05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 14 KULTUR CUMHUR CANBAZOĞLU IstanbııL, cazla dalıa güzelllkbahar ve yaz boyunca bazı dönem iki, üç büyük sanat organizasyonuna sahne olan Istanbul'da sıra sezonun son büyük müzik etkınliği 3. Uluslararası İstanbul CazFestîvalTne geldi. Bu yılın programı dünyanın en ünlü caz festhallerini gerıde bırakacak nitelıkte. Açıkhava Tiyatrosu'nda. AKM konser salonunda ve Ohmpia Brass Band m Beyoğlu'nda yapacağı >iirüyüşle üç ayn mekânda düzenlenecek festıval 3-15 temmuz tarihlerinde dünyanın en başanlı müzisyenleriyle Istanbullulan biraraya getirecek... Listeye bakıldığında cazın devieşmiş isimlerinin dışında son dönemin iki flaş yıldızı hemen dıkkat çekiyor. Bu yıl A Winter Garden adlı midı albümle uluslararası lısteleri altüst eden Kanadalı kadın ozan Loreeena MeKennith sanınz festıvale damgasını \ uracak. Flaş ısimlerin ıkincisi. bizde az tanındığı için konseri AKM'ye alınan Lübnanlı ud üstadı Rabih Abou-Khalil. Yaptıklan. etnik müzik tutkunlannca merakla ızlenen Abou-Khalil festivalin sürprizı olmaya aday... Programın diğer jokerlennden bıri de 198f"den bu yana sahnede olan ve sekiz albüm yapan A\ustralyalı Dead Can Dance. Grubun filminı geçen yıl tstanbul Film Festıvali'nde ızleyenler bu kez Dead Can Dance'in muhteşem sahne performansına şahıt olacaklar. Zavvinul ve diğerieri... Festivale gelecek ilgınç ekıplerden biri de Larry CoryelL, And> Summers \e Trilok Gurtu üçlüsü. Dmvn Beat dergisince 1994'ün en iyi vurmalı çalgılar sanatçısı seçilen Hintlı usta Trilok Gurtu. The Police'ın unutulmaz gitarcısı Andy Summers ve fusionın babalanndan Larry Coryell'in konsen kesinlikle kaçmaz. Ayn\ gece sahne alacak efsane isım Joe Zavvınul'un grubu Zavvinul Syndicate'e bızım u^talardan ArtoTunç vurmalılarda güç katacak.. Festıvalde merakla beklenenlerden biri de Marcus Miller. Müzığin mutfağını çokıyi bilen. adeta enstrüman cambazı olan Miller'ın konsen de festıvale damgasını vuracak gecelerden biri olmaya aday... Ustalann da son durumlanna göz atalım; 20 haziranda Pavarotti'nın Modena konserivleyaz turnelerine başlayan ünlü üçlü John McLaughlin, Al Di Meola ve PacoDe Lucia. beraber yaptıklan \ e mılvonluk satış yakaladıklan albüm Frida> Night in San Francisco günlenndeki performansı yakalamış tlurumdalar... Bu yıl çıkardığı The !\ew Standart albümüyle denev lere de\ am eden Herbie Hancock'un Istanbul'dabu albümden Prince, Peter Gabriel, Paul Simon \ e John Lennon gıbı UNtalann bıldık çalışmalarını vorumlaması beklenıvor . Chick Corea'yı son dönemde sık sık dınledık ama bu seferki konseri bır başka. Joshua Redman. YVallace Rone>. Rov Ha\ nes Marcus Miller Christian McBride İa Loreena MeKennith Trilok Gurtu ÎSoa efsaneleşmiş Bud Powell'ın anısına çalacak Corea... Son geceyi. yakiaşık on sekiz yıldır bir arada olan Keith Jarrett, Garv Peacock \e Jack DeJohnette'ın konserine a\ırmış festival >önetımi. Formasyonu caz olan. ancak merakıyla ve herşeyı tanıma çılgınlığıyla akademık müzığı de iyı bılen Jarrett ve dostlarının konserinin bıletlen tükenmek üzere. Aynca, ilk kez Türkiye'de konser verecek Dianc Reeves'in Açıkhava'daki konseri de en çok ılgı gören bölümlerden biri. tkı vıl önce festivalin ilk konukları arasında yeralan ve lsrail cazını uluslararası sahneye başanyla taşıyan Noa folk. caz ve etnik öğelerle oluşturduğu müziğiyle özellikle Akdeniz ülkelerinde çok gözde... Gençler çok iyi Genç yaşta ustalık düzeyine yükselmış cazın yeni ısimlenne de ver verıyor festival. Gıtarctlar Chariie Hunter ve Mark NVlıitfıeld. trompetçı Ro\ Hargrove. pıyanist Jacky Terrasson gıbi genç yeteneklerden başka Nevv Orleans'ın ünlü bandosu Olvmpia 3.BLBSUHABASI İSTMİBUI CAZ KSlRttll Kimler geldi, kimler geçtu 1974 : Woody Herman Jazz Band. 1978: Humprey Lyttelton Band. 1980: Natıonal Jazz Orchestra. 1981 : American Ambassadors, Natıonal Youth Jazz Orchestra, Joe Lee VVılson and Jov of Jazz. 1982 : Steps. Manon VVeston. Randy \Yeston, 1983 : Eeela Craıg, Bessie GnfFın. The Stars of Faıth. 1984 : Chıck Corea. Warsaw Bıg Band 1985 : Tee Carson and Mary Stallmg. Laryy Coryell and Philıp Cathenne. Stevvıe and Bonnıe, Erol Pekcan Band. 1986 : Dırtv Dozen Brass Band. Keith Jarrett Tno. John MeLaughlin. Oscar Peterson Tno. 1987 Wıllıem Bneuker Kollektief- Vera Beths String Ensemble. Ray Charles. Chıck Corea. Al Dı Meola, Herbie Hancock, 1988 : Larry Corvell-Phılıp Catherıne, Mıles Davıs. Al Dı Meola. Jan Garbarek. Dızzy Gıllespıe Bıg Band. Keith Jarrett Tno. Modern Jazz Quartet. Oregon. 1989: George Duke-Stanlev Clarke. Jan Garbarek, Stan Getz. A:>trud Gılberto. Stephane Grapellı. tstanbul Jazz Ouartet. Ahmad Jamal. Charles Lloyd Quartet. Spvro G\ra 1990 : George Benson. Dave Brubeck. Avdın Esen Ouartet. B.B. Kıng. Branford Marsalıv John McLaughlin.1991 : Benny Carter. Bettv Carter. Ornette Coleman. Manhattan Transfer, Pat Methenv. Joe Pas«. \lcCo> TvnerTno. Zavvınul Syndicate. 1992 . Blood S\\eat and Tearv Jım Hall. Katıa and Marıa Labeque and John McLaughlin Tno. Gerry Mullıgan. Smıetana Polısh Jazz Stan>, Mıles Daus Tnbute (Hancock. Shorter. Ronev. Holland. VVıllams), 1993 : Aydın Esen Mıroslav Vitous Trilok Gurtu. Chariie Haden, Abdullah tbrahım, Keith Jarrett. Manhattan Transfer and Count Basıe Orchestra. Tito Puente. Dav ıd Sanborn. John Scofıeld, Turkısh-Polısh Jazz Band. 1994 : Samplıng Küba Vokal Grubu. Bobby McFernn ve Bang Zoom Üçlüsü. TootsThıelemans Brasıl Project. Milton Nascımento. Mıchel Petruccıanı Yedılısı. Getavvay Üçlüsü, Marıa Glen. Rand> Crauford. Noa and GilGıl Dor, Stanley Clarke-AI Dı Meola-Jean Luc Pontv. Russell Malone Dörtlübü, Joe Henderbon Dönlüsü. \Iu\affak Falay Beşlısı, Okay Tenıız and Magnetıc Band 1995 : Irakere. Tito Puente ve Latın Caz Grubu, Roserberg Üçlüsü. John McLaughlin Üçlüsü. YoussouVDour. Lıncoln Center Caz Ork.. Wynton Marsalıs. Oregon. Randy Cravvford The Manhattan Transfer. lstanbul Caz Dörtlüsü, Gen Allen-Ron Caner and Lenny VVhıte Üçlüsü. Kerem Görsev Dörtlü^ü, Joshua Redman Dörtlüsü, Avdın Esen, Fahır Atakoglu, Kronos Ouartet, Azıza Mustafazadeh, Jan Garbarek. Brass Band. Rockin' Dopsie Jr. ve Zjdeco Twisters. Jamaıka halk müziğini caz kalıplannda vorumlayan Monty Ale\ander Yardmovement ve Ernest Ranglin Üçlüsü. Brezilva soundunun ünlü temsilcisı Unir> grubu ve uluslararası yıldız Sergio Mendes. doksanların en başanlı gruplanndan Toshiko Akiyoshi Jazz Band festıvalı şenlendirecek... lstanbul Caz Festivali. olabildiğınce yerlı cazcıları genış kıtlelere tanıtarak bizce çok önemli bır ış yapıyor. Örneğin verli motıfleri cazla çokiyi birleştiren Ankaralı grup Asiaminör' ü (Sokak Boyunca v e Longa No\a adlı ıkı albümlen var) İstanbullulara yakından tanıtmak . ABD gibi cazın kalbi olan bir ülkede ayakta durmava başlavan İlhan Erşahin adlı genç saksofoncuya Av rupa kapılannı İstanbul'da açmak. bıkmadan usanmadan verlı cazı ıleriye taşımaya çabalayan İmer Demirer ve Kerem Görsevgibı iki gencı desteklemek. \ ıldız İbrahimma, Neşet Ruacan. Önder Focan ustalan genç dinleyıcilerle bıraraya getirmek gıbı bir büvük işlevi yenne getiriyor festival. 3. Uluslararası İstanbul Caz Festıvalı'nın programı kabaca böyle. Parlıament ve lstanbul Caz Festivali'nın yöneticilen İstanbullulara cazın en iyi. en nitelıklı ısımlerıni sunarak kentı uluslararası caz arenasında üst sıralara taşıma amacındalar. Müzıkseverler de Açıkhava'yı ve AKM'vi doldurarak bu çabava destek veriyorlar. Ancak festivallenn uluslararası standartlara ula^ması. dünyanın en başanlılannın Istanbul'a gelmesi bazı seyircilerin kronıkleşmiş davranışlannı hıç mi hıç etkılemıyor. Parlıament konserlennde gördüğümüz gibi konserlenn başlamastndan yanm saat sonra bile merdnenlerde BeyoŞlu yoğunluğunu anımsatan hareketlılik, gürültü. müzisyene ve müzıksevere saygı duyulmadan süren boş ver bulma >ans.ı umanz İstanbul Caz Festıvalı'nde tekrar edilmez. Rockçılara çağrı Yerlı rock birkaç yıldır 70"lerdeki günlerine dönme yolunda önemli adımlar atıyor. Yıne eskısı gıbı her ma- hallede, Anadolu'nun çeşitlı yerlerin- de rock gruplan kuruluyor. besteler üretılıyor. Bıze ulaşan bilgılere göre üç büyük kent dışında Bur- I sa. Samsun. Adana, Eskışe- hır gibi Anadolu kentlennde rock ve alt türlerınde müzık yapanların sayısında gözle görülür artış v ar. Ancak dıger bölgelerle ılgilı sağlıklı veri- lere ulaşamıyoruz. Bu nedenle rockçılardan. müzıkseverlerden, Türkı- ve'nın neresınde olurlar- \ >a olsunlar kentlerinde- ) kı, kasabalanndakı rock ! ( etkınhklerinı. grupları. \ müzıkçılen. enstrüman- ft \ lan nasıl temın ettiklen- ' 3 J nı. bölgedekı konser ola- \ ynaklannı. hedeflerını. ^—.—-'açık adreslermı, telefon numaralannı ve varsa fotograflarını ekleyerek mektupla bıze ıletmelennı ıstıyoruz. Yeterlı bılgı toplanırsa bun- lan haber olarak degerlendırıp Türkı- ye'nın rock hantasını çıkarmav ı plan- lıyoruz. ADRES : Cumhunyet Gazetesı Müzik Sayfası. Türk Ocagı Cadde- si: 39 41 Cağaloglu 34334 lstanbul Yerli Lambada Dönüyor, gehyor derken Zerrin Özer. adını verdigi venı albümüv le lıstelere hız- la gınş yaptı. Yaklaşık dön vıl önce On- no Tunç'un yapımcılığını yüklendığı CMa) Olm'layenı yenı "patJasan"popaba- şanyla ayak uyduran Zerrin Özer sonra uzun süre sessız kalmayı tercıh etmıştı... 1996 albümünü . TVde süreklı ızledi- ğımız Paşa Gönlüm klıbiyie tanıtıyor Ozer. FevyazKuruş'un bu parçası bır dö- nem Zerrin Özer'in denedığı meşhur Lambada soundunun haylı gecikmış bır versıyonu olmasına karşm hoş bir çahş- ma. Albümün genelınde beste vedüzen- lemeleri GaroVlafvan'a emanet eden sa- natçı, popun ıçıneıyı yedinlen dav ul. zur- na, mey, bağlama. kaval. kemençe gibi yerel sazlarla renklenmış bır albümle kar- şımvzda. Beste yönünden pek parlak ol- mayan albümün bu sazlarla av aga kalktı- ğını ekJeyelim. Özer. son dönemin moda- sını da es geçmeyerek Pir Suhan'dan alı- nan AllıTurnam) da yorumluyor albüm- de. Yıllar önce güçlü sesinı yanan mum karşısında eğiterek ışe başlayan. çok sev - dıgı JanisJoplin ın yolundan müzıkal an- lamda gidemese de fırtınalı özel yaşamıy- la bluesun beyaz ılahesıne çok benzeyen Zernn Özer. umanz bundan sonra güzel sesıne, karıyenne ihanet etmez ve hızla tükenen popa sahıp çıkmaya çalışanlar arasında yer ahr. Galatasaray Liselibesteciler albümüDağhan Baydur bir buçuk yıl ön- ce piyasaya çıkan Galatasaray CD'si'nden sonra bu kez de Galata- saray Lıselı bestecilerin yapıtlann- dan oluşacak ıkinci CD'nin hazır- lıklannı sürdürüyor. Baydur müzı- ğin birçok alanında uğraş veren bır sanatçı. Yenı yasayla müzik dünya- sında telif haklannın hayata geçme- sı içın çabalayan MESAM y önetim kurulunun en aktif üyelerinden olan Baydur, Müzikotek adlı merkezın- de de pıyasada perakende satılma- yan müzıklen reklam. ıletışım paza- nna sunuvor ve bu yapıtlann me- kanık haklannı koruyor Baydur'la yenı projesi ve telıf haklan konusu- nu konuştuk : Galatasaray Külübü için vaptığı- nız albümü taraftarlar nasıl karşıla- dı? Galatasaray ıkı yıl önce Avrupa Şampıyonlar liginde başanlı olunca. Unkapanı izın almadan kasetler çı- kardı. bunlar camıayı yanlış tanıttı. Galatasarav sadece futbol kulübü değıl, düşünce kulübü de. Tüm Ga- latasarayhlar bundan rahatsızhk duvdu. Ben de kollan sıvayıp ku- lüple sözleşme v aptım. O dönemde Londra Senfonı Orkestrasf yla ka- yıtlarım vardı. projenin içine Gala- tasaray albümünün parçalannı da koyduk. CD çok turuldu. sev iyelı bir müzıkal çalışma olarak değerlendınldı. Bir şampıyonluk böv - le de kutlanabılır mesajıydı bu. - İkinci Galatasarav CD'sinde neler ola- cak? Ev ın İlyasoğlu'v İa klasik müzik tarihı pro- jesıni geliştirirken bir baktık Galatasaray Lı- sesinden mezun ya da uzun süre okumuş dokuz tane besteci olduğunu gördük. Bunlar Cemal Reşıt, Ulvı Cemal Erkın. Bülent Arel. Ilhan Usmanbaş, İlhan Mimaroğlu. Ahmet TımurSelçuk ağhan Baydur, bir buçuk yıl önce piyasaya çıkan Galatasaray CD'si'nden sonra bu kez de Galatasaray Liseli bestecilerin (Cemal Reşit, Ulvi Cemal Erkin, Bülent Arel, Ilhan Usmanbaş, Ilhan Mimaroğlu, Ahmet Yürür, Yalçın Tura, Timur Selçuk, Ali Doğan Sinangil.) yapıtlanndan oluşacak ikinci CD'nin hazırhklannı sürdürüyor. Yalçın Tura Yürür. Yalçın Tura, Timur Selçuk. Ali Doğan Sinangil. Bunu görünce çok keyiflendik. Bir tane daha Galatasaray C D M vapma olanağı doğdu. Bu bestecılenn yapıtlannı topluyoruz şımdı. Evlülde ya da ekımde çıkartacağız. Bu bestecilerden beş tane senfonik eser seç- tık \e Bılkent Senfonı Orkestrası'ylakayıtet- tık. Orkestravı Giirer Aykal idare ettı. Bu al- bümü bır konserle tanıtmayı düşünüvoruz. Evın İlvasoğlu da kıtabını yazıvor - Müzikotek. verli besteleri Batı'va pazar- lamavabaşladımı? Ststem tersine de çalışmaya başladı. biz de dünyaya müzık satıvoruz artık. Bugünlerde v urmalılar. kanun, ney gibi tüm Türk aletle- nyle yaptığımız CD'len yakında Türkıve'de ve dünvada pivasaya sunacağız. - MESAM'ın çaîışmalan hangi aşamada? Yirmi trilyon para vorumcu haklanndan. bir o kadar da yapımcı hakJarından kaçıyor. Müzik endüstnsi yavaş yavaş uyanıp ME- SAM"a sahip çıkmaya başladı ama televiz- \onlar hâlâ büv ük sorun. Televizyonlar mü- zığın dışında her şeye para harcıyor. Milyar- lar venp diziler alıyorlar. maçlara büyük pa- ralar akıtıvorlar. Aşağı vukan yılda on mıl- von dolar ödemelen gerek televızyonların MESAM'a Bız Batfda neyse onu ıstıvoruz. bu da reklam gelinnın v üzde 5 ı demek Dük- kânlarda sorun yok. metrekare hesabına gö- re ödeme yapılıvor. Şu ana kadar altı yüzbin dükkâna gıdildi. valmz bir dükkânda sorun çıktı. Eğlenceverleriıçınbeledıvelerleışbir- lığıni araştınvoruz. Restoranlarda ıse sandal- ye savısı. diskoteklerde de bılet sayısı üzer- inebirfivat var. Müziğin yeni patronu televîzyon Önce rock'n'roll dünya gençliğını v urdu Gıyımiyle. kuşamıyla. felsefesiyle. kültürüyle tam bir egemenlık yaratmıştı müzık dünvasında. İşı uzun süre ıdare erti ve seksenlerde tahtını 'görüntüVe de\Tettı. Bugün müzıkte her şeye telev izyon hükmedivor: insanları kolaylıkla ikna ediyor. tstediğıni yüceltiyor. ıstemediğinı yerden yere vuruyor. Agustos 1981 "de ABD'de doâan. 'l987"deAvrupa"da. 1990'da Brezilva'da. 1991'de Âsva'da. 1992'de Japonya'da. 1993 te LatinAmenka'da. 1995'te Uzakdoğu'da yayına başlayan birkaç yıldır ev lerimıze giren MTV. televızyonun müzik endüstnsini ne derece etkisı altına aldıgının en önemli göstergesi. MTV'nin sırn, heyecanlan iyi kullanmasında. sürekli deği^mesinde. haberi CNN'e bırakıp çevre. AIDS gıbı konularla ılgılenmesınde. polıtıkavı dışlamasında vatıvor. Folk, ozanların yapıtlan \a da etnik müzik yok MTV'de. Video klıpler görsel ve artistik açıdan modern özelliklere sahıp değılse, görüntü tatmın etmiyorsa müzık çok ıyı de olsa klıbın MTV'de yayımlanma şansı sıfır... MTVnin formülleri tutunca Italya'da Videomusic, Fransa'da MCM, Almanya'da \rva adlı aşağı yukan avnı çizgide giden dev müzık kanaüan kuruldu. Bizde de popun patlamasıy İa birlikte, pop kültürümüz olmamasma karşın. "cesaret'le müzığe kanallar aynldı tstenilen aynıydı. bütün türlerbırleşıp aşureye benzeyen ve adına pop denen türde bir araya geldi ve tek tip müzık pompalanma> a başladı. Kısa süren Genç TV ve tstanbul TV deneyiminden sonra önce Kral T\' ardındanNumber One, Satel, eskı adı Medya T\' olan CEY TV kuruldu. ancak hepsı Batılı örneklerden çok genlerde kaldı. Kanal D'nin açacağı yenı müzık kanalının ne getıreceğı de şüpheli. Bu arada HBB'nın gündüz kuşağını tamamen müziğe ayıracağı söylentılen dolaşıvor. Müzik kanaîlan uluslararası pıyasanın çarklannı Türkiye'de tersine işletmeve başladı. Bır kere telıfler sağlıklı ödenmedığı gıbı vıdeoklıplervavımlanırken yapımcılardan para alınıyor. Açık açık promosyon içın yayım yaptıklarını söyleven bazı kanallar. sanıyesı 2 ya da 2.5 dolardan ekranagetırdiklen klıplerı. günde dört kez olmak üzere on gün ızleyıcılere ulaştınyorlar. Bu harcamanın karşıhğında fatura bıle kesıyorlar. Haftalık müzik listelennı de parayla belırlıyorlar. Her reklam spotuna karşüık bır kez v ıdeoklıp göstenlmesı. 450 milyon karşılığı 15 gün klıp yayımlanması da piyasanın dığer uygulaması. Kısacası. telif ödemedıkleri gibi yapımcı ve sanatçının cebindeki paravı da ahyorlar. Dıvelim ki paravı ödemedınız. o zaman belki klibiniz günde bır kez ekrana gelebilır. eğer yıldızsanız bu savı iki. üçe ulaşabilır. Müzık vapımcıları köklü kararlar almadıkça bu sakat sistem de sürer gider. CÖRÜS Pamukkale'de Ülkeler Yarıştı Bir ulkenın değer kazanması ve onuru, başta uluslararası alanda ta- nınması ve evrensel etkınliklerde yer almasına bağlıdır. Bu konuda gere- ken olanakları ve katkıyı özellikle uluslararası festivaller, şenlikler, ya- rışmalar, kongreler, toplantılar sağ- lar... Insanlığın ortak dılı olan müzık "evrensel ve çoksesli" niteliğiyle bu gibi uluslararası festivaller ve müzik yarışmaları kapsammda ulkeleri bir- birlerıyle kaynaştırır. Aynı zamanda, böyle bir etkinlığtn yapıldığı ülkenın tanıtımıyla da müzikteki yerini belır- ler ve değerını arttırır. Işte, ikinci yılını yaşayan "Pamuk- kale Uluslararası Müzık ve Kültür Festivalı"ri\, her şeyden önce bu açı- dan önemsemek, kutlamak ve alkış- lamak gerekir. "2. Uluslararası Pa- mukkale Müzık ve Kultür Festıvalı" ıçeriğindekı "Uluslararası Şarkıcı Ya- rışması"na 16 ülkenın (Türkıye dahıl) dünyacatanınmışyorumcuları katıl- dı. Aynca konuk sanatçılann katıl- dıkları konsere. Avustralya'dan Maggie Britton, Endonezya'dan AB Three, Guney Afrıka'dan Mino- uche Kaftel, Kazakistan'dan Ar Club, Kuba'dan Maria De Josus, Letonya'dan Arnis Mednis, Özbe- kıstan'dan Jalla, Şih'den Patricia Frias, Yunanıstan'dan Bessy Argi- raki gıbi "yıldız "lar renk ve coşku kattılar. Bu konsere ulkemizden Akın, Barış, Bora Öztoprak, De- niz Arcak, Hazal ve Pınar Aylin ka- tıldılar. "Uluslararası Şarkıcı Yanşma- s/"nın en önemli ozellığı, geçen yıl- dan berı ülkemızde ilk kez Pamuk- kale'de uygulanan "ülkeyorumcula- rmın", 1- istediklen bir şarkı ile bir- likte, 2- Seçtikleri bır Turk bestesıni seslendırerek yarışmaiandır. Bu, Türk bestecılerının dış ülkelerde ta- nıtılması açısından buyük değer ta- şımaktadır. Bu yarışmada T.'lik ödü- lunu Bulgaristan'dan Ivelina Bolc- heva olağanüstü yüksek sesı ve tek- nığıyle, Kayahan'ın "Geceler" bes- tesini yorumlayarak aldı. 2. 'lik izlan- da'dan Bo Halldorsson'un etkıleyı- cı ve duygusal yorumuyla Onno Tunç'un "Müptelayım" bestesıni seslendirmesine verildi. 3.'lüğü Avustralyalı Hari Bandhu, Haryn Kolçak'ın "Yanımda Kal" bestesıni seslendırerek aldı. Aynca Alman- ya'dan Ricky Dandell, Roman- ya'dan Marta Hristen, Amerika'dan Alan Roy Scott, Turkıyeden Mel- tem Taşkıranve Eser Taşkıran çe- şıtlı öduller aldıtar. Fınal gecesınde Italya'nın dünyaca ünlü Piero Cot- to ve Beatrice Dali ıkilisı kulaklar- dan silinmeyecek. duygu ve teknik dolu yorumlarını sundular. Nükhet Duru, yenı şarkılarını seslendırdı. Bu festivalin amacına ulaşmasında baş- ta FİDOF Asbaşkanı Figen Çak- mak'ın olağanustu çalışkanlığı, Fİ- DOF Başkanı Prof. Armando More- no'nun desteğı, Cey Ajans 'ın başa- nlı organızasyonu, Denızlı Valısı Yu- suf Ziya Göksu'nun, Denizli Beledi- ye Başkanı Ali Marım'ın. Pamukka- le Unıversıtesı Rektöru Prof. Dr. Ârif Akşit'ın ve Dernek Başkanı Beyhan Aslan'ın katkılan etkilı olmuştur. Mustafa Sandal. ikinci albümü +- \ - Gölgede A\nf vla geçen hafta li- derlığıni korudu. Çelik, Yaman Sev- da'vla ıkincilıginı sürdürürken Ferda Anil Yarkın. Sonuna Kadar'la üçüncu oldu. Türk sanat müziğınde Seda Say'an, Ah Geceter'le lıderliği yenıden ele ge- çırdı.MuazzezErso\,\ostaljirieikın- ciliğe ındi: üçüncü. Benim DünyaGü- zellerim'le Bülent Ersm; Türk halk müziğinde Grup Yorum, Geliyoruzadlı 11. albümüyle zirvede: Yorum'u Sen Türkülerini Söyle albu- müvle Yavuz Bingöl ızlivor. Hilal Öz- denıir. Banşalım'la üçüncü. •^abancı müzıkte Metallica.LoadTa rakıpsız lider: Jmanotti, Lorenzo-Rac- colta'vla ikinci, George Michael, Ol- der'la üçüncü. - Greatest Pop Songs - Greatest Skw Songs - \ll About Lo>e - Johnnv Mathin -The Grest SouthemTrendkill- Pen- tera - Kiss, Marihn Monroe - Chariie Chaplin, Compositions & Songs - Beetvveen The Lines - Mike Stern - The Best of Pete Townshend - Old Places Old Face - Joe Sample - The Best of The Art of Noise - Y\ ish - Joshua Redman - Laura - Laura Paıısini - A Changeof Heart- Dav id Sanborn - Anthologv of Groover \\ashington Jr. -Vapurlar/Blues-Gürelı. Tütüncü, Ünüvar. Denız - Bostancı - Faruk Nafız -Tam On DörtSaat Oldu- Ercan Sa- atçı - Şe>tan Diyor ki - Kadir Tapucu - Eline Kına \ak- Adnan Aslan - Mevlana. Dede Efendi - Hafız Kâ- ni Karaca - Zerrin Özer- Zerrin Özer
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle