27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KENTYAŞAM 16 OCAK 1990 GEREKLÎ TELEFONLARSultanbeyli'de 583 hektarlık orman, arsa açmak isteyenlerceyağmalandı 6 Kaçak kent'ormanları da zorluyorİstanbul Orman Bölge Müdürluğu, ormanı çevirentel örguyü yıkan 17 kişi hakkında dava açtı. Alemdağ İşletme Muduru, Ahmet Başer, 1989 yılı içinde toplam 1684 metre karelik alanın işgal edildiğini belirtti. İstanbul Haber Servisi — Sul- tanbeyb'dekı ımarsız yapılaşma A>dos ormanlannı da tehdıt et- meye başiadı Üç yıl ıçınde yak- laşık 40 bın konutun ruhsatsız ın- şa edıldığı Sultanbe>lı'nın sınırlan ıçınde kalan 583 hektarlık orman, kendılenne arsa açmak ısteyenkr- ce yağmalandı istanbul Orman Bolge Mudurluğu'nce ormanı çe- vıren tel orguyu yıkan 17 kışı hak- kında dava açıldı. Omerlı Barajı su toplama hav- zası ıçınde kalmasma karşın. Fa- tıh Köprusu'ne bağlanan çevre yolunun yakımndan geçmesıyle değer kazanan Sultanbejlı'de top- lam ıkı bın hektarlık alanda son uç yıl ıçınde ımarsız ınsa edılen konut sayısı 40 bıne ulaştı Kendılenne konut ıçın arsa bu- lamayanlar bu kez Aydos orman- lığına bağlı olarak Sultanbeylı sı- nırlan ıçınde bulunan 583 hektar- lık alanı çevreleyen tel örgulen yıkmaya başladı. Orman Bolge Müdüru Mahmut Çatuk, tel orgunün ıkı kez yıkıl- dığını, mudurluğun örguyu tekrar aynı yere dıktıklenm söylerken, Alemdağ İşletme Muduru Ahmet Başer, orman alanına tecavuz eden 17 kışı hakkında dava açıl- dığını soyledı 1989 >ılı ıçınde top- lanı 1684 metre karelik alanın ış- gal edıldığını belırten Başer, ışga- lın tespıtmden sonra tutulan za- bıtlarla ışgalcıler hakkında dava açıldığını yıneledı Mahkemelerın uzun sürtnesınden de yakınan Ba- şer, "Mahkemelerin uzun sunnesı bizim en buvuk sıkıntıınız. Mah- AYDOS ORMANLARI İÇİNDE BİR KENT — Snltanbeyli'dc top- lam iki bin hektarlık alanda 3 yıl ıçınde inşa edilen konnl sayısı 40 bıne ulaştı. Bu nufus artışına karşın ınşaat alanı tukeamesi sonucu yapılaşma, Aydos'u tehdit altına aldı.(Fotograf:Berat Gnnçıkan) kerae sonuçlanınca bu kez lahlı- yesı ıçın dava açmak zonında ka- lıyoruz. Sonrasında da alanın bo- şalülması ıçın ıcraya \eriyoruz. İs- tanbul gibi bir kentte butun bu iş- lemler yedı-sekız yıllık bir surede sonuçlanıyor" dıye konuştu. Sultanbeylı Beledıye Başkan Vekılı Cabbar Şişman ıse orman ışgalırun buyuk boyutlarda olma- dıgım savundu. Şişman, ıkı bek- çı tarafından korunan orman aJa- nının ışgalının önlenmesı ıçin bek- çı sayısınm arttınlmasını ısteye- rek, "Bizim zabıtayla ormanı ko- rumamız mumkun degil" dedı 527 57 00 fttfc • VAPtHt $t«r Naflan: 526 40 20, 144 42 33 172 13 73 74-75 \ıe 088 • l«iann: 068 • SAfiUK: Ihnr Adl:077 Satf* MMfetiii: 511 89 18 CMrafeMd 1*1 588 48 00 Çapa Tı* 525 92 30 Mmara Tp: 340 01 00 H ı r t o m ı ••••••: 345 46 80 9 * E«al: 131 22 09 Tataa» hky»*K 152 43 00 SSK Saaatya: 588 44 00 SSK tomtiinv 132 30 00 : Tttoı (Acwte): 145 53 66 144 25 02 14<» 18 96 ı:358 • TMIfc: Tnflk $•*• IM.: 176 24 14 (IsL). 356 04 85-86 (Kadtköy) Hl|t Tnflk: 377 22 07 (E-5) 356 04 86 (Sefıınp) 314 36(BÇetonea) • THY: (ç Kattar 573 13 31 Dts Hatbr 573 04 33 ; 574 73 00 573 35 25 527 00 50 338 30 50 : 543 05 25 • METBMOLOJİ: (Hava tahmını oğr enme) 573 89 80 • OfKTItk MUU: btaaM: 526 62 74. •IMİH: 150 83 50. Ka*Uy: 348 71 40 • TEX:069 • CUAMU: 585 19 90 91 152 10 15 339 46 48 S« AMU: 522 97 03. 147 51 10, r. 333 02 20. • DBt Sktod • İ T T GM. m.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: •11 (Bılınmeyen numaralar ve nobetp eezane sorrra) K 1 (anza). •2C (danışma) •31 (şehırierarası) M 1 (sıra sorma). •32 fmılletlerarası) M 2 (sıra sorma), OK (masal anlatma), •72 (uyandırma) • I I (posta kodu danışma) •41 (teno tel) SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 • Ünlu Jazzcı CHARLIE PARKER'ın Hayatı -» Y e n e t m e n C L I N T E A S T V Y O O O * " " * > M FOREST WHITAKER DIANA VENORA • 7988 Cannts fılm Festıvalı En lyı Aktor ve • Ses Kahtesı Ostun Teknık Odulu Beyoğlu FİTAŞ CEP SALONU 149 01 66 II30-14 45-iaOO-2UM • 8u fılm 29 Ocak a kadar oynayacaktır B E Y O G L U S İ N E M A S I 1 5 1 3 2 4 0 1986 Berlın Festıvalı 2 HAFTA A|t ı n Ayı odulu Yönetmen: Reinhard HAUFF btıklal Cad No 140 f lAtlasSın karşısı) Seanslar 1200-14 15- 1630-1900-2115 J-gJ Sont btsbvmcı ulm B a a d e r - M e i n h o f W I Yeni Kopyasıyla ATATÜRKKÜLTÜRIV1ERKEZİ Ogtumız efnnset nluna ne vaptvsımz' 19ı SOUU Bu yaraya parmak basan btrfilm ACILAR PAYLAŞILMAZ Yön: ESER ZORLU KADİR İNANIR - BETÜL AYTAÇ 12-00-1415-16 30-UJ5-21 00 C»tH>aiCT 12.00 Monsı YOKfur Sinemada teknığin muclzesı ICMchstone Ptctures ie Strven Splelber*; su&ar 7 HAFTA Bir Robert Zerrieckıs filmı VALNI2 K5M-KAOIKÖY KOlTÛR SANAI MBBCEZhnda 346 01 42-S49 09 »3/1100-14 15-16 30-<9 00-2115 ayarlayın. başlıyor... Sınema-Tıyatro Gösten Duyuaıiannız İçın 146 97 38 132 64 26 AYŞE ROMEY-UVVE BOHM ŞENERŞEN CKM ÖDÛLUlLBM PULUfTVAU I fcttrnmıa» lît __.__ CONNERY HOFFMAN BRODERICK AİLE BAGLARIFAMILY BUSINESS Yon Sidney LUMET Brv*$kl DUKYA 149 33 6I/I2 0O14 15- I&M-19.00-21 30 HarllyıAS 147 63 15 11 30-14.00-16.30-19 0O-21 45 »U*»V OCAK 336 37 78/11 30-K.OH&30-I9.0&2I 30 takırkiy M»K 572 18 «311 00-13 30-1600-18 30-21 0 0 sMHuiıO auunOKUitnnag TEL 146 80 91 3&h2100Ctaal 1800 BU«Uer Olşede v» Yajtkorajnada HAKK BOHM Beyoğlu LALE 149 25 24 11 30-13 30-15 30-17 30-19 30-21 30 Işlelme PENTA FİLM 151 09 80-149 57 05 AVŞAR FİLM HACKMAN DAFOE OSCAR ÖDÜLLÜ • Y1LIN EN M FİLMİ 6 MISSISSIPPI H^nıınııııın YANIYOR OKO.1 MyoğhlÜkLf 14V2S24 11 30-1400-1630 190O-21JO Kad*ûy KAtHKÖY 3J7 74 00 11 OO-133O-160O-183O-2< M Dûnya değışıyor 5 * H A J T A Glasnost Peresüoyka. Berlmduvan.. Mâltâ zır\78sı soğuk savaşın sonu.. Ve... Ira kez çok farklı bir Bond. JAMESBOND007*' TIMOTHY DALTON LICENCE TO KJLL ÖLDÜRMCYETKİSİ Osnmbey G « l 147 9665i Beyvglu «TL*S 143 7576ı Aktaray KRISTM. I588-4453) Batırkty 74 (572 0444) Suıdıye ATUNTIK (355-4370) ANKARA OEHT» (229-9618) IZMIflCIMR ı 14-4861) ADAN» »Rl «3802) 11 00-13 30-16 00 18 45-21 45 1130-14 00 16 30 1900-2130 1130-14 00-1630 1900-2130 1100-13 3016 00 1830-2130 1100-1330-1600 18 30-21 30 11 0O-133O-1600 1830-21 30 11 30-14 00-16 3 0 ' 9 0 0 21 15 1200-14 30-17 00-19 15-2130 12 15-14 30'6 45 19 15-2130 BRUCE WILLIS S DntAMİT OİBİ DIE TTA'RTI ZOR OLUM AİANRICKMAN AİEXANDER GODUNOV Yön: John Mc Tiernan 22 OCAK'ta V 1VOO-13BO-15 00-17 0CH9 00-21M NKMzoda NIIGU. 5M 12 96 11 00-13 00-15 00-17 00-19 00-21 15 Koyjgumrı* SIAO 521 04 Ot 11 30-13 J0-15J0-173O-19J0-21J0 ÇATLAROA 4. HAFTA Yön: ROBERT WISE Ko(McfivMOOA337 012« 11JJO-13.00-15 0O-17DO-19OO-21fl0 HÛRKAIU SYLVESTER STALLONE 7 HAFTA Pongoth İNCİ 140 45 95 11ÜO-13.30-16.0O-1S.3O-2115 KlLTtR MERKEZl ADINDABİR BALIK 15» 69 «7 1300-15.30-18.00-20 30 "O dünya"nın ve bu dünyanın süperleri... G e l d i l e r ! O c a k ' t a s i n e m a l a r d a . SİNEMASEVERLERE ÇOK ÖZEL BİR FİLM L'OURS THEBEAR BtR SEVGÎ FtLMİ — JEANJACQUES ANNAUD — «GULÜN ADI»nın yönetmeni 3. H\FT\ YENİ DEKOR ve SÜPER SES DÜZENİ tLE YENtLENEN BEYOĞLU FİTAŞStNEMASI'nda 149 01 66 1200 U 15-16^0 1845 21 15 HERŞEYE KARŞIYIZ Komedı P»»> Cumo-C »e« 2100 Clası-Porar 15 00 Pozcz 19 00 Pangaltı İNCİ SİNEMA» 140 73 00 SOSrmi DEN HAFTANIN FÎLMLERÎ W Mn " ÜGURLU KONTROLSUZ TUTKUNUN GERÇEK HIKAYESI 9V2 HAFTA9 V, WEEKS Kim Basinger - Mickey Rourke YÖN: ADRIN LYNE 19 OCAK'ta Beyoğlu SINEPOP Kadıkoy MODA Sinemalarında.. THE FLYDSİNEK II Erlc Stoltz - Daphne Zuniga Yön: Chris Walas Şişli StTE 147 6947 11 0O-13OO-15 15-1730-1945-2145 S«YO$Ki SİN6POP 1 « 70 71 12 00-U 15-16J0-18.45-21 00 Kod*û»S*fYYA3M06S2 11 00-1315-15 30-17 30-19 15-21 30 Istiklal Cad. No: 140 Tel: 1511865-66 Ferhan Şensoy'un SOYUT PADİŞAH Cum» 21 00 C t«i-Pu»r 15 3O-18JO FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şentoy 500. O)un Çar« 15.» Pcr« 21 00 BEYOGLU KUCUK SAHNE I43 64 17 1 U 13 Ferhan Şen*oy un ÎSTANBUL'U SATIYORUM Munir Ozkul Erol GOMydın 258 Ovun Salı 21 00 Çırt 21 00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yön Rasiın Oztekln MDr Arif Erkln p mt 21 00 KENT OYUNCULARI SON 9 OYUN ŞAFAK Y1LDIZLARI l Oyun Ikı Bolum 5 TOrkçml Belgl PAKSOY E Yön Yllcta KENTER £ Curoa 1S.30 Ondkimll) ^ Cuma:2i00 J OtttBiaı hakkı ONK Ajanslan alınmıştır GİŞEMİZ AÇILMIŞTIR BİŞEY YAP MET Yözan: Aziz 20 Ocak 14.00 21 Ocak 15.00 BİLETLER SATILMAKTADIf) Ttl Yıldız Kenter BEN ANADOLU Yazarv Gûngör Dtlmen 20 KAI 15 •» V KII 1 5 " 14C 35S9 / Ptrs Cuma 19 00 C tesi 15 00 18 00 Pazar 1SOO DORMEN JF TİYATROSU 1989-1990 OYUNLARI HÂLDUN DORktH ALİ rOTRAZOfiLU TİTATROSU ÇILGINLAR KULÜBÜ Yazan Jean Poıret a n Perç Cumo 21 00 Ctesi 1500-2100 Paıor 15.00-18 30 Sır»elv<l«r Tıkt«ıl44 46 75 151 43 86 HıV M.!»] DAKTİLOLAR MLRRAYSCH1SGAL HARBİYE KENTEK TtY. Oyun Tek Perde Sül. 19 00 ıri 14* 35 S9 GONUI ULKU GAZANFER TİYATROSU \W 7 YIL SONRA C teıi 21 OO-PÎzar 15 OO-19 00 KonMtt 3 parde 7 t«b(o 100 oyun [İRAUK DAİRE Çsrs -P»rs Cum 21 00 KotiKHt 3 p<nk P tesı Salı oyun yoktur Tel 146 80 91 Ergenekon Cad. 98 Pangaltı 141 27 37 LEVENT KIRCA TİYATROSU Yazan Oktay ARAYICI Yöneten: Nurhon KARADAĞ Mûzik Yaiçın TURA SEFERİ RAMAZAN BEY'in NAFİLE DÜNYASI Çar«.-Perş.-C.te« 21 00 Pazar 18.00 Harbiye KENTER Tiyatrosunda 146 35 89 A K B A N K K A R A C ı Ö Z K l ' K L A T İ Y A T R O S I OSCAR a aday ılk TURK fılmı UÇURTMAYI VURMASINLAR Bir TUNÇ BAŞARAN fHmı 11. HAFTA Be*KtOf MISTIK 1«0 11 56 11 00-1300-1500-17.00-1900-21 00 Bir LİVANELİ Fılmı SiS15. HAFTA BUTKAY AZİZ • UĞUR POLAT ASLJ ALTAN • SEVTAP PARMAN MENOERES SAMANCILAR 26 ANTALYA FİLM FESTİVALİ • B4 M İKİNCİ FİLM • EN İYİ YARDIMC1 BBCK OYUNCU • VALENCIA ALIIN PALMtYE • ALTIN ANTtGONE ÖOOlû BakırkOy KARYA 542 11 72 11 00 13 30 16 00 18 30 21 00 İSTANBUL BELfDİYESİ C E M A L REŞIT REY KONSER SALONU SONAL K L A S İ K H İ N T DANSÇISI MANSINGH Müzık ve Dans Gosteıısı 18Ocak1990/Saat- 1900 K M Sahf Yw1«rt KONSS! SALONU 148 53 72 GAİLEHA ATAKOV DANIŞMA BİJROSU 559 95 60 VAKKOCAMA TAKSİM: 151 15 71 VAKKORAMA SUADIYE 360 90 90 f . 3ANATMERKEZİ • Gitjr • Piano • Org • Davul • Armonı • Solfej Uüzlk dersl k^yıtlannuz devazn ecmektedlr 148 63 16 Yslnız KARTAL BaEDtTE SİNEMASINDA LUNA Danıştay Karanyta, hiç keslntisb 18 YifMİın kûçâkler gıremez 3S3 37 71 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU TAKSİM SAHNESI (149 69 44) (Sd Çatş 190OPSC Cum 203O Cml 1500 190OPCH 1500) Luıgı Pırifldello ALTI KİŞİ YAZARINI ARIYOR Çtvııen Gonul Çap» Vjnelen Can Guaıp 1617 ia ıaeazı oak Azız Nesın YAŞAR NE YAŞAR NEYAŞAMAZ 1 « n t a Kennı Ij* Muz* Timur Selç«k 23 24 2128.27 28 Oak Kıcnyı Kılcgcrtpulu ODİSSİNBAD Çtvıren Sıılı Bo/ roneteft Fıik Ertener ?a21 27 28 Ocak [II 001 AKM BOYUK SAİ.ON (151 56 00/254) (Cml 2 1 » P a j 1400 1900) Lfomrd Btnulıia BATI YAKASININ HİKAYESİ Melin- kıtlnr Laırcnls (nk-n- «lw TM* T M M K bacı İ M R Karatr* SctıcHic «rtt*»H Orknlrı 5ttı Babar Twgur 20 21 27 28 Ocık AKM ODA TİYATROSU (151 56 00/254) (Suar 1900 Mct 1500) Knunljık BEBEK UYKUSU <iwttB- Kın» If ık 16.17 !8.l9.23.242526 0t»k Tur» Otl«tglu GARDİYAN rmetm »Itv ian 2021 27 28 Ocık Sjlih Katron PALYAÇOLAR Kuzik «tyıua Erı» ZB.21 27 2S Ocak |ll 0D1 Aycıco MM Sotu Vokkofomo tatalm 151 15 71 VbkkoRama Suodlye 360 90 90 Gdleria Oa«>nK> Mkosu 559 95 60/1104 awı«flnuı h » tolı ikl Hololılı otmgl; »o>no lunuHıı İ S T A N B U L B E L E D İ YESI I ŞEHiR TiYATROLARI E Re»ıt IEY/C Reıll REY Slıl FAİK.SJVUDINCEL « , » £ « MERAKUSIİÇİM ÖYLE BİR HİKAYE Yonetm Haldun DORMEN |16 Ocak Sılr TO30I Ta?af KEMAL AÖRIDAfil EFSANESİ YtMttn- Alı TAYEUN |17 18-19-20 Ocık) Arislopjnra Ge"cay GÜROR KUŞLAR YSneten Haldun DORMEM |21 Ouk Pazar 1&00-I&3SI C O C U K O Y U N U Adrlan «HTCHEL FAREÜ KÖYÜN KAVALCISI Tatkçai Gulsun KIKAL ı SAVAS DİNÇEI 11 00 de) Yıneteıt Macıl KOPER |l6CcakSah 2030) Memel BAYDUR CUMHURİYET KIZI Yomtnt Cuneyl TUREL 117 1B-19-2&ZI Ocak| ÇOCUK OYUMU Murat KASAHUSEYllloeLU BALON Yonetefi Dog>n BAVLI IClnıPmr 11 00 de) Saıt FAİK/Snat DİNÇEL MERAKUSI IÇİN ÖYLE BİR HİKAYE YHıntnT İlıcıl KOPia |Ptr Cıuu 15.0 AÇ SINIFIN LANETİ TurkçBl Pınar KUR Yönetn. Ty«( YAIMAN |16 1718-19-20 Ocak] EugtneONElL GONDEN GECEYE Turtçtti Goıcay EÜRÜN YBMttn Hlkan ALTINEH |21 Ocak 1SD&1B.3CH ısohıpıad* Ceio Sohn*sı (333 03 57> Jeltr» ARCHER SUÇLU MU SUÇSUZ MU? Turkces; Fılız 0FLUO6.U Yonaen Burcın ORALOGLU |I6 Ocak Saiı 20.301 Cevıl Fdını BAŞKUT BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN Yıncten Engin UIUOAC I17I8-T9-20-2I Ocak| ÇOCUKOVUNU TOral Eztcl |OUY Y1LDIZCI KRAL İLE AKILU SOYTARI Yoıuten Salih KALYON ICttslPazK 110OTdel Hortrfy* M Ertuirul, fotlh Batat Nun, Uıkuda Muaanlpzad* Cslal, Kaaık6y Haldun Ions< lakum Sanol Ga(«fiıl,Va*»Droma Toknm-Suadr/e 7 Eleven Oyun gltntaft Salc MJO/Çar»: 15«O-2O.3o;P»r-Cuma: 20 30 ClMk 1»J0-MJ0/»oıor 15 M 1» 30 "Anam Eşikte İken Babam Beşikte İken Muzüdı ve Danslı Çocuk Oyunu AlpıylZER Milai Selım Na$rt OZCAN Dekor Remzı IKEN Maskbr Saım ÖUGAV Kangoz KııUı Oynatımı Taceddm DKES Koreognfi DılekONUR Dutslar DUek Bok Ohikı Oyraymhr Selım Naşıt OZCAN Nılgün BELGfN Yüksel G02EN Havrettn ASLAN GaSır LKUNH! Her Cumartesı-Pazar Saat 11 00 de Komedı Tiyatrosu (Donnen Tıvatrosu) Ergenekon Cad No 98 Pangaltı-istanbul lcreısiz davetıyelen Akbank şubelennden AKBAIMK Çocjkiinr. dı Seviıjtı Bınkı r C Kİ/LTUM •AKANt_«G> istanbul devtet ooera ve balesı STJETÜItK KDLTÜS MERKIZtNDE Pl Çaykovski MAÇA KIZI optra 3 P«t)e Ortestra Şefı ELŞAO BAGIROV Sahneye Koyan AYOIN GÜN 16 Ocak ZOOffde 20-27 Ocak 153(rda G.Rossini SEVİL BERBERİ komık opera 2 perde Orkestra Şelı RENATO PALUMBO Sahneye Koyart YEKTA KARA 18 Ocak 2a00Tde H Sdımldt FANTASTİE miEİkal 2 perde Orktstn ŞeH ve Piyano SEROAR YALÇIN Sjhneye Koyan. »YTAÇ MANİZADE 19-28 Ocak ]9.3ffda IÇKarjyev NİÇİN? bıle2perde Koreografi ve Sahneye Koyan- OYTUN TURFANDA Orkestra Şefı ve Mûzik Duzenleme ELŞAO BAGIROV 17 24 Ocak. 2a00de WA.Mozart SİHİPTıt FLÜT opera 2 perde Orkestra Şefi. MANFRED LUTHER Sahneye Koyaıt YEKTA KARA 23 Ocak. fflOrjde FJBreuer YEDİSİ BİRDEN çocuk muzıkali 2 perde Sahneye Koyan ÜNDER GÛKSEVEN 20-27 Ocak. 11.0<rde >îl«ltr ııaııllın ıkl ln«a Mcı A.K » tJMlarMı. tatlt^rTakua Vakknnau n PanıaMı Cenclr MataabrMla. M r t i f W«ı» SaM Merktzrn* Gallcria-AIaUy daoııaa tmumtt lıtıu çıkınktıdıt üftatrt 151 56 0017 hatl 254
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle