20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 PROGRAMLARI İw Q: N . 1 '.Hz 1Ç 07.00 GünMEB A ,k~ , gm ş Çılgın ( Açılış 07.00Beverly Hills 07.00 Haberler Aerobik 07.00 Sağlıklı Yaşam 06.15 Huzura Doğru 1 08.30 Ekonomik 05 Başlıyor 0513 07.30 Bugun 08.00 Çizgi Film: 07.05 . . .20 ç oğ et Ÿ06 iatv l 13 ıına . ı 1 OOIOOO i 08.45 Gün zlem 9 . . . 06.20 Geçmişe Başlıyor Ö 012§ Çiz 5 Film; ı Durumu 09.00 Taş Devri 08.50 Dizi: Antonella 10.30 Konuşa Konuşa l «, 12.10 Gündüz Neşesi 10.00 Sabah Şekerleri Türkiyem , 09.20 Muzik Saati 11ny Toons . 5 Gundem . Lisesi Programları Yanşçılar . 10.00 Haberler ve Hava 08.30 Scooby Doo 08.00 Belgesel 10.10 Evdeki Mimar 1 Gezjmiıef 0745 Çizgi Fnm; 12.00 Gunun Klipleri Kutu Kutu Pense 10.10 Günaydın ' 1 10.00 Haberler oaiso Akdenizde ( Smkefs Ç 10.15 işte Hayat Ç İ 09.30 Sabah Yarışması: 10.00 Haberler 12.00 Haberler Oıur ki 2šeıeceğe ' Durumu ] 12.10 Dizi: Tutkular 12.20 Vitrin ( 12.10 Dizi: Kumsaldaki 1Q05 GAp T\/'ye Geçiş Dönüş l Kadınlar . . 08.30 Dizi: Amcamız (JAE o9.o5 Yurdu ü Kızlar Dizi: 11.05 M G .. críî İ 10i2gdIğıört Mevsim . Hendersonlar 1205 Fuîğğşen Dızı?hıı .ízmı . ım' ile satır 21. İÜ 'da ikinci böIüıııııı'le ekrana gelecek. 10£?dî';1per Şans 14 oãnã bãçe" er 09.00 Sabah Çızgileri Melodiler ı 09.05 Müzik 103° yeni Fiım; 14 an °' ve " 01.00 aıvcıe kaıvaııı 09.30 Dizi: Moru ve . Top,ağ,,, Kan, “fî” Cğ"g““">{°*° oa.1o Günaydın Türkiye oe.ao Sevilen o1.oo eu saban 14 Kalbimin Efendisi ==fiı~='ı=10.30 Haydi ü ümse ' 1§“Şazl¦š'\¶““ wen 10.00 Yerli Fıımz ı 09.00 arvde saban Mıııdy G I 153a?ğğlg:°“ Ç I çın 15 ğ Affet Sevgılırn?t 12:g%k.s;a[àığıãıgı 121o Y ana Film: 1o.3İı Yerli Fıımz 12.00 Dizi: '2'°° Sw' “ab” 1 nşdomdan 12.ggkKkîıdınız ¬ i 13.00 Yerli Fılrn: 13.20 Dizi: Manuela l Amcam Başında Görünüm V ' ¬ 1 14.00 Dizi: 16(ärä?àİglside 1215 Klip Shgw 121O Müzik 12,50 Müzik Kutusu Ç I" Kiler Sharon Stone 'un başrolde Qvnadığı g'Sı'i eç Ş Ka?ll Ûe?ll 14.20 Ayşe Özgün Talk ¦ 14.45 Müzik Saati 14.20 Müzik... Müzik... 14.00 2'den 4'e 1400 Yl?fll Filmi . Precıosa 17Câ'Ÿ,İRT ?ye V e 13.15 Gün ortası . 14.1o oızız Köpek 13.50 Charles iş 13.15 Ekonomide 13.10 Dizi: veıonııza 1 ,; 1 14 30 G K ak 1 Show i 16.00 Tatil '~ '~<"'“""= 16.45 Dizi: 14.45 izi: lemi ¬ ' “ eHayvanlar GO' Haberler ?fl UŞ Penceresi Müzšk 16200 1 .1 umurcak 3 . , U'ıJ ilim ( kill. Hi. 1705 Dızlı V 7 7 4 . 1 16% DIZI: BIZ"n EV , , ' G, 1 İ , ı, ,) mr 17'°2 HŸ*Ÿ°"°' 1500 Dlllfçllk ^$l< Fısso Yefıı Film: 3 Aşağı Muhteşem lıİııı 16.25 Çizgi Fıımz 1530 $¢ 1dt, ` 13 ıı'(W, ¬ 1317.20 Yerli Film: Televizyonu Alvin.veArkadaşları °1 ' O Kada' 1655 ÇİZ9' F""“ l Fîãnaîivâunief "'°° D . Girdapı . ıs A y ,MLil, Sev iaağıan . i Yılanı Oldurseler 5 Yukarı 15.15 Olacak Genç Yarışçılar ( T Ha°e"e' 1 ?V V 1 17.00 Dizi: 1 00 Şans """"""""""”""" ı 17.15 Hayırlı Akşamlar all H 1 ' . ti 18.00 D'z': Yalan "*rf*'¬'““'*="'*'~“`** efası Klipleri ' ' 19. Haberler = ? ef G' l 190O t Ana Haba 1 ğ"*“""" '° i 16.35 Akşam ülteni 1 1 . izin ( , l 1 ğfwbğlve TRT ? 'gggğğam §f° 1 Fııızgš?ı ı9.qo ıgzpeııeı 16.05 A La Luna ısgo Ana Haber ; ZM . günün ` Kaflîllef J l Marimar . 6 13â0 Dizi: Cennet wğãsâãştakal t Melrgge ğşlstanbul Kaldınmlan 16g0 Akşam 17.25 Akşam (devami i 20:30 Gündemde , Ç i 20% gizi; Mahaıienın W Haba 19,45 âãnün Ygrunfu 3 19.50f ;ıg15Yabanc, Film: ÇSefasıHuzura Dogru l 15.10 sıuzıyo TRT 13Q Ç mm show 5 Kartalın Pençesi 17.00 Star Haber 20.45 Sevdiğiniz Ç Yabancı Fıımz ( 21.00 20.00 Magazin 19 P ' B “ i ı16.15 Dizi: Yanan 2140 Ü°'""aV 1~'.F'~Ç. 1750 Dizi; Yerli ğilmz Q Muhtarlan t 17g0fAkşam Sizlerle Dövüşçü , 1 22.00 Haberler ¦ . 16ggrl;lğberler ve 1 Sanat var 2?35 1 Şabanoğlu aban ) 21.10 Dizi: Azmi OP Cfe G HS) i ı 1Habeflef TRİ Staf Haba( Ser`.isi Perihan ' “'>°'“"=*>ı”?“"< ıİİığ»şu= ` uze ` Ç Ç 17.05 Yarışan Şahinler . . . . 1820 Dizi; Kadlnİ3f iı,19.30 Çılgın Olmalılar TRT . .,[)|z, , , ,K?üllllll' . (ıiäzîäãizımwa. ıäzs;<.:ı±.'"....... sunduğu daha once 20,10 Sunduğu ı " ( Hava Qu,umu . progrzıını “Dolunay” artık Hammıar ilk 140011 bliällğl?l “bil” , ' ' 2 Programın konuk 2059 ye,(İ Film: l ağ! SON" 0l'~l$llll'U)i0f. İ 21.00 Yabancı Film: saııııtçılıırı ise şöyle: Kenan polizei l Şedcn cezuex ını: 1.13 . l 2090 Haberler Ve l de ekrana gelen muzik Ferhunde lwğusu UU" bu h?flğlkl ¬ . 1 2045 Spor TRT ?de yayımlanacak. ı ?l?lil? llffd?l Oldllğll I ,ı ~'İ>Kalplenn Düellosu İdt 1HH . K = ±= ~ ' 1 Bora Ayanoğlu. skender ???f?l? İn Doğulu. Coşkunlßemir. tšlfdlšllll bä?lã?ll blf ( W.. . Doğan. Esmeray. Beyza Ç program ekibi. aylardır I 1 24 oo Haber 24 1 aııııı nııışzrrzf kım Skefde anne? kızıvlß Öfellm l Grup Merdiven. Pınar . 21 amannn ma 'um ir ı 22ğ'° Gezehm Başar. Sevin Gül Bahadır. zzğğblä?lf ) lîll?d?? hilblîıfk b yı.. A Ç ı 00.45 Studyo g . (TRT2. 21.10). bulusrunışor (x?flllı cı D. ' 1 03.00 H ii af? T 1,Mao ywoo 22.00 Gece Bülteni ve 1 22.35 Kulvar 22.20 Adliye Korıdorlan l W 01'ğ?'Åsraklmı W A ff 1 0310 Yabaflc' F"'“ 1 22.45 Ondan Karşılaşması (2. Yarı) Uyanışlar 11 'e2~ f * Yapsm z ^ 24.00 Haber Saati Yükseklerde 1 İsslîllšll? 00351003 . Sonra 00.15 Show TV Haber ıİ= İıııİ==İ=ı~5; 00.30 Haberler 03 10 Sah 00.15 Yabancı Film: ' ¬ ~ * *^¬ «~ ' i f 1 . . 1ı~'~ı*fı~'ı ( 00.20 Dizi: 01 .10 Gece Haberleri ı * ?azan Gecenin Gelişiyle 00.10 Yerli Film: 24.00 Haberler íä? ' ` 1 ' ` , Haberler Fenerbahçe 23.20 Yabancı Film: tl E iş ilişkileri Bırak Béavef 24.00 Haberler 23.00 Kadınlar Koğuşu 22.20 Yabancı Film: 1 Ş; Û ` ww ( ingilizceAlmanca 23.15 Real Betis =ı~*fe ~ııH='4 i Q 22.40 Yabancı Film: 02:40 Dizi. 22.15 Günün Getirdiği 22.00 Canlı ve Özel z " 1 '^ “ ' :T l 04.40 Spor ı 23.45 Yabancı Film: Tutti Fruttı FH=f'¬~¬=*~<=Hß*,Q 1 â 00.40 Yabancı Film: 04 00 Zir .ı Arasında I Belalı Elmaslar65511Ğ2;Ã?? P0004(ß°(0 212) 28600 60 Ç02.4069849 01 8(0212)2814800 Ç $(O212)2155111 gg ß*(0 212) 652 25 60 gir K Q 11 '&(0 212) 655 00 35 Mızrap ß'(0212) Sevdiğiniz 01.50 Dizi: Kaçak Kadin gg (gü 1 Ç 01.10 Kapanış 02.00 Kapanış ...¬ı.ı¬.=z¬= 0 atil enceresi Sizlerle (2. bölüm) abe er Ÿ?'(0312) 428 22 30 w8(0 212) 259 72 75 ß'(0212) Çs 1 Kadın Savcı... Ç 01.10 Dizi: Parmaklıklar 01.30 Yabancı Film: ğ ¦ 2 Küba'dan Kaçış be?eri 02.00 Megazin z Otesınde A gg , 08.00 Artık 14.15 Klasik Müzik 08.30 MEB Programı 14.30 Belgesel 08.00 2. Lig Dosyası Günahkãrlar Şç Ne Yok 15.30 Dördüncü Boyut gif. Ağlama Leydim 15.00 Yabancı Film: Açıköğretim 20.40 Bir Solist 15.10 Merhaba Avrupa 04.00 Ateşten Günler 16.25 Yabancı Film: 09.00 Sabah 16.00 Colorbar l fi 1 08.30 Birlikte Son Beş Dakika Lisesi Ders Programları 21.05 25. Saat 16.00 Haberler 05.30 Konser Sliver Keyfi 17.00 Haberler 1 ¬ 09.00 Çocuk Haber 17.30 Yabancı ilm: 1 1.00 Bir Solist Açıköğretim Lisesi 17.15 ocuk 07.30 18.30 Ayri Dünyalar 10.30 Tele Karakter Dünyası efîfı Disaster Family 19.00 Genç Boyut 12.15 THM Radyo 18.00 Merh. ba Bülteni 19.55 Sinema Günlüğü 1 1.45 Günün Sofrası 19.00 Haber Bülteni ` *1 ' 07.30 Telegün Okulu 08.28 Açılış 20.00 Açıköğretim 13.30 Ne Var Ne Yok 00.45 Stüdyo TRT FM 14.40 Yabancı Film: 08.30 Ne Var 15.00 Haberler ağ . i Söyleyelim 16.30 Yıldız Yağmuru 10.30 Yurttan Sesler 22.30 MEB 16.45 ilk insan Giatrus 18.10 ClNE Magazin 10.00 Şeker Cadı 17. z¬ 09.15 Çizgi Film: Yaralı Penguenler 11.30 Konser i Ders Programları 17.50 ocuk Haber Eleman 19.00 Dizi: İki Arkadaş 11.30 Yaz Pınan 18.00 Colorbar 09.30 Çizgi Film: Sihirli 19.30 Ses mi Yankı mı Sanatçıları Konseri 07.00 Güne 19.00 Aksan Bülteni 07.35 Süper Arkadaşlar 20.10 Ne Var, Ne Yok 12.00 Çaçaron 19.45 Cümbüş 3 ` f ( Kurdele Yoksa Şarkı mı? 13,30 Bir Solist Başlarken 19.10 Merhaba 06.00 Belgesel 21 .00 Film: Eyvah 12.15 Puf Noktası 20.30 Bolge Haberleri ı F Yarı Köle Yarı Özgür 21.00 Genç Haber 14.40 Dagarcık 10.00 Haberler 19.40 CNN Rapom Küçük Afacanlar 22.30 Real Betis Köşesi 21.30 Başkent Ÿfğ* Q 10.00 Yabancı Film: 20.15 Belgesel 13.50 Haftanın Yıldızı 08.35 Günaydın 19.30 Genç Haber 08.25 Yabancı Film: Çocuk Büyüdü 12.30 Mansur'un 21.00 Nargile Kahvesi ( '*'=' Gezintiler Spor Yorumu 16.30 MEB Kadın 20.10 Akşama Doğru Bumerang Karşılaşması 13.00 Haberler 23.00 Gece Bülteni iş 12.20 Komik Video 21.30 Pota Açıköğretim Lisesi 11.10 Dizi: Kumsaldaki 21 .00 Haberler 11.30 Eleman Bülteni 00.20 Playboy 13.30 Yaz Pınarı 23.30 Yabancı Film: :~ .Å;i 11.50 Sessiz Dünyada 21.15 Orhan Ayhan'la 15.40 Müzikhol 10.10 Dört Mevsim 20.00 Spot 09.35 Yabancı Film: Fenerbahçe Futbol 12.45 Günün Konuğu Tartışıyor rrıtgı;;;± 1 Çekimleri 22.30 2. l.ig Dosyası Ders Programları Kadınlar 21.30 Erol Evgin Show 11.35 Dizi: Aşk Fırtınası 00.50 Ziyaret 13.45 Sağlık Köşesi Ölüm Makinesi * ±;= 12.45 Belgesel 24.00 Almanya Lig 18.30 Konser 12.10 Perihan Abla 22.30 2. Lig Dosyası 12.30 Yabancı Film: 02.35 Ölüm Sessizliği 14.00 Arkası Yarın 01.00 Ne Var Ne Yok };g . 13.45 Dizi: Uygunsuzlar Özetleri 19.15 Dolunay 13.00 Haber 13 24.00 Haber 24 Balıkçı Kral E (0 212) 225 55 55 14.30 Türkülerimiz 8 (0 212) 256 82 82 . . =. vz ' ÷»fg;vı:;. 5. . . f ~ İ 5 :¬; ~ z . A ~ . , Hits 14.00 Music Non Stop 15.00 CoCo On Air (Cenk Güven) 12.30 Spring?eld Hikäyesi 15.00 3 Form 1 15.15 Music Keyfi 20.00 Yedi Günlü%ğ19.45 Spor 20.00 YabanTepeden sı (stanbul) (Ankara) 18.00 Akşam Sefa18.00 Özgür Show (Ozgür Ince CNŸITII. FM RW 95. 9 13.50 California Clan, 14.05 Non Stop 16.00 Cınematic (istanbul) 22.00 Sizin Için Seçtiknerbahçe Karşılaşması 24.00 Son oğulları) 20.00 Rejoıce Yıka ve Çık ~ ~ Ç 24 Saat. 16.15 lenmız (Ankara) 01 .00 Müzikli Ge20.40 Eıeeırıp (Berke Baş) 24.00 ägg Cin;ıvetD0SyaSı.15OßllpnaHanging Out 17.00 Out Haberier: 08.00 İ 09.00 I 10.00/ Haberler 17.15 Hanging celer (Istanbul) 03.00 Müzikli Gecı Dil rsi 22.30 Real BetisFe ?ß?? MW 1017 Bir Konu 17.50 Bilim ve Teknoloji Radyo Keyfi (Izmir) 15.30 Radyo (Ayça Şeşen)14.45 Bazaarmıks 01 .00 M. Emin 04.00 Semih |?'| Soul Of MTV 13.00 Greatest 07.40 Günle Gelen 09.40 Arkası Yarın (iki Aşk Arasında) 10.05 Onuncu Saat 11.30 Cemile Un cu'dan Şarkılar 11.45 Bircan Pullukçuoğlu'dan Türküler 12.10 Şeker Mikrofon 13.15 Bölgesel Yayın ve Reklamlar 16.05 Öğleden Süheyla Bilkı'den Şarkılar 17.45 11.00/ 12.00 l 13.00/14.00/ 15.00 / 16.00 I 17.00 / 18.00/ Son 19.00 I 21 .00 l 22.00/ 23.00 celer (Ankara) 05.00 Sabah ve Müzlk Caspef gmw (DJ Caspef) 12 00 C f â .İ I 15 00 C Chnsten. 16.00 Hans Meıser 18.00 Most 17.30 Dial MTV ¬. lâ el ~ 1fà'f)0ag' ° B ?' 17.00 .ıeopaıay 17.30 AltıHits 21.00 Guide To Dance Music ra 17.05 iş ve işçi Dünyası 17.25 Çocuk Bahçesi (Kaybolan Günlük) 18.05 Hayatın İçinden 18.25 Fasıl (Yegãh) 19.30 Hafif Müzik 19.45 Sevil Korueıfden Türküler 20.00 ıuııvııiıl , 1 RM 83,2 08.00 Bu Sabah Sizlerle 09.15 Sa sıılwllılıyo S Ç FMs9.9 07.00 Sabah Rüyası (Esen Gencer) 08.00 Babı Ali Yokuşu (Fatih Altaylı) 09.30 Günün Şarkısı 10.30 Elif'in Çalar Saati 12.00 Tatlı Hayat (Serap Babür) 13.00 Popüler (Pınar Altuğ) 15.00 Müzikopter (Benian Karateke) 18.00 Hayal Pazarı 20.35 Çınaraltı (Hüseyin Fahri) 21.30 Orient Express (Belgin Sunal) 22.30 Real BetisFenerbahçe Karşılaşması Haberler: 10.00 / 12.00/ 13.00 / 15.00 / 18.00 l 20.00 Wanted 18.30 Hanging Out IIIIFM Ç F]'l'İ 92.5 %%8*ğ"İŞıY I (s.hgŞ`%êrra*'fı9“'f mızdakiler 18.00 Cesur ve 19.30 Spor 20.00 Greatest bah Konseri (Coperin, Leclair, osoo Huflkay '" lk B ızı ııı)'2ııa “ka zhoocemsessión oo Romgg ' Güle' '8'3° Sw' Maga o* a os oo 09 30ağ'Pg oonso ıgğıkıkä 22 19.40 iyi Zamanlar Kötü ZaB . ceJgaı;l1a:mğ1?n0(Ÿ:JşTiı2kPopu 1580 ' z z ` l mama' 2°'15 Zwei pame' Nöbetçi Büfe 20.00 Mecaz Q8QQKutusu İİ53 W . FMGece ShowU ' 14.00 Müzik Yüksek V(mai 10Q0 Beye 93 7 1 ğ*gnîğf§ğe']ãH,?nIŞkğ 17.00 Levent Unsal 2100 Allllêfda YOICUIUK 2209 Şİ' fendiler Toplantıdalar 12.00 Mü l íiií1 4.30 Geveze 15.00 Sokağa Davet Rad oviyon 17.00 Ti Men 19.00 Offenbach,1Holst, lreIan%10.00 Müzikli Dakikalar 1 .00 gleye Doğru (Mozart, Çaykovskı] 12.1 5 Fransa'dan Müzik 13.00 Ezgilerin Flüzgãn 14.15 Perde Açılıyor 15.00 Eskiden Yeniye 16.00 Müzik Tüneli 17.15 Uzayan Gölgeler 18.00 Mercek 19.15 20. Yüzyılda Oda Necla Soner Kılıçkıran'dan Şarkılar 21.05 Neşeli Dakikalar 22.00 Dünden Bugüne Ses ve Saz Dünyamız 22.30 Real BetisFenerbahHaberler: 07.30 / 09.00 l 10.00/ lf 2300 Mllebbeî Mühabel 01Û0 ge'nin Oltası 14.00 Alo Türkiye ¦ SÄİİ Sinekli Market (Can Dogan) 23.00 Gece Tavuğu 01 .O0 Acil istek Hattı. 08.30 Eurogolf Magazin Stutgart'tan Açılış 09.30 Dans 10.30 Yüzme 12.00 İl;e Karşılaşması 23.15 Gecenin çinden. 11.00/12.00/13.00 l15.00/ 16.00 / 17.00 I 18.00 I 19.00/ 21 .00 l 23.00 İ 00.55 Haberler: 24 saat boyunca her saat başı yayımlanıyor. HIWBI FM FM 100 07.00 Günaydın Türkiye 10.00 Coffee Time 12.00 Power Magazin 14.00 Power Mix 16.00 Power 1 1 .00 Für alle Faelle Stefanie Bir šski Şarkı 20.00 Şebo Show Cagney 8. Lacy Tepesi 14.00 Güvenlik 17.00 Fliziko 17.30 l 12.00 Dr. Kulani 13.00 Şahin Futbol 13.00 Speedworld 15.00 Eurofun 15.30 Kano 16.30 Kürek 17.30 Dart 15.00 Uzay Yolu 16.00 Sahil Uluslararası Röportajlar 18.00 Sınıra Koş 19.00 Haberler 19.30 Çarkıfelek 20.15 Schwarz Grei? Eın 21.15 Av 18.30 Futbol 19.30 Euros Müzigi 20.00 Bir Konser 21 .30 Caz Dünyası 22.15 Film Dünyasından 23.00 Radyoda Opera 01 .00 Yeni Güne Merhaba 02.00 Yeni Günün 1 íFMl06.8 07.00 Seher Vakti 08.30 Basında FETHİ gg gFM98.4 08.05 Kadir Çelik 09.05 Kel Kada Hits 16.55 Coca Cola Beşte Beş 17.00 Akşam Kuşağı 18.45 Pepsi Max On The Road 19.00 Show Ti .ııhıııiıi 0 fi 0 S .ııiıf 702Getirdikleri 04.00 Sabaha Doğru. Habe?er: 07.00 l 09.00/ 12.00 I ` 07.05 Son 24 Saat 08.30 Gazetelerden 09.50 Sanat Rehberi 10.45 14.00 İ 17.00 / 19.00 I 22.00 Haber 1 1.00 Balins Magazin 13.00 Alışveriş Sepeti 15.00 Faksname port Haberler 1 20.00 Motor Magazin 22.00 Boks 23.0C Bilardo 01 .00 Eurosport Haberler 2 01.30 Kapanış yıf (Levent Erim) 12.10 Arzu'nun (Ekonomi Dünyasından 11.45 Dünya'dan Ekonomi Haberleri 14.35 TİİİFM t . gt ..FM.9!.±4. 07.00 Radyo Key? (istanbul) 13.00 =' İ ş ı te ' N " I Yaşam Radyo 92 I3 ıı " ' yayımlanan Gundemın lçınden de Turk Koro lu ve Milli etten Atilla Özsever katili or Curie ..ğ My, "y...yt İş ın grevlen tartışılacak Programa Evrensel den Nedim me 20.00 Emre'nin Akşam Partisi nleyen Nagmeleri (Arzu Çağlayan) 23.00 Sevgi Dolu Saatler 01.00 Powerjoy 03.00 Juke Box 15.05 Lolipop (Vildan lşılar) 18.30 Kahkaha Haber 19.00 FladyometIWIYIIIÆBA EM 1016 re (Güçlü Mete) 21 .05 Maskeli Ba07.00 Müzik 10.00 Gün 13.00 Belo (Dilara Egeli Şeşen) 23.05 Güterce Dakikalar 15.00 Egoist Dakinaydın Biten Gün 01 .00 Şebkalar 17.00 Emre ile Fifti Fifti 19.00 nem'le Mecburi lstıkamet (Şebnem Öz) 05.00 Nihat'ın Gece Var Nostaljik Esintiler 21 .00 Topluiğne 23.00 Güneş Tutulması. diyası( Nihat Sırdar) Haberler: 08.00 / 09.00 I 12.00 / 18.00 işimi Seviyorum 20.00 Gün Batımı 22.00 Sevgi Çaglayanı cı 23.00 Spiegel TV 23.35 Film 24.55 Uzay Yolu W5 IWIYIIFIIBS Ç Ç Rl«{95.3 07.00 BBC Haber 08.20 Dünya Piyasaları (09.15 12.45 16.15 17.45) 08.22 Dünya Basınında Bugün (09.05) 08.25 Tra?k 08.35 Tür 06.30 NBC News 07.00 lTl World News 07.15 US Mai 16.00 Görüşmeler 17.00 Haberler 17.10 Yemek Tarifleri kiye Basın Özeti 09.40 Günebakan 09.45 Finans Raporu (1O.15 11.15 11.45 12.15 14.15 17.30 Bibi ve Arkadaşları 18.00 Şarkılara Şans 18.45 Şampiyona Sorular 19.15 Amerika Vizyonu 20.00 Paris mel 23.00 Hava Durumu ket Wrap 07.30 Businnes lnsiders 08.00 Today 10.C Süper Shop 11.0 0 Europı an Money Wheel 15.00 L Money Wheel 18.30 FT B siness Tonight 19.00 l'l World News 19.30 Ushuz 20.30 THe Selina Sci programının başlama saati 15 30 İ 96 5 ten yayın yapan Yon FM de mıkrofona gelen 'Yon Meclisi" programında “Cezaevlerı" konusu tartışılıyor 15 00'te yayına giren ve Yüksel M. Kılınç'ın hazırlayıp sundugu Uzunoğullan'nın hazırlayıp sunduğu “Gıundemın Içınden" I 18.00 l 21.00 l 23.0006.00 Müge 08.00 Aktüalite (NaI (Seher) 14.00 Yasemin'in Pence ISTAIIIIHJO 1 TFMİÖĞ zım Oktar) 09.30 Sabah Kuşağı (Ayşegül) 12.00 Faks ı Muhabbet resinden (Yasemin Bozkurt) 16.00 Uğurlu Misafir (Uğur) 19.00 Gönül 15.15 15. 45 16.15 17.45) ãıkları 20.30 Haberler21.30 Fiissia Ni 21 .00 zel Muhabir 22.30 MükemShow 23.05 Haberler 23.40 Kültür 10.45 Piyasalarda Son Dakika (13.1s 13.45 16.45 17.15) 12.00 BBC Haber 15.20 Güneba 22.00 Europe 2000 22. lTN World News 23.00 `I ı=ııı 1 Ÿ rıiıiıoış 07.00 Morning Show (Emrah) 10.00 Hakan Emren (10.0011.00 Top Ten At Ten)12.00 Ayçagate Çorbası 01 .00 Yaşasın 01.45 Haberler Tonight Show 24.00 Ba ball 01 .00 FT Business 01 kan 17.00 Sanat Dünyası 18.00 BBC Haber (20.00 Ana Haber). Haberler:08.30ile23.00arasıher MW 11.30 The Pulse 12.00 The programa İHD İstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar katılıyor yanm saatte bir yayımlanıyor. US Market Wrap 01.30 N Nightly News 02.00 F Personal 02.30 Tonight.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle