18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Türk Bankacılık Sistemi'ne Pamukbonk'ın yeni bir hizmetidir. PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 66. Yıl; Sa>ı: 23505 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL. <KDV <,„*,» 28 Ocak 1990 Pazar Azerbaycan mitingleri Ulkücüler sahnedeKars'ta butun partılerin desteği ile 20 bin kişinın katıldığı mitıngde, Azerbavcan olayları kınanırken, Ankara, Izmir, Mersin, Trabzon, Erzurum, Kınkkale \e Ordu mitingleri, ulkuculerin gosterısine donuştu. Yurtdışında da gosterıler yapıldı. İzmir'de MÇP'nin mıtınginde konuşan Turkeş, 'Hepimiz bır bedeni oluşturuyoruz.Bubedenın bir yeri yara aldı mı,her yerinden acılar hissedilir'dedi.Bursa'da 39 kişı tutuklandı. Haber Merkezı — Azerbaycan ola\larını kına\an mıtıng %e gos terıler, dun de başta Kars olmak uzere, Ankara, Izmır, Mersin Kı- rıkkale, Trabzon, Erzurum, Ter can ve Ordu'da surdu Mıtıngle- rın çoğu \ıne MHP ve ulkucule rın gosterısı şeklınde ge^tı \1ÇP Genel Başkanı Mpaslan Turkeş. "4zerba>can olayian, Sov>etle- rın ıç meselesı degıl, ınsanlık meselesıdır" dedı Trabzon'da AZERBAYCAN Halk cephesi ANAP bınasına \uruven gösterı- uler, "Hukumel ıstıfa"', "L'\u- >an hukumet ısletnı>oruz" dıve bağırdılar Bursa'da, Azerbavcan olavlannı protesto sırasında kar- şıt goruşlu oğrenuler arasında çı- kan vatışmadan sonra gozaltına alınanlardan 39 u tutuklandı Av- rupa'nın ye^ıtlı ulkelennde ıse Azerıler \e Turkler gosterı vaptı- lar (Arkası Sa. 14. Su. 1de) öügörüşme önerdi Azerbaycan Halk Cephesı, Moskova'>a yaptığı goruşme onerısınde, Sovyeı Bırlıklerı cumhunvetten çekıldığı takdırde, ulkede kanun ve duzenı sağlama>a hazırolduklarını bıldırdı. 14. Sayfada İranlı gazeteci-yazar Amir TaherL Litvanya'ya opucuk, Bakü'ye tank Elbette son olavlarla bırlıkte bağımsızlık meselesı de masanın ustune yatırıldı. Ne ıstıyorsunuz? Evınızde oturu>orsunuz ve tanklar ustunuze gelıyor. SABETAY VAROL'un soyleşisi 6. Sayfada 4 Tüzük Kurultayı'nda konuşan Erdal înönü'nün SHP'lilere çağrısu Güven vermelfyizl VUI11İU b İ H İ k Baykal'la birlikte kurultay safonuna giren Erdal İnönü, çiçek ve konfeti yağmuruna tutuldu. SHP lideri, açış konuşmasında 'yeni kadromuz SHP'nin uyumlu bir birlik içinde olduğunu göstermelidir' dedi. İnönü, Özal'ın Çankaya'da oturamayacağını öne sıirdu. Yenilikçi grubun lideri Günay, konuşmasında Baykal ve parti yönetimini sert bir dille eleştirdi. CÜNEYT ARCAYÜRE ' yazıyor I k l l İ S t e Genel başkan ve 11 kadın 44 parti meclisi üyesinin belirlenmesi için Genel Başkan İnönü ile Genel Sekreter Baykal anlaştı. Yenilikçi Sosyaldemokratlar açıkta kaldı. 'Yenilikçiler' Ertuğrul Günay başkanlığında ayrı liste hazırlıyor. Fuat Atalay ve doğulu delegeler 'partiden ayrılan ve ihraç edilen kadroların dönuşünün sağlanması için' kurultaya bir öneri sunacak. 6. Sayfada Kurultayı Bütünleştiren Lıderle genel sekreter arasındakı uzlasma teorısı, dun sabah henuz değennı yıtırmemıstı Çesıtlı \ varsayımlar one suruluyor, ; omeğın Inonu nun 9 yeni ısım verdığı belırtılıyordu 14. Sayfada ANKARA'dan HİKMET ÇETİNKAYA İlk Gün Parti meclısı secımlennde buyuk olasılıkla ıkı lıste çıkacaktı Bır uçuncu lıste de olabılırdı Inonu ve Baykal"ın ortak lıstelerını 'anahtar yontemı'yle delmek ıcın çalısmalar yoğun bıcımde suruyor 14. Sayfada KURULTAYDAN IZLENIMLER ALİ SİRMEN'in yazısı 3. Sayfada KURULTAY NOTLARI BİRLİKTE CELDİLER — SHP'nin seçimli kuraltayının vapıldıgı Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'na Genel'Başkan Erdal Inonu ile VECDİ SEVİb'İn yaZISI Genel Sekreter Deniz Ba.vkal bırlikte gırdıler. Çiçek ve konfeti >agmuru altında salonda tur atan tnonu ve Bavkal, uzun sure alkışlan- 6. Sayfada dılar. Inönu >aptığı konuşmada "SHP'nin birlik içinde olduğunu goslermelivu, halka umit »ermelıvız" dedi (Fotograf: Banş Bil) NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner Cumhuriyei'in sorularını yanıtladı Avrupa NATO'suz kıırulmaz' P A Z A R K 0 N U G U 1 Eyren'in Çankaya uyarılanna ÖzaVın yanıîu Tforum yok!Cumhurbaşkanı Turgut Ozal 'nereden buldun' yasasına karşı olduğunu belirterek, "Bu yasa çıkarsa memur iş yapmaz. Yasanın oteki hizmetleri de kapsaması gerekir. Sendikacıları, gazetecileri mesela" dedi. AHMET TAN HOLSTON— Cumhurbaşkanı Ozal ile Turkı>e'\e hareketınden once oteldekı odasında konuşuvo- ruz Faks ile gevılen Cumhurıvet'- ın bırınu sa>fasını gostererek, "E>ren. Ozal'ı Çankaya için uvarmıştı" haberını okuvorum Evren'ın kendısıne, "Ada\ olur- sanız kaos çıkar" dedığını. adav- lığıru aı,ıklamasından sonra da 'partinin iç ışlerı ile ugraşmavın' >olunda uvarıda bulunduğu ha- bennı "Bu konudakı haber ıçın bır >orumunuz >ok mu?" dıve soru >orum "Ha>ır" dıvor "Pekı" dıyorum "Bir yoru- munuz olmadıgını ve sovledikle- rinızı >azabılır mmm?" "Tabıı" dıvor, Yazm' Cumhurbaşkanı Ozal, Hous- ton'dakı son gununu muze ve çar- >ı gezerek geçırdı Sağlık kontro- lunun iyi çıkmasının kevfını çıka- rır gıbıvdı Semra Hanım vanın da değıldı Gazeteci katılesını de atlatmıştı Ama bız FBI'nın korumasını bıraz ^ansla asma>ı becerdık Ozal'ın Doğa Tanhı Muzesı gezı- sıne katıldık, "Ijzaydan Dunva- nın Gorunuşu" konulu bır filmı bırlıkıe ızledık Fılmden ^ok, tıl- mın, dev perdeden, devleşen ses- lerle vansıtılması gervekten etkı- levıcıvdı Cumhurba^kanı daha ^.onra avnısı Istanbul Atakov'de vapılan "Gallena" adlı ah^verış merkezı m gezdı Burada elektronık cıhaz- lar satan bır mağazada uzun sure aletlerı ınceledı Elektronık cep (Arkası Sa. 17, Su. 4'te) DR SADIK \HMET IÇIN PROTESTO 3. Sayfada \ ATO'nun en vuksek makamma getırılen ılk Alman vatandaşı sıfaıım laşnan Manfred Horner, 'A\rupa Evı'nı, Doğu A\rupa'dakı gelışmelerı, Sovyel lehdıdı, Turktve'nm son gehşmeler ışığmda \'A TO ıçındekı \en \e geleceğe üışkm konumunu anlattı L 1 ATO onumuzdeki on yıl içinde nemli bir rol oynayacaktır. Bunun uç nedeni var. Her şeyden once okyanus otesi bu bağa ihtiyacımız var. İkincisi, Batı politikasının biçimlendirildiği, yön verildiği bir forum olarak NATO'ya ihtiyaç var. Üçuncusu de, değişen dunyada bir istikrar kutbu olarak kalabilmek için ittifaka ihtiyacımız var. Turkiye jeo-politik, tarihi, siyasi ve askeri nedenlerden oturu; ıttifakın en onemli ortaklarından biri olmak konumunu surdurmektedir. Turkiye'nin jeo-politik oneminin artacağını soyleyebilirim. Orta Avrupa'daki karşıtlaşma ortamı kalktığı olçude; diğer kriz bölgeleri on plana çıkacaktır. NİLGÜN CERRAHOGLU'nun soyleşisi 12. Sayfada POLISE SALDIRI — Bevazıt'lan LaldiŞe yuruyen Rosterıciler, 6 polis otosunu tahrip etti ve caddevi ateşe verdıler, 2 gosterıcı varalandı. (Fotograf: Nıhat Halıcı) Korsan göstericiler polisle çatıştıİstanbul Haber Servısı — Demokratık kıtle orgutlerıne vapılan baskıları protesto ettıklerını so>leven kalabalık bır grup dun Lalelı'de korsan gosterı vaptı Gosterıeılerın uzerıne aravlarını surerek e\lerm sona erdırmek ıste>en polısler taşlı sopalı muka\emetle karşılaştı Polısın de otomatık sılahlarla karşılık vermesı uzerıne Lalelı ka\şağı çatışma alanına dondu, 6 pohs otosu tamamen tahnp oldu, polıs memurları varalandı Gosterıcı gruptan polısın açtığı ateş uzerıne varalanan ıkı kışı ıse arkadaşları tarafından olav verınden goturuldu Gosterıeılerın vuruvuşu saat 12 00 sıralarında Be>azıt kavşağından başladı "Soz, karar ve orgutlenme hakkımız engellenemez, demokratık kıtle orgutleri uzerındekı keyfı baslulara son. Oevrımci Sol guçler" >azıh bır pankartla vuruven vakla;ık 500 kışılık kıtle, >ola vanıcı madde dokerek tutuşturdu Ulaşımı kesen gosterıcı grup daha sonra Lalelı vonune doğru jurumeve başladı "De>rımcı Sol guçler" ımzalı bıldırıler atan "\aşasın Devrimcı Sol guçlerin raucadelesi", "Kahrolsun faşizm, vaşasın mucadelemiz" sloganlannı kullanan gosterıcı gruba ters >onden gelen bır polıs otosu edebıvat fakultesı onunde mudahale etmek ıstedı GosteriLiler, uzerılerıne yonelen aracı taş ve sopalarla tahnp ettıler. \uru>uşe de\am eden gObterıcılere Lalelı kassağında polıs ateş açarak mudahale ettı Göstericiler. bu araçlara da taş ve ^.opalarla »aldırdılar Polıs araçları gerı çekılırken toplam 6 polıs araunın tamamen tahnp olduğu goruldu Ara sokaklara >onelerek dağılan gosterıcılerden ıkısının polısın açtığı ateş sonucu >aralandığı goruldu Madrid'den Piano Bar'da 'klark' MI.NE G. SAULNIER Klarkçı Lenor, ıkı şarkı arasında bıryantınlı saçlannı sıvazlayarak az sonra soyleyeceklerının onemını belırtmek ıçın hafıfçe oksurdu New York'tan Feminist tarih anlayışı ŞEBNEM ATtYAS Tarıhçı Marıja Gımbutas, Yunan Banş Kuşu Tannçası'nın sılahlı, savaş başhklı Atına tanrısı halıne getınldığını ortava çıkardı Tirarîdan Dünyadan habersiz gibi STELYO BERBERAKİS Tıran'da kımınle konuşsak Enver Hoca ve venı lıder Ramız Alıa'nın 'vucelığınden' soz ediyor. Zürih'ten Isviçreli- leştirilenler DOĞAN ABALIOĞLU 2. Dunya Savaşı'ndan sonra Isvıçre uyruğuna geçenlenn çoğunluğunu Doğu Bloku ulkelennden bır yolunu bulup buraya kapağı atanlar oluşturuyor Belgrad'dan Büyükküçük 20 bin dinar ÜMİT ASLANBAY Belgradlılar yuzbinlerle ıfade edilen enflasyona rağmen luks tuketım mağazalarını hıç boş bırakmıyorlar Ortalama gelır 2.500 dolar çunku. Boston'dan AnnabelLee NEDİM GLRSEL Yuksek sesle şarkı soyleyen ayyaşlar, gemıci fenerlerı, esrar ve huzun, her şey, evet her şey, yuz seksen vıl once bu kentte doğan Edgar Alan Poe'yu anımsatıvor 10. Sayfada Iyi pazarlar! Cumhuriyet DERGİ'de bu hafta Öykusunu yitirmiş fotoğraflar: 19. yuzyılın sonlanndan 30'lu yıllara, bir ailenin yaşamı... ÇOPLUKTEN BIR TARIH ÇIKTI Arfca Sayfada Sadık Ahmet Olayı. \\•ır ınsanın etnık kulturel ya da dınsel kımlığını serbestce dıle getırmesınden daha doğal ne olabılır kı 9 Neyse odur ınsan' Kendını nas I goruyor ve hıssedıycrsa oy- le olabılmelıdır Kımse karısamaz, karısmamalıdır buna Bu yuzden cezalandırılamaz ınsanlar Boylesı bır ceza cağımıza yakışmaz, en te- mel ınsan haklanndan bırının hıce sayılma- sıdır Bu acıdan komsumuz Yunanıstan geçen cuma gunu buyuk bır yara aldı hatta ınsan haklanndan sınıfta kaldığı soylenebılır Cun- ku iKi Yunan vatandaşı Turkluklerını vurgu- ladıkları gerekcesıyle hapıs cezasına mah- kûm edılebıldıler bu ulkede Batı Trakya da, Yunanıstan'ın Gumulcıne (Arkası Sa. 17, Su. l'de) • Romanya'da hesaplaşma Çavuşesku'nun 4 ust duzevdekı \ardımcısının \argılanmasına başlandı 3. Sayfada • Ekonomi Dosyası Ankara televızyonunun hazırladığı ve ılkı bu gece yayımlanacak programdu, '24 Ocak' tartışılacak 4. Sayfada • Eskiden yenıye en iyiler 'Bır \umara Dunva Lıstelerınde' programlan u\rı kanallarda avnı gun ekrana gelnor 4. Sasfada • Türk sineması 'Gokçe Çiçek' adlı fılm bugun Tv 2'de ekranda Başrollerde Hulva Koçvığıt ve Serdar Gokhan var 4. Sayfada • Anıt-mezar Mıınar Erdal Solgucu, Ytlmaz Gune\ anıı-mezarını bır sonsuzluk e\ ı olarak tasarladı 5. Sayfada • Gorkemlı anma Parıs'ın Zenııh Salonu'nda duzenlenen Yılmaz Gune\ 'ı anma toplantısına 7 bin kışı katıldı 5. Sayfada • 3 büyükler el ele Fenerbahçe, Galatasara\ ve Beşıktaş irans f er, naklen yayın ve bıleı konusunda bır aravu geldı Sporda • E.Eyup-Bakırkoy Ikmcı lıgde gı>nun onemli n,a<,ı. E E\up \e Bakırkov arasında Mcıç! hakem Ozcan Oal voneıetek Spor'da • Herkese mucevher Taktıt moda dunvasında her zaman vardı, bıtndan sonra da var Onlemek olanaksız Herkes bırbınnı laklıı ednor 4rka Sayfada • Konyaaltı'na otel iznı Antaha Çe\rt Gonultulert \e )esıller Partısı karaıı proıesto eıınek ıçın bugun 'Lçurıma rahaı uçsun' pıknıgı duzentıyorlar Arka Sa\)ada GOZLEM UGUR 3VIUMCU Duman! SHP kurultayının yapıldığı Selım Sırrı Tarcan Spor Salo- nu tıka basa dolmustu Sıgara dumanından da goz gozu gormuyordu Oyle kı Kurultay Başkanı Hasan Fehmı Gunes delege- lerden gelen yakınma dılekcelerınden soz etmek zorunda kaldı Sa. 17, Su. "de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle