05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 1996 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI Kavşakta herkes durmuş bakarkenGünlerdencuma.. Saat 17.15.. Yer Eminönü Meydanı.. lşyerleri dağılmış. trafık her zamankı gibi adım adım ilerliyor.. Herkes evine koşturma telaşında.. Bir yandan da herkes homurdanıyor: "Hep aynı şey.. Yine saatlerce yoldayız.. Ne olacak bu trafiğin hali ?" Derken. bır yerlerden sözleşip bir araya gelmiş iki bın beş yüz bisıkletli çıkıveriyor. Topluca yolu ışgal edip. yavaş yavaş trafİğe yerleşıyor tıkıyorlar.. Agızlannda bekçi düdükleri, hep birden düdük çalıyorlar. Saatte I kılometre gibı bir hızla gösteri yapı>orlar.. Hepsinin elinde bırer dövız. "Ha»a kirliliğine son.. Otomobiller dışarı.. Kent merkczindc egzoz dumanı istemiyonız.. Çocuklanmız astımdan ölmesin.. Motoriu araçlar go home..." Gün. yer ve saat aynı.. Sadece meydan Eminönü değıl. konum ve trafik yogunluğu ıtibarı ile Londra'da aynen Emınönü'ne tekabül eden bır ka\şak noktası.. Onbinlerce araç durmuş bekliyor.. Sinirlergergın.. Londra'da hıç alışkın olmadığımız halde. yüzlercesi klakson calıyor.. LONDRA ZAFER ARAPKİRLİ Bısikletlı grubun önünde ve arkasında eskort görev i yapan motosikletli polislerden bırine soruyoruz: - Bu gösten yasal mı? - Burası özgür bir ülke.. - Peki isteyen ıstediği gibi trafiği tıkama özgürlüğüne sahip mi? - Bilmem? - Yani ben de yann at arabalannı toplayıp burada bir gösteri ile, gelip bu yolu tıkasam bana da tolerans gösterecek misiniz? - Tabii.. (Bu kez sorgu sırası onda) Sız hangı ülkeden geliyorsunuz? - Türkiye'den.. - Sizin ülkenizde gösteri yapmaz mı ınsanlar? Çevre koruma yanlısı. kirliliğe karşı, bisiklet kullanımından yana 2 bin 500 kışinin. Londra'nın Kuzey Kore'de pazar Pazar gününüzü karaya oturmuş bir teknede geçirmeye ne dersiniz? Etrafinda tek bir kuşun uçmadığı ve lek insanın geçmediğL Sizi bilnıeyiz ama teknenin sahibi olan Kuzey Koreli çiftçinin bu halinden memnun olduğunu sanmıyoruz_ Heie uzun zamandan beri yağan yağmurlardan ötürü ancak aldıklan gıda vardımlarıvla hayatlannı siirdürebilen Güney Koreli'lerin, tanı da taıialannı ekmeye başladıkları zamanda... Liderlere göre dans çeşitlemeleri MOSKOVA HAKAN AKSAY "Bir şe\i haddinden fazla önemsersen güliinç duruma düşersin." Uzun süreden beri gönnediğim bir dosttan yadigâr kaldı bu cümle bana. Gergin günlerimde bunu anımsamayı başarabilirsem. rahatlıyorum. Son zamanlarda yine aklıma geliyor bu cümle. Seçim kargaşasından bunaldıkça, her kafadan çıkan sesi yorumlamaya çalıştıkça. " Hangi aday ne getirir, ne götürür?" diye düşündükçe \e tüm bunlardan yoruldukça aynı yargıya ulaşıyorum: Galiba ben bu işi fazla önemsiyorum. Rusya Devlet Başkanı seçiliyor diye, kıyamet kopmuyor ya! Bir kurtla bır kuzunun kapışması değil ki bu. Kim kazanırsa kazansın, rezillikler bitmeyecek. Öyleyse: Sakin ol!.. Sakinim. sakinim... Tele\izyon da bana yardımcı oluyor bu konuda. Yatıştıncı ve ne^elendırici görüntüler sunuyor ara sıra. Işte bakın. koskoca Selfsin tu ist yapıyor: rock-and-roll eşliğinde kıvntıp bükülüyor. Aa. Zyuganov da bu işlere başlamı>! O rock değil. folk müzığini yeğlıyor. Ama şu kollarını açıp dönü^üne. elini aniden ayak bileğine vuruşuna bakın bir! Bunlann ikisi de harika! Acaba dans yeteneklerini de göz önüne alarak. her ikisine birden oy vermek mümkün değil mi?.. Bu dans işi hoşuma gitti. Acaba öteki politikacılar hangi danslan yeğlerdi? Aleksandr Lebed, sert dönüşlerle dolu. yere bıçak saplanıp diz üstüne düşülen Kaflias danslarıüıseçebilirdi; '" ' ' Grigoriy Yavlinski'ye vals yakışırdı. Vladimir Jirinovski, pistte Cicciolina'yı görseydi slow dışında bir şey istemezdi. Mihail Gorbaçov'a ise tango düşerdi... Acaba bizim politikacılanmız hangi danslan seçerdi? Süleyman Demirel rock yapmazdı mutlaka. Yapsaydı. Yeltsin'i aratır mıydı'.' Mesut Yılmaz'ın horon tepmesi hiç de zor olmazdı herhalde. Tansu Çiller, kendisini dansa kaldıranlara türlü şartlar ilen sürer. en sonunda asla dans etmeyeceğini söylediği kavalyeyi seçerdi. Necmettin Erbakan dudaklannda "Kim olursan ol yine geP mınltısıyla döne döne semah yapardı. Bülent Ecevit halay çekenlerin bir ucunda mendil sallardı. Deniz Baykal ise "Silifke'nin YoğurdıT eşliğinde kaşık çalardı. Belki de bunlann hiçbiri olmazdı: "umumi arzu" ûzerine dans etmek zorunda kalan liderlerimiz, ölçülü hareketlerle birbirlerine el çırpmakla ve eksenleri çevresinde dönerken utangaç bir edayla dudaklannı ısırarak kendi ayaklanna bakmakla yetinirlerdi... u Bûyük" adamlann dans etmesi, şarkı söylemesi, futbol oynaması olaydır. Onlan pijamalı hayal etmek, sümkürdüklerini düşünmek cesaret ister. "Büyük*'adamlar. size bize benzemediği için büyüktür. Onlann insani zaafları bulunmaz. Cinsel fantazmaları yoktur. Onlan tuvalette düşünmek bile zordur. 20. yüzyılın küçük insanlan artık "büyük" adamlardan yorulmaya başlıyor. Bunu sezen imaj üreticileri. liderlere herkesin içinde "insani i$Jer" yaptırmaya çalışıyor. Rusya de\ let başkanı olmaya hazırlanan iki adayın. seçim kampanyası boyunca yaptığı en "•insani" faaliyetlerden biri dans etmek oldu. merkezindeki onbinlerce (domino etkisi ile yûzbinlerce) aracı esir almasının demokrasi olup olmadıgını, bu yolla daha fazla hava kirliliğine yol açıldığını. ûstelik hiç kimsenin otomobil kullanmaktan caydınlmasının mümkün olamayacağını savunabilirsiniz. Hatta, "Ulan İstanbul'da olacak bu, polis alır o bisikletteri-" diye de geçirebilirsiniz içinizden.. Aynı şekilde, "Bu insanlar da baklı,. Seslerini nasıl duyuracaklar başka rürlü» Bu tür çarpıcı eylemler — gerekli.. Kırk yılda bir de insanlar bekley iversinler biraz.. Evlerine gidince biraz olsun düşünürier belki de»" diye de düşünebilirsiniz. Polisın tavnna kızıp. "Bir avuç insan için traiîğin altüst olmasının demokrasi üe ne alakası var? Aynı şeyi bir işç: ya da öğrenci grubu yapnğı zaman copla dağıtıyoriar ıe\et Londra'da. Ingiliz polisi. Hem de nasıl)" da diyebilirsiniz.. Polisin sorduğu "Sizde özgürlük yok mu"sorusunun, kuru bır ukalalık ve ikiyüzlülük olduğunu da çok iyi biliyor olabilirsiniz.. Ama bunlann hiçbiri, toplumların bu tür sorunları çözmesinde devletin rolünün inkânnı gerektirmez. Otomobil üretiminı inanılmaz bir çılgınhkla körükleyeceksiniz, her eve bır, iki, üç otomobil alma iştahını aşılayacaksınız, hıçbir denetim getirmeyecelc, toplu ulaşımı ıhmal edecek ve 20 yıl önceki düzeyinden ileri götürmeyeceksiniz.. "Herkes başının çaresine baksın" ya da "Toplum diye bir şey yoktur. birey vardır._ Bineyin haklan esastır" diyeceksiniz.. Sonra da meydandaki kilitlenme konusunda eliniz kolunuz baglı seyredeceksiniz.. O polis ya da "devlet" ile otomobil üreticilerinin mide bulandıncı iştahı. o kavşaktaki kilitlenmenın asıl sorumlularıydı.. Özdemir veTürkiyeBad Urach, Stuttgart yakınlannda, yeşil doğanın ortasında şirin bir ılıca. Sağlığa ıyi gelen sulan ile oldukça ünlü. 1994'te Stuttgart-Ludvvıgsburg'dan Yeşiller Partisi listesinden Bonn'a milletvekili seçilen Türk asıllı Cem Özdemir Bad Urach doğumlu. Girginliği, çıkışlan, görüşleri ve Türkiye eleştirileri ile bir süredir Alman toplumunun ve medyasının ilgisini çekiyor. Gazete ve televızyon muhabirleri için "Türkiye uzmanı" Cem Özdemir'in. bu ülkede yayımlanan Türk basın organlarıyla ise arası doğal olarak pek iyi değil. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız arasında da. düşünce ve görüşleri nedeniyle onu eleştırenler çoğunlukta.Yıllardır tanışınz. Geçenlerde uzun bır çay sohbetinde yine bır araya geldik. Ana-babası Türk. Almanya doğumlu ve Almanlann milletvekili Cem Özdemir'in Türkiye üzenne görüşleri oldukça değişik. Çocukluk yıllannda evde her akşam dinlenen Köln Radyosa'nun Türkçe yayınlan. vatandan haberler. müzik istekleri \e babasının "Susun, Karaoğlan konuşuyor" sözlerı, küçük Cem'ın ilk Türkiye ilişkileri. Sonra delikanlılık yıllannda Türkiye'yi tatillerde tanıyor. Bugünkü ilgisı ise. politikaya tam olarak bulaştıgı 9O'lı yıllarda başlıyor ve gittikçe de artıyor. Son bir buçuk yılda çok kez ülkemize geliyor. Her gelişinde de değişik siyası partilerle. demeklerle. İnsan Haklan Vakfı yetkililen. gazeteciler ve köşeyazarlan ile görüşüyor. 'sonınlu yörelere' gidiyor "Kendimi çok yönlü bilgilcndirmevç çalışıyonım'" dıyor Alman meclisinin genç milletvekili, "Buradaki Türk toplumunun değişik kesimlerinden temsilciler ve dernek yöneticileriyle de sık sık görüşüyorum". STUTTCART AHMET ARPAD Son yıllarda büvük çalkantılara sahne olan ülkemizde yaşananlar, Özdemir ile yaptığımız sohbetin önemli bır bölümünü oluşturdu. Kiin sorunu ile başlayıp denız kaplumbağalan ile noktaladık konuşmamızı. Güneydoğu'ya banşın bir türlü gelmemesinin tek nedeninin PKK olduğuna ınanmıyor. "Llkenino yöresindeki buzursuzluktan Ankara'da politika yapanlar da aynı oranda sorumiu" diyor. "PKK'nin suçlan tabii ki bü> iik. Birkaç >ıl önce ateşkese son vcrmesekrdi. bugün belki siyasi parti olurdu." Cem Özdemır'e göre DEP de. Şam'dan gelen emirle (!) yerel seçimlere İcatılmamakla büyük bır hata işlemiştı. "Ocalan'ı beğensek de begenmesek de, onun yarattığı olaylar Kürt sorununu tartışma konusu >apnuştır. Şimdi sıra siyasete geldi. Ancak Öcalan bunu yapacak kapasitede biri değil. İnandıncılığını da yitirdi." Ankara'nın Kürt konusunda uyguladığı çeşitli yasaklann ülkenın zararına olduğuna da inanıyor. "Partileri, gazeteleri vasaklamakla onlan yasadışı dav ranışlara süriiklediler. Aşınlar politika \apmaya başladı. DEPM kâpatmakla ne elde edildi" diye soruyor. "Şu anda onlar PKK'nin sişasi kolu." Özdemır'e göre Türkiye'de HADEP'in dışında başka Kürt hareketlen de olabılmelı. Fakat olamıyor, çünkü ızin vermıyorlar. "Gazete konusunda da Ankara'nın görüşleri a>TH" dıyor. "İlk çıktığında Politika gazetesi bağımsızdı. PKK'>i de yerine göre eleştiriyordu. Ancak vasaklamakla. bombalamakla bu gazeteyi de aşunlığa ittiler. Politika, bugün PKK'nin yayın organı gibi. Sonımİulan önce Ankara'da aramalıyız." "Şeriatçıuk" deyince aklıma hemen Refah Partisi gelmiyor. "Ülke içinde dlni siyasete alet edenlere ödün üzerine ödün verip ülke dışına çıktığında. "Türkıye'ye şerıat geliyor' diye bağıranlar korkutuyor beni" diyor Özdemir. "Zorunlu din dersini getiren, jüzlerce imam- hatip okulu açan Refah mıydı? Bana kalırsa Refah Partisi bu düzenin partisi. İşini biliyor. Yatandaşı kandırmak açısından da diğer siyasi partilerden hiçbir farkı vok. Bcninı gerçek korkum, Meclis'teki "sözde şerıat karşıtı" partilerin vaprıgı Refah politikası!" Cem Özdemir'e göre günümüz Türkiyesi birçok alanda yenıden yapılanmalı, bunu yaparken de laiklıkten vazgeçip seküler dev let sistemine yönelmelı. Inanç özgürlüğü gelmeli. "Devlet kendini dünyevı işlere versin" diyor genç milletvekili. "Yatandaşın dini inancı dev It'ti ilgilendirmemeli. Türkive'de laiklik tartışmalannı da toplunıun gerisinde buluvorum. Çünkü ülke toplumunun büyük bir çoğunluğunun Batı'ya yönelik. demokrasi ve sekülârizm >andaşı olduğuna inanıyomm." Cem'e göre Türkiye"de yeni yapılanma öncesi partilerin kendilerıni yenilemesi. seçim sisteminın değiştirilmesi ve gençlere politika yolunun açılması kaçın/lmaz. "Ükeye demokrasi \e düşünce özgürlüğü gelmeli. Şeriat \e teröre karşırTelev izyon. radjo ve gazete röportajlarında,. konferans ve seminerlerde çoğu zaman tek yanlı görüşler öne süren Cem Özdemir elinden geldığınce tarafsız olabıLse Almanya'dakı Türk toplumunda kanımca çok vandaş kazanabilir. CREDİT LYOMIAU (PARİS) MERKEZİ FRAMSAİSTAMUI - TÛW0YIŞÜBESİ 31/12/1995 TARİHÜ BİLANÇOSU AKTİFUR ı nmoıünırı «._ Kası b. BrtHI c D i t r II T C MEDKE2 8AMKASI III BANKALAR IV OIĞER UAO KUmjUlAM V 8ANKALAR ARASI PARA PIVASASI VI MENKUL D6SERLER CÛZDAKI (NH) ı Mmdul Smıfıkato b HumBonolvi c DnMlclsHluTllMHvi VII MEVOUATMUNZAMKARSHIKLARI VIII KRtDHER a İMtrsas Dtş KrıtfMr ı KraVjdrt • O r a x Uzun VıdHı D Mısas KreıMerı ı KraVllM • 0rt> w Uzun vadrt IX TAKIPTEKI ALACAKLAR ( N « ) ı Öttt Tıfcıptrt] (NM) 1 ÖzrlIjluptetıAtocjkür 2 AynUn Kv^Uı ( - ) b Idjrı Tltaptttu IMHI 1 Idan Tıkıputa AlaakSr 2 Ayııton Kjrşrtk ( - ) c K»iunıTafaptekı(Ne<) 1 Kmunı Takvuta AlıaUif 2 Ajnton Kjtpltk | •) X K Y A K DEVTAHV1Ü HESABI XI FAC VE GELİR TAAH REESKONTLARI XII MUHTEUf ALACAKLAR XIII IŞTIRAKLER (Nd) XIV SABIT KIYMETIER a De«erDej|en b Bırıfcm^ Anıartısmafltar ( - ) XV OkSfRAKTIRER TOPLAU AJdlflER NAZIMHESAPUF) TOPLAM HAZIM HESAPLAR 128 3108» 1367)6660 0 0 8 324 »97 011 12 «90 »10 970 350(10167 348 390 703 052 820 107 114 528 0 0 0 19724 893 996 110 490232 019 90 766338023 0 0 0 0 45 505140 931 45 505 140 931 32 078661503 24 517 862603 1515 477563 4*4 317396 1586299370106 0 0 21215707 981 79276471146 350 810 167 348 19 724 893.996 4 991 739 132 59 004 076 877 1209978 770 7 560 798900 7 450.242 330 2139453241547 9004 «78 218 S23 I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 1 II uıIV MEVDUAT I TlsVTul MtvdUatl b MtvOu* Seflrfılosı c ResroMavdual d Tıcan Mevduat t Banfcalv Mevduatı 1 Dıgef Mndual e Dcvu Tcv<)al Hcsah BANKALARARASI PARA PIYASASI T C MERKE2 8ANKASI KREDİLERI A L I H A K D K E R K R E M L E R a Yufflpmtt» b Yuridıfından FONLAR FAİZ VE GIOER REESKONTLARI 12A234 422 0 0 2 819443186 19332689 21554 520 1 445 307 592 147 298 950 000 000 82 651 100 000 ÖOtMECEK VERGI RESIM VE HARÇ VE PRIMLER ITHALATTEM VE TRANSFER EMIRLERİ MUKTEIİF BORÇLAR TAHVİL VE BONOLAR KARŞIIIKLAR CHGER PASIFLER ÖZKAYNAKLAR a Odenmış Sermayc ı Nonnnal S«rmaye » Ödenmcmı; Sermav* 1 <) b Yedek Akçrteı c Muli2araKa[;(BanJı.Kanjmı32/1) d Yenden DeOerteme Fonu t Zaraı (• | ı DĞnejnZararı ıı Ge^mı; Yıl Zaran KÂB a 0 6 K O T Karı b Gfçmrş Y4 Kirtuı TOPLAM PASIRER NAZMNESAftAR GABAKTIVEKEfALETLER TAAHHÜHER DÖVtZ VE FAİZ HADOI İLE ILG IŞLEMLER CHĞER TOPLAM NAZ1M HESAPLAfl 218835 829401 218 835 529401 0 0 4 991 739 106 7 498 345 739 71678 882 952 0 71678 882 952 26475 817 474 0 PASİRER 1448 288156964 0 0 381601 100 000 0 51378 930 518 18192 524 116 0 19 842025 626 0 9 197 554 469 24 830 101 086 159 647 031 294 26 475 817 474 2139453 241547 515 863 827 590 54 263 000000 457 877 587 120 7 976 873 803 813 9004 878 218 523 HESAPAOİ I FAC GELMLEBI NET (A-B) A FAİZ GEURLERI 1 KredıknJeBAkarFacler a TL Kndıltrdaı AJımn Faafer I IMısısDıvKredilerden II IMISK KfnMtrden b YP Kndrierdni Aknao Facla 1 /hnsas Oty KredılerdKi 11 Ititısas Kredtlerdnı c TaMMefcı AbcakUrdan Alman FadR d KKOf dan Abnan Pnmler 31/12/1995TMİMJ 104 237 560 984 104.237 560 984 0 13 929 150 509 13 929150 509 0 10 496 398 812 0 2 Urakal Mıınzım Kar^lıktamtan Aanan Fısler 3 Bantabıılan Alınan Facief a Yurtıp Bankalanlaıi b. YurKtîi Baatalanlan 4 BartcaörAiMPataPıyaas 1jMnHmdiB Ahan Fadw 5 Umlollde»wlwcu«jru»dan AtnanFaotH ı Mndual S«tt*aları b HazıiK Bonolan c Omtetfc\S6knz TalMfcn d. Oif Menkul lüyımtto 6 04erFacGeMen BFA1ZGIDERIERI 1 HnduaUVentenFadar a Tasamrf MevrJuabna b Mevıtıal Sertıltoana c Resıra Mtvdtuta d Tıcaı kta*HU e BMtabr Mcvdııatma 1 D4«MniJuau g Döta Tevdot Hnaplanna 44 966382 048 21996335125 16 871202123 7 018426 230 4 939188 000 0 0 0 64 108 976 0 0 10 334.930650 2 Banbbrans Pan fyasa» Ipem Vtnkn FaOer 3 Kufemtın Kr«Mere Vetıteı Fasler aTCMBye b Yurtıp Bankalara c Yuıtdt$t Sankaiara d Dı«>f 4 D4efFaEGıdtrlnı 0 46 921857 179 24 857 336 562 0 155136 586413 237 921339453 128 665110 305 0 66 962 717 173 13 454 803 514 26 828 816.353 9892108 82 784 753 040 10 399039626 0 71 779193 741 606 519673 KM/ZAMRCETVEÜ HfSAPADI OEVIR II FAİZ DIŞIGELIRLER (NET (A«8»C) A K0MSY0N GELİRLERI NET 1 Afcnan Ücrrt vt kcOTtsyvfltar a KırtıKrd» Alman Ücret ve Komısyonlar b Bankaatk Hometlen Gdırterı Z Venfcn i t a « ve KomısyonOr B KAMBİYO GELİRLERI NET 1 KambryoKartan 2 Kambıyo Zararlart C. DIGER FAİZ. DIŞI GELIRLER NET 1 D « B Fıc D.Ş. Gdırto a. Stnruyt Pr/tstsı Işlemlen Kanarı b la*raı ve Kuruluşlartan Aknan Kar Payttrı c Otojmüsıi geürler e D«eı Fan 0 ı ^ Gedrtef 2 Dıger Faa D>şı Gıdeıler a Personel Gıderien b K«fem Tazmınatı K K ; * * c 0 « t ı karşılıklar d VerpwHafÇiar e Scrmaye F^yasası Işlenıten Zarafian 1 kjra Grttrtsr: g Amofttsnun Gıdefien Iı ObganüSû Gıderler ı 04er Fao Oışı GKlerler 3 TaMnekı alacaUar kar^lı» a ÖzelTakv b IdanTalnp c Kanunı Tatap III VERGI ÖNCESİ KJRVEZAİMR XIV.VERGI KARŞILIfil V NETKÂRVEZARAR 1 Dagalan 2 Dagtıknayan 24 661 904 494 25 713959 791 25 739 277 794 0 567 043431 13 212 504 233 77 963 850 919 1 888 289 295 4 049158 011 67228868)1 11668 468 826 9618 677 080 6 776 934 995 0 53 342 605414 26641096977 0 0 155 136588 413 -121542890391 47996640808 50 375864 285 2379223477 -10 366.386 329 54 531868 519 64 898254 848 -159173144 870 39 518 825 458 172 050 871351 26 641098 977 33 593696022 7 117 876 548 26 475 817 474 26 475 817 474 Y'abana para cınsınden hesaplarda deÇertemeyt esas aitnan ABD Dolan Kuru 61 054 • (31 12.1995 Dovu aıış Kuru ı OeOeneme günunaen gerıye 005ry soo â 1; gunu uygularan ABO Ootan dövcalrş gtşe kurian 29.12 1995=61 054-TL 28 12 1995 = 60 848-TL 27 12 1995= 59 113-TL 26 12 1995= 58 445 TL 25 12 1995 = 57267TL Yutanöt »er alan CREDIT LVONNAIS e art 31 12 1995 tanMr ozet tnlanço we aynı tarrti ıtıöanyle sona eren döneme aıt ozet gelır taNosu. Basaran SMMM A Ş (a memter of Pnce WatertK»Jse) tarstından denenenen ve 09 02 1996 tanhlı 90'üşlenrN ıçeren oenetı- raporuna konu olan malı tablolardan alınmıştır CREDİT LYONHAIS (FflANSA) 31.12.1995 KONSOLİDE BİLANÇOSU (MİLY0N FRF) Kası«Beokaat 404527 Topttm mevduat 560337 Menkul Kıymelleı 311090 Bankalar 622204 KmMer 828 427 Tahvilenma 366 505 KısavadetıYalnmbr 8 885 Karşlıkve0<gerPasıüer 71 220 SaMKıymeHer 22 353 ÖziaynaUaı 4 1 6 2 1 Dıgeı Akınier 87 748 Nel kaı 1 1 4 3 Toptam 1663 030 Topbm 1663 030 CREDİT LYONNAIS (FRANSA) 31.12.1995 KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOSU (MİLY0N FRF) FaaGeMen 128112 Gend Gıderler 36 709 FacGlderten 97 652 Dıger GnJerler ve Provuvonlar 4 572 04erGeiırter 12 895 Verjı K a r y l * 931 NetFaeGelın 43 355 Nel KanZarar 1 1 4 3
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle