01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 18 SPOR Eski takım arkadaşı Galatasaraylı Burhanettin, Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusunu anlattı: Okocha şımarmazsa büyük yetenek • Okocha ile Eintracht Frankfurt'un formasını giyen Burhanettin Kaymak, Nijeryalı futbolcu için övgü dolu sözler söylerken,"Sol ayağı müthiş, tribünler ayağa kalkar, ama kolay şımanr" dedi. MUSTAFA ERSOV Galatasaray ın yenı futbolcusu Bur- hanettin kaymak. Fenerbahçe'nın pe- şınde olduğu Okocha'vı anlattı Okoc- ha ıle Eıntracbı Frankfurt'un formasını gıyen Burhanettin Kaymak. Nııeryalı futbolcu ıçın ovgu dolu sozler sovler- ken. San-Lacıverth taraftarlan uyarma- yı da ıhmal etmedı Okocha'nın sol ayağını çok ı\ı kul- landıöını belırten Burhanettin "Oyna- dıgı futbolla kimi zaman tnbunleri ayağa kaldıracak, kimi /aınan da hus- rana uğratacak. Okocha'nın ofansif futbola katkısı çok büyük. Hucum or- ganizasyonlan çok zaman Okocha'dan başlar. Ancak defansif yonıi içın aynı şeyieri soyleyemeyecegim.^ uzü hep ra- kip kaleye donük. Ceriye dönmeyi hiç sevmiyor. kendisiyle karşılıklı antren- man yaphk. İkili mucadelelerden hoş- lannuyur.Top kaptırdıgı zaman geriye donmuyor" dedı Okocha'nın yeteneklcnnın yanı sıra şımarık bır yapıya sahıp olduğunu vurguldyan Burhanettin Kaymak. ~M- mar.ya'da ona çok şans tanıdılar \e şı- nıarttılar. Bu yüzden çoğu zaman ken- di istediğini yaptı. Burada kcndisini şı- martırlarsa çok değışık bır Okocha ile karşılaşırlar'*dedı Souness vazgeçti Istanbul'da bulunan eskı teknık dı- rektor CraemeSouness'la buluşan Baş- kan Faruk Suren, Souness'ın Galatasa- ray aleyhıne FIFA'ya yaptığı başvuru- Burhanettin. Okocha'vı u\du. dan vazgeçmesı ıçın bır görüşme yaptı Souness'ın eskı alacaklarını odeyecek olan Galatasaray. FIFA konusunda ls- koç hocayla anlaşma sağladı Souness dun yaptığı açıklamada "Turkiye be- nim unutamay acağım bir iılke. Burada- ki dostlanmdan ömur boyu vazgeçme- yeceğim. Istanbul'a sık sık geleceğim. Galatasaray "la kuçiık bir problemim \ardı. Bunu goruşmeler yaparak hallet- tik" dedı Faruk Suren'ın bır gun once Souness ıle goruşup konuyu tatlıya bağladığı açıklandı Souness, Galatasaray "ın bun- dan boyle danışmanlıgını da yapacak Bu arada Graeme Souness. dun Baş- kan Faruk Suren'le bırlıkte Alı Samı Yen Stadı'nı gezdı Nantes'ın menajeri geldi Istanbul'a gelen Nantes kulubu me- najerı Budzinski. Hakan'ı ıstedı Bud- zınskı, dun Başkan Faruk Suren ıle Ha- kan ıçın masaya oturdu Hakan ı bırak- mak ıstemeyen Suren, 7 mılyon dolar gıbı astronomık bır rakam onerdı Ha- kan'ı Fatih Terim'ın de bırakmak ıste- medığı bıldırldı Ote yandan Galatasaray 1 temmuza kadar çalışmalarını Florya Ataturk Or- manı'nda surdurecek Teknık Dırektor Fatıh Tenm, orman- da kendılenne gostenlen yakın ılgı yu- zunden çalışma zorlugu çektıklerını soyledı Futbolcular 3 temmuzda saglık kontrolunden geçecekler Knup Kumkapı 'da Galatasaray'ın yeni transferi Adrian knup on- ceki akşam Galatasaraylı taraftarlann davetlisi olarak kumkapı'da eğlendı. İstanbul geceleri- nin ilkıni kı/arkadaşı Sandra ve gurbetçi futbol- cular Burhanettin kay mak \e Rasım Suksur ile paylaşanknupoldukçamutluydu.kumkaprda vedığı balık \e mezelcre hayran kalan \drian Knup.~Burada kilo almamak için dikkat ttmek lazım, çunkiı yemekler çok guzel" dedı. Galata- saray'da oynayacağı için çok mutiu olduğunu soyle\en \drian knup, "Galatasaray \e FarihTe- rim. İki isım birleşınce benım için çok cazip hale geldLBurada başanlı olacağıma inannnrum*1 dedi. (Fotoğratlar MLSTAFA EIRSO\ I GÖRÜŞ / M VHMl T SERT Hakan'ı Eleştirelim Ama Bitirmeyelim Ulusal ekıbımızı Avrupa Şampıyonasfna uğurtarken yaptı- ğımız eleştırılerle -orada uç maç oynayıp başarısız olunca- do- nuşte yaptığımız eleştırıler arasında bır denge yoktu Ttpık Akdenız karakterı ozellığımızle ovduk mu yere goğe koymu- yor, yerdık mı yerın dıbıne batınyoruz Ovgu ve yergılerımız çoğunlukla duygusal ağırlıklı oluyor Ancak Ingıltere de oynadığımız ılk karşılaşmadan sonra ra- kıplerımızın gucunu hıçe sayıp tek tek futbolculanmızı eksık- lıklen nedenıyle acımasızca eleştırmeye hatta yargılamaya baş- ladık Bu eleştırılerden en çok pay alan futbolcu da Hakan Şükiır oldu Avrupa Şampıyonası oncesı eleme grubu maçlannda Ha- kan Şukur, gosterdığı performans ve attığı gollerle ekıbımızın en guvenılen futbolcularından bınydı llgınçtır, Hakan gol kok- lama ozellığı olmayan ancak olağanustu çalışkanlıgıyla gol pozısyonlarına gıren bır futbolcu Yuksek toplarda çok başa- nlı olmasına karşın, yerden gol vuruşu becerısı sınırlı Hakan Şukur ingıltere'de kendmden beklenen gollerı ata- mayınca ınanılmaz bır hırsla rakıbe yaptığı baskılı oyununun yaran gozardı edılıverdı Oysa lyı oynadığımızı duşunduğumuz Hırvatıstan ve Portekız maçlarında tek başına yaptığı baskıy- la rakıbın topu oyuna sokuşunu gecıktırdığı gıbı, oyunu orta alanda kontrol altına almamıza da buyuk katkı sağladı Ha- kan ın bu ozverılı oyun anlayışı, ona vazgeçılmez oyuncu nı- telığı kazandırıyor Avrupa Şampıyonası'nda ekıplenn savunma ağırlıklı futbol oynamaları Hakan'ın kalabalık savunmalar arasında -yeterlı destek sağlanamayınca- etkısız kalmasmm nedenlerınden Hakan'ın sezon ıçınde yaşadığı başarısız italya seruvenı, onun futbolculuk karıyerınde onemlı bır duşuşe neden oldu Avru- pa Şampıyonası'nda bu başarısızlığı unutturup yenıden Av- rupa'nın gundemınde olma fırsatı duygusal Hakan uzennde psıkoto|ik bır baskı yaratmış olabılır Sonuç olarak Hakan Şukur son yıllarda yetıştırdığımız genç yıldızlardan bırı Futbol teknığı olarak eksıklerı bulunmasına karşın yıne de Avrupa çapında bır yetenek Genç ınsanlara gerek başanlı gerekse başarısız olduklarında yapıcı eleştırı- lerle destek vermek, yureklendırmek, onlan kazanmak ıçın çok onemlı Tanhımızde ılk kez katıldığımız Avrupa Şampıyonası'nda futbolcularımızın başarısızlığını deneyımsızlıklerını de goz onune alarak anlayışla karşılamalıyız Fenerbahce Almanya kadrosu 27 kişiye çıktı Spor Servisi - Fenerbah- çe'nın Almanya da yapacağı yenı sezon hazırlık kampı kad- rosu bellı oldu Menajer ZaferGonculerta- rafından açıklanan 2^ kışılık kamp kadrosuna genç takım- dan E\up, Oner. \hmet ve keremdedahıledılırken. \\- rupa Şampıvonasi f'nallerı ıçın takımlarında yer alan Hogh. kostadino\, Ruştiı v e Tayfun'un. kampa 8 temmuz- da katılacakları bıldınldı Nı- jerya Olımpık mıllı takımıy- la bırlıkte AtlantaOlımpıyat- lan nakatılan Lcheısekamp- ta yer almayacak 1 temmuz pazartesi gunu Almany a' va gıdecek olan Fe- nerbahçe nınbaşkanvekılı ve Futbol Şube Sorumlusu \efa kuçukbaşkanlığındakı kafı- lesinde genel sekreter \ e ba- sın sozcusu Orhan KeçeJi. me- najer Zater Gonculer Dış \e Halkla llı^kıler Sorumlu^u Turgut \car. tercuman Mus- tafa kıran.kondısvoner \de- mır De Souza Fılhakalecı ant- renoru Ilie Datcu, kamp mu- duru Yavuz^ğırgaLkulüpdok- toru \sımBaykan,fızyotera- pıst \li Kuz. 2'şer masor \e malzemecı bır ahçı ıle 23 fut- bolcu (Rüştu. Murat. Fe\zi. İl- ker. Saffet. Hogh,Sedat.Erol. H. İbrahim. Mustafa katip. kemalettın. Mustafa Doğan. Tayftın.Tank. Bulent.Tuncay, Mujdat Boliç~\> gun. Benhur. Selahattin. Ey up. Onder. Ah- mct. kerem. kostadinm. Oz- kan)bulunuyor Giinün icinden • Turkı\e'yı A\rupa Basketbol Super Lıgf nde temsıl edecek olan Etes Pılben \e Ulkerspor takımlannın hangı takımlarla oyna- caklan bugun Munıh Sheraton Otel ınde saat 10 00'da vapılacak olan kuravla belırlenecek Kura çekımlerınde Ulkersporlu \e Etes Pılsenlı \onetıuler hazır bulunacaklar • Boğaziçi Lnhersitesi Geleneksel 16 L'luslararası Spor Fe»tı- \ahdun>aat 19 3Üdaaçılısgo^tensı\ekonserı\lebaşladı Festna- le 500 \erlı 600 %abancı sporcu olmak uzere toplam 1100 sporcu katılnor Festn ale katılan sporcular kendı aralannda musabakala- rabaşlaNacaklar • Gençlik\eSpor İl Mudurluğu^az SporOkulları bugun tzmır \e istanbul da ba^h\or İstanbul dakı açılı^ saat 10 30'da Burhan Fe- lek Spor Kompleksı nde gerçekle^tınlecek • Balkan Gençler Sutopu Şampı\onası. Turkiye Spor Yazarları Derneğı'nın Le\ent tekı\uzmeha\uzundade\amedıyor Turnma- ya 9-8 lık Bulganstan galıbıyetıyle ba>la\an sutopu mıllı takımı- mız dunku kdr^ıla^maların sabah seansında Turkiye (B) takımını 14-3 akşam da Romanva vı 13-6 \enerek a\antaj elde ettı • Lnlu Alman raket Bons Becker Gune\ Atnkalı Ne\ılle God- \\mn le \aptıûı 3 tur maçının ılk betmde a\ak bıleğınden sakatla- nınca \\ ımbledon AçıkTenısTurnuvaM na\edaettı 3 kez\Vımb- ledon u kazanan Becker turnmanın 2 numaralı serıba^ıvdı • L Ikerspor. ıv transterde de tum puruzlen ortadan kaldırdı Ser- dar Harun \eHaluk ıle anla^ma\a \ardı I Lnlu Hınat tutbolcu Suker tatılını geçırmek uzere menaıer Bavram Tutunılu ıle bırlıkte İstanbul a üeldı Bordo-Mavili yöneticiler, 3 büyüklerin ortak karanna karşı çıktı TrabzonMan 5. yabancıya ÖMERGLNER TRABZON -Turkıyede son gunlerde sıkça gündeme gelen 5 yabancı transfen tartı^masına. Trabzonspor Asbaşkanı \e Futbol Şube sorumiusu kenan tskenderde katıldı tskender. "Degil beşinci yabancı. dördüncüsu bile fazladır"dedı Iskender Turkıye'de sartlann dorduncu ve beşıncı yabancı futbolculann transfenne uygun olmadıgını ılen surerek şöyle konui)tu " Bu olsa olsa, takımlanndan çok kendilerini gündeme getirmek isteyen birkaç kulup y oneticisinin isteğidir. Turkiye'de yabancı transfer hakkı olan 18 kulup var. Hiç kimse bunların 15 \eya 16'sına beşinci yabancı konusunu soruyor mu? \arsa yoksa Fenerbahce. Galatasaray. Transferi bu kulüpler mi yönlendirecek? Türkiye'nin sokağa atacak parası yok. A\rupa kupalannı dıişiınerek yabancı isteyenler, tüm oyunculan yurt dı^ında oynayan takımların İngiltere'deki finallerde ilk tur \ e çey rek finalde elendiklerini de mi görmediler? Trab/onspor olarak kesin şekilde 5. yabancıya karşıy ız.~ K.enan Iskender. Turk \ Mıllı Futbol Takımı'nın tngıltere'de yapılan Avrupa şampıyonası fınallerınde ba^ansız olmasının nedenını. Turkıye'de yabancı forvet oyunculannın çokluğuna bağlavarak sunları sovledı "Trabzonspor dahil. hemen her takımın fonet oyunculanm yabancılar oluşturuyor. Bu nedenle kendi çocuklarımıza yeterli fırsatı \eremiyoruz. Beşinci yabancı alarak her takım kendi yetiştirdiği bir futbolcu\u daha yedek kulubesine mi hapsetsin? İngilterv'de başarısı/lığımızın faturası. tecrubesi/lik ve ilk kez katıldığımı/ gibi so/lere kesilmesin. Başarısı/Jığımı/ın en buyuk nedeni.Turki\e'de yabancı fonet oy unculannın çokluğudur. Dunyanın yabancı cennetı Italya'nın sonunu da, İngilterc'de aynt neden hazırlamıştır." lW6-97 sezonunun hazırlıklarına ba>layan Trabzonspor. dunden ıtıbaren çalışmalann dozunu arttırmaya Mehmet Alı \ ılmaz 6 hayır' Tesıslen'nde bu sabah kondısyon ağırlıklı bır çalışma yapan Bordo-Mavılı oyuncular, ılk çdlışmaya oranla dahd rahat gorunduler Öte vandan. ızınlı oldukları ıçın sağlık kontrolunden geçmeyen kaptan l nal, Lemi. \kın ve \asin de bugun KTU Tıp Fakultesı Farabı Hastanesı'nde sağlık kontrolunden geçtıler Futbolculann kontrollennde onemlı bır bulguya rastlanmadı Ancak Lemı'nın burnunda kemık parçası olduğu. bunun ıse oynamasına engel olmayacağı bıldınldı Lazaroni ve Milne, 4 Türk teknik direktöre karşı... Yerli-yabancı savaşı Onceki yıllarda sürekli 'yabancı' teknık adamla yola çıkan Galatasaray ve Beşıktaş, 'öze' dönerek trilyonluk takımlan 'Türk teknik direktörlere' emanet ettiler. ARİF KIZILVALIN Mılyarlarharcandı ımzalaratıl- dı, kadrolar guçlendı Artık soz teknık kadro ve futbolcularda 1996-<)7 Futbol Sezonu'nun -start' almasına 1 ay kalatakımlarçalış- malara hız verdıler 4 buyüklerle bırlıkte Kocaelıspor ve Bursas- por da bu yıl zırve hesabı yapan takımlar \'e bu takımlann ba^ın- dakı 'patronlann' çoğu yerlı On- cekıyıllardasureklı "\abana'tek- nık adamla yola çıkan Galatasa- ray ve Beşıktaş. 'öze'donerek tnl- yonluk takımlan 'Turk teknik direktörlere'emanet ettiler Evet. 8 ağustosta başlayacak Turkiye Bırıncı Futbol Lıgı. bu sezon "yerli-yabancı teknikdirek- tor'savaşınasahneolacak Fener- bahce v e Bursaspor dışında zırv e- ye oynayacak ekıplenn ba^ında hep yerlı çalıştırıcılar var Bıran- lamda Sebastiaou Lazaroni'lı Fe- nerbahce ıle Gordon Milne'lı Bur- saspor. Fatih Terim'ın Galatasa- ray'ı. Rasim kara'nın Beşıktaş'ı, Şenol Guneş'ınTrabzonspor uve Mustafa Denizli'nın Kocaelıspo- ru'na kar>ı mucadele verecek Uzun yıllar sonra Zırve hesabı yapan takımlar- dan Beşıktaş ve Galatasaray uzun y ıllar sonra 'yerli'çalıştıncıya dön- du Özellıkle" Beşıktaş. 16y'ıllıkbır aradan sonra y abancı teknık adam olay ına set çekıp eskı kalecısı Ra- sün Kara'y ı gorev lendınrken, Ga- latasarav da^lustafaDenizlison- rası yoneldığı Alman-ingılız eko- lunu eskı lıberosu ve Mıllı Takım Teknık Dırektoru Fatih Terim'le bıtırdı Trabzonspor ıse l rbain Bra- ems v e George Leeksens'ın ardın- dan gorev lendırdığı Şenol Gu- neş'le yenıden anlaşıp Trabzons- por'dakı 4 Şenol dev rını başlattı Hemen her yıl lıgı ılk 3'te bıtıren ve zaman zaman da Turkiye Ku- pasi nı muzesine taşıvan Bordo- Mavılılenn bu vılkı hedefı ^am- pıyonluk Mustafa Denızlfde ıs- rar eden kocaelıspor, bu sezon hem Inter-Tototla hem de lıgde soz sahıbı olmak istıyor Korfezekı- bı de 'yerli' çahştıncıda israreden kulupierden ^abanLllara ağırlık veren ve V ılmaz V uceturk harıç takımı Turk antrenore bır turlü teslım et- meyen Fenerbahce ıse geçen yıl Carlos Albcrto Parreira ıle gelen ^ampıvonluktan sonra Brezılya ekolunu bu kez Seba->tıaou Laza- roni ıle suıdurecek Bursaspor ıse Be:>ıkta>'ın eskı 'sihirbaz'teknık dırektoru Ingılız Gordon Mılne ıle şans aravacak Niçin yerli teknik direktör? 'Başan onlarla gelecek' Spor Senisi - Galatasaray ve Beşıktaş'ın yerlı teknık dırektore donuşundekı en buyuk etken. (A) Mıllı Futbol Takımı'nın elemelerde gosterdığı başarı Fatih Terim-Rasim Karaıkılısı bır anda kuluplenn gozdesı olurken Tenm Galatasaray Kara ıse Beşıktaş'ta ışbaşı yaptı Galatasaray Kulubu Başkanı Faruk Süren, Fatıh Terim'le gosterdığı performans Faruk Süren. nedenıyle anlaştıklarını açıklarken "Biz yerli-yabancı aynmı yapmıyoruz. Ama nıiili takımda başanlı olan. futbolcularla çok iyi uyum sağlayabilen Fatıh. Galatasaray 'da da başanlı olacaktır" dedı Be^ıktas Başkanı Suleyman Sebaıse Rasım Kara ıle oze donduklennı açıklarken "Beşiktaş'ta yıllar sonra Turk antrenoıie yola çıkıyoruz. Rasim \e ekibine güvenimi/ tam" dedı edefAtlanta Atlanta 96 öncesi tüm sporcular >anşmalar için çalışmalarını hızlandırdı. Cimnastik dalında da efsanevi koç Bela Karoh i. bu turnuvada yıldız olacağını iddia ettiği 14 yaşındaki Dominque Moceanu'> u şampi\ona\ a hazırü>or. Otoriteler, Moceanu'nun son Mİlarda vetişen en büvük >eteneklerden biri olduğunda görüş birliğine \an\oriar. (Fotoğraf REUTERS) Cimnasti ödül gün Spor Servisi- Turkiye Cimnastik Federasvonu ıle Şark Sıgorta'nın ortaklaşa duzenledıklen Î0 Gele- neksel Şark Sıgorta Cimnastik Ba- sın Odullen. onceki akşam Şark Sı- gorta Genel Mudurluğu'nde duzen- lenen koktey İle sahıplerıne venldı Gazetemız spor muhabın Levent Vucelman totoğrat dalında odul alırkendığerodullerdeşoyledagıl- dı kemal Deniz(TRT İstanbul Rad- yosu).Halitkıvanç(ShowT\ ),Hu- seyin Başaran (TRT Ankara Telev ız- yonu) CelalDemirbilek(Hurnvet). HıncalUluç(Sabah) SelamiOzsoy (Turkıve) \ucel Taşçı(AA) Mu- rat \ğca (Mıllıyet) Cüneyt 4rkm (TGRT), Zafer4kyollTRİ ^nkara Televızyonu). Ozel Odul İhsan Topaloğlu (Mıllıyet). Nezih Alkış (Hurnyet) Türkiye Cimnastik Federasyonu ile fjark Sigorta'nın ortaklaşa dü/enledikleri lO.Geleneksel Şark Sigorta Cimnastik Basın Odulleri,onceki akşam duzenlenen birkokte\llesahiplerine\erildi. (Fotoğraf ASLI DLJRU) Beşiktaş Kara: Başarı istikrarla gelir Rİ\ A(Cumhuriyet)- Be- şıktaş Teknık Dırektoru Rasim Kara, başannın ıs- tıkrarlı bır kadrovla gele- ceğını ıddıa ettı '»enı sezo- nun hazırlıklannı federas- yonıın Rıva'dakı tesislenn- de surduren Sıyah-Beyaz- lılar rumguçlerıyleçalışır- ken teknık dırektor Rasım Kara da ıdeal 1 l"ı oluştur- maçabasinı surduruyor \e- nı sezon hazırlıklannı. Fut- bol Federasyonu'nun Rı- \ a dakı tesisîennde surdu- ren Beşıktaşlı futbolcular. dun pıknık yaparak hem stres attı hem de moral de- poladı Rıva'dayapılanpık- nığe teknık hevet ve fut- bolcuların y anı sıra y onetı- cıler İlkerOzbilek,V ılmaz Ekergil, Furgay Ciner, \y- dın Ayaydın. \yhan Ture- men \c Abdullah Atanıan katıldı Bu arada futbolcu- lara 100mıi\arhratutann- dakı transfer taksıtlen venl- dı Bu arada yenı transfer Hırvat kalecı Mrmiç dun Istanbul'a gelerek kampa katıldı jnter-Toto'da iki maç • Spor Senisi - Inter-Toto'da ıkı takımımız Avrupa sınavına çıkıyor Ilkhaftayı 'ba>' çekerek dınlenerek geçıren Antalvaspor. lsvıçre'nın Basel takımıylakarşıkarşıya lsparta da oynananacak karşılaşma saat 17 30'da başlayacak Antalva Şehır Stadı'nın bakımda olması nedenıyle tum Inter-Toto maçlanm lsparta'da oynayacak olan Antalvaspor, tanhlennde ılk kez bır Avrupa sınavına çıkacak olmanın heyecanmı da yaşıyor Geçen hafta kendı sahasında oynadığı ılk maçında CSK\ Sofya'ya farklı yemlen Kocaelıspor, Fransa'ya umutlu gıttı Strasbourg ıle saat 21 OO'de karşı laşacak olan Korfez ekıbı bu maçı kazanarak yenılgıyı telafı etmek istıyor Antalyaspor- Basel \e Strasbourg- Kocaelıspor maçları atv 'den naklen yayımlanacak Basketbol Şampiyonası • Spor Senisi - 3 Avrupa Umıtler Basketbol Şampıyonası. 30 hazıran pazar gunu Bursa ve İstanbul'da başlıyor Umıt mıllı takımımız, Bursa \taturk Spor Saionu'nda Yugoslavya, italya, Fransa. Beîçıka ve Rusya ıle B grubunda mucadele edecek Şampıyonanın yan fınal ve fınal maçlan da, 6-7 temmuz tarıhlen arasında Abdı tpekçı Spor Salonu nda vapılacak Renault-Mais Bahar Koşusu • Spor Senisi - Kadıkoy Beledıyesı ıle Renault - Maıs firması tarafından ortaklaşa duzenlenen" Renault-Maıs Bahar Koşusu' bugun İstanbul'da vapılacak Kalamış Spor Tesıslerı onunde venlecek startla başlayacak 10 bm metre mesatelı koşuya yaklaşık 500 atletın katılacağı bıldınldı Beylerbeyi'nde Vardar başkan I Spor Senisi - Turkıye Ikıncı Futbol Lıgı'ne, geçen sezon yukselen Beylerbeyı Kulubu'nun başkanlığına Sınan Vardar getırıldı Olagan genel kurula tek lıstevle gıren Vardar, daha once 5 donem yaptığı kulup başkanlığına yenıden I seçıldı Selahattin Duman. Orhan Vural. Fahrettın Curoğlu, \usut Çolak, Bulent Baysan, Metın Can. Raıf Guven ıse Yeşıl - Kırmızıh yonetım kuruluna seçılen venı ısimleroldu İstanbul sezonu şölenle açacak I Spor Senisi - lstanbulspor 1996-97 futbol sezonunu 1 temmuz pazartesı gunu lnonu Stadı nda duzenlenecek bır torenle açacak Yenı transferlerle kadrosunu daha da guçlendıren tstanbulspor'un açılıijinda unlu ses sanatçılan tbrahım Tatlıses. Muslum Gurses FerdıTavfur. Mustafa Sandal. Ferda •NnılVarkın. Ege, Ercan Saatçı. Kıbarıye. Mıne Koşan izel, Zeynep ve Ebru \aşarsahnealacak Altılı ganyan 1 milyar verdi I Spor Senisi- Bursa yarış- lannda altılı ganyan, 5-3-8-4 - 6—6 kombınesını bılenler 079 441 400'er hra kazandı TRT 3 15.00 Wımbledon Te- nısTurnuvası (Naklen), 00.15 ^ımbledon Tenıs Turnuvası (Ozet) TRT 4 15.00Atvanşlan AT\ 17J0 Antalyaspor-Ba- sel (Naklen), 21.00 Strasbo- urg- Kocaelıspor (Naklen), 00J0 Euro'96 l.KOŞU: F Jabbar (3). P Dıkmenkızı (6), PP Bensu(5) 2. KOŞL:F İndıano Jones (2), P Kulkedısı (8) PP Fendun- bey 1 (6). S Hoyrat(7) 3.İKOŞU: F Gelınsultan (10), P Altınberk (7). PP Tavkan (6), S Serkanbey 1 (5) 4. kOŞL: F Iz'zetbey (4), P Buğrahan (4). PP Denızaltı (1).S AslanKılıç(2) 5. kOŞL: F Bozambo (2). P Nanu I (8). PP Mr Black (5), S Grıffon(3) 6.KOŞL-.F Bıdık(8). P San- ye (2). PP Mr Cool (12). S Speedy Gonzales (4) SS Ya- dıgar 1 (") 7. KOŞL: F Badraslı (2). P Sancarlı (9). PP Demır Guneş (10) S tncıhan (12) Gunun Ikilisi: 5 Koşu 2 8 Tabela Bahis: 8 2 12 4 7 ALTILI GANYAN 2 10 2 9 10 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle