18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 OCAK 1990 ISTANBULDA BUGÜN • Türfciye Bırleşık Komûnıst Partısı (TBKKP) Bakırköy ılçe örgütünün basın toplantısı Karya Kültür Merkezı üstündekı Baro lokalmde saat 12.00'de başlayacak. • İstanbul Terzıler Derneğı nın yıllık genel kurulu saat 1000'da Tepebaşı Kazablanka Gazınosu'nda • "Romanya Gerçeği ve Sosyatlst Ülkelerdeki Gelişmeler" konulu tartışmalı panel, saat 13.00'te Aksaray Incı Düğün Salonu'nda yapılacak. SOĞANLFDAN İETTotobüsüçilesi • SoJanJı Aksaray sefen yapan 92/D nolu İETT otobusunün sabah kalkması gereken saatte durağa gelmemesı nedenıyle işe gidış saatlerinde vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. Sabahları 6 30'da kalkması gereken oıobusun bu saatte durakta bulunmamasından yakınan vatandaşlar. "Oıobusun zamınında durağa gdmesi çok ender oluyor. Gendlikle zamanında geimiyor. Bu durumda bizler zor donımda kalıjonız" diyor. KENT^AŞAM CUMHURÎYET/9 BiR MEKTUP Hafta sonu banliyo yolculuğu • Cumartesi gunleri banliyo trenlerinin az sayıda vagondan oluşması ve seferlerinin normal günlere oranla daha seyrek olraası nedenıvle trenle ulaşım bir hayli guçleşıyor Yetkilıler herhalde cumartesi günunü tatil günu sayıp bu uygulamayı yapıyor. Ancak bizım gibi pek çok kişı cumartesileri trenle seyahat etmek zorunda. Cumartesi gunleri banliyo trenlennin normal gunler gibi devam etmesini istiyoruz. DURMUŞ AKER Açlık grevinde 9. gün • İstanbul Haber Senisi — Türkiye Hemşireler Derneği'ne (THD) üye oldukları gerekçesiyle lojmanlarından çıkanhp soruşturmaya uğrayan iki hemşirenin açhk grevi dokuzuncu gününe ulaşırken, açhk grevine destek veren hemşire sayısı da 35'i buldu. THD'nin Şişli'deki binasında açhk grevini sürdüren hemşirelerin açtığı imza kampanyasındaki inua sayısı da ikibine ulaştı. THD Istanbul Şube Başkanı Menekşe Meral, dilekçenin pazartesi günu il sağlık müdürlüğüne, daha sonra da Sağlık Bakanhğı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verileceğini belirtti. Dilekçede Nursel Demirdövücü ve Gulay Guneş'in Baltalimanı Hastanesi'nden dernek üyesi oldukları için sürgün edilmeleri ve lojmandan atılmaları kararının geri ahnması isteniyor. (Fotoğraf: Behzat Şahin) KlSA KISA • Öldürnldü Şısli Zafer Sokak'ta dün öğlen saatlerinde bır krıstal biblo imalathanesıne gelen uç kışi işçi Mesul Gungor'u tabancayla vurarak öldurduler. Saidırganlar yakalandı. • Ceset bulundo Kadıköy Kızıltoprak'ta boş bir arsada kimliği belirlenemeyen 35-40 yaşlarında bır erkek cesedi bulundu. • Su çukunında olum Kâğıthane Alibey Mahallesi'nde-su çukumna düşen Muharrem Balaban (4) öldU. • Beylerbeyi'nde Yalıbo>u Caddesı 16 numaradakı ıkı katlı ahşap binada çıkan >ar,gında Muazzez Demir (85) adlı kadın ayağına çöken tahtalar arasına sıkışması sonucu öldü. • Eviıde vuruldu Bağlarbaşı Cihan Sokak 9 numaralı gecekonduya önceki gfln 01.30 sıralannda geten kimliği belirlenemeycn bir Vişi, içeride bulunan Ömer Kara'vı (17) av tüfeğıyle vurarak üldürdükten sonra kaçtı. • tntihar Selimiye Ihsaniye Mahallesi 4/5 sayılı evde de Erol Scfea (33) adlı kişi kendisini tavana asarak intihar ettı. Itfaiye müdürü: 1973yılından kalma talimatlar ve eldeki elemanlarla denetim 2010yılında ancak biter Sinemalarda yangın korkusu BERAT GUNÇIKAN tkinci gong da çalınca koltuk- ta şöyle bir kaykılıyorsunuz. Işık- lar sönüyor, kadife perde iki yö- ne doğru çekilmeye başlıyor. İki gün üst iıste bilet bulamayınca, araya arkadaşlannızı sokup zor bela yer ayarlamaktan memnun rahatlıyorsunuz. Film başlıyor. Perdede gorün- tuler birbirini izliyor. Siiratle gi- den arabanın sürücüsu, onu takip eden araçtan açılan ateşle yarala- ruyor. Surucü kontrolünu yitirıyor ve araba bir binanın duvarından içerı dalıyor. Ardından infîlak ve bina arabayla birlikte alev alev yanmaya başhyor. Urperiyorsunuz, Arabanın sine- ma duvannı delip geçmeyeceğin- den eminsıniz ama, şu ya da bu nedenle "burada bir yangın çıkarsa" endişesi sarıyor içinızı. Arkanızdakilere, önünuzdekilere, sağımza, solunuza bakıyorsunuz. Salon tıklım tıklım. Sinemada yangına karşı yeterli önlemlerin alınıp almmadığını bilmiyorsu- nuz. Filmin tadı tuzu kaçıyor. Yangın çıktığında canınızı nasıl kurtaracağınızı düşunüyorsunuz artık. îstanbul'da son yıllarda yangın- İstanbul'da bulunan 50 sinemada şimdiye kadar yangın denetimi yapılamamış. Yangın muslukları, en az iki tane çıkış kapısı, ihbar ve alarm sistemleri, her iki yüz metreye bir tane düşecek sayıda söndürme tüpleri, ısı ve dumana duyarlı ihbar dedektörleri, aleve dayanıkh perdeler, bir sinemada bulundurulması gereken zorunlu araçlar. Istanbul'daki sinemalar ise bu donanımdan yoksun. ARtKAN lar toplu olumlerle sonuçlanınca kapalı hangi mekâna girilirse gı- rilsin, sağa sola bakınıp, "şimdi burada bir yangın çıksa, ne yapa- nm" diye duşunmek ahşkanhğa dönuştu. Biz de zor bilet buldu- ğumuz büyük sınemalan bu goz- le incelemek istedik. Istanbul'daki yaklaşık 50 sine- madan hangisine giderseniz gidin, bu yangın refleksı peşinizi bırak- ce "dua etmek" kalacağım gorme- niz mümkun. Çoğunluğu ya yerin birkaç metre altında ya da bir pa- saj içindeki bu sinemalarda bir yangın sırasında çıkacak panikte ezilmeden, alev almadan kurtul- sanız bile çıkış kapısına ulaşana dek dumandan zehirlenebılirsiniz. 7 f t r u n | uz o r u l M U yg pş Beledıyelerin yangmla ilgili ta- mayacağı gibi, sonunda sıze sade- limatnamelerinde sinemalar için en az iki çıkış kapısı bir önlem olarak şart koşulurken, yangın hortumu bulundurmalan da zo- runlu kılınıyor. Yuksek yapılarda yer alan sinemalarda yangın mer- diveni konulması şartı da var. Ama, 277 kişılık Kadıko) Kultiir Sanat Merkezi smemasında gıriş ve çıkış için tek kapı kullanılıyor. Sınema yetkililerı iki çıkış kapısı- nın yan\ sıra İ6 tonluk su depo- sunu, 11 yangın söndürme aygıtı- nı yangına karşı alınmış onlemler olarak sıralıyorlar. Ama, gırişle çı- kışın aynı kapıdan olması bu on- lemlerı etkısiz kılıyor. Beyoğlu'nda bulunan Lale Sine- ması'nın Muduru Erol Olgun iki salonda 500 koltuğun da yangına karşı tumuyle kotuma altında ol- duğunu anlatıyor. Girişi, çıkış ola- rak da kullanılan dön kapalı sa- lonlarda yangından arüayan bek- çinın bulundurulduğunu soyleyen Olgun, "her tarafın halıyla kaplı olmasını'" da yangına karşı bir on- lem olarak goruyor. Sınema yetkılılerınin tum oıı- lemlenn alındığına ilişkin sozleri- ne karşın, salonlar incelendiğinde onlemler, anlatılanlara uymuvor. Örneğin Fitaş Sineması'nın hem gınş hem çıkış olarak kullanılan kapıları, seyirci sayısına gore açı- lıp kapanı>or. Bu sinemada alarm sistemı gorulmezken, alınan on- lemler kovalardan, kurek ve kaz- madan oluşan "klasık" yangın sondurme aygıtlarının ötesine geç- mıyor. Üstelık pasaj içindeki bu salondan caddeye labirent gibi uzun merdivenden çıkıhyor. Lale Sineması'nda ıse iki çıkış kapısı da aynı yere açılırken, sineınanın içınde bulunduğu pasâja ancak 1.5 metre genişliğindeki bir mer- Sinema Oyunculan Derneğiyönetimi için oluşturulan altematif liste oylamadan çekildi SODER'de tartışmah genel kurul AKAN'DAN ELEŞTİRİ — SODER'in 2. Olagan Kongresi'nde konuşan Tank Akan'ın sozleri tartış- maya yol açtı. SODF.R Başkanı Turkân Şoray ise derneğin faaliyetlerini içeren bir konuşma yaptı. Daha sonra yapılan oylamada yönetim kurulu ve yedek uyeler belirlendi. (Fotoğraflar: Muharrem A>dın) Kültür Servisi — Sinema Oyun- cuları Derneği (SODER) ikinci olağan genel kurul toplantısı dun gerçekleştirildi. Oldukça tartışma- lı bir biçimde suren genel kurul sonucunda yonetım kurulu uyelik- lerine Turkan Şora>. Tanjıı Gür- su, Serdar Gokhan, Fikret Hakan, Perihan Savaş. Kadir İnanır, Hül- ya Koc>iğit. Ergiıı İnal ve Bülent Bilgiç getirildiler. Yusuf Sezgin. Baki Tamcr. Gulsen Tuncer, Er- dinç Akbaş, Salih Kırmızı ve Or- han Elmas ıse yedek üye olarak belirlendi. Beyoğlu Evlendirme Dairesi- nde yapılan genel kurul toplantı- sı sinema dunyasının yitirdikleri ile Azerbaycan'daki son olaylarda olen Türkler için yapılan birer da- kikahk saygı duruşu ile baş4adı. Ardından SODER Başkanı Tur- kân Şoray derneğin faaliyetlerini içeren bir konuşma yaptı. Genel kurulda yonetim kurulu- nun gore\lenni gereğince yerine getirmediğinı ve demokratik bir nitelik taşımadığını ileri suren bir grup, alternatif bir liste öne sur- du. Fatma Girik, Kemal Sunal, \ur Surer, A)taç Arman, Kula> Köktürk, Engin İnal, Tank Akan, Menderes Samancılar ve Yarnan Okay'dan oluşan bu liste daha sonra "toplanrının seyri" ileri su- rülerek oylamadan çekildi. Genel kurulda söz alan Yaman Okay, Halil Ergun ve Tank Akan'ın söz- leri de tartışma yarattı. Yaman Okay SODER'in "SESAM'm sul- tasından" kurtanlması gerektiği- ni belırtırken TRT karşısında ve uluslararası projelerde oyuncula- nn haklarımn savunulmasını, SO- DER'in gerçek bir lokale kavuş- masını ve profesyonel danışman- ların yer aldığı uzman bir kadro- nun kurulmasını ısiedı. Tank Akan konuşmasında "Bir sanat- çı meslek birliği olarak, malzemesi insan olan sinemayı temsil eden kişiler olarak ülkernizdeki hakstz- lıklara her şeyden once bL karşı çıkmalıyız" derken, Halil Ergün de sanatçırun toplumuna karşı go~ revleri olduğunu ve "rahat" ola- mayacâğını söyledi. Fikret Hakan ise tum uyelerın ayağa kalkarak "1950'den beri dunyada başka bir orneği gorıil- me>en bir sinema ortamının için- de >er alanlar olarak" kendı ken- dilerinı alkışlamalarını istedi. KURULUŞ YILDÖNÜMÛNÜı • IKI YARISMA İLE KUTLUYOR: 1. TÜRKİYE DÜNYAYA NASIL TANITILMALID 2. AJANS SEÇİMİNDE REKLAMVERENLERİN j^KRİTERLERİ Yanşmı koşnlbn: 1 Yanşmaijr hcrkcse açdc dup. Btcvtnler iki vanşnun btrden katıhbılırler 2 lânşnubrcti oır beiımlmemıştu Satu vç\-j dokuırun ırjştırması ohbilcceŞı gıbı, vmşnucırun salt onen vt görûşlamı ^inatügı kunmsıl bır çılışna da olabık Tek ko&uLy^aÜjnnozgunlûğûvcdjraoncebaşla bır yansımda derecot praıcm^ otoaadır 3 Bırden çok ttşı tanünclaD oroldı^ vnıimt; vipıılar <h )-jn^ı»i gönderıkbıhf 4. löpıthnn. 50 dakülo xxbssa geçmemesı gerefcroekıediı. 5 Yjnşmacılar upnknmiı ısımlennı bdırtme)tcek, rumuz kullaracaldardır L zcnndc rm rumuzun bulun- duguh^bbtfza^ısevîr^raacıhnn^vesüyadhn.jçıkjdrderı.kisaoz^çm ımnkı ya abakta. 6 Her ıkı yınşnunın da son kmlma tanhj 31 Mart'1990'dn. YanşnHohr daktılovh ve beşer kopya olank hazırtdıkhrı vapıtlarıru, ıiçuKk özgeçmışlen buluraıı zarfla birlikte o orihe bdar eiden w<7 posttvb Onajjas/Grey Halida Uışkıler Müdûrlûğû'ne gönderebılırier. VjpBtmn bulunduğu zarbn üzennde, tucgı yınşnu)'] M oktupj mutala beurtılmelidır. 7. Dereceye gırenknn ödûlien, 3 Mayıs 1990 onhınde dûzenknecek törende \trilecektit 8 'ftnşmava goodenlen yçıta dereceye gırsınkt \vn gırmesınler ude edılmevtcek, ödûl jhnlann yavın rakhrt \sc Ceoajans/Gfeye aıı obcakuı. 9 Gerekebılecek ek bılgıler ıçn 151 "4 84 numaralı teidbndan Bnin ûran Bozkurt'a ba^vuru npılabılır Binacöert akolerc Ctmcikre 1. nudsiyoo 2.nuasiyoo : 5ma?BüTl •. 3 anhon Tl : 2auiîonTL : lauiyoflTl • lmilyonTL ffîMuk ö e a iki «nşaaam topbo nct Ödöli 2* nHİfoa T l ' d ^ M ^ M ^ SepdKnrıMMfabeülısinYİa) Aiı Kalıpçı Prof. Dt Erdoğan .Ukın Fazü Irmak Tûlbenıçı Gunerı Craoğlu Nenh Demırkent OmerDuıçkök ÖzcanErtura Sclım Egeb Tuncer Bıcıoilu TRT Rekhm Daıresı Başjoru Isı Lnı Ikusat Fıkûltesı oğretım ûyesı, fizu. Medya Mjrket Genel Yaym Mûdurû GızeEa-Yazjr istanbul GMeEcıler Cemıyeü Başkanı Tl'SlAD Yuksek Istışarc Konseyı Üyts, .Ükök Şırketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hürrıyeı Gazetesı Genel Mudûrû Tnui Bank Yönetim Kurulu Baskan Vcküı Medı Grup Genel Yönetmenı CENAJANS/GREY Osmanh Sok. No: 19, 80090 Taksim / İSTANBUL CENAJA.VS/GMY, ÜIKIMİZ1AMTDÜNA VIRHLAM DDTAMIZA , ÖNEMLİ lATULUU OLACAÎ BL YARIŞMAIARA HERUSİ DAVIT EDEK, BAŞAK1LAIDİIİ1. GEREKLÎ TELEFONLAR m Ptiis Inriat: 055 • ItfaİTe: 000 • JaMkuma: 056 • Zabrta Müdirtûğü: 527 57 00 • Mezartıkbr MMûrlûgi: 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİ aıua: 068 • SA&JK: Hızır AcH: 077 Sa$ık Müdirtiğü: 511 89 18 Cerrahnşa Tıp: 588 48 00 Capa Tıp: 525 92 30 Mamara Tıp: 340 01 00 Haydarpa» N M H M R 345 46 80 $l«U Ettat: 131 22 09 Taksim Ilkyanln: 152 43 00 SSK SaMatra: 588 44 00 SSK OkMeydmı: 132 30 00 SSK Göztepe: 358 67 60 • TRAHK: Trafik $ube IM.: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıköy) Bötge Trafik: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehıncı), 314 36 (B.Çekmece) • THY: İC Hatlaı: 573 13 31. Dı* Hatlar: 573 04 33. Saııtral: 574 73 00, Rczeraasyoa: 573 35 25 • DDY: Sirkeci Danışma: 527 00 50 H.Pa$a Oam«M: 338 30 50 • VAPtffl: ŞcMr Hattan: 526 40 20 144 42 33 Deniz Yoltan (AcMrtc): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 Deniz OtoMsü: 543 05 25 • METE0R0L0Jİ: (Hava tahmını o; r enme) 573 89 80 • ELEKTRIK ARUA: İstanfcul: 526 62 74. Beyoğkı: 150 83 50 Kadıköy: 348 71 40 • TEK: 069 SUMOA: l: 522 97 03 : 147 51 10 Kadıkây: 333 02 20 dıvenle inilebiliyor. Sinemalarm yangına karşı al- dıkları onlemlerı denetle>'en bir çalışma da bugüne kadar vapüma- mış. Kendılerine yapılacak ihbar- lar uzerine sinemaları denetle> r e- bileceklerini bildiren İstanbul It- faiye Muduru Abdurrahman Kı- lıç, bugüne kadar da boyle bir başvurunun olmadığını anlatıyor. Sadece bir inceleme sırasında Çemberlitaş'ta bulunan Şafak Si- neması'nın >>angına karşı önlem alması konusunda uyarıldığını soyluyor Kılıç. Yangına karşı gu- venlik için dumanın serbest çıkı- şını sağlamayı, aleve dayanıkh malzeme kullanmayı da kapsayan on maddelik koşulun sinemalar için de geçerli olduğunu belirten Kılıç, "Denetlemenin neden yapılmadığı" sorusuna ise "İstaıı- bul'daki tum sinemalan şu anki elemanlanmla denetlemem 2010 yılında sonuçlanır" yanıtını veri- yor. Kılıç, >angın guvenliği ile il- gili maddelerin yetersizliğinden de yakınırken hâlâ 1973 yılında çıka- rılan talimatnamenin uygulandı- ğını vurguluyor. Devlet kurumla- rında yangın kovası bulundurul- masını zorunlu kılan bu talimat- namenin amacı da kovalann uze- rine "YANGIN" yazılmasını sağ- la>abılmek. Yangın musluklan, en az iki çı- kış kapısı, ihbar ve alarm sistem- leri, her iki yuz metreye bir tane duşecek sayıda söndürme tupleri, ısı ve dumana duyarlı ihbar de- dektörleri, aleve dayanıkh perde- ler. Bunların tumü, bir sinemada bulundurulması zorunlu araçlar. Istanbul'daki sinemalar ise, bu do- nanımdan yoksun. Onlemler 1- Insanların can guvenliğıni sağlamaya yonelik onlemler, yan- gın merdiveni, sondurme tüpu, kum kovası vs, 2- Kompartıman •»ıstemı, bına ya da salonların, belli bolumlere ayrılabılmesi, 3- Duma- nın serbest çıkışını sağlayacak sis- tem, 4- Yapının amacına uygun kullanımı, 5- Yangına dırençli ka- pı, pencere kullanımı, 6- Aleve da- yanıklı döşeme, ~i- Duman boşalt- ma sistemi, 8- Yangına dirençli çe- lik konstruksiyon inşaat, 9- Yan- gın araçlarının yangın yerine uzaklığının 30 metreyi geçmeme- sı, 10- Yangın tehhkesınde ışıklan- dırmanın sağlanması. Tıpta yeni tanı yöntemi Sağlık Servisi — Teknolojınin tıp dunyasına kazandtrdtğı yeni tanı yontemı, "Manyetik Rezo} nans Görüntüleme Sistemi" dûn hamete sokuldu. Turk-Japon iş- bırliği ile kurulan tanı merkezimn açılışını, Japonya'nın istanbul Başkonsolosu Takeshi Tsurata yaptı. Merkezin Yonetim Kurulu Başkanı Kazuo Baba, "Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi" ile ınsan vucudundan alınan ke- sitlerde doku farkhlıklarının çok net gorülebildiğini, bunun da ta- nıyı kolaylaştırdığını anlattı. Sistemde, "radyasyon etkisi olan rontgen ışını"nın kullanıl- madığına dikkat çeken Baba, "İnsanın beyin ve omurilik gibi sinir sıstemini oluşturan yapılar, kalp ve dolaşım sistemi, kas- iskelet yapılan ile solunum, sin- dirim, boşaltım ve ureme organ- ları hastaya hiçbir sıkıntı ve ağrı vermeden incelenebılmektedir" dedi. Öte yandan, Türkiye'de konuk edilen Marianna Üniversitesi oğ- retim uyesı Dr. Takashi Hito'nun Tanı Merkezi'nde sisteme ilişkin bır dizi konferans vereceği bildi- rildi. YOIMETIM GELİŞTİRME MERKEZİ MANAGEMENT DEVELOPMENT CEIMTER Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Türkiye'de konusunda önde gelen bir kuruluş için aşağıda nitelikleri belirtilen, askerliğini yapmış yöneticiler aranmaktadır. • FİNANSMAN MÜDÜRÜ - Fon ve kaynak yönetimi konusunda deneyimli, - Sorumlu bir mevkide 3 yıl yöneticilik yapmış, - llgi alanında yuksek öğrenim görmüş, - Beşeri ilişkilerinde güçlü, - 40 yaşlarında. • BÜTÇE KONTROL ŞEFİ - Bütçe hazırlama ve kontrol teknikleri konusunda deneyimli, - İlgili alanda yuksek öğrenim görmüş, - Azami 35 yaşlarında. • MÜŞTERİLER SERVİS ŞEFİ - Borç-alacak hesapları takip ve kontrolünde deneyimli, - Konusunda yuksek öğrenim görmüş, - Azami 35 yaşlarında. Yukarıdaki görevlerden birinin size uygun olduğunu düşünüyorsanız, 174 88 48 - 174 88 49 nolu telefonlardan görüşmek üzere randevu almanız rica olunur. Barbaros Bulvarı No: 20 / 2 Balmumcu • İstanbul Tel.: 174 88 48 - 49 32. Halkan Şansla Karılsın Çiçek SAKSI Nufus cuzdanımı yıtirdim. llukumsüzdur. çiüiı. û.\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle