27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Türk Bankaohk StstepM'ne Pamukbank'm yeni bir hizmetidir. PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 66. Yıl; Sayı: 23493 Kurucusu: Yunus Nadi 600 TL. 16 Ocak 1990 Salı Azeri-Ermeni çatışması yayılıyor. Moskova takviye gönderdi Kafkasya kanıyorGORBAÇOV'A ÇAĞRI OLAĞANÜSTÜ DURUM Azerbaycan ve Ermenistan cumhuriyetleri ile Dağlık Karabağ bölgesinde Azeri ve Ermeniler arasında silahl) çatışmalar, alınan önlemlere rağmen yayıhyor. Ermenistan Yüksek Sovyeti Mihail Gorbaçov'a çağrıdabulundu. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da olağanüstü durum ilan edildi. Erivan'dan haber gönderen Sovyet televizyon muhabiri "Çatışmalarailişkin. haberler savaş cephesinden gelen haberleri andınyor" dedi. 14. Sayfada ULGARISTAN Soydaş hakkına onayBulgaristan parlamentosu, dünkü toplantısında, ülkede yaşayan Türklere isim seçme ve günlük hayatta Türkçe konuşma hakkı verilmesini içeren 'Sosyal Forum' kararını resmen kabul etti. Komünist Parti'nin 40 yıllık öncü rolüne son verilmesi de parlamentonun dünkü toplantısında ilke olarak benimsendi. Çiftçi Partisi'nin KP ile koalisyon oluşturması da kaldınldı.14. Sayfada ROMANYA Sorumlular yargı önündeDevrimle görevden alınarak kurşuna dizilen eski Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku'nun büyük oğlu, Securitate üyeleri ve bazı üst düzey eski yöneticilerin yargılanması bu hafta içinde başlıyor. 14. Sayfada D.ALMANYA Honecker'e ağır suçlamaD.Almanya eski Devlet Başkanı Honecker vatana ihanetle suçlanıyor. Honecker ile güvenlik polisinin eski şefı hakkında aynca yolsuzluk iddiasında da bulunuluyor. Her gün 1000 kişi Doğu'dan Batı'ya göç ediyor. D.Alman Başbakanı Hans Modrow muhalefete çağnda bulunarak Batı'ya göçün durdurulması için yardımcı olunmasını istedi. 3. Sayfada i ERtVAN'DA GÖSTERt — Azerbaycan'daki olavlar Ennenistan'da çok sert tepki yarattı. Başkent Erivan'da önceki gıin duzenlenen ve yuz binlerce kişinin katıldığı dev gösteride Azerbaycan protesto edildi. Erivan'da aynca olaganustu durum ilan edildi. (Fotoğraf: Reuter) AP'nin iddiası Suriyeden protesto Türkiye'nin Atatürk Barajı'nı doldurmak için Fırat Nehri'nin suyunu kesmesi, Suriye tarafından protesto edildi. Irak ise 'oranlı su' istiyor. 3. Sayfada Danıştay Başkanı 'yaştan' emekli ANKARA (CumhuriyeC Büro- su) — Danıştay Başkanı Suley- maa Sırn Kırcalı, 65 yaşıru dol- durduğu gerekçesıyle bugünden geçerlı olmak uzere emeklilığe sevk edildi. Başbakanlık, Kırca- b'run Emekli SandığYndan 10 gun önce aldığı iki yıl yaş kuçültme karannı dıkkate almadı. Danıştay Yasası'nı "ttrpanlayan" hukümet tasansına tepkı gostermeyen Kır- (Arkası Sa. 17, Sü. 4te) Hafize Özal Mezar nakli Danıştay'da ANKARA (Cumhuriyet Buro- sa) — ANAP'ı Danıştay Yasası'n- da degişiklik yapmaya iten dava- lar arasında olduğu belirtılen Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın annesi Hafize Özal'ın mezarının nakline ilişkin başvuruyu Danış- tay, 1,5 yüı aşkın bir süre sonra ele akyor. Danıştay 10. Dairesi, SHP Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Keskin'in başvurusunu ele alma- yı kararlaştırdı. Adnan Keskin'in, avukatı Tez- can Çakır aracıhğıyla haziran (Arkası Sa. 17, Su. 3te) TSfereden buldun'yasa önerisi tartışılıyor ANAP'ta hareketli günlerGeçen hafta tartışmalı geçen ANAP Meclis Grup Toplantısı'nın bugün de hareketliliğini sürdürmesi bekleniyor. Başbakan Akbulut, "Grubun çoğunluğu ne istiyorsa o olur, vebali müşterek yuklenelim" dedi. ANKARA (Cumhuri)tt Büro- so) — Eski Meclis Başkanı Nec- meltin Karaduman'ın Cumhur- başkanı'na yönelttiğı eleştıriler nedeniyle geçen hafta tartışmalı geçen ANAP Meclis Grup toplan- tısının bugün de hareketliliğini sürdurmesı bekleniyor. Grup top- lantısında Turgut Özal'a karşı Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyan Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş, Cumhurbaşkanı- hükûmet ilişkileri konusundakı eleştirilerini anlatacak. Edırne Milletvekili tsraail Üjdul ıse "Ne- reden buldun" yasa önensine de- ğınerek önerinin yasalaşmasmı ıs- (Arkası Sa. 17, Su. 3te) 75 KtŞt — Çukurca'nın Andac kövunde vasayan Olmezler aiiesinden 75 kişi 'guvenlik güçleri ile PKK' baskısı nedeniyle tstanbul'a göctu. (Fotograf: Comhuriyet) Çukurcalı Olmezler, artık istanbullu BERAT GÜNÇIKAN Hakkâri'nın Çukurca ıiçesıne bağlı Andaç Köyu'nde yaşayan Ölmez ailesinden 75 kışı, "Güvenlik guçleri ve PKK milhanlannın baskısını" gerekçe göstererek tstanbul'a göç etti Irak'tan dönen bir TIR'la tstanbul'a gelen ve Sultanbeyli'ye yerleşen Olmezler, "engellerier" korkusuyla goç edeceklerıni guvenlik guçlerine bildirmedikleriru söylediler. Yaklaşık bin beş yuz kışınin yaşadığı Hakkân'mn Çukurca ilcesine bağlı Andaç Koyu'nun buyuk bir bolumu daha önce Van, Cızre ve Mersın'e göç etmiştı. Göç edıp etmeme konusunda kararsız kaldıklarını, ancak gece PKK militanlanrun, gunduz de guvenlik guçlerinın baskısından yıldıkları ıçın kararlannı göç yonunde verdıklerını anlatan Hacı Hamdi Ölmez, gıtmelerıni "engellerier" korkusuyla guvenlik guçlerine bıldırmedıklerini söyledi. Birbirlerine akraba Hacı Hamdi, Emin, Naam, Nuri, Fadıl, Ahraet. Salih, Tahsin ve Hasan Olmez, korucu olmaları yolunda kendılerıne yapılan baskıların da goç etmelerinde etkılı olduğunu savundular. Andaç Koyu'ndekı topraklarını, evlenm ve (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) KKTC Cumhurbaşkanı,Cuellar'ın belirlediği tarihi kabul etmedi Denktaş tedirgiKKTC Cumhurbaşkanı RaurDenktaş, BM Genel Sekreteri Cuellar'ın maraton görüşmeler çağrısı üzerine yaptığı açıklamada, "12 şubat tarihi ölmüştür, bize rağmen ve metazori bir şekilde ortaya atılmıştır. Görüşmelere gelmeyeceğiz demiyoruz" dedi. m İZZET RIZA YALIN ŞEBNEM ATİYAS LEFKOŞA/fsEW VORK — BM Genel Sekreteri Perez de Cu- ellar'ın Kıbns'takı Türk ve Rum taraflann 12 şubatta New York'- ta bir araya gelerek Kıbns soru- nuna çözum getırecek ikı hafta sıireli "maraton göriişmelere" başlamalan çağnsının yankılan surüyor Turk tarafının New York'ta 15 gunlük 'Camp David' türü maraton görüşmelere karşı çıktığı, gönışmelertn New York'ta başlatılıp Lefkoşa'da surdurülme- sı ısteminde bulunduğu kesınleş- ti. KKTC'de "maraton gönişme" çağnsını değerlendırme çalışmala- (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) VVashington Ozal'a Ermeni 'mönüsü'ABD Başkanı Bush'un özal'a Ermeni tasarısında "soykırım" sözcüğünün yer alması durumunda veto edeceğini dile getirmesi bekleniyor. UFUK GÛLOEMİmıl kaberi 17. Sayfada Özal bugün ABD'ye gidiyor Çankaya'da Kıbns zirvesi Köşkte dün yapılanbrifingde, Dışişleri yetkilileri Cumhurbaşkanı Özal'a ABD gezisi öncesinde, Cuellar'ın çağrısı ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiler. ANKARA (Cumhuriyet Buro- so> — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bugün başla>acak olan "ozd" nıtelıkli ABD zıyareti, Kıbns ile ilgilı gelişmelenn krıtik bir aşamaya geldıği bir döneme rasüaması nedeniyle önem kazan- mış bulunuyor. özal'ın zı>areti sırasında gerek ABD Başkanı George Bush, ge- rekse BM Genel Sekreterı Perez de Cuellar ile yapacağı göruşrae- lerde Kıbns sorununun gundemin (Arkası Sa. 17, Su. 3te) KÖŞK'TE PROGRAM TARTIŞMASI Ekonomlde AT'DEN 'GUVENCE' TALEBİ Ekonomide CÛNEYTARCAYÛREK yazıyor Ver-AI Politikası Bir haftadır belirtıler üzerinde duruyorduk. ABD'nin TÖ'yü 'Kabrıs'ta ödüne' zorlayacağını gösteren işaretler vardı. Ver ödünü, al AT desteğini ya da benzeri bir isteğin karşılığını diyebilirdi. ABD 17. Sayfada Kürtçülük iddiası Almaıı sosyoloğa 5 yıl hapis isteği Şanlıurfa'da bölücülük yaptığı savıyla tutuklanan Schlumberger hakkında TCY'nin 142/3 maddesine muhalefetten dava açıldı. ADANA / DtVARBAKIR (Cumhurryel) — Şanlıurfa'nın Bı- recik ılçesındeki Kelaynak Üretım lstasyonu'nun "özel defleri"ne "bölücu sloganlar yazdıgı" gerek- çesiyle tutuklanan Alman sosyo- log Hella Schlnmberger hakkm- daki Turk Ceza Yasası'nın 142/3. maddesine muhalefetten dava açıldı. tddıanamede Schlumber- ger'ın beş yıl ağır hapis cezasına çarptırılması ıstendı. Şanlıurfa'nın Bırecik ilçesinde- kı Kelaynak Uretim tstasyonu'- nun "özd defieri"ne, "Kdaynak- lar sizi seviyonım. Yaşasu Kür- (Arkosı Sa. 17, Su. l'de) CESEDİ BULUNAMADI Sabri Dino tefeci kurbanıtstanbul Haber Servisi — Bo- ğaziçi Köprusu'nden onceki ak- şam atlayarak intihar ettıği bildı- rilen Beşiktaşlı eski Milli Kalecı Sabri Dino'nun cesedıni arama çalışmaları suruyor. Spor ve kon- feksıyon çev relennde intıharı bu- yuk uzuntu yaratan Dino'nun, te- fecilerin kurbanı olduğu öne su- ruldü. Dino'nun ev ve işyeri telefon- lanndan yanıt alınamadığı gibı, Yenı Levent'tekı evınde de kimse bulunmadı. Osmanbey'dekı işyeri çalışanlan da eşınin ve işleri yü- ruten ıki oğlunun da nerede oldu- ğunu bılmedıklerini söylediler. Sabn Dıno Giyim Sanayıi AŞ'- nın Osmanbey'dekı mağazasmda muhasebecı olarak çalışan Hasan Olgun. "Dino'nun son zamanlar- da mali sıkıntı içinde olduğunu" söyleyerek, "Adliyedeki rakamla- (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) Sözleşmeli kararnamesini bilim adamlan değerlendirdi 'Sosyal devlet hiçe sayıldı' ŞÜKRAN KETENC1 Sözleşmeli personele ilişkin hukümet kararnamesini ınceleyen bilim adamlan, Anayasa Mahke- mesi'nin ıptal karan ve gerekçe- lerine uyulmadığı sonucuna vardılar. tstanbul Ünıversıtesi Iktısat Fakültesı öğretım uyesı Prof. Me- tin Kutal, Anayasa Mahkemesı- nin ıptal karannda sonuç olarak vurgulanan "Çalışanlara sosyal hukuk devleti nıteliğine yaraşır guvencder saglama" ılkesı ile hu- kumet kararnamesının çehştiğı- ni söyledi. İTU Işletme Fakultesi öğretım uyesı Doc. Savaş Taşkent, hukü- met ın Anayasa Mahkemesı ka- rarlarındakı goruş ve ılkelerı dık- kate almak zorunda olduğunu vurgulayarak yeni kararnamenın bırcok yönleri ıle ıptal kararında- kı göruş ve ilkelerle bağdaşmadı- ğını behrttı Prof. Metın Kutal elimize ula- şan ve yayımlanmak uzere bek- leyen hukümet kararnamesini in- celedıkten sonra yaptığı değerlen- dıımede, karamame ile sözleşme- li personel statusunun yenıden (Arkası Sa. 17, Su. l'de) • D. Avrupa'ya Japon atağı Japonya Başbakanı Toşıkı Kaıfu, Avrupa turnesinın son durağı olan Macarıstan 'a geçtı. 3. Sayfada • Kampuçya bunalımı BM'de BM Guvenlik Konseyı 'mn 5 daımı uyesı, barış planı konusunda göruştuler. 3. Sayfada m Hitchcock'un ilk sesli filmi Sınema sanatının buyuk ustası Alfred Hitchcock'un 1929 yılı yapımı ılk seslı fılmı 'Şantaj'da başrolu Anny Ondra oynuyor. Fılm 3. Kanal'da 4. Sayfada • Çağın birinci elden tanığı Aralık sonunda ölen ovun yazan Samtıel Beckett. yeryuzunde 90 yıla yakın yaşadı. 5. Sayfada • Nâzım'la 88 yıl... Ünlu ozan Nâzım Hıkmet, doğumunun 88. yıldönumunde anıldı. 9. Sayfada • Nüfusun % 6'sına gelirin % 22'si Turkıye nufusunun % 94'unün gelın 50 bın lıra ıle 1 mılyon lıra arasında. Ekonomide • Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk grev 1925 yılında kurulan Atatürk Orman Çiftlığı 'nde ılk kez grex yapılacak. Ekonomide • Kolektif futbolun başarısı Beşıktaş takımmın Teknık Direktoru Cordon Mılne, ilk yarıntn değerlendırmesını yaptı. Sporda • Mavi plakalı taşıt avı Turklerin kullandığt 'B' plakalı arabalara ozellıkle buyuk kentlerde yoğun denetım. Arka Sayfada • Tecavüzün haklısı olamaz istanbullu fahışelerden karara tepkı Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Nereden Buldun? Önumuzdekı gunlerde TBMM'de bin "haya/ı ıhracat", birı de "ruşvet" ıle ılgılı ıkı yasa metnı uzennde tartışma çıkacak. ANAP, bugüne kadar getırdiğı yasa ve kararla hayalı ihra- catçılan korumuş; hayalı ıhracat da kolaylaştırılmıştı. Orneğin 13 Aralık 1983 tarıhh Bakanlar Kurulu karan ile bazı toplu kaçakçılık suçları suç olmaktan çıkarılmış, düz- mece belgelerle yapılan ışlemler ıçın hapis cezası öngören (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle