25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER Kremlin'de Kızak Cumhurbaşkanı Suleyman Demfrel ın koruma muduru kım'? Bılmezdık Izmıt tekı suıkast gırışımınde yaralandı da adının Şukru Çukurfu olduğunu ogrendık Bunda bır garıplık yok Koruma mudurlennın adını bılmek zonjnda degılız Turkıye de ve pek çok başka ulkede bu boyle Ama Rusya da durum farklı Dukkandakı tezgahtardan yoldakı taksı şoforune kadar herkes general Aleksandr Korjakov u tanıyor Ondan sık sık soz edılıyor - Yahu adam Yeltsm ın 11 yıllık arkadaşıymış' - Yeltsm kıtabında ondan ovguyle soz edıyor1 - Yedıklerı ve hele ıçtıklerı ayn gıtmezmış1 Korjakov yalnızca Yeltsın ın ozel koruma muduru degıldı Ik/ yıl kadar •• V •• UGUGUNLUGU HAK\\ once Başbakan Vıktor Çernomırdın'e petrol ıhracatı uzerıne uyarılar yapması, geçen yıl bazı bankalara karşı hukumetten habersız operasyon duzenletmesı geçen hafta Yeltsın ın seçım kampanyasmı yuruten ıkı reformcuyu gızlıce sorguya çektırmesı, onun gucu hakkında bazı ıp uçları verıyor Dahası son yıllarda Rusya'nın en guçlu lıderterı anketlerınde ılk beşten pek çıkmadı uzun sure ıkı numarasıydı (Yine aklıma Şukru Çukurlu gelıyor ya ) Korjakov gorevınden alındı Ama gozaltında falan degıl Kremlın dekı odasında Bır bıldıgı olanlar', Korjakov un "ıkıncı bahar şansı olduğunu fısıldıyoriar Kozmonotlar askıya alındı23 şubatta yeryuzunden ayrılan ıkı Rus kozmonotun uzayda kalış suresı parasızlık yuzunden 40 gun daha uzatıldı Komunıst kulıslerde bu kararın kozmonotların ılk tur başkanlık seçımlerınde kullandıkları oyla bır ıhşkısı olabıleceğı one suruluyor l Mafya cennetr Rusya içışlerı Bakanlığı Rusya dakı mafya gruplarının sayısının 5 yılda 700 den 8 bıne yukseldığını bıldırdı Çogu Almanya da ve ABD de bulunan 140 Rus mafya şebekesı de yurtdışında faalıyette Aşın sağcı Vladımır Jınnovskı yurtdışındakı Rus mafyalanna yabancı ulkeler mafyafarını yok etmelerı ıçtn fırsat verılmesını savundu Parlamento lokantası cezalı Moskova saglık denetım komısyonları geçen gunlerde başkentte satılan gıdalan ve lokantaları denetledı Toplam 464 denetımden yaklaşık yarısı, kapatma ve para cezasıyla sonuçlandı Bunlar arasında yeterınce temız bulunmadığı ıçın cezalandırılan parlamento alt meclısı Duma'nın lokantası da var Tarihsel 'V dönüşiTİngiliz İşçi Partisi lideri Tony Blair iktidara yaklaştıkça görüşlerinden uzaklaşıyor • Sa\unma polıtıkaları ıle Lkoçya \e Galler bolgesının ozerklıklerı konusundakı planlannı koklu bıçımde değıştıren Ton\ Blaır lıderlığındekı "Yenı Sol". partı ıçınde ısyana yol açtı Blaır, nukleer sılahlara daha sıcak bakma>a başlarken ıkı bolgenın ozerklığı konusunda referandumu gundeme getırı>or ZAFER AR\PKIRLI LONDRA - Ingılterede -*eçıme bır vıldanazbırMirekala l>çı Panısı nın ba- zı lemel konulardakı polıtıkalarında kok- lu degı^ıklıkler vapması ozellıkle partı ıçınde tepkı goruvor Partı lıderı Tom Blaır dtın Galler bolgesınegıderken par tılıler tarafından \uhalandı iskoçva \e Galler bolgesının ozorklı- gı konusundakı polıtıkalarda onenılı de- gı^ıklıkler nedenıv le partının onde gelen ıkı vonetıcısı gorevlerınden istıfa eder- ken ıktıdarparti'-ıde bu degı^ımı \emu halefet ivindekı huzursuzlugu kulianma- \açalışı\or l^çı Partısı nın son bır hafta ıt,ınde egıtımdensa\unmava sosvalhaklardan Koyıplariçin bin kezyürüdüler BUENOS AIRLS (AFP>- Arjantın ın baukentı Buenos Aı- res te asken dıktatorluğun kaybettığı vakınlarının akıbctını sormak ıçın topldnan "Plaza del Mavo jnnelerı oncekı gun bı- nıncı vuruvuşunu gerçekleştırdı 1976- 1983 \ılları ara>>ındakı ı.unta zamanında ka> bolan 10 bın kı^ının annelerı 1977 \ ılının 30Nısan'ındanbuvanaherhattahükumetsara\ınınonunde Pla- za del Ma\o meydanında toplanarak bevaz basjortulemle \uru- \or Isko<,\a\e Galler bolgesıne kadar bırçok konuda progranıının a\ rıntı'arını açıkla- ITIJM sivasıgundenııhareketlendırdı Sa \unma polıtıkaları konusunda bugune kadar hı<, alı^ılınadık bır uslupla kamu- o\unun karsjsına ı,ıkan I>çı Partisı lıderı Ton\ Blaır nukleer sılahlar konusunda ılk kezolumlu ıtadelerkullaııırken "ık- tıdara gtldığınde, gerekırse. nukleer sıldh kuildnılabıleceğını" :n,ıkladı lngıltere nın en (,ok tartişilan Trıdent nukleer denızaltı pıojesının ıptal edılme- vetegını ka\deden Blaır "başbakanol- duğunda, çok ağır bır sorumluluk ol- masına rağmen. gerektığınde. nukleer duğme\e basabıleceğıni"de so\ ledı Is.- (,ı Partısı geleneksel olarak nukleer sı- lahlara karşı ta\ ıralırken Tndent nukle- er pıogramının gereksız \ere mıKarlar- ta Sterlın harcaması olduğunu sa\unu- vordu Nukleer Sılahlara harşı K.ampan- va (C\D) adlı orgut ise sosvalist hare- ketın en guju kjlelerınden bın olarak nıtelenırken Tonv Blaır ge<,mıs. vıllarda bu hareket iı,ındeaktıtgore\ vapmıştı tş- çı Partısi lıderı bır koklu degişımı de Is- koı,\a \e Galler bolgesının ozerklık po- lıtıkalarında gen,ekle>tı Bu ıkı bolgenın kendı parlamentolan- na ->ahıp olmasi volunda daha once "ke- sın gu\ence" \eren partı oncekı gun aukladıgıvenı kararla"bu konuda refe- randum\apılaıağını"du\urarak cıddı bır"L donuşu"gerı,ekle!>tımii:}Oİdu ls- koı,va konusunda %apılacak bır referan- dumda avnca "İskoç parlamento- su'nun vergı kovma gucu olsun mu '.'" sorusunun da sorulacagını belırten ti>çı Partısı bo\lelıkle bugune kadar savun- duklarından gerı adım atmıs olu\or \n- cak Blaır ın muhalıflen her konuda ol- dugugıbı bu konuda da"\cnı Sol" lıder- lıgının partı ıı,ı demokrasıv ı bıle hıçe sa- \arak kendı ba^ına polıtıka saptadıgı ve bu ta\ ırların geııel se«,ımde pahalıva ma lolabıleceöı u\arısında bulunuvorlar T Ü R I Z M ÇACIN MOTEL Akvaryum gıbi denız, Her oğun balık, Kalabalıklardan ve kabalıklardan uzak, Sessiz tatıl 1 kışı Tam Pansıyon 1 750 000 TL 2 kışı 1 hafta (TP) 22.000.000 TL 7e/.: 0.286 723 4042-43 MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Denız-Sessızlık havuz-sauna cuma-pazar YP. 5.000.000 Rez.: 0374 611 44 36-611 36 78 BİR AkDEVİZ PETCERESİ 11 Bunuolov 22 \ atak Denı? çjm ormjnı djü ! bırden tum ve cfcn Lık\J tjrıhı ıleıçı^c Hi\ ılınız _eniş ısc t^k ( cbelıtank a dek tum AkDLMZ Ürman ıçerbinde ırekkıng foggıng p\nı •\kikniz muttaiü dosal tatlar Tek kusurumıız Sızlerın huzuru iı,ın 12 \a51ndan Luçuk kardqlenmızı uzulerek kabul tdemnoruz den fcymphony. hıunbul lı tıbut E\ 1 ım Dış Tıı Lhl Tei 212 2-19 47 47/244 1842-43 Faks: 212 244 57 47 Bl^GOLOff S REST & BVK Letoon-FETUIIE DOĞAYA SAYGILI BIR ORTAMDA, DILERSENİ2 TATIL YAPIN, DILERSENİZ KONUT SATIN ALARAK OMUR BOYU YAŞAYIN. AKTİVİTELERİMİZ SUİT APARTLAR (4'LÜ) NORMAL APARTLAR (2'Lİ) OTEL ODALARI RESTAURANT, DİSKOTEK, TERAS BAR, MARKET, SNACK BAR YUZME HAVUZU, SU KAYDIRAĞI, HAVUZ BAR, SAUNA, JAKUZZİ, TURK HAMAMI, SPOR SALONU, TENİS KORTU, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI TATİL KÖYÜ TEL: 0.266 378 53 80 / 81 / 82 FAKS: 0.266 378 52 22 10870 ALTINOLUK AFRODİT TATİL KÖYÜ BİR YAŞAM TARZIDIR ARTEMİS TATIL KÖYÜ ÖREN FARKLI BİR ORTAM! *Ozel* Yuzme havuzu plaj (Buvuklcr \e ku(,ukler n,ın) *Spor aktıv ıtelerı Dısko Odalar denız-havuz manzaralı. dırekt telefon. mınıbar, TV uydu >a\ın sistemı. 1 kanal muzık yayın GÜNLÜK 1 kışı yanm pansıyon (Açık bufe) Hazıran-E>lul 2 250 000-TL Temmuz-Ağustos 2 650 000 - TL Rezervasyon:(0266) 412 54 2O(8H4TPB\) (0 266) 422 13 1" (Faks) OR-FE TOYA TUR KORDONBOYL MOTEL-KOYCEĞÎZ' 10 TAM GÜN • OTOBUSLE GİDIŞ - DONUŞ • FETHIYE-MARMARISve ÇEVRE GEZILERİ • CANLI MUZIK • YATGEZISI(DALYAN'A) • TAMPANSI\ON 22.000.000 TL. Cumhurıyet okurlarına % 10 ındınm -*- 4 ay taksıtle Geniş bilgi için: 551 63 93 V 583 44 92 \ CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen y/lkı başanlı organızasyonumuza devam edıyoruz Bu yıl Kuşadası Guzelçamlı da denıze sıfır Otel Eva dayız Ozel plajı, ıkı ayrı çocuk havuzu denızle sonlanan yeşıl alanıyla ve odanızdakı telefon muzık yayını, sureklı sıcak su olanaklarıyla aıle ortamına sahıp otelımızde çok rahat edeceksınız Akşamları sazımız ve sohbetımız hıç bıtmeyecek ._.,. i , 1) Gunluk konaklama * Yatak + kahvaltı + akşam yemeğı + akşarn programları + ozel geceler = 45 DM (KDV dahıl) 2) 10 gun-10 gecelık paket tatıl programı Efes - Meryemana - Şırınce Prıene - Mılet - Dıdım Pamukkale Kuşadası Mavıtur Mıllı Park gezılerı 10 gun -10 gece yatak + kahvaltı + akşam yemeğı + gezıler + ozel geceler + oğle yemeklerı (gezılerde)=600 DM (KDV dahıl) Telefonla ayrıntılı bılgı ve broşur ısteyınız EKİN Sosyal Hızmetler Tıc. Ltd. Ştı. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38 BODRUM/7URGLTİTÎEIS7EDENIZKENARI Ozel Plaj Yarı Olımpık Havuz Restoran Market Barlar MoDiel Denız Manzaralı Mutfak ;e Mını Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 HOTEL FİESTA ••• "Sızleıle en HAVUZ BAR • RESTAURANT • MINI DISCO Cumhuriyel OKURLARl IÇIN Temmuz ayında yatak + kahvaltı + akşam yemeğı + Cumhuriyet gazetesı kışı başına 1 100 000 TL Rezervasyon 0 252 613 28 71 \ \ \ I I// 3 TAKSİT PEŞİNDE %5 İNDİRİM KARADENIZ BIZDEN SORULUR YAYLA SEFA1ARI Bu \az sız de Karadenız de D\R»\t \e çıkmalısınız De\rek basron atohelen Amasra Kalesi Sarrjnbolu Tıırk e\ len -\bana Sınop Gerzt. Samsun Ordıı GıreMin kaksi Trabzon A\a*or\a Kıhsesı Ataturk koşku Maçka Sumela Manastırı Rıze -\\der \a\la:>ı Ça\kaıa Lzungol ^aslası Çorum \Jacaho\ uk Her cumartesı kesın hareket tkM flHA tktkâk •• Fıyatlarımıza luks otobusle ulaşım + çevre yy H3Ü 000 TL gezılerı + rehberlık + 8 gece 9 gun uç yıldızlı •••"•Vı¥wW Ih otellerde YP konaklama dahıl BOYDAN BOYA ECE & AKDENİZPamukkaJe kusadası Etes Menenıan ı Bodrıım Marnıar's kcncegız DaKan Iztuzu sahıllen Fethı\e Dtmre \oel Baba kalkan kaş kemer Olımpos VntaKa Aspendos Perge Mana\car kurşııniu \e Dudtn Selalen Sıde AJama kalesi Damlataş MacaraM Her cuma akşamı kesın hareket Fıyatlarımıza luks otobusle ulaşım + çevre gezılerı + rehberlık + 8 gece 9 gun uç yıldızlı otellerde YP konaklama dahıl Dığer yore ve otel fıyatlarını acentemızden sorunuz ACO flOfl Tl.4JW.V/WW I b erkez 349 95 30 Sube: 570 79 15 ALAADDIN HOTEL •••* OTFI Incekum Alaaddın Hotel Turkıye"nın \eşıl turızm beldesi Antaha nın Aldma ılçesı A\ saJlar ka^abdMnda Akdenı/ ın berrak kı\,ılannda huzur spor eğlence dolu bır ortama sahıptır Antalya Havaalanı na 98 km u/aklıkta olan Incekum \!aaddın Ho!e! 2^2 oda *00 \atak kapasıtclıdır Yılın 300 günunun guneşlı geçtığı \e denız s>ezonunun 8 a\ surdugu Kkdenız ın bu şınn voresındekı otelımı/ın odaları ıle tum kapalı alanlan merkezı ısıtma, soğutma \e ha\alandırma sistemı ıle donatılmı^tır Ozel ban\olu odalanmız otomatık telefon 4 kanal muzık vavını uvdu vayın T\ Mstemı ıle otelımız talılde e\ınızı aratmavacaktır Incekum Alaaddın Hotel'de aynca açık ve kapalı barlar sauna kondis>on merke/ı dısco 2\uzmeha\uzu ozel plaj alanı ıskele su sporlan merkezı tenıs kortu buiunmaktadır Otelımız 150 kışılık sımultaneçevın sıstenıı toplantı salonu ^00 küyilık restoran alakart restoran pasta salonu televızyon salonu oyun odası, alışvenş mağazalan \e nıanzara terasları ıle unulamavacagınız bır talıl sunmaktadır İncekum Alaaddın Otel'ın mutfak ustaları da gece muzıgı esjiğınde zengın açık butelerı ıle Turk vemeklennın lez/etını sı/ler e bır kez daha tallırjtdklır Rezervasyon ıçın (0242)517 14 91 (f>hat) Incekum - ALANYA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle