11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet a 70 Yılın Ovüncü Mrt^onların Güveni! EMLAK BANKASI - , D.h, U , « . r . . r Y . , , ^ lî n J S 5 . 72. Y l SAYI 25G66 / 30000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUMUS RUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: flMİR MHt (1945-1991) 140C«1996PAZJW CUMHURİYET'LE BİRLİKTE MODA Düşlerimizde bu acılar yoktu • Arka Sayfada SPOR F. Bahçe'de ipotek kalktı • 18. Sayfada • SİNEMA Şimdi de (sa'nın hayatı • 15. Sayfada • YAĞMURDERELİ 'Terör hukuku yaratıldı' • 8. Sayfada ^Gazeteci Metin Göktepe'nin dövüldüğünü görenler anlatıyor 'OlümünüDövüldü, sürüklendi Göktepe'nin çahştığı Evrensel gazetesi dünkü sayısında olayı gören 3 tanığın anlattıklannı yayımladı. Tanıklara göre Metin Göktepe gözaltına alındığı Eyüp Spor Salonu'nda dövülerek öldürülüp sürüklenerek dışan çıkanldı. Kafasına kazma sapı Görgü tanığına göre "Metin Göktepe işkenceden bayıldı. Tekrar dövmek için su döküp ayılttılar. Metin'in durumu çok kötüleşmişti. Elinde kazma sapı olan Abdullah dedikleri polis, kazma sapıyla son darbeyi vurarak öldürdü." Soruçturma sürüyor Uluslararası Af Orgütü temsilcileri, Metin Göktepe'nin gözaltında dayak yediğini gören veya sesini duyaniann bilgisine başvururken Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı ve bakanlık başmüfettişlerinin soruşturmalan sürüyor. Mesut Yılmaz: Olayın üzerine gideceğiz • ANAP Genel Başkanı Yılmaz, dûn Gazeteciler Cemıyeti'ne gelerek konuyla ılgili bilgi aldı. Gazetecilerle birlikte saygı duruşunda bulunan Yılmaz, Metin Göktepe olayını aydınlatmak için Meclis'te çaba göstereceklerini söyledi. lstanbul Haber Servisi - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. gözaltında öldürülen gazetecı Metin Göktepe ıçın ba- sın mensuplanyla birlikte Tür kiye Gazeteciler Cemiyetı (TGC) önünde saygı duruşunda bulundu Yılmaz, "Bu olay bizi ikna edecek biçimde aydınlatıl- mazsa Meclis denetimi yoluvla üzerine gideceğiz'' dedı Mesut Yılmaz, dun TGC'yi M Arkası Sa. 6, Sü.9'da Tasanlar: Soruşturmayı ben yürütmüyorum • Başbakan Tansu ÇiHer, öldürülen gazeteci Metin Göktepe cinayetiyle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. lstanbul Emnıyet Müdürü Orhan Tasanlar ise gelişmeler hakkındaki sorulara "Soruşturmayı ben yürütmüyorum, onu soruştunnayı yürütenlere sorun" yanıtını verdi. M 6. Sayfada Sabancı cinayeti 'Yardım almadan yapamazlar' • Eski Emniyet Genel Müdürlüğu Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit, "silahın çapından çok markasıyla ilgilenilmesi gerektiğine" dikkat çekerek susturuculu silahın markası ve kalitesinin çok önemli olduğunu söyledi. lAtmUMAKmtuberi M 6. Sayfada KAÇIRILAN SENDtKACI SERBEST • 3. Sayfada İstanbul Haber Servisi - Gözaltına alın- dıktan sonra "ölü bulunduğu" açıklanan MetinGöktepe'nın çahştığı Evrensel gaze- tesi, muhabırlennı *gözalbna alan polis'ol- dugunu ılen sürdügü bır polısın fotoğrafı- nı yayımladı Göktepe cinayetıni araştırmak için Türkıye'ye gelen Uluslararası AfÖr- gütü temsilcileri, Metin Göktepe'nin gö- zallında polıslerce dövüldüğünü gören ve- ya sesini duyaniann bilgisine başvurdular. Görevi sırastnda herhangi bir neden gös- tenlmeden gözaltına alınan ve ertesı sabah gözaltında tutuldugıı Eyüp Spor Komplek- sı'mn ıçınde ölü olarak bulunduğu açıkla- nan Metin Göktepe'nin öldürülmesınetep- kıler, yurtıçı ve yurtdışında sürüyor Gök- tepe'nin çalıştığı gazeteolan Evrensel. dün- kü sayısında muhabırlerinı gözaltına aldı- gını ilen sürdüğü bırpolısın fotoğrafını ya- yımladı "Metin'i gözaltına alan polis" bas- Iığı altında yayımlanan fotoğrafta polısi yu- varlak ıçıne alarak gösteren gazete, aynca Göktepe'nin dayak yediğini görenlerin an- latımlanna yer verdi. Haberde yer alan ve adı açıklanamayan 'l.tanık', anlatımında, "Pblislerin dövdüğü Metin Göktepe'ydi, gördüğü yoğun işkenceden dolayı bayıklı. Tekrardövmek için su döküp a\ ılttılar. Me- tin'in durumu çuk kötûleşmişti. Elinde kaz- ma sapı olan Abdullah dedikieri polis, kaz- ma sapıyla son darbe\i vurarak ötdürdü" iddıasını ılen sürdü Haberde yer alan ve 'I.U.' rumuzuyla anlatımına yer verilen ta- nık ıse gördüklennı şöyle anlattı. "Bizi Eyüp Kapalı Spor Salonu'na götü- rerek vereyabrdılar. Birpobsin, 'Gazetecı- yı bu tarafa getirin, onun yen ayn' dediği- M Arkası Sa. 6, SiLl'de TGC'yi zivaret eden ANAP lideri Yılmaz, basın camiasına bas- sağbğı dilerken devletin gazetecüerin can güvenliğini sağlamak- tan yoksun olduğunu söjledi. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) Refah Partisi Cenel Başkanı Necmettin Erbakan koalisyon için dün ANAP'ın kaptsmı çaldı. Kurma\lanvla birlikte ANAP Genel Merkezi'nc giden Necmettin Erbakan, üstünde çalıştığı pembe dos>alan AJNAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi (rotoğraf RIZA EZER) Yılmaz, Refah'a 6 hayır' demedi• ANAP lideri Yılmaz, koalisyon önerisiyle gelcn RP lidcri Erbakan'a olumlu yanıt vermezkcn açık kapı bıraktı. Yılmaz, daha sağlıklı olduğunu düşündükleri diğer seçcnekler değerlendirilmeden RP ile bağlayıcı bir karar alamayacaklannı açıkladı. Erbakan ile "nezaket ve genel değerlendirme görüşmesi" yaptıklannı belirten Yılmaz, DYP lideri Çiller'i, hükümeti kurma görevi almayı bekJemeden ve başbakanlık dahil hıçbir önkoşul getirmeden ANAP'la görüşmeye çağırdı. • Çiller'den olumsuz yanıt alan Erbakan, Yılmaz'la yaptığı görüşmeden mutlu aynldı. Yılmaz'a görüşmenın içeriğini basına doğru yansıttığı için teşekküreden Erbakan, "Hislerim RP-ANAP koalisyonunun olacağı yönündedır" dedi. ANAP ve DYP'lilere, "ANAYOL'u kuracaksanız kurun" çağnsında bulunan RP liden, Yılmaz'dan, ANAYOL olasılığı girişımini, kendilerine yanıt vermeden önce gerçekleştirmesini istedı. • 5. Sayfada NECMETTİN ERBAKAN: BAŞBAKANLIĞIM ŞIK OLUR • 5. Sayfada Kafkaslar'da rehine gerginliği• Çeçen direnişçilerle Dağıstanlı yetkililer arasında görûşmeler, Rusya Içişleri Bakanı Latyshev'in katılımıyla dün de sürdü. Çeçen ve Rus yetkililer arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı açıklandı. Çeçen güçlerin sivil rehinelerle birlikte bulunduğu Pervomayskaya köyündeki duruma, çevre köylerden 1500 kişilik bir grubun müdahale etmeye çalıştığı kaydedildi. • Dağıstan Içişleri Bakan Yardımcısı Genadiy Şipgun'un yaptığı açıklamaya göre sivillerden oluşan bir grup, Çeçenlerin ve rehinelerin bulunduğu bölgedeki Rus askeri kordonunu yardı. Dağıstanlı yetkililer, Çeçenlerin bulunduğu noktanın 2 kilometre kadar gerisinde bulunan grubun daha fazla ilerlememesi için kendilerini ikna etmeye çalıştığını belirttiler. • Îtar-TASS haber ajansının verdiği bilgiye göre Rusya, Çeçen direnişçilerden koşulsuz teslim olmalarını istedi. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in, Çeçen direnişçilerin elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasını istediği, direnişçilerin cezasız kalması gibi bir düşüncesinin de olmadığı bildirildi. Yeltsin, sorunun çözümü için en uygun seçeneğin araştınldığını vurguladı. • //. Sayfada DYP'DEN tSTİFA ETMİŞTİ Eski mifletvekîli Fırat tutuklandı • Eski Erzurum Milletyekili Abdülmelik Fırat, Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafmdan tutuklanarak dün gece Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi, önceki gün Abdülmelik Fırat hakkında tutuklama karan almıştı. • Abdülmelik Fırat, geçen yıl Hasan Mezarcı tarafından TBMM'de verilen "Izmir suikastının incelenerek suikasta katılanlann itibarlannm iade edilmesi" istemli önergeye imza atmış ve daha sonra DYP'den istifa etmişti. • 7. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Çeçenya... Sovyetler Birliği'nın dağıl- masının ardından Batı'da bü- yük bir sevinç yaşanmıştı. So- ğuk savaş dönemi sona er- mişti. Dağılan Sovyet moza- iğinden ortaya çıkacak dev- letler, Batı'nın da desteğıyle adım adım benlıklerını bula- caklardı. Rusya Federasyonu dışın- daki topraklarda çözum göre- celi olarak daha basıt görünü- yordu. Rusya içinde kalan ve Rus olmayan ulusların kaderi ne olacaktı? Sorun, başlangıçta küçümsendi. Rusya'nın her ne pahasına olursa olsun "iç banşı" sağlamakta güçlük çekmeyeceği düşünuldü. Yaşam, ne yazık ki bu tezi dogrulamıyor. Batı, sınırlan kaldırıp "küreselleşmenin" getireceği yenı olanaklann ze- mınini hazırtamaya çalışırken dünyanın dığer bölgelerinde yukselen "mıkromılliyetçilık". yıllarca yan yana yaşamış uluslan birbirine düşman edi- yor. Çeçenya, 30 milyon nüfus- ta 50 dolayında ulusun ve et- nık grubun bulunduğu Kaf- kaslar'ın kanayan yaraların- dan biri. Rusya Federasyonu sınırla- rı içinde kalan Çeçenya'da yaklaşık iki milyon Çeçen ya- şıyor. Çeçenya topraklannda- ki nüfusun yüzde 60'ını Çeçen ve Inguşlar, yüzde 35'ini Rus- lar, kalan küçük dilimi de diğer etnik gruplar oluşturuyor. • • • UArkosıSo.6,Sü.9'da 1 İCL azım ı îtalyan dostu anlatıyor • Nâzım Hikmet'in yakın arkadaşı, ttalyanca çevirmeni, yazar, feminist, politikacı Joyce Lussu, Açılım Yayınlan'mn davetlisi olarak Istanbul'a geldi. Lussu, Nâzım Hikmet ile dostluklannın öyküsünü ve ozanın yaşamöyküsünün bilinmeyen birsayfasını araladığı 'Buluşma' adlı kitabını anlattı. Kûltür Servisi - Naam Hikmet'in yakın arkadaşı, ltalyanca çevirmeni, yazar, feminist, politikacı Joyce Lussu, Açılım Yayınlan'mn davetlisi olarak Istanbul'a geldı. Lussu, Hayal Kahve- • ArkasıSa. 6, SU 4'te Joyce Lussu edebiyatçı, politikacı: ama en önemlisi, bir şa- irin yakın dostu. N'ânm'la çektirdikferi fotoğrafin önünde anılannı anlatan Lussu, Nâzım çevirilerinin bü\ük ilgi gördüğünüsöjlüyor. (Fotoğraf: DEVRİM BARA"N) SAYGI DURUŞUNDA BULUNMAD1LAR RP'nin gerçek yüzü orlaya çıkü • MÜSİAD'ın meslek odalannı ele geçirme firişimleri nedeniyle oda seçimleri tartışmah geçiyor. ürk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği'ne üye odalann lstanbul şubelerinin genel kurullannda RP'li mühendisler îstiklal Marşı ve saygı duruşu anonsuyla birlikte genel kurul salonunu terk ettiler. • Genel kurul öncesi lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte toplantılar düzenleyen "Meslekte Birlik ve Çağn Grubu nun meslek odalan seçimlerine el atması demokrat mühendislerce tepkiyle karşılandı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kalpazankaya... Geçen perşembe gazetemizin "yazstrtar toplantısı" vardı. Basın Müzesi'nın üst katlanndaki salonda bir ara- ya geldik. Ekonomi yazarlannın gerçekçılığıne, kültür ve sanat yazarlarımızın yenı arayışlan eklendı. Medya dünyasında bağımsızlığından odün verme- yen bır "ada" gibi kalan Cumhuriyet'in yeni dönemde yapabilecekleri konuşuldu. Ertesi gün Ankara donıişü, dört beş saatlik bir "öoş- luk" vardı. • Arkası Sa. 6, SU 3 'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle