12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 EYLUL 1995 SALI HABERLEREV DEVAMI 7 kişi yakalandı PKK'nin kaynağı uyuşturucu • Romanya'dan getınlen sılah ve patlayıcılan yasadışı PKK orgutune \ererek. Romanya'ya uyuşturucu gonderen 7 kışı yakaladı Istanbul Haber Servisi - nağını uyuşturucudan sağ- Içışlen Bakanı Nahit Mente- şe, -PKK fînans kaynağını uyııştunıcudan sağlıyor" dedı PKK'nın <\vrupada- kı uyuşturucu trafığıyle ıl- gılı basın toplantisı dun Içış- len Bakanı Nahit Menteşe Emnıyet Genel Muduru Mehmet 4ğar Istanbul Va- lısı Hayri Kozakçıoğiu ve İs- tanbul Emnıyet Muduru >ecdet Menzir'ın de katılı- mı>la Istanbul Emnıyet Mu- duriuğu'nde yapıldı Istanbul Emnıyet Mudur- luğu Terorle Vlucadele Şu- besı'nden yapılan açıklama- ya gore 'KemaT kod adlı Cemalettin Demirhan ın (21). PKK nın metropoller- den sorumlu 'Sabri* kod ad- lı uyesınden talımat alarak Romanya'dan ozel olarak hazırlanmış araçlaria sılah ve patlayıcılan aldıgı \e bunlan örgüte gonderdığı belırlendı Aynca, Demırhan'ın aynı şekılde yurtdışı PKK so- rumlulannın kendılerıne verdıklen randevularla Dı- yarbakır'dan gelen uyuştu- rucuyu yurtdışına gonderdı- ğı oğrenıldı \akalanan De- mırhan'ın evınde yapılan aramalarda ıse 4 kuçuk pa- ket ıçensınde 2 kılogram eroın ele geçınldı Operasyonlann surdurul- mesı sonucu Demırhan'a eroınlen \eren % Hacı' kod adlı Mehmet Emin Hiıla- kü'nun (28) otomobılınde yapılan aramada 9 mm Brovvnıng tabanca ıle bır el bombası ele geçınldı Istan- bul Emnıyet Müdrulu- ğu'nun çalışmalannı sur- durmesı sonucu uyuşturucu, sılah \e patla>ıcı trafiğınde kullanılan aracın şofbru Ro- men Stancu Dragsan (51) gozaltına alınırken olayla ıl- gılı olduğu one surulen Fah- ri 4rşımet (35) Resul^eğen (21), Hasan \anar (28) ve Maruf Aydın (31) yakalan- dı Yakalanan kişilerle bır- lıkte 1 adet 7 65 Scorpıon tabanca ve bu tabancaya aıt şarjorve fişekler, 1 adet 7 65 mm çaplı Beretta marka ta- banca, 2 adet 38 kalıbre Smıth VVesson marka taban- ca, 1 adet 7 65 Star marka ta- banca, 1 adetel bombası. 11 adet elektnklı fiınye 4 adet fıtıllı funye, 1 adet cep tele- fonu ve çok sayıda orgutsel dokuman ele geçınldı tstanbul Emnıvet Mudur- luğu'ndekı basın toplantı- sında. PKK'nın fınans kay- ladıgını belırten Menteşe, tstanbul Emnıyetı'nın son operasyonlanyla bunun ka- nıtlandığmı soyledı Komşu ülkelerle terör, uyuşturucu madde ve organıze suçlarla ılgılı ışbırlığı ıçınde bulun- duklannı soyleyen Menteşe uyuşturucuvla ılgılı suçlann kokunü kurutacaklannı vur- guladı Turkıye'de uyuştu- rucu kullanımının Batı ulke- len kadar tehlıkelı boyutla- ra ulaşmadı|ını ıfade eden Menteşe "Uyuşturucuyla mucadelede gerek imal aşa- masında. gerekse satış aşa- masında seferberlik ilan et- tik" dıye konuştu Nahıt Menteşe, bır soru uzerıne CMUKta >apılan duzenle- melenn uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla ılgılı cezalarda yeterlı olmadığını soyledı Emnıyet Genel Mu- duru Mehmet Ağar ıse yap- tığı konuşmada PKK'nın uyuşturucu madde satışıy la ılışkısının kesın olarak sap- tandığını belırttı "Talepvar oldukça, uyuşturucu sorunu da olacaknr" dıye konuşan Ağar gençlere bu konuda ıyı eğıtım venlmesı gerektı- ğmı vurguladı Uyuşturucuvla mucadele- de en buyuk gorev ın anne ve babalara duştuğunu soyle- yen Istanbul Valısı Hayrı Kozakçıoğiu "Anne \e ba- baların. çocuklanvla yakın- dan ilgilenmesi gerekir" de- dı tstanbul dakı ozel hasta- nelere de çağn yapan Ko- zakçıglu, bu hastanelerden uyuşturucuyla mucadele unıtelen kurmalannı ıstedı Uyuşturucuyla mucadelede İstanbul Valılığı olarak ec- zanelere yapılan kontrollen arttıracaklannı açıklayan Kozakçıoğiu. sokaklarda yaşayan, tıner kullanan ço- cuklarla ılgılı çahşmalara da başlayacaklannı belırttı Istanbul polısının uyuştu- rucuvla mucadelede uzerı- ne duşen gorev ı yaptıgını ıfade eden Kozakçıoğiu, gençlen uyuşturucu alışkan- lığından kurtaracaklannı ıd- dıa ettı Istanbul Emnıyet Muduru Necdet Menzır ıse PKK'ye yapılan sonoperas- yonla ılgılı basın mensupla- nna bılgı venrken "liyuştu- rucuy la mucadeleye arahk- sız de\am ediyoruz" dedı Bu konuda çok yonlü çalış- malann surdurulduğünü an- latan Menzır. kafeterya. bar ve dıskoteklere baskınlar yapıldığını da soyledı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Bır ulkenın gelışmışlığının ölçutlerın- den bınsı de beş yıldızlı otellennın gırı- şındekı guleryuzlu personel değıl, ceza- evlerındekı ınsanlarının durumudur Bır kışıyı cezaevıne koymak, onun oz- gurluğunu elınden almaktır Nedenı ne olursa olsun, bır kışıyı dort duvar arası- na koyan bıryonetım, onun tum sorum- luluğunu da uzerıne almış demektır Cezaevlenmız bırbınyle ılgısı olmayan ıkı konuyla gundemde Bınncısı, Bayrampaşa Cezaevı 2 Mu- duru Fesih Güven'ın ıkı tabanca ve bır cep telefonu ıle yakalanması Ikıncısı, Kırşehır Kapalı Cezaevı'nde- kı sol goruşlu hukumlu ve tutuklulann, cezaevı koşullarını protesto ederek 25 gundur açlık grevınde bulunmaları Her ıkı konuya geçmeden once Tur- kıye'dekı cezaevlennın durumunu akta- ralım Nufusumuz 65 mılyon, cezaevı sayı- mız 605. tutuklu ve hukumlu sayısı 45 bın 471 Bunların 23 bın 776'sı tutuklu, 21 bın 695'ı hukumlu Bır dığer deyışle, cezaevındekılerın yuzde 53'u halen yargılanmaktaolan ve suçlu olup olmadığı henuz kesınleşme- mış kışıler Bu, adalet sıstemının ayıbıdır Japonya'nın nufusu 124 mılyon Ce- zaevı sayısı 58, toplam tutuklu ve hu- kumlu sayısı 40 bın dolayında Cezaevlenmızın yapısı genel stan- dartların çok altında Dıyarbakır Ceza- evı 600 kışılık, şu andakı mısafir sayısı Cezaevleri... 1 100 Ağustos sonu rakamlanna gore, teror suçlularının sayısı 8 bın 621 Bunların, 5 bın 992'sı tutuklu, 2 bın 724'u hukum- lu Cezaevlenndekı sağ goruşlulenn sa- yısı 322, sol goruşlulenn ıse 8 bın 299 1991 yılında teror suçundan tutuklu ve hukumlu olanların sayısı 1000 ıdı O donemde 10 cezaevıne dağılmışlardı Şımdı, 8 bın 621 teror suçlusu 47 ceza- evınde bulunuyor Dunyanın kaç ulkesınde bu kadar ka- bank "terorsuçlusu" vardır? Duşunce de "teror suçu" olarak ka- bul edılınce rakam bır haylı buyuyor Bayrampaşa Cezaevı olayına gelın- ce Dun Adalet Bakanı Mehmet Moğul- tay ıle uzun uzun cezaevlennı ve bu ko- nuyukonuştuk Moğultay, durumu şoy- le ozetledı "Sıstem çokmuş durumda Ben ıkı yıldır, olayın onemını anlatmaya çalışı- yorum Cezaevlenmızde şu anda ıkı başlılık var; müdur ve savcı Bunu bıre ındırmek üzere yasal hazırlıklarımızı yaptık Bugünku sosyal sıstem suçlu üretıyor Cezaevlennın yapısı da buna karşılık verecek durumda değıl" Moğultay, Bayrampaşa'dakı son operasyonun uzun sureden ben plan- ,landığını ve devam edeceğını vurgula- dı Moğultay'ın değerlendırmelennın ay- nntılannı dığer sutunlarımızda bulacak- sınız Bayrampaşa olayı gosterdı kı, ulke- mızde sınırsız ozgurluğun olduğu yer- lerden bın de cezaevlen Yazının başın- da vurgulamıştık, cezaevı kavramı kışı- lere ve duruma gore değışıyor Mılyaıiık vurgunlarla suçlananlar, pa- rasal sorunu olmayan kışıler, mafyanın önde gelenlen cezaevıne duşünce or- talık bırden şenlenıyor Ikı çocuklu 10 yıl- lık bır gardıyanın maaşı 10 mılyon lıra Bugun cezaevıne gırmış kışılen duşu- nun 10 mılyon lıra bahşış bıle değıl Devletın bır tutuklu ya da hukumlu ıçın gunde ayırdığı yıyecek-ıçecek pa- rası 30 bın lıra Bu durum, koğuş yonetımını parası olana venyor Intihar etme özgürlüğü... Bır cezaevı muduru cezaevıne sılah sokup-çıkarıyor Olayın soruşturması surerken gozaltına alınan bır gardıyan, Emnıyet Mudurluğu nezarethanesınde ıntihar edıyor Gozaltında ıken pek çok şeyı yapmak yasak, ama ıntihar etme ozgurluğu sınırsız Sağolsun guvenlık gorevlılerı hertur- lü kolaylığı gostenyorlar Gardıyan Şa- ban Erkol'a kemer bıle bulunmuş Belkı ıçerde ıntihar talımatnamesı bı- le vardır Her ısteyen "garantılı" ıntihar edebıldığıne gore Intihar etmek ısteyenler ıçın en sağ- lam yontemlenn başında, gozaltına alın- mak gelıyor Gırın, ıntıhannızı edın, en çok tek sutunluk haber olursunuz, ne- denı de sorulmaz, "Gozaltında yaşamı- na son vermıştır" o kadar Orneğın kop- ruden atlasanız, kaçta atladınız, kopru- ye nasıl geldınız, bırdızı soru, soruştur- ma Kırşehır Cezaevı'ndekı açlık grevı ıse ıkı nedene dayanıyor - Sıvas olayları hukümlulerının, sol goruşluler uzenndekı baskısı - Cezaevı yönetımının ayrım yapma- sı Sıyası suçlu olarak cezaevıne gıren bır kışı, her şeye hazırlıklı olmak duru- munda Yakın geçmışımız, cezaevınde- kı sıyası suçlulara yapılan ınsanlık dışı uygulamalarla dolu 12 Eylul sonrasında Dıyarbakjr Ceza- evı'nde yaşananlar, Eskışehır'den Ay- dın'a sevk edılenlerden ıkısının yolda olumu Otopsı sırasında doktorlann olenlerın bağırsaklarını ve mıdelerını "bulamaması" Inkılap Dal a "kan kansert" teşhısı konmasından sonra, cezaevınde kendı tedavısını kendısının uygulaması Cezaevlerındekı olumsuz koşullar yıl- lardır konuşuluyor, yazılıp çızılıyor Ne yazık kı toplum olarak bu kışılere once, "ınsan", sonra "suç/u"gozuyle bakamı- yoruz Toplumsal şızofrenı cezaevlennı de ıçıne alryor Bır dığer deyışle, cezaevı kuralları tum Turkıye'yı etkıler hale gelıyor Jak Kamhi suikastıIzmir'de patlayan bomba, PKK'nin kullandığı cinsten Gaziemir'de ölü sayısı 5'e çıktı Yargıtay sanıklara idamİZMİR/ANKARA (Cumhuriyet) - lzmır'ın Gazıemır ılçesındekı Tansaş Kafeteryasf nda oncekı gun meydana gelen patlamada yaralanan er Selami Sayüıer de tedav ı gorduğu hastanede y aşam ını y ıtırdı Boylece olay da olen- lenn say ısı 5 'e yukseldı Patlamada ya- ralanan l'ıasteğmen 2'sıer 12kışının tedav ısı surerken, guvenlık guçlennın duzenledığı operasyonlarda 10'dan fazla kuşkulu kışı gozaltına alındı Olayla ılgılı soruşturmayı yurüten po- lıs yetkılılen, bombanın. PKK'nın Is- tanbul Tuzla ve izmır Kemeraltı Çar- şısı'nda duzenledığı evlemlerde kul- landığı cinsten u el yapımı saatü bom- ba" olduğunu belırttıler Patlamada yaralananlar arasında bu- lunan er Selami Sayılıer. dun tedav ı gordüğu Bozyaka SSK Izmır Hasta- nesı'nde yaşamını yıtırdı SSK tzmır. Ataturk Dev let v e Hav a Eğıtım Komu- tanlığı Asken hastanelennde tedav ı al- tına alınan yaralılann sağlık durumla- nnın ıyı olduğu bıldınlırken, olenlenn cesetlen otopsı ıçın Adlı Tıp Kuru- mu na gondenldı Bombayı koyan kışı ya da kışılenn yakalanması ıçın operasyonlan surdu- ren İzmır polısı gorgu tanıklannın açıklamalan uzenne kente gınş çıkış- lan denetlemeye başladı Kuşkulu go- rulen 10'dan fazla kışının gozaltına alındığını ve soruşturmanın tıtıziıkle yurutulduğunu belırten emnıyet yetkı- lılen, olay ın kısa surede aydınlatılaca- ğını vurgulayarak. "Bize ulaşan tüm bilgilerdeğerlendiriliyor. Gorgu tanık- lannın verdikleri bilgileridegerlendin- yoruz. \rkadaşlanmız.diğerola>larda olduğu gıbi bu olayın faillenni de en kı- sa zamanda ortay a çıkaracaklar. Bu o- lay da, İstanbul Tuzla ve Kemeraltı olay lannın aynısı. Bu nedenle patlama- y ı PKK'nin gerçekleşhrmış olabıleceği kanısındayız" dedıler Bu arada patlama sonucu yaşamla- nnı yıtıren şehıt erlenn cenazelennın memleketlenne gondenleceğı, dığer uç kışının cenazesının ıse Izmırye aı- lelenne teslım edıleceğı açıklandı Izmır'de geçen yıl 28 ekımde mey- dana gelen patlamada I kışı olmuş. 40 kışı de yaralanmıştı Nadır Nadı Cad- desı'ndekı Beyler Mağazası'nda yıne zaman ay arlı, tahnp gucu yuksek bom- • Operasyonlan sûrdüren İzmır Emnıyet Müdurlügu yetkılılen, olayda kullanılan bombanın. PKK'nın Istanbul Tuzla ve Izmır Kemeraltı Çarşısı'nda duzenledığı evlemlerde kulladığı cinsten "el yapımı saatlı bomba" olduğunu belırttıler banın patlaması sonucu buyuk hasar meydana gelmış eylemı PKK ustlen- mıştı Bombalama olayının sanıklan, operasyonlar sonucu kısa sürede ya- kalanmıştı 40 sanığın yargılandığı da- vada. 4 kışının ıdamı. 36 kışının de ey- lemcılere yardım ve yataklık yaptıkla- n savıyla3 ıla 15 yıl arasında ağırha- pıs cezası ıstenıyor Bu arada Gazıemır'dekı patlamaya tepkıler suruyor tşçı Partısı Izmır II Başkanı Ali Karşılayan, olayı lanetle- c'ıklennı belırterek. "Bu kor teror ey- leı.'iınin. emekçi hareketinin yukselişe geçi'ği bir döneme rastlaması duşiin- dürüvudür. Halkunıza yonelik kâtli- amı protesto cderken, ölen yurttaşlan- mızın yakınlanna başsağlıgı dileriz" dedı CHPII Başkanı OsmanOzguven de "Terdrun nerede, ne zaman. kimi, nasıl yakalav acağı bılınmiyor. Şiddet ve teroıie bugune kadar hiç kimse istedi- ğini elde edemedi. Şiddet ve terorle bir yere vanlamaz. Ölenlerin yakınlanna başsağlıgı, yaralılara geçmiş olsun di- leklerimizi sunuyonız" dıye konuştu İzmır Tabıp Odası'ndan yapılan açık- lamada ıse şu goruşlere yer venldı "İnsanlık tarihi, insan onuru ve ak- b, kan ve terorle beslenen hiç kimseye sonucta izin vermez. İsteyerek, bilerek, sapıkça yaratılan kan banvolan bir gün onlan da v utar. Masuın insanlarınuzuı canlannı alan ığrenç saldınyı şıddetle, nefretle kınıyoruz. Ulkemızın banşse- ver insanlan adına. kanla beslenen bu iğrenç oyunun artık sona erdirilmesini istiyoruz." 3 araç kundaklandı Ote yandan Ankara'da Zıraat Banka- sı Yenımahalle Şubesı'ne aıt bın zırh- lı, 3 araç dun gece yansı kundaklandı ttfaıye ekıplennce sondurulen y angın- da araçlar kullanılmaz hale gelırken, olaydan sonra gozaltına alınan Hasan Koçoğlu'nun suçunu ıtıraf ettığı bıldı- nldı Bomba elinde patladı Sıvas'ın Hafık ılçesınde çoban Bur- han Güven (27), hayvanlannı otlatır- ken bulduğu bombanın elinde patla- ması sonucu öldü Hafık Kaymakamı Recep Yüksel. olayın Sıvas-Erzıncan karayolunun 33 kılometresınde meydana geldığını be- lırterek, yurttaşlann bulduklan belırsız cısımlen kurcalamamalannı ıstedı F-4 projesi ihaledeıı kaçınldı • Baştarafı 1. Sayfada rannda 54 adet F-4 uçağının Israıl'de modernıze edılme- sının uygun bulunduğu şoyle belırtıldı "Hava Kuvvetleri Komu- tanlığı'nın envanterinde bu- lunan 54 adet F-4 uçağının modemizasyonunun Isra- il'den sağlanacak dev letkre- disi ile Israil Havacüık En- dustrisi'ne yapünlmasında 2886 sayılı Devlet İhale Ka- nunu hükumlerınin uygu- Iann1ama.su Milli Savunma Bakanhğı'nın 13.7.1994 ta- rih ve 1994/593 sayıh yazısı üzerine, arulan kanunun de- ğişik 89. maddesine gore 2.6.1994 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıl- mıstır." F-4 uçaklannın modernı- zasyonu projesi 1989 yılın- da gundemegırdı Ortakya- pımı ongormesı nedenıyle proje. 1993 yılında Savun- ma Sanayıı Musteşarlığı'na (SSM) venldı SSM F-4'lenn modernı- zasyonunda oncu ulke olan Israil ıle ışbırlığıne sıcak bakmasına karşın projenın Turkıyecle gerçekleştınlme- sınde ısrar ettı Proje daha sonra kaynakları yetersız kaldığı gerekçesıyle ılk sa- hıbı Mıllı Savunma Bakan- hğı'nın yetkısıne dev redıldı ve hukumetın "hizmete özel" karanyla ıhaleye çıkıl- madan Israıl'e venldı Aııkara, Kürtleri suçluyor • Baştarafı 1. Sayfada nın, KYB lıden Celal Tala- bani'nın "PKK, siyasi bir partidir" sozünu anımsat- ması üzenne. "Bana resmi açıklama ulaşmadı. Ama eğer boyle bir açıklama ya- pıldıvsa. ilişkilerimizi yeni- den değeıiendirir, ona gore yapmamız gerekeni yapa- nz" dedı Buyukelçı Akbel. gazete- cılenn Avrupa Parlamento- su (AP) Raportoru Carios Carnero Gonzales'ın Turkı- yedekı temaslanna ılışkın sorulannı ıse "\nkara, A\- rupa Birliği'nın ıç prosedü- rune davalı bir erteleme ka- rannı kabul etmeyecektir. Turkiye'nin, nereden gelir- se gelsin baskılara direnme geleneği vardır" dıye yanıt- ladı Turk hukumetının ulke çereksmımlen doğrultusun- da, 1991 yılında daha fazla demokrası ve ınsan hakla- nnda gelışme karan aldığı- nı anımsatan Akbel, bu ka- rann gümrûk bırlığı karar- lanndan çok once alındığına dıkkat çektı Kuşkulu anlaşma Çınarcık Kocadereyalfda >azlık daıre 90 metrekare, 1. kat. TEL: 0216.845 90 00 Nufus cuzdanımı ve ehlıyetım kaybettım Hukumsuzdur YADİGAR BİROL • Baştarafı 1. Sayfada ker uçaklarda olduğu gıbı Savunma Sanayıı Muste- şarlığı'nın (SSM) Turkı- ye'de gerçekleştmlmesı konusundakı ısrarlı yakla- şımına karşın. Bakanlar Kurulu'nun "hizmete özel" kararlanyla ıhaleye çıkılmadan anlaşması bağ- lanan bır proje Cumhuriyet'ın ele ge- çırdığı ve Havelsan tara- fından Hava Kuvvetlen Kurmay Başkanlığı'na hı- taben yazılan mektupta, Is- raıl ıle yapılan F-4 moder- nızasyonu anlaşmasında kuşkulara yol açan bazı noktalara dıkkat çekıldı F- 4 modernızasyonu ıçın Is- raıl ıle anlaşmanın ımza- lanması oncesınde meyda- na gelen olay lar ve kuşku- lar şoyle siralanıyor - F-4 modernizasyonu Turkiye'nin gündemine 1989 yılında somut olarak girdi. Bu arada İsraiL ken- di 48 adet F-4 uçağını mo- demize etmek için firma- larla goruşmeler yapıyor- du. İHK, 1992 vllında I- 41'nın altfirması veyu/de 50 hıssedan Flta firması ıle uçaklann elektronik koru- ma sistemi olan ve duşma- nı belûieyip kendinı koru- yan elektronik savaş sLste- minin 6 adet prototipinin yapımı içın anlaşma imza- ladı. Aynı ihaleye kaulan İs- rail'in 'Decı^ıon Systems Israel (DSİ) adlı firması ihalevi Elta'ya kaptırdı. - Elta firması, IHK ıle yaptığı anlaşma çerçeve- sınde 6 adet elektronik sa- vaş sıstemı prototıpını ta- mamladı -Vncak Elta'nın gelıştırdığı ve dığer seçe- neklere gore çok pahalıya mal olan prototıpler dene- mede başansız bulundu tsraıl Savunma Bakanlığı, bu gelışme üzenne proje- yı ıptal ederek yenı bır iha- le açtı Elektronik savaş sıstemlennın yapımı, bu kez ılk ıhaleyı Elta'ya kap- tıran DSfy'e venldı DSI ıle Israil Savunma Bakan- lığı arasındakı anlaşma 1994 Ekım ayında ımza- landı Elta'nın ongorduğu fivatın çok altında bır fiyat onererek ıhaleyı alan DSI nın, İHK'ye ılk ure- tım sıstemlennı onunü- müzdekı ay teslım edece- ğı oSrenıldı - Israil'de bu gelişmeler olurken Türk Hava Kuv- vetleri'nden bir heyet İsra- il'e gitti. İHK. Turk tarafi ile F-4 konusunu ele alır- ken Elta ile anlaşmayı iptal ettiğini sakladı. Bu arada Havelsan. Elta ile elektro- nik savaş sisteminin yapı- mı için bir niyet mektubu (MOU) imzaladı. Ancak Elta'dan, Havelsan ile yap- tığı bu anlaşmadan sonra uzun bir süre haber alına- madı. - Turkıye'de de F-4'un modernızasyonunda yerlı katkı payı tartışılmaya baş- landı Mıllı Savunma Ba- kanı Mehmet Gölhan, şu- bat ayı sonlanna doğru bır açıklama yaparak, başta F- 16'Ian Amerıkan ortağı Lockheed ıle uretmekte olan Turk Havacılık ve Lzay Sanayıı (TAİ) gıbı kuruluşlann ıtırazlan uze- nne, F-4'lerde yerlı katkı payının arttınlması yolun- da projenın yenıden goz- den geçınleceğını bıldırdı - F-4'lerin elektronik sa- vaş sistemleri ihalesini alan DSİ firması, yaklaşık 8 ay once Turkiye'de Havelsan ile temasa geçti. İsrail'in. ana yapımcı IAI firmasına Turldye'deki F-4 modemi- zasyonunu alması için ge- niş finansman olanaklan sağlarken. diğer vandan kendi F-4'leri için Elta fir- masıyla ihaleyi iptal ettıği- ni. sonradan ortava çıkaca- ğı kuşkusuyla DSİ aracıu- ğryla dolay li vollardan Tıir- kiye'ye bildirmek ıstediği savlandı. Havelsan DSİ^i önerdi - DSl'den durumu oğre- nen Havelsan, 28 hazıran- da Turk Hava Kuvvetlen Kurmay Başkanlığı'na "gjzli" damgalı bır yazı gonderdı Bu yazıda. Isra- ıl'ın kendı projesı ıçın El- ta'yı safdışı ettığı anlatılır- ken, DSİ fîrmasınm. Tür- kıye'dekı F^4'lenn 'ALQ- 119' elektronik sıstemı, 'ALR-46' pasıf alıcı duze- neğı ıle 'ALE-40' elektro- nik harp sıstemının yapı- mı ıçın tercıh edılmesı onenldı Havelsan yetkılı- len, Elta'nın seçımının yanlışlığını temmuz ayın- da, o sırada Genelkurmay lkıncı Başkanı olan Hava Kuvvetlen Komutanı Or- general Ahmet Çorekçı'ye de anlattılar Çorekçı. Ha- velsan yetkılılenne duru- mu ınceleyeceğı yanıtını verdı - Havelsan, Elta konu- sundaki olumsuz bilgiler ışığında bu firmanın, elekt- ronik savaş sistemi moder- nızasyonunda seçilmeyece- ği umuduyla 3 Temmuz 1995'te elektronik savaş sis- temlerinin vapımı için DSİ firması ile bir iyi niyet mek- tubu (MOU) imzaladı. Boy lece Havelsan. hem El- ta ile hem de DSİ ile iki an- laşma imzalamış oldu. - Guvenılır kaynaklar. Israıl'ın Elta firması ıle an- laşmay ı ıptal ettığı sıralar- da bu ulkede bulunan Türk heyetıne gerçeğı soyleme- yerek y anlış bır tutum ızle- dığını, Turk tarafının da boylesıne onemlı bır pro- jeyle ılgılı olarak gelışme- len ıyı ızlememışoldukla- nnın ortaya çıktığını bıl- dırdıler DSİ doğruladı Cumhunyet'ın telefon- da goruştuğu Israıl'm DSl fırmasından ust duzey bır yetkılı, yukanda aktanlan bılgılen doğruladı, ancak aynntiya gırmeyı reddettı Cumhurıyet'e bılgı ve- ren guvenılır kaynaklar. "İsrairin, Türkiye'ye EV- ta'nın da yer aldığı bir pro- jeyi imzalatmasının neden- lerini anlamakta guçlük çektiklerini" bıldırdıler ÇAGDAŞ YAŞAMIDESTEKLEME DERNEGİ sizlerle, ülkemız ıçın yapılabıleceklen görüşmek ıstıyor. / Tel.: 275 50 82 ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Yargıtay, ışadamı Jak Kamhi'ye. suıkast gın- şımınden 15 yıla kadar ağır hapse mahkûm edılen Isla- mı Hareket Örgûtû üyesı sa- nıklann, komşu ulkedekı bır orgutle bağlantılı olduğunu bıldırdı Sanıklara ıdam cezası ve- rılmesını ısteyen Yargıtay 9 Ceza Daıresı. ''Anayasaldü- zeni zorla değiştirmeye te- şebbıis suçu, tehlike suçudur. Bu suçlarda amaçlanan ne- ticenin gerçekleşmesini do- ğurabilecek nıtelikte eylem- lerin variığı halinde, teşeb- bus suçu oluşur" gonışune vardı Yargıtay 9 Ceza Da- Cezaevi sistemi H Baştarafı 1. Sayfada açıklamasinı yaptı Cezaev lennın ateşten gomlek halıne donduğunu belırten Moğultay "Cezaevi meselesini ben iki yıldır an- latmay a çalışıyorum. Bu ola- naklarla cezaevinin sistemi çurumuş. Sistem çokmuş. Bugunun olayı falan değil. Biitun kurumlar boyle" de- dı Cezaevlennın yonetımı ıçın yenı bır sıstem İcurulma- sı, bellı standartlann oluştu- rulması gerektığını vurgula- yan Moğultay, şu değerlen- dırmeyı yaptı tt Bu zaman işL ben bir yıl- da bunun ancak projesini ya- parını. Butun bunlara rağ- men geldiğim gunden beri bunlann uzerine kararlı bir şekilde gittik. Bayrampa- şa'da olaylan ortaya çıkan- yoruz, 'Efendım nıye ortaya çıkardın7 ' diyeüzerimizege- üyorlar. Biz Bayrampaşa'yı surekli takibe aldık. İki sefer operasyon yaptun, uçuncu operasyona hazırlanıyoruz." Cezaevlennın koordmas- yonunda kol sıstemını oluş- turduklannı ve 3 bın kışıyle çalışıldığını anlatan Moğul- tay. "Orası hukumevi değil, tutukevi. Istanbul'daki sis- tem, gecekondu mafyası, ts- tanbul'daki rantlar surekli suçlu doğunıyor. Alacaksuuz bunlan cezaevine koyacaksı- nız. Cezaevinden htıkümlü değil tutuklu mahkemeye çı- kacak. Verinizyok. ancak sis- tem onu yaratâcaktır" dedı Ststemı ayakta tutmanın kolay olmadığını vurgulayan Moğultay, ulkede yaşanan ekonomık, sosyal ve yasal dûzenın surekli suçlu yarat- tığını belırterek şu goruşlen dıle getırdı "İstanbul gibi 10 milyon- luk bir kent; mafyası var, ranüan var, haksız kazançla- n var, yargıdan kaynaklanan sorunlar var, bunlar surekli suçlu yaratıyor. İstanbul'da, Turkiye'nin aşağı yukan 10'da biri yaşıyor. Oradaki cezaevinin istiap haddinin 11 olması gerekirken, cezaevi- nıizçok kısıtlı sayıda ve koğuş sistemi var. Bir koğuşta 250 kişi yatırırsanız. o zaman orada koğuş ağalığı mey dana geliyor; yaralama. gasp olay- lan oluyor. Bunlar sistemden kaynaklanıyor. Bu sistemi siz değiştirmezseniz ne yapsın bakan? Bu, hukumetin bir sonımluluğudur." ıresı'nın karannda, Islamı Hareket Orgutu uyesı sanık- lann, yakalanamayan arka- daşlarıyla bırlıkte Türkıye Cumhunyetı yenne teokra- tık bır duzene dayalı tslam hukukunun uygulandığı bır dev let kurmak ıçın, komşu ulkedekı bır orgutle bağlan- tı kurduktan sonra eğıtım gorduklen bıldınldı Kararda. "Saıuklann, ör- gfitun adını kamuoyuna du- yurup amaçlarına ulaşma yönunde başka dine mensup tanınmış bır işadamını ol- durmeyi kararlaştırdıkları ve eylemı gerçekleştırdıkle- ri. ancak tamamlayamadık- lan anlaşdnuşnr" denıldı. OLAYLAREV ARDEVDAKI GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada açma yetkısı bulunup bu- lunmadığının araştınlması Başbakanlık'tan ıstenıyor Başbakan ın bu olayda hatalı hareket edıp etme- dığını, Başbakanlık bıldı- recek1 Cumhurıyet'ın manşe- tınde yer alan ozel haber- de de F-4 savaş uçaklan- nın modernızasyonuyla ıl- gıli projedekı soru ışaret- lerı konu edılıyor 54 adet F-4 savaş uça- ğının yaklaşık 600 mılyon dolartutacağı hesaplanan modernızasyonu ıçın ha- zırlanan projede, yanrtlan- ması gereken ıkı soru var: - Boylesıne buyûk bır proje. Bakanlar Kuru- lu'nun "hizmete özel" ka- rarı uzenne, ıhaleye çıkıl- madan anlaşmaya bağla- nıyor. Bır kamu kuruluşu- na yumurta alırken bıle ıhaleye gıdılırken nıçın boylesıne onemlı ve bü- yuk bır projede şeffaflık- tan kaçılıyor7 ? - Proje, Israıllı Elta firma- sına verılıyor Israil Hava Kuvvetlen, bu fırmanın gerçekleştırdığı ornek uretımlen başarısız ve pa- halı bulunca, Elta ıle aynı konuda yapılan sozleş- meyı ıptal edıyor Turk Ha- va Kuvvetlen'ne bağlı Ha- velsan, bu durumu gerek- lı yerlere bıldırdığı halde, nıçın bu kararda ısrar edı- lıyor^ "Hukumet tamamen yanlış bır tutum takınmış- tır, bundan vazgeçılmelı- dır" gıbı bır ıddıada değı- lız Sadece, kamuoyu adı- na bu soru ışaretlennın gı- derılmesını ıstıyoruz Her ıkı olayın ortak ozel- lığı, Başbakanlık çıkışlı ol- masıdır Devletı guçlu kılan, ıha- le, yatınm ve benzer "çok sıfırir ıcraatın, hıçbır soru ışaretıne yer vermeyecek bıçımde yenne getınlme- sıdır Kamuoyunun özledığı, "ışleyen devlet" ılkesınde bırıncı kural, cıddıyettır YÖK'ün tanımadığı üniversiteyi I Baştarafı 1. Sayfada Mıllı Eğıtım Bakanlığf ndan aldıklan kurs açma ıznı ıle yurtdışındakı unıversıtelenn Türkıye'de şubelennı açan 5 korsan unıversıte, yasadışı ılan edılmelenne kar- şın, eğıtım etkınlıklennı sürduruyor Korsan unıversıte- lenn. tanıtım amacıyla gazetelere venlen ılanlarda ve ba- sına göndenlen davetıyelerde "özel ünhersite", Mıllı Eğıtım Bakanlığı mufettışlennın denetımlennde de "ya- bancı dil kursu" ıbaresını kullandıklanna dıkkat çekıl- dı Ankara'da Avustralya New England Onıversıtesı'nın şubesını açan ve bu kuruma "UNE Üniversitesi" adını koyan Atılım Grubu, şubenın tanıtımı amacıyla basına gonderdığı davetıyede "Ankara'nın ilk ozel üniversite- si" ıfadesını kullandı Cumhurba^kanı Demırel, dun açı- lışını yapacağı bıldınlen BtEK hakkmda basında çıkan "Cumhurbaşkanı DemireL korsan üniversite açryor" ha- berlen uzenne, son anda programını değıştırdı Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezı, dun bır açıklama vaparak Demırel'ın açılışa katılmavacağını bıldırdı Açıklamada şoyle denıldı "Cumhurbaşkanı SayınSü- leyman DemireC Özel Bey kent Uen Eğıtım Kurumu'mın bugün (dun) yapılması kararlaşrınlan açılışına. kuru- mun, V OK ve Milli Eğıüm Bakanlığı ıle ılgılı v asal ışlem- lennın tamamlanmamış olması dolavısıvla katılmamış- tır. Bu ışlemkr tamamlandığı takdırde yapüacak olan tö- reoe ıştirak edecektir." istanbul'da hazıriıklar Demırel ın açılışına katılmaktan son anda vazgeçtığı Buyukçekmece Beylıkduzu'ndekı BtEK'te ıse butûn ha- zıriıklar tamamlanmıştı Çeşıtlı yerlere "Cumhurbaşka- nınuz Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar okul cephesıne Atatürk ve Suleyman Demırel'ın posterlen asılmış.ko- nuşma kursusu ve protokol yerlen hazırlanmıştı Ayn- ca Cumhurbaşkanı'nın geçeceğı yerlere kırmızı halı se- nlmıştı Ancak tum bu hazıriıklar. Cumhurbaşkanı De- mırel Beylıkduzu'ndekı okul açılışı programını ıptal et- mesıyle boşa gıttı Özel Bey kent Eğıtım Kurumlan Yo- netım Kurulu Başkanı Adem Çelik. BtEK'ın. Mıllı Eğı- tım Bakanlığı'na bağlı ozel kurs statûsünde açılmış bır kurum olduğunu soyledı BlEK kurs muduru Mustafa Melek ıse dun bır gaze- tede çıkan "Demırel, korsan üniversite açryor" başlıklı haber nedenıyle Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel'ın programını degıştırdığını tahmın ettıklennı belırttı Melek. habenn vanhş olduğunu ılen surerek "Bey kent diye bir üniversite yok. Bir İngilb. ümversitesinin prog- ramı Milli Eğitinı mevzuaü çerçevesinde uygulanıyor. Yapüğımız iş, meşru ve haklı temeldedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi izniyle kurulmuştur. Haziran ayın- da oğretime başlama izni aldık. Vncak bu sabah İstan- bul Valiliği'nden arandık ve Cumhurbaşkam'nın prog- ramının ertelendiği btktirildi. Ertelemenın, buyuk olçü- de yanlış haberden kaynaklandığını zannediyoruz. Ha- berie ilgılı vasal başvurumuz olacak. Çünku biz Bey kent Lniversıtesı değılız. Vanhş bir haberle Cumhurbaşkan- lığı makamının yanıltıldığını duşunuyoruz." Beykent Ilen Eğıtım Kurumu adına yapılan yazılı açıklamada da kurumun amaçlan arasında 'finiversite' kurma ya da 'üniversite dipJoması' vermenın yer alma- dığı bıldınldı YOK Başkanı Sağlam, yurtdışındakı unıversıtelenn şubesı gıbı Turkıye'de eğıtım vermeyı ongören unıver- sıtelenn anayasa veyasalarla bağdaşmadığını ve mutla- ka onlenmesı gerektığını sovledı Sağlam, Cumhur- başkanı Demırel'ın dun benzen koşullarla eğıtım ver- meyı ongoren bırokulun açılüjina katılacağımn anımsa- tılması uzenne de "Bu eğitim kurumu, ortaöğretim ku- rumu olarak açılıvor. L nhersite olduğuna ilişkin bir bil- gi bize gelmemişör" dedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle