01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 14 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI I Fiammınghı topluluğu son yıllarda repertuvarında ozellıkle Beethoven, Dvorak ve Çaykovski, Stravinski, Bartok, Şostakoviç ve Schönberg'ın eserlerıne yer verıyor. Resimde topluluğun unlu viyolonsel sanatçısı France Springuel yer alıyor. Müzik • Habitart Müzik Ekinlikleri kapsamında bugun saat 21 30'da Sıbel Can Konserı Esına Sultan Sahnesf nde. saat 19 OO'da Şefıka Kutluer flut resıtalı AKM Konser Salonu'nda. 24 Uluslararası Istanbul Muzık Festıvalı kapsamında saat 19 OO'da Istanbul De\ let Opera, Orkestra, Koro \ e Sohstlerı konserı Aya Irını'de. saat 18 OO'de Turk Halk Muzığı Saz Orkestrası konserı YerebaÜan Sarnıcı'nda, saat 21 15"te KlasıkTurk Muzığı Saz Orkestrası konserı Taksım Meydanfnda yer ahyor Salı gunu saat 19 OO'da Esın Afşar-\unus'tan Nâzım'a AKM Konser Salonu'nda. saat 20 OO'de 400 \ ıl Oncesine Aıt Klasık Turk Muzığı konserı \ ıldız Sarayı Dış Karakol Bınası'nda. saat 21 15'teTurk Halk Muzığı Saz Orkestrası konserı Taksım Meydanfnda. saat 18 OO'de Klasık Fasıl Topluluğu Konserı \erebatan Sarnıcı'nda ızlenebılır Çarsamba gunu saat 20 OO'de Grup Anka Turk Halk Muzığı Konserı Yıldız Sarayı Diş Karakol Bınası'nda. saat 19 OO'da 24 Uluslararasi istanbul Muzık Fesmalı kapsanıında I Fiammınghı konserı Aya Irını Muzesı'nde. saat 18 OÖ'de Saz Eserlerı "Verebatan Sarnıcı'nda. saat 21 15'tc Bayanlar Grubu'ndan Ses \e Saz Muzığı Taksım Meydanfnda. 21 30'da "20 20 Festıvalf kapsamındakı Sezen Aksu Konserı Çırağan Otelı Saray Bahçesfnde gerçekleştırılecek Perşembe gunu saat 20 OO'de 17 yy \ e 20 \s Turk Muzıâı Orneklerı konserı Martı Sanat Evı nde. saat 19 OO'da 24 Uluslararasi İstanbul Muzık Festıvalı kapsamında I Fiammınghı konserı Aya trınt Muzesı'nde. saat 21 30'da Genç Pop Yapı Kredı Gençlık Pop Muzık >anşması Yarı Fınalı Rumeh Hısan Muzesı'nde, saat 21 30'da Ld Resıtalı Taksım Meydanfnda. saat 18 OO'de Klasık Fasıl Topluluğu Konserı Yerebatan Sarnıcı'nda yer alacak Cuma gunu saat 19 00 r da 24 Uluslararasi istanbul Muzık Fesıvalı kapsamındakı The Hannover Band konserı Aya irını Muzesı'nde. saat 19 OO'da Ld Resıtalı Ataturk Kultur Merkezı Konser Salonu'nda. saat 21 I5'te Kanun Resıtalı Taksim Meydanfnda. saat 18 OO'de Taşkın Savaş Topluluğu "İstanbul Turkulerı" Yerebatan Sarnıcf nda, Cumartesi gunu saat 19 OO'da Turk Tasav\ uf Muzığı konserı Darphane'de. saat 19 OO'da 24 Uluslararasi istanbul Muzık Festıvalı kapsamında The Hannover Band 24 Band Aya Irını Muzesf nde, saat 19 OO'da Tarılıı Turk Muzığı Topluluğu Ataturk Kultur Merkezı Konser Salonu'nda, saat 19 OO'da Bryn Terfel Şan Resıtalı Ataturk Kultur Merkezf nde. saat 21 30'da Candan Erçetın konserı Daruşşafaka Lısesı Ayhan Sahenk Spor Salonu'nda yer alacak Pazar gunu saat 21 30'da Genç Pop \apı Kredı Gençlık Pop Muzığı Varışması Fınalı Rumelı Hısar Muzesi'nde, saat 16 OO'da Ole Edvard Antonsen ve VVayne Marshall'ın trompet ve org dınletısı 24 Lluslararası İstanbul Muzık Festıvalı kapsamında St Antoıne Kılısesı'nde gerçeklestırılecek Yönetmenliğini Chantal Akerman'ın üstlendiğı, "Tüm Bir Gece" çılgınca, kavurucu bir haziran gecesınde Bruksel'deki bitmek tükenmek bilmeyen bir kısa karşılaşmalar dizısi uzerine... Film cuma günıi saat 12.00 ve 19.00da gösteriliyor. Sinema • Serçe Franco ZefFırellı'nın yönetmenliğini ustlendığı fılmde başrollen Angela Bettıs, Jonathan Schaech ve Sınead Cusack pay laşiyor (Şişli Kerıt 241 62 03. Kadıko\ Rek\ 336 01 12, Beyoğlu Sinepop 251 tl'6. Bakırköy İnarii 5'2 64 39, Galeria Prestıge 560 "2 66, 4trium Prestiçe 559 80 63) • Yorgan Hikayesi locelyn Moorhouse un vonetmenlığını ustlendığı filmde W ınona Rvder Anne Bancroft ve Ellen Burstyıı basrollen pavlaşıyor (Beyoğlu Fita$ 249 01 66. Teşvikiye 4FM 230 94 38. htunbul Prııuess 285 06 95, Bakırko\ Carousel 5~1 83 80. Bakırko\ İncirli 5~2 64 39, Altunizade Capitol 310 06 16) • Pırıltılı Dünyalar Douglas Keeve nın yonetmenlığmı u\tlendığı fılmde basrollen Naomı Campbell C mdv Cravvtord ve Uaac Mızhan paylaşiyor (Beyoğlu Emek 293 84 39, Hurbhe 4s 24' 63 15. Etiler 4kmerkez 282 05 05. Partiament Cinema Club 263 18 38, İstanbul Priıuess 285 06 9\ Ortaköv Prinı.ess 22' 91 4', Bakırköy '4 5~2 04 44, Altunizade Capitol 310 06 16, kadıko\ Kadıkov 33' "4 00. Erenköv 4pollon362 51 00) • 12 Maymun Terrv Gılıam ın yonetmenlığını ustlendığı fılmde başrollerı Bruce W ıllis Madeleıne Stovve ve Brad Pn paylaşıyor (Etiler Akmerkez 282 05 05, Teşvikive 4F\1230 94 38, İstanbul Princess 285 06 95. Ortakov Priıuess 22^ 91 4', Osmanbey Gazi24'96 65, Etiler Hillside Partiament Cinema Club 263 18 38, Kadıkov Sureyya 336 06 82, Altunizade Capitol 310 06 16, Bakırkuv Carousel 5 7 / 83 80, Bakırkov Renk 5~2 18 63, Beyoğlu Ailas 252 «5 "6. 4ksara\ \ ıldız 589 61 39, Pendik Gunev 354 13 88) • Tehlıkenin Içinde \ onetmen Stanley Tong <Be\t>ğlu Fitaş 249 01 66, Harbiye 4\ 24^63 15, Etiler 4kmerkez 282 05 05, İstanbul Prineeys 285 06 95, Çemberlıtai Şafak 516 26 60, Bakırkov 4/jar 583 14 91, 4tako\ Prestij 560 72 66, 4vcılar Standart 695 36 45, 41tunizade Capitol 310 06 16. Kadıkov Ocak 336 3' ~"J. Erenkoy Apollon 362 5100) • Uç Dilek Martha Coolıge'nın yonetmenlığını ustlendığı fılmde başrollerı Joseph Mazzello ve Mary Elızabeth Masirantonıo paylaşıyor (Şişli Kent 241 62 03. Kadıkoy Hakan İ İ T 96 3'. Çemberlita* Şajak-l 516 26 60) • Sevımli Fahişe VVoody Allen'ın vonetmenlığını ustlendığı fılmde basrollen Mıro Sorv ıno ve \\oodv Allen paylaşıyor (Beyoğlu 4lkazar 245 '3 83, Bakırköy 4Jİar 583 14 9", Altunizade Capitol 310 06 16) • Bağlılık Yemini: Leh Steıger'ın vonetmenlığını ustlendığı tılmde basrollen Demı Moore ve Rosıe O'Donnell paylaşıyor (Teivikiye 4FM 224 05 05, Kadıkoy 4tlanti\ 418 26 56, Bakırköy Afşar 583 14 97) • Bebe Chns Noonan ın yonettığı fılm Turkçe seslendırılmı^ (Etiler 4kmerkez 282 05 05, Beyoğlu Fita$ 249 01 66, Teşvikive 4F\t 224 05 05, 4kwav Yıldız 589 61 39, Fatih Feza 631 16 08, Kadıko\ Moda 33' 01 28, Bakırköy Carousel 5'İ 83 80. Bakırköy İncirli 5"2 64 39, Kartal Kartal 389 06 16, Florya Prestıge 663 28 86) • Kritik Karar \ onetmenlığını Stauart Baırd ın ustlendığı filmın ba^rol ovuncusu Kurt Russell (Çemberlita^ Şafak 516 26 60, Bakırköy 4\^ar 583 14 9 7 , 4veılar Standart 695 36 45) • Drakula \ onetmenhğmı Mel Brooks'un ustlendıöı fılmde Leslıe Nıelsen. Peter MacNıchol ve Steven Weber basrollen paylasıyor (4ksaray Yıldız 589 61 39, Pendik Guney 35413 88, Kadıkoy 4tlantis 418 26 56) • İstanbul Kanatlanmın Altında Ege Avdan ve Beatnz Rıco nun rol aldığı filmın vonetmenı Mustata Altıoklar (Bey<tğlu Fitai 249 01 66, Bakırköy Cartmsel 5 7 / 83 80, Bakırköy İncirli 5^2 64 39, Kadıkoy Bahariye 414 35 05) • Bulutların Ötesinde Mıchelangelo Antonıonı nın vonetmenlığını vaptıgı tılmde Fannv Ardant Chıara Casellı ve Irene Jacob başrolerını pavlaşıvor (Fenerbahıe Pyramid 348 01 50) M HABİTART kapsamında Fransız Kultur Merkezı nın sunduğu "Çağdaş Fransız Sınemasına Bakıs" baslıklı etkınlıkte bugun "Herkes Kendı Kedısını Arıvor" salı gunu \enı Dunva' çarsamba gunu • Oğretıler". perşembe gunu Mutluluk Çavırdadır" adlı fılmler ver alı>or Gosterımler Bevoğlu Sıneması nda'saat 12 00-15 00-18 00 ve 21 OO'de gerçekle^tınlecek • "Beyazperdenin Ardındaki Kentler" H\B1T\RT Uluslararasi Fılm Festıvalı kapsamında bugun saat 12 00 \e 19 OO'da lmre Gvong>ossy ve Barna Kabav'ın vonettığı "\urtsuzlar saat l^OÖ'tej'DPollet J Douehet. E Rohmer. J L Godard. C Chabrol'un "6 \ onetmen Parıs'ı \nlatıvor"u. salı gunu saat 12 00 ve 19 OO'da lmre Gvongvonssy ve Barna Kabav'ın vonettığı ""Çıplaksın" saat 15 00 ve 2f 30'da D Arcand, M Brault. \ Egovan. J Leduc L Poul. PRozema'nın "6 \ onetmen Montreal'ı j \nlatıyor"u çarsamba gunu saaat 12 00 ve 19 OO'da Yurı Mamın ın vonettığı "Parıs'te Bır Pencere ". saat 15 00 ve 21 30'da Istvan Szabo'nun "Budapeste Oykulen". perşembe gunu saat 12 00ve 19 OO'da Chantal Akerman'ın "'Anna'nın Rendevulan" veralıvor HABİTART etkinlıklerı arasında yer alan sergılerden birı de çocukların çalışmalarından oluşuyor. Bilgisayar ile çalışarak oluşturulan kent projeleri sergisi "Futurekids" 14 hazirana kadar BM Sanat Galerisi'nde görülebilir. Sergi • Türk Resminde insana Bakış sergisi, Mımar Sınan Unıversitesı Resım ve Hevkel Muzesı nde 10 haziran - 12 temmuz tarıhlerı aıasında ızlenebılır • 1. Ulusal Fair Play Karikatür Yanşması Sergisi. 26 lıazırana dek Turkıve Gazeteeıler C emıyetı Basın Muzesı Sergı Salonu nda yer alacak • Karma Resim Sergisi. Enka Ronesans Galerı Bar da 5 ey lule dek ızlenebılır (2^4 09 6") B Micha Kloth'un yapıtlan 28 hazirana dek Ikı Maymun Sanat Galerisi'nde ızlenebılır • İMKB 10. Yıl Resim Yanşması sergisi 28 hazirana dek IMKB Sanat Galerısı nde • Dünya Kenti istanbul vc 'Tanhten Gunumuze Anadoluda Konut ve \erle^me baslıklı sergıler. 31 temmuza dek Darphane-ı Âmıre'de ızlenebılır • Neşe Erdok un Golkov Resımlen" adlı kısisel sergisi, 23 hazirana dek Ortakov Nadya Sanat Galerisi nde (Î4 s f>4 40, • Yaşar Çallı nın vapıtlan. 16 hazirana dek Toprakbank Sanat Galerisi'nde ızlenebılır • Filiz Berk Doğutürk'un resım sergisi >apı Kredı S'^h Şubesı nde 20 hazirana dek ızlenebılır • Mehmet Güleryüz. Fatma Tulın ^avuz Tanyelı ve Arzu Ba^aran'ın yapıtlan. 20 hazirana dek Urart Sanat Galensı'nde ızlenebılır (241 21 X3> • Nuri lyem. Nasıp lyem, Nedım Gunsur Hanefı &. Serpıl Veter, \asar \enıcelı. Ruzın Gerçın ve Metın Unsal'ın yapıtlanndan oluşan karma sergı. Ev ın Sanat Galerısı nde (26* M >A; •Karma Resim ve Heykel Sergisi 28 hazirana dek Almelek Sanat Galensfnde yer alıyor t269H0!4) • Çağdaş türk Sanatından Bir Kesit ve Jean Pattou resim sergılerı. 20 hazirana dek Kare Sanat Galensı nde ızlenebılır • HABITAT Karma Sergisi. \vdın Avan. Tangul \kakıncı Bırım Bo2ok. Devrım trbıl Leyla Gamsız. Dılek Işıksel. Mehmet Pesen. Turkân Sılay Rador ve Suleyman Saım Tekcan ın yapıtlan, 14 hazirana dek Is Bankası Parmakkapı Sanat Galensı nde yer alacak • KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş m totoğrat sergıss 15 hazirana dek \akko Beyoğlu Sanat Galerısf nde ızlenebılıı • HABITAT II Şişlı 20x20 Şenliği kapsamında MSL Guzel Sanatlar Fotoğrat Bolumunden Cenk Babacan. Sureyya ^ ılmaz Dernek ve \olkan Enyuce nın deneysel fotoğrat sergisi. Nışantası Stefanel mağazasında 14 hazirana dek ızlenebılır • Oxygen By Fax. Grafıkerler Meslek Kurulusu'nun sergisi. 17 hazirana dek Darphane'de ızlenebılır • 21. Yüzyıla Doğru Yaşam: insan ve Çevre sergisi. 18 hazirana dek Yıldız Teknık Unıversitesı Yuksel Sabancı Sanat Merkezı'nde gorulebılır • İstanbul Not! falanopolis . Mustafa lzberk'ın kent kankaturlen sergisi Mımarlar Odası Kent ve Yaşam Salonu nda ızlenebılır • Çağdaş Turk Fotoğraf Sanatından Bır Kesit sergısı. 15 hazirana dek Y ıldız Sarayı Sılahhane'de gorulebılır • Yazmadan Basmaya Müteferrika, Mühendishane, Üsküdar sergisi. 2 ağustosa dek Yapı Kredı Sermer Çıfter Kutuphanesı'nde gorulebılır • Yaşamı Saklayan Duvariar, Anadolu Evteri FırdevsSayılanın sergısı 13 hazirana dek Akbank Bebek Sanat Galensfnde ızlenebılır • Erol Akyavaş. Mustafa \ta. Bubı. Tanju Demırcı Ismet Doğan. Onder Ergun Ergın İnan. Husamettın Koçan, Kemal Onsoy. S Saım Tekcan. Tuba. Omer Uluç ve Jale Yılmabaşar'ın vapıtlan 14 hazirana dek E\clusıve Sanat Merkezı nde ızlenebılır (363 75 94) • Kainat Barkan Pajonk. Ahmet \esıl. Unsal Toker. Serap Demırağ. Salıh •\car ve Şule Ulusoy'un yapıtlan, 30 hazirana dek MEB Sanat Galensfnde ızlenebılır (416 10 66) • Mutlu Sanat Odası Vitrin GÖSterisi 14 hazırana dek Mutlu Sanat Odası'nda ızlenebılır (355 35 X~) • Şiir ve Müzik Eşliğinde Sergi HABIT-VT II dolayısıyla duzenlenen atık kâeıt urunlerın sanatsal yaratıcılıkta kullanımı sergısı 14 hazırana dek Caealoclu Anadolu Lısesı nde •Öteki. UPSD nın HABITAT II kapsamında duzenledıği çağdaş sanat'" 1 »' sergısı 18 hazırana dek Salıpazan Antrepo l'de ızlenebılır • Diyaloglar Turkıve ve Almanyadan Sanatçılarla Çağdaş Sanat Sergısı. 29 hazırana dek \KM'de gorulebılır • Bir Avrupa Görüşü - Şehirierde Ronesans sergısı 14 hazırana dek Kabataş Kultur Merkezı'nde • Şehri Düşünmek, Şehri Yaratmak Henrı Prost'un tasanmlan 20 hazırana dek \apı Kredı Kâzım Taşkent Sanat Galensfnde ızlenebılır • Ünlü Çağdaş Fransız Mimaıian sergisi 19 hazırana dek Fransız Kultur Merkezı' nde • Cumhuriyet Dönemi Ressamlan Sergisi 15 hazırana dek Yıldız Sarayı Sıiahhane'de ızlenebılır • Akbank Koleksiyonunda İstanbul Resimleri 29 hazırana dek \ksanafta • HABITAT Özel Karma Sergisi, Çıler Belen. Tankut Bılge Bedıa Çolak. Nıhal Sıralar ve Tamer Şahınoğlıf nun yapıtları Galen Oda'da ızlenebılır • Cavit Mukaddes Emın Koç \hmet Ozel tsmet Değırmencı Fende Bınıcıoğlu, Enver Rakovıca ve Nazan Azerf nın yapıtlarının yer aldığı "^çık Galenler" projesı kapsamındakı sergı. Sımurg An Sanat Galensfnde gorulebılır • Manat Grup Sergisi, Cem Bılge. tnsel lnal, Gaye Yazıcıtunç Inal ve Fulya Koseoğlu'nun enstalasyonlarından oluşan sergı. Beyoğlu DAGS Dernek Mekânf nda ızlenebılır (Istıklal Cad Rumeh Han.No 25) • Çağdaş Sanat 9 sergısı 30 eylule dek Mıne Sanat Galensfnde • Metin Akarslan'ın Taşın Dılf baslıklı resım sergısı ıle Naıle Cımıt seramık sergısı. 19 hazırana dek Hobı Sanat Galensfnde ızlenebılır • II. Kâğıt Işler Sergisi HAB1TAT1I etkınhklerıne koşut olarak MSU Resım ve Heykel Muzesı Şeker Ahmet Paşa Salonu'nda duzenlenen sergı 20 hazırana dek gorulebılır B Edith Zivi'nın ayna ve resım sergısı. 25 hazırana dek Asmalımescıt Sanat Galensfnde ızlenebılır • Bedri Rahmi. Eren ve Mehmet Eyuboğlu'nun yazma sergısı 30 hazırana dek Urun Sanat Galerısf nde yer alacak • Ruhi Görüney resım sergısı, 21 hazırana dek \\şe Takı Galensfnde ızlenebılır • MİHA Haber Ajansı nın "Yayımlanmamış Roportajlar ve Soyleşıler" konulu sergısı. 30 hazırana dek Marmara Unıversitesı Nışantaşı Kampusu'nda ızlenebılır • Daniela De Scorpio resım sergısı, 21 hazırana dek Garantı Sanat Galensfnde yer alacak • Şakir Eczacıbaşı'nın 'Sokaklardan' baslıklı fotoğrat sergısı. 22 hazırana dek Mıllı Reasurans Sanat Galensfnde aorulebılır (230 19 76) Tiyatpo • HABİTART Tiyatro Etkinlikleri kapsamında bugun saat 19 OO'da AKM Oda Tıvatrosu'nda North Carolına Sanat Okulu. Çığdem Selışık'ın rejısıyle "Kendıme \ıt Bır Ses" Taksım Venus Sahnesf nde saat 21 OO'de Nurhan Karadağ'ın vonettığı 'Koy Seyırlık O\unlan". salı gunu Venus Tıvatrosu'nda saat 21 OO'de Nurhan Karadağ'ın vonettığı "Kardeşlık Torenı Samah' Aksanat'ta ıse saat 19 30'da "Abelard ve Heloıse' çarşamba gunu Darphane'de saat 19 OO'da Cengız Ozbek'ten "Karagoz Golge Oyunu' yer alıyor • Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu cuma gunu saat 19 00. cumartesi gunu ıse 15"Ö0 ve 19 30'da Işıl Kasapoğlu nun yonettığı. Tılbe Saran ve Cuneyt Turel'ın rol aldığı 'Abelard ve Heloıse' adlı oyunu Aksanat'ta sahnelıyor Gösteri / Söyleşi • HABİTART II gosterı ve so\leşı etkınlıklerı kapsamında bugun saat l 7 00 - 19 0ü arasında Fransız Kultur Merkezf nde "Tarıhsel Mıras ve Modernıte" baslıklı soyleşı saat 20 50'de yapılacak Saat 22 30 - 23 00 arasında ıse Taksım Meydanfnda "Ateş Çıçeklerı' ve "Kubbeler Senfonısı" baslıklı barkovızyon gosterılen gerçekleşecek Salı gunu İFSAK uyelennın gerçekleştıreceğı "Sulak Alanlanmızdan Ornekler" baslıklı Savdam Gosterısı saat 17 00 - 19 00 'da Fransız Kultur Merkezf nde, "Metropol Bolgelen ve Kentsel Stratejılenn Kalıcı Gelışımı" baslıklı soyleşı saat 20 50'de ve saat 22 30 - 23'00 arasında "Alımler Beldesı '. "Olumu Guzelleştıren Şehır" ve "Dunya'nın Sıtırlsoktasf baslıklı barkovızyon gosterılen Taksım Meydanfnda ızlenebılır Çarşamba gunu saat 15 OO'te Cengız Bektaş'ın soyleşısı Darphane'de, saat 20 50'de "Yayla Evlen" baslıklı saydam gostensı. İFSAK'ta ve saat 22 30 - 23 00 arasında "Ateş Çıçeklen". "Kubbeler Senfonısı" ıle "Turk tslam Eserlen Muzesı" baslıklı barkovızyon gostenlen Taksım Meydanfnda gerçekleşecek Perşembe gunu "İFSAK Karma Gostensı saat 20 50'de İFSAK'ta, saat 22 30 - 23 00 arasında "Dunyanın Sıfır Noktası", " Alımler Beldesı" ve "Olumu Guzelleştıren Şehır" baslıklı barkovızyon gostenlen ıse Taksım Meydanı nda yapılacak Cuma gunu saat 20 50'de ve 22 30 - 23 00 arasında "Ateş Çıçeklen" ve "Kubbeler Senfonısı" baslıklı barkovızyon yıne Taksım Mevnanf nda ızlenebılır ADANA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAV RİMÜNKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DobvaNo 198*345 Satılmasına karar venlen gayrımenkulun cınsi kıymetı adedı evsatı Haci/li taşınmazlann kı\ meti. değeri ve satıs üartlan: Hacızlı taşınmaz Adana ılı Seyhan ılçesı, Tepebağ mahallesın- de 1465 ada 69 pan,elde kavıtlı taşınmaz İnvar durumlarv. Adana-Sevhan ılge^ı Beledıvesi Imar Mudürluğu'nun 2 10 1989 tarıh 10863-04 sayılı ımarçapında konu parselın ^ehır ımar planında " ES on bahçe»ız altı katlı bira tıcaret" olarak ayrılan alan ûzennde olduğu gorulmuş- tur 1465 ada. 69 parsel uzenndeki 1 no'lu bağımsız bdlum: Adana ılı Seyhan ılçesı. Tepebağ Mahallesı'nde olup 21 106 arsa paylı zenıın kat 1 no lu bağımsız bolum mağaza Cemal Gursel Caddesı ne cephelı zemın katta 85 m2 asma ıç katı 25 m2 \e bodrum katı 1(K) m2 olanlıdır Zemınlerı karomozaık kaplamalıdır Mağazanın ^ehırve çarşı merkezınde tıca- n ozellık arz eden cephelı olması. bulunduğ yer. mevkıı. halı hazır kullanıliş durumu ulaşım seklı hususları goz onune alındığındatamamınınS 000 000 000 -TL "sı edebıleceğı taşınmaz 106m2 olup arsa payı 21 106dır Satışaçıkan bağım- sız bolumde borçluııun hıs^esıne ısabet eden 3 48 hıssenın tahmın edılen degerı 500 000 000 - TL olup taşınmaz bu de- ğer uzerınden satılacaktır Birıncı ihalenin: 15 (T 1996 PazaıteM gunu 14 00 ılâ 14 15 arasında Adana-Sevhan Beledıvesi Mezat Salonu nda ya- pılacağı Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın %75'ını ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek ^artıyla ıhale olur ıkinci ihalenin: 25 0" 1 1996 Perşembe gunu avnı yer ve saatte yapılacağı Bugun yapılacak arrtırvnada da ruçhanlı alacaklıiarın alacaklarını ve masraflannı geçme^ı şaıiıvla ve muhammen be- delmın "<>40'MII aşması halınde en çok arttırana ıhale olunur 2) Amırmav a ı^tırakedeceklerm tahmın edılen kıy metın u /o20 nıspetınde pey akçesi \eya bu nııktar kadar mıllı bırban- kanın temınat mektubunu \ermelen lazımdır Satış pe>ın para ıledır Alıcıva ıstedığınde20gunu geçmemek uzere mehıl verılebılır Dellalıve resmı \hale pulu KD\ ahcıyaaıttır Tapu harç ve masraflarının variM alıcıya. yansı da satıcıya aıt olup. bınkmı^ vergı borçları >atış bedelınden odenır İhale ve tescıl her turlu takvıdattan jrındırılmiş olarak vapılacaktır 3) Taşınmaz sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlerm bu gaynmenkul uzenndeki haklaıını hususıvle faız \e masrafa daır olan ıddıalarını davanağı belgeler ıle on beş gun ıçinde daıremıze bıldırmeleıı lazımdır Aksı takdııde haklarıtapu sıcılı ıle sabıt olırudıkça paylaşmadan harıç bırakılacaktır 4) Satış bedeh henıen veva \enlen muhlet ıçinde odenmezse İcra Itlas Kanunu'nun 133 maddesi geregınce ıhale fes- hedılır Ikı ıhale arasindakı tarktan ve"o^0faızden alıcı vekefıllerı mesul tutulacakvehıçbırhukmehacetkalmadanken- dılerınden tah-.il edılecektır 5) Şartname ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masratı verıldğı takdırde isteyen alı- cıya bıı ornegı gonderılebılır 6) Satı^a ıştırak edenleıın şartnameyı gormuş ve munderecaatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak iste- yenlerın 1987 >45 esas sayılı dosya numarasıvla mudurluğumuze başvurmaları ılan olunur 05 06 1996 (*) llgılıler tabırıne ırtıtak hakkı sahıplerı de dahıldıı Basın 91744 ALANYA İKtNCİ İCRA ML DÜRLLĞL NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosva l^> 141 Borçlu Kenm Llukava mırasçısı Gulızar Llukava kerım kızı Zahıde'den olma 1967 doğumlu Venıpınarlı kovu Bucak Burdur Alacaklı Mehınet Alı Suvarı vekılı A\ Sulevman Sonmez e borçlu Keıım Llukava nın olumu sonucu tum mırası,ılara 16^ ornek odemeemrı teblıg edılnıı^ olup bu mırası,! Oulızar L lukaya va bulanamadıgından bahısle ı^bu teblıgatın teblıgatK nun20ve^l maddesı geregıiKe ılanenteblığınekararverılmıştır Işbul63ornek odeme emrının 498 0(X) 000 TL M \ e mjsraflannı hav ı olup ılanen tehlığı tarıhınden ıtıbaren borv ve takıpmasraflannı 20 gun i(,ındeodemenız(temınat vermenız) boreun tamamına veva bır kısmına veva alacaklının takıbat ıcrası hakkına daır bır ıtırazınız \arsa senet altındakı \mzanm munsınıze aıt değılse vme 1 s gun ıı,ındeavncaveaçıkı,alcraTetkık Mercıı Hakım- lığı ne bıldırmenız aksı takdırde kambıvo senedındekı ımzanın murısınızden sadır sav ılacağı ımzanın haksız vere ınkar edtlmeMnın takıp alatağının vuzde 10 nıspetınde para cezasına mahkum edılecegınız borı,lu olnıadığıni7 veva borcun ıtfa ve ımhal edıldığı veva alacağın zaman aşımına uğradıgı hakkında mrazınız varsa bunu sebeplerı ıle bırlıkte 15 gun ıçinde Alanva İcra Tetkık Mercıı Hâkımlıgı ne bır dılekı,e ıle bıldırerek mercıden ıtırazın kabulune daır karar getıırnedığınız takdırde cebrı ıcrava devam olunaı.ağı ıtıraz edılmedığı veva borı, odenmedığı takdırde IİK nın 74 maddesı geregınte 20 gun ıçinde nıal bevanında bulunmanız aksi halde hapısle tazvıkolunacaşıınız hıı, nıal be\anındabulunmaz vevagerçeğeavkın bevan- da bulunursanız hapısle cezalandınlacağınız Teblıgat Kanunu'nun 2S \ e muteakıp maddelerı gereğın(.e keza luzun 46 maddesı v e muteakıp maddelerı geregınce teblıgata kaım olmak uzere ılanen teblıâ olunur 16 > 19% BaMn 88^M KADIKOY 2. ASLİYE HUKUK \L\HKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 279 Davaeı Huseyıtı Koç tarafından açılan gaıplık davasında venlen ara karar geregınce. Sınop-Boyabat Yukanseyrıcek,cıltno 047 Ol.aılesirano 5 sırano 19'danufusaka- vıtlı Husevın oğlu 02 02 I9"M doğumlu Nazmı Koç bulunamamaktadır Gaıplığı ıstenen kışı hakkında bılmM olanların Kadıkov 2 Aslıye Hukuk Mahkeme- sı nın 1996 279 sav ılı dosva->ına bıl»ı vermelerı ılan olunuı 04 06*1996 Basın 91221 HAYDARPAŞA GIRIŞ GUMRUK MUDURLüGU'NDEN Gumrüğumuzce Arelsan Elektronık Tıc ve San Hulusı Ozturk adınatescıllı 80434 sa- yılı. 28 12 1993 tarıhlı gıu^ bevannamesınden kavnaklanan 9 885 000 -TL gelır eksıgı ıle ılgılı olarak mııkelletıne vapılan teblıgatlarımız adres yetersizlığı nedenıvle ıade edıl- dığınden ve teblıgata sanh başkaca adres buiunamadıgıdan 7>X 1 ornek teblıgat verıne kaım olmak uzere 7201 savılı kanunun 28 ve29 maddelerı geregınce ılanen teblığ olu- nur Basın 90218 TURK DILI DERGİSİNİ OKUYOR MUSUNUZ? 1996 H\ZİR\N S\Y ISI BA\ İLERİ1NİZDE Doğu Kokenlı Kelımelerde Kalın (k) Sesınden Kavnak- lanan Soyleyış Sorunları (Prot Dr Hamza ZLLFİKAR). Bır tntıhal Daha \ar Soyle Canım Ne Dersın' 11 (Doç Dr Osman Fıkn SERTKLAV A). V abancı Kemılelere Kar- şılıklar (TDk) Mıllet \ ekıllennın Yemını ve Turkçe (Prof Dr EmıneGursoy-Naskalıl Edebıyat-ıCedıdeŞıın ve Su- levman Nazıfl Prot Dr Şent Aktaş) KaraKamlstemı Ka- ean Huzurunda I Ahmet B ERCİLASLM. Erkekler Âalamaz(Hıkâve)(SemıhSERGEN). Çok Kelımesınm Kokenı Uzerine (Dr AysuATA) SıralıCümlelYrd Doç Dr Mahmut Fıdancı) Guzel Bır Tragedva Orneğı Cem Sultan (\rd Doç Dr Enver Tore) " Edebî Akım" Terımı (Nurullah ÇETİN) Fuat BA\ RAMOĞLU Nuzhet ER- MA\ Kerım Avdın ERDEM HalılSOYLER. Abdullah AKA\ Dağıstan K1L1ÇASLAN llhan GEÇER, İsmaıl SAR1KA\ A \ağmurTUNALI nın sıırlen Değerlendırmeler Basından, Haberler TÜRK DİL KURUMU Fnatı H0 000 TL \bone yartları \ ıllık 800 000 TL (Oğretmen ve oğrentılere 600 000) Altı aylık 400 000 TL (Oğretmen ve ogrencılere 300 000) Posta'çekıno 128236 Atatürk Bulvarı 217 Kavaklıdere Basın 89519 Adres ERENKÖY GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Gumrugumuzce Sel Tıcaret - Hasan Alı Sel ve Ortağı Koll Ştı fırması adına tescıllı 28812 sayılı 07 07 1993 gunlu gırış bevannamesınden tahakkuk ettırılen 3 564 000-TL gelıreksıgı mukellefınadresindebuluna- maması nedenı ıle teblığ edılememıştır 7201 sav ılı Teb- lıgat Kanunu nun ılgılı hukumlen geregınce teblıgat ye- nne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 90129
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle