18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KE1YFYÂŞAM 28 OCAK 1990 t SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ Stephen Frears YALNIZ BİR HAFTA IÇIN. Benim Güzel Çamaşırhanem29 Ocak Pjcartesi'njien ıtıbaren BEYOGLU SINEMASI'nda. İstıklalCad. 140 ©15132 40 Seanslar 1200*14 15-16.30 »19 00 «21 15 ISTANBULRLMAJANSI "Karanlık satalarda Geleceğiniz varsa. göreceğiniz de var! Hayal ettiğiniz hayaletler hayal perdesinde. HAYALET^AVCILARI II GHnSTBUSTERSll SLvMfRA» 1AKXDU« Pl»o»J EMEK 14TM a 12.00 14 15 1630 184S 2100 KKI*4yREKS»01121200 u 15.14.30 1845 21 15 TopktpSUR«9(7121130 1345 1600 1815 2045 AkJjrayYlOC5»»«1»!t3C M.0C 16JO 1900.2115 Bafcatay°.ENK»721lt}1l00 13.00 '500 1700.19:00.2)15 «J*M«ÜN127 7tSeı215 1430 1645 19.00 2145 lanklZMlR2142C1 1215 1430 16 45 19.00 21 15 STEVEN SPELBERGDEN zaman kavramını altüst eden bir kurgu bilim filmi... OtııırKır» GAZI H7 « 65 II 00-1100-15.00-17 15-1130-21 45 Bey^luLALE I49 2S24 1130 1130-15.30-1730-1530-21 30 Suadryc-ATlANTk Kadrköy AS Bakırfcdy 74 Beyogkı-ATLAS Sinanalarda (356-4370) (336-0050) (572-0444) (143-7576) Akıaray-KRISTALı 588-4453) 11 30 Beşfctas-YUMURCAK Ankan-METROPOL Adana-SUN (161-0191) (125-7478) (13-1051) 1100 1100 1100 12O0 1330 1Z00 12-15 1130 ^ r ^ r ı NMIONAI PICTI RE> 1330 1330 1330 14 15 15 30 1415 14 30 14 15 16-00 1600 1600 -1630 1750 1630 1645 1645 4 1830 1830 1830 1845 1930 18 45 1900 1915 2 1 » 2 1 » 2 1 » 21 15 2i 30 21 15 21 15 21 15 AUMVHBM.PICn« KARŞI TİYATRO AHMETUÛURLU 1KEYE CUMA CTESl ~K - ><EM«SI 14O 7 3 0 0 < U1M HI$THI CONNOT HOFFMAN AİLE BAÖLARI FAMILY BUSINESS < Yon SıdneyLUMET § Seyojlu OUNVA 1499361 * HarbtyeAS 1476315 V Kadıko.OCAK 33637 79 8ak koyRENK 572 8 63 DZENFiLM DEN HAFTANIN FILMLERI KONTROLSUZ TUTKUNUN GERÇEK HIKAYESI KIM BASINGER MICKEY ROURKE YÛN ADRIAN LYNE Beyojlu SIKEPOP 143 70 71/1Z0O-14 IM63O-1B4S-21 00 Kadıkir MOOA 337 01 28/11 00-1330-16Ofr!900-?1 30 CuiîberlıUI SAFAK 1 516 tt 6011 30-14 00 16 30 19.00-2! 15 HÜRKA1V SYLVESTER STALLONE "MA VI AY'ın sempatik Davidi BRUCE VVILLIS DIE HARD ZOR ÖLÜM ALAN RICKMAN • ALEXANDER GODUNOV Yon: JOHN MC TİERNAN Sl«ll StTE 147 69 47/11.00-13.45 «JO-19 15-21.45 tadıköy S»FYYA JJ6 06 «2/11 00-13 JO-16 00-19 00-21 JO _ Çembct *as SAFAK 2 516 26 6011 0f>133O-'S00-18JO-21 00 \ Fmdılızoda NİLSÖl 5«6 12 M'11 j » 13J0 1«İ)O-H3O 2100 % KorogOmrü» STAD 521 04 O»/11JO-1« »5-16^S-19JO-2145 8. HAFTA Pangam İMCİ 140 45 »5 11 00-13JO-16 0O-H.3O-21 15 HURKAN LOCKUP Sylvester Stallone Kartal B«>todly» Sln»ması 353 37 78 1100-14.00-16.00-18 00-20 00 Stoemada teknığin mucfzesı Ibudtstonf Plctures ve Steven Sptelberg sunar Bir Robert Zemeciıs fılmi •*yo$tu BEYOÖIU 151 33 40 1100-14 1S-14JO-19S0-21 15 laaJlköylCARYA.542 11 72 11.00-13.30-16.00-1 SJO-2100 KSM-KADKÖY KULIOR SANAT MBKEZİ 346 01 42 Yalna 10.00 Smruında TATIL GELDI Derslere Hayır! KORUKENT'e EVET! Somestr geldi. Bir nefes alın Ister 800 m2 'lik kapalı pistte Artisük Paten, ıster 400 m2 'lik açık pistte Hokey' • öğretmenlen eşlıgınde 20 kışıden az olma\an okul gruplanna % 50 ındınm • Cumartesı Pazar Buz Patenı ve Tenıs kurslan • Somestr taülınde 2 hafta pazartesı, sah perşembe cuma 10-11 arası hızlandınlmış kurslar • Aynca Buz Patenı Yuzme ve Tenıse 10 taksıtte asıl uvelık kayıtlan suruyor Hemen Korukent'e... Konıkent Rekreasyon Merkezı Etıler kavşagı Levent OrtakSv >olu tstanbul Tel Santral 175 12 26-27 Buz Paten 166 69 79-175 14 47 Restoran ve Havuz 166 44 33 • Unlu Jazzcı CHARLIE PARKER ın Hayatt Y o n e t m e n C L I N T EASTWOOD FOREST VVHITAKER DIANA VENORA • '988 Cannes Hm Festıvah tn ,ı Aktoı ve • Ses Kal fesı UsiLn Teknık Cdultı • f f / y Yoieımen WLDEN GICBE Beyoglu FİTAŞ CEP SALONU 149 01 66 1U0-14.45-1&00-2100 • Butılm 29 Ocak a kadar oynayacaktır SİNEMASEVERLERE ÇOK OZEl BİR FİLM 5. HAFTA L'OURS THEBEAR BtR SEVGt FtLMÎ — JKAN JACQÜES ANNAUD —^_ «GCLr\ ADI nın \onetmenı Beytglu FIT»S 149 01 66 12 00-I4L 1^1638 18 45-21 15 KSM KAIDKOY KULTUB SAttAT HfRK£7! 346 01 4? 349 09 83 12 08-14 15-16JO-1SJI0-21 15 KÜLTÜR MERKEZİ 158 M 17 •19S8 VBnocMt FBH FostrvMi EN İYI (ADIN OYUNOJ oduki •1988 ALTM KURE ödukl • Ingiu Kratyet Aiesı OZEL odukJ iMADAME SOUSATZKAl AYŞE ROMEYUVVE BOHM ŞENERŞEN YASEMINişlelme PENTA FİLM 151 09 80-149 57 05 ALİ POTIIAZOClU TIYATPOSU ÇILGINLAR KULÜBÜ Vö2an Jean Poıret Salı-Çar» Perş Cuma 21 OO Ctesl 15 00-2100 Pazar 1500-1830 Sırjstlvıltf TasımlM 46 75 151 43 65 YENİ TİYATRO GECE KONDULAR Yön \3!&ı Kun Derloen M Esefoglu Her P lesı Saat 20 00'de Tevfik Gelenbe Tiyatrosuada 336 21 03 İDİL ABLA COCUK TİYATROSU İDİL YA2GAN MASALİSTAN MOzik REVMAN EBAY Yaz., Vöfl HİLAİÇELENK Her pazar 13 30 da levflk G«tanbe rıyatta Salonu »AHAPtYt Gly>tel336 21 03 TİYATRO ELELE Çocuk « ı Genclık Trfjtrcuu KARGADAN ÇIKTIK YOLA DonSı rnûzMI çocı* oyunu Yazan-YSn Mutlata Aslan AKM Stnema Soloou ISTANBUL DEVLET TİYATROSU 30 OCAK 1990 tarıhınden ıtıboren TAKSIM SAHNESI NDE Memet Baydur YANGIN YERİNDE ORKİDELER Yöneten Can Gurzap Dekor Ethem Özbora Kostüm Serpıl Tezcan Işık. Aytıan Güldağları OYNAYANLAR Metın Belgın Levenl öktem Ayda Yüngül. MAIı Kaptanlar. Gönen Bozbey, Sadrettin Kılıç 30 31 Ocak 1 2,3,4 Şubal 6 789.10,11 Şubat BİMter Taksim Sahnesi'nde Sahftadır Tel 149 69 44 ISTANBUL DEVLET TİYATROSU TAKSİM SAHNE5I (149 69 44) (Sd Çar} 1900 Per Cum 2030 Cmt 15W 1900 Pa2 1500) km Nesm YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yoneten Kenan Isık Muzık Tımur Seicuk 23.24 25 26 27 28 Ocak Menet Baydur YANGIN YERİNDE ORKİDELER Vonetm C M Gurzap 30 31 Ocak 2.3 4 Subal Ksenya Kaleçerjpulu ODİSSİNBAD Çevıren Sulı 8o: Yonelen F»k Erttner 27 28 Ocak |11 001 • Serpıl Akıllıoglu AKM BÜYUK SAION (151 66 00 254) (Cmt 2130 S>O2 1400 1900) Leonard Berntlem BATI YAKASININ HİKAYESİ Yazan ArthLr Lıurents Cevıren Alev Vamac ronet» Hancy flhodes Koreogralı Scdelhe ArcHöold Orkestra Selı Babur Tangur ?7 28Qcak 3 4 Şubal AKM OOA TTYATROSU (151 54 00'254) (Suor 19 00 Mot 1o t») Kensn Isık BEBEK UYKUSU Vocıeten Kenjr Isık 23 24 25 26 Ocak Turın Ollazoglu GARDİYAN Yonelen Alev Seztf 27 28 29 3031 Ocak 1 Z.3 4 $j*bat Salıh Kılyan KÜÇÜK NASRETTtN PALYAÇOLAR Yoneten Fatlc Ertener 4 5 Suta! (î: OOt Muzık Peymar t ay 27 28 Ocak 3 4 Sotat AyrıCO IMel Sdıf Voklcoıama loksım 151 15 71 Voklcotamo Suodıye 340 90 90 Gatletıa Dontfma Surosu 559 95 60 1104 Metlenmtz hef solı tfa hoftolıfc olorok sotng sunuluf PERA 146 97 38-132 64 26 DORMEN % TİYATROSU Pers Cuma 19 00 C lesı 15 00 18 00 ROSSMBOI oniTtnnou 146 80 91 SahZlOOCteel 1800 I T ü VAKH KÜLTÜR /SANAT ETKİNLİKLERİ HÜSNÜ ONARANPn ınn Rpsıidlı J^utıat IMll Saal İH lıli IT U Moçka Kompvjsu & Anfis 143 72 47 BLKUNMAZ TİYATRO İSTANBUL Yazan Saıl Faık Azız Sarva* Yön. HJîümi Buluamaz 30 Ocak Sah Saat. 1500 CcmbcrlıUt Bsın «sainte 151 a 90 Tiyıtru kursu kjyıtlın imm (taekııtir YEDITtP>E OYUNCULARI Pers 21 1= C a 530-21 15 C « 1' i" Pa a 1 ^r rtERRtrm BRI vo so«^ KOMEDI 2 BÖLUM * f ° PEPSIK V I A K BCUZ »KTAI/CtM MnO/HAM ÇftMA* K>sD«KO> HALK r â 345 6C6"" BAKIHKÛY BELEDİYE TİVATBOSU M • I SEZEK e«6C«» / cı.sı a./:« / • i F i ı E»e» / Şubat Ayı SoinÇorş-Perş 20 M incırtı Cad No 68 Bakırkfty 572 64 39 KENTERLEROE Son 2 Oyan 29 Ocak Ptesj 19 00-21 15 Bıletler t yatrı gıscs nden »glananlif BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROSU HALDUN TANER ZİLLİ Çalgıh Şarkılı Gulünçlu Ibret Yoneten Taner Etarias AdUe Na?ıt Kullur Martıerı Tel 5 7 2 6 4 3 3 Cuma 20 30 C te» Pızar 15 00 18 00 GENÇ-SEYİRCİ TİYATROSU Pantotonlu Bulut MAYAKOVSKI YiğrtTuncay 24 Ocaktın rtibatrttı Çvı !600Pazır 18 30 Dostlar Hyatrosu nda 144 81 37 Istiklal Cad No: 140 Tel-1511865-66 Ferhan Şensoy'un SOYUT PADİŞAH Far>-ı âli * Cunu 21.00 C t«ti-Pazw 15.30-H 30 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy 500 Ovun Çar» 15 30 Pers 21 00 BEYOGLU KUÇÜK SAHNE 143 64 17 144 43 ?7 Fertıan Şemoy un ÎSTANBUL'U SATIYORUM Münir Ozkul Erol Günaydın 258 Ovun Solı21 00 Ç»rj 2100 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy un AŞKIN CÖZÜNE CÖZLÜK Yön Rasim Oztekin Müz Arif Erkın P t«i 21 00 SON 9 OYUN Aietoondr Goiir J ŞAFAK Y1LDIZLARI ! Ovvın Ikı Bolum % ICrtçeji Belgı PAKSOY % Yön Yıldı; KENTER fc Cuma U JO OnaVlmlO | j Cumo 2100 J Oyuma hakkı ONK Mansla» alıamıştır GİŞEMİZ AÇILMIŞT1R KENT OYUNCULARI BİŞEY YAP MET Yazan: Azlz Nesin Cumartesj 18 00 Pazar 15 00 BİLETLER SATILMAKTADIR Tel Vıldız Kenter BEN ANADOLU Yazan GOngöt Dflmen 27 Ocak 15.00 146 3S89 TEVFİK GELENBE TİYATROSU 33C 7103 OÖNÖI KIMI SEVERSE3 peföe Ytuan Muakleyen Yöorter tovhk GvKnbe Dekor EndarYiğll Ko>lwn SenraG*WnM Koraografl Dw« Uygunaı ABDULLAHŞAHİN NOKTA TİYATROSU Yazan Muzaffer izgü Çar, 15 30 2100 (H.lk gunu) Per$ Cum« C l««i 21 00 C t*v Psıar 15 30 Paıar 18 30 Akyıidıı Poıoıı BoMnry» Cad 347 27 00 Masal Gerçek Tiyatrosu ÜÇA.N SEMSIYE HER CJESI PAZAR ftOO AKY*L0£Z PASAJI BAHAHYE TEL 3472700 ISTANBUL BELEDIYESİ CEMALREŞİTREY KONSERSALONU AYŞEGÜL SARICA Piyano 29 Ocak 1990/Saafc İ9JO0 BSet Satif Yerien KONSER SALONU 148 53 92 GAUERİA AIAKÖY DANIŞMA BÖROSU" 559 95 60 VAKKORAMA TAKSİM 151 15 71 VAKKORAMA SUADIYE 340 90 90 LEVENT KIRCA TİYATROSU Yazan: Oktay ARAYICI Yöneteıt Nurnan KARADAĞ Müzllc Yalçın TURA SEFERİ RAMAZAN BEY'in NAFİLE DÜNYASI Çarş -Perş-C tesl 21 00 Pazar 18 00 Harbiye KENTER Tiyatrosunda 146 35 89 AINKA1U I I V A H t O S I ) 335 18 85-328 2İ 24/175 ÜMRANtYE BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA ÜMRANİYE'DE muzaiîer ız^u-zekı goker J« icraatıniçted însan maıızaraları Yön: Zekı Göker Müzık: GRUP KIZIURMAK 27-26 Ocak...16J)0-19Jffda ÇOCUK TIYATPOSU Adını Çocuklar Koysun (MÛJlkti Çocuk Oyunu) Ydrt Ender YlğH 27 Ocaktın Klbsnn berüasK llJW*e NISA SEREZLİ - TOLGA AŞKINER TİYATROSU Targul OZ\KMAN'ın MÜZİKAL KOMEDI AH, ŞU GENÇLER! Çar? 15 30 Perş Cuma 21 15 C tesı 15 30 18 30 Pazar 15 30-18 30 BF>OGLl KLÇUk SAHNFDL Istıklal Cad 144 41 27-141 64 17 I S T A N B U L B E L E D I Y E S İ ŞEHiR TİYATROLARI tstanbul devtet ooera ve baiesı ATATURK KULTÜS MERKEZİ'NDE EKalman ÇARDAŞ FÜRSTIN operel 3 perde Sahneye Koyan ALTAN GUNBAY 31 Ocak 20.00de|02eltemsıl) 8 Şubal ».MTde |Gala| mMfatrt SİHİRLİFLÜT opera Z perde Orkestra Şefı MANFRED LUTHER Sahneye Koyan YEKTA KARA 23 Ocak 2aQtTıte 6$ubat K Karayev NİÇİN? PlÇaykovskı bate 2 perde MAÇA B3ZI Koreogrıfi ve opera 3 perde Sahneye Koyan OYTUN TURFANOA O r k e s t r l 5e,, E L Ş A D B A G |R 0 V Orkestra Şefı ve S a h n e y e K o y a n m m m 27 Ocak 1530da 7 Subal 20.00 de Muzık Duzenlemr ELSAD BAGIROV 24 Ocak 2a00de HSchmıdi FANTASTİK muzıkal 2 perde Orkestra Şefı ve Piyano SERDAR YALÇIN Sahneye Koyan AYTAÇ MANİZADE 26 Ocak 1930 da Sahneye Koyan ONOER GOKSEVEN 2Subat 193ada 27 Ocak 1100de 3 Subal 11.00de FJ Breuer YEDISİ BİRDEN çocuk muzıkslı 2 perde Bıletier lensıldın ıkı halta gnce * K M o.|*ri(i(le. Suadtyı Tatlıo Vakkorıma ve Pıngaltı Ge^der Magsıllrındı. llkırtjy Bıloy Snnl Merksı mle Ssllerii A ako» dını;» bureuıab uhfi ptoutadır Gneltl 151 56 00 f7 tm| 2S4 E Roıl REV/C Rejıt REY LÜKÜS HAYAT Yaneten Haldun OORMEN \212ı ?8 Ocakl Wıllıam SHAKESPEARE KRALLEAR Turlıc'sı -Isn Ş Ş Yoneten Isıl KASAPO&IU 124-25 26 Ocakl ÇOCUK OYUNU »dn»n MITCNELL FAREÜ KÖYÜN KAVALCIS1 Turkcesı Gıilsun KINAL rontten Sı«a« BIHÇİL !C tesı Pazar 1100 de! VAI»OSU (KC 77 20) Saıl FAİK/Sava* OINCEL MERAKUSIİÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yoneten Macıl KOPER IPeı Cuma 151101 Koa*öy Haldun lone Soflnesi :i»f 04*3) Eugcne 0 NEI.L GÜNDEN GECEYE Turkcesı Gencay GURUN Ymeten HalunALTtNER 123-28 Ocakl (Uymunl FIT2S.IM0NS AKTÖR KEAN Tutkccı Scvgı SANLI Yoneten Tunç YHLMAK 124 2^26 27 Ocakl SJI! EAlK'SavJS OİNCEI MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yoneten Macıt KOPER 123 Ocak Salı 20301 Musanıpzade CELAL KAFES ARKASINDA Yoneten Erg n ORBEY |24 25-26 27 28 Ocık| ÇOCUK OYUNU Murat KARAHUSEYINOeiU BALON Yonele- Dogm B»VLI HOOıiel Jeltrey ARCHER SUÇLU MU SUÇSUZ MU? Turkcesı Fıl z 0FLUO6LU Yoneten burcın ORHOGLU 123 27 28 Ocakl CevalFehmı BASKUT BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN Yoneten Enguı ULU0A6 124-25-26 Ocakl ÇOCUK OYUNU Tu'tl Ez c SENAY YILDIZCI KRAL İLE AKILLI SOYTAM Yoneten Salıh KALYOK ICtesıPazv llOOoel GIŞElSt Harbiye M Ertugful/Fat.n Resat Nurı/Uskudaı Mmohıpıade Celal/Kat»ta3v Haldun tdner ToksM Sanat Galern4jVakkoroma Tateım Suodrye 7 Heven Oyun gOntMt Salı: ÎOJO/Çar»: 15.00-10 30/P*^Cuma 10-30 Clamt HJO-MJO/Paıor 15 00-1 « M T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER GELİRLER KONTROLORLUGU GIRIŞ SINAVI Malıye ve Gumruk Bakanhğı Gelırler Genel Mudurluğu'nte 19, 20, 21 Mart 1990 tarıhlennde saal 9 00'da başlamak uzere Ankara, İstanbul, Izmır ve Adana da Stajver Gelırler Kontrolorluğu gırış sınau açılacaktır Sınavı kazananlar, 3 yılhk staj donemı sonunda yapılacak "Yeterhk Sınavı"nı da kazandıklan tak dırde Gelırler Kontrolöru olarak göreve devam edeceklerdır Stnava katılabılmek ıçın a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48 maddesındekı nnelıklere sahıp olmak,. b) 1 1 1990 tarıhınde 30 yaşını doldurmamış olmak, c) Eğıtım suresı en az dort yıl olan, Sıyasal Bılgıler tktısatd, Işletme, Hukuk, lktısadı ve İdan Bılım- ler Fakulte ve Yuksek Okulları veya aynı sure eğıtım \eren ve bunlara denklığı \uksek Oğretım Kuru Uı'nca kabul edılen ulkemızdekı ve yabancı ülkelerdekı fakulte ve yuksek okullann bırınder mezun olmak gerekır Stajyer Gelırler Kontrolörlenne bugün ıçırı yaklaşık net 1 070 000 lıra maaş ıle grup merkezlerı dışın da görevlendırılmelerı halınde avrıca 29 900 lıra gundelık odenrr.ektedır Istekhler, sınav ıçın gereklı belgeler ıle sınav konularını belırten "Sınav Broşurü"nu Gelırler Genel Müdurluğü Gelırler Kontrolorlen, "Sanayı Cad Alsancak Işhanı Kat 5 Ulus 'Ankara" adresınden ve- ya Gelırler Kontrolorlen Eğıtım Grup BaşkanlığYndan sağla>abılırler Başvuruların, en geç 28 Şubat 1990 çarşamba gunu mesaı bıtımıne kadar vukarıda belırtılen adreste gerekJı belgeler ıle bırlıkte yapılması veya posta ıle gonderılmesı (postadakı gecıkmeler kabul edılmez) gerekmektedır llanolunur B a s ı n ı 5 6 g 0 T.C KASTAMONU SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No- 989/154 Karar No 989/645 Hâkyn Ibrahım Ekdemır 22085 Kâtıp Seher Kavacı Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesı'nın 18 7 1989 tarıhlı ve 989/154 esas ve 989/645 karar sayılı ılamı ıle Kastamonu Hacı Dursun Mah nufusuna kavıtlı ve aynı mah Samancı Sokak No 27'de oturan Mu- hıttın ve Hamıde'den doğma 1952 d !u \e pastırmacılık yapan Ismaıl Kırışçıoğlu'nun, sağlığa zararlı gı- da maddesı satmak suçundan eylemıne uyan GMT'nun 180/B mad yolu ıle TCK'nun 396 mad uya- rınca takdıren uç ay hapıs ve 3506 SVD TCK'nun 19 mad göre^rttınlarak yırmı bın hra ağır para cezası Ue cezalandırılmasına, hapıs cezasımn 350/SYD 647 sa>ılı yasanın 4 mad gereğınce takdıren 5000 lıradan paraya çevrılıp nevı dığer para cezası ıle ıçtıma edılerek dört yuz vetmış bın lıra ağır para cezası ıle cezalandırılmasına, para cezasımn esıt mıktarda ve bir aylık fazla ıle on eşıt taksıtte tahsılme, taksıt- ler zamanında ödenmezse kalanının derhal tahsılme, TCK'nun 402 mad gereğınce takdıren üç av sure ıle samğın curme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tıcaretın tatılıne, takdıren bir ay sure ıle ışyerının kapa- tılmasına, kesınleşecek karar özetının büyuk harflerle yazılmak suretıyle kapatma suresı kadar kalmak uzere kapatılan ışyerının göze çarpan bir yenne yapıştırılmasına Karar ozetı C Savcıhğı'na gönderıle rek masrafı bılahare hukümluden alınmak uzere Ankara, İstanbul ve Izmır'de vayımlanan ve tırajı yuz bının üzennde bulunan bir gazetede ve aynca mahallı bir gazetede derhal ılanına, 1000 lıra vargılarna gıdennın sanıktan tahsılme, sanığın geçmışlekı halı, suç ışleme hususundakı eğılımı ve benzerı suçtan lekerrure esas olmada kesınleşecek ceza alması gıbı hususlar dıkkate alınarak cezasımn ertelendığınde bir daha suç ışlemekten kaçınacağına daır veterlı kanı hasıl olmadığından cezasının ertelenmesıne yer olmadığına daır ılandır 5 1 1989 Basın 15507 T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI HESAP UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Malıye ve Gümruk Bakanlığı Hesap Uzmanları Kunılu Başkanlı- ğı'nca 26, 27 ve 28 Mart 1990 günlennde Ankara, tstanbul ve tzmır'de Hesap Uzman Yardımcılığı gırış sınavı açılacaktır SINAVA KATILABILMEK İÇİN a) Devlet Memuriarı Kanunu'nun 48 maddesınde yazılı nıtebkie- re sahıp olmak b) 1 1 1990 tanhınde 35 yaşını doldurmamış bulunmak c) Eğıtım suresı en az dört vıl olan, Sıyasal Bılgıler, lktısat, lşlet- me, Hukuk, lktısadı ve tdarı Büımler Fakulte ve Yüksekokulları ve- ya aynı süre eğıtım veren ve bunlara eşıthğı Yuksek öğretım Kurulu'nca kabul olunan benzen yabancı fakulte veya yuksekokul- ların bınnden mezun olmak gerekmektedır Sınav a gırış şartlannı ve sınav koşullannı gösteren broşur ıle baş- vuru formu, Hesap Uzmanları Kunılu Başkanlığı ve kurulumuzun Ankara, tstanbul ve Izmır Grup Başkanlıklanndan sağlanabılır Isteklılenn 12 Mart 1990 günu akşamma kadar Malıye ve Güm- ruk Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Ilkadım Caddesı Kara Harp Okulu kavsağı yanı A blok zemm kat Bakanlıklar- ANKARA adresıne belgelen ıle bırlıkte bızzat veya posta ıle müra- caatları duyurulur Basın 15942
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle