09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19EYLUL1995SALI CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN _TILMLERİ TELEVİZYON 17 Lola 10.00TRT3Dram /f7\ (Lola)- 16 yaşında liselı birgenç kiz olan Lola, kendısinden hayli \zs yaşlı biryazaraâşıkolur. Richard Donner'in yönettiği fılmde, Char- les Bronson. Orson Bean ve Susan George var. Hostes 10.30 Show TV Duygusal /Ç^\ Gözetleme kulesinde görevli bir radarcıyla bir hostesin aşk öyküsü K S " konu alınıyor. Yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı filmde, başrolleri Aytaç Arman ile Perihan Savaş paylaşıyor. İki Belab Adam 10.30 atv Macera ®Parazit Kemal ve Fınldak Ayhan, soygun suçundan gırdikleri ha- pisten çıkar çıkmaz yine kirli işlere bulaşırlar. Berker lnanoğlu'nun fılminde, Izzet Günay. Arzu Okay ve Okan Demir var. Unutamadığım 10.30 interstar Dram ©Sevdiği zengin çiftlik sahibi tarafından terkedilince bunalıma gire- rek hastaneye kaldınlan genç kızın öyküsü. Alev Akarar'ın fılmin- de. Halil Ergün ile Özlem Onursal var. 12.001 Show TV I Justine Aynntı yanda Şiddet Çemberi 12.10 İnterstar Dram /77\ (Circle of Violence)- Kocası tarafından terk edilen Georgia, ele avu- vî/ ca sığmayan haylaz oğluyla yaşamaktadır. Ev ini yakan annesi de ya- nına yerleşınce Georgia bunalıma girer. Yn: D. Greene. Oyn: T. Weld. 14.001 Kanal DI Ateş Üstünde... Aynntı yanda Teksas Valsi 14.30 Show TV Macera /fT\ (Waltz Across Texsas)- Petrol bulma ve çıkarma işlemi hem pet- vo' rolcüler hem de yerbilimciler için riskli bir iştir. Ernest Day'ın fıl- minde. Anne Archer. Terry Jastrow ve Mary Kay Place var. Dehşet Gecesi 15.30 atv Dram /77s Cemıle. sevdiği adama yardım etmek isterken karşısında uyuştu- ' Ö ' rucu mafyasınt. ölümü ve psikopat Akrep'i bulur. Orhan Aksoy'un fılminde. Gülşen Bubıkoğlu ve Fıkret Hakan var. 16.501 Show TV I Tatlı Kaçık Aynntı yanda Hep O Şarkı 17.20 Kanal 6 Melodram /J^\ Bir çiftlikte yaşarken zengin bir kıza âşık olan ve sevdiğine kavuş- vS' mak içın mücadele veren yoksul gencın öyküsü. Atıf Yılmaz'ın yö- nettiği fılmde, Zeki Müren ile Belgın Doruk var. Kalpteki Pfençe 17.30 TRT 3 Duygusal (Scratch of the Heart)- Doktor David Mırschkov. bir çevre örgü- tünün temsilcisi olarak Sibirya kaplanını kurtarmak için Sibirya'da araştırma yapmaktadır. Yn: S. Georgeon. Oyn: Jennıfer Page. Bebek 17.50 Kanal D Dram /J^\ Sibel bir büroda çalışırken. kızkardeşı Nazan ise gizlice telekızlık Vİy yapmaktadır. Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı fılmin baş- rollerini Sibel Turnagöl. Tank Tarcan ve Nazan Ayas paylaşıyor. Hayat Sevince Güzel 18.20 Show TV Duygusal /^7\ Kaz çobanlığı yaptığı köyden kasabadaki teyzesinin yanına gıden ye- 'O'tım bir kızın öyküsü. Yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı fil- mir\başrollerini, Zeynep Değirmencioğlu ve Metin Serezli paylaşıyor. Yüdız Şövalyesi 19.50 Kanal 6 Bilimkurgu O ı (Starnight)- Boetıus, insanüstü güçler edınmek isteyen bir kişidir vü' ve esrarengız bir kasabada yaşamaktadır. Bir gün kasabaya uzay- dan bir yaratık iner. Yn: F. Colombo. Oyn: K. Kinskı. H. Keitel. Hanzo 20.35 Show TV Güldürü /^\ Dağdan kente inen yaban bir adamın öyküsü konu alınıyor. Yönet-. ' Ö ' menliğini Zekı Ökten'in yaptığı filmin başrollerinde Kemal Suhâl, Meral Zeren ile Adile Naşit var. Zampara Seyfi 20.50 İnterstar Güldürü /Ç^s. Cimri bir hırdavatçının oğlu olan Seyfı'ye, bisküvi paketinden bir ^& haftalık tatil çıkar. Ünal Küpeli'nin yönettiği fılmin başrollerini Os- man Cavcı ile Dilek Pemirtan paylaşıyor. Yerti 21.00 TRT 1 Dram (Native Son)- Fakirlik yüzünden zorluk çeken bir zencı ailenın için- desorunlarbaşlar. Evinbüyük oğlu Bigger bunalıma girer. Yn: Jer- rolo Freedman. Oyn: Carrold Baker, Matt Dillon. Art Evans. Çelik Kovboy 22.20 TGRT Macera (Steel Covvboy)- Kendi başına çalışan kamyoncu oldukça zor bir durumda kalmıştır. Harvey Laidman'ın yönettiği fılmde. James Bro- lin ile Rip Thorn var. Ama Ne Tatil 22.40 Kanal 6 Güldürü (Last Resort)- George Lollard uzun zamandır hayalini kurduğu ta- tile çıkmaya karar verir ve bir furizm şirketine müracaat eder. Za- ne Buzby'in fılminde Charles Grodın ve Robin Pearson var. Sahte Umut 23.45 TRT 2 Polisiye (Abus de Confiance)- Polislerbirsılah kaçakçılığını soruştururken olayın ıçinde Lagos adlı bir tarikatın olduğunu da öğrenirler. Yn: .Bernard Villiot. Oyn: E. Bourgine. M. Duchaussoy. Ölüm Meleği 24.00 Show TV Gerilim (I ntimate Terror...)- Bir Üniversitede resim öğretmeni olan Laura, Kocasından aynldıktan sonra küçük oğluyla bir mutlu bir hayat sür- mektedir. Yn: Bill L Norton Oyn' J Seymour. G. Harrison. 00.401 Kanal 61 Sezonun... Aynntı yanda Mucize Taşlar 01.00 Kanal D Dram (Stones for Ibarra)- Meksika'nın bir kasabasında yaşayan Ameri- kah kan- kocanın mücadeledoluöyküsü. Y'önetmen: JacİcGold. Oy- nayanlar: Glenn Close. Keith Carradine (1988). Tutsak Dragon 01.10 atv Macera (Dragon in Jail)- Geleceği değiştirmek için hiçbir zaman geç de- ğildir. Üç kahramanın başından geçen maceralann öyküsü. Kent Cheng'in fılminde. Andy Lou, Ho Kar King, Gigi Lai var. Medyum Çocuk 03.00 atv Fantastik (Nostradamus Kid)- Gittiği bir gençlik kampında kendisine dün- yanın sonunun geleceğine inandınlan Ken Elkin, tüm planlannı bu- nun üzerine kurar. Yn: Bob Ellis. Oyn: Noah Taylor. Miranda Otto. Kahramanlar Kolay... 03.10 TRT 1 Macera ©(Heroes Die Hard)- Jım ve Mary Afrika'da yaşamaktadırlar. Sa- vaş başlayınca Jım. hayatı pahasına da olsa yerlilerin su kaynakla- nnı korur. Yn: P. Rubens. Ovn: J. Saxon, T. Hediers. (G)'z l e y l n ^ ^ O Yerli Orta Halli Yabancı sDeğmez T.C. BAŞBAKANLK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lstanbul Gümrüklen Başmüdürii Sayı: B. 02.1. Güm. 4.06.10.' 09. Hik. Konu:Hik. 10/8708(89)-9001 Şışli 1. Asliye Ceza Mahkemesı'nin Esas: 992/1084 karar: 994/240 sa- yılı. 30.3.1994 günlü karan uyarınca idaremize 3.689.000 TL para ceza- sı ödemeye yükümlü Ohannis Pırlant. kararda belirtılen adresinde bulu- namadığından mezkür para cezası tahsil edilememektedır. Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bılınmediğinden 7201 sayılı teb- lıgat kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar verıl- di. • Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. lstanbul Gümrüklen Başmüdürü Ahmet thsan Ertan Gümrük Müdürii Basın: 41850 D i4.oü\ Yavuz Özkan'ın değerlendirmeye ve eleştiriye açık filmi Dans eşliğinde tarih TURHAN GÜRKAN "Ateş Üstünde Yürümek"de, genç bir tiyatro yönetmeninin Türkiye Cumhuri- yeti tarihini müzik ve danslarla anlatması sırasında oluşan üçlü aşk öyküsü anlatılı- yor. Özkan'ın. 70 yıllık yakın tarihimizin önemli olaylannı. görsel sanatlann yardı- mıyla sinemalaştırmayı denediğı bu yapı- tının başrolünde, iki yıldır hastanede bit- kisel yaşam süren Yılmaz Zafer'Ie bale- rin Hülya Aksular, tiyatro sanatçısı Se- miha Berksoy, 200 tiyatrocu. 150 balerin var. Haliç Defterdar Feshanesi'ndeki sa- nat galerisinde çekilen. Yavuz Özkan'ın özenli, görsel yönden ilginç yapıtlarından biri. Ancak tarihsel olayların seçiminde titiz bir ayıklama yapılamamış. Sıradan seyircinın ilgi duyamayacağı, festivaller- de özel gösterilerde adından söz ettirecek. Ateş Üstünde Yürümek Yönetmen-Senarvo: Yavuz Özkan Görüntü: Pierre Novion. Ertunç Şenkav Müzik: Oğuz Abadan, Vedat Biçkin. Tuğrul Karataş Oyuncular: Yılmaz Zafer, Hülya Aksular, Kürşat Alnıaçık. Semih Berksoy, Erdoğan Akduman 1991. Z Fılm (Türkiye). K Film (Fransa), Vulkan (Almanya) ortakyapımı. değerlendırmeve ve eleştiriye açık bir si- nema sanatı örneği. 28. Antalya Film Şen- liği'nde ikınci film. yönetmen. görüntü, kurgu. stüdyo ve halkjürisi ödüllerinı ka- zandı. Genç tiyatro yönetmeni. Türkiye Cum- huriyeti tarihini müzik. dans ve panto- mimle anlatmavı amaçlayan dramatik bir oyun hazırlamıştır. KurtuluşSavaşı'ndan günümüze dek tarihe mal olmus belli baş- lı olayları anlatan bu müzikal gösten. bir dans ve bale topluluğu tarafından sahne- lenmektedır. Gösteride Cumhunyetin ku- ruluşu, Atatürk devrimleri, İnönü yıllan. tkınci Dünya Savaşı, çok partili döneme geçiş. Demokrat Parti. Vatan Cephesi. 27 Mayıs 1960 devrimi, 12 Mart. anarşi yıl- ları. kıyımlar. idamlar. 12 Eylül 1980 ve sonrası yakın tarihimize yön veren siyasal ve toplumsal olaylar irdelenirken. bir ba- le provası sırasında üç kişı arasındaki bir aşk öyküsü de ön plana çıkmaktadır. Yönetmen Yavuz Özkan'ın 70 yıllık vakın tarihimizin önemli olaylannı görsel sanatlann v ardımıv la sinemalaştırdığı 'Ateş Üstünde Yürümek'te aynı zamanda üçlü bir aşk övküsü de anlatılıvor. Kanai 6 00.40 TV Servisi- Scronto, Pennsylvania'da geçen bu dram, aynı yerde çekildi. Ame- rikan rüyasının çöküşünu hüzünle kanşık bir bakışla incelıyor. Bir lise takımının dört o>ııncusu, hepsinin hayatlannm en büyük başansı olan bu zaferden 24 yıl sonra. bir baba modeli oluşturan çaltştın- cılan ile buluşurlar. Yıllarla birlikte hayat- larında başka olaylar izlerini bırakmıştır: Yoz politika, karanlık ış anlaşmaları. sa- dakatsizlik. alkolizm ve boşa çıkan umut- ların diğer simgelerı. Robert Mitchum. bir öğrenciye vurup çenesini kırdıktan sonra kendisi de işinden uzaklaştınlmış olan 'coach'ta, çok lyi Boşa çıkan ıımutlar Sezonun Şampiyonu That Championship Season ' Yönetmen: Jason Miller Oyuncular: Bruce Dern. Stacy Keach, Robert Mitchum, Martin Sheen, Paul Sorvino. Arthur Franz, 1982 ABD yapımı. 108 dakika. Bruce Dern ise. beledıye başkanında ku- sursuz. Senarist yönetmen Jason Mil- ler'ın Pulitzer ödüllü oyununun beyaz- perdeye gelmesi tam on yıl aldı. Miller. toplumun çöküşünu. nedenlerini de açık- layarak anlatıyor. Birçok kişinın hayatının nasıl acınacak bir seyir izlediğini sergili- yor. Ancak. "Sezonun Şampiyonu 1 ". ovunun başarısına erişemedı. aynı şekil- de olumlu eleştirileralmadı. Millersahne- de yakaladığı kimyayı, nedense perdede yakalayamamıştı. Bunda, karakterlerin yer yer karikatüre meyletmesının de rolü olsa gerek. atv 21.20 13 bölümlük 'Azmi'nin müzikleri Sezen Aksu'dan Bedensel engeMer üzerine TV Servisi- atv'de bu akşamdan itibaren "Azmi"isimli yeni birdizi başlı>or. Yönetmenliğini Tunç Ba- şaran'ın yaptığı, başrol oyunculu- ğunu ise Vlüjdat Gezen'in üstlendi- ği dizi, bedensel engellilerin sorun- larını anlatıyor. Her salı saat 21.10'da ekranlara gelecek olan di- zinin müziklerini ünlü sanatçı Sezen Aksu yapıyor. Sezen Aksu. engelli- ler için yaptığı bir şarkıyı da dizinin her bölümünün başında ve sonunda seslendirecek. Oldukça geniş bir oyuncu kadro- su olan dizide. Müjdat Gezen'e Sa- vaş Dinçel, Ruhsar Öcal. İsmet Ay, Füsun Demirel, Elif Gezen, Rauf Altıntak, Mustafa Alabora, Feyzi Tuna, Günay Karaca. Yeşim Alıç, Sema Çeyrekbaşı, Şevket Çoruh ve Berat Yenilmez eşlik ediyor. Za- man zaman Emel Savın, Aydan Burhan, Duvgu Asena ve Ali Po>- razoğlu gibi ünlü isimlerin de konuk sanatçı olarak katılacağı dızi. 13 bö- lümden oluşuyor Gerçek hayat hikâyelerinden esin- lenerek hazırlanan dizinin bu akşam Geniş bir oyuncu kadrosunun ov nadığı dizide Müjdat Gezen başrolde. ekranlara gelecek olan ilk bölümü- nün özeti şöyle: Azmı. evli v e iki ço- cuk babası. 50 yaşlannda birıdir. Yirmi yaşında geçirdiği bir ameli- yatla bacaklannı kaybetmiş ve felç olmuştur. Karısı Demet (Ruhsar Öcal). bir derginin yazıişleri müdü- rüdür. Kızı Gaye (Elif Gezen) kon- servatuan o yıl bitırmiş, oğlu Murat ise 5 yaşındadır. Azmi'nin yakın ar- kadaşı Kemal'in akıl hastanesinden gelen babası kaybolur. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN İki Canavar! KÖLN - Almanya'ya yaptığım kısa bir yolculuk sırasında Türkiye'den gelen iki haberden birinci- siyle çok derinden sarsıldım. ikinci haber ise aşırı derecede kaygılandırdı benı. Birınci haber, eski dostum ve Cumhuriyet yaza- rı Ahmet Taner Kışlalı'nın, birlikte trafık kazası ge- çirdiği sevgilı eşi Nilgün Kışlalı'yı yitirmesiydi. Hiç- bir sorununu çözümleyemeyen Türkiye'nin trafik- te de önleyici bir adım atamadığını bir kez daha acıyla gördük. Bugüne dek kaç dostunuz, kaç ar- kadaşınız, kaç tamdığınız ya da tanımadığınız, yol- larda yetkililerce gerekli önlemler alınmadığı için yaşamını yitirdi? Başka ülkelerde de ınsanlar trafik kazalarında ölüyor. Ama bu sorun bızdeki denli başka hiçbir ülkede yetkililerce başıboş bırakılmış değil. Ya- bancı otomobil markasıyla Türkiye'nin sözde yer- li araba ürettiğini ileri süren büyüklerimizin, biraz da trafik ilkelerinin, kurallarının ve anlayışının yer- leştırilmesı için çalışmalan gerekiyor. Nilgün Kışlalı'nın acısı ve üzüntüsü uzun süre içi- mizi kemirecek. Ama aynı sonuçla karşılaşacak tanıdığımız ve tanımadıgımız insanların sayısının da giderek artacağı kesın. Köln'de aldığımız ikinci haber de, bir mega med- ya komplosuyla ilgiliydi. Eşi, Albay Rıdvan Öz- den'ın PKK ile girişilen çarpışmada öldüğünün kendisine bildırilmesınden sonra Tomris Özden'in barış çağnsı ve savaşmanın gereksızliği üzerine yaptığı açıklamalar birtakım çevrelerı nasıl etkile- yecek dıye merak ediyordum. Merakımızı "mega medya" ortadan kaldırdı. Güneydoğu'dakı "kirli savaş"a karşı çıkmaya- caksın. Savaşın bugüne dek hiçbir işe yaramadı- ğını söylemeyeceksin. Savaştakı karşı taraftan öl- müş birinin yakın akrabasıyla topluluk önünde bu- luşup barış istemeyeceksin. Yoksa "mega med- ya" kamuoyu önünde gazetecilığin tüm kurallan- nı çiğneyerek sizin cılkınızı gözünü kırpmadan çı- karabilir. Suçunuz ise aile sıriarmızı basına açıklamama- nız olabilir. O denli ki, üstünüzdekı giysilerinizden bile anlamlar çıkararak suçunuzun derecesi üze- rinde tahmınler yürütülebilir. Sonra da bunun adı- na "gazetecilik" denebilir ve hatta mega medya- yı destekleyen basın derneklerinden bırinden bir ödül bile kazanabilirsiniz. Tomris Özden'i kimler suçlamış "mega med- ya"ya göre? Ölen eşinin silah arkadaşları... Ham nerede bunlar? Isimleri nedir? Bugüne dek bellı degıl. Ama suçlanan insan belli. Ne biçim gazete- cilik bu! Suçlanan insanın üstündeki giysilerle ken- disine yöneltilen sözde suçlar arasında ilışkiler ku- rup anlamlar ve sonuçlar çıkaran bu "mega med- ya" ile ne denli üzülürsek üzülelim, azdır. Gerçekte barışa, anlaşmaya. insanların öldürül- mesınin durdurulmasına karşı koyan "mega med- ya" kaçıncı kez bu tehlikelı oyunu oynuyor, artık izleyemiyoruz. Aynı oyun ıçinde, İSKİ skandalında da gördüğümüz gibi, hem insanların özel yaşam- ları altüst ediliyor hem de CHP'ye karşıt bir dav- ranış sezilıyor. Tomris Özden. CHP'ye girdi ya... Ama CHP'ninr "mega medya "nın Tomris Özden olayındaki yumuşak ve sessız tepkisını de hoş kar- şılamak bir hayli zor... Trafik canavarını yenmenin belki gerçek yollan en sonunda aranabilecektir. Anpa "mega medya" canavarının Türkiye'nin yüzkarası olma yolunda daha uzun süre yürüyeceği görülüyor. Birinci ca- navarın oluşturduğu acımız; ikincısinin yarattığı kaygı, çok, ama çok derindir. "Mega medya "nın okuması gereken bir kitap: "YineDüşünce Özgürtüğü Yine Türkiye", (Sanat- çıların, gazetecilerin ve bilim adamlarının yazıları), Can Yayınları, İstanbul, 1995. ShowTv i6.50\ Serezli ve Ar başrolde Gerilimli güldürü TV Servisi - Polisten kaçan üç deneyimsiz soyguncunun sığındık- lan evde tatlı kaçık bir kadınla ev- latlığı genç kızın geçirdiği gülünç olaylann öyküsü. Anıerıkalı oyun yazan John Patrick'ın 1967- 1968de Nisa Serezli - Tolga Aş- kıner Tiyatrosu'nda üç mevsım boyunca kapalı gışe oynayan ünlü güldürüsünde Opal adlı kaçık bir kadını canlandıran Nisa Serezli. bu oyundan uyarlanan fılmde de aynı rolü üstlenmış bulunuyor. 1992"de yitirdığimiz Nisa Serezli'nin oğlu Levent Yeziroğlu, filmin yönet- men asistanıydı. Konusutıyatroda- ki>le aynı özellikler taşıdığı halde sahnedeki aslıyla sineması oldukça farklı olan "Tatlı Kaçık". Or- bey'in akıcı anlatımı. Serezli'nin bıktırmayan ölçülü o>Tinu, Müjde Ar ve Hekimoğlu gibi yetenekli oyunculanyla sıkmadan izlenebi- len. polisiye gerilimli bir komedi avantür. Üç acemi gangster. başansız ge- çen bir soygun ginşimınden sonra polisten kaçarkenbirevesığınırlar. Tatlı Kaçık Y'önetmen: Ergin Orbey Senar>o: thsan BİIsev Görüntü: İzzet Aka\ Oyuncular: Nisa Serezli, Müjde Ar, Mahmut Hekimoğlu, Ercan Yazgan, Nevzat Açıkgöz 1977. Ozer Film yapımı. Girdikleri eski konakta. hayvanları ve çocukları çok seven hafif tatlı kaçık bir kadınla (Nisa Serezli). il- kokul öğretmenlığı yapan evlatlığı (Müjde Ar) yaşamaktadır. Öncele- rı silahlı yabancılardan korkan iki kadın. sonra onlara alışarak dost olurlar. Hatta kadının bu gençler- den birini. yıllar önce yıtirip bir gün geri geleceğine inandığı oğlu san- ması. aralanndaki ilişkiyi daha da geliştirir. Soyguncular, kaçık gö- ründüğü halde birçok şeyin farkı'n- da olan kadının ıyi nivetinden ya- rarlanarak oturdukları evi bile satı- şa çıkanrlar. ShovvTV 12.00 Film, bekleneni vermedi Kanşık aşk ilişkileriTV Servisi- Lavvrence Durrell hayranlan "İskenderiye Dörtlü- sii"nün beyazperdeye uyarlanma- sını başlangıçta sevınçle karşıla- mışlarsa da, filmi görünce bu se- vinçleri uçup gıtmiştir herhalde. Yönetmen Cukor, senaryosunu Lavvrence B. Marcus'un yazdığı "Justine"i yalnızca "Justine" değil, dörtlünün diğer üç kitabı üzerine de kurmuş. Bu durumda olay akışını izlemek haliyle çok zorlaşıyor. Aynca. Durrell'ın bir tanesinin uyarlanması bile yeterin- ce güçlük arzedecek kitaplannı bir arava toplamak, beraberinde birta- kım tehlikeler, rizikolar ve zorluk- lar getirmış. Aşılamayan zorluk- lar... En azından, Cukor açısından. Hikâye. Aimee'nin oynadığı, ül- kesınin en etkin adamlarından bi- riyle evli olan Mısırlı Yahudı ve «Justine Yönetmen: George Cukor Oyuncular: Anouk Aimee, Dirk Bogarde, Robert Forster, Anna Karina, Philippe Noiret, Michael York, John Vernon 1969 ABD yapımı, 116 dakika. fahişe kadın kahramanı merkez alı- yor. Ama onun çev resinde öyle çe- şit çeşit unsur ve aşk döneniyor ki, işın içinden çıknıak zorlaşıyor. Ai- mee, heyecan verici birperförmans sunuyor. Filmin erkek ovunculan ise Michael York, benzersiz Dirk Bogarde ve kocavı oynavan John Vernon. Eeştirmenlerce 'erotik kitsch" diye tanımlanan "Justi- ne". Tunus'ta çekildi. Anouk Aimee'nin 'Justine'deki performansı heyecan verici. Kanal I) 20.00 'Dokundur' TX Servisi- Kabare programı •Dokundur' bu akşam özel bölü- müyle ekrana gelivor. Bu bölüm- de, eski programlarda yer alan "Geyik Pazarı" ve "Yeke Yek" gibi 'televizyonlara dokunan* skeçlerden seçmeler yer alacak. Kanal D'nın bundan öncekı yayın döneminde ilgi gören ve yeni dö- nemde de iddialı programları ara- sında yeralan "Dokundur". gün- lük vaşamdaki dengesizlikleri, si- vasi olayları, yolsuzluklan. toplumsal sorunları güldürerek hicvediyor. "Dokundur"da. Mehmet Ka- ragül ve Kemal Kuruçay'ın ya- nı sıra Bülent Yıldıran, Şena\ Gürler, Orhan Aydın, Rengin Samurçay, Can Ö/topçu rol alı- yor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle