26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 SPOR 16 OCAK 1990 TeknikDirektör Milne ilkyannın değerlendirmesini yaparken Beşiktaş'ın sırrını da açıkladu Kolektît futbolun başarısıSıkıntılı dönemler Her takım gibi Beşiktaş da zor dönemler geçirdi, ancak çabuk toparlandık ve Trabzonspor'u geçtik. Trabzonspor'un avantajını tersine çevirdik. Spor Servisi — llk yannın lideri Beşiktaş'ın Teknik Direktöni Gor- don Milne, Malatyaspor maçı ön- cesi bir basın toplantısı düzenle- yerek ilk yannın değerlendirraesi- ni yaptı. Basın mensuplannın is- teği iie yapılan ilk yarı değerlen- dirmesinde tngilız çalıştıncı Be- şiktaş'ın zorlu raaçlar oynadığını, fakat çabuk toparlanıp gerisinde olduğu Trabzonspor'un 4 puan önüne geçtiğini belirtti. Milne, "Beşiktaş ilk yanda Adanademirspor, Sakaryaspor ve Fenerbahçe maçlannda elde etti- ği mükemmel skorlarla özel du- rumlar yaratn" dedi. Gordon Mil- ne konuşmasını şoyle surdurdu: "Her Ukım gibi Beşiktaş da ilk yanda sıkıntılı dönemler geçirdi. Ancak çabuk toparlandık ve 6 pu- an önümuzde olan Trabzonspor'u geçerek lider olduk. Sabırla çalış- tık ve Trabzonspor'un elde ettiği avantajı tersine çevirdik. Beşiktaş ilk yarıda kolektif fut- bol oynadı. Her şeyi futbolcula- nmızla biriikte yapmak istiyoruz. Ferden degil. Beşiktaş'ın giicu de baradan geliyor. Ligin ilk yansın- da talumda iyi bir rekabet orta- mı yaraOMıgı görüşandeyim ve bu durum takıma giremeyenlerde duş kınklıgı yarattı. Bu da normaldir. Futbol daima hassas bir dengede- dir. En ufak şeyler bile bu denge- yi etkileyebiliyor. bahçe maçı. Bu maçta çok keyif- lendim." Beşiktaş Tekruk Dırektörü Mil- ne, takımının geçen yıllarda raart aylarında buytlk duşuş gosterdi- ğini ve şampiyonluğu bu ayda kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine de şunları so\ledi: "Herkes batalanndan ders alı- yor. Umanrn futboiculanm da bundan ders almışlardır. Ancak bu sezon mart degil, şubat ayı çok zorlu geçecek ve büyiik bir ihti- malle bu ayda her şey kesin olma- sa bile belirgin bir açıklık kaza- oacak. Gerçi lig geçen yıllara oranla daha zorlu geçi>or. Benim gozle- digim kadanyla tıim takımlar da- ha gelişmiş ve daha disiplinli. Bu da her şeyi daha da /orlaşüracak." "Beşiktaş kaçacak" Gordon Milne, geçen iki sezon- da Beşiktaş'ın hep kaçan takırn- ları kovaladığını ve bu sezonun ilk yarısında bunun tersi olduğunu belirterek şoyle konuştu: "Beşiktaş, önceki sezon Gala- tasaray'ı. geçen sezon da Fener- bahçe'yi kovaladı, ancak yakala- yamadı. Bu sezon ise Beşiktaş'ı kovalayanlar var. Avanlajımın iyi kullanarak kaçarsak bizi yakala- yamazlar." Gordon Milne, ligin ilk yarısın- da, zor iş olmasına rağmen ha- LİDERİN SEVİNCt — Ligin başında aldığı >enilgilerden sonra toparianan Beşiktaş, Trabzonspof'ım yitirdigi puanlardan sonra zir veye oturdu. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktöru Milne, "Başanmız 2. yanda da sıirecek" diyor. En zor 90 dakika İlk yarıda en zor 90 dakikayı Konyaspor maçında, en keyifli anlan ise Fenerbahçe karşısmda yaşadık. Bu sezon Beşiktaş'ı kovalayanlar var, ancak yakalayamayacaklar. Beşiktaş'ın ilk yanda bundan pek etkilenmedigi göriisündeyim. Beşiktaş aynca Adanademirspor, Sakaryaspor \e Fenerbahçe maç- lannda elde ettigi mükemmel skoriaıia ilk yanda özel durumlar yarattı." Beşiktaş Teknik Direktöru Gor- don Milne, ilk yarıda en sıkıntılı 90 dakikayı Konyaspor maçında, en keyifli anları da Fenerbahçe maçında yaşadığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçi Uk yanda Beşiktaş'ın son dakikalarda aldığı raaçlar ol- du, ama Konyaspor maçındaki gaübiyet çok geç gddi. Zaman da- raidıkça berkes sıkınüya, baskıya jiriyor. Beşiktaş iki farkla one geçtiği maçlarda çok rahat ve çok daha iyi oynadı. Bunlardan biri Fener- kemlerin kendisinı düş kırıkhğına uğratmadığını sövledi. Beşiktaş Teknik Direktöru Gor- don Milne, ligin ilk yarısında Fe- nerbahçeli Oğuz ile Aykut'u ba- şarılı futbolcular olarak görduğü- nu belirterek sozlerini şöyle ta- mamladı: "Rıdvan ve Schumacher'in yok- luğunda, Fenerbahçe'de sorumlu- luğu Aykut ile Oğuz >üklendL Ba- na göre bu iki futbolcu devrenin başanlı futbolculandır." Tktil başladı Beşiktaşlı futbolcularm bir haf- talık tatilleri dun başladı. Siyah- Beyazlılar önümüzdeki hafta ba- şından itibaren kendi tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarına başlaya- caklar. Fıkret Kaman şampiyon •STOCKHOLM (Curahuri>et) — Uluslararası Stockholm Boks Turnuvası'nda 71 kilo boksörümuz Fikret Kaman şampiyon oldu. Polanyalı boksör sakatbğını ileri sürerek dün geceki final maçına çıkmayınca Fikret Kaman hükmen galip ilan edilerek altın madalyanın sahibi oldu. Dun gece finalde ringe çıkan 60 kiloda Kibar Tatar, Isveçli Scot'a 5-0, 81 kiloda da Fikret Güneş, Polonyalı rakibine 4-1 yenilerek gümüş madalyada kaldılar. • Idealist EBahçeliler • Spor Servisi — Daha önce bir araya gelerek F.Bahçe'nin sorunlarını tartışan ve "F.Bahçe'yi içki mezesi yaptırmamak için" çeşitli kararlar alan idealist Fenerbahçelıler, bugün Levent TSYD Tesisleri'nde toplanarak çeşitli konuşmalar yapacaklar. Toplantı saat 17.00'de başlayacak. Tolga Demirel 29. oldu • Spor Servisi — 1990 Avrupa Gençler Satranç Birinciliğinde 17-21 yaş arası kategoride yarışan Tolga Demirel 29. oldu. Hollanda'nın Arheim kentinde yapılan ve 32 ülkenin yarışüğı birinciliğe kendi parası ile katılan Tolga Demirel, Maltalı satranççı Stafad'ı 1-0, Çek Hracek'i hükmen yendi. Demirel, Potton (İskoç), Classen (Belçika), Morais (Ponekiz) ile de berabere kalarak aldığı 3.5 puanla 29. olabildi. Altılı Ganyah 2 milyon verdi • Spor Servisi — Pazar günü koşulan tzmir At Yarışı neticesinde 6'lı Ganyan 6-4-5-6-2/11-2 kombinesini bilenler 2.020.50 lira kazandı. Orta saha ve hızlıforvet KartaVı başarıya götürdü Beşiktaş'ı liderliğe taşıyanlar METİN TÜKENMEZ Bu sezon Cumhurbaşkanlığı ve TSYD ku- palanru kazanarak büytik bir moral ile lige giren Beşiktaş, futbol otoritelerince sezon ön- cesinde şampiyonlukta en büyük şampiyon- luk adayı olarak gösteriliyordu, ama lige B6- luspor yenilgisi ile başlayan Kartallar daha sonra zorlanraaya başladı ve arka arkaya pu- an yitirerek ligin ilk bölümünü orta sıralar- da sürdürmek zorunda kaldı. Kuşkusuz, Be- şiktaş'ın ligin başında başarılı olamamasının nedeni, bütün takımlar gibi haarlık dönemini iyi geçirmemesi ve hiç yoktan tngiliz-yerli tar- tışmasmın içine sürüklenmesiydi. Gönül is- ter ki hiçbir takım yabancı transferine gerek- sinim duymasın. Ama madem yabancılar trensfer edilmiş, onların da takıma yararlı ol- ması için gereken yapılmalıydı. Nitekim, ln- gilizler Beşiktaş'a zarar veriyor diye uzun süre eleştırilmelerine karsın, takım içerisindeki re- kabeti hızlandırmaları ve profesyonelce dav- ranmaları ile ve de form grafiklerinin yük- selmesi ile Beşiktaş'a yararlı olmaya başladı- lar. Böylece, Ingiliz-yerli kaynaşması ve Me- tin olayının da tatlıya bağlanması Beşiktaş'ı, farklı skorlarla kazandığı maçlardan sonra li- derliğe taşıdı. Beşiktaş'ın arulanna baktığımız zaman ilk önce orta alanın büyük performansını görü- yoruz. Özellikle Wilson ve Şenol'un kazanıl- ması Beşiktaş orta alanına büyük bir canlı- lık getirirken, Rıza-Şenol-Wilson üçlüsünün de büyuk bir uyum içerisinde olduğunu gör- dük. Wilson'un tek pas zamanlaması, ne pa- hasına olursa olsun topun kendi takımında kalmasını birinci düşünce olarak benimseme- si ve mücadeleci yapısı, Şenol'un orta alan- da karşıtlanndan kaptığı toplan çok çabuk KADİR - Eskisi kadar ataklara kaalmıyor. atağa donuşturmesi, Rıza'nın ise Beşiktaş'ın taktik adamlığını başarılı bir şekilde sürdü- rüp yaptığı ortalarla takımının attığı golle- rin büyük bir bolümünde pay sahibi olması, Siyah-Beyazlıların karşıtlanna orta alan üs- tünluğunu kabul ettiren nedenlerdendi. Be- şiktaş'ın kazandıgı farklı yengilere baktığımız zaman da .bu orta alanın yaptığı "foreche- king"in forvetle bütünleşmesi sonucu oluş- tuğudur. Meün'in yeniden kazanılması ve Ali- Feyyaz-Metin üçlüsünün surati karşıtlan için buyük bir baskı oiuştururken Beşiktaş'a da avantaj sagiıyordu. Orta alanla butünleşen bu uçlü, Beşiktaş'ın attığı 45 golün 34'ünun de sahibi oldular. Takım oyununda yardımlaş- ma, savunma da (Jlvi'nin görü.'ımeyen kalıramanlığı, Gökhan'ın son birkaç maçın dışında, ilk yarıda ki maçla nn genelinde başanh olması ve Gordon Milne'nin, ilk yarımn ortalanndan itiba- ren futbolcularına daha çok özgurlük vere- rek yaratıcı futbola yönelmesi Beşiktaş'ı li- derliğe taşıyan etkenlerdi. Beşiktaş'ın diğer bir olumlu tarafı ise geçen yıllarda 12. adam sı- kıntısı çekerken, bu sezon Zeki, Mehmet ve Walsh gibi oyuncuların yedek kulübesinde her an oynayacakmış gibi beklemeleri ve son- radan oyuna giren Walsh'ın kritik anlarda at- tığı gollerdi. Son Malatyaspor maçında oyu- na giren Walsh ve Mehmet'in Beşiktaş'a kat- kısı yadsınanıaz. Beşiktaş'ın yıllardır klasikleşen bir oyun şekli var. Bu o>unun ana fikri kanat atakla- nna dayalı olmasıdır. Etkili kanat ataklan ge- liştirmek için atak zamanlamasım çok iyi ya- pan iki beke gereksınimi olmasıdır. llk dev- re Recep ve Kadir'in ataklara katılımının ye- terli olduğunu söyleyemeyiz. llk yarıda umduğunu bulamayan Lacivert-Beyazlılar, kan değişikliği arıyor Samyer,Tirpan ile masaya oturuyor Tınaz Tırpan ile görüştüklerini ve olumlu yanıt aldıklannı belirten Başkan İhsan Yalçın, 'Çarşamba günü Istanbul'da yeniden bir araya gelerek her şeyi konuşacağız. Anlaşacağımızı sanıyorum' dedi. Spor Servisi — Sarıyer Kulüp siyasetin girdiğini ve bunun da en Başkanı İhsan Yalçın, ilk yarıda guzel örneklerini lig maçlannda antrenör ve hakem hataları yü- gördüklerini ileri sürerek şunları zünden gerçek yerlerine ulaşama- söyledi: dıklarından yakınarak, "Kaynak "hk yan boyunca hakemler, ve kaymak hazır, ancak helva yanlış karaıiannın >"anı sıra maç- dedi.olmuyor' Başkan İhsan Yalçın, Uk yarımn değerlendirmesini yaparken, spora lan fazla uzatarak »enilmemize neden oldular. Bu yuzden ligde bulundttğumuz yer gerçek yerimiz degil. Malatyaspor, Bursaspor ve Boluspor gibi takjmların seyirci- leri olmasına rağmen, biz, az bir taraftar önunde maç oynuyoruz. Aynca kulupler, TRT'den gerekli maddi desteği görroiıyor. Ancak ikinci yanda gerçek SanyerM spor- severler se>redecek." Antrenör arayışı içinde olduk- lannı da ifade eden ihsan Yalçın, Milli Takım Teknik Direktöru Tı- naz Tırpan ile görüştüklerini be- lirterek sozlerini şöyle sürdürdü: "Kendisine şans tanıdığımız hakJe takımı layık olduğu yere ge- tirmeveo antrenöriimüz Van Der Hart'ı göndermek istiyoruz. Tiirk futbolunu tanıma>an Hart, oyu- nu i)i okuyamıyor ve futbolcula- n maçlara iyi motive edemiyor. I)i ojunculanmız Silva, Zoran ve Fikret'i oynatmayıp, Tekin ve Hamdi'de ısrar ediyor. Antrenör ve futbolculann tüm alacaldannı ödedik. Kaynak ve kaymak nazır, ancak helva olmuyor. Ve Tknaz Tırpan bize gelmek istedigini söy- ledi. Çarşamba günü tstanbul'a gelecek olan Tınaz Tırpan ile ber şeyi görüşecegiz. Anlaşacağımızı sanıyorum. Tırpan ile işimiz olur- sa, Van Der Hart'ı hemen gönde- recegiz." LİSELER BASKETBOL MAÇLARI Çavuşoğlu Lisesi grup birincisi ÇavuşoğluLisesi: 146Doğuş Lisesi:17 HAKEMLER: Melih Erdem (6), Recep Ankara (6). ÖZEL ÇAVUŞOGLU LİSESİ: Oziem (6) 8, Sedeff?) 18, Sibel (7) 18, Yeşım (6) 11. Handan (8) 35, Mine (6). Melek (8) 36, Etkim (7) 20. ÖZEL DOGUŞ LtSESt: Senem (3), Melike (3), Fatma (3J, Astıhan (3), Esra (5) 11, Ebru (4) 6, Zeynep (3). İLK YARI: 73-7 MURAT YIĞCI Lise Genç Kız Basketbol Final Grubu karşılaşmaları, dün Cafe- rağa Spor Salonu'nda yapılan maçlarla başladı. İlk gun maçlan sonrasında Özel Çavuşoğlu Lisesi birinci, Galata- saray Lisesi ikinci, Kadıkoy Ana- dolu Lisesi üçüncu sırada yer al- dı. Bilindiği gibi final grubunda ilk 3 sırayı alan takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Toplu sonuçlar şöyle: A gru- bunda lider olan Kadıkoy Anado- lu Lisesi-F grubunda lidek olan Nişantaşı Anadolu Lisesi: 60-49, E grubunda lider olan özel Çavu- şoğlu Lisesi-B grubunda lider olan Özel Doğuş Lisesi: 146-17, C gru- bunda lider olan Galatasaray Lisesi- D grubunda lider olan Ro- bert Lisesi: 77-18. Final grubun- da bugun Lise Genç Erkek Bas- ketbol karşılaşmaları oynanacak. BASKET-VOLEYBOL KARIŞIMI — Lise Genç Kjzlar Basketbol maçlanna dün Caferaga Spor Salonu'nda devara edildi. Basketbol- voleybol karışımı hareketlerin izlendigi Galatasaray - Robert Lisesi maçı zaman zaman ilginç hareketlere sahne oldu. (Murat Yıgcı) A VUSTRALYA AÇIK TENİS TURNUVASI Mayotteve SanchezelendiSpor Servisi — Sezonun ilk Grand Slam mucadelesi Avustralya Açık Tenis Turnuası, dün yapılan maçlarla başladı. 3 milyon dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk gununde bayan- larda büyük bir sürprız olmadı, erkeklerde ise 6 numaralı seri başı Tim Ma>otte (ABD) ve 7 numaralı seri başı Emilio Sancnez (İspan- ya) elendi. Turnuvadan elenen ilk seri başı tenisçi, Fransız Jean Fleurian'a 6-2, 6-4 ve 6-4'lük set- lerle 3-0 yenilen tspanyol Emilio Sanchez ol- du. Sanchez favori olduğu maçta, akıl almaz hatalar yaparak otoriteleri yanıttı. 6 numara- lı seri başı Mayotte da, yurttaşı Pete Samp- ras'a 4.5 saat suren bir raücadeleden sonra 3-2 yenilerek turnuvanın ilk gününde elendi. ATP sıralamasında 1 numarada bulunan Çek tvan Lendl ilk maçında fazla zorlanmadı ve Jim Pugh'u 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yene- rek bir ust tura geçti. Geçen yıl geçirdigi bir dizi ameliyat sonrası dünya sıralamasının çok altlarına düşen Fransız Henri Leconte ve tur- nuvanın 13 numaralı seri başı tspanyol Sergi Bruguera da ikinci tura geven'er arasında. Bayanlarda turnuvanın en büyük şampiyon- luk adayı F.AJman Steffi Graf, rakibi 17 ya- şındaki Carrie Cnnningham'ı 2-0 yenerek bir ust tura geçtı. Setleri 6-2 ve 7-5 alan Graf yi- ne de herkesın beklediği gibi kolay bir galibi- yet almadı. Maçtan sonra yaptığı konuşma- da da havanın çok sıcak olduğundan yakrnan Graf 1988 ve 1989 yıllarında oynanan 8 Grand Slam Turnuvasfndan 7'sini kazanma başarı- sını gösterdi. Graf geçen yıl Fransa Açık Te- nis Turnuvası'nda tspanyol Anuucta Sanchez'e finalde yenilmisti. MASATENİSİ Bıdgaristan'la oynuyoruz Spor Servisi — Masatenisi Milli Takımımız bugün Burhan Felek Spor Salonu'nda Bulga- ristan ile Avrupa 1. Ligi maçı- nı oynuyor. Daha önce de 16 Aralık 1989 tarihinde yapılması kararlaştı- nlan karşılaşma, politik gergin- leşme nedeni ile Bulgaristan ta- rafından iptal edilmişti. Avru- pa Süper Ligi'nden düştükten sonra ilk defa karşılasacağımız Bulgaristan'ın kafilesi şu isim- lerden oluşuyor: Feodar Goranko - Kafile Baskanı ve Federasyon 2. Baş- kanı. Angel Kalçov - Antrenör. Mariano Lukov - Dunya 53!sü (Avıısturya'da oynuyor). Ivan Stojanov - Dünya 86:sı (Italya- da oynuyor). Daniala Guergueetchevd-Dünya 7.'si (Fransa'da oynuyor.) Türk takımı ise şöyle: Hasan Hocaoğlu - Antrenör. Gürhan Yaldız - Dünya 75!si. Oktay Çimen - Dünya İ40ÎS1. Selda Dogan - Dünya 132.'si. TOTO TAHMİNİ 1) Malatya Yıldırım-Tecde S 1 2) Malatya Orduzu S -Zaferspor 1-0 3) K.EIı A B G.S -Mandıra A S. 0 4) Kırklarelı Vize S -Alpulluspor 0-2 5) Ord*ı Soya S.-Karadenız I.Y. 1-0 6) Ordu Esnafspor-Emmyet 1-0 7) Trabzon Dofian S -Beldespor 1-0 8) İst K Yolu-Yeldegırmen S. 1-0 9) İstanbul Alemdar-Langa 1-0 10) Antalya Hasyurt S -Boztepe S. 1-0 11) Adana Köy Ha -Ceynangûcû 1-0 12) Adana Akdenız Karataş-PTT 1-0 13) Ordu Deiikkaya-Aybastı 1-0 14) Antalya Köy Ha -Ormanspor 1-0 15) Ordu Köy Hız -Kirazlımanı 1-0 16) Eskışehir Cafliar S.Faötepor 1-0 Veselinoviç, F.Bahçe'yi değerlendirdi: Schumacher ve Rıdvan'sız olmuyor Fenerbahçe Teknik Direktöru Veselinoviç sakathklardan yakımrken, "Toni ve Rıdvan oynasaydı şimdi en yakın rakibimize 10 puan fark yapardık" dedi. NECMİ GÜLÜMSER tlkyarıyı üçuncü sırada bitiren ıFenerbahçe'nin Teknik Direktö- jrü Veselinoviç sakathklardan ya- kırurken ilk yanda beklenmedik şekilde yitirilen 9 puan yuzünden lıderükten olduklannı belirtti. lakım oyununda kaleci Schu- macher ve Rıdvan'ın yokluğunun yoğun şekilde hissedildiğini vur- gulayan Veselinoviç, "Bu iki oyuncu oynasaydı şimdi en yakın rakibimize 10 puan fark atardık" şeklinde konuştu. Veselinoviç'in ilk yarıyı değerlendirmesi şöyle oldu: "Son haftayı galibiyetle kapa- dık. Sezon sonunda da avnı ga- libiyeti alarak şampiyon olacağız. Feaerbahçe'nin ilk yanda daha çok galibivet alacagını umu\or- dum. Ancak hesaplanmda yanıl- dım. Planlanm lutmadı. Fikstur çekildiği giin 9 maçın galibivetle bitecegini duşunuyordum. O>sa Altay, Boluspor ve Bursaspor önunde beklemedigimiz yenilgi- ler aldık. O maçlan kazanmış ol- saydık şimdi Beşiktaş'ın 3 puan üstündevdik. Gerçeklen üzucü gunler )-aşadık. Şanssızlıklar ol- du. 4 futbolcuma menisküs teş- bisi kondu. Amelbat oldular. To- ni sanlık oldu. Şimdi soranm si- ze, Beşiktaş'ta Gökhan, Rıza, Feyyaz sakatlansa Beşiktaş'ın hali ne olurdu? Lider olabilir miydi? Keza Galatasaray'da Simoviç ol- masın, bakın neler olurdu." Teknik Direktör Veselinoviç, takımda kilit adam niteliğindeki bazı oyuncuların eksikliginin his- sedildiğine dikkati çekerken soz- lerini şöyle sürdürdü: "Bir Toni, bir Rıdvan olmayıu- ca takım etkileniyor. Üç derby maçını bu nedenle kaybettik. S-liik Beşiktaş >enilgisi bende ve hıtbolculanmda şok etkisi yarat- tı. Bu maçın ardından takımın psikolojik takviyeye gereksinimi vardı. Adanaspor maçına bu ge- reksinim ile çıkak. ÖzeUUüe iki»- ci yanda mükemmel bir futbol sergiledik. Bizim için onur ma- çıydı. Valnızca galibiyeti duşunu- yorduk. Kazandık. llk yanyı üçüncû sırada bitirmemiz önemU degildir. Beşiktaş bizden sadece S puan önde. 3 puan sisteminin uygulandıgı ligde bu buyuk bir avantaj degildir. Aynca ikinci ya- nda fikstur avantajımız da var. Geçen yıl da ilk yanda bocala- mtştık. Sonra toparlanıp şampi- yon oJduk. Beşiktaş bana gore en iyilerden biri. Ancak ensesinde Trabzon, Galatasaray ve Fener- bahçe gibi üç devin solugunu his- sedijor. tkinci yanda Toni ve Rıdvan ile gucumuzu arttırmeak ve ligi şampiyon bitirecegiz." KKTC kampı Daha önce Side'de ikinci ya- rıya hazırlanmayı duşunen San- Lacivertliler, KKTC'den gelen teklif üzerine, Lefkoşa Stadı'nın açılışında bulunmak için cumar- tesi gunü KKTC'ye gitmeyi ka- rarlaştırdılar. Fenerbahçe, Lef- koşa Stadı'nın açılışında, Beşik- taş ya da Galatasaray ile bir özel maç yapacak. Futbol şube sorumlusu Meh- met özbek, KKTC'den yapılan teklifi kıramadıklannı ve devre arasını, burada 7-8 gün süreyle yapacakları kampla değerlendir- meye karar verdiklerini bildirdi. Fenerbahçe, devre arasında futbolcularına sadece üç gün izin verdi. San-Ladverüiler, persem- be günu Yalovaspor Stadı'nın açılışı nedeniyle Yalovaspor'la bir maç yapacak. Fenerbahçe, 20 ocak cumartesi günü de Federal Almanya'nın Bochum takımıyla tstanbul'da özel bir maç yaptıktan sonra KKTC'ye gidecek. HAFTANIN SOHBETI Sakaryaspor sürpriz yaptı Haftanın üç çetin maçında İstanbul takımlan içinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üç puanın sahibi oldular. Spor Servisi — Türkiye Birin- ci Ligi'nin ilk yansı sona erdi. Bugune kadar yaptığı 17 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 12 gali- biyet alan Beşiktaş toplam 39 pu- anla ilk yannın lideri oldu. Haftanın üç çetin maçında İs- tanbul takımlan içinde Galatasa- ray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üç puanın sahibi oldu. Trabzonspor ise zorlanmadan geçtiği Adana Demirspor engelinde puan cetve- linin ikinci sırasındaki yerini ko- rudu. Galatasaray geçen cumartesi gunü seyircinin de ilgi gösterme- diği maçta Sanyer"! 2-0 yenerken kotü bir oyun sergiledi. Beşiktaş, Malatyaspor önunde yine son 7 dakika içinde galibiyete ulaştı. Taraftarımn hop oturup hop kalktığı tribünlerde son dakika- lara sığdınlan goller Kartal'ı lider kokuğunda tuttu. Fenerbahçe, Adanaspor deplasmanından 4 golle dönerken oynadıgı futbol ile alkışlandı. Toparianan Zeytin- bumu Ankara'dan 1 puanla dö- nerken sonuncu sıradaki Sakar- yaspor'un Altay'ı lzmir'de yen- mesi sürpriz olarak tanımlandı. Haftanın iyileri içinde Karşıya- ka kalecisi Juriçeviç, Sarıyer ka- lecisi Müller dikkati çekti. Savun- mada Galatasaray'dan K. Bülent, Malatyaspor'dan Şehmuz, Fener- bahçe'den Nezihi ve Erdi yıldız- laşan futbolculardı. Orta alanda Galatasaray'dan Erdal, Trabzon- dan K. Hamdi, tskender, Zeytin- burnu'ndan B. Metin, Sakarya- spor'dan İlker, Bursaspor'dan Beyhan en iyilerdi. Forvette Be- şiktaşlı Feyyaz geçen haftalarda- ki kadar iyi oimasa da yine göz dolduranlardandı. Fenerbahçeli Aykut da haftanın karmasınagi- recek özellikteydi. GOL KRALUĞI NIMaı-KHiaU Feyyaz (Beşiktaş) K Hamdı (Trabzonspor) Sabotiç (Adanaspor) Orhan (Trabzonspor) AJİ (Beşiktaş) Metın (Beşiktaş) Nejat (Bursaspor) Hasan (Galatasaray) Zafer (Sakaryaspor) s*i ayak 7 4 6 1 5 4 3 3 4 Sol ayak 3 1 4 4 - 1 1 2 2 kafa 3 7 1 4 4 3 1 2 1 Frikik - - — - - - 2 — — 4 - — — - — 1 1 1 K M N I kafcsiM - - - - - - - — — Tifta. 17 12 11 9 9 8 8 8 8 Basında Hakemler Sanyer-G.Saray (Yusuf Namoğlu) Samsun-Konya (Yüksel Okçuoğlu) G Bıriığı-Z Burnu (Yavuz Karaozan) Trabzon-Ad.D.Spor (Hasan Ceylan) Altay-Sakarya (Argun Darıcı) Bursa-Karşıyaka (Yusuf Yaylı) Adanaspor-F.Bahçe. (Sadık Deda) Bolu-Ankaragücû (Osman Avcı) Beşıktaş-Malatya (Oğuz Sarvan) • • * * • • * • *• • * * * * • * • • • • I 1 * • * * * * • • • * * • * • * • • * * * * • I 7 8 7 3 4 6 8 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle