24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r EYLÜL 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN-t 1 ] TELEVÎZYON 17 ÎLMLERİ Gün Batarken 06.30 atv VVestem (The Sundowners)- Biri kanundan yana. diğen kanun tanımayan iki kardeşin öyküsü. Yönetmenliğini George Templeton'nun yap- tığı fılmde, Robert PTeston, Cathy Downs ve Jack Elam var. Seni Seviyorum 08.30 Kanal D Dram Şarkıcı bir gencin çılgmca sevdiği kızdan aldığı yanıt hep olumsuz- dur. Aralanndakorkunç biruçurum vardır. Yılmaz Atadeniz'in yö- nettığı filmde, Ümit Besen ve Nalan Türkoğlu var. KaraBela 10.30 atv Dram ®Köyde geçen fırtınah bir aşk öyküsü konu olarak ele ahnmış. Yö- netmenlığini Feridun Kete'nin yaptığı filmde başrolleri îrfan Ata- soy ile Safıye Yankı paylaşıyor. Küskünüm 10.30 Show TV Macera ®Hapise düşen iki kafadann macerah öyküsü anlatılıyor. Yönetmen- liğini Yılmaz Atadeniz'in yaptığı Fılmde başrolleri Müslüm Gürses ve Muhterem Nur paylaşıyor. Ayşegül 10.30 Interstar Dram /^N Filmde. küçükbirkızın öyküsü konu ediliyor. Yönetmenliğini Nev- v£/ zat Pesen'in yaptığı fılminbaşrollerini, Sedef Ecer. UğurGüçlü, Yıl- dınm Önal ve Zeynep Aksu paylaşıyor. 11.30 / Kanal D I Oğretmen Kemal Aynntı yanda En Sevgpli Karım 12.00 Show TV Güldürü ©(My Favorite VVife)- Shovv TV'nin son anda bir değişiklikle 'Sop- hia Loren'in Hikâyesi' fılminin yerine aldığı yapımda Cary Grant ve Irene Dunne başlıca rolleri paylaşıyor. Vahşi Sevgüi 12.10 TRT İNT Macera /£j\ Ayılann kaçınp büyüttüğübir genç kızla bir gazino patronunun öy - ^J kiisü. Yönetmenliğini Tolga ZiyaTın yaptığı Fılmde, başrolleri Müj- de Ar ile S. Özer paylaşıyor. Çöl Lejyonu 12.10 Interstar Macera p . (Desert Legion)- Cezayir çöllerinde hayatta kalmayı başaran tek v£/ FransıztaburununbaşındakiPaurünhayatmıMorjanakurtanr, Yn: Joseph Pevney. Oyn: Alan Ladd, Richard Conte, Arlene Dahl. SiyahhKadın 14.10 Kanal D Dram iJJ\ Kansının katilini arayan bir gençle, ona yardım edıp sonunda aşık { <Z/ olan bir kadının öyküsü. Yönetmenliğini Süreyya Duru'nun yaptı- ğı filmin başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Tugay Toksöz var. ~14.3Q I ShowTV[MASH" Ayn Dünyalar 15.10 atv Duygusal /Q\ Evli bir şarkıcınm yasak aşk öyküsü anlatıhyor. Gökhan Güneyın Yy hem yönetmenliğini yaptığı hem de oynadığı Fılmde. sanatçıya Çığ- dem tşbilir \e Selma Sonat eşlik ediyor. YaşamakNeGüzel Şey 16.50 Show TV Güldürü /J^\ Ününü yitirmiş eski bir artist. aynldtğı şarkıcı eşi ve oğlu ile Ana- \~s dolu tumesine çıkan bir kumpanyanın öyküsü. Yönetmenliğini Ha- lit Refiğ'in yaptığı Fılmde, Öztürk Serengil ve Selda Alkor var. SeyitÂli 17.20Kana!6? Geri Dön 17.50 Kanal D Duygusal o , Milyarderbir adamın şımank kızı ile birbalıkçının aşk öyküsü. Yö- \B' netmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı Fılmin başrollennı Hülya Av- şar, Reha Yeprem, Efgan Efekan ve Zeynep Erman paylaşıyor. SıcakYatak - 18.20 ShovvTV Duygusal ®Sonu evlilikle biten bir aşkin öyküsü konu edıliyor. Yönetmenliği- ni Ümit Efekan' ın yaptığı Fılmin başroHerini Harika Avcı, Tolga Sa- vacı ve Salih Kırmızı paylaşıyor. Öfke ve Gurur- 2 19.50 Kanal 6 Macera (Range and Honor II)- Kris Fairfıeld. ClA'de ajan olarak çalış- zJ maktadır. Bir bankada dönen dolaplann aydınlatılması için görev- lendirilir. Yn: G. Norris. Oyn: C. Bronson, E. Lauter. Son Robot 20.10 Kanal D Macera Ov (Evolver)- Kyle Baxter adındaki genç bir bılgısayar merakhsı, v£/ Evolver adındaki bilgisayar oyununda rakipsizdir. Yönetmenliğini Mark Rosman'ın yaptığı fılmde. Ethan Randall, Cindy Pickett var Salako 20.35 Shovv TV Güldürü Ağa kızını dahakaçıranbir eşkıyanın öyküsü anlaülıyor. Yönetmen- Ö* liğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmin başrollerini Kemal Sunal ile Me- ral Zeren paylaşıyor. Ölüm Arzusu- 3 21.40 Kanal 6 Macera (Death Wish III)- Cursy, arkadaşını ziyaret etmek için Nevv York' a •zJ doğru yola çıkar. Yönetmenliğini Micheal Winner'ın yaptıgı fılm- de, Charles Bronson ve Ed Lauter var. 21.501 Interstar I Sarstntı Aynntıyanda BehlüMDana Hz. 22.15 TGRT Dinsel Harun Reşıd'ın kardeşi olan Behlül-i Dana, hikmetli sözleri ve reh- ber davranışlanyla ün yapar. Yönetmenliğini Yücel Uçanoğlu'nun yaptığı fılmde, başrolde Murat Soydan var. Zengin, Genç ve Güzel 22.30 HBB Müzikal ©(Rich Young and Pretty)- Teksaslı bir çiftlik sahibi kızmt alıp Pa- ris'e gider. Genç kız orada gerçek annesiyle tanışır. Yn: Norman Taurog. Oyn: Jane Powell, Fernando Lamas. ÖlümRingi 23.40 atv Macera Ov (Death Ring)- Amerikan özel ordusunda yüzbası olarak görev yap- ^Ö* mış Matt Collins, insan avı yanşında bırinci olur. Yn: R. J. Kizer. Oyn: Mike Norris, Billy Drago, Chad McQueen. Karanhğm Ötesi 24.00 Show TV Gerilim (O\ (Beyond Bedlam)- Yıllar önce bir iş üzerindeyken kazayla masum v v bir İcadının ölümüne neden olanbirpolis. kendisini bir cinayetin or- tasında bulur. Yn: V. Jean. Oyn: A. Dobson, C. Kelly. ÇölFaresi 24.00 Kanal D Bilimkurgu ©(Dune Warrior)- 2040 yılında dünya açlık, susuzluk ve vahşet ıçinde bir çöle dönüşmüştür. Yönetmenliğini Cirio Santiago'nun yaptığı fılmde. David Carradine, Rick Hill ve Luke Askew var. Tutsak 01.10 Kanal 6 Macera p . (Turning to Stone)- Yanhşlıkla bir uyuşturucu olayına kanşarak ^3* haksız yere hapse gıren bir kadının öyküsü. Yönetmenliğini Eric Till'in yaptığı fılmde, N. Guadagni ve S. Douglas var. Uzaklarda 00.15 HBB? Takım Oyunu 01.30 atv Dram <Oı (Program)- Bir grup üntversite öğrencisinin yaşadığı baskıların, vf/ taparcasına sevdikleri futbolun ve duygusal yaşamlannın öyküsü. Yn: David Ward. Oyn: J. Caan, C. Sheffer. KurtKapanı 03.00 TRT 1 Polisiye Ç (Mr. İnside, Mr. Outside)- Lou ve Rick, New York sokaklannda £/ haydutlara göz açtırmayan iki polis memurudur. Yn: V/illiam Gra- ham. Oyn: Tony Lo Bianca. Hal Linden. Izleyin OYerli Orta Halli Yabancı i4.3o\ Robert Altman'ın admı duyurduğu ilk filmi, Kore'de savaşan bir doktorun kitabmdan uyarlandı KaragüldıirüSEVİN OKYAY Kore Savaşı sırasında bir sahra hastanesinin uçuk kaçıkelemanlan- nın maceralan. "MASH". aynı za- manda. daha önce birkaç bağımsız fılm ile bir büyük stüdyo yapımı (Countdown-1968) gerçekleştirmiş olan Robert Altman ın admı duyur- duğu ilk fılm. Altman böylelikle kendi gönlüne göre fılmler yapma imkânına sahip oldu. Vietnam Sa- vaşı'na karşı tepkilerin gittikçe yo- ğunlaştığı bir sırada çekilen. orduy- la ve savaşla çok zekice kafa bulan bu Fılm. hem eleştirmenlerden övgü aldı hem de çok iyi iş yaptı. Kitnile- rine göre hâlâ üsta- dın en iyi fılmi. Ama "MASH", bütün erdemlerine rağmen hayli aşi- kâr hiciv hedefle- nne sahıp (askeri kurallar, basmaka- lıp dini akideler ve cinsel riyakârlık); yönetmeninin far- farahktan uzak hü- manizmı de ancak alrtan alta hissedi- liyor. Kore'ye henüz gelen iki cerrah, Hawekeye Pierce (Sutherland) ve Duke Forrest (nihay et kendisine v a- kışır bir rolde izlediğimiz Tom Skerritt). çaldıklan jiple görev ya- pacakları SeyyarOrduCerrahi Has- tanesi (Mobile Artny Surgical Hos- pital, yani MASH) birimine gelir- îer. Birimin komutanı, iyi niyetli. ama her şeyi yüzüne gözüne bulaş- tıran Albay Henry Blake'tir (Roger Bovven). Becerikli yardımcısı da Radar O'Reilly (Gar> BurghofT) İki ah- bap çavuş, burada bir başka meslek- taşlan ile de karşılaşır \e ondan nef- ret ederler. Binbaşı Frank Burns (Robert Duvall). > obaz bir dınci ve kötü bir doktordur. Nefret ettikleri ikinci kişi de orduya bayılan, kural- lara sıkı sıkıyabağlı, insanlara aldır- mayan ve mizah duygusundan yok- sun hemşire binbaşı 'Hot Lips' Ho- ulihan'dır (Sally Kellerman). Gö- ğüs cerrahı Trapper John Mclntyre (Gouldl ıse onlann kafa dengidir. Kurallara aldırmaz, ordudan da hiç hazzetmez. Seyyar hastane birimi, cepheye çokyakındır. Cerrahlar gün boyu kol bacak keser, arter bağlarlar. Günbo- yu önlerınde nahak yere insanlar ölür. yaralanır. Ameliyatçadınndan çıkınca delirmemek için baskı ve monotonluğa karşı kendile- rince tedbirler alırlar. Hayli za- limce şakalan da içeren tedbir- lerdır bunlar. Ama hiçbiri sa- vaşın kendisi kadar zalim de- ğildir. Ayrıca hedefleri de olup bitenden zerrece etkilen- meyen, savaş- tan çok protoko- le önem veren insanlardır. Ömeğin. 'Hot Lip' Ho- ulihan ve Binbaşı Burns gibi. Altman'ın bu ilk büyük ticari ba- şarısı, çağdaş fılmciliğe yeni bir üs- lup getirdi. Daha doğrusu. onun üs- lubunun ilk habercısi oldu. Hızhhız- h konuşan bir sürü egzantrik karak- ter. belirli bir y apısı olan bir olay ör- güsü yerine bir dizı anlamlı ve açık- layıcı vinyet. gerçek hayat ilebunun medyatik versiyonunun karşılaştınl- ması ve yansı duvulan. birbin üstü- ne binmiş diyaloglar. "MASH". Altman'a özgü kamera yerleşimi \e zamanlamanın da örneklerini sunu- yor. Bakışların açılan ve duraklama- MASH- Yönetmen: Robert Altman Oyuncular: üonald Sutherland, Elliott Gould. Tora Skerritt, Sally Kellerman, Robert Duvall, Jo Ann Pflug, Rene Auberjonois, Roger Bovven, Gary BurghofT, Fred VViUiamson, John Schuck / 1970 ABD, 116 dakika. Eleştirmenlerce Robert Altman'ın en i>i fılmi gösterüen MASH, orduyla ve savaşla kafa buluyor lann zamanlanması, bu episodik ka- ra komediyi büsbütün etkin hale ge- tiriyor. "MASH"in. Kore'de savaş- mış doktor Richard Hooker'ın (bir takma ad) kitabmdan uyarlauan Os- carlı senaryösu. Ring Lardner Jr.'in imzasını taşıyor(Senaryo, da- ha önce birçok yönetmen tarafından reddedilmışti). En iyi fılm. yönet- men. yardımcı kadın oyuncu (K.el- lerman) ve kurgu (Danford Gre- ene) dallannda Oscar'a aday olan "MASH", 1973 yılında 112 dakika olarak ve Ahmad Jamal tarafından bestelenip eklenmış yeni müzikle gösterime çıktı. Daha sonra, başro- lünde Alan Arkin'in oynadığı hit bir TV dizisı oldu. Bu dizide. fılmin başarılı oyuncularından sadece Gary Burghoff rol aldı. Ayrıca ka- rakteri de havli farklılaşmıştı. EKRANSEPETÎ Dr. Stress% artık tnterslar'da konu§turacak ADNAN TONEL Öncekı gece bir program seyrettim Interstar kanalında. Dr. Stress (Nedim Saban). stüdyo- ya çağırdıgı konuklarla canlı yayında söyleşe- cek ve demokrası kavramı. 21. yüzyılda konuş- manın işlevi ve gece konuşan (?) ülkemızde medyanın görevı konulannı tartışacak sanıyor- dum. Saat 03.00'e kadar oturdum seyrettim. O programdan sonra bır yolculuğa çıkmayı hayal edıyordum. Yalnızlıklann hüküm sürdü- ğü dünyamızda dipdiri-capcanlı insan ilişkile- rinin konuşulduğu ve yukarıda sıralanan kav- ramlann (gazetelerde öyle yazıyordui sorgula- nacağı. Herhangı bir Amenkan kentinde değıl, yurdumda, köyümüzde, mahallemızde, dağ yol- İannda. uçsuzbucaksız düzlüklerde benımle bır- lıkte bu programı seyreden izleyıcılerle okyanu- sa varacağımı ve bu süreçte herkes gibi ben de bir iç yolculuk yaşayarak başka doruklarda da olsa, gecenin key fıni bir televizyon programın- da yakalayacağımı umuyordum. Çünkü Nedim Saban. daha önce programlannda bu doğruya çok yaklaşmış. bir isimdi. Kâbus gibi üzerime gelen bir dekorla. iletişim estetiğine darbe vuran bir ses kalitesizliği ile ilk daktkada şoke oldum. Türbe taşı gibi duran kol- tuklarda oturan konuklann rahatsızlıklannı ha- tırladmız mı? Elbet telefon bağlantılan da ola- cakve başka şeylerkonuşacağız sanıyordum: içi boş, yapay. akılcı olmayan konuşmalar çevre- mizde (ya da gündüz saatlerinde) zaten vardı. Bu doğruyu yakalamak için telefon eden bazı dm- leyicilerin nasıl terslendiğini görüp müdahale etmeyen Sn. Saban, çaresizdi. Sorumlusizsiniz, çünkü sizin yönetiminizdeki bir programda ko- nuklann din'leyicilere 'kopartan" cevaplar ver- mesı. rencide edici olabilir. Aman dikkat... Programın içensinde "Türkiye'nin konu- şup konuşmadığma" en sağlıklı ömeği. sokak röportajlannı gerçekleştıren *Stres haber mu- habiri" verdi. Yaratıcı ve yenilikçi bır buluşla vatandaşa "Bir konu hakkında soru sorsam cevap verir misiniz" diye soruluyor. Verilen cevaplar. kendimizi tanımlamada epeyce yol kat ettiriyordu. Tekrar stüdyoya döndüğümüzde birbinnı dın- lemeyen ya da dinlemek istemeyen konuklar. hâlâ demokrasi kavramı, "21. yy'de konuşma- nın işlevi'" ve "medyanın görevi" konulannı başlatamıyorlardı. Televizyon progTamı eleştir- menlerinin bu yönlü girişimlerini, yanı bu ko- nulan açabilecek sonılar sorması, konuklarda rahatsızlık yaratıyor ve kendilerini ifade edebıl- me noksanûğının en güzel örneklerini veriyor- lardı. Hayır hayır. biz seyîrciler sizlerden fazla bir şey istemıyoruz. Insanoğlununyazgısınıde- ğiştirmeye nıyetimiz yok. sadece insanın nasıl onanlacağından söz eden bir program yapsanız da yeterli. Önce kendi yûreğımiz. kafamız v e el- lerimizle onlardan çıkan işi görmelıyiz. Çünkü gerçek. kendimizdır. TRT2 22.50 'Carmina Burana'TV Servisi - "2. Aspendos Opera ve Bale Festivali" kapsamında seslendiri- len Carl Orffun "Carmina Burana" oratoryosu ekrana geliyor. Istanbul Dev let Opera ve Balesı Or- kestra ve Korosu tarafından şef Serdar Yalçın ve koro şefi Gökçen Koray yö- netiminde seslendınlen eserde, soprano, Gülgez Altındağ: banton. Mesut İktu; tenor ıse Timur Doğanay. Carmina Bu- rana. şu bölümlerden oluşuyor: "Fortu- na,dünyaimparatoriçesi"\"tlkyaz'", "Kırlarda", "•Tavernada", "Aşklar avlusu". '"Blanziflor ve Helena" ve "Fortuna dünya imparatoriçesi". Atikçifti Kanal DMe TV Servisi- Ayşegül ve Alî Atik. Kanal D için yapacakları programın çekimlerine başladılar. Gelecek yayın dönemınden itıbaren ekrana gelecek Atikler, pilot olarak çektikleri ilk skeçlerde gelin ve damat oldular. Toplumsal sorunlan ekrana yansıtacak 13 bölümlük komedi programının her bölümünde bırbirinden farklı skeçler yer alacak. Ünlü çift. yıllardır çizgisinden sapmadan sürdürdükleri bu tarzı daha özgür bir ortamda çalışma fırsatı bulacaklan Kanal D"de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklannı açıkladılar. Interstar 27.5OİGerilimv e güldürü bir arada Kasabanınyaratıkları TV Servisi - Mınicik çöl kasaba- sı Perfection"dakı sıkıcı hayatlann- dan kurtulmak isteyen Val (Vacon) ile Earl (Ward), çevrelerinde esra- rengiz bir şekılde birikmeye başla- yan cesetlerle gerçek bir heyecana kavuşurlar. Merhumlann ölüm ne- denleri de hayli farklı ve gariptir, hatta bazen meçhuldür. îkilı. bir yol ekibini öğle yemeği niyetine afı- yetle yedikleri anlaşılan bırtakım ürperticı yaratıklarla karşılaşınca. başlannın iyice belada olduğunu anlarlar. Kasabaya dönerek onlara karşı koymaya hazırlanırlar: Dev, leş gibi kokan, insan yiyen, soluca- nımsı mutan yaratıklar. Üstelik hiç aptal da sayılmazlar. "Sarsıntı" 1950'h yıllann ca- navar fılmlerine hasret ve muhab- betle bır selam y ollarken yer yer de onlann geleneğınden uzaklaşıyor. Tremors Yönetmen: Ron Under»ood Oyuncular: Kevin Bacon, Fred VVard, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Bobby Jacoby, Charlotte Stev»art, Tony Genaro 1986 ABD, 96 dakika. Canavarlar. fılmin sonunda değil başında. üstelik teamüle aykın ola- rak gün ışığında görünüyor. Ayn- ca, bir kadın bilim adamt da (Car- ter) aksıyonun göbeğine atılmış durumda. Ayrıca yönetmen Un- derwood hem gerilımli, hem kö- mik bir fılm yapmış. Sarsılarak (ge- ne) keyifli bir akşam geçirebilir- siniz. Kanal D ıı.30\ Atatürkçü öğretmenden Yobazlıkla mücadele TURHAN GURKAN Yanm yüzyıl önce atandığı köye okul yaptırmak isterken buna karşı çıkan yobazlarla giriştiği savaşım sonunda taşlı sopalı saldırıya uğra- yarak yaşamını yitıren Atatürkçü bir köy öğretmeninin öyküsü Remzi Jöntürkün 1981de Mehmet Ay- dın'ın senaryosundan çektiğı "Öğ- retmen Kemal", okuma yazma se- ferberliğinın başladığı günlerde, Atatürk"ün 100. doğum günü nede- nıyle hazırlanmış, ancak tecimsel kaygılarla melodrama dönüşmüş çağdaş bir Kubilay öyküsü. Erdem- li oğretmen, kimi sahnelerde Musta- fa Kemal'le özdeşleşmesıne karşın. yakın tarihimizdeki gerçekçi olayla- ra yeterince ulaşamıyor. Ünlü oyun- culann çoğu. canlandvrdıklan kişi- lıklere tam olarak oturtulamamışlar. Devrimci olmağaçahşan, zaman za- man güldürüye bile yönelen, hedefi- ne tam ulaşamamış ulusal sinema ör- neklerinden biri. Atatürk ilkelerine bağlı. devrimci bir oğretmen olan Kemal (Cüneyt Arkın), Karalar adlı bir dağ köyüne atanır. Köyde okul yoktur ve halkın çoğu çocuklann okumasına karşıdır. © Oğretmen Kemal Yönetmen: Remzi Jöntürk Oyuncular: Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, Meral Orhonsay, Eşref Kolçak. Funda Gürçen. Talat Gözbak. Selçuk IJIuergüven, Nejat Gürçen, İsmail Cavcı, Suat Özbek ' 1981. Murat Film vapımı. Çanakkale'de Atatürk'ün komuta- smda çarpışmış olan Gazi Dayı. oku- lun yapılmasında öğretmene yar- dımcı olur. Okuma-yazma seferber- liğı için gınştiği savaşımda oğret- men büyük bir engelle karşılaşır. Yobaz Serif Hoca (Selçuk Uluer- güven), köy ağası Dayı Bey (Eşref Kolçak), eşkıya Duran Ali (Fikret Hakan), öğretmeni engellemeye ça- lışırlarsa da onu yolundan döndür- meyi başaramazlar. Ahlaksız Dayı Bey, gâvur Leon'labirlikte Şerif Ho- ca'nın kızı Ayşe"yi iğfal edip, suçu da öğretmemn üzerine atarlar. Gözü dönmüş yobazların taşlı, sopalı sal- dınsına uğrayan öğrefmen Kemal kendini savunurkenyaşamını yitirir. Kanal D 1") '.45 'Dokunulmazlar' taşlanıyor TV Servisi- Güldürü ve hicvin iç içe olduğu kabare programı "Dokundur"un bu bölümünde yer alan skeçler kısaca şöyle: Milletvekillerinin dokunulmazlıklarmı istedikleri gibi kullanmalan "Dokunulmazlar", hayat pahahhğı ve zamlann cinselliği öldürmesiyle kadınlann ayaklanmasını işleyen "Kocamı istiyorum". emeklılik yaşı artınca erkeklenn ilginç çareler düşünmeye başlamalan "Erken emeklılik", yeni hizmet hattı dertlenne çare bulanlan çaresizliğe sürüklemeye başlayınca ışlenn kanşması "182 imdat". mezarhk verlerı azalmca veni iş alanlanmn açılması "Mezarhk mafyası", gözde meslekler "Vesikalı yarim". beledıyenin yeni hizmetlerini konu alan "Katalog", sürekli başı polisle derde giren yazar "Ne yazar", bir tecavüz olayını tatlıya bağlamaya çalışan Satı Bact "Söz Satı'da". yeni türden sapıklıklar doğuran zamlar "Sapık", hayat koşullan vüzünden takdik değiştirmeye çalışan dilenciler "Dilenci" ve oğullanna okul arayan bir aile "Salon salamanje Universite". Dokundur'da Mehmet Karagül, Kemal Kuruçay, Bülent Yıldıran. Şenav Gürler, Orhan Avdın rol alıvor. HBB 20.00 Cindoruk6 Sıradışı'nın konuğu TV Servisi- Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen ve DYP hderliği için mücadeleye başlayacağı^belirtılen TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Sıradışı"nda Rana Özergin'in konuğu olacak. Çekımleri sıradışı ortamlarda gerçekleştirilen sohbette Cindoruk, tartışmalar yaratan mektup olayı kapsamında ikinci bir mektuptan söz edecek. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan gelen bu mektup meclisin çalışmalarıyla ilgili olumlu mesajlan içeriyor. Program Cumhurbaşkanhğt Florya Atatürk Köşkündeki Atatürk'ün odasında ve köylenndeki çöp sahasına izın vermedikleri için büyük olaylar yaşanan Karakıraz köyünde çekimleri gerçekleştirildi. Cindoruk. ikinci bir mektuptan söz edecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle