24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EMLAK BANKASI Cumhuriyet7Î.YISAYI2S837/ R (KDViçinde) KURUCUSU: VUNUS HUOİ "924-7945) BAŞYAZARI: MDh MDİ ^MLAKTBANKASI 7E¥lflL19WP«fBII« PASİFİK'TE NÜKLEER DENEME Fransa meydan okuyor• Fransa, çevrecilerin aylardır süren yoğun protestolan ve tepkilerine karşın Güney Pasifik'teki Mururoa Mercan Adası'nda yapacağını açıkladığı bir dizi nükleer denemenin ilkini gerçekleştirdi. Pasifik Okyanusu'nun 1 kilometre kadar altmda meydana gelen patlamanın 20 kiloton şiddetinde olduğu bildirildi. • Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, nükleer denemeleri gerçekleştirme kararlanndan dönmelerinin kesinlikle söz konusu olmadığmı tekrarladı. Chirac, Paris'in "ekonomik ve diplomatik çıkarlannı" sonuna dek savunacağını kaydetti. • ıı. Sayfada Yeni yargı yılı laiklik çağrısıyla başladı Şeriat uyarısı• TBB Başkanı Önder Sav, siyasi parti liderlerini eleştirerek "Kimi siyaset adamlan; bir tiyatro oyuncusundan daha usta, istediği her an ağlayıp gülebilen bir tarikat şeyhi ıle görüşmek içın kuyruğa giriyorlar" dedi. Sav, şöyle İconuştu: "Üzenne yemın ettikleri, Atatûrk'ün 'Türkiye Cumhuriyeri şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, tankatlar ülkesı olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, uygarhk tankatıdır' sözlerini ne çabuk unuttular." • Yargıtay 1. Başkanı Müfit Utku da yaptığı konuşmada, "Laikliğin en büyük bekçisi; cumhuriyetin savcısı, hâkimi, tûm aydınlan ve onlan bağnndan çıkaran Türk halkıdır. Laik düzen düşmanlan, laikliğin topluma açtığı uygar, çağdaş, insana ve dine saygılı kapılannı kapatamayacaklardır. Türk ulusunu ortaçağ karanlığına çekmeye, çağdaşlıktan koparmaya, Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya güçleri yetmeyecektir" dedi. BOSNA-HERSEK NATO, Sırplan barışa zorluyor • NATO"nun Bosnalı Sırp askeri hedeflerine yönelik hava harekâtı dün sabah yeniden başladı. Öğleden sonra kötü hava koşullan nedeniyle ara venlen saldınlara dün akşam devam edildı. Geçen hafta gerçekleştirilen hava saldırılanna Türk F-16'larının da katıldığı belirtildı. • Bosnalı Sırplann lideri Radovan Karadziç, Saraybosna çevresınden yeteri kadar ağır silah çektiklerinı söyleyerek NATO'nun hava saldınlannın durdurulmasını istedi. Sırp lider, BBCye verdığı demeçte "Saldınlan lütfen durdurun" dedi. • 10. Sayfada Son günlerde birbirierini kıyasıya eleştiren Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çil- ler ve ANAP lideri Mesut Yılmaz, dün yeni adli yılın açılışında bir aradaydılar. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Türkiye Barolar Bır- lığı (TBB) Başkanı Önder Sav, TBMM çatısı altında, devletın dının emrinde olmasının savu- nulduğunu belırterek siyasi par- tı liderlennı eleştırdı. Sav. "Yüzlerce acı ve uyarıcı ola- ya karşın çağdaş, laik Türki- \ e'de hâlâ teokratik devlet öz- ienıine, şeriata prim veren. ta- rikatlardan \ardım uman. ta- rikat şevhlerinden icazet iste- \en tüm siyaset adamlarını kınıyorum, ayıplı\orum" de- di. Yargıtay 1 Başkanı Müfit Utku da cumhunyetın temel ni- telıklerinden olan laiklığe yö- nelik saldınlara dıkkat çekerek. Türk ulusunun, laikliğin en bü- yük bekçısı olduğunu söyledı. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, Türkı>e Cumhuriye- tı'nın laik, demokratik ve ınsan haklarına dayalı anayasal bir hukuk devleti olduğunu belir- terek "Hukuk sistemimizde birikme ve vığılmaya meydan verilmemelidir. Adalet çabuk Cümüşhane înfazcı, kiralık katil • Baro Başkanı Ali jündav'ın öldürülmesiyle ilgili ddianamede. tzzet İCıraç'ın "Bu işi 5-6 yüz milyon liraya yapanm" dediği ileri sürüldü. • 6. Sayfada tevzii edilmelidir. Bövlece de- mokratik hukuk düzenine beslenen güven korunmalı- dır" dedi 1995-1996 yargı yılı dün baş- ladı. Yılın başlaması nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, TBMM Başkanı Hiisa- mettin Cindoruk. Başbakan Tansu Çiller. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. devlet bakanlan Bekir Sami Daçe, E- sat Kıratlıoğlu, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Mıllı Eği- tım Bakanı Nevzat Ayaz, Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Göl- han ve çok sayıda konuk katıl- dı Törende konuşan Utku, ger- çek anlamda hukuk devletinın. hukukun üstünlüğü ilkesinin kabulü>le olanaklı olduğunu belırterek devletin, adalet hız- metlerını çağdaş, demokratik bir hukuk devletine yakışır dü- zeye getırmesı gerektığını bil- dırdı. Türk hâkim ve savcılan- nın tüm sorunlara karşın büyük bir özvenyle adaletın gerçek- leşmesi ıçin çaba harcadıklan- nı kaydeden Utku, "Yargı erki- nin, kendisinden beklenen gö- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de SAVUNMA İran'a fuar yasağı • Türkiye, ABD'nin, nükleer silah gelışrırdiği gerekçesiyle ambargo uyguladığı lran'a, 20-23 eylül günleri arasında Ankara'da yapılacak Savunma Sanayii ve Havacılık Fuan'na katılma izni vermedi. • Türkiye'nın, yoğun siyasi ve ticari ilişkiler içinde bulunmasına karşın savunma alanında lran'a yasak uygulanması eleştirilirken Israil'in bu yıl ilk kez fuara katılacağı bildirildi. 7. Sayfada SDP BAŞKANI Cenan Bıçakçı öldü • Türkiye sosyalist hareketinın önde gelen isimlerınden SDP Genel Başkanı Bıçakçı dün akşam saat 19.30"da Ankara'daki evmde geçırdıği kalp krizi sor.ucu öldü. Bıçakçı'nın cer.azesi vann Ankara'da toprağa verilecek. • 6. Sayfıda CHP'de kurultaya iki gün kala, sol kanadın adaylarından Mümtaz Soysal aday olmayacağını açıkladı Soysal yok, gözler Livaneli'de Macaristan galibiyeti Milli takım Türkiye'yi sevince boğdu Haber Merkezi - A Milli Futbol Takımımızın dun akşam Macanstan'ı 2-0 yenmesı tüm Türkıye'yi sevince boğdu. Kutlamalar bütün yurtta sabaha kadar surdü. tstanbul, Ankara ve Adana'dakı gösteriler sırasında 3 kişi yaralandı Taksım'deki kutlamalan siyasi göstenye dönüştüren ve MHP bayraklan taşıyan bir grup, "bozkurt" işaretı yaparak "Kahrolsun PKK" sloganlan attı. Valılığın öncekı günku uyansına rağmen Istanbul'un çeşitli semtlennde havaya ateş edildı. Bu arada Okmevdanf nda evının balkonunda gösterilen ızleyen 6 yaşındakı Elif Aydoğdu sırtından yaralandı Okmeydanı SSK. Hastanesfne kaldınlan Aydoğdu. ayakta tedavı edıldi Gostenler sırasında yakiaşık 20 kışının gözaltına alındığı öğrenıldı. Istanbul'un çeşıtlı yerlennden telefonla gazetemizı arayan çok sayıda okuvucumuz, ha\aya ateş edılmesı nedeniyle balkonlara çıkamadıklannı belırterek, evlerinde yerlere uzanarak kendilenni korumava çalıştıklarını söyledıler. • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da MAÇLA İLGİLİ HABER VE Vatandaşlar sevinç gösterisi yaparak galibiyeti kutladılar. (KUBtLAY TUNfTÜL) YORUMLAR • 18. Sayfada Soysal: İdeolojiden yoksun yarıs tutkusu sürüyor CHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, partisinin genel başkanlığına aday olmayacağını açıklarken, "Halkın ve seçmen tabamnın beklentilerine uymayan, ideolojik içerikten yoksun bir genel başkanlık yanşınm ve başansız koalisyon ortaklığına devam tutkusunun hâlâ sürdüğünü görüyorum" dedi. Soysal, sürdüreceğini vurguladığı mücadelenin tek yolunun genel başkanlık olmadığını vurguladı. Istanbul'da bulunan Zülfü Livaneli, Soysal'ın karannı açıklamasının hemen ardından Ankara'ya geldi. Livaneli'nin bugün adaylığını açıklaması bekleniyor. • 5. Sayfada Hikmet çetin, kararını yarın açıklayacak Yakın çevresinin, CHP lideri Hikmet Çetin'e, kurultayda SHP-CHP yanşması görüntüsü verilmemesi için aday olması yönünde baskı yaptığı bildirildi. Çetin'in, aday olmayıp Baykal'a destek verebileceği ya da tarafsız kalacağı da dile getirilen olasılıklar arasında. Kurultayı alacağma kesin gözüyle bakan Baykal ekibi, hükümet ortaklığını sürdürme, ancak bir an önce erken seçime gitme eğiliminde. Karayalçın ekibi, Soysal'ın aday olmamasının kendilerine yarayacağını öne sürdü. • 5. Sayfada CHP' CHP 4- CHP CHP OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yargı Yılına Girerken... "ürkiye Cumhuriyeti'nin y«netımirde üç temel güç 'asamE. yargı, yürütme. 'asarric görevini, Türkiye Mılet Meclisi (TBMM) yürütüyor. Halkın seçtiği mil- letvekilleri, yasaların olumlu olumsuz yönlerini kamuoyu- nun gözleri önünde Meclis'te tartışıyor. Iktidar ve muhalefet partileri, zaman zaman iste- mediğimiz davranışlar gös- terseler de yasa değişıklıkle- rı belli bir sağduyu ile Mec- lis'ten geçıyor. Yürütme görevi Bakanlar Kunılu'nun. Iktidar partisi ya da partilerinin benimsedıği üyelerden oluşan Bakanlar Kurulu, TBMM'den aldığı yet- kıyle işlevıni yerine getirıyor. Yargı ise bağımsız organ- lardan kurulu bir güç. Uygu- lamaları sık sık kamuoyunda tartışma konusu olsa da yar- gı organları, genel olarak "sık tepkı gösteren" bir yapı ser- gılemek istemiyorlar. Bu nedenle yargı yılının açı- lışı başka bir önem taşıyor. Yargı organlarının temsilcile- ri, eylül ayının ilk haftasında yapılan "Yargı V//;"töreninde, kamuoyuna vermek istedik- leri mesajların altını çizıyorlar. Kaygılarını, ıstemlerinı dile getiriyorlar. Dünkü törende, Yargıtay Başkanı Müfit Utku ve Türki- ye Barolar Bırliği Başkanı Ön- ••• • Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da B U G Ü N C u m h u n i y e t ' l e Mumcu cinayeti İçişleri Bakanbğı tazminatı çok buldu • Kusurlu bulunan Içışlen Bakanlığı. Mumcu'nun kardeşlerine ödenmesine karar verilen 5 milyon liralık manevi tazminatı çok bularak, karann temyizini istedi. • 7. Sayfada BORSA ODun 46.4S6.7S öncekı 46.960.30 DOLAR Dun 47.700 ÖnceKı 48.050 MARK Dün 32.400 Öncekı 32.800 ALTIN Dun 584.000 Öncekı 588.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Liderler Srvesi... Lıdeıierin kirvesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, liderlerle Köşk'te bir zirve daha yaptı. Bu arada GAP uça- ğıyla Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı AJiya Izzetbego- viç'i Ankara'ya getirerek gündemi Çiller'in elinden kap- tı. Yaz dönemi çalışmalarını bir süre Istanbul'da sürdüren Demirel, artık başkentte. Ama Ankara'da da kalıcı değil, hafta sonu Tacikistan ve Moğolistan'a gidecek. Demirel'in liderlerle yaptığı görüşme, gazetelerdevete- levizyonlarda yer aldı. Baş başa gerçekleşen bu görüş- melerın ardından yapılan açıklamalar tabii ki yetersizdi. • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle