar - Afyon - Denizli - Aydın - Muğla - Mar- maris. 6- Muğla - Bodrum - Datça, Muğla - Köyceğiz - Fethiye. 7- Ankara - Aksaray - Adana - Ceyhan - Dörtyol - tskenderun. Kısıtlama, bu güzergâhlarda sadece 07.00 - 24.00 saatleri ara- sı uygulanacak. Kamyon, çekici gibi ağır yük taşıtlan 24.00 - 07.00 arası trafiğe cıkabilecekler. na olan borçlarına karşılık, Ma- liye ve Gümrük Bakanlığı'nın is- temi üzerine tller Bankası tarafın- dan kesinti yapılamayacak. Mah- keme, Bütçe Yasası'mn 16. mad- desinin a bendinde yer alan bu hükmü reddederken aynı madde- nin Maliye ve Gümrük Bakanlı- ğı'na anakent belediyelerinden borçları karşıhğında kesinti yap- maya ve TEK'in alacaklannın ye- rel yönetimlere ödenecek vergiler- den kesilmesine olanak sağlayan hükümlerini de iptal etti. Mahkeme Bütçe Yasası'mn 13. maddesinin belediyelerde, PTT masrafiarımn yüzde 50'si yerine yüzde 60'mın alınmasını öngören a fıkrasını da iptal etti. Mahke- menin anayasaya aykın bulduğu 17. ve 60. maddelerle de beledi- yeler aleyhindeki iki uygulama kaldırıldı. Buna göre ilk kez 1990 Mali Yılı Bütçe Yasası'nda öngö- rülen, belediye bütçe gelirlerinin yüzde 10'unun bütçeye gelir kay- dedilmek üzere kesilmesi uygula- masına son verilecek. Aynca büt- çenin yedek ödenek tertibindeki ödeneklerden belediyelere dağıtım yapıhrken Maliye Bakam'nın tak- diri ile "nüfuslan ve kalkınmış- lık dereceleri" gibi kriterler esas alınamayacak. Bunun yerine da- ha objiktif ve Maliye Bakam'nın "takdiri"ne bağlı olmayan yeni kriterler getirilecek. öte yandan mahkeme karan bazı sorulan da gundeme getirdi. Bunlann başında "Şimdiye kadar yapılan kesintilerin ne olacagı" sorusu geliyor. "Anayasa Mahke- mesi'nin kararian geriye işJemez" şeklindeki çeşitli defalar gündeme gelmış tartışmamn bu konuda na- sıl sonuçlanacağı merakla bekle- niyor. Aynca "Anayasa Mahke- mesi'nin gerekçeli karan açıklao- madan önce tller Bankası kesinti nygulamasına son verecek mi" sorusu da yanıt bekliyor. llke olarak mahkemenin özet kararının açıklanmasından sonra tller Bankası'nın bu karara uyma- sının gerektiği ifade ediliyor. tstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Alev Coşkon da Anayasa Mahkemesi'nin beledi- ye borçlan ile ilgili son karan için "Daha önce birçok kez ifade et- ügimiz gibi yapılan haksızlık bn kararla önlenmis oldu" dedi. Coşkun şöyle konuştu: "İstanbul Belediyesi nin 1989 yılında 16. maddeye göre tSKİ'nin TEK'e olan borçlanndan dolayı 103 mü- yan, aynı yıl içinde Bütçe Yasa- sı'mn 17. maddesine göre de yüz- de 5 karşılıgı olan 50 miryan ke- silmiştir. Bu yıl da tSKİ'nin TEK'e otan borcn karşılığı 66 mfl- yar lira kesilmiştir. Yüzde 5'lerden alacagımız olan 37 mil- yar lira da verilmemişür. Ancak belediyemizi kıskaca almak için kullanılan yasalann anayasaya aykın olduğu yüce mahkemece saptanınca bu hareket apkta kalmışOr" Coşkun, kesilen para- lann nasıl geri ahnacağının henüz açıklığa kavuşmadığını söyledi. Adana OzaVdan başkana ziyaret UFUK TEKİN ADANA — Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, belediye başkanla- nndan halka götürdükleri hizmet- lerin karşılığını almalarını isteye- rek, "Hizmetin karşılığını mutla- ka alın, almadıgınız takdirde so- rnnlann içinden çıkamazsımz" dedi. SHP'li Adana Anakent Be- lediye Başkanı Selahattin Çolak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı özal, antma tesisleri konusunda destek istenmesi üzerine, "Antma meseksmi çok geniş duşünmek la- zım. Çevre meselesi dünyauın en önemli meselesidir. KirbJik yüznn- den bütün Akdeniz'i mahvedebi- liriz" diye konuştu. özal, Çuku- rova Kentsel Gelişme Projesi'nin yeniden duşünülerek hazırlanma- sını da istedi. Cumhurbaşkanı özal ve eşi Semra Özal, Çukurova gezisini dün SHP'li Belediye Başkaru Se- lahattin Çolak'ı makamında ziya- ret ederek noktaladılar. Cumhurbaşkanı Özal, belediye- ye gelişinde Anakent Belediye Başkanı Selahattin Çolak, Seyhan ve Yüreğir belediye başkanlan Yalçın Akyol ile Sebahattin Es- berk tarafından törenle karşılan- dı. Selahattin Çolak, Cumhurbaş- kanı Özal'a, "Çukürova Keatsd Gelişme Projesi, su, kanalizasyoo sorunlan ve yeni yerieşim bötge- leri" hakkında yaklaşık yarım sa- at süren brifing verdi. Çolak, 25-30 milyar liraya mal olacak iki antma tesisine gereksinim duy- duklannı vurguladı. Cumhurbaşkanı özal, brifing sırasında projelere sürekli parasal destek isteyen SHP'li Başkan Se- lahattin Çolak'a yeni yapılarda 1992'ye kadar olan vergi muafiye- tinin kalkmasından sonra büyük imkâniar doğacağıru söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle