19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16OCAK1996SALI CUMHURİYET SAYFA İJÜNÜN JT ILMLERİ TELEVIZYON 17 Acı Sevda 09.30 Shoyv TV Melodram Bırbirlerine kavuşamayan iki gencin öyküsü konu alınıyor. Yönet- menliğını Aykut Düz'ün yaptığı filmin başrollennde, Tamer Yiğit ıle Müşerref Tezcan var. Fotograflar 0 9 ? ° a t v Duygusal /£^\ Bıri Rum dığeri Türk iki gencin aşk öyküsü konu alınıyor. Yönet- KÎS menhğıni Irfan Tözüm'ün yaptığı fılmın başrollerinde, Hülya Av- şar ile Hakan Ural var. Muhteşem Enayi 10.00 Kanal D Güldürü ®Amcası Rafet'ın köşkünde oturan Selamı, zengin olmadığı için kimseye yaranamamaktadır. Aydemır Akbaş'ın hem yönetip hem de oynadığı fılmde, Şehnaz Dilan ile Erdinç Akbaş da var. Nehrin Kuzeye Aktiğı Yer 10.00 TRT 3 Dram p ı (Where the Rivers Flow North) - Noel, ormanlık bır arazide ya- VV şamını sürdüren doğa tutkunu bir ınsandır. Jay Graven'in fıimin- de, Rip Torn ile Tantes Gardmal var. Babe 11.30 Show TV Dram (Babe) - 12 yaşında, yetim büyümüş Teresa'nın, yaşam mücade- lesi, yükselişi ve bir dostluğun öyküsü konu alınıyor. Yön: Rafal Zielinski. Oyn: Buddy Hackett, Yasmine Bleeth. f2.55 / Kanal 6/Uç Tekeıiekli... 13.10 / Shovv TV / Bekâr Anne Aynntıyanda Aynntıyanda Şangay Joe'nun... 15.15/00.20 TGRT Karate ©(The Fighting of Shangai Joe) - Çinli bir dövüşçünün maceralan konu alınıyor. Mario Cıano'nun yönettiği filmde, Renoto Angiolı- ni ile Roberto Bessi var. Aşkm İlk Yansı 15.30 Show TV Dram /i^s Uzun süre yurtdışında yaşayan ruh hekımi Leyla, Türkiye'ye dön- Vİ'mek zorunda kalır. Yönetmenlığini Hüseyin Karakaş'ın yaptığı fılmde. Mahmut Cevher ile Nur Sürer var. Baba Zühtü 16.10 Kanal 6 Güldürü J7\ Bir adamın başından geçen komik olaylann öyküsü konu olarak ele £s alınıyor. Filmin başrollerini ise Levent Çakır ile Beyza Başar pay- laşıyor. Kadcr Utansın 16.15 atv Dram ^v Pervin, milyoner bir fabrikatörün kızıdır. Yönetmenliğıni Yavuz Fi- y genli'nin yaptığı filmin başrollerinde Arif Susam, Selin Dilmen ve Nuri Alço var. DU Yarası 17.50 Kanal D Melodram /JJ\Taşralı bır genç, babasının katilini bulmak için lstanbul'a gelir. ^ O ' Yönetmenlığini Yaşar Seriner'in yaptığı filmde, Orhan Gencebay ve Yaprak Özdemiroğlu var. Şalvar Bank 18.00 interstar Güldürü İ7S Zengin olmak için geldikleri tstanbul'dabanka kuran taşralı birka- ' n kocanın öyküsü. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı filmde, Sadri Alışık ile Göksel Kortay var. 18JX>/Shovv TV/Güllü Aynntıyanda Kanh Yumruk-6 20.10 Kanal 6 Macera (Bloodfist 6) - New York'ta nükleer denemeler yapan bır gnıp, in- sanlann hayatını tehdıt etmektedir. Rick Jacobson'un filminde, Don Wilson ıle Cat Sassoon var. Mavi Göle Dönüş 20.30 Kanal D Duygusal (Return to the Blue Lagoon) - 19. yüzyılın sonlannda, Sarah Redgrave ve küçük kızı Tahiti'den San Fransisco'ya dönmektedır. Yön: W. A. Graham. Oyn: MİIIa Jovovich, Brian Krause. GerzekŞaban .. 20.35 Shovv TV Güldürü £^ Birbırlerine benzeyen ünlü bir gangsterle, figüran bir gencin öykü- sü. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı filmin başrollerinde, Kemal Sunal ile Ülkü Özen var. Blunt Dosyası 21.00 TRT 1 Macera (Blunt) - Kraliçenin sanat danışmanıyken Sovyet casusluğu yapan Sir Anthony Blunt'un öyküsü. John Glenister'in filminde, lan Ric- hardson ile Anthony Hopkins var. Dört Hızlı Silah 23.00 Number One TV VVestern 77\ (Four Fast Guns) - Batıdaki bir kasabada cinayetlerin artması üze- nne, kasaba halkı bır silahşör kiralar. Edgar Buchanan'ın filmin- de, James Craig ile Martha Vickers var. 23.40 / atv / AkJanış Aynntıyanda Kalbin Çığhğı 23.45 TRT 2 Dram \ (Le Cri du Coeur)- Afrika'da yaşamakta olan birkadın. Fransa'da göçmen olan kocasından kendisini çağıran bir mektup alır. Yön: I. Quedraogo. Oyn: Richard Bohringer, Alex Desces. Jameika Macerası 23.50 Kanal 6 Macera T?\ (Treasure of Jameika) - Bır grup arkadaş, eski bir karavanı tamir ^ ederek tatile çıkarlar. Filmin başrollerinde, Cherly Lodd ile Step- hen Boyd var. Tatiı Hayat 00.10 Shovv TV Macera 77\ (High Rolling) - Tex ve Alby, canciğer iki arkadaştır. Igor Au- 3/ zins'in yönettiği filmin başrollerinde, Joseph Bottoms ile Grigor aylor var. 00.101 Kanal DI Şeker Tepesi Aynntı yanda En Büyük Ustam 00.15 HBB? Güç Kimde? 01.40 atv Macera /T>v (Takeover) - For Vilachi, hayatta en çok paraya önem vermekte- Zs dir. Troy Cook'un yönettiği filmin başrollerinde, Billy Drago ile ohn Savage var. 'Mavi Göle Dönüş', Kanal D'de saat 20.30'da yayımlanacak. Motelde Cinayet 03.10 TRT 1 Gerilim 77\ (Murder Motel) - Mike, şirket defterinde çıkan açığı açıklamak için parronuyla bir motelde buluşmak ister. Malcolm Taylor'un fil- minde, Ralp Bates ile Edward Judd var. Izleyin O Yerli Orta Halli Yabancı ShowTV 13.ıo\ Kanin, 'Bekâr Anne' ile ilk başanlanndan birini elde etti 'danssız' ülıııi Bachelor Mother ' Yönetmen:Garson Kanin / Oyuncular. Ginger Rogers, David Niven, Charles Coburn, Frank Albertson, E.E. Clive, Ernest Truex /1939 ABD yapımı, 82 dakika / Sıyah-Beyaz. SEVtN OKYAY Bir süpermarkette çalışan bekâr bir tezgâhtarkız, kapısınıneşiğinebırakıl- mış bır bebek bulur. Herkes onu bebe- ğin annesı zanneder. Bu yetmiyormuş gibi süpermarketin sahibinin oğlunun, bebeğin babası olduğu yolunda tahmin- ler yürütürler. Neşeli bir senaryosu olan (Felix Jaeksonın hıkâyesinden Nor- man Krasna yazdı), bunca yıl sonra hâlâ keyifle ızlenen bir film. Ginger Rogers, 1930'lu yıllann or- talannda Fred Astaire'siz dört film çe- virmışti. Dördü de iş yapmış ve beğe- nilmışti. Ama izleyici kitlelerine hıtap edebilmek için ille de dans edip şarkı söylemek zorunda olmadığını ilk kez "Be- kâr Anne" ile kanıtladı. Kanin'ın fılmi, Hollyvvood'un kendi kendine uyguladığı 'yapım yasası'nın 193O'lu yıllann sonuna doğru bır nebze gevşediğinin de bır örne- ğini oluşturuyor. Rogers'ın oynadığı Pol- ly Parrish'ın, tamamen bigünah olsa bile, evlenmemış bir anne sayılması, birkaç yıl öncesinde kımsenin göze alamayacağı bir riziko olabilirdi. Aynca sansür kurulundakılerin zeki ve Charles Coburn, Ginger Rogers ve David Niven 'Bekâr Anne'nin bir sahnesinde. esprili diyaloglann çoğunun nerelere var- dığını kavramadıklan da kesin. tlk belli başlı romantık komedi rolündeki David Niven ise, adaşı olan bir karakteri canlan- dınyor: Mağaza sahibinin Polly'ye âşık olan 'playboy' oğlu David. Sahipsiz bebe- ği onun çocuğu sanması bile bu aşkın önü- nü kesmiyor. Bu fılmle ilk başanlanndan birini kazanan yönetmen Kanin, sanki uzun yıllann tecrübesine sahipmiş gibi yönet- miş. Yardımcı oyuncular, özellikle mağa- za sahibi rolündeki Charles Coburn ile Frank Albertson, çok iyiler. İlk kez 1935 yılında Macaristan'da gerçekleştirilmiş olan film, daha sonra 1956 yılında Debbie Reynolds vc Eddie Fisher ile yapılan su- landınlmış tekrarından kat be kat üstün (Bu filmi çevirdıklen sırada Reynolds ile Fis- her, magazın basını tarafından "mükem- mel" olarak nitelendirilen evliliklerini ya- palı henüz bır yıl olmuştu, yani Elizabeth Taylor firtınasına daha üç yıl vardı). 23.40\ Harris yönetiminde psikolojik gerilim jLvJılısııı grı yüzu Deceived ' Yönetmen: Damian Harris 10yunculan Goldie Havvn, John Heard, Ashley Peldon, Robin Bartlett, Tom Invin, Amy NVright, Jan Rubes, Kate Reid, Beatrice Straight / 1991 ABD yapımı, 108 dakika. TV Servisi - "Bird on a Wi- re"daki komedi fiyaskosundan son- ra Havvn bu kez işi ciddiye alıp psi- kolojik bir gerilim filmi çevırmiş. Ne var ki gene aynı derecede mantıksız bir olay örgüsü söz konusu. Aynca, kendisinin de pek başanlı olduğu söylenemez. Bunda Hawn'dan ko- medi beklemenın de bir rolü olabilir tabii. Aktrisin bu seferki karakteri Adn- enne, müze küratörü Jack (Heard) ıle birlikte. Görünürde mutlu bır ha- yatlan var, ama bu hayat aslında deh- şerin her türünü altında gizleyen bir örtü. Birlikte geçirilen altı mutlu ev- lilik yılının ardından Jack (görünür- de) bir araba kazasında ölünce. yas- lara bürünen kansı bır esran çözme- ye karar venyor. Jack neden on altı yıl önce sahte bir kimliğe büründü? Bir sürü tüyler ürpertici-komık ge- lişmeyle birlikte Goldie'cik kendını oradan oraya atıyor. Bazen tehditle- re hedef oluyor, bazen de dehşete dü- şüyor. Hiçbınnde inandıncı olamı- yor. Yazık, çünkü onun dışında her şey iyi: Damian Harris'ın eli-yüzü düzgün yönetimi, uzun süre Clint Eastvvood'un görüntü yönetmenli- ğini yapmış Jack Green'in görüntü- len ve bırinci sınıf aktör John He- ard'ün başanlı kompozisyonu gibi. Çok az sinema filmi çevıren Heard'ü izleme firsatı her zaman sevindiricı. ShowTV 22.15 Komedi filmleriyle bilinen Goldie Havvn, bu kez işi ciddiye alıp gerilim filminde oynamış. '32. Gün' TV Servisi - Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı "32. Gün"de bu hafta, son dört yıldır laik-Islamcı çatışma altındaki Cezayır mercek altına yatınlacak. Programda, Cezayir'deki laik yönetim N etkililen ile tslami Selamet C'ephesi'nin (FIS) sürgündeki lideri Rabah Kebir ile yapılan göruşmelere yer verilecek. "32. Gün"de aynca "Türkiye Cezayir olur ınu" ve "Cezayir olmak ne demek" sorulanna da yanıt aranacak. Daha sonra ele alınacak konu ise "Özel güvenlik sistemi" olacak. Programın bu bölümûnde Özdemir Sabancı suikastıyla gündeme gelen özel güvenlik sisteminin ne kadar güvenli olduğu araştınlacak. atv 21.50\ 'Haberci' TV Servisi - Savaş muhabiri Coşkun Aral ve ekibinin hazırladığı "HabercP'de, ekrana gelecek olan ilk haber Makedonyalılann tonınlan olan "Kâllrler" olacak. Aral ve ekibi, binlerce yıl önce Büyük İskender'in Asya'ya taşıdığı Kâfırlerin yaşam tarzlannı ekrana getırecek. Daha sonra ele alınacak konu ise Afganistan'da süren iç savaş olacak. Programın bu bölümûnde, Kâbil'i kuşatan ve ülkeyi istıla eden Müslüman Taliban hareketi liderlerinin görüşlerine yer verilecek. Taliban hareketi liderleri aynı zamanda Refah Partisi'nin başansını da değerlendirecek. Program, Kâbil'de bombardıman altında yaşam savaşı veren Afganlan ve mücahit lideri kumandan Masut'u de ekrana getırecek. Kanal 6 12J5\ Terk edilmiş kadın, baba özlemi çeken çocuk ve sığınan bir adam • • Akad-Ün'den 6 TURHAN GURKAN Bir kanun kaçağıyla zorla evine sığındı- ğı terk edilmiş erkeksiz yoksul bir kadın ve baba özlemi çeken çocuğunun öyküsü. Lütfi Ö. Akad-Memduh Un'ün 1962'de yönermenliğini yaptığı "Üç Tekerlekli Bisiklef, Orhan Kemal' in "Kaçak" yapıtından uyarlama bir film. Üç kişi ara- sındaki ilişkıleri vebunlann psikolojik du- rumlannı ele alıyor. Sınırlı birmekân için- de geçen öyküde oldukça etkili bir sinema dili kullanılmış, ruhsal derinliklerine dek uzanılan canlı kişilikler yaratılmış. Oyun- cu yönetimindeki başan, filmin her bölü- ÜçTekeriekli Bisiklet Yönetmen: Lütfi Ö. Akad, Memduh Ün / Oyuncular: Ayhan Işık, Sezer Sezin, Reha Yurdakul, Senih Orkan, Sadettin Erbil, Osman Alyanak / 1962, Be-Ya Film yapımı. münde duyumsanıyor. Kişilerin duygula- n, tutkulan, inançlan gerçekçi biçimde perdeye yansıyor. Mandırasını yaktıklan için öldürdüğü Emin'in ortağı Arif ve adamlan tarafından yaralanan sütçü Ali (Ayhan Işık) kaçarkcn silah zoruyla kasaba dışındaki evlerden bi- rine girer. Üç yıldır kocasının arayıp sor- madığı, oğlu Hasan'la (Kenan Eker) otu- rup geçimini çamaşır yıkayarak sağlayan evin kadını Hacer (Sezer Sezin), önce kar- şı koyduğu Ali'yi, sonra yarasını sararak saklar. Nikâhsız kocasından umudunu kes- miş kadınla kaçak arasında ilişki oluşur. Küçük Hasan, babası sanıp sıcak bir dost- lukla bağlandığı Ali'den üç tekerlekli bir bisiklet ister. Gizlice evden çıkan Ali, bir kahveciden ödünç aldığı parayla bisiklcti getirip çocuğu sünnet ettirir. O sırada Ha- cer'in erkeği Reşat çıkagelir, ama kadın onu içeri almaz. MERCEKLE BAKINCA MAJHMUT T. ÖNGÖREN IHoşgÖPÜ! Televizyonlar her şeyi gösterir mi, göstermez mi? Hükümetin kuruluş biçimi tartışılırken Türkiye, önce birden cezaevi ayaklanmalanyla çalkalandı. Cezaevlerindeki insanlar durup dururken mi ayak- lanmışlardı? Televizyonlar elbette işin bu yanı üze- rinde durmadılar. Ne var ki televizyonlar, cezaevlerindeki insanla- nn yakınlarını gösterdiler. Bu insanlar da suç du- yurusunda bulunmak üzere savcılığa giderken po- lisler tarafından tartaklandılar, yerlerde sürüklendi- ler ve adamakıllı dövüldüler. Bu olaylan tüm ayrın- tılanyla televizyonlarda izledik. Özel televizyonlar- da... Aynı sırada TRT televizyonunda neler vardı? TRT televizyonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın törenlerde yaptığı konuşmaları ve açılış için kestiği kurdelala- n gösterıyordu. Cezaevlerindeki ayaklanmalarla il- gili haberler de vardı ama, cezaevlerindeki insan- lann yakınlannın sokaklarda polisler tarafından tar- taklanmasını ve dövülmesıni içeren görüntüler, TRT'de yer almadığı gibi bu konuya sözlü olarak da değinilmedı. Aynı akşam (5 Ocak 1996) TRT'nin göstermedi- ği ve değinmedıği bir başka habere de yine tüm özel televizyonlar bol bol yer verdiler. O gün Mrs. Çiller bir basın toplantısı yapmış ve Türkiye eko- nomisinin genelde olumlu bir çizgi izlediğini söyle- mişti. TRT, basın toplantısını uzun uzun gösterdi. Ama Hümyet gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın Çil- ler ailesinin ekonomik durumu hakkında sorduğu soruya ve bu soru karşısında bocalayan Mrs. Çil- ler'in görüntülerine hiç yer vermedi. Hatta basın toplantısında sıra bu soruya gelince, TRT neden- se anzalandı. Oysa Mrs. Çiller'in basın toplantısı- nın bu bölümü yıne tüm özel TV kanallarında gö- rüntülü olarak yansıtıldı. Hem naklen yayında hem de akşam haberlerinde... Özel televizyonlar, 5 Ocak 1996 akşamı oldukça ilginç görüntüler sergilemeyi sürdürdüler. Dinci ön- derlerden biri hoşgörü toplantısı yapmış ve hıç din- ci yanı bulunmayan çok sayıda kişiyi de hoşgörü- lü davranışından ötürü bu toplantıya çağıımış. Din- cisi, dindan, dinle aşırı ilgisi olmayan herkes ora- da... TV görüntülerinde... Ödüller dağıtıldı, el ele tu- tuşuldu, kol kola girildi. Hoşgörü var ya... Bu gibi olaylan yaşadıkça ya da izledıkçe, hep "Aptallar Gemisi" adlı filmin son sahnesini anım- sarım. Hitler Almanya'da iktidara gelmek üzere, Yahudilere karşı gaddarlık yeni başlıyor. Bir Yahu- di, "Neyani, tüm Yahudilerimikesecekler"diyeso- rar ve film biter. Ama gerçekte film çoktan başla- mıştır ve bitmesi de olanaksızdır. Cezaevlerinde ayaklanmalarla neden karşılaşılı- yor? Bu gibi soruların dıbine inmek gerekiyor. Salt en gerçekçi görüntüleri yayımlamak da yetmez. Mrs. Çiller'in ailesinin ekonomik boyutlan devlet tarafından gizlenirken, bu konuda hiçbir şey yap- madan halkı uyutmaya yeltenilmemeli. Hoşgörüye sıra bundan sonra gelmemeli mi? Bağnazlık, adil düzen aldatmacasına bürünmüş sözde yumuşaklık, önce gelişmemiş ve bastınlmış düşüncelerin etkisiyle "kan"dan söz edıp daha sonra "demo/cras/"den dem vurmak hoşgörü ge- tirir mi? Durup biraztartmak gerekiyor hoşgörünün boyutlarını. Dış görünüşlere kanıp hemen el eletu- tuşmaya ne gerek var? Dikkat edin, "film" hiç bitmiyor. "Ne yanı, hepi- mizi mi haklayacaklar" diye sormayın sakın! Çok eski bir kitap: Afrf Obay, (1949-1950) arasında Ankara Rad- yosu Müdürü), "Kefil" (Radyofonik Piyes), ilk öğ- retim Dergisi Yayınlarından, Ankara, 1960. ShowTV 18.20 Şoray başrolde Elde tabanca, intikam peşinde TV Servisi - Bır Karadeniz köyün- de kendisini yüzüs- tü bırakıp giden imam nikâhlı kent- li kocasının taban- cayla peşine düşe- rek namusunu te- mizlemeye çalışan Güllü'nün gülünç serüvenleri. Atıf Y ı I m a z ' ı n 1971'dekı "Güllü" filmi, İtalyan yönetmeni Mario Monicelli'nin Sicılya'da geçen, Maria Vitti'nin oyna- dığı "Tabancalı Yosma-La Rahazza son le Pistola" fılminden esintiler taşıyan bir köy-kasaba güldürüsü. Türkan Şoray'm elinde tabancası, köylü giysileriyle ts- tanbul'da can düşmanını arayışının sergilendiği filmin gişe başansı üzerine aynı baş oyuncularla "Güllü Ge- liyor Güllü" adlı devam filmi çekildi. Karadeniz yöre- sinin gelenek ve göreneklerinin özenle işlendiği filmde tüm oyuncular, başanlı bir ekip oluşturuyor. Süleyman Turan 9. Antalya Fihn Şenliğı'nde yardımcı oyuncu ödülü kazandı. Karadeniz Rallisi'ne katılan zengin holding sahibinin oğlu Fikret (Ediz Hun), Hamsi köyünde geçirdiği kaza- da yaralanıp bir e\de tedavı edilir. Sakin köy yaşamını ilginç bulan Fikret, iyileşinceye dek başucundan aynl- mayan evin güzel kızı Güllü'den hoşlanıp yörenin ge- leneklerine göre imam nikâhıyla evlenir. Yönetmen: Atıf Yılmaz / Oyuncular: Türkan Şoray, Ediz Hun, Hulusi Kentmen, Süleyman Turan, Ali Şen, tbsan Yüce, Semih Sezerli, Aynur Aydan, Necdet Yakııi / 1971, Akün Film yapımı. Kanal D oo.ıo] Abartısız ve de özenli bir çalışma 4 Kirli yaşam'ın içinde TV Servisi - Roemello ve Raynathan Skuggs uyuşturucu satışı işınde ortaîc olduk- lan halde, karakterleri birbirinden o kadar farklıdır ki sadece ortak sevgileri onlan bir arada tutar. Roe (Snipes). oynadıklan bu tehlikeli oyunu artık bırakmak ister. Zaten işi elinde tutan 'aile'nin üyeleri de onlann so- kaklara hâkim oluşundan hiç hoşlanmamak- ta, hatta buna karşı tedbir alır görünmekte- dir. Ray (Wright) ise küçük kardeşinin onu bırakıp başının çaresine bakmak istemesini birtürlü içine sindiremez. Ama Roe'nun ka- ran, özellikle Melissa (Randle) ile tanıştık- tan sonra, büsbütün kesınleşır. Leon lchasonun filmi biraz iddialı bir film, ama yönetmen bu iddialannın pek boş olmadığını da kanıtlıyor. Gerçı tempo yer yer yavaşlıyor, bazen de karakterlerin an- lamlı tiradlan olay örgüsüne biraz sekte vu- ruyor, ama "Şeker Tepesi" iyi oynanmış. Sugar Hill / Yönetmen: Leon lchaso / Oyuncular: Wesley Snipes, Michael Wright, Theresa Randle, Clarence VVilliams III, Abe Vigoda, Larry Joshua /1993 ABD yapımı, 123 dakika. elı yüzü düzgün bir film. Özellikle senarist Barry Michael Cooper'ın, son yıllarda kah- ramanlan kara derilı olan ve suç dünyasına ilişkin birçok filmde görülen New Jack kli- şesinden uzak durmaya çahşması ve filmin müziği (heyecan verici bir caz müziği), ku- surlan örtüyor gibi. Ichaso'nun hiçbir şeyi abartılı bir şekilde vurgulamaması ve aynn- tılara gösterdiği özen de "Şeker Tepesi"nin olumlu puanlan arasında. TRT2 22.45 'Şeker Tepesi'nde Wesley Snipes başrolde oynuyor. Güzellik ve sanat üzerine TV Servisi - Müveddet Anter'in sunduğu söyleşi programı "Ondan Şonra"nm konuklan Lale Apa ve Ömer Madra olacak. The Guide dergisinin yayıncısı Apa ve yazar- yayıncı Madra'yla yapılan söyleşi- nin ardından Duygu Asena ıle Se- lim Ileri'nın konuklan ekrana gele- cek. Söz yazan, program yapımcısı ve sunucu Sezen Cumhur Onal ve Türkiye eski güzellerinden Arzum Onan ile güzellik ve sanat üzerine söyleşi yapılacak. "Ondan Son- ra"nın magazin bölümlennde ise vejetaryenlik, Lütfi Kırdar Spor Sa- rayı iken konferans salonuna dönüş- türülmesi için çalışılan İstanbul Ser- gi Sarayı ve Istanbul'dakı özel t^ yatrolar ele alınacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle