12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14OCAK1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DLTVIA BEHÎÇAK Tefc 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Geleceği geçmişte arayanlarla el ele P anellerde konuşmacılarırî hoşgorusune sığınıp, yobaz- larla uzlaşma ve hoşgoru ko- ' nusunda,"Atatürk nasıl dav- ranırdı?" dıye so'uluyormuş Aracıya gerek yok, bu sorunun yanı- tını Mustafa Kemal'den alalım "Şuphesız, fıkırterın, ıtıkatların başka başka olmasından şıkâyet etmemek lâzımdır Çunku butun fıkırler ve ıtıkatlar, bır noktada bırleştığı takdırde bu hare- ketsızlık aJâmetıdır Bunun ıçındır kı gerçek hurrıyetçıler, toleransın genel bır huy olmasını te- mennı ederler Fakat, hatta lyınıyetle dahı olsa, ta- assup hatalanna karşı dıkkatlı olmak tan vazgeçemezler Çunku, lyınıyetle hıçbır zaman hıç- bır şeyı tamır edememışlerdır Insanlann, ruhun selâmetı ıçın yakıl- dıklarını bılıyooız Herhalde bunu ya- pan engızısyon papazları lyınıyetlerın- den ve lyı ış yaptıklanndan bahseder- lerdı, belkı de cıdden bu sozlerınde sa- mımı ıdıler Fakat bır ahmaklığı yahut bır hıya- netı lyı bır ış kalıbına uydurmak guç de- ğıldır, en nıhayet bu bır ısım değıştır- mek meselesıdır Işte bu sebepledır kı, hoş gormeklı- ğı aldırmamazlık derecesıne goturme- mek muhımdır Gerçı hur olmak herkesın hakkıdır ve bunun ıçın gerçek hurrryetçıler, hurn- yetçı olmayanlara karşı da genış dav- ranılmasını ısterler Fakat, bunların hıçbır zaman ellen, ayakları bağlı olduğu halde kurbanlık koyun vazıyetıne razı olacakları asla kabul olunmamalıdır Unutmamalıdır kı, bazı ınsanlar ge- leceği geçmışın arasından gormekte dırenırler Bunlar, ılgımızı kestığımız an'anele- re karşı mutlaka sadakatın ladesını ıs- terler Bu gıbı ınsanlar, kendı ıtıkat ettığı gı- bı ıtıkat etmeyen kımselen ıstedıklerı gıbı ezemezlerse, kendılennı cendere- de hıssederte'' Herhalde, hoşgorunun arzu edıldığı gıbı, genelleşmesı, huy halıne gelme- sı, fıkn terbıyenın yuksek olmasına bağlıdır" Eğrı oturalım doğru konuşalım, 37 kışı yakıldı Fırsat bulduklannda yıne yakacaklar Duşuncelennı beğenme- dıklerını hedef gosterıyorlar, ınsanlar olduruluyor Demokrası ıstemedıkle- rını, dın kurallannadayalı bırduzen ku- racaklannı açıkça soyluyoriar ve şen- atı getırmek ıçın orgutlenerek çalışryor- lar Meclıs'tekı yemın torenınde bıle takıyye yapıyorlar Ve sonra hoşgoru Pardon yanı 1 Kımlerie el tutuştuğumuzu bılelım SESSİZSEDASIZ NURÎKURTCEBE Kapitalistler Moskova'ya A rkadaşımız Hakan Aksay, Turkıye'de "Komünistler Moskova'ya" sloganlan atılırken 14 yıl önce Sovyet Sosyalist Cumhunyetlen Bıriiğı'ne gıtmış... Hem de Moskova'ya... Ama şımdı Rusya Federasyonu'nda... Artık SSCB yok. O gun, bugun Moskova'da gazetecılık yapıyor Hakan. 14 yılda koprulenn altından nıce sular aktığını soyluyor, "Hatta koprüler değıştı. Koprulerden geçenler değışti" dryor. Hakan Aksay, SSCB'den Rusya'ya ızlenimlennı, anılannı "Kaprtalıstler Moskova'ya" kitabında toplamış... ilhan Selçuk'un deyışıyle bır tragedyaya tanıkhk etmiş... Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Ihtıras buyudükçe koltuğa sığmaz Deniz Baykal sakin fakat Baykalcılar fena halde asabi! A dını "Or. Naıl Cıhangır' ola- rak vermış ama ıletışım ıçın bır telefon ya da adres bıldırme- mış Aksıne, faks çekerken kullandığı telefon numarasını da ıptal etmış CHP Antalya orgutunden bın mı dı- ye sorduk, değılmış Dıyor kı, Denız Baykal aleyhıne bır laf duysan uzenne balıklama atlıyor- sun Acaba dıyoruz, Denız Baykal'ın çıkarcı, uçkâğıtçı taıfesını dağıtması nedenıyle rahatsızlık duyanlann oyun- cağı mı oldun?" L Cıhan Demırcı 'den A F O R İ Z M A L A R Duvardan duşerekf') oldüğüne gore gazetecıler, bızler yıllardır duvara yazı>or ve DUVARA KONUŞUYOR olmalıvız bu ulkede' Hayret 1 Baykal televızyon konuşma- larında pek sakın gorunuyordu Bay- kalcılar ıse pekasabrymışi Mumtaz Soysal'ı bıle çıkarcı-uçkâ- ğıtçı tarfesıne koyduğuna gore asabı "Dr"nın bır bıldığı olmalı Ama once, CHP'den "safra"ları atan Denız Baykal ve ekıbının aldığı sonu- ca bakmalı Seçım sonuçları Yuksek Seçım Ku- rulu'nun kayıtlannda mevcut 1 Yılmaz Dikbaş'ın "Yenı Sol" ve "Ye- nı CHP" dıyerek CHP'yı 79 ılden 47'sınde yuzde 10 barajının altında bı- rakan Baykal'ı ıstıfaya çağıran mesajı- nın "Dr Naıl Cıhangır"ı fena halde sı- nırtendırdığı bellı Zaten, CHP Antalya orgutu Yılmaz Dıkbaş'ı partı uyelığın- den atmış "Dr" daağzınagelenı yazmış Nok- tayı da şoyle koymuş "Bay Som, Denız Baykal'ın ıstıfasını ıstemek ıçın once CHP'ye Ataturkçu partıye destek vermek gerek Senın gı- bı gızlı sağcılar Denız Baykal'ın adını ağzına bıle alamazlar" Baykal'ın "Yenı Sol" soylemı nede- nıyle "Yenı CHP"yeoy vereceğını açık- layan numaracı cumhunyetçılerie aynı muhru basma talıhsızlığını, salt Mus- tafa Kemal Atatiırk'un kurduğu par- tıye oy vermek ıçın yaşayan bın olarak "Dr"yesormalı Çunku medya plazalardakı sohbet toplantılarından numaracı cumhurı- yetçılerie yedığı ozel yemeklerden fır- sat bulup, bır acı kahvemızı ıçemedığı ıçın Denız Baykal'a soramamıştık - CHP ne zaman eskıdı de yenısıne gereksınım duyuldu^ Sol ne zaman "out" oldu kı, yenısı oluşturuldu? He- nuz tam açıklanmayan "yenı"ler "Yenı Dunya Duzenı"nın bır parçası olma- sın? Keşke Denız Baykal, "altı ok"un al- tısına da sahıp çıkarak bu sorulara ya- nrt verebılse Bız, buradayız! Uğup Mumcu için belgesel film:f Bir Pulsuz Dilekçe' | umhurıyet okurlarını ılk kez belgeselde suıkastın toplumdakı Uğur Mumcu Kultur Merkezı'nın c umhurıyet ( bıraraya getıren kımya muhendısı Erol Geyran, bu kez de "Uğur Mumcu okuru"olarak bır Uğur Mumcu belgeselının yapımcılığını ustlendı "Bır Pulsuz Dilekçe" Bırçok kışının gonullu çalıştığı, Ugur Mumcu ve demokrası mucadelesı uzenne hazırlanan 30 dakıkahk belgesel filmın seslendırmesını Sacit Onan, muzığını Nadir Göktürk, goruntu yonetmenlığını Kudret Sabancı montajını Aydın Aydemir, program tasanmını ve senaryosunu Nihal G. Koldaş, yonetmenlığını Dilek Içınsel yaptı Uğur Mumcu'nun eşı Güldal Mumcu ve kardeşı Ceyhan Mumcu'nun da goruşlerını açıkladığı belgeselde suıkastın toplumdakı yansıması ve sonrasında hızlanarak ortaya çıkan toplumsal hareketler ete alındı Yonetmen Dılek Içınsel, belgeselın 24 Ocak'ta bır televızyon kanalında gosterılmesıne çalışıldığını soyledı Buarada Çankaya Beledıyesı'nın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılık Vakfı'na 49 yıllığına tahsıs ettıgı Oran yolu uzerındekı arsaya Uğur Mumcu Kültür Merkezi ınşa etmek uzere çalışmalar başlatıldı 4 bın 500 ıle 5 bın 500 metrekare ınşaat alanı olan arsaya smema ve sergı salonları, kıtapevı, kafeterya, eğıtım ve araştırma merkezi, kutuphane, arşıv, bılgı ajansı ve yayın bırımlennı ıçeren bır bına yapılacak Uç yılda tamamlanması planlanan proje koordınatorluğunu ODTU Mımarlık Bolumu Başkanı Ali Cezgizkan ustlendı Mıman Proje Danışma Kurulu da ılk toplantısını vakıf yonetım kurulu başkanı Güldal Mumcu'nun başkanlığında oncekı gun yaptı Toplantıya, Cengızkan'ın yanısıra ODTU Mımarlık'tan Prof Dr Haluk Demır ve Prof Dr Yıldınm Yavuz ıle Doç Dr Selahattın Onur yuksek mımar Erkut Şahınbaş, ınşaat yuksek muhendısı Sungur Tekin Sabuncuoğlu, gazetecıler Ali Sirmen ve Altan Öymen'le vakıf genel muduru Ercument Ulay katıldı Uğur Mumcu Kultur Merkezı'nın temelı, gelecek ınşaat mevsımınde atılacak 49. gun: Hıncal Uluç, zeytinyağı gibi uste çıkma çabasında TJJ. «j Bugun 49 gun Pat- nenoyle, Bazıları eleştırıye tahammul kullandığı sozcukler Kımın kıme sov- J"<DlMfİM J Bugun 49 gun Pat- ronundan aldığı bıl- gılerle yazı yazan Hıncal Uluç'un, Sabah gazetesının kaçak bınasına ılış- kın belgelere yanıt veremeyışının 49 gunu Bendenızden belge gostermemı ıs- terken hakaretleryağdıran Hıncal Uluç, geçen gun, tam bır zeytinyağı gıbı dav- ranmış Zeytinyağı suyun ustune çıkar ya ay- edemıyorlar Ya kusuyoriar, selamı sa- bahı kesıyorlar Ya sovmeye başlıyor- lar" demış Zavallı çocuk Palavracı Problem- lı çocuk Ruyasında gorduklennı ger- çek sanıyor Yalancı Ruh doktoru- na ıhtıyacı var Hezeyan ıçınde Ha- lusınasyonlar goruyor Cumhunyet'ı yalanlarına alet edıyor Çamur atıp ka- çan bırı Anlama ozurlu çocuk Ruh- sal sorunlu Terbıye ozurlu Bunlar, Hıncal Uluç'un bendenızıçın duğu ortada Son yazısında, 'Kendı kendılerıne gelın guvey olmaya devam edebılırier Benden paso" demış ve yanıt verme- yeceğını açıklamış Dun ak dedığıne bugun kara demek- le unlu Hıncal Uluç'un bu açıklaması- nı cıddıye almıyorum Sabah'ın kaçak bınasına ılışkın bel- ge gostermemı ıstemıştı, gosterdım Yanıtını beklıyorum Bugun 49 gun İSTANBUL 6. İCRA Ml DL RLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAr DosvaNo 1995/3860 Macaklı Yapı ve krt.dı Bankası A ^ vekılı Av Temel Kaplan, Dıvanyolu Klodtarer Cad 5 1 Çemberlıtaş / İSTANBUL Borçju Turkan Uge Poyracık Sk No 36 1 Narın Apt \ışanta5 ı İST\\BLL Şazıve Hanım tşmeriezı No 46 Kmlay ANK^ARA Alacaklı banka tarafından Turkan Uge lehıne Genel Krtdı Taahhut- namesı ve dovız krediM ek tadhhutnamelcrınc ıstınadLn a(,ılan kredıkrden doUyı 17 01 199S tanhı ılıbanyle 2 416 545 488 Tl olan alacagın ıpotekle temınat allı na alınan \ 200 000 000 TL hk kısmının rK.Sınılcn tanhten fıbsılıriL kadar O o240tememıt laızı fal/m gıder vergısı sıgorta masrafları ft »10 avukatlık ucretı ve bu nun gıder vergısının ıtra masraflan ıle bırhktt (Do\ız kredısının vurda getmlmeM /orunlu dovızlerle odenmemesındca dolayı doğacak vukumlulugun mevzuat ge regınce banka Urafından vı.nnc gttırılmeM /orunlu oldugu lakdırdt. bu nedenle ve kur farklanndan doğacak alacaklar ık fa/la\a ılışkm haklar saklı kalmak kaydıv la) tahsıtı n.ın ışbu kredının ıcmınatını tcşktl edtn ve Turgan Lge adına kavıtlı ıken Beyoglu Tapu Sıcii Mudurluğu nun 19 12 1994 tanh ve 6651 yevmıye sayılı ya zılan ıle uzerındekı ıpotekle vukumlu olarak llasan Mıngu ve satıldığı bıldınlen Istanbul Bevoğlu Ömer Avnı Mah Hacı Izzet Paşa Sk da kaın 89 pafta 3 ada 4 parstlık ka>ılh 46 1080 arsa payh ' bodrum kat I no lu bağımsız bolum uzenne 800 000 000 1L bedelle 1 derecede tcsıs olunan 21 10 1991 tanh vt 5913 yev miVLno lu ıpotck ılt 400 000 000 TL bedelle 2 derecede tesıs, olunan 01 II 1993 tanh ve 6155 ye\mıye no lu ıpotegın IİK l S0 ı maddesı atfıyla 149 maddesı uya nnca n.ra emn teblıgı suretıyle paraya vevnlmesı volu ıle lahsılı ıçın alevhınıze vapılan ıcra takıbınde gondenlen (151) omek no lu ıcra emn teblığ edılememış ve zabıta tahkıkatı netıcesınde de venı adres tcspıtıne ımkân bulunmadıgmdan ıcra emnnm ılanen teblığıne karar verılmıştır Yukarıda ya/ılı borcunuzu masraflan ıle bırlıkte kanunı sureve (! "^) gun ılavesı ık (4^) gun ıçmde odemenı/ bu --urc ıçınde borç odenmez veva tetkık mercıınden ıcranın ^.erı bırakılmasına daır bır karar ge tınlme/^e alacıkhnın > avrımenkulun "ftşins liUvebıktt^ı ıcn emrının ttbhgı mjkamma k um olmak u/ere ılanen tLhlı^ oiunur Basın 6^959 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMtH POROY GADDAR DAVUT ISVRJ KVRTCEBE BULUT BEBEK NVRAYÇİFTÇİ MIRMIRLAR VĞURDURAK «DAAT' gıR HIRSIZ. TAVUk ARTiBlM! ÇALMH$'., TARİHTE BUGÜN VÜMTAZ ARIKAN AMERİKA KtrASININ ZİRVESİ.. İSTf'OE 8U6UN, iSVIÇftEU OASCl MAmAS ZuftSW6- <£fiV, AAASRlKA KnaStNtN EN YÜKSBK CASl OLAN ACONCA&UA (AKONKA6VAyYA TtRMANMlŞTt. SU- NEY AMEIZffiCA 'DAt ARjANrrN TOPGAKLAKı ÛZE- RtNOE; ANP StRAPAĞLARtNIN BU DEV T£P£St, $ILI SfNH?tNA ÇOK YAK/N BlR Y£GO£ KONUULAN- MtŞTTR 6353 METKSUK Zt&VESl, AÇIH HAVA KO- ŞUCLAetNPA, ÇfLI 'DEN DE RAHATUKLA GÖİS.Ü- UeglLMEKTEPrt? PA&CI ZURBRIGGEN'fN IZLEMiÇ OL&UĞU fCUZEY ÇlKfÇl, GUNErDEKINE GÖ/BE DA- HA KOCAYPf GUNEY YAM4ÇTAN TEPEYE ÇtKIÇ, ANCAK 19S3TE eAŞAertA8tL£C£-*Tr. AND Sl- RAOAĞLARINPA 8/BÇOK SÖNMUŞ {/£ AfCTİF YAMRPAĞ BULUUfiAACrNA KAKÇtN,ACONCA6UA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle