24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURtYET 7 EYLÜL199S PERŞEMBE 18 SPOR Macaristan'ı 2-0 yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri vçin büyük avantaj yakaladık VBHitaknniçin w Ada' göründü Türkiye: 2 - Macaristan: 0 STAT: Inönü HAKEMLER: Vaclav Krondl (5) (dk. 60 Jiri Ulrich 5), Otokar Drastık (5), Milan Brabec (5) (Çek Cumhuriyeti) TÜRKİYE: Rüştü (9), Ogün (7), Osman (7), Alpay (7), Re- cep (7), Tugay (8>. Oğuz (7), Sergen (6) (dk. 46 Tolunay 7), Abdullah (8). Hamı (9) (dk. 88 B. Bülent 1 ), Hakan (8) (dk. 90 K. Bülent ?) MACARİSTAN: Petry (4), Meszöly (3), Telek (4). Kozma (5), Farkashazv (4), Aranv (4), Nagy (5) (dk. 46 Salloi 4), Lipcsei (5). Halmai (4), Kiprich (3), İlles (4) (dk. 46 Kla- usz4) GOLLER: Dk. 9 ve 30 Hakan SARIKARTLAR: Hakan, Hami (Türkiye), Kiprich, Mes- zök (Macaristan) DENİZ DERtNSU Spor dünyasının içınde sporcu, teknik adam, muha- bir, yazar olarak gorev alan herkesın hayatında elbet unu- tamayacagı olaylar, müsaba- kalar olmuştur. Ama dün ge- ce bir başkaydı... Saat 19.00'da Inönü Sta- drnageldığimizdetüyknmiz dıken dikendı. Herkes işini. gücünü bırakmış ailesıyle, sevgilisıyle stada koşmuştu. Inönii Stadı kırmızı beyaza boyanmıştı. Yer yennden oy- nuyordu. Tek hedefgalibıyet- ti. Bu galibiyet bir yerde zo- runluluktu. lngiltere'ye gide- bilmemız için... Ve bu zorun- luluk stres yaratmıştı. 40 bin kışılık Inönü Stadı'nda herkes tezahürat yapıyordu, ama iç- ten ıçe bir tedirginlik de his- sedıliyordu: ya kaybedersek? Mıllı takım e! sle sahaya çıktı. Oyunculanmızda da he- yecan, stres hıssediliyordu. Hakemın düdügüyk maç baş- ladı ve bir anda 8 aydır yenil- meven milli takımımız benli- ğinı buldu. Maç başlar başla- maz mıllılerimiz Macar yan sahasına yerleştı, sağh sollu ataklarla gol için yükîenmeye başladılar. Macar takımı Oguz \e Sergen'ı kılıtlemiş.- ti. Ama Hami'yı. Abdul- lah'ı, Tugay'ı unutmuşlardı. Bu futbolculardan. ö?elhkle Hami'mn seynne do- yulmuvordu. Ve Ha- kan... itaKa'da başarı- sız olduğu için erken- den ekştırilmeye baş- lanan. ülkemizde ise formsuz olduğu yazılan futbolcumuz, attığı 2 usta golde "Ben gol adamıyım" diyordu. Ancak, gollerde bır imza daha vardı: Hami. Trabzonsporlu futbol- cu Makedonya maçmda oldu- ğu gıbi, dün akşam da üstün bir performans sergiledı. Bu arada Isviçre maçında yedıgi hatalı gollerle tepkı toplayan Rüştü de gecenın y\ldızlanndandı. Gollük Ma- car akınlanndakaksınde de\ - leşen Rüştü. tribünkrin haklı alkışıru topladı. Macaristan'ın ise pek fazla yapacağı bir şe- yi yoktu dûn akşam. Karşıla- nnda 3 puana şartlanmış bır takım ve 40 bin seyirci vardı. Macar oyunculann, ılk yanyı 2-0 yenik kapattıktan sonra magiubıyetın verdiğı stresle çırkefleşmekrine tanıkolduk. Ancak, karşılannda millitakı- mımız vardı, soğukkanh, ne yaptığını bilen. Ikincı 45 dakıkada oyunun hâkimiyetinı elınde tutup ma- çı bitirmeyi planladılar. Ve bunuda başardılar. Artık mil- li takımımızm yolu açık. tn- gıltere, elimizın altında. Bır aksilik olmazsa tarihimizde ılk kez AvTupa Futbol Şampı- yonası'nda yer alacağız. Böy- le bır aksiliğın olmamasını di- leyerek, Fatih Terim ve öğ- rencilenni kutluyor, alıştır- dıkları başanlara devam et- melennı ıstıyoruz. Puan durumu Takımlar O Isvıçre 7 Türkiye 6 Isveç 7 Macaristan 6 tzlanda 6 M A 12 14 7 6 3 P 14 6 13 8 8 10 5 11 4 İZLENİMLER Seyirci tamnotaldı LEVENT YÜCELMAN ALİ ESER "Ben ömrüm boyunca milli takımla sevinmedim. Babamın sevindiği zaman- larda ben neve sevindiğini anlamayacak yaştaydtm. Şimdi çocuklarımla bera- ber bu ntutluluğu yaşıyo- rum..." Yaşı 50'yi aşmtş bır seyirci elınden ruttuğu oglu ile maç çıkıştndayanındakine böyie diyordu. ınönü'de yazdan kalma bır akşamın bunaltıcı sıcağı bas- tırmış., bir yandan ehndeki bayrağı sallıyor ve haykınyor "Türkiye" diye. Ashndadün tnönü Stadı'nı terk ederken herkesin görüntüsü az önce anlattığvmız taraftardan fark- h değildı. Tabü buna bizleri de eklemehyiz. Belkihepimi- zin ilende çocuklanna, torun- larına anlatacağı "bir bay- ram*' olmuştu. Tıpkı dilden dile dolaşıp 39 yılı aşarakbu- güne gelen daha öncekı Ma- caristan zafen gıbi. Inönü Stadı'nda dün çok büyük ızdihamlar yaşandı. Hmca hınç dolu mbünlerde kıpırdayacak yer yok... Maça saatler var... Kurulan mûzık sıstemiyle coşuyoT tribünler. Ardından askeri bandoya tempo tutuyorlar... Tam bır kamaval havası... Milli takım sahaya çıktıgında ise havai fı- şek göstenlenyle tanhi akşa- mvn ağır ağır çöktüğü inönü Stadı'nda gökyüzü adeta ay- dmlanıyor. Ercan Saatçi sık sık anons yaparak seyırcileri sahaya bir şeyler atmamalan konusunda uvanvor. 40 bıne yakın seyırci alışılmadık $e- kılde ıshklamak yerine alkış- larla uyarıya destek veriyor. Maç ıçensınde oldukça il- gmç gönintülerle de karşılaşı- yonız. Önce orta hakem sa- katlanıyor, ardmdan dakenar- da görev yapan yan hakem. Oyun 5-6 dakika duruyor, te- davıler sonuç veımiyor ve maçtn idaresi 4. hakeme kalı- yor. Son dakikalar geçmek bilmiyor. Gerçi milliler 2-0 önde, ama yedekler kulübe- smde kimse yerinde oturamı- yor. Son dakikalarda oyundan ahnan Hakan, mbünleri rur- layarak soyunma odasının yo- lunu tutuyor. Attığı 2. golden sonra tnbüne koşup gözyaşla- nnı tutamayan Hakan'ı taraf- tarlar bağırlanna basıyor. Protokol ise yerini almıştı dün. Başbakan Tansu ÇiQer 2-0 dan sonra tnbünlere gelı- yor. 9 eylüldeki CHP kurulta- yına hazırlanan Deniz Bay- kal ile Devlet Bakanı ve Hü- kümet Sözcüsü Yüdınm Ak- tuna a>Tiı tnbünde oturuyor- lar. Aralannda ise spordan so- rumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem. Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Errik ve UE- FA temsilcisi var. Maç sonra- sı Fatih Terim yoğun ilgiden sıkılmış. bir haylı de sınirlı görünüyor. pohsknnkoruma çemberi içinde... Ama polısler nedense etrafında ne- reden geldiği belli olmayan kişıleri uzaklaştırüacağına basın mensuplan itilıp kakılı- yor. Ancak "hoca" ünlü yumruğunu tnbünler için son bır kez daha kaldınyor ve mutluluğunu 40 bin kis.ı ile paylaşıyor. ML\ÇIN ELEŞTİRİŞÎ Isveç-Isviçre berabere Spor Servisi - Türkıye'nin mücadele ettigi Avmpa şampiyonası 3. eleme gru- bundaki mücadele tum hızıyla devam edıyor. Mıllı takımımızm Macaristan'ı 2-0 yenerek aldığı değerii üç puanla bir- likte artık Isviçre'nin maçlan da bizim içinbüyük birönem taşıyor. Grubumuz- daki enbüyükrakibımız lsviçre, dün ge- ce oyananan maçta tsveç deplasmanm- dan 0-0'hk sonuçla bir puan almayı ba- şardı. Baştan sona Isveç'in baskısı altında geçen maçta gerek lsviçre savunması gerekse kalecı Pascalo'nunbaşanlı oyu- nu, lsveç forvetlenne gol ıznı vermedı. Kontrataklarla gol arayan lsviçre ama- cına ulaşamayınca maç 0-0 sona erdı. ancaklsviçre arzuladığı skoru elde etmiş oldu. Bu sonuçla Isv içre, grupta 14 pu- an vemaç fazlasıyla Uderliğini korurken Isveç 8 puanda kalarak Ingiltere yolun- daki son umutlannı da kaybetti. Hakan'ın attığı iki güzel golün pasını veren Hami, sahanın yıldızlarındandı. (Fotoğraf: LE\ ENT YIJCELMAN) İNÖNÜ STADrNDAN NOTLAR / ASENA özıe\N Göbek havalı kutlama"Bir futbol maçında böylesine izdihama ılk kez tanık o\- nımızca yanlıs olur; zıra. dün akşam Inönü Stadı'nda öylesine il- duk"dersek. abartıyı değil. objektif gözlemkrimizi aktarmış olu- ginç olaylar ve anlar yaşandı ki, hani neredeyse her biri sahadaki ruz. Dün aksam İnÖnü Stadı'ndaki şenliği. sadece Türkiye - Ma- 90 dakıkayı gölgede bıraktı. Ve milli takım için büyük önem taşı- caristan karş\laşması olarak deaerkndirmek ya da irdekmek ka- yan maç. Avrupai bir atmosferde başlaytp göbek havasıyla sona erdi'... Gündüzun bunaltıcı sıcağmda dolan Inönü Stadı'na akşam girmek olanaksızın da ötesin- deydi. Yakapıdakı görevliler önkrine gelene '"Buyrun içeri" dediler ya da Futbol Fede- rasyonu, înönü Stadı'ndaki koltuk sayısını Sansiro'ylakanştırdı. EHerindeki astronomik rakamlı biktlerle kapıda kalanlar ise çareyi. ^Futbol Federasyonu istifa" diye bagırmak- ta buldu, ama nafile!.. Artık kapılardan gir- mek imkânsızdı. "Futbol simsan" tipli in- sanlarsa "Sizi içeri ahrım" sözü verdikleri dostlanna. bu kez kapı önkrinde "tsterseniz 10 kişi gelin,sizi içeri sokayım; ama en sev- diğim ölüsü üzerine yemin ederim ki içeri- de ayakta duracak yer yok" demek zorun- da kaldı. Hiç de haksız sayılmazlardı, çünkü bizdebu satırları Inönü Stadı'ndakibasm tri- bününde değil, stat dıs.ındaki merdivenlerde yazıvermek zorunda kaldık. Yazıyı yazarken de kapı önünde bekleyen istihbarat muhabin bir meslektaşımıza sor- duk. "Başbakan geleeek mi?" Meslektaşı- mızın yanıtı kısa ve net oldu:k> 2 gol atarsak 5 dakika sonra burada olur." Şimdi aldı bi- zi bir düşünce; yoksa soru sordugumuz kişi gazeteci değil de medyum muydu?.. Çünkü. aynen söykdiği gibı oldu. Milli takım 2-0 öne geçti ve Başbakan Tansu ÇıllerMe ekıbi, înö- nü Stadı'nda bitiverdi. Ama Tansu Çiller'in planı tutmadı. Ne onu alkışlayan ne de sevgi gösterisinde bulunan oldu. Ancak Tansu Çil- ler'in, 2 golün sahibi Hakan'ı eşiyle birlikte kabul etmesini ve hediye vermesini unutma- mak gerek. belki de Hakan gollerinı bu hedi- yenın manevi desteğiyle attı! Ve karştlaşma 2-0 milli takvmın üstünlü- ğüyle sona erdiğtnde Inönü Stadı, "Roman panayırına" döndü. Halbulki.elinemikrofon venlen ve canı ıstediği anda anons yapan şar- kıcı genç, ikaz etmişti herkesi "Girmeyin" diye. Bizlere de. hani "göbek atmak için ye- re çatalın düşmesi yeterli olan" bizlere de gün doğdu. Inönü Stadı'nın çimlennde doya- sıya eöbek atanlar, birbirine sanhp ağlayan- lar...- Uche ve Atkinson da Taksim^dey di Spor Servisi - Fenerbahçe'nin iki yaban- cı futbokusu Nijeryalı Uche ile lngiliz At- kinson da milli maçı Inönü Stadı'nda izk- dikten sonra sevinç seli içerisinde Taksim Meydam'na çıktılar. Bu arada coşkulu futbolseverkrin arasına katılan ikiyabancıfutbokukendikrine ve- riknTürkbayraklanna sannarak, 'En büyük Türkiye' diye bağırdılar. Daha sonra bu iki- liye Fenerbahçeli Erol da katildı ve bu üçlü kafalanna geçirdıkleri ay-yıldizlı şapkalar ve ellerinde bayraklarla halkın se\ incine ortak oldu. Diğer sonuçlar Spor Servisi - Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Gruplan'nda mücadele devam ediyor. Takımlar. tngiltere v izesi alabilmek için birbır- lenyk kıyasıya mücadele ediyor. Eleme grup- lannda yapüan maçlarda dün akşam şu sonuç- lar alındr. 1. Grup: Fransa: 10 - Azerbeycan: 0, Polonya: 0 - Romanya: 0. Slovakya: 1 - lsraiV. 0; 2. Grup: Belçıka: 1 - Danımarka: 3, lspanya: 6 - Kıbns Rum Kesımi: 0, Makedonya: 1 - Er- menıstan: 2; 3. Grup: TÜRKİYE: 2 - Macaris- tan: 0, Isveç: 0 - îsvıçre: 0; 4. Grup: Litvanya: 1 - Ukrayna: 3, ttalya: 1 - Slovenya: 0; 5. Grup: Lüksemburg. 1 - Malta. 0, Hollanda: 1 - Beyaz Rusya: 0, Çek Cumhunyetı: 2 - Norveç. 0; 6. Grup: Litvanya: 1 - Lıechtensteın: 0. Avustur- ya: 3 - Serbest lrlanda: 1; 7. Grup: Arnavutluk: 1 - Bulgaristan: 1. Almanya: 4 - Gürcıstan: 1, Galkr. 1 - Moldova: 0: 8. Grup: Iskoçya: 1 - Finlandiya: 0, Faroe Adalan: 2 - Rusya: 5, San Marino: 0 - Yunanistan: 4. Eski günlerinden uzakolan Hakan, attığı ikinci gol sonrası sevinç gözyaşlannı tutamadı. (Fotograf. LEVENT YÜCELMAN) Terim'e ilkhediye eşinden Spor Servisi - Türk Milli Futbol Takımı. Maca- ristan galibiyetiyk Avrupa şampiyonası finalkrine katılma yolunda büyük avantaj yakalarken. teknik direktör Fatih Terim, "Aslanlar gibi savaştık ve kazandık" dedi. Futbolculanna her zaman güven- diğini ifade eden Terim, "Türk futbolcusuyla ne kadar övünsek azdır. Macaristan'a çok az gol pozisyonu verdik veçok profesyonel bir oyun or- taya İtoyduk" diye konuştu. Grupta ilk ikiye kal- mayı garantikdiklerini vurgulayan Terim. bundan sonraki hedeflerinin, îzlanda ve Isveç maçlannı ka- zanarak, grup Hderliğıni ele geçirmek olduğunu söykdi. Terim. Macaristan karşısında ilginç bir tak- t;k sergikdiklerini belirterek şunlan söykdi: "Ma- caristan bizim çift santrfor oynatacağımızı zan- netmişti. Ancak, biz Hakan, Hamı ve Sergeni 10 dakikada bir, oyun içinde değiştirerek onları şa- şırttık. Maçı erken kopardık \e onlara gol fırsa- tı tanımadık. İkinci yarı ise farkı daha da arttı- rabilirdik, ancak olmadı. Rakibimiz, maçın ba- şında tnönü Stadrndan çıkış olmadığını anladı ve yenilgiye razı oldu." Maçtan önce aleyhine çıkanhaberlerin, Hakan'ın moralini olumsuz etkile diğini anlatan Tenm. an- cak Hakan'ın attığı gollerle bunlara en güzel yanı- tı verdiğini ifade etti. Öte yandan. Fatih Terim'in eşi. başanlı teknik dırektöre maç öncesinde çok il- ginç bir doğum günü hediyesi verdi. Eşinin, kendi- sine ve milli takıma çok güvendiğini kaydeden Te- rim. "'Bana. maçtan önce İngiltere'ye dönüşü açık uçak bileti hediye etti. Ben de kendisine ga- libiyet sözü verdim" dedı ve uçak bıktini basın mensuplanna gösterdı. Terim ayrıca, uğur olsun di- ye üzerınde çocuklannın resmi bulunan tişörtk sa- haya çıktı. Macaristan karşılaşmasından sonra. se- yircılerin aşın sevgi ve ilgisi Fatih Tervm'i sıkmtı- ya soktu. Maç sonrası Fatih Terim'i, bir taraftann omuzuna vurarak kutlaması, ortalığı kanştırdı. Omuzunda büyük bir acı hisseden Terim, bir ara ye- re yığılırken, güvenlik görevlileri bu taraftan uzak- laştırdı. Ancak. Terim ile taraftar arasmda bir süre gerginlık yaşandı. Kazanmasmı biliyoruz ABDÜLKADtR YÜCELMAN Görünen köy kılavuz iste- mez, bu takım ingiltere'ye gide- cek. Çünkü koşuyor, hırsını ve arzusunu açtk açık ortaya ko- yuyor, btrliktelik içinde hedefe ulaşıyor; kazanmak için oynu- yor, gol için oynuyor, en önem- lisi artık kazanmasmı biliyor ve de kazanıyor. Bir maç eğer galibiyetle bit- mişse onun eleştirisi yapılmaz. Dün Macarları 2-0 gibi net bir skoria yenmişsek ve Manches- ter'agiden yolda çok önemli bir engeli daha aşmtşsak sadece skora bakmalı, diğer yanlışlan kafaya takmamalıyız. Ancak... Ancak milli takımımızm dün- kü yanlışlarını, hatalannı ve ek- siklerini geleeek maçlarda yi- nelememesı için bazı noktala- ra değinmekte yarar görüyo- ruz. Korkumuz Hakan'dı. Kork- tuğumuz başımıza gelmedi, çünkü Hakan mükemmel goller attı. Hami-Hakan ikılisi işi bitir- di, birisi ortaladı, diğeri kafayı yapıştırdı. Ama Hami'nm 60'm- cı dakikadan sonra yorgunluk- tan ayakta duracak hali kalma- dı, Hakan ise 3 pozisyondan ikisini gole çevirdi, diğer daki- kalarda gezindi. Hakan henüz eskı Hakan değil, bu bilıne. Futbolculanmıza verilen not- lar, yıldızlar kımseyi yanıltma- sın, o notlar 2-0'lık skora veril- miştir. Yoksa 90 dakikalık bir değerlendirme içinde futbolu- muzun vasatın üstüne çıkmadı- ğını söylersek kimse bize kız- masın. Maçın hemen hemen tama- mını Macar yan sahasında oy- nadık. Macarların pek ahım şa- hım bir takım olduğunu söyle- yemeyiz. Ama biz de maç bo- yunca öylesine saçmalıklar, öy- lesine pas hatalan yaptık ki bil- diğimiz, futbolunu yakından iz- lediğimiz kimi futbolcularımızın bu hatalan nasıl yaptıklarına inanamadık. Evet, maçın stresi fazlaydı. Ama çok basit hataları bundan sonraki izlanda ya da Isveç ma- çında yinelersek dünkü kadar rahat bir galibiyet alabıleceği- mızı söyleyemeyiz.Bence dün- kü yenğimizde en olumiu yan 90 dakika boyunca yaptığımız tam saha presti.Bu bunaltıcı presimiz çok Avrupa takımının ayağını yerden keser.Takımın büyük ismı Rüştü oldu. Hele köşeden çıkardığı bır topu var- dı kı, hangi kalecı olsa uzana- mazdı bile.inönü Stadı'nın o görkemli havası içinde kazanıl- mış bir maç sonrası, belki bu eleştirılerin zamanı değildtr. Fa- kat milli takım hepimızin. Eleş- tirilerimiz samimi, sevıncımiz sonsuzdur. Bu mu Macar takımı? HALİT DERJNGÖR Macarlar 20. asrın en büyük takımıydı. 1950-60 kuşağı bu- nu iyi anımsar. Ince. yerden, es- tetık bir futbol stilleri vardı. Bu stille Avrupayı, Britanya'yı silıp süpürüyorlardı. Bu takımm kor- kusundan, tüm Avrupa WM sis- temini bırakıp bu fırtınaya ön- lem almak için sistem değiştir- di. Ortaya bir takım savunma sistemleri çıktı. Ama o yıllardan 1995 yılına kadar koprülerın al- tından çok sular geçmiş, futbol- da ismi cismi olmayan ülkeler sahneye çıkmış, bunun sonu- cunda da Macar ekolü de sar- sıntı geçirmeye başlamış. Dün de izlediğimiz gibi Ma- carlar sıradan bir takım haline dönüşmüş. Içlerinde süper klas bir futbolcu yok. Oynadıkları fut- bolda ne estetik kalmış ne de göze hoş gelen bir başka yanı. Bunu söylerken milli takımımızm aldtğı yengiyi asla küçümsemı- yorum. Son yıllarda balıkçı takımlan- na bile yenilen milli takımımız, Fatih Terimyönetiminde net bir kişilik kazandı ve 8 ay yenilgi görmedi. Bu futbol adamının döneminde milli takımımız san- ki tek vücut olmuş, homojen bir hal almış. Her oyuncu kendi ta- kımında gösterdiğı gücun üs- tünde bir performans gösteri- yor. Aralannda koordinasyon ve arkadaşlık mükemmel. Sahaya da bu özellikleri yansıtmalan çok güzel. Ve artık Avrupa'da biz de vanz. Macar takımının morali, klasik Dolmabahçe Stadı'nda daha başlangıçta sıfırdı. lleride Kip- rich'ı bırakarak kontratak dene- diler. Orta alanda çok oyuncu bu- lundurdular. Ancak bu oyuncu- lar ayaklarına her top gelişinde milli takımımızm markajıyla kar- şılaştı. Gerçeğı söylemek gerekirse bizim futbolcularımız onlardan daha iyi. Orneğin Hami ve Ab- dullah gıbi bırbinni çok iyi anla- yan ve gol hazırlayan iki oyun- cuları yoktu. Ayrıca bu maçta Hakan'ın, alışık olduğumuz şe- kilde oynamamasına karşın iki gol atması son derece önemli bır olaydı. Bu gollerde belki ka- lecinini hatası vardı, ama önem- li olan Hakan'ın gol noktaların- da bulunmasıydı. Adım adım Manchester ERPOĞAN GÜRHAN Türkiye ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası fınallerine katıla- bilme şansını yakalamanın bi- lincinde. Bu yönden Macaris- tan maçı milli takımımız için bir dönüm noktası; futbolcularımız bu tarihi sınavı başarı ile geçe- bileceklerinin inancı içinde ol- duklarını açıkça gördük. Haftalardır stres yüklü futbol- cularımızın, bu baskı yüzünden oyunda telaşlanmalanndan korkuyorduk. 9. dakikada Ha- kan'ın attığı kafa golü, bu endi- şelerimizi de ortadan kaldırdı. 3-4-1 -2 düzeni ile oynayan ta- kımımız, hücum ve defansta bloklar birbirlerini çok olumiu desteklediler. Kalabalık Macar orta alanını kanatlara atılan uzun paslarta geçerek gol po- zisyonlarına girmeye çalıştık. Yıne böyle bir kombınezonda, Hami'nin ortası, Hakan'ın kafa goiüyle 2-0'ı yakaladık. Bu ara- da, kaleci Rüştü'nün Kiprich ve Kozma'nın iki tehlikeli atağı- nı başanyla önlemesi takımımı- zı daha da morallendirdi. İkinci yarıda Sergen'in yerine Tolunay oyuna girdi. Macaris- tan bu yarıda tek santrfor oyna- yan Kiprich'in yanına Klaus'u vererek daha atak oynamaya çalıştı. Ancak akıllı, basit oyun düzenini bozmadan, bıktıncı presinden vazgeçmeden oyna- yan takımımız, çok anlamlı bir galibiyet aldı. Takımımızm tüm futbolcuları görevlerini hakkıyla yaptılar. Başta Rüştü olmak üzere Tu- gay, Hakan, Oğuz ve Hamı da- ha da başanlıydılar. Macaris- tan'a gelince; Kozma'dan baş- ka ne yaptığını bilen yoktu. Ün- lü Kiprich sahada centilmenlik dışı hareketleriyle göze battı. Sonuç olarak, tebrikler ço- cuklar!... Tebrikler, Fatih Te- rim... Tebrikler, Rasim Kara... Manchester yolunuz açık olsun; tüm ülke bu başarınızla övünuyor. Bravo çocuklarL MAHMLT SERT Tribünterin coşkusu oyun ala- nınayansıyınca ulusal millitakı- mımızm futbolcuları da maça oldukça heyecanlı başladılar. Oyunun ilk dakikalarında ikili mücadelelerde kararlı, ancak dengesizdiler. Özellikle Sergen siniıierini kontrol edemediği için bir türlü normal oyununu orta- ya koyamadı. Ilkyan boyunca ulusal takımı- mız baskılı bir oyun kurmaya çalıştı. Savunmada Tugay ve Oğuz'un özverili yardımlarıyla fazla açık vermedik. Ancak bu kez de atak organizasyonların- da oldukça zayıf kaldık. Hami'nin iki güzel ortasını ay- nı güzellikte sonuçlandıran Ha- kan, Ingiltere yolunu açtı. Orta alanda Tugay tüm Macar akın- larını tek başına karşıladı. Macar takımı yeni bir oluşum içerisınde. Ancak ne kişisel ne de takım oyunu olarak etkili ol- dular. Ulusal takımımız çok iyi bir oyun ortaya koymamasına karşın heyecanlı ve deneyimli genç yetenekleriyle oyunu iste- dıği gıbi yönlendirdi. Oyunun ikinci yarısında Ma- carlar, her türlü riskı göze alıp daha çok adamla ataklara çık- maya başladılar. Kaleci Rüş- tü'nün iki gollük şutu üst üste kurtarması, ulusal takımımıza yeni bir moral kaynağı oldu. Sergen'in yerine oyuna giren Tolunay oyuna canlılık getirdi. Ulusal takımımız dün gece çok güzel oynamamasına kar- şın kulüp takımı havasını oyun alanında da estirdi ve maçı ka- zanmasmı bildi. Tüm takım ola- rak özverili bir mücadele verdi- ğimiz halde, kaleci Rüştü, Tu- gay ve Hami oyunun zor anları- nı kolaya çeviren ayaklardı. Ingiltere yolunda kolay görü- nen, ancaken zorvirajlardan bi- rinı kolaylıkla döndük. Bravo çocuklar!...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle