12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26EYLÜL1995SALI CUMHURİYET SAYFA VJTÜNÜNTM TELEVIZYON 17 İLMLERİ Yan Köle Van Özgür 10.00 TRT 3 Macera /fN (Half Slave Half Free)- Köle tüccarlanna satılan Solomon azmı ve v v iradesı sayesinde hayattakalıp kurtulmayı başanr. Yönetmen: Gor- don Park. Oynayanlar: Ale\Ty Brooks. Mason Adamas. Kalbimin Efendisi 10.30 Show TV Melodram ©Iftiraya uğrayan bır kadınla gerçeğın ortaya çıkmasından sonra ye- niden bır araya gelen adamın öyküsü. Ertem Eğilmez'in filminde Hülya Koçyiğit. Ediz Hun başlıca rolleri paylaşan oyuncular (1970). Toprağın Kanı 10.30 interstar Dram Tarlasından geçen suyu kesen ağayla zor durumda kalan köylüle- nn dırenişinin konu edildiği filmin yönetmenlığıni Cevat Okçugil yapmış. Başrollerde ise Güngör Bayrak. Yılmaz Köksal var. Affet Sevgilim 10.30 atv Melodram ^\ Yakalandığı hastalık yüzünden bırkaç ay ömrü kalan kızın öyküsü *O' konu olarak ele alınıyor. Osman Nuri Ergun'un yönetmenliğini yap- tığı 1966 yapımı filmde Ediz Hun, Filiz Akın başrolde oynuyor. İlişkUer 12.10 İnterstar Dram ©(Big Cube)- Ünlü aktrist. zengın işadamı ile evlenip sahnelere ve- da etmeye karar verir, ama adamın kızı evde ikinci bir kadın iste- mez. Tito Davison'un yönetiminde Lana Turner. George Chakiris var. Kanh Deniz 13.00 Show TV Duygusal Geçımini kılıç balığı avı ile temin eden gençle aynı köyde yaşayan kızın öyküsünün konu olarak ele alındığı 1974 yapımı fılmın yönet- menliğini Orhan Elmas üstlenmiş.Tank Akan, Hale Soygazi var. 14.00 / Kanal D / Göl Aynntıyanda SonBeşDakika 15.00 TRT 3? Ydanı Oldürseler 15.30 atv Dram /J7\ atv 'nın dün v ayımlaması gereken film. son dakika değişikliğiy le bu- ^y güne alındı. Yönetmenliğini Türkân Şoray'ın yönetipoynadığı film- de köy yerinde güzel bir kadının başına gelenler konu ediliyor (1981). Tövbekâr Kadm 16.40 Show TV Dram /£> Fakirbirailenın kızı fotomodel olduktan sonra kötü yola düşer. Yö- ' O ' netmenliğini Yavuz Figenli'nin yaptığı filmde Bülent Ersoy, Yusuf Sezgın. Neriman Köksal başrolde oynuyor. tstanbul Kaldınmlan 17.20 Kanal 6 Duygusal /J"»\ Amcasından miras kalan genç bir sokak şarkıcısının öyküsünün ko- v!V nu edildiği filmin yönetmeni Metin Erksan. 1964 yapımında Zeki Müren ve Belgin Doruk başrolde oynuyor. Yaraü Penguenler 17.30 TRT 3 Dram /TT\ (Hurt Penguens)- Şarkı sözüyazan vesevgilisı. biralbüm yapmak v i ' isterler. Ancak plak şirketleri onları geri çevirir. Yönetmen: Robert Bergman. Myra Fried. Oynayanlar: M. Muzzi. D. Kash. Zifaf 17.50 Kanal D Dram /Çİ\ Manken bir kadınla evlendikleri gece kansını öldüren adamın dra- ' O ' mının konu edildiği filmin yönetmenliğini Orhan Aksoy üstlenmiş. Başlıca rollennde Ahu Tuğba, Salih Güney ve Faruk Peker var. 18.201 Show TV I Beyoğlu Güzeli Aynntı yanda KartaJın Pençesi 19.50 Kanal 6 Macera /TT\ (Talons of the Eagle)- Öldürülen üç ajanın katıllennın bulunnıası v ^ için Uzakdoğu döv üşlerinde usta iki polis görevlendirilir. Başrolle- rinde Billy Blanks, Jelal Merhı var. Dövüşçü 20.15 Kanal D Macera /77s (Kickboxer)- Kurt, beline yediği darbelerden felç olan Kıckboxıng vs/ şampıyonu ağabeyınin intikamını almak için mücadele eder. Mark DiSalle'nin yönetiminde Jean Claude VanDamme. Dennîs A1exiö" Var:* Mfijde Ar ve Hakan Balamir. Kanal D'de saat 14.00'teki Göl'de. Şabanoğlu Şaban 20.35 Show TV Güldürü Ç^\ Askerliklenni birlıkte yapan iki samimı arkadaş olan Şaban'la Ra- ^y mazan'ın öyküsü. Ertem Eğilmez'in filminde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit var. (1977) 20.501 İnterstar I Polizei Aynntı yanda 21.001 TRT 11 Kalplehn Düellosu Aynntı yanda Yükseklerde 22.20 TGRT Dram /TTN (L'pwards) - Rüzgâr kanatlanyla uçan bir makine mühendısi kaza v V geçirir. Rudolf Steiner'in yönetmenliğini yaptığı filmde IngolfGor- ges, Uschi Bour var. İş tlişkileri 22.40 Kanal 6 Güldürü /TTN (Corporate Affairs)- Patronlan öldüğü için kapanma tehlıkesı ge- V3/ çiren şirkette çalışan dört genç, patronu. yaşıyormuş gibi gösterir- ler. Yn: Terence H. Winkless. Oyn: Peter Scolari. Mary Crosby. 23.201 atv I Uyanışlar Aynntıyanda Kadın Savcı: Öldüren... 23.45 TRT 2 Gerilim /Os (CFI)- Bir iş kazası davasını üstlenen genç savcı. işyeri sahıbinin V3/ pisliklerini kanıtlamaya çalışır. Pascal Breugnot'nun yönetiminde Florance Fernel. Jan Pier Cassel var. Aşkın Kesişme Noktası 00.10 Kanal D Dram /î^\ Kentın gürültüsünden kaçıp doğaya sığınmak isteyen adamla köy- ^Zs lü kadının ilişkisini konu alan filmin yönetmeni Bilae Olsaç. Ser- pil Çakmaklı, Berhan Şimşek başrollerde. (1990) Gecenin Gelişiyle 00.15 HBB? Küba'dan Kaçış 00.40 Kanal 6 Macera (T7\ (Cuba Crossing)- Castro'ya düzenlenecek suikasta dahil olan Cl A v3/ ajanı operasyonu tamamlamak için yat sahibi gemiciyi de bu işe ka- nştınr. Chuck NV'orkman'ın filminde Caren Kaye. Stuart Vv'itman var. Belah Elmaslar 01.30 atv Macera /TT\ (ICE)- İşlen hırsızlık olan kan-koca_. teknolojinın nimetlerini kul- v3/ lanıp bir soygun gerçekleştirirler. Brook Yeaton'un yönetiminde Traci Lords. Philip Troy var. Issızüğuı Ortasında 03.10 TRT 1 ? A~~\(?)- TRT'nin değişikliği ile gönderdiğı film hakkında orijinal ismi v-^olmadığı için bilgi vermek mümkün değil. TRT'nin bültenıne göre yönetmen Michael Murppy. Oyn: James Raynar, Kate Stevvans. . izleyin o Yerli Orta Halli Yabancı ^ D e ğ m e z atv 23.20\ Nörolog doktor Oliver Sâcks'ın kitabından sinemaya uyarlandı Bedeninnı malıkfmılan Avvakenings' Yönetmen:Penny Marshall • Oyuncular: Robin \V illiams. Robert De Niro, Jule Kavner, Ruth Nelson, John Heard. Penelope Anne Miller, Alice Drummond; Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Anne Meara. Richard Libertini. Laure Esterman, Dexter Gordon 1990 ABD yapımı, 121 dakika. SEVİN OKYAY "Uyanışlar", zayıf birgünde (ki şu sı- ralarda genellikle öyle oluyor) kayda değer denebilecek bir film. Marshall. Nevv Yorklu nörolog doktor Oliver Sacks'ınki- tabını beyazperdeye uyarlamış. Sacks, a\ - nı zamanda tıp literatürünün klasiklenn- den sayılan "The Man Who Mistook his Wife for a Hat"'in de yazan. Senaryosu- nu Steve Zailian'ın yazdıgı film. doktorun 196O'lı yıllardaki çalışmalan ve yazılan üzerine kurulu. Yani hakiki birhayat hikâ- yesi ile karşı karşıyayız. Ancak Marshall, kötümser bir hikâyeden iyimser bir mesaj çıkarmaya çalışmış. Dr. Malcolm Sayer (Williams), son de- rece utangaç, içe dönük biridir. Daha önce araştırmacı olarak (solucanlar üzerine )ça- lışmıştır. Bronx'taki bir psikiyatri hasta- nesi, onun ilk insan hastalarla muhatapol- masınayol açar. Hastanede, l920"li yıllar- daki bir ansefalitik salgının ("uyku has- talığı" salgını) kurbanı hastalarla dolu bır koğuş vardır. Beyinleri bedenlerıne komut veremez. Hastane personelı, sadece besle- nıp sulanan bu ınsan-bitkilerin koğuşuna. "bahçe" der. Dr. Sayer, bu hastalann be- yın fonksiyonlannı yitırmediklerinden şüphelenir. Birkaç deneyin (gözlük, top) ardından. onlann aslında ileri derecede Par- kinson hastalığından mustarip olduklannı düşünür. Hayli tartışmadan sonra. yeni çık- mış L-dopa adlı bir Parkinson hastalıgı ila- cını bu hastalardan biri üzerinde deneme iz- ni kopanr: 1930'lu yıllardan beri kendi be- denınin mahpusu olarak yaşayan Leonard Lovve (De Niro). Annesınin (Ruth Nel- son) her gün ziyaret ettiği Leonard, önce ilacacevap vermez.. "Uyanışlar" bırdizi cafcaflı ve içı boş andan oluşan bir film. Bır tür su katılmış "Guguk Kuşu". Peny Marshall, gerçek- çi bir dram rru, yoksa bir komedi ve aşk fan- Robin \Y illiams (solda) 'Uyanışlar'da, Parkinson hastalıgı ilacını, Robert De Ni- ro'nun canlandırdığı bir hasta üzerinde denemeye çalışan doktor rolünde. tezısi mi yönettiğine bir türlü karar v ereme- miş. Haddınden fazla da duygusal, hatta bu konuda Rhonda Haines'e taş çıkarttığı bıle söylenebılır. Oyuncularına gelince. hemşirede Julie Kavner. başhekimde ise yeteneği orantısında rollere pek kav uşama- yan (şu sıralarda Fıtzgerald uyarlaması BBC dizisı "Tender Is the Night"ta oy- nuvor) John Heard, her zamankı gibi va- satın haylı üstünde oyunlar veriyorlar. Dr. Malcolm Sayer, Robin \Villiams için ılginç birrol. En iyi yaptığı şeyi yapamadığı, ya- ni farfaralıİc edemediği halde, ölçülü bir oyunla cana yakın bir karakter çizmeyi ba- şarmış. Williams, tek bir karakterle sınır- lanacakbıroyuncudeğılçünkü. Robert De Niro ise Leonard'ın paranoya ve şiddet krizlerinde kükrese de genel olarak ınsanı şaşırtacak kadar yumuşak, abartısız. patla- masız bir oyun tuttuımuş. Bence bu film. De Niro'nun oyunculuğunda bir değışim noktası oluşturdu. Ondan ;>onra, Frankens- tein dahil, çok daha ölçülü, taşkınlıktan uzak performanslar sunmaya başladı. Se- naryo ile görüntülerin kayda değer bır ya- nı yok. Randy Newman"ın müzıği ise onun 1981 yapımı "Ragtime" için bes- telediği müziği biraz fazla hatırlatıyor. TRT ı 21.00 Barbara Cartland romanından Aşk ve fedakârlık. .TALServisi-1820'li yıllar Lond- rası. Yüksek tabakadan. savaşkan ruhlu bır genç kız, bir cınayet suç- lamasıyla karşı karşıya kalan sevgi- lisinı temize çıkarmaya çalışır. Genç adam, kötü kalpli kuzeninin kurbanı olmuştur. TRT1 de "Haftanın Filmi" ku- şağında ekrana gelecek olan yönet- men John Hough'un filmi "Duel of Hearts - Kalplerin Düellosu" bir Barbara Cartland uyarlaması. Kablolu televizyon için yapılan filmde Laurence Olivier'nin kızı Julie Kate. sevgilinin çılgın kızkar- deşini oynuyor. Lady Caroline Faye, Lord Vane Brecon"un cinayetle suçlanması için bir entrika düzenlendiğini öğ- renince bu genç ve yakışıklı adama âşık olur. Lady Caroline, bu entri- kanın arkasında Brecon'un gözünü para bürümüş kuzeni Garvase War- , ., Kalplerin Düellosu Duel of Hearts / Yönetmen: John Hough / Oyuncular: Michael York, Geraldine Chaplin, Benedict Tavlor, Bille Whitelaw. Virginia McKenna, Richard Johnson, Jeremy Kemp, Beryl Reid, Suzanna Hamilton. Jolyon Baker / 1992 İngiltere. 100 dakika. lingham olduğunu keşfeder. Gerva- se, mirastan mahrum kalmasına Brecon'un neden olduğuna inan- maktadır. Gervase"ın yardımcısı ise Brecon malikanesinin kahya kadı- nı Bayan Miller'dır. Caroline Lord Brecon'u uyarmasma rağmen o dü- zenlenen entrikayı umursamaz. Aralanndaki aşk giderek büyür. atv 21.10 'Azmi'de ikinci bölümTV Servisi - Fiziksel engellile- nn sorunlannı dolaylı yoldan an- latan "Azmi" dizisinin ikinci bö- lümü ekrana geliyor. Yönetmenli- ğini Tunç Başaran'ın yaptığı di- zide Müjdat Gezen, Savaş Din- çel, Ruhsar Öcal, İsmet Aj, Fü- sun Demirel. Elif Gezen, Rauf Altıntak, Mustafa Alabora baş- rollen paylaşıyorlar. Bu bölümde "Mahallenin Muhtarlarfnın Fadimesi Aydan Burhan konuk oyuncu olarak katılıyor. Dızinin bu bölümünün konusu kısaca şöyle: Azmi'nin yakın ar- kadaşı Kemal'ın akıl hastanesin- den gelen, daha sonra da kaybolan bunak babası Cemal bulunur. Ke- mal, Azmi'ye yürüme engelliler ile ilgili bir reklam filminde oyna- mavı teklif eder. TRT 2 22.45, 'Ondan Sonra' TV Servisi - Müveddet An- ter'in sunduğu "Ondan Sonra". bu hafta Bogaziçi Ünıversitesi'nin bahçesinden yayın yapacak. Bo- ğaziji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ustiin Ergiider"in de katılaca- ğı programın ilk stüdyo konuğu si- nema sanatçısı ve çevreci olan Ediz Hun olacak. Halen çekimle- ri yapılmakta olan bir televizyon dizisınde rol alan sanatçı, aynı za- manda Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisı. Programın "Bir tanışma" bölümünde deniz tut- kunu, yatçı Nazlı İmre konuk ola- cak. Show TV 18.20 4 Love Story' uyarlaması Beyoğlu Güzeli Yönetmen: Ertem Eğilmez ' Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Tarık Akan, Münir Ozkul, Mürüvvet Sim, Suphi Tekniker, Müfıt Kiper, Deniz Erkanat 1971. Arzu Film yapımı. TV Servisi- Şarkı- cı kıza âşık olan zen- gin doktorun öyküsü. Ertem Eğilmez'ın 1971'de Sadık Şen- dil'in senaryosundan çektiği "Beyoğlu Güzeli". ayn toplum kesimlerinden iki in- sanm hüzünlü biten duygulu aşk ilişkisini anİatıyor. Yapı ola- rak Erich Segal'in romanından Arthur Hiller"in uyarladığı Ali McGrav* ile Rvan O'Neal'in ünlü "Aşk Hikayesi-Love Stor>"yi andıran duygusal, eğ- lenceli romatik bir melodram. Zegin oyuncu toplulu- ğuyla ilginçleşen, bırçok benzerine rastladığımız şar- kılı, danslı, yoksu! kız-zengin deükanlı aşkını duygu sömürüsü ve gözy aşıy la süsleyerek sunan yarı komik, yan müzikal Yeşilçam usulü bir Love Story. Çadır tiyatrosunda şarkı söyleyip dans ederek yaşa- mını kazanan Beyoğlu güzeli Alev, rastlantı sonucu zengin aile çocuğu yakışıklı dokor Ferit'le tanışır. MERCEKLE BAKINCA IVL\HMUT T. ÖNGÖREN Ya Tüketicinin Hakkı? Sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle interstar'ın yayınlannın kablodan çıkarılması birta- kım tartışmalara yol açtı. 3984 sayılı Özel Radyo ve TV Yasası. yayınları durdurma yetkisini Radyo TV Üst Kurulu'na veriyordu. Oysa interstar'ı kab- lodan çıkaran Üst Kurul değil, kablolu televizyon işlerini yürüten Türk Telecom AŞ'den başkası de- ğildı. Demek ki ortada bıryetki karışıklığı vardı. Bi- rinci tartışma konusu buydu. Ikincisi ise İnterstar'ın kablodan çıkarılmasının "gizlı" olduğu ileri sürülen nedeniydi. interstar, Başbakan Çiller'in hoşuna gıtmeyen, hatta onu zor durumda bırakan haberler vermişti ve bu ne- denle de kablodan çıkarılmıştı. Sizin anlayacağı- nız, Başbakan'ın hışmına uğramıştı. Uçüncü noktayı da arkadaşımız Hülya Kara- bağlı 15 Eylül 1995 günlü haberınde belirtti. Sa- nayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabe- tin Korunması Genel Müdürü Salih Zeki Bengü, bir yayının durdurulmasındaki en önemli noktayı, kuruluşla tüketici arasındaki "taahhüt" olarak ni- telerken, kuruluşun taahhüdüne karşın yayın dur- durma yoluna gitmesinin "ayıplı hizmetler" kap- samında değerlendirileceğini söylemişti. Başkalarına göre de İnterstar, şimdilik TV kur!u- luşlannı kabloya alıp almama yetkisini elinde tu- tan Türk Telecom AŞ'ye olan yükümlülüklerini ye- rine getirmediği için kablodan çıkarılmıştı. İnters- tar, bu yazıyı okuduğunuzda çoktan kabloya dön- müştü. Demek ki yükümlülüklerini yerine getirmiş ve kablodan yararlanma yetkisini de kazanmış. Çözüm nedir? Kabloya hangi yerli TV kuruluşu- nun alınacağına Radyo TV Üst Kurulu'nun karar vermesi? Eyet, çünkü Türkıye'nin tüm radyo veTV işlerine bu Üst Kurul baktığına göre kablolu TV'nin işlerini de bu kurulun yürütmesi gerekir. Herhalde Ust Kurul, kablolu yayınları düzenleyen yeni bir yönetmelik hazırlayarak bu görevi de yakında üşt- lenecektir. Bu yönetmelığe uygun olarak hangi yabancı TV kanallarının da kablolu yayına alınacağı belirlön- melidır. Günümüzde kablolu TV yayınlarıyla ilgili başka karışıklıklar da var. Örneğin bir bakıyorşu- nuz, kablodan bir yabancı TV kanalı çıkarılmışve yerine bir başkası girmış. Ya da yabancı TV kanal- larının yeri ortada bir neden olmadan değiştiriliybr. Bu gibi değişikliklerde ölçü nedir, belli değil. Söy- lentilere göre de ya Başbakan ya da bir iki bakan bu konuda buyruk vermiş ve özellıkle de yerli ka- nallardan kimileri kablodan atılmış. Oysa yerli ve yabancı TV kanallarını kablolu ya- yına alma ve çıkarma yetkisı Üst Kurul'da olmalı ve her iki işlemde de Üst Kurul, önceden saptan- mış belli demokratik ilkelere göre davranmalıdır. Keyfi davranış tümden ortadan kaldırılmalı. Aynı demokratik ilkeler, kanalların kablodaki yerlerinin değiştirilmesınde de uygulanmalı. ; interstar'ın ya da herhangi bir kanalın kablolu TV yayınından çıkarılması ise salt kablodan çıkanfan TV kanalı ile onu yayından çıkaran kuruluşu (bu is- ter PTT'nin bir şirketi olsun. ister Üst Kurul) ilgi- lendirmiyor. Ortada bir de ücretini ödeyerek kab- lolu televizyona abone olan tüketici var. Onun hak- lannı da herkesın düşünmesi gerekiyor. Bir yayını durdurmak ya da kablodan çıkarmak hoş bir uy- gulama değildir. Eğer kablodan yararlanan TV ka- natı yükümlülüklerini yenne getirmiyor olsa bile... Örneğin böyle bir şirket kablolu TV için ödemesı gereken kira ücretini yatırmıyor olsa da... Bu gibi durumlarda hemen yayını kesme yerine, mahke- me yolunu kullanmak gibi yollara da başvuruiabi- lir. : Tüketici haklarını korumak artık son derece Ko- laylaştı. Eğer bu konuda demokratik yaptınmlara sahipseniz, demokratik yasalar ve düzenlemeler hazırlamışsanız, neleryapılabileceğıni de bılirsiniz. Radyo-TV yayıncılığı ve özellikle de kablolu TV için de tüketici haklarını gözetmeniz ve uygulamanız gerekir. Yok eğer hükümetler, başbakanlar ve ba- kanlar hâlâ keyfi davranışlaria ve sansür anlayışıy- la radyo-TV yayınlarını kesiyorlarsa, ne yapsanız bir işe yaramaz. Bunu da bilelim. Sinema dünyası Hollyvvood'u anlattığını sandı- ğınız. ama gerçekte çirkinliği, ikiyüzlülüğü ve al- çaklığı anlatan bir kitap: Charles Bukovvski, "Hollyvvood" (Çeviren: Avi Pardo), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 1995. interstar 2Q.5o\ Kemal Sunal'ın kendini yenilediği başanlı toplumsal güldürülerden biri Esld çevreye yeni ldnıülde isyan Kemal Sunal, 'Polizei'de Almanva'da polis giysisi ile çevresinde kendini küçük görenlerden öç almaya çalışan çöpçü rolünde. TURHAN GÜRKAN Almanya"da polis giysisi içinde ken- disini horlayan çevresınden öç almaya kalkan bırçöpçünün öyküsü. Şerif Gö- ren"ın 1988"de Hüseyin Kuzu'nun se- naryosundan çektiği "Polizei". yıllar- dır yaşam kavgası verdiği kültürlü, uy- gar Avrupa kentine uyum sağlayama- yan, iki toplum arasında sıkışıp kalmış saf. ama aptal görünümü altında zekâ pınltılan yanan çöpçü Ali Ekber'in gü- lünçlü. buruk serüveniyle birlikte, ya- bancı toplumda yerini bulamamış Türk işçilennin sorunlannı ve uyumsuzlukla- nnı gündeme getiriyor. Akıcı anlatımı, özgün konusu, abartısız kişilen. ınce- likli gözlemleriyle öne çıkan, Sunal'ın da kendini yenilediği başanlı toplumsal güldürü örneklerinden biri. Doğu Ber- lin'de Brecht Tiyatrosu'nda sahnelenen "Köpenickli Yözbaşı" oyunundan da esıntiler taşıyor. Batı Berlin'in Türklerin yoğun oldu- ğu Kreuberg bölgesınde çöpçülük yap- makta olan Ali Ekber (Kemal Sunal), saflığı. ezikliğı yüzünden çevresı tara- fından itilip kakıîırken genç kuşağa öze- nip. sanşın bir Alman kızına (Babett Yönetmen- Şerif Gören / Senaryo: Hüseyin Kuzu ' Görüntü: Erdal Kahraman Müzık: Timur Selçuk ; Oyuncular- Kemal Sunal, Babett Jutte, Yalçın Güzelce, Kaya Gürel. Atilla Cansever, Nilüfer Usku, ıNuri Sezer ' 1988 Penta Film yapımı. Jutte) âşık olur. Temizlık işlermebak- tığı Türk Tiyatrosu"nda yedek fıgüran olarak da sahneye çıkan çöpçü, bir gün oyunda giydiği polis giysısıyle Alman yönetmene süt almaya gittığınde. ken- dısıne herkesin büy ük saygı gösterdıği- ni görünce bu işı benımser. Bıyıklannı da kesip, üniformayla bildık yerleri de- netlerken sev diği kıza da hav a atar. Ye- ni kimlığıyle kendisini horlayan, aşağı- layan eskı çevresinden öç almaya çalı- şırken hem Türk. hem Alman toplumu içinde gördüğü aksaklıklan düzeltip, rüşvet alanları yakalar. Sevdiği kızın gönlünü çalan çöpçünün bu serüveni çok acı bıçimde bıtecektir. Kanal D 14.00 Çılgınlığa varaıı bir yanılsama T\' Servisi- Göl kıyısındaki bir kasabada yaşa- nan çarpık boyutlu üçlü bır aşk ıjişkisınin trajik öyküsü. Ömer Kavur'un Selim İlerinın senar- yosundan çektiği "GöT'ün öyküsü. yörenin var- lıklı. güçlü kışisi Murat Ağanın karmaşık ruhsal yapısı üzerine oturtulmuş Ağadaki çılgınlığa ulaşan tutku, egemen çev- reden gelen baskı ve şiddet, geniş boyutlanvla yansıtılmış. Kahramanlann inandıncılıktan uzak konuşmalarına karşılık. güıılük yaşam içindeki kasaba insanları. daha doğal, daha gerçekçi dü- zeyde. Şarkıcı kadınla balıkçının konuşnıalarında ay- nı sadeliği bulmakolanaksız. Fantastiköğeleriçe- ren "Göl", farklı yapısı. değışık biçim deneme- Yönetmen: Ömer Kavur ' Senaryo: Selim İleri Görüntü:Salih Dikişçi Müzik: Atilla Özdemiroğlu ' Oyuncular:Müjde Ar, Hakan Balamir, Talat Bulut, Orhan Çağman, Mehmet Esen, Ferda Ferdağ, Reha Kıral, HikmetGül 1982. Alfa Film yapımı. leriyle izleyiciyı zorlayan. hatta şaşırtan, anlatı- mı. görüntüsü. kişilen, gerilimiyle öne çıkan öz- gün bir çalışma. Eğndirkasabasında sahneye çıkan şarkıcı Na- lan Şeyda (Müjde Ar), kendisini dınleyen varlık- lı çiftlik sahibi Murat Bey"de (Hakan Balamir) birtakım anılar çağnştınr Nalan'a ilgi duyan bir başka erkek de yoksul balıkçı Hasan'dır (Talat Bulut). Nalan, Murat Bey'in bir süre önce gölde canına kıyan kansı Sabiha'ya son derece benze- mektedir. Karısının ölümüne bir türlü inanama- yan Murat Bey. onun gen geldiğini sanıp, Na- lan"ı zorla evine götürür. Şaşkına dönen Nalan. kendisine çok sert dav- ranan Murat'ınevınden kaçıp. balıkçı Hasan'ası- ğınır. Nesrın (Burhan Aydan) adlı bir kızın sev- diği Hasan'la şarkıcı arasında ortak bir yaşam başlar. Hasan'ın balıkçı arkadaşı Yaşar'ın (Meh- raet Esen) düğününe giden iki âşığın karşısına, çılgına dönen Murat dolu bir av tüfeğiyle dikilir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle