26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
''10 HAZİRAN PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA INSAN KAYNAKLARI INŞAAT MALZEMELERI SEKTORUNDE KONUSUNDA UDER OLAN BÜYÜK BİR SANAYİ KURULUŞUNUN, BALMUMCU/MERKEZ BİNASINDA GÖREVLENDİRİLMİK ÜZERE; Görev Birimi: İhracat Departmanı • Yuksek okul mezunu • lyı derecede Almanca bılen (Ikıncı dıl Ingılızce tercıh nedenıdır) • Yurtdışına seyahat engelı olmayan • Satış konusunda deneyımlı • Oto ehlıyetlı • 30 yaşını aşmamış • Dınamık, prezantabl • Askerlıkle ılışkısı olmayan, Görev Birimi : Pazarlama Departmanı • Işlerme yada Iktısat mezunu • lyı derecede Ingılızce bılen • VVındovvs, Excel, Lotus programlarını kullanabılen • Seyahat engelı olmayan • Oto ehlıyetlı • 35 yaşını aşmamış • Askerlıkle ılışkısı bulunmayan (Erkek adaylar ıçın), Görev Birimi: Satış Departmanı • Makına Muhendısı (Tercıhan Endustrı Meslek Lısesı eğıtımlı) • Seyahat engelı olmayan • Oto ehlıyetlı • 30 yaşını aşmamış • Askerlıkle ılışkısı bulunmayan • Ingılızce yada Almanca dıl bılımı tercıh nedenıdır, SŞMEJERI (YSj Görev Birimi: Genel Müdürlük • Yuksek okul mezunu • lyı derecede Ingılızce bılen • Wındows, Excel, VVord programlarını kullanabılen • Konusunda deneyımlı • 35 yaşını aşmamış, dınamık, prezantabl, Isteklılerın, fotograflı ozgeçmışlerını ve gorev kodlarını ıçeren mektuplarını PK. 52 BAHARİYE / İSTANBUL adresıne gondermelerı rıca olunur., . lOBEY We have very recently cornpleted the strategıc and corporate restrudurıng of ÇELEBİ GROUP OF COMPANIES wfııch ıs centered maınly around ground handling servıces but ıs also dıversıfıed ınto a vanety of orher sectors mosriy ın the servıces ındusrry Consequentıal to our resrructurıng efforts we are now as the Groups management consultants, helpıng rhem wıtr> the selectıon of hıghly qualıfıed professıonals for the followıng executıve posıtıons wıthın theır Holdıng Company CORPORATE STRUCTURING DIRECTOR (CSD) Reportıng to the Vice Presıdent for Corporate Development, the CSD wıll carry on from vvhere OBEY left ın developıng the corporate structure management systems busıness processes of the ÇELEBİ Group o' Companıes She/He wıll detaıl out mto the capıllarıes the systems OBEY had pumped ınto tfıe maın artenes Workflow dıagrams, procedures task defınıtıons wıll constıtute the bulk of the work The ıdeal candıdate for thıs senıor posıtıon ıs an ındustrıal engıneer or a management groduate preferably wıth an MBA, command of Englısh, mastery over tfıe PC, systems analysıs skılls creatıve management approach and typıcally someone from a management consultancy envıronment Mınımum fıve years of experıence marked by executıve responsıbılıty wıll complete the pıcture LEGAL AFFAIRS DIRECTOR (LADj A36OI Reportıng to the Vıce Presıdent for Corporate Development the LAD wıll be the nerve center for all legal affaırs ınclusıve of legal counsel |udıcıal proceedıngs and lıtıgatıon eıther dırectly or through company attorneys and counselors She/He wıll coordınate follovv up and keep sımultaneous account of all |urıdıcal matters The ıdeal candıdate for thıs senıor posılıon ıs an LLB, a lawyer or a legal counsel wıth command of Englısh, PC knov/ledge and sımılar experıence wıthın a corporate envıronment HUMAN RESOURCES SPECIALIST (HRS) Reportıng to the Human Resources Dırector the HRS wıll help wıth and be achvely ınvolved ın all HR ıssues lıke human resources plannıng search and recruıtment, career development, performance appraısal wage and salary schemes The ıdeal candıdate for thıs posıtıon holds a BA/BS ın management or socıal scıences, has command of Englısh ıs an able user of the PC and comes wıth a sımılar experıence wıthın a corporate envıronment vvhere people are accounted for beyond sımple head count INDUSTRIAL ENGINEERS (IE) To be employed maınry vvıthın the Corporate Development Dıvısıon but also ın other key poınts wıthın the Group dependıng upon expertıse and background the ındustrıal engıneers wıll constıtute the corner stone of the Group s corporate development endeavors Systems analysıs workflow dıagrammıng TQM systems desıgn BPR experıence vvıtl be vvelcomed PC vırtuosıty, advanced knovvledge of Englısh and up to fıve years of professıonal background wıtfıın a corporate envıronment upholdıng professıonalısm are the basıc prerequısıtes to applıcatıon Applıcatıons specifying position must ınclude a detaıled resume a recent photograph and a telephone number for quıck and dıscreet access Confıdentıalıly wıll be strıctly observed and each qualified applıcant wıll be personally reached To be consıdered however applıcatıons need be faxed or maıled to reach us no later than 2 6 June 1996 We«lnesday. OBEY YONET1M DANIŞMANUK A S OBEY MANAGEMENT CONSULTANTS INCORPORATED Selcuklar Sokak 51/3 Levent 80630 Istanbul >-ax 280 51 76 and 279 2475 "OBEY forcrunners ın monogemenf consultancy" Assistant to the ChairmanWe are lookıng forward to receıvıng applıcatıons from female candıdates who wıll acquıre the posıtıon of Specıal Assıstant to our Chairman All applıcants should meet the crıterıa stated below • Not older than 35 years of age • Capable of communıcatıng wıth senıor personnel of ail professıons • Capable of arrangıng appoıntments on behalf of the Chairman organızıng meetıngs, makıng decısıons on hıs behalf when necessary • Have experıence ın fiiıng • Be an experıenced aır traveller and have a keen ınterest ın the sea and nature • Be tender and constructıve ın human relatıons, capable of approachıng all kınds of sıtuatıons ın a posıtıve manner a team player Candıdates are requested to call 223 96 00 for an appoıntment from Mr Tuncer Gursel or Mr Omer Pere Consultants to the Chairman All applıcatıons wıll be kept strıctly confıdentıal CENAJANS GREY ILAN T.C. KARTAL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Da\ acı H usev ın Ozgur Duru vekılı A\ Şaban Saglam taı afı ndan da\ ah Hıkmet Özcn \e \onea In^aat Yatırım \^ aley- hıne açılan tescıl davasında Da\alı Hıkmet Ozen ın adresi meçhul oldugundan da\ etıve % er- ıne kaım olmak uzere ı'a- nen teblıgat \apılmasına mahkememızce karar venldıgınden karar şereğınce davalı Hıkmet Ozen ın Kartal S ^slıye Hukuk Vlahkemesı nın 1995 ^27 esas savılı dos\asının duru>ma günuolan 1 7 19%gunu saat 09 3U da mahke- memızde hazır bulun- durulmasi veva vekıl gondennesı ılanen teblıg olunur 27 > 19% BaMn 8940*> Türk Kalp Vakfı Muayene, Teşhis, Tedavi Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks: (0212) 212 68 35 TURİZM PAZARLAMACISI Bodrum Turgutreıs te bulunan 500 \atakii, denıze sıtır tesısımız ıçın GRUP TURİZMI PAZARLAMASI vapacak denevımh porttovu bulunan TURİZM PAZARLAMACISI aranı\or ODAk TATÎL KO}V 0 212 587 42 31 DtKKAT' Dun\a 15 vıllıkTEMEL EdTİM'e geçtı' Odunsuz - koşulsuz zorunlu 8 vıl TEMEL EĞtTİM dıplornası olmayan çopçu bıle olamaz' ÇYDD Cumhuriyet ÎNSAN KAYNAKLARI sayfalan her gün büyüyen \e gelişen ış dünyasına yenı elemanlar kazandınyor. Prometheus turkey Dreammaker - Consultant Group - HR Development " tVhenever you need a global passport " İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜZ ŞİRKETİNİZE KAÇ MİLYON $ KAZANDIRABİLİR, BİLİYOR MUSUNUZ ? ^ Kar Merkezli Insan Kaynaklan Yönetımı " İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YENİDEN YAPILANMA 21-22 HAZİRAN 1996 RENAISSANCE POLAT ISTANBUL HOTEL Daha fazla bılgi içın lutfen arayınız. Istanbul office reneryolu Sokak No 26 Daıre4 81110 Feneryolu / Kadıköy - IstanbulTel 0-216-347 17 66/414 83 35 rax 0-216-418 57 46 Ankara office ArjantınCaddesı-HalıcıSokakNo4Daıre2 06700 Gazıosmanpaşa - Ankara Tel 0-312-468 95 46 Fax 0-312-468 95 47 Dreammaker - Consultant Group - HR Resourctng " Wheneveryou need a global passport " OTOMOBİL UÇAR GİDER... Insan kaynaklan yonetım danışmanlığını üstlendığımız, bır muştenmızın ( dünya markası bır otomotiv şirketi ) Istanbul merkez ve Ankara - Izmır - Antalya - Adana bolgelerı ıçın , Pazarlama & Satış Müdürü Bölge Müdürleri ( Satış -Servıs -Yedek Parçayı ıçeren plazaları yönetecek ) arıyoruz > Hayattaüç şevden vazgeçmem dıye sayma\abaşlayınca otomobıl otomobıl ° dıven • Pazarlama / Satış dencvımlı (otomotiv sekloru deneyımı lercıhımız olacak) • Ingılızce ve / veya Almanca bılen ( YurtdifiJuarları ve Merkez Ofıs bağlantılarında çok kullamlacak ) * Seyahat özgürlügü olan» Iddalı •Genç ( Btz yaş soylemıyoruz ) ada\ lan beklı>oruz Lutfen başvurularmızı 20 Hazıranl996 tanhıne kadar, çalışmak ıstedığınız pozısyonu ve şehrı belırterek fax veya aps ıle bıze ıletınız "Herşey aramızda bir sır olarak kalacak " Istanbul office Fenervolu Sokak No 26 Daıre 4 81110 Feneryolu / Kadıköy - IstanbulTel 0-216-347 17 66/414 83 35 Fax 0-216-418 57 46 Ankara office Arjantın Caddesı - Halıcı Sokak No 4 Daıre 2 06700 Gazıosmanpaşa - Ankara Tel 0-312-468 95 46 Fax 0-312-468 95 47 Dreammaker - Consultant Group - HR Development " Whenever you need a global passport " BAŞIMI KAŞIYACAK ZAMANIM YOK ! Nasıl olsun ' Butun gun toplantıdavım O toplantıdan çık_ dığerıne gır bırını bıtırmeden ıkıncısının tarıhını belırle Nasıl Olsun n Hemoyle toplantılar kı 9 Her kafadan bır ses çıkıyor Bır bakıyoruz toplantı ıçın kovduğumuz ıkı saat bıtmiş ama bız hala bır kelıme uzerıne takılmış kalmışız. Hele şu Gülçın Hanım yok mu9 Toplantı kaynatmakta ustune >ok Ne \apacağım ° Genel Mudur olarak dıyorum kı arkadaşlar vann dokuz otuzdayıne toplamyoruz Toplantı saatı gelıyor kımse yok (Benbıle) Bır \arım saat herkesı toplamakla geçıyor Bır varım saat havadan sudan bır yarım saat dun ne konuşmuştuk once nevı konuşalım ıle bır yarım saat de karşılıklı atışmalarla geçıyor Toplantı ıkıde bır ımzaya gelenler ( )ok efendım bu çek odemesı acılmış yok bu \azı bugun \etışecekmış yok telefondakı kışı çok ısrarlıymış ) nedenıyle kesılıyor Bır bakıyoruz konuşacağımız konudan kılometrelerce uzaktayız Yanı sıfıra sıfır elde var sıfır Zaten artık arkadaşlara toplanıyoruz dedığımde herkes katılmamak ıçın mazeret uretmeye başladı ETKİN TOPLANTI YÖNETİMİ 05 - 06 Temmuz 1996 RENAISSANCE POLAT ISTANBUL HOTEL Daha fazla bılgı ıçın lutfen arayınız. Istanbul office Fenervolu Sokak No 26 Daıre 4 81110 Fenervolu/ kadıköy - IstanbulTel 0-216-347 17 66 / 414 83 35 Fax 0-216-418 57 46 Ankara office Arjantın Caddesı - Halıcı Sokak No 4 Daıre 2 06700 Gazıosmanpaşa - Ankara Tel 0-312-468 95 46 Fax 0-312-4689547
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle