01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 23 HAZİRAN 1996 PAZAR eUT096 AVRUPA FUTBOL SAMPİYONASI San-Lacivertliler, Kostadinov'dan sonra Nijeryalı futbolcuyla da anlaştı Okacha da E Bahçe'deGeçen sezon 24 lıg maçında 7 gol atan Okacha hızîı kanat akınlan ıle tanınıyor. Genç oyuncu, Nıjerya mıllı takımının da gözde ısımlerınden HİLMİTIRKAY Porto nun Bulgar golcusu Emil Kostadino\'u zor da olsa renklenne bağlayan Fenerbahçe dun de Alman Eıntracht Frankfurt'un 24 yaşındakı 10 futbolcu imza attı Fenerbahçe altyapıyı da unutmadıSporServisi- U \e dı> transferı tamamlavan Fenerbahçe. alt>apı\ı da unutmadı Sarı-Lacıvertlı yonetıcıler Istanbul ve cı\arında ver alan takımlarda yıldızı parlavan 14-16 y aşgru- bundakı I0 futbolcuvu renklenne bağladılar Futbolcu fı- yatlarının astronomık artişt karşısında uzun \adede 'oze' do- nuş planları yapan Sarı-Lacıvertlı ekıp bu transfer ıçın 10 mılyar cıvaıında bır para han.arken alınan oyuncuların ge- lecek \aat eden ısımler olduğu belırtıldı Kimler\ar? Fenerbahve'nın transfer ettıgı 10 genç futbolcunun ısım- lerı şoyle Izmıt Beledıvespordan GihençveOzkan.\eşıl- pınardan Cemil. Gazıosmanpaşa Karadenızspor'dan Meh- met, Kalespordan Murat. Selımıveden Evren, Çubuklus- pordan İskender.Tupraş tan Gokhan,Emnıyetspor'dan V>- dınve Mmama'dar. Murat. Bonservıslen ellerınde olan bu oy uncularla Fıkırtepe'dekı aityapı tesıslennde sozleşme ım- zalandı Fenerbahçe Alryapı Dernegı Başkanı Da\ut Dişli, bu 10 genç futbolcu\ u uzun zamandır ızledıklennı belırtır- ken "Içlerinde geleceğin >ıldızı olacak isimler \ar. Artık Fe- nerbahçe alnapısı da (A) takıma futbolcu \erecekfir. Bu transfer ucretierine ancak başanlı alr> apı çalışmalan ile dur diyebiliriz. V>ksa bir takımdan alacağınız vıldız futbolcu ar- tıkçok pahalıya geü>or"dıve konuştu Altyapı transfennın sureceğı \ebazı ısımlennbırsureda- ha ızlenıp ona gore hareket edıleceğı belırtıldı Nijeryalı kanat o>uncusu Augustine Okacha'yla resmen anlaştı Takımı 2 lıge duştuğu ıçın yıllardır top koşturduğu Eıntracht Frankturt'tan aynlma karan alan Okacha'yı Yunanıstan'ın unlu takımı Panathınaıkos"un da transfer etmek ıstedığı, futbolcunun. tercıh hakkını Fenerbahçe'den >ana kullandığı oğrenıldı Geçen sezon 24 lıg maçında 7 gol atan Okacha hızlı kanat akınlan ıle tanınıyor \ynca genç oyuncu. îsıjerya mıllı takımının da gozde ısımlerınden Diş ılışkılerden sorumlu Ertuğrul Hata>lı Nijeryalı futbolcuyla kesın anlaşmaya vardıklannı belırtırken futbolcunun AtlantaOlımpıyatı bıtımınde Istanbul a gelerek sozleşme ımzalayacağını belırttı Fenerbahçe'dekı dığer Nijeryalı oyuncu Uche'nın bu transferde 'rol' oynadığı ve her ıkı oyuncunun Atlanta Olımpıyat Oyunları'nda Nıjerya mıllı takımı formasını gıydıkten sonra Turkıye'ye doneceğı ve 4 ağustosta sozleşme ımzalayacağı bıldırıldı Muhteşem Fener Bodrum'da tatıl yapan Fenerbahçe kulûbu Başkanı Ali Şen; Oğuz ve \vkut'un takımdan aynlması ıle doğan 'umutsuzluğun'. Kostadınov \e Okacha ıle >ennı coşkuya bıraktığını bıldırırken yenı sezonda taraftarlara verdıklen 'muhteşem Fenerbahçe' sozunu de tuttuklarını açıkladı Şen. "kostadinov'lu, Okacha'lı Fener'i şampiyonlar liginde bile kimse tutamaz. Taraftanmız bize gü\ensin"dıve konuştu RüştiTye 1.6 milvon mark Ote yandan Fenerbahçe'nın başanlı fıle bekçiM Rüştu Reçber'de yann sosyal tesislerde sozleşme yenıleyecek 1 mılyon 600 bın marka anlaşan Ruştu'ye transfer ucretı yuzde 25"ı peşın. yuzde 75"ı de 24 ay taksıte bağlanarak odenecek Fenerbahçe'nin anlaştığı Nijeryalı kanat o\ uncusu Augustine Okacha. Galatasaray "a karşı da formagiymişti. 25 haziranda belirlenecek Milli takım patronluğu için 5 aday • Fatıh Terım'ın (A) Mıllı Futbol Takımfnda elde ettığı başarıdan sonra 'yerlı' çalıştıncıda karar kılan Futbol Federasyonu Yonetım Kurulu. onceden belırlenen 4-5 ısım arasında son karannı verecek ARİF KIZIIAALIIS (A) Mıllı Futbol Takı- mı'nın patronu 25 haziran- da bellı oluyor A\ rupa Fut- bol Şampıyonası sonrası gore\ ını bırakanTeknık Dı- rektor FatihTerim'ın verı- neyenı bırçalı^tıncı arayan Futbol Federasyonu, onu- muzdekı hafta yapacağı top- lantı sonrası 1998 Dunya Kupası fınallerıne kadar mıllı takımı teslım edece- ğı ısmı açıklayacak Fatıh Tenm \e Rasim Kara'nın I \) Mıllı Futbol Takımı'nda elde ettığı başandan sonra "yerli'çalıştıncıda karar kı- lan Futbol Federerasyonu Yonetım Kurulu. onceden belırlenen 4-5 ısım arasın- da sonkarannıverecek Bu çalı^tıncılar arasında Mus- tafa Denizli, Tınaz Tırpan. Erdoğan Anca.\ ılmazVu- ral \e Metin Türel'ın adı geçı\or En guçlu aday ıse Koca- elıspor"aaltındonemını va- şatan Mustata Denızlı \n- cak bu teknık adam, Kor- fez ekıbını bırakmak nıye- tındedeğıl Denızlı olmaz- ^a 1990"Dunya Kupası fı- nallerını kıl payı kaçıran TınazTırpan'ateklıfgotu- ruleceğı. SanyerTeknık Dı- rektoru\ ılmazVural'ın ıse Gençlık \e Spor'dan So- rumlu De\let Bakanı Er- sin Taranoğtu'nu devreye Tınaz Tırpan sokarak kendısıne a\antaj sağlamak ıstedığı oğrenıl- dı Medyada yer alan eskı Antalyaspor Teknık Dırek- toru Metın Türel'ın mıllı takımın ba^ına getınldığı \olundakı haberlen \alan- layan Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik,Cum- hun\et'ın sorulannı \anit- larken "Konu 25 haziran- da Napacağımı/ toplantıda gonışulecek. Bu toplantı ıçın Ingilterv'den 1 gunluğune İstanbul'a gelecegim. Me- tin Turei ısnıini konuşma- dık. İsimler toplantıda tar- tışılacak" dedı Yabancı çalıştıncıya kar- şı çıkan Federasvon Baş- kanı Erzık'eTurkıye') ı ta- nıyan bır yabancıya gore\ \ermesi ıçınbazıyonetıcı- lenn 'baskı'yaptığı da oğ- renıldı San-Kırmızılı takımın yeni teknik direktörü, Şenes Erzik'ten izin alarak Florya'da iş başı yaptı Galatasaray'da ^Teriın' yasaları MUSTAFA ERSOV Galatasaray "la 1 temmuzda 4 yıllık sozleşme ımzalay acak olan Mıllı TakımlarTeknık Dırekto- ru FatihTerim. Federasyon Baş- kanı Şenes Erzik ten ızın aldığı- nı \e Galatasara\ da resmen go- re\e başladığını açıkladı Tenm. Galatavırav "da \ ardım- cılıklarını yapacak olan Müfit Erkasap. Eser Ozaltındere \e Bülentl'ndar'lebırlıkteFlorya Metın Oktay Tesislen'nı gezdı \e çalışmalar hakkında bılgı al- dı Teknık D'rektorTenm. Ga- latasaraylı yonetıcılenn kendı ısteğı doğrultusunda transfer ça- lışmalarını yuruttuklerını an- cak şanssızlıklar nedenıy le ıste- dıklen bazı futbolculan alama- dıklannı kaydederek "Taraftar- lanmız merak etmesin. En kısa surede eksik gorduğumuz \erle- re çok i\i oyuncular alacağız. Henüz transfer için geç kalmış sa> ılma> ız. Galatasaray 'a kendi sistemimi getireceğim.Transfen 15 Ocak 1997 tarihinedek sürü- >or"dıye konuştu Tenm. \vrupa Futbol Şam- pıyonası sonrasında yoğun eleş- tırılere hedef olan Hakan'ın yıpratılmasına ızın verme\ece- gını soyledı Turkıye'de çok ılgınç bıreleş- tın sıstemının olduğunu ka\ de- denTenm. "Hakangolatıncai\u gol atamay ınca kotiı. Kimse unut- masın kueleme maçlannda Hır- \ at Suker'den sonra en fazla go- lu atan \e bizim de \\rupa Fut- bol Şampiyonası'na katümamız- da bu> uk pa\ sahibi olan da Ha- kan'dır"dedı Kubilav: Dönmem •\\rupa Futbol Şampıyonası finallennde başanlı bırgrafikçı- zen Kubila\Turk>ılmaz"ınTur- kıye'ye tatıl ıçın geldığı \eGa- latasara\ "a transfennın soz ko- nusu olmadığı bıldırıldı Comisetti'yi önerdi Kubılay yaptığı açıklamada. "Fatih Terim'le çalışmak ister- dim. ama 6 a> geç işbaşına gel- di"dedı Kubılay "ın Galatasaray "a ls- v ıçrelı futbolcu \le\ Comisetti'y ı onerdığı oğrenıldı tstanbul'da bulunan Kubılay. Guney "de tatıl y jpacak Adapazarı nda olay Hakan kavga çıkardı Spor Senisi-Galatasarav'ın Sakarya kokenlı futbolcusu Hakan Şukur ^dapazarı'nda kendısı\le ala\ eden bır grup- la kasga ettı Avrupa Futbol Şampıvonasf nda ovnadıgı kotu futbol sonrası eleştmlere hedef olan genç futbolcu. aılesının vanına geldığı Adapazan'nda. bırgrupgencın "Ogollerika- çırmak için çok mu uğraştın?'" >eklınde eleştınlerıyle karşı karşıya kaldı Bu gençler Hakan'ın uzerıne vurûrken G Sa- ra\lı futbolcu da arabasını grubun uzeııne doğru surdu Bır kışının ayağından hafıf bıçımdeNaralandığı \e Hakan'ın ka- rakola şıkâyet edıldığı oğrenıldı Genç futbolcu ıse İstanbul'a dondu TRANSFER GÖRÜŞ / M\HMl T SERT İngiltere Dersleri Ulusal ekıbımız, İngiltere den duş kırıklığı yaratan bır sonuçla dondu Ama fınallerdekı tum grup maç- lannı -oyun kalıtesı olarak- ınceledığımızde ulusal ekı- bımızın Avrupa'nın devlerınden hıç de aşağı kalma- dığını soyleyebılırız Ancak futbolda belırleyıcı olanın, oyunun nıtelığı değıl, sonucu olduğu da bır gerçek Avrupa şampıyonası fınallenne katılmak futbolumuz ıçın başlı başına bır başarı sayılmalıdır Geçen son yıl- ları değerlendırdığımızde, futbol dunyasında -Avru- pa da- alt sıralarda yer alırken şımdı Avrupa'nın ılk on beş takımı arasında bulunmamız kuçumsenmemelı Turk futbolundakı bu aşamanın nedenı bılımsel. sıstemlı, çağdaş bır anlayışın urunu olmasıdır Ulke- mızdekı sportesıslerının lyıleştınlmesı ve altyapı eğı- tımıne -ozellıkle uluslararası duzeyde- verılen onem, ınsanımızın doğru eğıtıldığınde buyuk aşamalar ya- pabıldığının kanıtıdır Ulusal A takımımızı oluşturan futbotoulanmızın bır- çoğu 1993 yılında şampıyon olan olımpıyat ekıbı- mızdeyeralmışlardı Daha sonra umıt, şımdı de A ta- kımı olarak Fatih Terim ve Rasım Kara ıkılısının tek- nık yonetımlerıyle başanlı sonuçlar alıyorlar Alınan sonuçların sayısal verılen de bunun rastlantı olmadı- ğını kanıtlamakta Ulusal ekıbımızın -Avrupa şampıyonasında da - gozlenen en belırgın eksıklıklerı futbolcularımızın gol vuruşlarındakı yetersızlıklerıyle gerek savunmada ge- rekse ataklarda- pozısyon alamama gıbı altyapı eğı- tımınde edınılmesı gereken temel ozellıklerın yetersız- lığıydı Kısa aralarla yuksek tempolu maç oynama alışkanlığının olmamasını da gozardı etmemelı Çun- ku fızıksel yetersızlığın ortaya çıkması, beyın-kas uyu- munu bozacağından hareketlerdekı becerı oranı du- şecektır Bılımsel gelışmelerın ışığında spor-tıp ve antrenman teknıklen futbolcularu ust duzeyde fızıksel guç kazan- dırabılıyor Fızık guçlenn dengelendığı karşılaşmalar- da ıse becerı başarıyı getıren onemh bır etken oluyor Avrupa şampıyonasından çıkarmamız gereken ders- lerden bırı, çabuk duşunup çabuk uygulamanın one- mıdır Grup maçları sonunda ekıplenn -genelde- sa- vunmaya ağıriık verıp rakıbın anlık boşluklarını hızlı ve becenklı ataklarla değerlendırme duşuncesınde olduk- ları goruluyor iyı futbol oynadıgımız Hırvatıstan ve Portekız maç- larına baktığımızda, savunma ve orta alanda çok dık- katlı, yardımlaşmalı oyunumuz -pas yanlışlarımız en aza ındığı ıçın- etkılıydı Ancak daha çok sorumluluk ve becerı ısteyen futbolun ortak yonunu gerektığı gı- bı oynayamadık Genç futbolcularımızın eğıtımınde beyın-kas uyu- munu ust duzeye çıkaracak, becerı kapasıtesını art- tıncı çalışmalara onem venrsek geleceğe donuk umut- larımızın sağlam dayanakları olur. İnter-Toto'da kupasında iki takımımız bugün ilk sınavını veriyor Kocaeli, CSKA Sofya önünde SporSenisi-VeTurk takımlarının Inter- Toto sına\ı bugun başlıyor 3 takımla y er alacağımız kupada. ılk haf- tada Kocaelispor ve Gazıantepspor puan ararken, ba> çeken Antaly aspor gelecek haf- ta sahaya çıkacak Inter-Toto'nun fa\on ekıplennden Ko- caelispor. İzmıt Ismet Paşa Stadı'nda saat 19 00'da CSKA Sotya'yı ağırlıyor Alman hakem \Vemer Miıller ın yoneteceğı karşı- Idşmanın bılet fıyatlan 100 - 500 bın \e I mılyon lıradan satılacak \eşıl-Sı\ahlılarbu karşılaşmay a kesın galıbrset parolasıy la çık- tıklannı belırtırlerken Teknık DırektorMus- tafa Denızlı "Rakibimi/in birçok maçını kasetlerden izledik. \rtık onları çok i\ i ta- nıyoruz. Gulen taraf biz olacağız. Fikstıir avantajına karşın Kocaelispor grubunun bi- rinci olmaya aday takımıdır. Taraftarian- mı/ bize ilgi göstersin. L EF \ Kupası'nda fi- nal o>na\an Fransız Bordeau\'nun İnter- Toto'dan geldiği unutulmasın"dedı G.Antep - Groningen Inter-Toto'dakıdığertemsılcımız Gazıan- tepspor ıse Hollanda nın Groningen takımıy - la deplasmanda yapacağı sınava hazır Sa- at 15 OO'te başlay acak bu maç ıçın 2 gun on- ce Hollanda'ya gıden GazıantepsporTeknık Dırektoru SakipÖzberk. "Deplasman maç- lan her zaman zordur. \ncak bizim hedefı- miz l EFA Kupası >e bu nedenle 3 puan al- malıyız. İ'zun siıredir çalışıyoruz \e hazı- nz"dıye goruş belırttı Inter-Toto maçlan ıle bırlıkte Spor-Toto heyecanı da yenıden başladı Ilk hafta Tur- kıye değerlendırmesınde 623 mılyon lıralık ovuno\nandı Buna gore 13 artı l'ıbılenl kışı 391 mılyon alacak Futbolda 4. yabancı arayışı DENİZ DERİNSU Beşiktaş yanntopbaşı yapıyor Spor Senisi- Beşıkta^ ye- nı sezon hazırlıklarına vann Futbol Federasyonu'nun Rı- \a Tesıslen'nde başlayacak Yann Teknık Dırektor Ra- sim Kara vönetımınde FuKa Tesislen'nde toplanacak Sı- yah-Beyazlılar buradan 15 gunluk kamp ıçın Rıva'yagı- decekler Kampın ılk bolümunde mıl- lı futbolcular Recep. Ertuğ- rul. Mpa>. Sergen. Rahim \ e Erkanıle \lman\a mıllı takı- rnnla tngıltere'de bulunan Stefan Kuntz katılmayacak 12 temmuz cuma gunu Al- manya'ya gıdecek olan Sı- \ah-Beyazhlar. 14 temmuzda daha sonra belirlenecek \\- mama ıkıncı lıgınden bır ta- kımla hazırlık maçı \apacak Beşıktas P temmuzda ls- tanbulspor \ Ş 18 temmuz- da da Bursaspor'la Alman \ a da 2 hazırlık maçı daha o\ - na> acak 19 temmuzda tstanbul a donecek olan Beşiktaş 21 temmuzda ıse Rıza'nınjubı- le maçındaYunanıstan'ın Pa- nathınaıkos takımıy la kar- şılaşacak Carl Lewis 200'den umutlu Atlanta Vaz Olimpiyat Oyunlan hazırlıgındaki \merika Birleşik De\letleri'nde atletizm takım seçmeleri de\am edhor. Lzun atlamada olimpiyat takınuna girmeye hak kazanan 8 olimpiyat altınlı CariLe>\is,200 metre seçmelerinde çe> rek finale kaldı. lOOmetrede serisinde sonuncu olan Le«is,200 metrede takıma gjreceğini açıklarken, otoriteler sakatlıği yineleyen ünlü sprinterin eski formundan uzak olduğunu belirtivorlar. Futbolda transfer pıyasası yenıden kızıştı Almacak futbolcularla bırlıkte tum gozler takımlann 4 yabancılan- na çevrıldı Bır yandan Inter-Toto mucadelesı- nehazırlanan.bıryandandalıgın 5 bu- yuğu olma sa\aşı \eren Kocaelispor. Antaly aspor \ e Gazıantepspor kadro- lannı guçlendınrlerken 4 yabancı ışı- nı de şımdılık beklemeye aldılar Trabzon'da 3 \abancı Trabzonspor Gurcu futbolcu Liç- kin'ı de alarak 3 yabancıyı tamamla- dı ve4'uncu ıçın "sessizbüyük'goru- numunu sergılemeye de\am edısor Fenerbahçe her zaman olduğu gıbı transferın vazgeçılme- yen takımı Bulgar Letch- ko\ 'dan umulmadık bırçalımyı- yenSan-ıla- Antalya ve cıverthler. BayernMu- • Ligin 5. büyüğü olma savaşımı veren Kocaeli, - kadrolanm güçlendirirken novveNıjer- 4. yabancı ya mıllı takı- jçjnj çjg mının başa- . ı-i*i rılı ısm. ŞllTldlllk okachaMa beklemeye a n l a ş m a s a s - 1 1 1 ladıiar " aldılar. Danımar- ^ — ^ ^ ^ ^ ~ kalı Knup'u alan Galatasaray ıse ara- yışlannı dennden surduruyor Mıllı ta- kımda gorevı bıttıkten hemen sonra G Saray 'da goreve başlay an Fatih Te- rim,şu ana kadar sessız kalırken. yo- netıcıler teknık dırektorlerının ısteğı doğrultusunda hareket edeceklerını belırtıyorlar Galatasaray gıbı bu yıl takımı ken- dı ozunden yetışen Rasim Kara'yates- lım eden Beşıktaş'm transfer ettığı tek yabancı, Hınatıstan mıllı takımının 2 kaleciM Mrmiç Küme düşenler gözde Fenerbahçe dışında şımdılık hıçbır takım. 4 yabancıyı kadrosuna katma- dı Avrupa Futbol Şampıyonasfnda grup maçlarının bıtımıy le y urda donen kulup y onetıcılen. artık gozlennı ya tur- nuv ay a v eda eden takımlann ısımlerı- ne y a da Av rupa'da dığer gozden çıka- rılan futbolculara çev ırdıler Bunun da başlıca nedenı. şampıyo- naya de\am eden futbolcuların pıya- salannın gun geçtıkçe artması Sporda özerklik püzgârı Spor Servisi - Spordan sorumlu Devlet Bakanı Ersın Taranoglu. Gençlık ve Spor Genel Vludurlugu'nun, bugunku yapılanması ıle başanva ulaşmasının ımkânsız olduğunu belınerek Türk sporunun bugunku yapısını yıkacağız"dedı Gençlık ve Spor ll Mudurlen toplantısı A.nkara Içkale Otelı nde başladı ll mudurlennın sorunlarını dınlemek ve hazırlanan bazı projeler hakkında. duşuncelennı almak amacıy la. gençlık spor ıl mudurlennı Ankarada toplayan Devlet Bakanı Taranoglu. "Devletın her olaya kan^masından dolayı ışlenn ıyı y urumedığını" belırttı Diyarbakır'da strettball • Spor Senisi - Adıdas fırması tarafından her yıl geleneksel olarak duzenlenen sokak basketbolu. bolge valılığının" katkılarıyla Dıyarbakır'da yapıldı 80 takımın mucadele edeceğı 6 etapta ılk gun maçlannda buyuk çekışme vaşandı Dıyarbakırda başlayan strettball 6 etap musabakalanna buyuk ılgı , gostenldı Sarıçubuk Kır Koşusu - B Spor Servisi - Kumkapı Sarıçubuk 81 Spor Kulubu nun duzenledığı geleneksel Adalargezısı ve ~* Kır Koşusu Istanbul Beden Terbıyesı ll Mudurluğu nun faalıvet programında yer alan atletizm musabakalan sonuçlandı Mınık kızlarda Yılmaz Mızrak Ortaokulu. mınık erkeklerde Haznedar, \ ıldız bavanlarda Yılmaz Mızrap Ortaokulu y ıldız erkeklerde, Galatasaray . buy uk bavanlarda Yılmaz Mızrap Ortaokulu. buyuk erkeklerde Galatasaray bınncılıgı elde ettı Ülkerspor'da sorun yok ~ i • Spor Senisi - Llkerspor Menajen Lutf 1 Anboğan. başanlı oyunculan Harun \e Orhun ıle maddı problem yaşadıklan şeklındekı haberlerın gerçekle ılgısmı bulunmadığını soyledı Lutfı Vıboğan Ulkerspor'la ıkişer yıllık anlaşmalan olan Orhun Harun. Haluk, Serdar ve Tolga ıle devam karan aldıklannı belırttı Altılı 390 milyon verdi • Spor Servisi - Istanbul at yarışlannda altılı ganyan 6- 7-9-3-6-2 kombınesinı bılenler, 390 015 600 lıra kazandılar TRT117.00 Almanya-Hırva- tıstan Avr Fut Şam (nak- len). 20 00 -\vr Fut Şam Ozet, 2030 Çek Cumhunye- tı-Portekız \\r Fut Şam (naklen) TRT32230 Almanya-Hırva- tıstan(bant) 24.00Çek Cum- hunyetı-Portekız (bant) aft 14^0 Gronıngen-G An- tepspor Inter-Toto (naklen). 18.50 Kocaehspor-CSKA Sofva Inter-Toto (naklen) 1. KOŞL: F Bıkem (3). P Green Peace (2) 2. KOŞL: F Kuçukmurat (4) P -\sunıla\ (6) PP Mert Yasın |M S Cem Batur(l) 3.KOŞL:F Melıhhan (4), P Sokullu (5) PP Bengı Sul- tan(6) S Izcı (2) 4. KOŞl: F Karacakız C) P lncırlıspor(3). PP Serçem (13) S Ergulum (2) 5. KOŞL:"F Flayıng Castle (2) P Şafak 2 (4) PP Bal- kava (1). S Indıano Jones (3) 6. KOŞl: F Bold Pılot (I). P Ramadan (13) PP Prın- cess Sera (l"1 ) S Tander's Son (14) SS Keyıf(9) 7. KOŞL: F Geİınım (8). P Supertay (3) PP Lçanbulut (9). S Cıvaner(l) 8. KOŞL: r Arapkızı 6(1). P Sehervelı I (8). PP Bıhter 2(2). S Çamsakızı(3) Günun tkilisi: 6 Koşu 1 13 Tabela Bahis: 1. 13 17 14 ALT1LI GANYAN~ 4 7 2 1 8 1 5 3 4 13 3 6 13 2 5 8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle