25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/12 EKONOMİ 16 OCAK 1990 DÖVİZ KURLARI 16 OCAK 1990 Dövızın Cınsi Döva \ Alış , Döviz Satış 1 ABO Ooları 1 B.AIman Markı 1 Avustralya Oolan 1 Avusturya Şılıni 1 Belçika Frangı 1 Dammarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hotlanda Flortni 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kuveyt Dinan 1 Steriın 1 S.Arabistan RıyaN 2323 34 1373 54 1843 58 196 12 65 56 354 71 583.46 403.78 1219 61 378.89 1539.15 184.61 15.97 7971.67 3867.90 619.63 2328 00 1376 29 1847 27 196 51 65.69 355.42 584.63 404.59 1222.05 379.65 1542.23 184.98 16.01 7987.65 3875.65 620.87 Efektıf AıiŞ 2321 02 1372 17 1812 24 190.92 64 44 351 16 573 54 403.38 1218 39 37510 1537 61 181.47 15.81 7836.15 3864 03 60910 Efektıf Satış 2334 98 1380 42 1852 81 19710 65 89 356 49 586 38 405 80 1225 72 380 79 1546 86 185 53 16.05 8011 61 3887.28 622.73 ÇAPRAZ KURLAR $ 1.6915 BAImanMarta $ 5.7539 Fransız Frangı $ 1.9049 Hoilanda Florinı S 1.5095 Isvıçre Frangı $ 1258.51 Italyan Lireti $ 145.45 Japon Yeni $ 3 7495 S. Arabıstan Riyalı £ 16647$ ALTIN GÜMÛŞ Cumhunyet Resat 24 ayar attın 22 ayar bıleak 18 ayar afbn 900 ayar gümüş Vakıfoank Altını Zıraat Altını MBaikas 1 OnsS TL imertor* On Alış 207 000 227 000 31070 27 500 23 300 435 175 000 176 000 415 20 Faa(H) = Satış 211 000 237 000 31 150 30 400 23 365 «5 176 000 177 500 — 44 92 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABO Oolan Batı Alman Marta Isvıçre Frangı Hoilanda Flonnı ngılız Sterfını Fransız Frangı A Şılını 100 Italyan Lireti S A Riyalı Alış 2320 1380 1550 1220 3870 404 194 182 615 Satış 2325 1385 1555 1225 3910 407 197 185 620 Dövnlnt ($) =2321 00 BORSADA IŞLEMLER 15 OCAK 1990 Ançımemo Alarko Holdıng Anadoki Cam Arçel* Bafllaş . MıGranflU) Bnsa ÇeHtHalat Çnnsa C Eletctrik D M Holdıng Ooktaş E Bap Yatmm Ege ftracılık Ege Gübre EnfcaHoMmg EreJlıDÇ Good-Year GûbreFab Gûney Bıracılık Hetttaş tznw DÇ tzocam Kartonsan Kav Kepez Elettnk Koç HoMmg Koç Yatnm Kordsa Konjma Tar Koytaş MakmeTakını Martt Mtn Santral Metaş Nasaş Obnuksa Otosan PınarSût Rabak Sariuıysan Sıtaş T*ta» T Iş Ban (8) TlşBan (A) TlşB(Ci(«75aOZ) TlşB(CW]75HXl T Sıemens T$ışeCam T S K.Bankası T D e m r O Yasaş Yapı K Bank üncetase- anslapaa 6100 9300 11000 18600 8200 32SO0 9400 10100 13250 20000 14000 10100 19000 17500 3350 4400 13750 11000 2200 9000 8100 3600 13000 8800 19500 14750 26000 11250 8OO0 11750 9000 13000 7900 5800 1950 3800 12250 10400 9000 9000 27500 8600 11250 20000 250000 4200 4000 24000 7500 6800 6800 4600 6600 Bugûnku en dûşük Bugûnkû erıytf» 6300 9500 11000 19250 8600 34500 10200 10600 13750 20000 14500 10500 19000 18250 3650 4800 13500 10750 2400 9200 8200 3900 14000 8800 20250 15500 2700C 11500 8500 12000 9600 13750 8000 6200 2100 4150 13250 10700 9500 9400 28500 9000 11750 19000' 265000 4400 4200 25000 8200 7000 6800 49OC 7200 6600 10200 11500 20000 8800 35000 10200 10900 14000 20500 14750 10900 19000 18750 3650 4800 M2S0 11250 2400 9600 8800 4000 14000 9000 21000 15500 28500 12000 8600 12250 9700 13750 8300 6400 2100 4150 13250 10900 9900 9800 29000 9100 12000 20500 265000 4400 4300 25000 8200 7600 7400 4900 7200 Bugüntaj kapanış 6600 10200 11250 20000 8800 35000 10200 10900 14000 20500 14750 10900 19000 18500 3650 4800 14000 11250 2400 9300 8700 4000 14000 8900 21000 15500 28000 11500 8600 12250 9600 13750 8300 6400 2100 4150 13250 10900 9900 9800 29000 9100 12000 19250 265000 4400 4300 25000 8200 7000 7400 4900 7200 Işlem mktarı 207570 1615 18696 35775 211580 500 27168 256814 13825 666325 11720 23422 10600 46050 30000 2750 1695438 19032 84785 72000 35804 359676 14486 271850 18275 36520 26925 56600 37534 85933 4500 3050 22295 101400 37000 26550 15510 ' 49540 10850 145077 91133 9248 51822 50950 253 11200 6600 8683 40698 42300 197700 45650 4505 En çok söz ft Yapılan fiy ort fiy 6600 9500 11500 20000 8700 35000 10200 10900 14000 20500 14750 10800 19000 18500 3650 4800 14000 11250 2400 9300 8800 4000 14000 8900 21000 15500 28500 12000 8600 12250 9600 13750 8300 6400 2100 4150 13250 10900 9900 9800 29000 9100 12000 19250 265000 4400 4300 25000 8200 7600 7400 4900 7200 6557 9800 11346 19932 8696 34750 10200 10893 13987 20486 14721 10793 19000 18508 3650 4800 14069 11237 2400 9355 8716 3999 14000 8911 20974 15500 28146 11788 8582 12235 9622 13750 8227 6394 2100 4150 13250 10881 9836 9773 28972 9078 11972 19703 265000 4400 4250 25000 8200 7351 7395 4900 7200 ı ««an:. 3.3M.1*5.0 M a kacaf: SJ.Mt.t71.5M ....J130.Î7 (Nakfc 2*14.74) ittitv mpa: 2M7 DUNYA BORSALARI 15 OCAK 1190 Londra 1.6818 1.4954 14550 5.7268 Startn Mark Is.Frangı Yfen F.Frangı (ons = 311 gr.) Londra 4165$ Zûnh: 416.75 S Hong Kong 41210 $ BanaEndeksM Londra 16698 Dolar New York - Dolar Tokyo (Nıkkeı Oow): - Londra (FT-100) 2357.40 Tökyo ve New Yörk borsalan tabkte YATIRIM FONLARI NE GETIRPI? 15 OCAK 1990 Iş Yatınm-1 Iş Yatmm-2 Iş Yatınm-3 İnterfon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 Iktisat \5rt-1 Iktisat ftt-2 Iktisat Dolar Fon Iktisat Mark Fon Iktisat Atıltm Fon Garanti Yatınm-1 Garantı Yatınm-2 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 YKB Yat Fonu YKB Sektör Fon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB Likit Fon YKBKarmaFon YKBDovızFon Vakıf Fon-1 V&kıf Fon-2 Vakrf Fon-3 Dışbank Mavı Fon Dışbank Beyaz Fon Tütünbank Fon Mitsuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Rnans Fon-1 Finans Fon-2 Rnans Fon-3 Zraat Fon Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon 0*9 tartri 13.0787 140339 091OB9 19.0937 14.1237 27.0239 070839 16.0937 10.0238 08.02.89 2aO2.89 11.12.89 221087 1003.89 iai137 31.1089 021137 07.0338 07.03.88 07.0338 07.0338 07.0338 02.0139 09.0538 24.0439 iaiO39 28.0638 100439 04.0738 15.0738 201039 20.0339 2(10739 iai239 091089 011189 08.01.90 02.0190 10300 20.000 10.000 10661 9.960 9.959 11.200 9.764 9306 9596 9390 10.000 9.976 1731 1Û319 iaooo 1Û477 9.785 9.713 9.795 9693 9328 9.294 10000 48.279 10444 10057 20558 11021 40.000 1O000 9.946 9556 10428 10.100 11397 10357 10.724 H.SOMI dageri 42.609 29368 11374 33317 28368 14.732 11497 29393 24348 12.186 11.741 10312 32.296 15.481 31269 10961 31550 24591 43189 24.787 . 21.139 25057 12341 24581 65.293 11.636 22.485 29.226 23344 89516 11057 14 733 12518 10.751 11385 12376 10407 10.009 Buaûnkû 1 degeri 42308 3O010 11.418 31433 28.468 14 787 13547 29.494 24339 12 230 11.710 10300 32.441 15553 33311 10.974 31.706 25.083 46.106 24367 21.205 25.148 12373 24.674 65513. 11.679 22567 29336 21927 89.872 11.098 14.789 12.566 1O790 11.962 12928 10445 11052 te#*ıı m047 0.47 039 035 035 037 037 0.34 037 036 -0.26 -Û11 045 046 0.13 012 0.49 037 6.75 032 031 036 026 038 034 037 0.36 038 035 040 037 038 038 036 0.65 0,40 036 039 Nüfusıuı %6'sına gelirin %22'si Türkiye nüfusunun yüzde 94 y ünün geliri 50 bin lira ile 1 rnilyon lira arasında ESİN SUNGUR Devlet tstatistik Enstitusu'nun, fiyat endekslerini yenilemek ıçin 1987 yılında tum yurtta uyguladığı hane halkı gelir ve tuketim harcamaları ankeünin sonuçla- rı gelir dağılımındaki bozukluğu somut biçımde ortaya koydu. Anket sonuçları- na göre Türkiye nüfusunun yüzde 94'ünün aylık geliri 50 bin lira ile 1 mil- yon lira arasında değişirken, yüzde 6'lık mutlu bir aanlık 1 rnilyon liranın üzerin- de gelir elde ediyor. Ev kırası, elektrik-su parası ve ulaşırn giderleri düşülünce sağlıklı beslenme ve normal standartta yaşamak için yetersiz kalan 1 milyon lira ve onun altındaki ge- lirli hanelerin toplam kullanıhabilır gelir- lerinden aldığı pay yüzde 78 olarak be- lirlendi. Buna göre nüfusun yüzde 94'ünü oluşturan kesime 13.3 triiyon lira pay edilirken, yuzde 6'lık bolum 8.8 triiyon lirayı alıyor. Kişi başına düşen ortalama gelir de, nufusun yuzde 94'ünde 604 bin lirada kalırken, yüzde 6'sında 4.5'e kat- lanarak 2.7 milyon liraya çıkıyor. Harcama ve tasarruf açısından değer- lendirme yapıldığında iki kesım arasın- da harcama bakımından 3 katlık, tasar- ruf bakımından ise 12 katlık fark oluş- tuğu belirlendi. Kişi başına ortalama ge- liri 604 bin lira olan kesim, gelirinin yüz- de 85'ini harcayıp yüzde 15'ini tasarruf ederken, 2.7 rnilyon lira ortalama gelir elde eden kesim parasının yuzde 57'sini harcayıp yüzde 43'ünü tasarrufa ayırı- yor. Böylece aylık geliri 1 milyon liranın altında olan ve nüfusun yüzde 94'ünü oluşturan kesimin tasarrufları, toplam tasarrufun yüzde 56'smda kalırken, da- ha zengin yüzde 6'lık kesim, tasarrufla- nn yüzde 44'ünü gerçekleştiriyor. Har- camalarda ıse ortadirek aıleler toplam harcamanın yuzde 84'ünu yaparken, yıiz- de 6'lık kesimin harcamaları toplamın yuzde 16'sında kalıyor. Güvenen'in açıklaması... DİE Başkanı Orhan Guvenen anket konusunda yaptığı açıklamada, Türki- ye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel açı- dan büyuk bir değişim içinde olduğunu belirterek hane halkı geur ve tuketim har- camalan anketinin bu değişimi saptamak için uygulandığını soyledi. Güvenen, ay- lık geliri 50 bin ile 1 milyon lira arasın- da olan ailelerin Türkiye nüfusunun yüz- de 94'ünü oluşturması nedeniyle bu ke- simin tuketim kalıbının yeni fiyat endeks- lerine temel sayıldığını bildirdi. DİE Baş- kam'nın açıklamasına göre nufusun yuz- de 94'ünün gelirine göre yaptığı harca- malar şoyle: "Yüzde 32.14 gıda harcaması, yüzde 12.16 giyim ve ayakkabı, yüzde 12.52 ev eşyası, yüzde 2.32 sağhk ve kişisel bakım, yüzde 7.52 ulaştınna ve habeıieşme, yüz- de 5.25 kûllûr, egitim ve eğlence, yüzde 28.09 konnt ve konutla ilgili harcama- lar." Istanbul Sanayi Odası'run gelir dağı- lımı ile ilgili araştırma yapan uzmanla- n, DlE anketinin sonuçlannın çarpıcı ol- makla birlikte, gelir dağıhmındaki bo- zukluğun en belirgin olarak faktör gelir- lerinin paylaşımında ortaya çıktığını söy- lediler. "Faizin, kânn, ücretin ve kira- lann gelirden aldıklan payın gelişimi da- ğılımm bozuklugunu daha iyi sergiler" diyen uzmanlar şöyle konuştular: "Türkiye'deki gelir dağüum yalnız bu- gune mahsus bir bozulma gösterraiyor. 1963 yılından bu >ana çarpık bir geliş- me var. Yani hiçbir zaman gelir dagüı- mında bir düzelme olmadı. Ancak yıik- sek enflasyon faktor gelirierinin payla- şımını büyük ölçüde değiştirdi. Ücretin payı düşerken enflasyonla şişen faiz ve kira gelirleri arttı. " 50 bin lira ile 1 milyon lira arasında gelir elde edilen ailelerin toplam nüfusun yüzde 94'ünü oluşturmasuun bilinmeyen bir unsur olmadıgını vurgulayan ISO uz- raanlan, "50 bin ile 1 milyon lira arası yaygın oldugu için çok fakir kesimlerin dunımu konusunda net bir fikir venni- yor. Anketin 1987'de uygulandığı dikka- te alınırsa bu gelir grnbnnun alt ve üsl sınınnın geçen surede enflasyonla 150 bin ve 3 milyon lira) a çıktığını hesap etmek gerekir. Tabii bu rakamlar nufusun bu- yük bir bölümtinün çok iyi standartlar- da yaşamadığını ortaya koyuyor" dedi- ler. Geçinmek, ustalık isteyen bir zenaatYiğitoğlu ailesi 4 nüfus. 225 bin lira ile geçinmeye çalışıyor. Eve giren yemek, patates-soğan. Yer sofrasında zeytin ekmek, bir de yumurta.Köyleri fakir olduğundan oradandabir yardımlarıyok. Ekonomi Servisi — Nufusun yüzde 94'ünu oluşturan 50 bin lira ile 1 milyon lira arasında gelire sahip ailelerin nasıl ya- şadıklarını, neyiyip ne içtiklerini sapta- mak için belirli gelir gruplanndan secti- ğimiz "içimizden insanlar"la konüştuk'. Evlerini Cumhuriyet okurlarına açan bu ailelerin hemen hepsi, kazançları ne olursa olsun geçim darlığından şikâyetçi oldu. Tencerelerinin "yok'Ma kaynadığı- nı vurgulayan bu insanların, buzdolabı, televizyon gibi pahalı ev eşyalanna açlık pahasına sahip olduklan ve gelir duze- yinin artmasına paralel olarak da mut- laka bir konut kooperatifi ile maceraiı ilişki kurdukları saptandı. Ailelerin bu tercihleri sonucu gelir dü- zeylerindeki farklılık evdeki eşyalardan çok giyim ve gıda alışkanbğı farkından sezilebiliyor. Düşuk gelir grubundaki ai- leler de diğerleri gibi renkli televizyon sey- rediyor, ama sağlıklı beslenme için gün- Iuk olarak tuketmesi gereken et miktarı- nı, ancak haftada bir sağlayabiliyor. Kül- tür ve eğlence ihtiyacını televizyonla tat- min eden bu aileler, tutturdukları yasam standardının enflasyonla aşınmasını ön- lemek için ya aileden daha çok kişinin ça- lışması ya da aile reisinin günde 8 saat yerine 12 saat çalışması yollanm deniyor- lar. V i g l t ^ l n Ailesi PTTde kazı işlerin- de çalışan Murat Yiğitoğlu, ev hanımı olan eşi ve ikı çocuğunu 225 bin liralık aylık geliri ile geçindirmeye çalışıyor. Za- manında bir kondu dikip, daha sonra be- tonarmeye dönüşturduğu kendi evande oturan, yeni bıtirdiği halı ve tencere tak- sidinden sonra aylık 10 bin lira da olsa yeni bir taksidin altına girmeyi kesinlik- le dusünmeyen Murat Yiğitoğlu, geçin- me mucizesini şöyle anlatıyor: "Eve kira vermiyorum, çok şükür tak- sidim bilti. Şimdi aldığım parayı kuçük oğlanın okuluna ve evin mutfak masra- fına harcıyorum. Mulfak'masrafı deyin- ce oyle yağlı-ballı bir şeyier yediğimizi dü- şunmeyin. Eve giren patates, sogan. tş- te, gonıyorsunuz yer soframız ortada: Zeytin, ekmek, bir de yumurta. Bazısı- nın köyunden bulgunı, püavı gelir. Bizim köyumuz de fakir, kendimiz de boyleyiz işle." Buyuk oğlunu okutamadığından ber- bçr yamna çırak verdiğini söyleyen Mu- rat Yiğitoğlu, PTT işçisi olduğu için in- Şirin Serinkaya 500 bin lira aylıkla hasta bir babanın, işsiz bir kocanın ve okula giden üç çocuğun sorumluluğunu sırtlanmış. Kaynanası yoksulluktan bezip, Bingöl'e kocaya kaçmış. Erol Çıra'nın aylık geliri 1 rnilyon. Tiyatro-sinemayı pek bilmiyorlar. Ama "bu kez plan yapılmış." Çocukların 15 gün tatilinde sinemaya gidilecek. Şimdiden film seçmeye başlanmış. YİCtTOĞLU AtLESİ —Evin reisi Murat Yiğitoğlu geçim sıkıntısı içinde oldoUanm belirterek "Devletten şikâyetçiyim, paramızı vermiyor" diye yakındı. (Fotograf: Ugur Gnnyıiz) dirimli bağlanan telefonun kabank fatu- ralanndan ve ulaşımın pahahlığından şi- kâyetçi: "Telefonum indirimli diye kom- şulanmız yuklendikçe yükleniyor. Işte fa- tura burada. 38 bin lira geuniş. Bugün bir akrabamın eenazesine Mandıra'ya gittim. Cebimde 10 bin lira vardı. Dort kişiydik, yol parası şu bu derken, cebimde kala ka- la 500 lira kaldı. Nasıl yaşayacagız biz?" § e r i n k a ^ a Ailesi Kazlıçaşme'de parmakla gösterilecek kadar az sayıdaki bayan deri işçilerinden biri olan Şirin Se- rinkaya, hasta bir babanın, işsiz bir ko- canın ve okula giden 3 çocuğunun sorum- luluğunu sırtlanmış, var gücuyle yaşam mucadelesi veriyor. Dövulüp, gerilmiş de- riyi yıkayıp, boyamak işinde 9 yıldır emek harcayan Şirin Serinkaya'nın evine ayda 500 bin lira giriyor. "Hiç sinemaya git- medim", "Lokantaya gitmek gibi özen- tilerim yok" diyen Şirin Serinkaya, kay- nanasının kocaya kaçmasına yol açacak kadar zor olan yaşam koşullannı şöyle açıklıyor: "Aylıgımı alınca önce şöyle bir duşü- nüyorum. 100 bin lira kira, çocukların okul masrafları, elektrik, su parası, iyi kotu giyim için odediğimiz taksitler. Şim- di bir de babamın hasfalığı çıktı. Koyden getirip uzerime geçirdim, hastaneye ya- ürdık. Sağ yanı felçli. Onun ilaç parası. Kocam 3 aydır işsiz. Eve her gün en az 7 ekmek alınması gerekiyor. Bu koşullar kaynanamj bile bezdirdi. Kadın, 'Sızi kalkındıracağım' diyerek zengin bir adamla evlendi. Onun da 6 bebesi var- mış. Şimdi Bingöl'de oıuruyor. Bu sefa- le'ti raecbur çekiyoruz." Çıra Ailesi Krıstal taklidi avizelerin aydınlattığı bir salonda, mütevazı, ancak ra'run 1 milyon liralık aylığı ile geçiniyor. Annelerine ait olduğu için oturdukları eve kira vermeyen ve işyerinin deterjan, yağ gibi ayrü yardımlanndan yararlanan Çı- ra Ailesi, yine de geçim sıkıntısı çekiyor. "Biz insana yannm yapmayı secip büyuk oglumuzu koleje verdik" diyen Erol Çı- ra, aile bütçesiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Ayda ortalama 300 bin lira cocuğun okul taksidi, 60-70 bin lira servis parası, bir 50 bin lira da kuçüğun masrafı, ma- aşın yansı gidiyor. Çocuklan baskete yaz- dırdık, hasbelkader bir konut koopera- tifine girmiştik. ayda 100 bin de o. Ehh, mutfak giderini de düşununce maaş bit- ti zaten. Şimdi yazın çocuklara kurs al- dırmak lazım. kara kara düsünüyonız. Nasıl para bulacağız diye?" Koleje, konut kooperatifine para yetiş- rahat eşyalarla döşeli bir evde yasayan Çı- tirme telaşından gezip, eğlenme için za- ra Ailesi, özel bir şirkette çalışan Erol Çı- man kalmadığım belirten Erol Çıra, "Tİ- Bir bankada müstahdem olarak çalışan kamu işçisine göre "185 bin lirayla 5 nüfusu geçindirecek muhasebe daha bulunmadı." Hele ya çocuklarından birinin öğretmeni paraistediyse... yatroydu, sineraaydı pek gidemiyoruz. Ama bu kez planladık. Çocuklann 15 gun tatilinde sinemaya gidecegiz. Şimdi- den film seçmeye başladılar zalen. Gü- zel şeyler oynuyormuş. Vatman mı ne? Ona gitmek istiyorlar" diye konuştu. Söz sırası M e a M n u Ortadirek ai- leler nasıl yaşıyor diye araştınrken, dev- let dairesinde çalışan memurlarla da ko- nuştuk. Isimlerinin açıklanmasını, 657 sayılı yasaya tabi olduklan için isteme- yen bu kamu görevlilerinden bazıları, un- vanlarının gerektirdiği yaşam standardı- na ulaşmak için günde 12 saat çalışmak zorunda kalıyor. Eşi ortaokulda, kendisi ise ilkokulda öğretmenlik yapan bir bayan memur, 8 yıllık meslek kıdemi karşıhğında 430 bin lira kazandığını belirterek, aile butçesi- nin hesabını şöyle çıkardı: "Kocamla birlikte kazandıgımız para 850 bin lira. Bunun 200 bin lirasını sa- dece iki odadan oluşan ev için kira veri- yoruz. Küçük çocugumuzun kreşine 150 bin lira, diger masraflanna 50 bin lira ödüyoruz. 5 yıldır uyesi oldugumuz bir konut kooperatifi var, onun için her »y 150 bin lira, iki ayda bir de 500 bin lira gerekiyor. Llaşım sorunu var, bunun için ayda 20-30 bin lira gidiyor. Giyim kuşa- ma odediğimiz taksitler 100 bin lira tu- tuyor. Ekstra masraflaria elimize maaş- lardan 30-40 bin lira para kalıyor. Mec- buren ek iş yapıyoruz. Kocam işten gel- dikten sonra özel ders veriyor. Günde 12-13 saat çalışıyor, ama ne vapalım?" Bir kamu bankasında uzrnan olarak çalışan yeni evli bir memur, 450 bin olan kazancını ev kirası çıktıktan sonra ay s o nuna kadar yetirebilmek için haftalık büt- çe yaptığını belirterek, "Kanma şart ko- şuyorum. Haftada 50 bin lira harcayacak- sın diye, Allab'tan becerikli kadın da mu- hasebeyi tutturuyoraz" dedi. Aynı ban- kada müstahdem olarak çalışan bir ka- mu işçisi, ev muhasebesinde aynı başan- yı gösteremediğinden yakınarak, "185 bin lirayla 5 nufusu geçindirecek muhasebe daha bulunmamıştır" diye konuştu. Du- dullu'daki gecekondusundan işe gelebil- mek için her gün sabaha karşı 4'te yola çıktığını anlatan kamu işçisi, "Akşam olunca eve gitmeye korkuyorum. Çünkü okula giden çocuklardan mutlaka birin- den birinin öğretmeni para istemiştir, bu- na nasıl veririm diye sıkıno basıyor" dedi. Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk grev siyasete kurban edildiİZMİR (Cumhuriyet Ege Büro- su) — TOBB Ticaret Konseyi, 19 ocak günu Adana'da toplamyor. Toplantıya sunulmak üzere bir ra- por hazırlayan tzmir Ticaret Oda- smca "Ekonomi belirsizlik orta- mında, ekonomi yonetiminde ka- rarlılık ve uyum yok. Yeni bir eko- nomik politika programımn oluş- turulma zamanı gelmiştir" denil- di. "Ekonominin siyasete kurban edildiği" vurgulanan raporda, şu göruşlere yer \erildi: • Ekonomide daha bilinçli bir sistem politikası, yani piyasa eko- nomisi politikası izlenmelidir. Bu- nun için kurumlaşma>7 sagJayacak rekabet yasası çıkanlmahdır. • Türkiye ekonoraisinin gene- linde ve özelinde gözlenen ciddi belirsizlik ortamuun bir an önce giderilmesi gereklidir. • Para otoriteleri ile siyasi oto- riteler arasında göre> ve yetki sı- nırlan kesin hatlanyla çizilmelidir. Bu çerçevede Merkez Bankası tam özerk çalışmaianna olanak tanı- yacak bir yasal yapıya kavuşturul- malıdır. • Para-Kredi Kurulu ile koordi- ne çalışacak ve istişari mahiyette ve geniş tabanlı bir 'enflasyonla mucadele komisyonu' oluşturul- malıdır. • Enflasyonla mucadelede salt parasal ve mali onlemlerin yeterli olmadığı dikkate ahnarak arzı art- öncı onlemlerin geregi ve önemi gözden kaçınlmamalıdır. Gelecek hafta greve başlayacak 20 bini aşkın PTT işçisi, işverenin toplu sözleşme görüşmelerindeki uzlaşmaz tutumunu protesto için başlattıkları eylemleri sürdürüyorlar. tş-Sendika Servisi — Ataturk Orman Çiftliği'nde kurulduğuıı- dan bu yana ilk kez grev yapıla- cak. Gelecek hafta greve başlaya- cak olan 20 bini aşkın PTT işçisi, işverenin toplusözleşme görüşme- lerindeki uzlaşmaz tutumunu pro- testo için başlattıklan eylemleri sürdürüyorlar. Cumhuriyet Ankara Burosu- nun haberine göre 1925 yılında kurulan, 1963 yılından bu yana da sendikalı oian Atatürk Orman Çiftliği, ilk kez bugün grev yaşa- yacak. Tanm-Iş Genel Başkanı Sabri Özdeş, ''Atatürk Orman Çiftliği, işçiler açısından yaşan- makta olan facianın tipik bir örnegidir" dedi. Tarım-Iş Genel Başkanı Sabri Özdeş, yaklaşık 500 işçinin çalış- tığı Ataturk Orman Çiftliği işye- rinde, geçici bazı işçilerin işine iş- veren tarafından ara verildiğini, 60-70 işçinin de grev kapsamı dı- şında olduğunu bildirerek, 200'e yakın işçinin greve çıkacağını kay- detti. özdeş, Atatürk Orman Çift- liği'ndeki işçilerin insan onuruna yakışmayan koşullar içinde yaşa- dıklarını belirterek, şunları söyledi: "Tanm işçisi sayılanlar tş Ka- nunu kapsamı dışında (ululuyor. Çalışma saaderi başta olmak üze- Ankara'nın burnunun dibinde, Atatürk Orman Çiftliği'nde hayvan- larla iç içe en ağır kokularla gunde 11.5 saat çalışan tanm işçilerin- den bazılannın bordrolanndaki rakamlar... 120 bin 970 lira, 105 bin 216 lira, 113 bin 216 lira... 10-15 yıllık çalışmanın sonunda ulaşılan aylıkJar "boğaz tokluğuna" bile yetmiyor. tşte bu yüzden Atatürk Orman Çiftliği'nde çalışan Tanm-lş Sendikası üyesi 500 işçinin na- sırlı, kalın parmaklı, yol yol derin çizgilerin yerleştigi elleri bugün işyerine "grev var" pankartını asacak. (Fotograf: Rıza Ezer) ÇOKFARKLI CMDNPAAS IST 134 3*56 • 161 2 2 M • 132İ7 61 »NK 136 39 65 • 137 25 65 I7M 2Î5215 re işçi sağlığı ve iş guvenliğinin ge- rektirebileceği oıılemler alınma- makta direniliyor. Ataturk Orman Çiftliği yaşanmakta olan facianın tipik bir örnegidir. Her sey, hükü- met merkezinde ttim yetkililerin gözü öndnde cereyan ediyor. Tanm-tş olarak işçjmizin bu sefa- letine son verme azmi içindeyiz. O nedenle Atatürk Orman Çiftliği'n- de grev karan almamız kaçınılmaz oldu. tşçimizin insan onuruyla bağdaşacak yaşama koşullarına kavusabilmesi için gerekirse Tanm Işletmeleri Genel Muduriüğu işye- rinde de grev karan alınacakür." Özdeş, Atatürk Orman Çiftli- ği'nde çalışan işçilerin net 140 bin lira dolaylanndaki asgari ücret duzeyinde çalıştırıldıklannı ifade etti. Haber-lş Sendikası'na üye 20 bini aşkın PTT işçisi 24 ocakta başlayacaklan grev öncesi gerçek- leştirdikleri yemek boykotu ve saç- sakal bırakma eyleminin erdından ilk toplu eylemi bugun yapacak- lar. Haber-lş Sendikası Genel Sek- reteri Atilla tlhan, PTT işçilerinin bugun öğle tatilinde tüm Türkiye 1 de kan vereceklerini söyledi. tlhan, PTT işçilerinin, Kızılay Kan Mer- kezi bulunan il ve ilçelerde Kızı- lay'a, Kızılay Kan Merkezi bulun- mayan bölgelerde de hastanelere giderek kan bagışında bulunacak- larım aktardı. öğle tatili sırasın- da kan merkezlerinde kuyruk ola- cak PTT işçileri, tatil süresince kan veremezlerse, işyerlerine geri dönecekler. Haber-lş Sendikası'nın aldığı karara göre, PTT işçileri 18 ocak perşembe günü de toplu viziteye çıkacaklar. Bolu Sofuköy'de kurulu Arden Döküm Fabrikası'nda çalışan 670 işçinin 9 arkadaşlannın işten çıka- rılmasına ilgisız kaldığı gerekçe- siyle sendikaları Türk Metal'den istifa ederek topluca Bağımsız Otomobil-lş'e üye olduklan bildi- rildL ^ ^ Bursa Teksif Cumhuriyet Bursa Burosu'nun haberine göre, Teksif Bursa Şu- besi'nin 250 delegesinden 71'inin olağanüstü genel kurul isteğiyle genel merkeze başvurduklan öğ- renildi. Şube yönetim kurulunda ikilik olduğu ve temsilci atamala- nnda yanlışlıklar yapıldığı gerek- çesiyle olağanüstü genel kurul ya- pılmasını isteyen delegelerin, 8 ay önce yapdan seçimlerde kaybeden eski yönetim tarafından destek- lendiği belirtiliyor. Teksif Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kurt, olağanüstü genel kurul isteğinin sendika bütünlü- ğünün ve sendika ilkelerinin zede- lenmesı gibi genel merkezce de ge- çerli sayılabilecek nedenlerle ola- bileceğini belirterek, "Olağanüs- tü genel kurul isteğiyle merkeze başvuranlar, oynanmak istenen farklı senaryolara araç olmakta- dırlar. Gerekçeleri hiçbir somut veriye dayanmamaktadır" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle