03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ HABERLERIN DEVAMI Istanbul Edırne Çanakkale Kocaelı Izmır Manısa Aydın Denızlı Zonguldak 0Açık mA A A A A A A A A İÜ 27 32 24 26 34 35 37 35 23 Sınop 23 Adana 37 Samsun B 22 Mersın 30 Trabzon Y _T\_ Dıyarbakır B 28 B 31Gıresun Y 22 Şanlıurfa Ankara Konya 28 Mardın 28 Sıırt 29 28 Eskışehır Sıvas Antalya 29 Hakkarı 27 Van 34 Kars 16 B 20 Y 14 Yurdun kuzeydogu kesımlerı parçalı bu 'utlu Dogu Karade nız m doğusu ıle Dogu Anadolu nun kuzey dogusu sağanak ya- gışlı dıger yerler az bulutıu ve açık geçe- cek Hava sıcaklıgı ba tıda bıraz daha arta cak doğuda degış- meyecek Ruzgar ku- zey ve dogu yonlerden hafıf ara sıra orta kuv vette esecek Budapeşte B 31 33 Parçalı Duiutlu Sıslı BuKıtlu i Çok buıuttu Yagmurlu > SJIL > Gok gurultulu G Ü N D E M MLSTAFABALB41 • Buştarufı 1. Sayjada "denenmemelı" ıkılemı on planda Denenmelı yorumlarının gerekçelerı şoyle - Yoksa daha da buyur - Zaten bu partı sıstemın ıçındedır Soylemlerıne bakmayın - Iktıdar ortağı olarak yıpranır - Partı ıçınde farklı unsurlar var Iktıdar tumunun ıstemlennı kucaklayamayacağı ıçın parçalanır Denenmemelı dıyenlenn gerekçelerı ıse şoyle - Vereceklerı zarar, ıktıdarda kaldıklan dılımın uç- dort katı zamanda zor tamır edılır - Şu anda takıyye yapıyorlar Amaçları, laıklığı tu- muyle ortadan kaldırmak - Başta ordu olmak uzere toplumun pek çok ke- sımı bunlara karşı Iktıdarda olmaları toplumsal ger- gınlığı arttınr - Iktıdara yuruyen bırpartı olduğu ıçın şu anda go- recelı olarak çekım merkezı gıbı gorunuyorlar Şu anda RP'yı destekleyen kımı kesımler, ıktıdar olama- yacağını gorunce desteklermı çekerler ve enme su- recı başlar - Turkıye 'nın uluslararası çıkarlan açısından sakın- calı Yukarıdakı değerlendırmelerın doğurduğu bırbaş- ka ıkılem de şu - RP sıstem ıçınde mı, sıstem dışında mı? TBMM ye en buyuk dılım olarak gırmış bır partı ıçın boyle bır ıkılemın olması her şey bır yana tehlıkelı Bu soruya bır başka soruyla karşılık verelım - Sıstem ıçı - sıstem dışı tartışması nereden dog- du? Bu sorunun yanıtı tektır RP'den Bu partmın kurmayları seçım öncesı alanlarda su- reklı haykırmadılar mı - Bız bunların tumunden farklıyız Onlar batıl bız hakız Bunlar supurulup denıze dokulecek Kur- tuluş savaşı verıyoruz Sıyasetın ılkelı yapıldıgı bır ulkede bu sozlerı soy- leyen bır partı seçım sonuçlarına bakıp 180 derece çark etmez Sozunun gereğını yapar Hoca ne yapıyor? Durumun gereğını Boyle olunca da pervane gıbı donuyor Bu pohtıkanın prım yapması, Turkıye'dekı sıyase- tın de çarpıklığının bır gostergesıdır Dön Hoca dönelim RP'nın seçım oncesı ve sonrası tutumunu daha on- cekı yazılarımda vurgulamıştım Bır butunluk oluştur- ması açısından 1995 Aralığı'ndan bugune dek, Er- bakan ın yerınde donuşlerını ozetleyelım 24 Aralık seçımlerı oncesı - Bunlarta tartışma masasına bıle oturmayız Bun- lar taklıtçı zıhnıyet 25 aralık sabahı - Seçım oncesı soyledığım her şeyı unutun Ocak 1996 Hukumetı kurma gorevı verıldığınde - Hepsme gel canım' dıyeceğız Sırtlannı sıvazla- yacağız Şubat 96 ANAP-DYP olasılığı gundeme geldığın- de - 8u çocuk olu doğar Fanusta yaşatmaya çalışır- larsa bız tekmeyı atar oldururuz Sırt sıvazlamaktan, çocuk boğazlamaya Kurban Bayramfnda "ANAYOL bıterse RP gelır" dıyenlere - RP korkusundan geberın ınşallah Çiller'le ılgılı ortulu odenek konusu ılk defa RP'lı Şevket Kazan tarafından gundeme getırıldığınde - Bunun hesabı verılmelıdır ANAYOL'un bıtmesı DYP-RP flortu gundeme ge- lınce Erbakan'a ortulu odenek soruldugunda - Onun açıklanması yasalarca yasaklanmıştır 2 hazıran seçımlerı oncesınde - Ermenılere oy vermeyın RP dışındakılere oy ve- renı evlıyalar çarpar ANAYOL duşunce - Bız hepsıyle hukumet kurabılırız Ben Mesut'un abısı sayılırım ANAPbızım gençlıkkolumuzdur, DYP kadın komısyonumuzdur, DSP ve CHP yaramaz ço- cuklar kulubumuzdur Işte sıze doner koltuklu Erbakan Bu kadar çok kışılık kımde var? Erbakan ın yukselışı pek çok etkenın yanında dengesızlığın ve ılkesızlığın toplumca da benımsen- dığını gosterıyor Hak arama eyleminde polise tepki OLAYLARIN ARDEVDAKİ B Baştarufı 1. Sayfada "Hukuk tanımaz siyasal iktidar en temel haklarımı/a zorla girerek. kamu emekçile- nnego/dağı vermeveçalışıyor. Altıyıllık mu- cadele hattırnı/ın bize oğrettikleriv le, bu ay - maz. bu hukuk tanımaz şiddetivesaldırgan- lığı politıka halıne getiren sivasal iktidan pa- niklendiren ta\ rıtnı/ı arttırarak de\am etti- receğiz" denıldı Eğıtım-Sen Merkez ^> onetım Kurulu. ka- mu emekçılerının bugune kadar olduğu gı- bı bundan sonra da de\ letın bu saldırıları karşısındagerı adımatmayacağını. sendıkal hak ve ozgurluklennı kendı oz gucune da- vanarak surdureceğını açıkladı 'Polis taraf gibi davrandı' CHP Genel Sekreter \ardımcısı Sinan Veriika\a oncekı gun Istanbul'da yaşanan olayları "nahoş" olarak nıteledı Polısın ola\larda tarat gıbı da\randığını belırten Yerlıkaya. "Buoîa>lan ibretle, uzuntüy leiz- ledik" dedı \erlıkaya. son olaylann Turkı- ye'de guvenlık sorunu vaşandığmı gosterdı- ğını kaydederek. şunları so\ledı "Polis hâlâ sorunlan zapti>e kafasıy la çoz- meye çalışıyor. Sağ kesımin gosterilerine ılımlı bakan iç guvenlik gore\ lileru sola veo- nun hak aray ışına ılımlı bakmayıp acımasız davranıyor. Turkiye'de hâlâ içguvenlik ko- nusunda demokratik ve tarafsız bir >apı>a kav uşulamadı." Demokrası ve Barış Partısı Genel Başka- nı Refik Karakoç da son olay ların > ılların yanlış vc istısmarcı polıtıkalarının urunu ol- îlugunıı \urgulayarak "Ailesininka\ıpolan ferdini arayanı, duşunce \e orgutlenme oz- gurluğu isteyenleri. faili meçhul cınayetleri, zoraki goçu protesto edenleri coplayarak. gozaltına alarak çnzum ara>anlar artık ya- nılgılannı bir an once fark ctnıelidir" dedı TMMOB Inşaat Muhendıslen Odası Ge- nel Sekreten NamıkÇetin demokrası guç- lerıne karşı yapılan bu saldırıyı şıddetle kı- nadığını belırterek gozaltına alınanların derhal salıverılmesinı ıstedı 'Saldırılar tırmaımor' TMMOB Genel Sekreten \lpaslan Fr- turk Turkıye'de demokrası guçlerıne karşı tahammulsuzluk ve saldırıların gun geçtık- çe tırmandığına dıkkat çekerek "Ulkemiz- de gun geçtikçe voğunlaşan bu saldırılan şıd- dctle kınıvorum. Muhendis \e minıarların bu saldırılar karşısında vılma>acağını, de- mokrasivc ve ulkegeleceğine kârarlılıkla sa- hip çıkma>a devam edeceğini bir kez daha kamuııvuna duvuruvorum" dedı Onnancılık Ukolu Kamu (^alı^anları Sen- dıkası tarafından vapılan açıklamada. ka- mu emekçılerının. kendılenne voneltılen bu baskıları her zaman olduğu gıbı bugun de haklı vemeşruzemınlerdekımucadelelen>- le goğusle>ıp a;>acağı bıldınldı Pır Sultan Abdal kultur Derneğı Genel Sekreten H. Nedim Şahsule\manoğlu. gu- venlıkguçlennınoncekıgun İstanbul'dade- mokrasıve.ozgurluklere ınsanhaklarınave Turkı>e"nıngeleceğıne\onelıkkaranlıkve utanç vencı bırtablo sergıledığını ka>dettı Şahsule\manoğludunvaptıği)azılı açıkla- mada tum emekçılerın. demokratik kıtle orgutlennın ve demokrası vanlısı tum guç- lerın. kendı aralarındakı vapa> çelı^kılerı bır kenara bırakıp tasıst u>gulamalara kar- şı guç bırlığı yapması gerektığını savundu Şahsulevmanoğlu "*İ Ikemi/ingeleceğiçok karanlık. Zaman geçmeden geleceğimi/ için, demokrasi ve ozgurlukler için guçbiıiiği et- meli>iz" dedı Çağdaş Hukukçular Derneğı Genel Ba^- kanı avukat Şanal Saruhan. polısın suç ı^- lemevedevamettığııiı belırterek. başta Içış- len ve Adalet bakanları ıle tstanbul Emnı- yet Muduru ve Valısı'nın de bu suça ortak olduklannı sovledı Saruhan. "Tüm \etki- lilere sesleniyonım; ulkemizin çıkarı için bu tutumunuzdan biranönce\azgeçipozurdi- lejin" dıye konuştu Istanbul da polısın bu>ukbırper\asızlık- la tum demokrası guçlerını ezdığını ka>de- den Saruhan, demokratik kıtle orgutlerının ıstemlerıne fırsat vermeden gelişen bu sal- dınnın Turkı>e ıçın buyuk bır tehdıt oldu- gunu kaydettı 'Rejim çaresuf ODP Baskanlık Kurulu yaptığı açıklama- da tum ola\ ların "H4BIT4T-fr>e gelen 6 milvar dunvalının gozu onunde" mevdana geldıgı belırtılerek bu olaylann rejımın ça- resızlığmın bır aostersjesı olduSu v urculan- dı Açıklamada. ODP Istanbul ıl bınasının 8 saat sureyle polıs tarafından abluka altına alınmasınınvasadısıbırhareketolduöuvur- gulanarak ÖDP'nın de ANAP DYP >a da RP kadar ozgur olması gerektrğı behrtıldı SİP Genel Başkanı Avdemir Giıler ıse MVK uvesi Ul\i tçil ve Husevin Topaloğ- lu'nun gozaltına alındığını belırterek ısken- ce yapıldığmı one surdu Vaklaşık 100 SİP lınııı gozaltına alındığının bıldırıldığı açıklamada gozaltında bulunanların ba^ına geleceklerden İçıslerı Bakanı. Istanbul \a- lısı ve Emnıyet Muduru'nun sorumlu ola- cağı savunuldu IP ten yapılan açıklamada ıse polısın tu- tumunun halk hareketıne bırgozdağı oldu- ğu belırtılerek "Oyk? görulüyor ki ozgur- lukleri savunmak artık doğrudan doğruva polisin bu kanun tanımaz tutumunu goğus- lemek ve puskurtmekle mümkiin olacak" denıldı KESK'e bağlı Bırleşık Taşımacılık Çalı- şanlan Sendıkası (BTS) da yaptığı açıkla- mada. kamu çalı^anlarının seslennı kamu- oyuna duyurmak ıstemesının sıkıyonetımı andıran olağanustu bır tutumla engellendı- ğını \ urguladı istanbul Tabıp Odası ıse yonetım kurulu uvelenyle beraber gozaltına alınan yuzler- ce sağlık ve kamu emekçısının bır an once serbest bırakılmasını ıstedı Unnersıte Oğ- retım Uyelen Derneğı ve Istanbul Barosuda bıreraçiklamayaparak Başbakan ve Içisle- n Bakanı nınmenıurvegazetecılerdenozur dılemesını ıstedıler Açıklamalarda bu gıdı- şe bır son verılmesı ıçın polısın acılen hu- kuka uygun bır çızgıye otunulması gerek- tığı bıldınldı 'Polis insan avına çıktı Halkın Hukuk Burosiı ndan yapılan açık- lamada da bır semtın polıs tarafından kusa- tılmasının ve her meslekten yuzlerce ınsa- nın do\ ulerek gozaltına alınmasının ınsan- Iıkonurunu zedeledığıne dıkkat çekıldı Oz- gurluk Içın Mucadele Platformu yla Ozgur Atılım gazetesının açıklamalannda ıse ul- kenın dıktatorlukle \onetıldığı one surule- rek ı>(,ı. memur emeklı ve kayıpaılelerının yaptıkları butun ev lemlere polısın hıç çekın- meden saldırdığı bıldınldı Açıklamalarda polısın tstıklal Caddesfnde adeta "insan a\ına" çıktığı savunuldu Devlet Bakanı \li Talip Ozdemir eylem sırasindagazetecılerın deguvenlık kuvvet- lerı tarafından engellenmesı konusunda -Gorcv i sadece v atandaşa. halka haberuret- mek. iletmek olan gazetecilerin engellenme- si bir yana tartaklanması. fe>kalade ciddi problemleri beraberinde getiriyor" dedı İstanbul Valısı Rıd^an^enişendegazete- cılenn "Polisler tarafından tartaklandık \e bazı arkadaşlarımı/ «o/altına alındı" so/le- n uzenne sorıımlularıncezalandınlacağını sovledı 30 Idşiye daha gözalb • Baştarafı 1. Sayjada kFSk Genel Ba^kanı Siyami Er- deırTın de aralarında bulunduğu 140 kısıyı serbest bırakırken bu kezgozal- tıları protesto eden 30 kışıyı gozaltı- na aldı Istanbııl Emnıyet Mudurlu- ğu nden yapılan açıklamada ıse 550 kışının gozaltına alındığı 2^9 kışının serbest bırakıldığı bıldınldı Aksaray Metro Meydanı'nda kESK'ın açıklama yapacağı ve go- zaltındakılerın serbest bırakılmaması halınde emnıyet mudurluğune yuru- nuleceğının bıldırılmesı uzeııne dun sabah erken saatlerden ıtıbaren mey- dan ve \atan Caddesi"ndekı emnıyet mudurluğu bınası polıs taratından ab- lukaya alındı \ uzlerce çevık kuv\et polısı pan- zerler eşlığınde oğle saatlenne kadar kılıt noktaları kestı Aksaray Metro Istasvonu'ndan ınenlerın ustunu ara- yan ve kımlık kontrolu yapan polıs basın açıklaması ıçın gelen 5 kı>ıyı gozaltına aldı Aksara) 'da gösteri Bu arada oncekı gun meydana ge- len olayları protesto etmek ısteyen memurlardan oluşan 70 kısılık bır grup \ksaray'da gosterı y aptı Gos- terıden sonra dağılan gruba coplarla saldıran polıs aralarında Tum Bel- Sen Merkez \ onetım Kurulu uyesı Huseyin \ ıldız'ın da bulunduğu 15 ınemuru gozaltına aldı \atan Caddesı"nde tutulan yakın- larıni'gomıek ısteyenler de polıs da- yağından nasıbını aldılar Ara sokak- larda kısa suren bır kovalamacadan sonra 10 kışı daha gozaltına alındı Kayıp aılelerının geleneksel eyle- mıne destek vermek ısterken gozaltı- na alınan 12 avukat uç HABITAT-II delegesı ıkı insan Hakları Derneğı uyesı ıle ontekı aksam Kadıkoy de gozaltına alınarak içerenkoy Polıs Karakolu'ndgoturulenö^kısı ıse dun serbest bırakıldı tstanbul Emnıyet Mudurluğu'nun vaptığı açıklamada ıse u 55O kişi alındı. Bunlardan 54'ü dun (önceki) akşam, 185'i ise bugiin (dün) serbest bırakıldı. kimliği belir- lenen herkesi serbest bırakacağız, an- cak kimlikleri belirlenemeyen \eörgut üyesi şuphesı (asıvan savcılığa çıkarı- lacak" denıldı Halen gozaltında bulunan Metin Göktepe'nın ağabeyı IbrahimGökte- pe'nın çok kotu bır sekılde dovuldu- ğu.^Veter beni de öldürıin" demesı uzenne polıslenn gen adım attığı bıl- dınldı Vıne 50 kadınla bırlıkte go- zaltında tutulan Metın Goktepe"nın ablası MeryemGöktepe'nın debaskı- ya maruz kaldığı behrtıldı H ^BITAT-II ye katılan sıv ıl toplum kuruluşlan. Ktıkla! Caddesı nde go- zaltına alınanlann derhal serbest bıra- kılması ıçın ımza kampanvası ba>lat- tı Sıv ıl toplum kuruluşlan kendı uye- lennın de bulunduğu çok sayıda kışı- nın gozaltına alınmasını protesto et- mek ıçın basın toplantısı yaptı Imza kampanyasi çerçevesinde go- zaltındakılerden bır kısmınm sessiz bır >ekılde kayıpları andığını ve bunun otesınde alternatıt sivıl toplum kuru- luşlan forumunun daha ılk gun kapa- tıldığını kaydettıler Açıklamada. "Turk hukumetini ve yerel yonetimle- rini Evrensel İnsan Hakları Deklaras- yonu'nu uygulamaya ve korunıaya.do- İay ısıy la tutuklananları derhal serbest bıraknıaya çağınyoru/" denıldı Ote yandan geçen yıl silahlı çatış- ma sonucu oldurulen DHKP-C uyesı dığını gosterıyor Kayıp aılelerının geleneksel eyle- Ote yandan geçen yıl silahlı çatış- gerekç mıne destek vermek ısterkengozaltı- ma sonucu oldurulen DHKP-C uyesı bakkai Ordu araşürması: Suriye ile ilişkfler iyi olmalı ANKAR.A(Cumhuri>et Burosu) vımlanan sayısında yer alan değer- biliıier. Suriye ve Irak uvuşturucu değerlendırmedebulunuldu "Suri -Genelkurmav AskenTanh veStra- lendırmenın, "Turkive've Olabile- maddevesilahkaçakçılığınagozyu- ye ve Irak'ın. Fırat ve Dicle'nin su Sibel Vaiçın'ı anmak ıçın Okmeyda- nı'nda korsan gosterı yapan 100 kışı- lık bır grupla polıs arasında taşlı, so- palıçatışma çıktı Olayda 2 polıs me- muru hafıf şekılde yaralanırken 35 gostencı gozaltına alındı 100 kişilik grup yürüdü Mahmut Sevket Paşa Mahallesı S- por Sokak'ta toplanan 100 kışılık bır grup. Yıldırım Sokak'a doğru yuru- yuşe geçtı "Çeyrek asırlık tarihimizi birkaç dakikaya sığdıran komutan Sibel'e bin stlam. Sibel Valçın ülumsuzdür" pan- kartlarını açarak yuruyuş yapan gos- terıcıler kendılerınemudahaleetmek ısteyen polısle çatıştı Olay sırasında ıkı polıs memuru yaralanırken 35 gos- terıcı coplanarak gozaltına alındı Go- zaltına alınanlar. Terorle Mucadele Şubesı'ne goturuldu DYP Istanbul II Merkezı onunde nobet tutan polıslerden Rüştiı Er- dem'ı olduren Hacı Kamil Koç u ya- ralayan Sıbel Yalçın ve arkadaşları. daha sonra gasp ettıklerı bır arabayla Oknıeydanı'na kaçmıştı Pıyale Paşa Buhan'ndaaracınterkedılmesınden sonra Yalçın Mahmut Şevket Paşa Yıldınm Sokak uzenndekı bırevegır- miştı Evdekı ınsanları dışarı çıkaran Yalçın. polısle silahlı çatışmaya gınn- ceoldurulmuştu DHKC Ibrahım Yal- çın Silahlı Propaganda Bırlığı Komu- tanı Sıbel Yalçın'ın cenazesı bır haf- ta aılesıne venlmemış. Istanbul'da çe- şıtlı gostenler ve ışgaller yaşanmıştı Sıbel Yalçın. bınlerce kışının katıldı- ğıcenazetorenıyletoprağaverılırken Yalçın'ın saklandığı evı ıhbar ettığı ierekçesıyle orgut. Spor Sokak'takı bakkal Hasan Le»ent'ı oldurmuştu STK: Haklara • • •• 1 * * 1 ozgürlıîk • Buştarafı I. Sayfada ve ağızlarını sıyah kurdele- lerle bağlayan temsılcıler, polısın şiddetını 'sessiz' pro- testo ertıler Taksım'de oncekı gun meydana gelen \ e çok say ı- da kışının dov ulerek gozal- tına alınması ıle sonuçlanan olaylar. sıvıl toplum kuru- luşlan tarafından ılgınç bır gosterıyle kınandı Ağızlanna sivah kurdele bağladılar Taşkışla'da bır ara\a ge- len STK temsılcılerı ~Polis dışan, insan hakları içeri" yazılı do\ızler taşıyarak ağızlanna sıyah kurdeleler bağladılar Olaylar sırasında Istıklal Caddesı'nde oldukları ıçın gozaltına alınan çok say ıda STK temsılcısı. polısın ba- rış ıçınde gosten yapmak ıs- teyen ınsanlara saldırdığını soyledı Gözvaşlarını tutamadılar Gozaltına alınanlardan bazılan başlarından geçen- lerı anlatırken gozyaşlarını tutamadılar Istıklal Caddesfndekı kayıp aılelerının eylemını Izledığı sırada fotoğraf çe- kerken polıslenn kendısını ANKAR.A (Cumhuriyct Burosu) -Genelkurma\ AskenTanh veStra- tejık \raştırmalar Başkanlığı (ATA- SE) PKK ye destek veren Suriye ıle ıyı ılışkı kumıaya yonelık gın- şımlerın sonuç vermemesı duru- muııda bu ulkedekı Turk ve Sunnı azınlığı baskı unsuru olarak kullan- manın da aralarında bulunduğu bır dızı yaptırımın uvgulamaya konul- masını onerdı Genelkurmav Baş- kanlığı bunvesınde çıkarı lan "Stra- tejik Etutler Bulteni"nın. komşu ul- kelerdeıı gelebılecek tehdıtlere ılış- kın bolumuııde \99^ te "olasılık" olarak uzennde durulan Turkıye aleyhıne gelışmeler 1996 yılında Surıve taratından uygulamava ko- nulurken aynı çalışmada gundeme getırılen Israıl ıle ışbırlığı onensının de 1996'da gerçekleştınlmesı dık- kat çektı Mıllı Guvenlık Kurulu nun da aralarında bulunduğu bır dızı kamu kuruluşuna stratejık araştırmalar yaptığı bılınenveHarp ^kademıle- n Komutanlığı bunyesınde yer alan kurma\ subay ların eğıtım gorduğu Hava Harp Âkademısı tarafından hazırlanan değerlendırmede bır dı- zı onerıdebulunuldu Sunye'yeyo- nelık barışçıl gırışunlenn her zaman surdurulmesının ıstenıldığı çalışma- da gınşımlerın sonuçsuz kalması durumunda bu ulkevı hedef alan sertyaptııımlaıagıdılmesionenldı Bultenın 1995 vılı sonlanndava- vımlanan sayısında yer alan değer- lendırmenın, "Turkhe'ye Olabile- cek Tehditler" başlıklı bolumunde- kı ongorulerın tumune vakınının Suriye tarafından 1996 yılında uy- gulamaya konması dıkkat çektı Ça- lışmanın soz konusu bolumunde ozetle şu değerlendırmelerde bulu- nuldu "Suriye ve Irak. uluslararası sulann kullanılmasıy la ilgili olarak Birieşmiş Milletler'e başv urabiliıier. Boylece sorunun uluslararası boyut kazanmasını tenıin ederek. Tıirki- ye've karşı yaptınmları gundeme ge- tirebılirler. Sunye ve Irak. Fırat ve Dicle'nin sulan ile bolge asay işi ara- sında doğrudan olmasa bile bir bağ- lantıvı kabul etmiş gozukmektedir- ler. Zor durumda kaldıklan surece bu iki ulke PKK tehdidini baskı ara- cı olarak kullanabilirler. Irak ve Su- riye ortak hareket ederek Arap Bir- liği'niTurkiye'nin karşısına çıkara- bilirier. Suriye ve Irak uvuşturucu madde ve silah kaçakçılığına goz y u- mabılir vey a destek olabilirier. Turk TIR'lannın geçişini kısıtiayarakeko- nomiy i olumsuz y onde etkileyebilir- ler. (Suriye'nin bu konuda Bulgaris- tan ile ikili anlaşma yapma girişim- leri mevcuttur.) Suriye. Kıbns Rum kesimine silah yardımına devam ederken gerektiğinde Vunanistan'a us kolay lığı sağlav abilir. \\ nca, tu- ristlere karşı terorist faaliyetleri des- tekleyebilir. Irak. uzun vadede Kor- fez krizi esnasında geçici olarak ka- patılan boru hattını devamlı olarak kapatarak avnı taşımacılığın Suriye uzerinden gerçekleşmesini sağlaya- bilır." Suri>e-Irak çatışması Çalışmada bu olasılıklara karşı- lık Turkıve'nın uygulayabıleceğı vaptınmlara ılışkın olarak ozetle şu IV. Murat'm gözdesi • Baştarafı 1. Sayfada Dergı Koııt Drakula nın havatı uzennde araştırına vapan JeffGu- innve Andy Grieser taratından or- tayaatılan ıddıamn yakında pıya saya çıkacak "Something ın the Blood" (Kan Içınde Bır Şev) adlı kıtapta yer aldığını da belırttı Kıtapta "V lad ile Radu'nun Sultan tarafından okşandıkları" ıddıasının bulunduğu behrtıldı Araştırmacılar sonradan vam- pır olan ve kurbanlarının kanını ıçen Kazıklı Voyvoda'nın. oldur- duğu erkek kurbanlarını "en has- sas yerlerinden ka/ıklamasını" çocukluğunda başından geçenlere bağlıyorlar değerlendırmede bulunuldu "Suri- ye ve Irak'ın. Fırat ve Dicle'nin su- İarıııa bağımlılığı ve başka alterna- tifleri ülmadıkları bilinmektedir. Her ne kadar Turkiyeteknikaçıdan guçlu ise de iki ulkenin. sulann ara- larında pavlaşılması konusunda ça- tışmaya girmesi hareket serbestisi sağlavacaktır. Bu imkânı sağlamak için Fırat'tan pompajla Hazar Go- lu'ne su aktarma projesi duşunule- bilir. Kavnak olarak Turkiye, sula- nn pavlaşılması konusunda hiçbir zaman yazılı anlaşma yaptnamalı- dır. Suriye, Asi Nehri'ni goruşme konusu yapmay ı reddetmektedir. Bu su halen butunu ıle Suriye tarafın- dan kullamlmaktadır. \si Nehri de sınırı aşan sular kapsanıına alınma- fıdır. Turkiye'nin ortak sular konu- sunda izlediği politika. sulann hak- ça ve makul şekilde optimum olarak kullanılması olmaüdır. Turkiye. bol- gesel sulan açık bir tehdıt unsuru olarak kullanmamalıdır. Turkiye. Hatay yöresi ve GAP'ın uygulandı- ğı boİgede Turk nufus ve toprak us- tıinluğunu arttırmalı ve Suriye asıt- lıların bolgeye goç ederek toprak sa- tın almalarını engeüemelidir." Bağımsız Devletler Topluluğu Iran ve Bulgarıstan ıle ekonomık ıhşkılerın belh bır kapasıteye ulaş- tınlmasını ve sıyası ıhşkılerın ge- lıştırılmesını ısteyen -\T-\SE gerek- tiğinde Suriye ıçındekı Sunnı ve Turk azınlığın desteklenerek. ıç bas- kı unsuru varatılmasını ıstedı ÖYS sınavı için önlemler artünldı EMİNE KAPLAN ANKARA-Oğrencı Seç- me ve \erleştırme Merkezı (OS'S M) Başkanı Prof Dr EresSoylemez. Oğrencı \er- leştırme Sınavı nda (OYS) olası sahtekarlık ve kopya gı- nşımlerıne karşı soru kıtapçı- ğıturunun2'den 10 açıkanl- dığını kıtapçıklann "AveB*" yenne. -Al. \2, A3, \4, \5, Bl, B2. B3, B4, B5" olarak duzenleneceğını soyledı Sı- nav ıçın kntıkyerlere 500oğ- retım uyesının gondenlece- ğını kaydeden Soylemez, adaylara da uyarıda buluna- rak tercıhlenn dıkkatlı yapıl- masını ıstedı OSV M 23 hazıranda ya- pılacak O^'S'de olası sahte- karlık topluveıkılı kopya gı- nşımlerını onlemek ıçın bır dızı onlem aldı OSYM Baş- kanı Prof Dr Eres Soyle- mez Cumhuriyefe yaptığı açıklamada soru kıtapçığı turunun 2'den 10 açıkanldı- ğını sovledı Soylemez şu bılgılerı verdı "Oncekı yıllarda A ve B ki- tapçığı olarak iki tiır vardı. Bu smavda Al, A2, A3. A4, A5, B1,B2,B3,B4veB5ki- tapçıklan olarak düzenieme yapılacak. AveB olduğu za- man bazen çapraz ve toplu kopya girişinılen oluyordu. Veni uygulamay la. bir sınıfta ortalama20 kişinin olduğunu duşunursek,yalnızca 2 oğren- cide aynı kitapçık olacak. Boylelikle kopya olay lan en aza indirilecek." Basına avn kitapçık Basın organları ıçın ayn bır kitapçık ve yanıt anahta- rının duzenleneceğını anla- tan Soylemez sınavın erte- sınde yalnızca bu kıtapçığın gazetelerde y ay ımlanacağını dığer kitapçık ve yanıt anah- tarlannın açıklanmay acağını soyledı Soylemez. OSS de soru ve yanıtlan suresınden onceaçıklayanlaraOYS'dekı soruların verılmeyeceğını soyledı Sınavda açıldığı za- man tekrar kapatılamayan ozel poşetvekutuların kulla- nılacağını anlatan Sov lemez sınav beigelennınOSYM'de ıncelenmesı sırasında 2 oğ- retım uyesı ve guvenlık go- revlılennınhazırbulunacağı- nı kameralarla evrakın bu- lunduğu venn sureklı gozlem altında tutulacaöını belırttı Kurtlere benzettığı ıçın go- zaltına aldığını belırten Norveç Insana Yardım Ku- ruluşu temsılcısı Nıta Ka- poordaha sonra Beyoğlu II- çe Emnıyet Mudurluğu'ne goturulduğunu sov ledı 'Hücreye konuldum' Bır polısın kendisiyle alav ederek "Şimdi Turk polisinin otelinde zaman gc- çireceksin" dedığını anlatan Kapoor daha sonra hucre- ye konulduğunu soyledı 45 dakıka sonra hucreden çıkarıldığını ve polıslere HABITAT II ıçın Turkı- ye'ye geldıgını anlattığını vurgulayan Kapoor şovle konuştu "Polis Turkçe bir şeyler yazdı ve imzalamamı istedi. On dakika sonra serbest bı- rakılacağımı sov ledi. Ben de anlamadığım bir şev i imza- lamayacağımı soyledim. Norveç Konsolosluğu'nu aramalarını istedim. Polis bunun uzenne Golden Age Otel'e telefon açtı. Oradan bir yetkili geldı ve metni İn- gilİ7ceve çevirdı. Metinde 8.6.1996'da Beyoğlu İlçe Emniyetı'nin İstiklal Cad- desi'ni kontrol ettiği sırada gozaltına alındığım yazılıv- dı. İmzaladım ve fotokopi is- tedim, ancak vermediler. Polis bana Turkçe metni tekrar im/alatmak istedi. V ine reddettim O sırada NGO'dan (STK) Norveçli arkadaşım Helen karakola gelmişti. Kendisiyle konuşmaya baş- ladığım sırada polis bana serbest olduğumu so\Iedi. Benimle birlikte tutukla- nan kadınlar oğretmenler ve oğrencilerdi. Bu insanla- nn serbest bırakılması için hem HABITAT'ı hem de uluslararası medyayı hare- kete geçirmeyi amaçlıvo- rum." Polise kınama Daha sonra soz alan STK temsılcılen de polısın tav rı- nı kınamak amacıv la bır su- re sessizce yerlere yattılar STK ler daha sonra huku- met yetkılılerını İnsan Hak- ları Evrensel Bıldırgesı'ne uymaya çağıran bır metın hazırlayarak ımza kampan- yasi başlattılar Metinde her bıreyın ya- şama ozgurluk canguven- lığı. duşunce ve toplanma ozgurluğu haklarına sahıp olduğu vurgulanarak "İs- tanbul'da olduğumuz sure içerisindc banş için gosteri vapan yu/lerce kişinin do- vulerek tutuklandığına sa- hit olduk. Yetkilileri İnsan Hakları Evrensel Bildırge- si'ne uy maya, insan haklan şiddetine son vermeye çağı- nvoruz" denıldı GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada bu ay iç inde oyie ya da böyle çozulıir. 4 s// sorıın, Kbrfez sava- iinın ardtndan Kuzey I- rak 'tahi otorite boşluğu- nun sonuçlan. Turk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sık sık sınır otesi operasyonlar düzenleye- rek bolgedeki terorist kanıplarını etkisiz halege- tirmeye çalışıyor. Ancak, alınan sonuçlargösteriyor ki bunların çoğu geçici oluyor. Çekiç Güç 'ün görev sti- resini, daha önce sbz veril- /«/j firkateynle değil, bıt- zat bu gÜLİın konumuyia pazarlık konusu yapmt/- lıydık. ' 4ncak, surekli deği^en hukumetler, hııkumetler ıçinde değişen Dışişleri bakanları, bu tiır uzun vq- deli konıılarda kesıntılç- ı e neden oluyor. Dıs politikada ııslııp değisikliğibile, sorunlann çozumunu etkileyebiliyor. Çekiç'te ; I Baştarafı I. Sayfada \ fırkateynlen Turkıve yege- tırmek ıçın Nortolk kentın- de bulunan askerlerden 429 unu gen çekeceğını açıklayan Ankara nın bu kararından vazgeçmesıi)i ıstedığı kaydedıldı Dıplc»- matık kaynaklar. ABD ve Turkıye arasında. uluslard- rası gucun gorev suresının uzatılması karşılığında fıt- kateynlerın Turkıye ye ve- rılmesı gıbı bır pazarlığıjı yaşanabıleueğıne dıkkat çektıler Askerler geri çağrıldı ' Dışişlen Bakanlığf ndan geçen hatta ıçınde yapılan bır açıklamada ıkısı hıbe uçuncusu de kıralama yolu ıle Turkıve vevenlecekfır- kateynlerkonusununaçıklı- ğa kavuşmaması uzenne ABD de bulunan 480 asker- den 429 unun gen çağrıl- dıkları bıldırılmıştı 51 as- ker de ABD dekı gorev len- nı surdureteklerdı Açıkla- mada tırkateynlerın Turkı- ye ye venlmesının kesinlık kazanmasinm ardından Turk askerlennın bu ulkeye gıdeceklen kaydedılmıştı ABD Kongresı ne fırka- tevnlerın serbest bırakılma- sı konusunda başvurunun \\ashıngton vonetımı tara- tından yapıldıgı ancak Tur- kıye karşıtı lobılerın bunu engelledıklen kaydedılmış- tı Turk askerlennın fırka- tevnlenn serbest bırakılma- sını bekledıklen sure ıçın- dekı harcamalannın Turk hukumetıneyaklaşık 40-45 mılyon dolara mal olduğu bıldırılmıştı Lzatılmasi TBMM'nm elınde olan Çekıç Guç'un gore\ suresı 31 martta uç avlıöına son kez uzatıldı D\P-\NAP azınhk huku- metı ne destek veren DSP lı- den Bulent Ecevit ulusla- rarası gumn vapısının de- ğiştırılmesı gerektığını mevcut yapısıyla Kuzey I- rak ta bır Kurt oluşumuna ve terörun vuvalanmasına neden olduğunu belırterek Çekıç Guç te değışıklıkler vapılmamasi durumunda hazıran ay ı sonunda yapıla- cak ovlamada "ref oyu kullanacağını kaydettı Başbakan Mesut \ ri- maz ın ıstıfa etmesiyle or- tayaçıkan hukumet bunalı- mının kısa surede çozumle- nememesı durumunda ANA\OL luıkumetının bu ay sonuna kadar getıreceğı Çekıç Guç uzatma tezkere- sının genel kurulda kabul edılmesının olanaksız gıbı gorunduğune dıkkat çekıl- dı ^enı hukumet hazıran sonuna kadar kurulamazsa Çekıç Guç oylaması mev- cut hukumet taratından ge- nel kurula aetınlecek Nutus cuzdanımı. ehlıyetımı ve banka kartlarımı kaybettım )LSLFOZCA\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle