18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 SPOR 28 OCAK 1990 Enflasyona ve transfer ücretlerine karşı birlik kuruluyor 3büytiklerelele 2 Transfer Centılmenlık anlaşmasına gore 3 kulup bırbırınden futbolcu almavacak, alsa bıle bırbırlen ıle goruşup mutabakata \aracak ve tıvat konusunda anlaşacaklar. 2 \aklen >a>ın GSarav'ın seyırciyı azaittığı gerekçesı ıle gelecek yıl naklen va\ına ızın vermemede karar'ı olduğunu açıklaması uzerıne konunun ılerıde goruşulmesı kararlaştırıldı 3Bilet FBahçe ve Beşıktaş kuluplerı 2 vanda bılet fıyatlarının ındırılmesınden vana Bu'fıkrı berumsemeyen G Sara\ Kulubu Başkanı Alı Tanrı>ar ıkna edılmeye çalışılıyor Spor Servısi — Kuluplenn malı krız ıçınden kurtulma çabaları gösierdıklerı sırada Turk sporu- nun lıder durumunda olan 3 bu- yuklerı Beşıktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'run baskanlan bır araya gelerek centılmenlık anlaş- ması ımzaladılar Centılmenlık anlaşmasına gıdıl- raesının nedenlerı arasında trans- fer ucretlennın gıderek astrono- mık rakamlara ulaşması yer alı- yor Son transferde mılyarları da aşan transfer ucretlenne karşı da- ha amatörlukten profesyonellığe geçerken bıle ılk adımda yarım mılyardan söz eden futbolculara karşı yenı bır para polıtıkası ızle meyı duşunen uç buyuk kulubun başkanlan, "Bu transferi pompa- lıyoruz. Eger bız kendımıze ceki duzen verir ve iyı bir para polıti- kası ızlersek hem kendımıze hem de Turk futbokına yarar saglamıs oluruz" dıyerek bır araya geldı- ler Çağrıyı ılk yapan kulup Gala- tasaray oldu Galatasaray Kulu- bu Başkanı Ah Tanrıyar, Beşık- taş Kulubu Başkanı Suleyman Se- ba ıle yaptığı ılk goruşmede du- şuncelerını anlattı ve çağrıda bu- lundu Suleyman Seba'nın gayet olumlu bulduğu onen, Fenerbah- çe Kulubu Başkanı Metın Âşık'a da ıletıldı ve böylece 3 kulüp baş- kanının bır araya gelmesı gerçek- leştı Centılmenlık anlaşmasına gore 3 kulup bırbınnden futbolcu al- mayacak, alsalar bıle vıne bırbırı ıle goruşup mutabakata varacak- lar vefıvat konusunda anlaşacak- lar Centılmenlık anlaşmasının bır dığer maddesı TRT'nın naklen yayınları ıle ılgılı Galatasaray Kulubu Başkanı gelecek sezon naklen vayına hıçbır şekılde ızın vermeyeceklennı, son yönetım kurulu toplantısında bu konuyu görüştüklennı, TRT'mn vereceğı paranın seyırcı eksılmesını karşı- lamavacağı, ustelık takımın taraf- tar tarafından motıve edılmesının gerektığını belırterek dığer 2 bu- yuğün de aynı sorunlarla karşı karşıya olduklannı anlattı Fener- bahçe ve Beşıktaş Kulubu başkan- lan TRT konusunun daha ılerıde ve daha genış boyutlardagoruşul- mesını soyledıler 3 buyukler bılet konusunu da gundeme getırdıler Bu kez Beşık- taş ve Fenerbahçe Kulubu baş- kanlan bılet fiyatlanrun ındırılme sınden yana olduklannı belırterek Galatasaray Kulubu Başkanı Alı Tanrıyar'ı da bu konuda ıkna et- meve çalıştılar Toplantı sonunda açıklama ya pan Alı Tanrıyar, transfer a>ında uç buyuk kulubun bırbırlennden futbolcu almayacakları konusun- da prensıpte anlaştıklannı vurgu- layarak şunlan soyledı "Transfer pryasasını doşurmek ve kuluplenmizi zarara sokma- mak ıçın centılmenlık anlaşması yaptık. Aldığımız kararlan yone- tıra ve hukuk kurullanmıza gotu- recegız. Vonetim knrullarımızın kara- nndan sonra bu anlaşmamız ke- sınlık kazanacak. \ldığımız pren- sıp kararına gore, artık uç buyuk kulup bırbınnden futbolcu trans- fer etmeyecek ve bırının talıp ol- dugu fulbokuyu otekı kulupler transfer lıstesıne almavacak." Bu arada 3 başkanın cuma gü- ANLAŞTILAR —Fenerbahçe Kulubu Başkanı MetinAşık, Galatasaray Kulubu Başkanı AliTannjar nu saat 16 30'da Dedeman ve Beşıktaş Kulubu Başkanı Suleyman Saba, dun Dedeman Otelı'nde bır ara>a gelerek. transfer konu- Otelı'nde bır göruşme daha yapa- sunda prensıpte anlaştılar. 3 başkan cuma gunu bır kez daha buluşacak. cağı bıldırıldı F.Bahçe divan toplantısında kriz geçiıxü van kurulu loplantısı dun vapıldı. 150 uvenın katıldıgı toplantıda Kadıkov grubunun adayı Osman Kavrakoğlu venıden başkanlıga, 100 o> alan Umur Ture ıse genel sekreterlıge seçıldi. Secıme katılan dığer başkan adayı Sabn Koseoglu, 28 o> aldı Elektnklı bır havada geçen toprantıda uvelerden Ham- di Sivrı knz geçırdi. Sivrı, toplantıda bulunan doktorlann vogun çabası ıle bayata donduruldu Bırle- şık gnıp ve Kadıkov grubu konuşmacılannın olmadığı toplantıda ılk olarak Fenerbahçelıler grubu konuştu. Dıvan kurulu toplantılarına son kez katıldığını belırten Memduh Eren 1956 vılında soyledığı gıbı kulupte aşıret duzenının devam ettıgını soyledı. JConuşmalardan sonra eleştirilere cevap veren Fe- nerbahçe Kulubu Başkanı Metın Aşık vaptıgı lusa konuşmasında parasız başkan ıstendigıne ışaret ederek, "Para veren başkanlar tekel kuruvorlar denıliyor. Benım boyle bır duşuncem jok. Paralı veya parasız başkan ıslenılebılır Her ıkısının de yonetım şekıllen değışıktır. İsteyen, ıstedıgını şubat ayında yapıla- cak olan kongrernızde ortaya getırır. Transferde buyuk paralar verdıgımız soylenıyor. Butun kulupler veriyor" dedı. (Fotoğraf: Kerem Kaçarlar) BASKETBOL Eczacıbaşı fark yedi Karşıyaka: 69 — Eczacıbaşı: 54 SALON: Atatürk HAKEMLER: Gökhan Cunalp (3), Ömer Ozan (5) KARŞIYAKA: Bırtan (3), Bulent (6)2. Zıya (5)21. Mustafa (6)10, Cenk (6)16. Murat (3), Gıles (6)10, Suat (5)10 ECZACIBAŞI: Murat Şener (4)6, Gökhan (4)2, Murat Şen (3), Ha- kan (5)11, Ceyhun (3), Cem (4)3, Ruçhan (4)14. Johnson (4)18 İLK YARI: 34-21 Karşıyaka 5 HATA: Hakan (Eczacıbaşı) ALİ ARDOR tZMtR — Turkıye Bınna Bas- ketbol Lıgı'nde oynanan maçta, alt sıralardan kurtulma mucade- lesı veren ıkı ekıbın mucadelesı Nasaş: 79 Paşabahçe: 82 HAKEMLER: Aydemır Eku (7), Hıdır Bozyer (6) NASAŞ: Remzı (4)11, Bowers (6)18, Noyan (4)8, înan (5)13, Husnu (3)11, Serdar (6)14, Mehmet Alı (3)2, Erol (3)2, öz- can (3) PAŞABAHÇE: Ufuk (7)13, Or- hun (6)14, Engın (6)12, Turhan (7)22, Marty (6)17, Erdal (5)2, Murat (4), Ömer (3)2 tLK YARI: 42-42 5 FAUL ALAN: Remzı dk. 30 (Nasaş) AHMET KURT nı, Karşıyaka, Eczacıbaşı önun- de 69-S4 kazanarak lıgde kalma yolunda rahat bır nefes aldı Oyuna evsahıbı Karşıyaka hızlı başladı 3 dakıkada 7-0 one ge- çen karşıyaka 5 dakıkayı 10-0 ga- lıp kapadı 10 dakıka 16-5 geçı- lırken, ılk yarı da Yeşıl-Kırmızılı ekıbın 34-21 ustunluğu ıle kapan- dı tkıncı yanda konuk ekıp Ecza- cıbaşı daha üstun görundu Ovunun sınırlı havada geçme- sı, her ıkı takımın da potada fazla "sayı bulmasını engelledı 30. dakıkayı Karşıyaka 48-39 önde geçtı Oyunun son dakıka- lannda seyırcısının de desteğını arkasına alan Karşıyaka, maçı 69-54 kazandı 2. LİG Meysu Meybuzspor - Mul- kıye 91-74, Tofaş SAS - lstanbul Yıldırımspor 101 - 71, îzmırspor - lstanbulspor 67-55 VOLEYBOL Galatasaray: 3 İÜSBK: 0 HAKEMLER: Zekı Kuban, Şule Aşkın GALAT-VSARAY: Esra (7), Aycan (7), Sona (7), Nevm (8), Pmar (7), Macıde (7), (Yeşım 6) İÜSBK: Mıne (5), Şeyda (5), Gülgun (5), Nevm (5), Aysun (6). Nuray (5), (Ebru 4), Sıbel (4). K Ebru (4) SETLER: 15-7, 15-5, I5^t Eczacıbaşı: 3 Arçelik: 0 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Ergın Akmcı (6), Hakan Alkan (6) ECZACIBAŞI: Hulya (7), Bardy (7), Serap (6), Arzu (8), Peltn (6), Şehnaz (7), Aylın (6) ARÇELİK: tlkay (7), Fılız (6), Aysun (6), Ayça (5), Nur (7), Cey- lan (7). Sıbel (4), Ayşen (4). SETLER: 15-7, 15-11, 15-12 ALEV ANAKÖK Sonuçlar: E Bankası - Vakıf- bank Ruto 3-0 (bayan), Tuborg Guneş Sıgorta. 1-3 (bayan), Kar şıyaka - THY 3-2 (bayan), Son mez Fılament - Fenerbahçe 3 1 (Urk), Kafacı Hamdi...Bordo-Mavili forma altında bu yıl çok başarıh bir grafik çizen K. Hamdi, attığı 12 golun 7'sini kafayla atmış. Tek arzusu Trabzon'unşampiyonolması. "Hocamı, yöneticileri, arkadaşlarımı ve de taraftarlarımızı çok seviyorum" diyor. OMER GÜNER TRABZON — K.Hamdi... Trabzonspor'un, ılk yanda en başanlı futbolculanndan bırı . O da, Alı Kemal gıbı, Şenol gıbı, Bekır, Cemıl, Turgay, Ka- dır, Huseyın, Necmı gıbı, Trab- zon'da Trabzonspor'da yetış- mış 1980 y ılında futbola Trab- zonspor'un "mınik" takımın- dan başlamış 31 kez "genç", "umil" ve "oiimpik" Mıllı Takımda mıllı formayı gıymış Sıra, mıllı takımda Lıgın ılk yarısının 14 maçında takımda verını aian ve attığı 12 golle takımın başansında onemlı bır hıssesı bulunan K.Hamdi, bır ortaalan elema- nı olmasına karşın, nasıl olmuş da 12 gol atabıl- mış^ Hele de bu gollerın yedısının kafa ıle atılma sının sırrı nedır 9 Bır çalışmaöncesı, K Hamdi ıle bunlan konuş- tuk "Futbolda başanmı, Sadı Hoca'ya borçluyum" dıyor K Hamdi K Hamdı'nın sevgı ve saygı ıle söz ettığı "Sadi Hoca". Trabzonspor'un altyapısmda uzun yıllar görev alan Sadı Tekelıoğlu Hamdi, Trabzon- spor'un "minik" takımına seçıldığınde karşısın- da "hoca" olarak Sadı Tekelıoğlu'nu görmus Ta, 1985 yılına kadar Tam 5 yıl, ne oğrenmış ıse "Sadı Hoca"dan oğrenmış "Sadı Hocam, benı çalıştınrken lum antrenman- larda bana kafamı kullanmayı oğrettı. Sankı, lum çalışmalanm kafa ıle gol atma vetenegımı arttır- mak şeklınde geçti. Eh, bıraz da bu konuda yele- negımın oldugunu soyiemeliyim." Ve tarattarlara bır mesajı K Hamdı'nın "Bu yıl, ozledıgimiz, bekledıgımız şampıyon- lugu ne kadar guç de olsa, yakalavacagız..." Futbol Hakem Eğitim Semineri'nde konuşan Şenes Erzik: Hakemlerîmize güveniyoruz10 yıla yakın sureUEFA'da gozlemcilik yaptığım brifrtenJFathol Eederasyonu Başkanı, 'Turk fîakemleri Avrupa'da başarıh olarak tanınıyor'dedi. HAKAN AKARSU Tarabya Otelı'nde Merkez Hakem Ko- mıtesı'nın 1989-90 sezonu hakem eğıtım semınen yapüdı. Semınerın açılış konuş- masını Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzık yaptı Şenes Erzık konuşmasında Türkıye'de kalıcı tesısın olmadığını, bunun ıçın çalış- malar yaptıklarını, 1-2 tesısın antrenörle- nn emnne venlmesı ıçın çalışmalann bas- latıldığına, Rıva'da alınan arazının önıi- muzdekı 25 yılın tesıs ıhtıyacını karşıla- yacak kadar buyuk olduğuna değındı Ay- rıca 10 yıla vakın bır suredır UEFA'da göz lemcılık yaptığım, maçlarda ve maç dışm- dakı semınerlerde Turk hakemlen hakkın- da ıyı konuşmalann yapıldığını belırttı Turk hakemlennın de mutevazı ve karar- lı olmalarını ve hakemlenn dış tanıtımda ne denlı onemlı olduklannı unutmamaları gerektığını vurgulayarak "Hakemlerîmi- ze güveniyoruz" dıyerek sozlerını tamam- ladı Şenes Erzık'ın konuşmasından son- ra hakemlerımızden Hasan Cevlan, Sadık Deda, Yusuf Namoğlu, Ozcan Oal. Erman Toroglu ve lhsan Ture'ye 1990 F1FA ko- kartları takıldı Daha sonra kursuye gelen Merkez Ha- kem Komıtesı Başkanı Prof Tayyıp Ça- lışlar, ılk yarırun genel bır değerlendırme- sını yaparak hakemlenn de hata yapabı leceğanı, ama en az hata ıle bu gunlere gel~ dıklerıne ınandığını soyledıkten sonra ılk yannın aksaklıklannı maddeler halınde sı- raladı 1 Bazı arkadaşlarda kondısyon ye- tersızhğı, 2 Dıagonale uyulmadığı ve mü- sabakaların netıcelerıne etkı etmeyecek hatalar 3 Avantaj uygulamatannda bu- yuk sapmalaı 4 Dırekt ve endırekt vu- ruşlarda ayırım hatalan 5 Sarı kart gor- rouş oyuncuya ıkaz. 6 Menamendon ek- sıklıklen 7 Kastı vakıt gecırmelerın de- ğerlendırılmemesı 8 Bağımsız olarak ka- rar venlmesı gereken pozısyonlarda yan hakemlere bağımlılık 9 Futbolculann du- şuk çorap gıbı kıyafet duzensızlıklen 10 Yan hakemlenn ofsayt pozısyonlarında onemlı yanılgıları 11 Oyun ıçerısmde yal nız topun bulundugu alanın değıl tum ala nın kontrolunun yapılmadığı 12 Topa, ra- kıbe yapılan mudahalelenn doğru süzul- memesı 13 Oyuncularla samımı veya sert dıaloglara gırılnıesı 14 Evsahıbı takım- ların lehıne daha kolav dudük çalınması Sıralanan bu hataların ılk yannın genel hatalan olduğunu, bunu duzeltmek ıçın hakemlerın çaba gostereceğıne ınandığı- nı belırten Prof Çalışlar, ayrıca FIFA ku- rallarının buyük değışıklıklere uğramadı- ğını belırttı Daha sonra MHK Genel Sek- reterı Mazhar Kerestecıoğlu, ıdan koor- dınasvondakı kopukluklara, raporlann geç geldığıne, bu yuzden yenı başlatılan 4 sarı kart uygulamasının yurutmesınde zorluklar çıktığına değındı Bu yenı uygu- lama ıle değışık maçlarda 4 sarı kart alan oyuncuya 1 maç ceza venleceğını belırten Kerestecıoğlu, hakemlenn saha ıçınde dık- tator olmamalarım, kurallann uygulayı- cısı olmalan gerektığını ve kuralın ozunu bemmsemelerı gerektığını belırterek soz- lerını tamamladı Prof Necmettın Erkan, hakem ve fizyolojı konusunda bılgıler ver- dı Konuşmasında hakemm uzenndekı strese değınen Erhan, buna etkı eden ne- denlen, stres faktorunun hakemler uzenn- dekı etkısını açıkladıktan sonra sahâda normal ınsanın performansından 6-10 mısh fazla bu performans gerektığını, bu- nun ıse duzenlı antrenman ıle fızyolojık kapasıtenın zorlanması ve en yuksek du- zeyın yakalanması ıle gerçekleşeceğını be- lırterek sozlennı tamamladı Semınere bu- gun saat 09 45'te Tarabya Oteh'nde devam edılecek sı 3-0 (Urk), Paşabahçe - Gala- tasarav 0-3 (l^rk), Halk Banka- sı - Tuborg 3-1 (1 erk), Sosyal Sı- •gortalar - Makospor 1-3 Kolejlıler - Kurtuluş- 3-1 TOPLU SONUÇLAR FUTBOL — lzmırspor Aydın- spor 0-1, Altınordu - Inegölspor 2-1, Keçıorengucu - Erzunımspor 2-1, Trabzonspor - Merzıfonspor 0-0, İskenderun Sahılspor - Kay- senspor 0-0, Osmanıyespor - Adı- yamanspor 2-0, Boluspor - Cher- no More 2-1 (ozel maç), Adana- spor - Bochum. 1-1 LJtopu: Çukobırbk - Altay 30-22 (l^rk), Etı Büskuvılerı - K Ku»- vetlerı 40-28 (1 erk), Kılıçoğlu Toprakspor - Halk Bankası 23-27 (1 erk), Manısa Vestelspor - TMO 22 20 (lerk), Arçelik - Trabzon 24 Şubaf 23-18 (1 erk), Beşıktaş - Trabzon Ydlıapoı 30-18 (l.erk), Anadolu Unıv - ENKA- spor 21-34 (bayan), Etı Büskuvı- lerı - Pertevnıyal 26-20 (bayan), Halk Bankası - Arçelik 19-22 (ba- yan) KANADALI BAYAN CİMNASTtK- ÇtLER — 14. Commonwealt Ovunlan'nda madalva mucadelesi suruyor. 57 ulkenın katılımıvla gerçekleşen oyunlarda Kanada en basarılı ulke gorunumunde. Onceki gnn yapılan cimnastık yanşmalannda da Kanada Bayan Cımnastik Takımı ulkclerine 4 altın madalya kazandırdı. Yeni Zelanda'nın Auckland kentınde yapılan oyunlarda, Kanada Bayan Cımnastik Takımı'ndan Lori Strong ızleyicilerden en fazla alkışı toplayan bayan sporcuydu. Kanada Bayan Cımnastik Takımı, programlannı buyuk bir başanvla sergıleverek haklı bır bmncılık aldılar. TıENIS Lendl-Edberg fınali oynuyor Graf yine şampiyon 3 milyon dolar toplam odüllu Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda E Alman Steffi Graf ABD'li Fernandez'i yenerek şampiyon oldu. Spor Servıa — Avustralya Açık Tenıs Turnuvası BayanUr Fınalı'nde ABD'li Mary Joe Fer- nandez'i 2-0 mağlup eden Steffi Graf, son 2 yılda olduğu gıbı bır kez daha Avustralya Açık Tenıs Turnuvası'nı kazandı Fınale gelene kadar yalnızca ya- n finalde 1 set veren Steffi Graf, turnuva oncesı herkes tarafından favon gostenlıyordu Dunyasıra- lamasında 2 numarada bulunan ABD'li Navratılova'run olmayışı ve sıralamada 3 numarada bulu- nan Arjantınlı Sabatını'nın 2 tur- da sakatlanarak turnuva dışı kal- ması, GraPm şansını arttırdı Yı- ne de Graf, kolay bır şampıyon- luk almadı Yarı finalde Sukova ıle oynadı ve maçı 2 1 almasına rağmen oldukça zor anlar yaşadı Fınalde ıse F Alman Porvvık'ı ele- yen Fernandez vardı Graf'ın kar- şısında Graf, maçı 6-4 ve 6-3'luk setlerle aldı ve arka arkaya 3 Grand Slam Turnuvası'nı, son 9 Grand Slam'da da 8 şampıyon- luğunu kazandı, ama hayranları- na oldukça heyecanlı dakıkalar yaşattı Turnuvanın dun oynanan çıft erkekler fınalını ıse G Afnkalı Pıeter Aldrıch Danıe Vı'sser çıttı, Kanadalı Grant Connell-Gleen Mıchıbata çıftını 3-1 yenerek ka- zandı Erkekler finali bugiin oynanıyor Tek erkekler finalınde ıse tur- nuvanın 1 numaralı serı başı Çek îvan'Lendl, turnuvamn 3 numa- ralı serı başı Isveçh Stefan Edberg ıle bugun karşı karşıya gelıyor Lendl, ABD'h Pugh u 3-0, lspaıı- yol Carbonell'ı 3-0, Çek Nova- çek'ı 3-1, Avustralyalı Youl'u 3-1 ve Sovyet Chersakov'u 3-1 yene- rek varı fınale çıktı Yan finalde ıse bu yıbn sonunda tenısı bıraka- cağıru açıklayan Fransız Yannıck Noah'ı 6-4, 6-1, 6-2'lık setlerle 3-0 yendı Edbeıg Avustralyalı An- derson'u 3-0 yenerek başladığı fı- nal volculuğuna, F Alman Kuh- nen'ı 3-0, ABD'li Chamberlm'ı 3-0, Isveçlı Svenson'u 3-1 ve ABD'h Wheaton'u 3 1 yenerek devam ettı Yan finalde Becker'ı eleyen Wüander ıle karşılaşan Ed- berg, onu da çok iyı bır oyun çı- kartarak 6-1 ve 6-1 ve 6-2'lık set- lerle 3-0 mağlup ettı İZMİR'den HUSEYÎN ÖZIRMAK 1. Koşu: F- 4. Merterguzelı, P 2 Çerkez S 3 Kayra 2. Koşu: F 1 Moun Amour, P 5 Chıco. S 6 Sen ve Ben 3. Koşu: F Beyazmartı, P 6 Berkoç, S 2 Sıphı 4. Koşu: F 3 Varol 1, PP 2 lCurşo P 1 Nırvana, S 7 Ye- nıçerı 5. Koşu: F 8 Kardelen, PP 9 Lady Jennıonne P 1 Bevlerbe- yı, S 5 Ceren 6. Koşu: F 2 Pıkar, PP 9 Chamra P 4 Zakabuy, b 8 Cengıde 7. Koşu: F 5 Antıka, PP 4 Al- yurt, P 2 Muradıye, S 1 Mu- ge5 5 1 [541155 2. ligde derby maçı Eyüp- Bakırköy karşı karşıya Spor Servisi — Turkıye lıgı- nın ıkıncı yarısının "dev maçı" bugun saat 13.30'da lıder Bakır- kov ıle amansız ızleyıcısı Emlak Bankası Eyup arasında oynana- cak. Lıge kotü bır başlangıç yapa- rak arka arkaya 7 haftada 13 puan kaybeden Emlak Bankası Eyup'un son haftalarda ust u»- te aldığı başarıh sonuçlarla lıg ıkıncılığme yerleşerek, lıder Ba- kırköyspor'u zorlaması bugun- ku maçın önemını ve heyecanı- nı doruk noktasına yukselttı tlk yanda Bakırköyspor'un 6-1 ga- Iıp gelmesının rövanşı nıtehğını taşıyan bu onemlı karşılaşmanın hakemlığını Ozcan Oal yapa- cak Taktiği Dinçer verecek Geçen hafta hayatı bır beyın amelıyatı geçıren ve taburcu olan, Eytlpspor'un başarıh tek- nık dırektöru Adnan Dinçer, maça ambulans ve doktor eşlı- ğınde gelecek Karşılaşma öncesı futbolcularıyla konuşmak arzu- sunda olduğunu belırten Adnan Dinçer, "Bakırkovspor ile ohım kalım maçı yapacağız. Bu ma- çın takhğını hazırladım. Soyun- ma odasında gereklı açıklama- lan yaptıktan sonra stattan avnlaragım" dedı Bakırköyspor Teknık Dırek- toru Erdem Tugal ıse rakıplen- nı çok ıyı tamdıklannı ışaret ederek, "Bakırkovspor şu anda formunun zırvesındedır Tek de- zavantajı Eyup sahasının toprak zeminidir" şeklınde konuştu Seba: LiderUğin sevincini yaşıyorum Spor Servisi — Beşıktaş Dı- van Kurulu loplantısı, dun Ful- ya Tesıslen'nde vapıldı Beşıktaş Kulubu Başkanı Su- leyman Seba, şu anda lıderlığın sevıncını yaşadığını belırterek, "Başanmızın devam elmesi, birtık-beraberlik ve huzur orta- mına bağlı" dedı Suleyman Seba, ıkıncı yanda zorlu bır fiksturlen bulunduğu- nu kaydederek, sozlerını şöyle sürdurdü "Bunun yanı sıra, Federasyon Kupası maçlan da zor geçecek. TRT'nın maçlan naklen verme- sınden dolayı kulup olarak mag- dur oluvoruz. Şu anda futbolda liderlığın mutlulugunu yasıyo- nız. Bunun devam etmesı için, bıriik-beraberlık ve huzur orta- mının olması şarttır. Aynca, Pendik TesısJen'nin hizmete gır- mesivle, denız sporiannda da fa- aliyele geçecegız." Seba ayrıca, kendısı aleyhm- de yapılan eleştınlere saygı duy- duğunu ve herkesın fıknnı söy- lemekte serbest olduğunu söyle- dı Bu arada, bazı dıvan kurulu üyelenmn, teknık dırektor Mıl- ne aleyhınde konuşması uyeler arasında tartışmalara yol açtı Öte yandan, Sıyah-Beyazlı futbolculann daha çağdaş bır eğıtım yapmaları ıçın, Ingılızce öğrenmelenmn sağlanacağı bıl- dırıldı Giinün programı FUTBOL 2. LİG Dıyarbakır - Şekerspor (Ela- zıg), Bulancak - S Beykoz (Gi- resun), Kartal - Gıresun^ Kası- mpaşa - Karagümrük, Bartın - Çarsamba, Kutahya - Karabuk, BASKETBOL İsUnbul Lutfi Kırdar Sakmu: 15 00 Beşıktaş - Çukurova 16 30 Fenerbahçe - S Beykoz G.Antep Kâmü Ocak Sakmu: 13 30 Bealen İTU VOLEYBOL lstanbul (Burhan Felek): 10 00 Arçehk - Ist Ünıv. (Bayan) 11 30 G Saray - E.Başı (Bayan) 13 00 Arçelık - Z Bankası (1 Erk ) Ankara (Selım Sırrı): 13 00 Emlak Ban -Tuborg (1. Erk) 14 30 H Bankası - K.Yaka Izmir (Atatnrk): 11 00 K Yaka - G Sıgorta MASATENİSİ lstanbul (Tozkoparan Spor Salonu): 10 00 F Bahçe-K K.Gücü (Erkek) ELTOPU Baglarfoaşı Spor Salonu: 10 15 Ferıkoy - Teletaş 12 00 Beşıtaş - 24 Şubat 13 30 Arçehk - Yalıspor 15 00 Moda - THY 16 15 YeşılyHrt - Tekel 17 30 Tekel - S Sırkecı 18 45 Ataköv - Tekel At yanşı sonuçlan • Spor Servısı — Dunku Adana altılısı 7/3/5/2/3/9 bıçımınde sona erdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle