18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYQ 28 OCAK 1990 rv ı İ7.59 Açıhş 18.00 Açıköğretim üorduncu sınıf derslerı • Malıye Pohukası (Enflasyonia mucadele Mal Pol.J, klısadı Kalkmma (Iktısadı Kal ve Teknolojı), Vergı Uygulamatorı fSureler v. Zaman AşımıJ: tkıncı sınıf derslerı: tnkılap Tarıhı (Ataturk Dûneminde '.C'nm tç Sıyasetı). Üçtincu sınıf derslerı: tngila.ce (Talkıng Abouı The fast). 10.00 Haberler 10.10 İşitme Engelliiere Haberler 10.30 Pazar Sineması: Tiiylü Surat (Aynmılt bılgı Bugun köşesmdel 12.15 7'den 7tye (Aynntılt bılgı Bugun köşesınde) 13.00 Pazar Konseri Kkmeı Şımsek 'm sunduğu programda, Çaykovski'nm I. Senfomsı ıle lyuyan Guzel Balesı 'nden bır bölum yer alıyor. 14.00 Haberler 14.10 Tele Tatil Çtfitli turden sanatçılann karıldığı programda yanşmalara yer venlıyor. Programm gülduru bûlumunde Yalçın Menles yer alıyor. 15.40 Dizi: Kaptan Cook Kaptan Cook'un tngıltere'ye dûnmesı gecıkmce Dalrymple, gemısının betnğım ve kendısmm de olduğunu etrafa yayar Bu sırada Kaptan Cook 'un gemısı bır resıfe oturmuş ve balma tehlikesı geçirmışrır. Gemısını kurtarmayı basaran Kapıan Cook, lamır ışlen bıtlıkten sonra Ingıltere'ye doğru yola çtkariar. Gemıyı lamır ellıkleri lımanda hastalanan adamlannm çoğu ölür 16.30 Bir Kelime Bir İşlem Yarışmaya 3 kez katılan Sadt Dehnelı, bu kez yuksek kımya muhendısı Yahya Altay'la karşılaşıy^Yarışmanın danışmanlan DTCF öğretım üyelennden Hamza Zulfikâr, Ankara Fen Lısesı Matemaıık öğrelmenlermden Erten Abdık. 17.00 Dizi: Gözaltı Sam, ılkbahar ıçm hazırladığı modellen çalmmca dedeknf Forney'ı tutar. Forney de Sam'den Jasse'y: ıse almasını ıster. Ancak, Jesse atûlyeyı soymaya gelen hırsızlo karşıtaşır. Gozaltındakıler Forney 'e yardım ederler. Bu arada Jasse ılk kez duygusalhğı ladar 17.45 Bir Numara (Ayrmtılı bılgı yandakı sutunlardo 18.20 Telespor 19.00 Tiirk Halk Müziği Ankara Radyosu Turk Halk Muziğı sanatçıst Tülay Külahçı programa solıst olarak kalılıyor Programı Suran Kullubay sunuyor. 19.20 Belgesel: Sanayileşme Yolunda (Aynnlılı bilgı Bugun köşesınde) 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.50 Spor Stüdyosu 22.15 Ekonomi Dosyası (Ayrmtılı bılgı yandakı sutunlarda) 23.15 Dizi: Alacakaranlık Kuşagı Lmda yenr bır kredı kartı ıçm anlasma yapar. Fakat ihmalkârlığı yuzunden okumadan ımzalar. Daha sonra başına çok garıp olaylar gelmeye başiar. (Orıjınal sesı Radyo 4'len yayımlanacak.) 23.40 Güniin Sonu 23.55 Kapanış TV 2 13.14 Açılış 13.15 Dizi: Bana Şans Dile Matty yerleştığı evden yayın yapmayı surdururken Almantar tarafından sorgu ıçm gOttirulur. Lız, eskı arkadası Claudıne'e gıtnğmde Albay Kneger'le lantşır. Claudme Lız'e e\mde kalamayacağını soyler. 14.00 Tiirk Sineması: Gökçe Çiçek (Ayrmtılı bılgı yandakı sutunlarda) 1530 Pazar 90 Cengız Baysal'ın hazırlayıp Mustafa Yolasan'm sunduğu programda, çeşitli muzık dallanndan sanatçıların mnı sıra mım yarısma, dış kaynaklı muzik ve çızgı fılm yer alıyor 17.25 Şimdi Müzik 17.45 Dizi: Sahipsiz Servetler Kırası ûdenmeyen kasadan ısımsız reçeteler ve bır de Bareltı adtnda btr doktorun reçetelerı çıkmıstır Yves araştırmalannda bu tpuçlanru değerlendırmeye çalışıyor. 18.35 Besteciler ve Yönımcular 19.00 Akşam Bülteni 19.15 Dünya Listelerinden (Aynnlılı bılgı yandakı sutunlarda) 19.50 Hayvanlar Âlemi 20.20 Dizi: Harvey Moon'un Hayatı Rıta boşanma davası ıçin Dıck'ı avukal olarak luıar Harvey bu ıse çok sımrtenır Frrıda bir gun Rıta'mn dukkânına gıder. tkısi dost olurlar. Bu arada babaanne kuçuk bır toprak alır ve onu ekıp bıçmeye başiar. Bu arada eskiden tamdığı Geoff babaanne ıle evlenmek ıster. 21.10 Portreler (Ayrmtılı bılgı Bugun köşesınde) 2135 Müzikle Volculuk Purşen Kılınç'ın hazırlayıp Ertuğrul Çayıroğlu'nun sunduğu programda konuk olarak Türk Hafıf Muziğı sanatçısı Tan/u Okan katılıyor. 22.30 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 23.05 Dizi: Güzel ve Çirkin V'ıncent, gece Centrat Park'la Ctahy'e saldıran ıkı polısı oldurür Spırko admda bır gazeteci olayı duymuş, hemen olay yerıne gıtmıştır. Bu arada, Cathy'nm eskı sevgılısı Ellıoı Burch, Spırko'yu burosuna çağmr \e polıslen ve son ıkı yıl içınde aynı şekılde bırçok msanı olduren kalılm Caıhy yuzunden cınayet ışlendığmı soyler. 23.55 Kapanış TV 3 19.59 Açıhş 20.00 Belgesel: Deniz Biyolojisi Bu bölumde, mercan resı/lennde yasayan değışık turlenn yanı sıra yeni turlenn ortaya çtkmasında rol oynayan guçlenn analızı yapdıyor 2030 Dizi: Valerie Davıd ıle H'ıllıe'mn sporla uğmsmalan, WıUe'nm takımda yer alması Mark'ı kıskandırmaktadır O da spor yapmaya karar venr, ama bu kez de seçıığı dal çeşitli sorunlara neden olur. 20.57 TY'de Sinema: Billy Young'ın Öyküsii (Ayrmtılı bılgı yandakı sutunlarda) 22.25 Folklor îsveç'in geİeneksel foikhru anlatüıyor. Bu ulkenın yerei muziğtnden ornekler verilıyor. 23.20 Dizi: Catherine Amaud cuzzamlıların yantnda yaşamaya başlayalı dört yıl olmustur Cathenne kocasmı duzenli olarak zıyareı etmekıedır. Ancak bir gün kralıçe Yolande'm emnyle FÇder Elttene şatoya gelır. La Tremoılle'nm devrilmesı ıçm Cathenne'm de yardımı ısıenmektedır Genç kadm oğlunu ve kocasmı bırakmayı ıstemez. 00.10 Kapanış İZLEYİCİ GÖZÜYLE Gençler böyle mi? 23 Ocak 1990 günü TVl'de saat 19.20'de yayımlanan "Gençler: Yıldız Falı" adlı programda verilmek istenen mesaj neydı anlayamadık. Ancak programda üniversıte gençliğinin toplumun gozunde kuçültucü, kural tanımaz, itıbar kırıcı ve de ciddiyetten uzak bir yığın olarak simgelenmiş olduğu inkâr edilemez uzücu bir gerçekti. Üniversite gençliğinin böyle tanıtılması yanlıştır. Programların da daha yapıcı nitelikte daha eğitici nitelikte olmaları gereklidir. Dr. LATİF AKÇA Islanbul TV-1 BİR NUMARA 17.45 / TV-2 DÜNYA LİSTELERİNDEN 19.15 Eskiden yeniye en iyilerÖmer Karacan'ın hazırladığı "Bir Numara" ile Ünal Tunah'nın hazırladığı "Dünya Listelerinden" programları yine bir buçuk saat arayla iki ayn kanalda aynı gün ekrana geliyor. Bu kez her iki programda da "türlerinin en iyileri" geçit yapacak. BLRAK ELDEM Televızyonun birinci ve ikinci kanallarında yine çifte muzık programı yayımlanıyor bu akşam: Ömer Karacan'ın hazırlayıp sun- duğu "Bir Numara" ve Ünal Tu- nalı'nın yapımcılığını üsılendiğı "Dünya Listeterinden". Hafta so- nunun program lıstesinde pop muzik payını tümuyle pazara kay- dırıp bır buçuk saat ara ile iki ya- pımı ekranlara getiren TRT, cu- martesileri nedense boş bırakıyor hâlâ. Geçtiğimız yıl beklenmedik bi- çimde olen, rock muziğinin ünlıi isimlerinden Rov Orbison, "Dün- ya Listelerinden" programının bu akşam ki önemlı sanatçılanndan biri. Altmışlı ve yetmişli yıllar bo- yunca kalbunıstü rock muzisyen- leri arasında yer alan Orbison, iki yıl kadar once de kendi kuşağının diğer super ısimleriyle birlikte bir "eski tüfek" ittifakı olan "The Travelling Wilburys"i kurmuş ve Firmalar atakta ROV ORBİSON — Roy Orbison, kendi kuşağının diger siıper isim- lerijTe birlikte "The Travelling Wilbur>s" grubunu kurmuş, ancak ani öliimüyle grup, çalışmalanna ara vermek zorunda kalmıştı. müzik kariyerinde yeni bir tırma- nışı yaşamaya başlamıştı. Ne var ki Orbison, topluluğun ilk albü- munü izleyen gunlerde ölünce Tra- velling Willburys de çalışmaları- na ara vermek durumunda kal- mıştı. Orbison'un olmeden önce hazırladığı "Mistery GirT adlı son albümü Batı ulkelerinde büyük bir hızla sattı. Albümde yer alan "You Got II" de çoğu ulkelerde haftalarca liste başında kaldı. Or- bison bu akşam "Prelty VVoman" ile gelecek ekrana. 70'lerin sevilen topluluğu "Blondie"nin solisti Debby Harry. dört yıl kadar once solo çalışma- larıyla yemden muağe ddnmuştu. Harry şu sıralar Avrupa listelerin- de ust sıralardan inmiyor. "Dün- ya Listelerinden" programında ise "Brite Side"ı seslendinyor.' SİNA KOLOĞLU Reklam olayı bugünkü dar ka- lıplarını kırıp günlük hayatın çe- şitli alanlarına girme uğraşında. Muzik bu alanlar arasında önemli rol oynuyor. Reklamın sınırlarını aşması konunun ılzmanlan tara- fından "liberalizm çağının yeni dini" olarak nitelendiriliyor. 1986 yılmda Roma'da bir araya gelen Avrupa'nın unlu reklam ve iletişim firmaları Batı'nın yeni reklam stratejilerini konuştular. Bunların arasında Musk Box, Sk> Channel gibı "muzik agırlıkh" medyalar da bulunuyordu. Plan- ladıklan strateji, 1989 yıhnda Cannes'ta yapılan TV pazarında ilk ortaya çıkışını yaptı. Şirketler için amaç, bir TV programının "anahtannı ele alıp" reklam ku- şağı kapmak ya da o programm sponsorlüğunü ustlenmekti. Bu hareket tarzmın felsefesi de hazar- dı: Aynı slogan ve aym göruntu ile ürunünü tum dunyaya tanıtmak. Geçen yayın dönemlerinde "Coca Cola"nın sponsorlüğuyle hazırlanıp ekrana getirilen "Bir Numara" programının ardından, "sponsöriükJe" hazırlanan bir program daha yayımlanmaya baş- layacak: Philips patenth "Pop 1000." Her iki program da yeni reklamcılık yaklaşımımn urünle- ri. Konunun müzik açısından de- ğerlendirilmesi yapıldığında da reklamın verdiği urün imajıyla programlarda çalınan parçaların bir bütünluk sağladığı ortaya çı- kıyor. Sonuç, 90'lı yıllarda müzik gitgide reklamın etkisi altına giri- yor. Programlar yavaş yavaş "vi- deoklip - çokuluslu şirket reklam- lan - TV" uçgenı arasında sıkış- maya başlıyor. Tabii bu uçlü kıs- kaç, özel TV'lerle gitgide kısılıyor ve bu tur programların sayvsı da aynı oranda artıyor. TV1 EKO\OMI DOSYASI 22.15 TV'de24Ocak Kararları Ankara Televizyonu'ndan Nazmi Kal'ın hazırladığı ve ilki bu akşam yayınlanacak "Ekonomi Dosyası", 24 Ocak Kararları konusunda "ne getirdi ne götürdü" tartışması açacak. Programda, gazetemiz yazarı Osman Ulagay da görüşlerini bildirecek. Kıiltür Scrvisi — Ankara Te- levizyonu yapımcılarından Na/- mi Kal, yeni bır programla ekrana geliyor: "Ekonomi Dos- yası". Haluk Günugur ıle Hur- riyet Gazetesi Ekonomi Sa>fası sorumlusu Meriç Köyatası'nın program danışmanlığını yaptık- ları "Ekonomi Dosyası"nda Ayın Portresi, Ayın Konusu, Td- sarruf Rehberi, Tuketici, Tele Alışveriş gibi köşeler yer alıyor. "Ekonomi Dosyası"nın bu akşam ekrana gelecek ilk bolu- munde 24 Ocak Kararlan gunde- me getinlecek. Nazmi Kal, 10 yılın bır değerlendirmesi nitelı- ğindeki bu bölumde daha çok "24 Ocak Kararlan ne getirdi, ne götürdü?" sorusuna yanıt arana- cağını söyluyor. Bu bölumde ga- zetemiz "Ekonomi Notlan" köşesi yazarı Osman Ulagay da ekrana gelecek ve yaptığı d^- ğerlendırmede, 24 Ocak Kararla- nnın kısa vadelı amaçlarında başarılı olduğu ancak uzun va- deli gelişım açısından eksik kal- dığı, bu donemde özellikle de "yahnmda insan unsurunun geri plana itildigi" goruşune yer ve- recek. "Ayın Konusu" köşesin- de ayrıca Süleyman Demirel, Nevzat Yalçıntaş, Ülgen L Ikeıı, Ali Coşkun ve Erol Manisalı gö- ruşlerini anlatacaklar. Programm "Ayın Portresi" koşesinin konuğu işadamı Veh- bi Koc. Nazmi Kal'ın sorularını yanıtlayacak olan Vehbi Koç, ne- reden nereye geldiğinin oykusu- nü anlatacak. "Tuketici Koşesi" programm her bolumunde yer alacak köşe- lerden biri. "Tele Alışveriş" köşesi ise da- ha çok "piyasa haoerleri" amaç- lı. tlk programm bu bolumunde, Et ve Balık Kurumu'nun et satış- ları ekrana getırilecek. TV 3 SINEMA 20.57 Esrarlı kovboyun intîkamı Bîlly Young'un O>kâsu (Young Billy Young) / Yönetmen ve senaryo: Burt Kennedy / Oyuncular: Robert Mitchum, Angie Dickinson, Robert VValker Jnr., David Carradine, John Anderson, Paul Fix / 1969 ABD yapımı / 83 dakika. MİTCHUM VE DICKINSON — TV-3'te ekrana gelecek 20 yıllık westernin başrollerini Robert Mitchum ve Angie Dickinson payla- şıyorlar. Kültur Servisi — Vahşı Batı'da genç bir silahşör esrarlı bh kov- boy tarafından intikam için eğiti- lir. 20 yıllık bir western. Bu turün John Ford, Howard Hawks gibi ustalarından olmamakla birlikte, westerne oldukça emeği geçen 1923 doğumlu Burt Kennedy'nin >azıp yonettıği bu film, ulkemiz- de yıllar once "Beraber Dovüşe- lim" adıyla gosterilmiştı. 1960'larda fitaı yapmaya başla- \an ve "Para TuzağT, "Tlerin Dö- nuşu", "İyiler ve Kötuler", "Tren Hırsızlan" gibi filmlere imza at- mış olan Kennedy, bu filmde wes- ternin klasik oğelerini kullaıımak- la birlikte, özgun ve değişik bir yaklaşım getirmeyi de deniyor. Film3e, sinemanın Robert Mitc- hum, David Carradine gibi iki ün- lu oyuncusunun yanı srra perde- de, TV dizileriyle gelen "geç kal- raış bir üne" erişen Angie Dickin- son da var. Genç silahşör rolun- de ise bir zamanların unlu oyun- cusu Robert VValker'ın oğlu Ro- bert VValker Jnr. ekrana gelecek. Göruntu yonetmenliğini, bu alanın ustalarından Harry Strad- ling'in oğlu Ham Stradling Jnr.'ın ustlendiği, muziğı ise Shelly Man- ne'a ait olan bu orta karar wes- tern, özellikle bu turün meraklı- ları için ilginç bir seyirlik sayıla- bilir. TV-2 TÜRK SİNEMASI 14.00 Oba insanımn yaşamı DÜRÜST, ABARTISIZ — "Gökçe Çiçek", aksayan yönlerine kar- şın sinemanın öne çıkmış, dürüst ve abartısız çalışmalanndan. Fil- min başrollerini Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan paylaşıyorlar. Gökçe Çiçek / Yönetmen: Lütfi Ö.Akad / Senaryo: Lütfı Ö.Akad, Erol Keskin / Görüntü Yönetmeni: Gani Turanlı / Müzik: Norayr Demirci / Yapımcı: Hürrem Erman / Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Tuncer Necmioğlu, Ihsan Baysal, Kâmuran Usluer, Osman Alyanak, Kerem Yılmazer, Hasan Ceylan, Murat Tok, Sırrı Elitaş, Nezihe Güler, Turgut Savaş, Erdoğan Seren / 1972 yapımı. Kültur Servisi — Yönetmen Lütfi Ö. Akad'ın, Erol Keskin'in öyküsunden uyarladığı "Gökçe Çiçek" filminde 19. yuzyıl başla- rında Anadolu'da goçebelikten kurtulup yerleşik duzene geçmek isteyen bir yörük aşiretinde iki gencin aşk oykusu anlatıhyor. Oba insanlannm yaşantısıyla bir- likte Anadolu'da Şamanizmden kalma mistik ve kültürel kalmtı- lara değinilmesi filme ayn bir bo- yut kazandırıyor. Lütfi O. Akad boylece aşiretlerin yerleşim sonın- larını ve ekonomik gelişimini iş- lerken, kültür kaynaklarımıza da eğilip, goçebe toplumundaki tore- leri ve folkloru da inceleme ola- nağı buluyor. "Gökçe Çiçek", ak- sayan bazı yonlerıne karşın yine de sinemamızın öne çıkmış dürust, abartısız, özgün çalışmalannın urünlerinden biri. 19. yuzyıl başında Osmanlı ul- kesinde devletin "mirî" malı olan topraklar, bedelini ödeyen beyle- rin eline geçmektedir. Güney Ana- dolu'da yoredeki bir ocaktan tuz çıkarma hakkı Artukbey'in, deve- lerle taşıma işi ise Alakuşlar'ındır. Bir başka bey olan Katırcıoğlu (Tuncer Necmioğlu) da ovaya da- ha önce sahip olmak için hareke- te geçer. Artukbeyler'den Memidik'ın (Osman Alyanak) kızı Gökçe Çi- çek (Hulya Koçyiğit) ile Alakuş- lar'dan Selman Ali (Serdar Gok- han) birbirlerine .sevdalanırlar. Artukbeyoğlu Ahmet'in (Ihsan Baysal) de Gokçe Çiçek'te gözu vardır. Selman Ali, obasına yerleş- me hakkı tanıması için Ahmet le- hine Gokçe Çiçek'e verdiği sözden cayar. Selman Ali'ye küsen Gök- çe Çiçek, bır Şaman ulusu olan Dede'ye başvurur. Dede'nin ona dilekte bulunmasından sonra Gökçe Çiçek ermiş bir kişiliğe bu- runur. Selman Ali'nin tuz kervanını eş- kıya dolu bir geçitten geçirmesi sı- rasında yer sarsıntısı olur. Kaya- lar uzerlerine yıkılır. Kervandan uzun sure haber alınamaz. Dön- meyen Selman Ali ile Ahmet'in ol- duklen sanılır. Oba Beyı'nin Ka- tırcıoğlu ile yapacağı anlaşmaya Gokçe Çiçek karşı çıkar. Buna içerleyen Katırcıoğlu çevreye Gök- çe'nin deli olduğunu yayıp, şifa- yurduna kapatılması ıçin ferman çıkarttırır. Gökçe Çiçek de dilek- te bulunulan dilek ağacını yakar. Artık iyice bilincini yitirmiştir. Selman Ali ıse depremde olme- miştir. Obaya donunce Gokçe Çi- çek'i kurtarmak için harekete ge- çer. RADYOLAR R A D Y O 104.55 Açıhş, program 05.00 Ha- berler. 05.05 Ezgi kervanı. 05.30 Sabah şarkı- lan. 06.00 Günaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bolgesel yayın. 09.00 Haberler 09.05 Çocuk sa- atY 09.50 Ozel tanıtıcı reklam programı. 10.00 Haberler. 10.05 Tatii sdbahı (1). 11.55 Radyo tiyatrosu. 12.55 Reklamlar ve radyo program- ları. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserlen. 13.30 Bolgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 Beraber ve solo şarkılar. 15.30 Hafıf mu- zık. 16.00 Haberler. 16.05 Turkuler geçidi. 16.30 Hafıf muzık 17.00 Haberler. 17.05 Ocak başı. 17.25 Bolgesel yayın 18.55 Reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Parlamentoda bu hafta. 20.00 Gençlık koroları. 20.15 Eğlence dunjasında sı- nema. 21.00 Haberler 21.05 Solıstler geçidi (TSM). 21.30 Spor dergısi 22.00 Kuçuk kon- ser. 22.30 Turkuler ve o) un havalan. 23.00 Ha- berler. 23.15 Pazar gecesi (2). 00.55 Gunun haberlerınden ozetler. 01.00 Program \e kapa- nış. 01.05-04.55 Gece yayını. R A D Y O Z 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler 07.30 Haber- ler. 07.40 Turkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarıhten sayfalar 09.15 Turkuler. 09.30 Eurythmıcs topluluğu. 10.00 Yörelerimız turkulerımız. 10.20 Bizım klasıkle- rimiz 10.40 Tasavvuf musıkısı. 11.00 Haber- ler. 11.05 Çocuklarla baş başa. 12.00 Pazar neşesı. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müak. 13J0 Anadolu'nun sesı. 14.00 Dunya öluyor mu? 14.20 Çeşitli sololar. 14.45 Tıbba hizmet eden- ler. 15.00 Haberler. 15.05 Uza> ve zaman. 15.35 Beraber şarkılar. 16.00 Her hafta sizkrle. 16.30 Misak-ı Milli'nin Kabulu Ozel Programı. 16.45 Halk çalgılanndan ezgiler. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17.30 Turkçe sözlu ha- fif muzik. 18.00 Çağdaş Türk sanat muziği. 18.45 Turkuler. 19.00 Haberler. 19.30 Parla- mentoda bu hafta. 20.00 Yurttan sesler. 20.30 Radyo tiyaırosu. 21.30 Nihavend faslı. 22.00 Be- raber ve solo turkuler. 22.30 Bir roman / bır hi- kâye. 22.45 Turkçe sozlu hafif muzik. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafit muzık. 23.55 Pazar konseri. 00.55 Gunun haberlerınden özetler. 00.58kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Gune baslarken 08.00 Sabah ıçin mıi- ak. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dınletısi. 10.00 Her pazar. 11.00 Ma\i nota. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmışten gunumuze. 13.00 Usta eller gu- zel sesler. 14.00 Haberler 14.15 Pazardan pa- zara. 15.00 Caz ve pop dunyasından 16.00 Muzik panoraması. 16.30 Çocukların kOşesi 17.00 Haberler. 17.15 Akdenız ve ötesınden 17.45 Gençlık korolan. 18.00 Teleskop. 19.00 Haberler. 19.15 Melodi dunyası. 20.00 Disko- tekten mikrofona. 21.00 Muzık ekspresi. 22.00 Haberler 22.15 Tatil muziğı. 23.00 Dunya rad- yolarından muzik festıvallerinden. 24.00 Gece ve muzık 00.55 Günun haberlerınden ozetler (Turkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, programve haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havalan. 07.30 So- listler geçidi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkulerden bır demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 Turku- ler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Solıstler geçi- di. 10.35 Turkuler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 Istekleriniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bır solist. 12.30 Kuçuk koro. 13.00 Turkuler ve oyun havalan. 13.30 Sohstlerden seçmeler. 14.00 Haberler. 14.05 Türk halk muziğı toplu prog- ramı. 14.30 Bir solıst. 15.00 Bılın çalalım/bilm kazanın. 16.00 Haberler. 16.05 Şarkılar 16.20 Turkuler. 16.35 Solıstler geçidi. 17.00 Haber- ler. 17.05 Türkulerden bir demet. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 18.30 Solistler geçidi. POLİS İSTANBUL <-*Açıh; ve program. 08.00 Tatil sabahı. 08.45 Sabahın ko- nukları. 09.15 Sevilen melodiler. 10.00 Muzık dunyası 11.00 Kayıp haberlerı. 11.05 lşte saz işte soz. Solıst: Hülya Suer. 11-30 Bır solist: Billy Joel. 12.00 Istekler. 13.00 Turkçe sözlü hafif muzik. Solıst: Gulıstan Okan. 13.15 Solistler- den birer şarkı - Onaokullararası Trafik Yanş- ması. 13.45 Bir topluluk: Cameo. 14.15 Solistler geçidi. 14.45 Bir sanaıçıyla beraber: Deniz Uğur. 15.10 Karayolları Trafik Kanunu. 15.15 Metin Mılli'den şarkılar. 15.30 Kayıp haberleri. 15.35 Turkçe sözlu hafıf muzik. 16.00 Nostaljı 17.00 Müzik pınarı. 17.30 Gun biterken. 18.15 Mu- zik denince. 19.00 Program ve kapanış. POLİS TÜRKİYE ^ v,, ve program. 07.00 Tatil sabahı. 07.45 Enstriimantal muzik. 08.00Sabahın konukları. 08.30 Yol du- rumu. 08.35 lşte saz işte soz. Solist: Hülya Su- er. 09.00 Sabahın getırdıkleri. 09.30 Yol durumu. 09.35 Ortıan Saygıcı'dan şarkıiar.09.55 Müzik dunyası.10.55 Kara>olları Trafık Kanu- nu. 11.00 Bir sanatçıvla beraber Deniz Uğur. 11.25 Selahattın Bölük ve Sedef Çardak'tan türkuler. 11.45 Kayıp haberlerı. ll.SOSızınseç- tiklerıniz. 12.55 Turkçe sözlu hafıf müzik: Gu- listan Okan. 13.15 Trafik. 13.20 Solistlerden birer şarkı - Onaokullararası Trafik Yarışma- sı. 13.50 Her telden her dılden. 14.40 Yol du- rumu. 14.45 Turkuler geçidi. 15.15Suna Baııgun Konakçı'dan şarkılar 15.35 Muzık pınarı. 16.05 Kayıp haberleri. 16.10 Muzik bahçesınden. 16.40 Gülsen Altın'dan turküler. 17.00 Turkçe sozlu hafif muzik. 17.20 Gun biterken. 18.00 Prog- ram ve kapanış. Bodrum'a verici • Kültur Servisi — PTT Genel Mudurluğu, Bodrum ve çevresinde TV-2 ile TV-3 kanallarının izlenemediğine ilişkin şıkâyetler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, Bodrum ılçesinde TV yayınlarının kaliteli bir şekilde izlenebilmesi için I kw guçlu TV-1, TV-2 ve TV-3 yayınları yapacak verici istasyonu kurulması çalışmalannın sürduğü beiirtilerek şoyle denildi: "Ayrıca FM 1,2,3 yayınları yapacak 1 kw gucundeki cihazın ihalesi şubat 1990 ayı içinde sonuçlandınlacaktır. FM radyo cihazlarının montajından sonra Bodrum ve civarında FM yayınları kaliteli bir şekilde dinlenebilecektir:' TV yayına nasıl başladı • ANKARA (AA) — TRT, televizyonun kuruluşunun 22. yıldönumü dolayısıyla hazırladığı programda, TV programlarını ve yayıncılıktaki aşamaları ekrana getirecek. Yapımcılığını ve yonetmenliğini Ankara Televizyonu'ndan Süleyman Saylan'ın ustlendiği program, "TV'nin yayına başlaması" adıyla, televizyonun yayına başladığı gun olan, 31 ocakta yayımlanacak. Programda, 1968 yılından bu yana yapılan programlardan ornekler, arşiv bantları ile ekrana getirilecek. Bu arada, 1968-1984 ydı arasındaki siyah beyaz yayın donemi ile 1984-1990 yılları arasındaki renkli yayın donemi ele alınarak gerçekleştirilen aşamalar anlatılacak. Sunuculuğunu Bilge Tamer'in yapacağı program, televizyonun birinci kanalından ızlenebilecek. TV'de 137 özel gün • ANKARA (AA) — TRT, 1990 yıhnda ozel gun ve haftalar dolayısıyla hazırlanan 137 programı ekrana getirecek. Özel gün^ ve haftalar apsınclan en" yoğun ay mayıs olacak. Mayıs ayında, 8 özel hafta ve 18 özel gün ekrana gelecek. Yoğunluk açısından bu ayı, 5 özel hafta ve 15 özel gün için hazırlanan programlarıri sunulacağı nisan ayı izleyecek. TRT, mayıs ayı ıçerisinde şu haftalar için hazırladığı programları ekrana getirecek: "Trafik, Yunus Emre Kültür ve Sanat, tşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sakatlar, Hemşirelik, Havacılık, Muzeler Haftası, Ataturk'ü Anma Gençlik ve Spor Haftası!' Kocaeli'nde TV-3 • İZMİT (AA) — Kocaeli'nde, uydu aracılığıyla TV-3 ve bazı yabancı yayınların, izlenebileceği bildirildi. Izmit Belediyesi yetkilileri, 85 milyon lira değerindeki iki çanak antenın belediyenin girişimleriyle Yuvacık kasabasındaki telsiz istasyonu rölesi yanına monte edildiğini belirttiler. Test ve deneme yayınlarının başarıyla tamamlandığın] bildiren yetkililer TV-3 yayınlarının yanı sıra, bazı yabancı yayınların da izlenebileceğini kaydettiler. BüGÜN • Pazar Sineması TV110.30 Jace, kımsesiz bir çocuktur. İş bulmak üzere Memphis'e giderken yolda bir kopekle karşılaşır. Aslında bir av kopeğine sahip olmak istemektedir, ama Tüylu Surat'm kaplumbağa yakalamaktan başka yeteneği yoktur. Bob Sweeney'in yonetmenliğini yaptığı "Tuylü Surat" adlı bu filmde Brian Keith, Phîlip Alford ve Jeff Donnel başrolleri paylaşıyorlar. • 7den 77ye TV112.15 "Adam Olacak Çocuk" yarışmasıyla başlayan program, Barış Manço'nun "Anüyorsun Değil mi?" adlı parçasının klibi ile sürecek. "Komşu Kapısı" köşesinde Kongo'nun başkenti Brazzaville'in tarutılacağı "7'den 77'ye", "Yabancı Klip" koşesiyle sona erecek. • Portreler TV2 21.10 Bilgin Adalı'nın hazırladığı programın konuğu bisiklet tamircisi Gurler Bıçakcı. Geçirdiği bir kaza sonucu sol kolunu yitıren Bıçakçı'nın vıtrin mankenleri için hazırladığı oynak eklemler, yaşamöyküsu ve gıinluk yaşammdan kesitler ekrana getiriliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle