28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 OCAK 1990 HABERLER CUMHURİYET/U BYYO işgali davası • İstanbul Haber Servisi — Istanbul Üniversitesi Basm Yayın Yuksekokulu'nu, 1 Arahk 1989'da işgal ettikleri iddiasıyla tutuklanan 76 öğrencinin yargılanmasına dün İstanbul 2 Nolu DGM'de başlandı. Ikisi tutuksuz 26 sanığın ifadesinin alındığı dunku duruşmada, sanıklann tutukluluk durumlarının devamı kararlaştınldı. Gergin bir ortamda yapılan duruşma sırasında hâkim Iskender Tepebaşı'nın, "Ya sizi adam edeceğiz, ya da.r diye bağırması tepki aldı. Bu sözler, sanık avukatlannın istemlerine karşın mahkeme tutanaklarına geçirilmedi. Duruşmada 54 imzalı bir dilekçe ile, gözaltına alınan öğrencilerin gördükleri işkencelerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Cafer Çakmak adh l.Ü. Hukuk Fakültesi öğrencisi tarafından okunan dilekçede tstanbul Emniyet Müdurü Hamdi Ardalı, tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında da suç duyurusunda bulunularak, "Aksu bizi televizyondan "terörist' olarak iJan etmiştir" denildi. Duruşmada hâkim ile sanık avukatlan arasında sık sık tartışmalar oldu. KutJıı - Sargın davası • ANKARA (Cumtauriyet Burosu) — 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan TBKP hderleri Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun Ankara DGM'deki "27. randevu"Ian, savunma avukatlannın toplu protestosuna sahne oldu. Savunma avukatlan, Ankara Barosu'nun aküğı "Ankara DGM'yı protesto" karan uyannca dünkü duruşmayı topluca terk ettiler. Yine aknan geniş güvenlik önlemleri altında başlayan dünku duruşmada, 8 avukat cüppeleri ile 15 kadar avukat da cüppesiz olarak katıldı. Bağımsız fzmir Milletvekili Kemal Anadol'un da izlediği duruşmada, cuppe^iz avukatlann izleyici sıralannda oturdukları gözlendi. Izmir DGM, TBKP'nin Ege Bölgesi yöneticileri olduklan iddia edilen 5 kişinin salıverilmeleri konusundaki sanık avukatlannın talebini reddetti. Gazeteciye saldınya açıklama • ANKARA (AA) — ANAP Malatya Milletvekili Bulent Çaparoğlu, TBMM'de Cumhuriyet muhabiri Faruk Bildirici ile tartışması konusunda açıklama yaptı. Çaparoğlu, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri ile meydana gelen tartışmasından sonra Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD) açıklamasını okuduğunu ve kendisini "vazife başındaki gazeteciye hakaret" ile suçlayan haberleri basından izledigini ifade etti. Çaparoğlu, açıklamasında, "Hem yargıç, hem savcı sıfatıyla suçlandığım meselenin, gazeteci-parlamenter ılişkileri ve demokratik anlayış bakımından birden fazla boyutu vardır. Kaldı kı, benimle gazeteci arkadaşınız arasındaki hadise sert bir tartışmadan ibarettir" dedi. Teknik öğretmen eylemleri • £ğitim Servisi — Teknik hizmet tazminatlan yuzde 20 ve yuzde 40 oranlarından yüzde 2 ve yuzde 8'e düşürülen teknik öğretmenlerin protesto eylemleri yurt çapında devam ediyor. Adana'daki teknik öğretmenler dün maaşlanm alamadılar. Istanbul'da görevli teknik öğretmenler, döner sermaye çalışmalanna katılmayacaklan doğrultusunda dilekçe verdiler. Ankara'daki bir teknik lisede de imza kampanyası başlatıldı. Yeni Mahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri, özel hizmet tazminatlannın yeniden yükseltilmesi isteğinde bulunduklan ve Cumhurbaşkanı, Başbakan, MiUi Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı'na gönderilmek uzere hazırladıklan mektubu imzaya açtılar. Panorama'da görevden alma • Haber Merkezi — Gelişim Yayınlan bünyesinde çıkan Ekonomik Panorama Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Sönmez görevinden alındı. Ücret görüşmelerinden dolayı geçen haftadan bu yana Gelişim Yayınları'nda suren huzursuzluğun, Sonmez'in görevden alınmasında etken olduğu öğrenildi. Işe son verilme yazısı dün kendisine ulaşan Mustafa Sonmez, bildirimi almazken, Gelişım yöneticileri iki tanık huzurunda bildirimi okuyarak karann uygulanacağını söylediler. Son resepsiyon • ANKARA (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut özal, yeni yıl nedeniyle düzenlediği resepsiyonlanndan dördüncü ve sonuncusunu dun akşam Çankaya Köşkü'nde verdi. Ankara'daki diplomatik misyon şeflerinin davetli olduğu resepsiyona, son anda mazeret bildiren Sovyetler Birliği Büyükelçısi Albert Çernişev'in yanısıra, Libya Buyükelçisi Ahmed Abduihamit Eİ- Atrash ile Somali Büyukelçi Muhammed ömer Şerif katılmadılar. tsrail, Afganistan, Küba, Belçika, Kanada, Vatikan, Tayland, Pakistan, Portekiz, Mısır, Sudan, Iran, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Filistin ise resepsiyona maslahatguzâr düzeyinde katıldılar. Memurlardan protesto • Ekonomi Servisi — PTT Genel Müdürluğü bünyesinde memur ve sözleşmeli personel olarak çalışanların öğle yemeği için ödedikleri paranın arttınlması protesto eylemine yol actı. Istanbul'da bir grup memur ve sözleşmeli personel yemek parasına "astronomik zam" yapıldığını belirterek dün öğle yemeğini boykot edip simit yediler. PTTde bir öğün yemek parasmın dünden itibaren memurlar için 200 İLradan 930 liraya, sözleşmeli personel-için 765 liradan 1.500 liraya çıkarıldığı bildirildi. PTT Çabşanlan Yardımlaşrna ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada PTT'de yemeğin her geçen gün kalitesizleştiği ve hizmetin sağhksız koşullarda sunulduğu, buna karşın fıyatının yükseldiği savunuldu. Açıklamada PTT çalışanlan yemek karnelerini alraamaya çağnldı. (Fotoğraf: İrcm Ceylanoğlu) KlSAKISA m Özal'a şeref madaiyası Kısa adı INC olan Dünya Sert Kabuklu Meyveler Konseyı, Curtıhurbaşkanı Turgut özal'a şeref madalyası verdı. • Halkevi kapatüdı Bursa Halkevi, üye olmayan üç kişinin bulunduğu gerekçesiyle dün Bursa Valilığı tarafından 10 gün süreyte kapatıldı. • Liselilerden eylem Bayrampaşa'dadun bir grup öğrenct, Bağcılar Lısesı'ne "Lıselerde faşıst baskılara son" yazılı bir pankart ve bomba süsü verılmiş bir paket astı. Oöstericiler "Liseli Dev-Genç" unzalı bildiriler de dağıttılaı. • Sinagog hırsızian Ankara Samanpazan'ndaki sinagogu soydukları bildırilen 4 kışı, çalıntı eşyalarla bırlıkte yakalandı. • "ÇımrTKP-ML'li değil" Turkiye Komünıst Partısi Marksist Leninist Merkez Komıtesı adına gazetelere göndenlen yaalı açıklamada, TİKKO-1 davasında idama mahkûm edilen Jlkay Erhan Çınar'ın örgütlerıyle ve dava konusu eylemle hıçbır üışkisi bulunmadıjı belırtıldı DSP eski GenelBaşkanı NecdetKarababa'dan örgüte mektup: Tabaııa olan saveı kalmadıtç Politika Servisi — DSP eski Genel Başkanı Necdel Karababa, "DSP Genel Merkezi'nin labn- na olan saygısını kaybeltiğini. yoneticiierin partiyi merkez hâkimiyeti şeklinde yonetme alışkanlığına kapıldıklanm" söyledi. Karababa, genel merkezi kongreyle secılmis 40 il örgütünden 34'unu "gerekçe göstermeksizin" feshetmekle suçladı. 1988 mart ayında yapılan kurultayda DSP Genel Başkanlığı'nı Bulent Ecevit'e devreden eski Genel Başkan Necdet Karababa. parti örgutlerine gönder- diği bir mektupta genel merkez yönetimını hem eleş- tirdi hem de suçladı. Karababa mektubunda DSP Genel Merkezi'nin, parti tuzuğu ve Siyasi Partiler Yasası'na karşın çok sayıda il ve ilçe kongrelenni yapürmayıp ertelediğini belirtti. Karababa, Ecevıt'in adım anmaksızın kaleme aldığı eleştiri mektubun- da daha sonra şöyle dedi: Genel başkanlıktan aynlışımm uzerinden bir se- ne gibi uzun bir süre geçti. Buyuk bir sabırla, par- timizdeki antidemokratik gelişmeleri üzuntüyle iz- ledim. Partimiz, her geçen gün daha demokratikleşecek yerde Siyasi Partiler Yasası ve parti tuzüğumuz bir kenara atılarak şuphecilik, guvensizlık, dedikodu ve iftira ön plana geçerek, sözüm ona yönetilmeye ça- lışılmaktadır. 7 Mart 1988 tarihinde yapılan kurultayımıza, kongresini yapmış 39 ilimiz katılmıştır. Her zaman tabandan kurulduğumuzu övünerek savunduğumuz bu ılkemiz, ne yazık ki tersyuz edilerek, kongreyle seçilmiş 40 ilimizden 34'ünün yönetimleri ceşitli ta- rihlerde hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedilmiştir. Siyasi Partiler Yasası'nda öngorulen 45 gunluk süre ve tüzüğumüzdeki (yasaya aykırı olan) 135 gün- luk sureler. birkaç defa katlanarak geçmiş olması- na rağmen, kongreler yaptırılmamış, böylece yasa Genel merkezimiz tabana olan saygılanru kaybet- miş, doğrudan merkez hâkimiyeti şeklinde yönet- me alışkanlığma kapılmışlardır. Genel merkezin.izin bu demokratik olmayan körü alışkanlığı nedeniyle, partimiz 5 Kasım 1989 tari- hinde Anayasa Mahkemesi'nden ihtar almış, alınan bu ihtar bile ne yazık ki yöneticilerimızi kanun ve tuzuk çızgısine getirememıştir. DSP eski Genel Başkanı Necdet Karababa, örgüte gönderdiği mektupta, "Son günlerde suçluluk telaşı içerisinde genel merkeze yakışmayacak bir davranışla kötüleme kampanyasına gırmişlerdir" dedi. Karababa, genel merkezi 40 il örgütünü gerekçe göstermeksizin feshetmekle de suçladı. ve lıizuk maddeleri çiğnenmis ve çiğnenmeye devam edılmektedir. Diğer taraftan partimizin kuruluşundan bu ya- na 27 ilimizin kongreleri yaptınlmamış, iki ayda bir değıstirilen geçicı yönetimlerle ytirutülmeye çalışıl- maktadır. Feshedilen ve kongresi yaptınlmayan ilçe sayısı ise yuzlerceyi bulmuştur. Üyelik ve uye kayıtlannın gonderilmemesı, içler acısı boyutlara ulaşınıştır. Genel merkezimiz bir taraftan sizlerden örgütlen- me çalışmaları yapmanızı istemekte, sizlerin de bu isteğe uyarak yaptığınız üye kayıtlan, hiçbir neden gösterilmeden tastik edilmemekte ve üyelik kartla- n gönderilmemektedir. Bunun en somut örneği, genel merkezimizin 1989 yılı ıçınde Cumhuriyet Başsavcılıgı'na hiçbir üye kaydı bildirmemesiyle ortaya çıkmıştır. Son gunierde suçluluk telaşı ıçensınde, genel mer- keze yakışmayacak bir davranışla, partimizin ku- ruluşunda çalışmış, yönetimlerde görev almış, par- timizin ileri gitmesi için var gucüyle emek vermis kimseleri kötüleme kampanyasına gırmişlerdir. Kötüleme kampanyasına gırenJere şunu söylemelc gerek: Lütfen örgütümuzden yükselen feryatlara ku- lak veriniz. Tabanımız sizden ne istiyor onu dinle- yıniz. Kapıdan çevrilmek değil güler yüz, tehdit değil sevecenlik, horlanmak değil sıcaklık, kıyım değil dü- rust seçim istiyor. Bu mekiubum elinize geçer geçmez genel mer- kezimiz telefona sanlarak, mektubumun hemen yır- tılmasını, kimseye gösterilmemesini isteyecektir. El- bette ki bu, sizin sosyal demokrat anlayışınıza ka- lan bir konu. Eğer yazdıklanmda partimize zarar verecek, gerçek olmayan unsunlar mevcut ise ben de mektubumun yırtılıp atılmasını istiyorum. Fa- kat partimizin kanun ve tüzuk çerçevesinde, tepe- den inme olmayan, tabana saygılı, demokratik bir yönetim duzeniyle işletilmesini istiyorsanız, mektu- bum üzerinde düşünmeye davet ediyorum. DSP'de örgüt işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, partinin işleyişine yö- nelik eleştirilere yanıt vermeyi düşünmedikkrini açıkladı. SIEMENS Dünyada 36.000 çeşit balık vardır... .ama Siemens PC bir tanedir... Doğanın mükemmetliği, yaratıcısı olduğu sayısız türün birbiriyle çok yönlü uyum sağlamasından kaynaklanır. Bu gerçek, geniş üretim paletine sahip PC üreticileri için de geçerlidir. Siemens PC tüm diğer PC modelleri ile mükemmel uyumlu ve yüksek performanslıdır. Siemens PC konsepti, montaj, bakım ve kullanımı çok kolay, ayrıca Slot CPU Tekniği ile geleceğin teknoloji ve standartlarına adapte olma özelliğine sahip Siemens ailesi için geliştirilmiştir. S I M K O TİCARET ve SANAYİ A.Ş. Siemens AG Türkıye Genel Mümessilı Türk Siemens Mamulleri Yetkili Satıcısı İSTANBUL Necatıbey Cad 139 Ihsan Zını Han Kat 2 Tophane-lstanbul Te) (1) 151 09 00 (1) 152 13 54 Fax : (1) 145 10 31 Tlx . 24 233 Bayilik müracaatları için İstanbul merkez adresimize başvurabilirsiniz. Uyumlu, güvenli, kullanımı kolay ve doğru PC'yi seçin. Siemens PC... Doğru bilgisayar. ANKARA Ataturk Bulvan No 169/6 Kavaklıdere/Ankara Tel • (4) 118 22 05 Tlx 42 352 Ttx : 944 605 Fax (4) 118 22 05 P K 388 Yenışehır IZMİR 1379ı Sok. No 59 Guvert Iş Hanı, Kat 4, Izmır Tel Tlx Ttx Fax PK (51) 14 14 78 52 376 953 237 (51) 13 86 19 481 Izmır ADANA Ataturk Bulvan Behıce Yazgan Adana Tel. (71) 14 78 Tlx : 62 679 Ttx: 963 004 Fax: (71) 14 78 Apt 141/8 88 88 BURSA Çekırge Cad Intam Iş Merkezi No 101/502 Bursa Tel (24) 36 38 66 Tlx 18 938 615 Ttx 93 56 18 Fax- (24) 35 39 78 SAMSUN Cumhuriyet Cad No-26 Açmak Iş Hanı Kat.6 Samsun Tel (36) 1 î 29 70 Tlx 82 169 Fax (36) 1129 70 d
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle