19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1996 SALI 4 HABERLER I • ANKARA(Cumhııriyet Bürosu) - Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner, Iran'dan Ankara'ya dösenecek bir hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz alınmasına ilişkin anlaşmada son aşamaya gelindiğini bildirdi. Altıner, 1999 yılından 2020 yılına kadar kademeli olarak yılda 10 milyar metreküp doğalgaz alınacağını belirtti. Enerjı Bakanı Altıner, doğalgaz anlaşması için temaslarda bulunduğu Iran'dan dün Ankara'ya döndü. Altıner, düzenlediği basın toplantısında, 1999 yılından 2020 yılına kadar yılda yaklaşık 10 milyar metreküplük doğalgaz taşıması planlanan hattın, Tebriz-Erzurum-Erzincan- Sıvas yönünü izleyeceğini bildirdi. Nâzım Hikmet heykeh değişti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültûr Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi alanına fıberden yaptınlan Nâzım Hikmet heykelini bronzdan yapılmış yeni bir heykel ile değiştirdi. Kültür Bakanı Fıkri Sağlar, dün yaptığı yazılı açıklamada, heykellere tükürmekle ünlü bir yerel yöneticinin bu heykeli seçımlerden sonra yıkacağını açıklamasının ardından, ilk önlem olarak fıberden yaptınlan heykelin bronzdan dökümii yapılan heykel ile değiştirildiğini söyledi. Yağışlı hava yurdu etkiliyop • YurtHaberleri Servisi- Soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı. Istanbul'da dün karla kanşık yağmur, akşam saatlennde kara dünüştü. Türkıye dünden itibaren yağışlı bir havanın etkisıne girdı. Iç Anadolu'da dün başlayan kar yağışı Eskişehır, Ankara, Yozgat, Çankın ve çevresini etkisi altına aldı. Kar yağışı Batı ve Orta Karadeniz'le Bolu ve Kastamonu'da da gün boyu sürerken, Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de etkili oldu. Bandırma ile tstanbul'da karla lunşık^ağmur akşam saatlennde kara dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Kartalkaya'da kar kalınhğı 51, Hakkâri'de 19 santime ulastı. Uyuşturucu konferansı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Emnıyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Altıntepe Lions Kulübü tarafından düzenlenen "Uyuşturucu ve Gençlik" konulu konferans, dün Fenerbahçe Lisesı'nde yapıldı. Konferansta konuşan Başkomiser Ali Ayyıldız, uyuşturucuyu bir kez deneyenlerin bile kurtulma şansının çok az olduğunu vurgulayarak, "ÖnemJi olan hiç başlamamaktır" dedi. Denize indirilen gemi • İstanbul Haber Servisi - Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bugüne kadar denizlerimize arkamızı döndük. Bugünden sonra yüzümüzü döneceğiz" diye konuştu. Denızcılıkten sorumlu Sevigen, dün Tuzla'daki GlSAN Tersanesi'nde inşa edilen Reşit Atasoy kuru yük gemisınin denize indiriliş törenine katıldı. Sevigen törende yaptığı konuşmada, kısa süreli bakanlığı döneminde 2 gemiyi denize indirdiğini belirtti. Jose Marti andıyor • Haber Merkezi - Kübalı şair ve özgürlük savaşçısı Jose Marti 22 Ocak Pazartesi günü 20.30'da AKM'de düzenlenen bir şiir ve müzik gecesı ile anılıyor. Jose Marti Dostlan Kültür Derneği ile Türkiye Yazarlar Sendikası'nın ortaklaşa düzenledikleri kültür etkinliğinde Ataol Behramoğlu, Gülsün Çınar, Adnan Özer, Gülsen Tuncer, Cüneyt Türel ve Dilek Türker, Jose Marti'nin şiirlerinı sunacaklar. Gecenın müzik bölümünde ise Ann Karamürsel (piyano), Özgür Anca (Gitar), Ahmet Altmel (Viola), Sedef Erçetin (violonsel), Elif Tarakçı (keman) ile Yeşua Aroyo yönetiminde İstanbul Oda Orkestrası çeşitli dmletiler sunacaklar. Evrensel gazetesine, Göktepe cinayeti suç duyurusuna katılmak için yüzlerce mesaj ulaştı Tek çare suç duyurularıİstanbul Haber Servisi - Aralannda sanatçı Edip Akbayram, gazetemiz Ge- nel Yayın Yönetmenı Or- han Erinç, Sabah gazetesı Yayın Koordinatörü Can Atakh, Ahmet Altan, Sa- vaşAy'ın da bulunduğu çok sayıda aydın, yazar, sanat- çı ve gazetecı, ÎMetinGök- tepe'nin gözaltında öldürül- mesiyle ilgili olarak Eyüp Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na verilecek olan suç duyurusu dilekçesine im- za attı. Soruşturmayı yürü- ten Eyüp Cumhuriyet Sav- cısı Erol Canözkan, cina- yeti aydınlatmak için bütün güçleriyle çalışnklannı söy- ledi. Cağdaş Hukukçular Der- neği'nin "Suçduyurusun- da bulunun" çağnsı üzen- ne bir araya gelen sanatçı. gazeteci. yazar ve aydın- lar, görevı başındayken gö- zaltına alınarak öldürülen Metin Göktepe'nin katılle- rinin saptanması ve ceza- landınlması için 17 ocak çarşamba günü Eyüp Cum- huriyet Başsavcılığf na suç duyurusu dılekçesi vere- cekler. Göktepe'nin öldü- rülmesiyle ilgili soruştur- mayı yürüten Eyüp Cum- huriyet Savcısı Erol Ca- nözkan, olayı çözmek için bütün güçleriyle çalıştıkla- nnı söyledi. Göktepe'nin gözaltına alınmasına ve gözaltında tutulduğu Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövülmesine tanıklık eden- lere 'ifade vermek' üzere davetiye çıkaran Canözkan, "Tanık olduğunu sövlejenJerin gazetelerde yayımlanan ifadeleri, çok ciddi iddialar içeriyor. Bunlann araşbnlması için gelip ifade venneleri lazım" dedı Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığf nın ifade verme çağnsı uyannca dün de gazetemiz muha- biri Kerem ügazifade verdi. Gözaltına alın- ma olayının tanığı olan gazeteci Murat İn- ceoğlu ıse daha önce ifade vermıştı. Evrensel gazetesi yöneticileri, Gökte- pe'nin gözaltına alınmasına ve gözaltında dövülmesine tanıklık edenlerin bugün ga- zete bınasında bir açıklama yapacaklannı duyurdular. Suç duyurusu öncesi tanıklann medya önünde tanıklıklannı belgeyecek- lerini belırten Evrensel yöneticileri, yann Baykal: Aydınlatılmaya ihtiyacımız var İstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Evrensel gazetesi muhabın Metin Göktepe'nin gözaltında öldürülmesıyle ilgili yapılan resmi açıklamalann kendilenni tatmin etmediğini belirterek "tkna edilme, avdınlarılına ihtiyacı jçindeyiz" dedi. Bavka!, Başbakan Tansu Çiller'in "PoKse sahip çıkın" çağnsıyla ilgili olarak da polise kendisinın de sahıp çtkacagını, ama yanlış yapanlara sahip çıkılmaması gerektiğini bildirdi. Baykal, dün Türkiye Gazetecıler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti. TGC önünde Göktepe için saygı duruşunda da bulundu. TGC Başkanı Nail Güreli ise yaptığı konuşmada, "Adli Tıp raporu ve görgü tanıklan, olayın sonımluluğunun güvenük güçleri üzerinde olduğunu göstermektedir" dedi. Daha sonra Vali Vekılı Rıdvan Yenişen ile görüşen Baykal, Sabancı Center'ı da ziyaret ederek başsağlığı diledi. da aynı tanıklaıia suç duyurusu dilekçesi ve- rileceğıni büdirdiler. Gazete yöneticileri, aynca gazeteye suç duyurusu dilekçesine ka- tılmak ısteyen yüzlerce kişinin mesaj gön- derdiğini büdirdiler. Basın Konseyi Yüksek Kuruluda(BKYK) gazeteci Göktepe'nin ölümünden, eski lçiş- leri Bakanı Nahit Menteşe, lçişleri Bakan- lığı Müsteşan Bekir Aksoy ve eski Emnı- yet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın sorum- lu olduğunu ileri sürdü. BKYK açıklama- sında. söz konusu kişilerin döneminde bü- tün uyanlara karşın gazetecilere yönelik saldınlann önlenmesi için herhangi bir ge- nelge yayımlanmadığı veya önlem almadı- ğı anımsatılarak, Göktepe'nin ölümünün gazetecilenn yasalan korumakla görevli olanlann tehdidi altında olduğunu gösteren vahim bir örnek olduğu vurgulandı. Eski Balıkesir Barosu Başkanı ve Balı- kesir Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal, Eyüp Cumhuriyet Baş- savcılığı'na gönderdiği suç duyurusu di- lekçesinde, polislik mesleğinde 'dnayetiş- Jemenin' görev olarak sayılmadığına dikkat çekti.ANAP Genel Başkanı Mesut Yıhnaz ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Gök- tepe olayının faillerinin ortaya çıkanlama- masının üzünrü verici olduğunu söylediler. Birleşik Metal-tş Sendikası'da Göktepe'nin öldürülmesi kınadı. Merkezi Almanya'da bulunan Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu Göktepe'nin öldürülmesini protesto etti. Savcılar gorevde Altmış dski milletvekili yargılanacak • Ankara Başsavcısı Şarvan, çeşitli suçlardan haklarında dosya bulunan 60 milletvekili için yargı sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirdi. EVİNGÖKTAŞ ANKARA - Seçimler sonucunda haklannda çeşitli suçlardan soruşturma dosyası bulunan milletvekilleriyle ilgili yargılamalann önümüzdeki günlerde baslavacağı bildirildi. Ankara Başsa\cısı Nazmi Şarvan, haklannda soruşturma evrakı bulunan toplam 127 milletvekilinden yaklaşık 60'ı hakkında yargılama sürecine yakında başlanacağını belirtti. Şarvan, cumhunyet savcılanna genelge yayınladığını, hangi savcıda hangi milletvekiliyle ilgili evrak ve dosya varsa, başsavcılığa bildirmesini istedigini söyledi. Cumhuriyet'e bilgı veren Şarvan, hangi milletvekili hakkında ne tür bir dava açılacağına tüm dosyalann toplanıp ıncelenmesinden sonra karar verileceğini ifade etti. Laiklik karşıtı rutum ve davranışlan nedeniyle hakkında 40'a yakın açılmış dava bulunan Refahlı Rıze eski RP'li Belediye Başkanı Şevki Yıhnaz ile Sıvas eski Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ıse milletvekili seçıldiklen ıçın yargılanmaktan kurtuldular. Rekor Mezarcı'da Ankara Başsa\cılığı yetkılılennden alınan bilgne göre, dava rekoru eskiîstanbul Bağımsız Milletvekili Hasan Mezarcı'da bulunuyor. Mezarcı hakkında, "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında yasaya muhalefet, TBMM'yi alenen tahkir ve tezyif, devletin böiünmez bütünlüğü hakkında propaganda yapmak. hükümetin ve adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif, 5816 sayılı Yasa'va muhalefet ile Atatürk'ün manevi habrasına alenen hakaret" suçlanndan toplam 20 ayn soruşturma dosyası bulunuyor. Mezarcı'yı Şırnak eski Bağımsız Milletvekili Mahmut Ahnak izliyor. Alınak hakkında da, 15 dosya mevcut. Yargılanacak mılletvekjlleri arasında Erdal İnönü, Alparslan Türkeş, Bedrettin Dalan, Sahnan Kaya'nın yanı sıra DEP eski milletvekilleri Sedat Yurtdaş, Sun Sakık ve Ahmet Türk gibi isımler de bulunuyor. 392 cinayet Erdost da gözaltında oldurulmuştu ANKARA (ANKA) - Evrensel gazetesi muhabıri Metin Göktepe'nin gözaltına alındıktan sonra darp edilmiş cesedinin bulunmasıyla gündeme gelen gözaltında ışkence>le ölüm olaylannın "•tekerrürden ibaret" olduğu, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana gözaltında ölenlerin sayısının 392'ye çıktığı bildirildi. Göktepe gibi gözaltına alındıktan kısa süre sonra öldürülenlerden biri de yayıncı tlhan Erdost'tu. Erdost'u döverek öldürmek suçundan yargılanan üç asker, 10 yıl 8'CT ay, bir asker de 8 yıl hapse mahkûm edilirken dövme emrini vermelde suçlanan astsubay Şükrü Bağ, tam 7 yıl süren yargılama sonunda bu suçtan aklanmış, yalnızca görevi ihmalden 6 ay hapse mahkûm edilmişti. ANKA'nın Insan Haklan Vakfi verilerinden yaptığı belirlemeye göre 12 Eylül'den bu yana yakalandıktan sonra öldürülen 392 kişiden 68'min ölüm olayı, resmi makamlar tarafından kısmen de olsa kabul edildi. Çoğu gözaltında ölüm Bu olaylann 85'i cezaevlerindeki işkence ve kötü muameleden, geri kalan büyük çoğunluğu ise polis ve askeri karakollarda, gözetim yerlerinde meydana geldi. Yaptığı iş ve öldürülme biçimi açısından Göktepe olayıyla büyük yakınlık gösteren gözaltında ölümlerden yargıya ulaştmlan ender olaylardan biri, yayıncı tlhan Erdost ile ilgili. 12 Eylül asken müdahalesinin hemen sonrasında 7 kasım tarihinde ağabeyi Muzaffer Erdost'la birlikte '^asak yayın bulundurmak" suçundan gözaltına alınan Onur Yayınlan sahibi tlhan Erdost, 10 kasım günü askeri araçta askerler tarafından dövülme sonucu yaşamını yitirmişti. ANAP ve DSP'nin hedefi Çffler DSP lideri Ecevit: Hükümeti sermaye değil, Meclis kuracak ANKARA(CumhuriyetBürosu)-ANAP ve DSP, Cumhurbaşkanı Sülevman Demi- rel tarafından görevlendirilmeden önce si- yasi parrilerle değerlendırmekten kaçmdı- ğı hükümetformüHennı ışadamlanylagö- rüşen Başbakan Tansu Çiller'e karsı cep- he aldı DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANAP-DYP hükümetının önundekı en bü- yük engelin C'Her olduğunu belirterek, "Sayın Çiller diyaloğu Mesut Yıhnaz yeri- ne böviik sermaj'e çev releriv le kurmavi yeğ- K>T)r. Bu, doğru wl değiklir"' dedi DSP li- deri, hükümet sorununun sermaye tarafın- dan değil, parlamentoda çözülebileceğı- nin altını çizdi ANAP Genel Başkanı Me- sut Ythnaz da Ci'ler'in, "Önce RP ile ka- pılan kapat" koşulunu reddederken. "Üs- tüne va/ife olmayan işlere burnunu sokma- sm" dedi. DSP lideri Ecevit, RP lideri Necmettin Erbakan'dan sonra ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile görüştü. İki lider, Bülent Ecevit'in TBMM'deki makam odasında yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra DYP ve ANAP arasında bir azınlık hükümeti kurulabileceğini de söyleyen DSP Genel Başkanı Ecevit "Bunun önündeki en büyük engel Sa\m Çilfcr'dir, başbakanhkta diretmesidir" dedi ortak basın toplantısi düzenlediler. Mesut Yılmaz, DSP ile seçim öncesi başlayan di- yaloglannı ve birlikte hareket etme görüş- lerini anımsatarak hükümet kurma temas- lannı değerlendirdiklerini söyledi. Halkın oluşturduğu Meclis'ten bir hükümet çıkma- sının demokrasinin göstergesi olacağını ifade eden ve seçımden sonra demokrasi sınavının ikinci aşamasını yaşadıklannı söyleyen Yılmaz, "Bu sürece katktda bu- lunacağız.Görüşmemiz Sa\m Ecevit ebil- gi sunmanın ötesinde mutabakarj pekiştir- me olanağı verdi" dedi. Yılmaz, Başbakan C'ller'in "Öncc RP'ye kesin kapdan kapatsın,ondansonra getsin" sozlennınanımsatılmas) üze- nne, "Çiller üzerinevazife^ mav-an işlere burnunu sokma- sın. Ben diyor muyum Id ona, 'şu partıyle görüş bu partiy- le görüşme'diye. Ben yabuz- ca, 'koşulsuz gelsin, işbirliği için hazınm'dryorum.Onun dışmda birbirimize şart koş- mava hakkımız yok" dedi. DSP hden Ecevit de se- çimlerde halkın kendilerine verdiği muhalefet görevini yapıcı şekilde sürdürmeyi amaçladıklannı söyledi. Tür- kiye'nin ağır sorunlarla kar- şı karşıya bulunduğunu anla- tan Ecevit. "Hükümetbuna- hmı doğmamasıv«sortına çö- züm bulunabilmesi için eli- mizden gelen katkıvı yapma kararhhğuıdayız. Bizün dışı- mızda bir hükümet kurulur ve bize programı ve ilkeleriy- le ters gelmezse o hükûmete dışardandestekolabihYiz" di- ye konuştu. ANAP lideri Yılmaz, Aşınm için Ecevit'ten izin aldığını söyledi DSP'den ANAP'a ilk transferANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Er- ken genel seçimlerde DSP listelennden se- çilerek Meclis'e giren ve daha sonra par- tisinden istifa eden [ğdır bağımsız Millet- vekili Adil Aşınm, dün düzenlenen bir tö- renle ANAP'a katıldı. ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz, Aşınm'ın başvurusu- nu DSP liden Bülent Ecevit'in nzasını al- dıktan sonra kabul ettiğini bildirdi. Yıl- maz, ANAP'a katılmak isteyen başka mil- letvekilleri de bulunduğunu söyledi. ANAP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende başkanlık divanı ü>eleri de hazır bulundu. Mesut Yıimaz. Adil Aşınm'ın ağabeyi Iğdır Belediye Başkanı AM Asker Aşırnn ile üç belediye başkanının daha ön- ce DYP'den istifa ederek ANAP'a katıldı- ğını anımsatarak ANAP'ın Iğdır'da en güç- lü parti konumuna geldiğini söyledi. Yıl- maz, birgazetecinin, seçimlerin hemen ar- dından birmületvekilinin transfer edilme- sinin siyasi ahlakla ne ölçüde bağdaştığı- nı sorması üzerine şöyle dedi: "DSP'nin Iğdır'da tcskilan vokru ve en fazla 300-500 O>TI vardı. Adil Aşınm, bele- diye başkanı olan abisinin dcstegi ve kendi gücüvle 7 binin üzerinde oy alarak millet- vekili seçilmiştir ve Aşuım tabanının da desteği doğrultusunda kendi isteğivtc par- tisind^n istifa ederek ANAP'a katılma baş- vurusunda bulunmuştur. Aşınm'ın başvu- rusundan sonra Savın Ecevit'i aradun ve bu konuda itirazı olup olmadığını sordum. Sa- yuı Ecevit bana bir itirazı olmadığını iletti ve Adil .\şırım'la hiçbiröngöriişmemiz, pa- zariıgımız oünamıştır. Bu bir klasik anlam- da millcrv ckili transferi değildir. Ben Sav ın Aşınm'ın başvurusunu Ecevit'in nzasuu alarak kabul errJm." ANAP lıden Yılmaz, "ANAP'madmıkul- lanarak milletvekili seçilen birisi seçimlerin hemen ardından istifa edip başka bir par- tiye katılsaydı tepkiniz nasıl olurdu" soru- su üzerine de milletvekıllerinin bir parti- den istıfa edip başka bir partiye katılma ira- deleri olduğunu kabul ettiğini söyledi. Geç- mişte ANAP'tan istifa edip başka partile- re katılan milletvekilleri olduğunu anım- satan Yılmaz, o zamanlar tepki gösterme- diğini ve arkadaşlannın iradesıne saygılı ol- duğunu söyledi. Yılmaz, "Hiç kimse bize, 'Sizden istifa eden milletvekillennı kabul etmemizde bir sakınca var mı' sorusunu sor- ma nezaketi göstermedi" diye konuştu. 'Kaülmak isteyenler var' ANAP lideri Yılmaz, RP'den sonra hü- kümet kurma görevini alabilmek için mil- letvekili sayısını DYP'nin üzerine çıkarmak gibi bir çabalan olup olmadığına ilişkin soruya karşılık. "Bizim çabamız yok, ama bize katümak isteyen milletvekilleri var" dedi. Yılmaz, milletvekıllerinden gelen başvurulan yetkili kurullannda değerlen- dirip uygun gördüklerinin partiye katılı- mına izin vereceklerini söyledi. GUNDUZ GOZUYLE MELtH CEVDET ANDAY • Bir Kitabın Duşundurduklerı özyaşam öyküsü denilen yazı türü böytedir tşte, öz- nel olandan başlamış iken nesnelleşiverir; başka bir deyişle, bir dönemin tarihi nrteliğine dönüşür. Cahit Kayra'nın "1938Kuşağı"adlı yeni kitabından söze- diyorum. Aynı yıllan yaşamışız değişik yollardan. Sayın Kayra, çocukluk yıllanndan başlıyoranlatmar ya, ilkokul, ortaokul, lise derken mülkiye yıllan başlı^ yor, maliye müfettişliği, büyük bürokratik makamlar, sonra diplomatlık, yabancı ülkelerde temsilcilikler, bakanlık... Ömür dediğimiz nedir ki, bakıyorsunuz çocuk yaşlanıvermiş. 1974 koalisyonu günlerinde yazanmızın, CHP Baş- kanı Bülent Ecevit'in kurmayları arasında bir politi- kacı olarak yer aldığını görüyoruz: CHP-Milli Selamet Partisı koalisyonu. Bugün de Refah Partisi (eski Milli Selamet Partisi) koalisyon anyor. Sanki aradan bunca yıl geçmemiş: Eski bir siyasal olay, yıllar sonra yeni bir siyasal olay- la buluşuyor, geçmiş güncelleşiveriyor. Tarihin bir yinelenme olduğu görüşüne katılmak is^- temiyorum ama, şeriatın ikide bir devlete el koyma^- ya yeltenmesi, toplumsal koşullanmızın yerinde sayA dığını göstermez mi, en azından! Şimdi Kayra'nın gözüyle 1974 koalisyonuna baka- lım. "Ben o günlerde görüşmelerin aynntılı notlannı tuttum. Bu notlann bu anılariçindeyeralmasında ge- reklilikgörmüyorum. Buna karşın bu görüşmelerin or- taya çıkardığı tablonun ana çizgilerini anlatmak ya- rarit olur." O zamanki CHP'nin lideri Bülent Ecevit, Milli Sela- met Partisi ile koalisyon görüşmelerini yürütmekle Deniz Baykal'ı, EroJ Çevikçe'yi ve Cahit Kayra'yı gö- revlendirmiştir. Kayra şöyle anlatıyor: "Bütün görüşmeler boyunca Milli Selamet PartHt temsilcilerin stratejileri, bakanlıklann paylaşılması ol- muştu. Bizim hazıriadığımız prensipler, ilkeler gibi konular üstünde tartışma yapmadıklannı görüyor- duk. Buna karşın istediklen bakanlıklan almak için pek çok dil döküyortardı. İstediklen bakanlıklann başın- da Milli Eğitim geliyordu. (Bütün ısrartanna rağmen bu bakanlığı onlara vermedik.)" Milli Selamet Partisi'nin "ilkelerüzerinde durmama- s/"ileRefah Partisi'nin "Kendiprogramımızıdeğil, ko- alisyon anlaşmasını uygulayacağız" demesi arasın- daki benzerlik ne şaşırtıcıdır.! "Bızım getırdığımiz ilkelere karşı Milli Selamet Par- tililenn getirdiklen ilkeler de dikkat çekîci idi. Bu ilke- ler arasında şunlar yer alıyordu: Müşterek müessiriyet (ortak etkinlik). Nizam-ı âlem ilkesi ve devlet millet kaynaşması. •. Adli kaza sistemi. , .; Af konusu. Halk sektörü ve bölgesel kalkınma şirketleri. MSP'liler 'ortak etkinlik' ilkesının gerekliliği üstün- de direniyorlar, bunun uygulanması için BakanlarKu- rulunun yanında belli bakanlardan oluşan ayn komi- te kurulmasını öneriyorlardı. Bu ilkenin benimsenme* si Milli Selamet Partili bakanlann bizlerin işlerine de burunlannı sokması snlamındaydı. Nizam-ı âlem Ukesinin ne demek olduğunu bizirry arkadaşlanmız bilmıyoriardı. Turan Güneş bunun al- tındaki tuzağı sezdiği için şiddetle karşı çıkt. Dörtyüz yıl öncesının ortaçağ kafasından kalan ve demokra- tik düzenle, insan haklan ve çağdaş toplumun ge- rekleri ile bağdaşması olanağı olmayan bu ilkeyi de reddettik." Yazanmız, Milli Selamet Partililerin "adli kaza" ile "Kadılık"ı canlandırmak istediklerini belırtiyor. Ders almadığımız için olacak tarih yineleniyor an- laşılan. Meclis Başkanlığı İlk aday ANAP'lı A.Talip Ozdemîr • TBMM Başkanlığı için RP karşıtı ittifak arayışı sürüyor. ANAYOL ve RP-ANAP senaryolannda TBMM Başkanı ANAP'lı. ' ilk tur 18 ocakta yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet oluşu- munu bekleyen TBMM Başkanlığı seçimi için ilk aday ANAP'tan çıkü. Kulis- lerde, ANAYOL-SOL ya da RP-ANAP hükümeti kunıl- ması durumunda TBMM Başkanı'nın ANAP'h olaca- ğı belirtilirken 18 Ocak Per- şembe günü yapılacak ilk turda sonuç alınamaması ve turlara gelecek hafta devam edilmesi bekleniyor. ANAP İstanbul MıUetvekili AliTa- lip Özdemir, adaylık için dün TBMM Başkarüığı'na başvurdu. TBMM 8 ocakta açılmış ve milletvelcillennin yemin töreninden sonra, TBMM başkan adaylanmn başvuru- su için çalışmalara 10 gün ara verilmişti. Adaylık baş- vurusu için anayasada öngö- rülen süreyann saat24.00'te dolacak. Aday adaylan ön- celikle hükümet oluşumu- nun netleşmesini beklerken başvurulann, ağırhklı olarak son gün yapılacağı bildiril- di. RP, hükümet pazarlıkla- nna "TBMM Başkanhğı'nı olası ortağına vermeyeha- zır" olarak başladı. RP'de, geçen dönem TBMM Başkanvekilligi ya- pan Yasin Ha%oğ|u'nun adı aday adaylan arasında anı- lıyor. Ancak DYP, ANAP, CHP ve DSP'nin TBMM Başkanlığı'nı RP'ye bırak- mama konusunda anlaşma- ya varmalan bekleniyor. RP-ANAP koalisyonu- nun kurulması durumunda, TBMM Başkanlığı'nın ANAP'a bırakılacagı bildi- rildi. ANAP'taTBMM Baş- kanlığı için Oitan Sungur- lu, Ali Talip Özdemir ve Mustaia Kalemli'nin adla- n geçiyor. Tansu Çiller dı- şmda bir DYP'linin başba- kanlığı alnnda ANAYOL- SOL formülünün yaşama geçmesi durumunda da TBMM Başkanı'nın ANAP'tan olması bekleni- yor. ANAP adayına DSP'nin de destek olması beklenir- ken CHP'nin hükümet olu- şumunagöre tavır belirieye- ceği bildirildi. Toptonfa 18 ocakta TBMM, başkan adaylan; nın başvuru sürelerinin bi; timinde, 18 ocak günü ye* niden açılacak. Ancak ilk turlarda sonuç alınamaya-r cagı ve seçimlerin gelecek haftaya kalmasının beklen- diği bildirildi. Hükümet olu-* şumunun netleşmesi duru- munda TBMM Danışma Kurulu'nun toplanarak haf- ta sonunda turlannı sürdÜT receği ve TBMM Başka- nı 'nın seçimıni tamamlaya- bileceği kaydedildi. Anayasanın 94. madde- sine göre aday bildirme sü- resinin sona ermesinden sonra 10 gün içinde TBMM Başkanı seçiminin gerçekJ leştirilmesi gerekiyor. Aynı maddeye göre ilk iki oyla- mada 550 olan üye tamsa- yısmm üçte iki, üçüncü oy- lamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt ço- ğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oyu alan üye TBMM Başkanı seçilecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle