19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19EYLUL1995SALI HABERLER 0, bunu hep yapıyor • RİZE (Cumhuriyet) Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 71. yıldönümü önceki güıı çeşitli ctkinliklerle kutlanırken RP'li Belediyc Başkanı Şevki Yılmaz kutlamalara 'izinli ve rahatsız' olduğu gerekçesiyle katılmadı. Yılmaz'ı bu kez başkan yardımcısı eski imamhatip lisesi müdürlcrinden Osman San temsil etti. Oöreve geldigi günden bu yana bayramlarda ve Atatürk'le ilgili tüm anma törenlerinde bulunmamayı ilke edinen Şevki Yılmaz'ın , bu kez gerçekten rahatsız olduğu, ama rapor almayarak evinde istirahat ettiği öğreııildi. Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın Düzce grubu, suikast hazırlığı yaparken yakalandı Hedef, Israil ve ABDTiler • DGM iddianamesinde, Hizbullah'ın Düzce ve Sıvas gruplarının işbirliği yaptıkları, Düzce grubuna mensup militanların, Sıvas katlianıı davasından mahkum olan ve Afyon Cezacvi'nde bulunan arkadaşları için eylem planladıkları belirtildi. GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY Değinmeler ; Milli Eğitim Bakanı Ayaz: Hizbullah'ın açtığı okul değil kurs ANKARA (ANKA) Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, Refah Partisi (RP) lideri Necmettin Erbakan'ın açtırdığı 'milli görüş' kolejlerinin yasalara ve müfredat programına uymaları gerektiğini belirtcrek "Kendi kafalarından ders koyamazlar" dedi. Ayaz, konuya ilişkin soruları yanıtlarken 'Milli görüş koleji' için müfettişleri görevlendirdiğini anımsattı. Müfettiş raporlannın tamumlanmak üzere olduğunu bclirten Ayaz, "Kim olursa olsun Milli Eğitim temel yasusı ve müfredatını uygulamak zorundalar, programa uygun ders yapılabili.r. Kendi vurgulandı. Sanıklardan tsnıail .Şahhalta ile llasan Aşar'ın, bu amaçla 13 Mart 1994 günü Bolu'nun Çaydurt mevkiindc bir dinamit deposunu soyup 136 adet dinamit lokumunu aldıktan sonra kaçarken, otobanda rastladıkları DYP seçim otobüsüne binip Adapazan'na, oradan da Izmit'e geçtikleri belirtildi. Iddianamcde, bu militanların zamanında yakalanamaması halindc, Sıvas katliamı sanıklarının bulundugu Afyon Cezaevi'nde görevli gardiyan Mehmet Tokgöz'ü kaçınp öldürecekleri kaydedildi. Çevresinde "kaburgacı, kemik kıran" lakaplarıyla tanınan gardiyan Tokgöz'ün, Sıvas katliamı sanıklanna kötü davrandığı için Gazilep günü kutlanıyop • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Cumhuriyetin kurucusu Mustat'a Kcmal Atatürk'c "mareşallik" rütbesi ilc "gazilik" unvanı verilişınin 74. yıldönümü ve Gaziler Günü bugün kutlanıyor. Kutlama programı kapsamında Türkiye Muharip üaziler Derneği yöneticileri bugün Anıtkabir'i ziyaret edecekler, daha sonra Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk koyacaklar. Akşam da Sıhhiye Orduevi'nde, Atatürk ve silah arkadaşlarını tcmsilcn yakınlarına, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı komutanlarına şükran plaketi verilccek. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Bolu bmniyet Müdürliiğü'nce gerçekleştirilen operasyon sonucu ele geçirilen şeriatçı terör örgütü Mizbullah militanlannın, Türkiye'de yaşayan Yahudiler ile Amerikalılara karşı suikast hazırlığında oldukları bclirlendi. Hizbullah'ın Düzce ve Sıvas gruplannın işbirliği yaptıkları, Düzce grubuna mensup militanların, Sıvas katliamı davasından mahkum olan ve Afyon Cezaevi'nde bulunan arkadaşları için eylem planladıkları saptandı. Operasyon sonucu yakalanan Hizbullah örgütünün Düzce grubu ile ilgili olarak Ankara Dcvlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianemede, örgüt militanlarının, Türkiye'de yaşayan Yahudiler ve Amerikalılara yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları, bunun için çok sayıda silah ve patlayıcı madde edindikleri gerçekleştirdikleri kaydedilen iddianamede, militanların eylemleri hakkında ayrıntılı bilgilerc de yer verildi. İddianemede, Şişli Merkez Camisi'nden 26 Haziran 1995 günü Kâbe örtüsünün çalınması olayı kafalarından ders koyamazlar. Müfettiş da, şöylc anlâtıldı: "Suç raporlarına göre gereken yapılır" diyc konuştu. tarihinde sanıklar llasan Ayaz, Fethullah Gülen'in açtırdığı okullar için Aşar ve Cengiz Çelik, "Sürekli denetimleri yapılıyor. Müfredatı sanık Durmuş Dinç'e ait uyguluyorlar. Ulııslararası yarışmalarda bile 41 HL I44plakalı kazanıyorlar" şeklinde değerlcndirme yaptı. otomobil ile tstanbul'a Fethullahçıların, Bolu'nun Düzce ilçesinde okul geldiler. Abidei Hürriyel açmalanyla ilgili olarak da Ayaz, şunları söyledi: Caddesi'nde bulunan Şişli "Yok onlar okul değil, henüz nkullaşamamışlar. Merkez Camii'ndcn değeri Kurs herhalde. Henıen kapatılmış, DGM olaya çok yüksek olan Kâbe clkoymuş." örtüsünün bulundııgunu tespit ettikten sonra, yalsı namazının ardından cami öldürülmesine karar verildığı kaydedilen içine gizlendiler. C'emaat tamaınen iddianemede. bu iş için firari ismail çekildikten sonra örtüyü asılı Şahbalta ile tuluklu Hasan Aşar adlı bulundugu kirişten indirdiler, caıninin militanların görevlendirildiği bildirildı. kapısının kilidini kırarak dışarı Iddianamedc, bu kişilcrin gardiyan çıktıktan sonra Izmit'te bulunan Tokgöz hakkında bilgi almak için 1 Kasım Durmuş Dinç'in evine geldiler." 1994 günü Bohı'da Cafcr Tayyar adlı Sanıkların örtüyü satmak üzere fotoğrafını kişinin otomobilini gasp edıp Âfyon'a çekerek Celalettin Vardarsoyu adlı kişiyc gittikleri, aynı gün cezaevinde görevli götürdükleri de kaydedilen iddianamede, Bayram Ali Arık adlı gardiyanı kaçınp "Ancak bu şahıs, değcrinin çok yüksek Tokgöz hakkında gerekli bilgileri aldıktan olması nedeniyle örtüyü alanıayacağını sonra serbest bıraktıkları vurgulandı. söyleyince, sanıklar bu örtüyü çalıııtı Hizbullah'ın Güneydogu'da birçok dinamitlcrlc birlikte Akçakoca ilçesinde öldürme olayı gcrçekleştirnıesine karşın, Arif Seçkin'in evine bıraktılar. 14 Düzce grubunun adam öldürme eylcminin Agustos 1995 günü ise örtü bu evde ele bulunmadıgı, daha çok gasp, soygun. geçirildi" bilgisine yer verildi. hırsızlık ve adam kaçırma eylcmlerini 22 ağustos tarihli "Eski Kültürümüz Dedikleri" başlıklı yazımın bir yerinde ayraç içine alınmış bir söz vardı: (Adnan Adıvar'ın Osmanlı'da Bilim adlı kitabı okuna!) diye yazmıştım ben, tümcenin sonundaki sözcük ufak bir dizgi yanlışı ile "okuma!" diye çıktı. Sayın Selim lleri de ele aldığımız konuya değinen ikinci yazısında bu parçayı yanlışı ile birlikte alıntıladı. Bundan sonra tetikte olmalıyım; "m" ile "n" birbirine karışıyor. Bir de benim kalemimden çıkma bir yanlış var o yazımda; Adnan Adıvar'ın kitabının adını yazarken "ilim" diyeceğime "bilim" demişim. Onu düzeltmeği savsamamış Sayın lleri, haklı olarak. Ah bu Türkçecilik, insanın başına ne işler açıyor! Ahmet Hamdi Tanpınar, ekinimize, tarihimize, yaşayışımıza bakışında Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisi altındaydı; ondan ayrıldığı yan, Osmanlı'^ı ikide bir, Batı ile karşılaştırmasında, koşutlandır^ mak istemesinde kendini gösterirdi. Diyelim, Itri'yi değerlendirişinde Yahya Kemal gibiydi de, sözüp sonuna doğru onu Bach ile karşıîaştırıverirdi. Kısası, mimarimize, eski şiirimize, hat sanatımıza saygıda kusur etmez, ama Yahya Kemal'i atlatıp, Avrupa'ya kaçamak bir göz atmaktan da kendini alamazdı. Yahya Kemal'in bir sözü hiç aklımdan çıkmaz; diyor ki, "Biz her şeyin en iyisini yapmayı bilmişiz, ama yazmamışız." Bundan, Osmanlfnın yazıdan (tarihten) önce yaşadığı anlamı kolayca çıkarılabilir, ama ben bunu yapmayacağım. Osmanh'nın yazmaması, okumamışlığı getirdi, kitapsızlığı getirdi. Korkunç bir durumdur bu! Düşünün bir, hiçbir tarihçi, Fatih Mehmed'in annesinin kim olduğunu bilmiyor. • Sultan II. Mehmed, Iran minyatüründen de, Bizans Ikonası'ndan da hoşlanmazmış. Bütün ilgisi Avrupa resmine dönük. O zaman Avrupa dendiöinde akla yalnızca Italya geliyor. Demek Fatih, Italyan gerçekçi resmine bağlıydı. Ne çok ressamı konuklamış sarayında, ne çok resim yaptırmış! Bunlar, oğlu II. Bayezıd'ın (Veli) gününde yok edildi. Fatih için anlatılan bir şey var ki, şaşırtıyor, düşündürüyor beni. Padişah, Meryem'i kucağında Isa ile gösteren küçük bir ikona yaptırmış, onu göğsünde taşırmış. Belki de annesı (ya Sırp, ya Italyan, ya Yunanlı, ama büyük olasılıkla Sırp bu ikonayı yaptırması için oğluna yalvarmış olabilir. Boynuna as yavrum, seni korur, dedi. • Yahya Kemal Beyatlı, Osmanlı'yı resim olarak görürdü. Bu resimlerden iki örnek vereyim. Birincisi: Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor. •• Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Ikincisi: Çıktı Otranto'ya pür velvele Ahmet Pâşâ. • Dil Köşesi: • Konumuzdan ayrılarak, Başbakanımız Tansu Çiller Hanımefendi'den bir ricada bulunacağım. Bilmem bana kulak verir mi? ı Ne olur, "ifade ediyorum", "ifade ettiğim gibi" sözlerindeki "ifade" sözcüğünü kullanmasın. "Söylemek" varken. Politikacılanmıza örnek olur. • • ' \ Zarfları Ciller açtı muduru olu bulundu • ANKARA îhalede, Özer Çiller'in arkadaşı Özyeğin'in gölgesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Tansu Çiller'in, TOFAŞ'taki kamu hissclerinin satışında danışmanhk yapacak firma için açılan ihalede yasaya aykırı işlem yaptığı iddiası, ANAP Lideri Mesut Yılmaz'ın açıkladığı belgelerle gündeme geldi. ANAP liderinin savcılığa verdiği belgelere göre Tansu Çiller'in başbakan olmasından hemen sonra IX Ağustos 1993 günü düzenlenen ihaleye, Schroderslnterbank ortaklıgı ile Özer Çiller'in yakın arkadaşı Hüsııü Ozyeğin'in sahibi olduğu Finansbank ve Lehman Brothers fırmasından oluşan iki konsorsiyum katıldı. Saveılık iddianamesinde de yer alan savlara göre dönemin KOİ Başkan Vekili Can Yeşilada, kapalı zarfla gelen firma önerilerini, "Başbakanlık'tan gelen talinıat" uyarınca ihale komisyonuna açtırmadan, Çiller'c götürdü. Kısa bir zaman sonra Yeşilada, ihale zarflarını açılmış olarak getirip komisyona teslim etti. Yeşilada ile birlikte yargılanan diğcr yöneticiler, savunmalarında, zarfların açık olarak getirilmesi üzerine bu durumu belgeleyen bir tutanak düzenlediklerini bildirdiler. İhale Komisyonu'nun 18 Ağustos 1993 gününde aldığı 7. karaıda, Can Yeşilada tarafından götürülen zarfların Çillcr tarafından açıldığı da kayıtlara geçirildi. Kapalı tekliflerin, yasalara aykırı olarak Başbakan tarafından açıldığı ihale sonucunda, pazarlıklara başlangıçta ayrı ayrı oturan, Hüsnü Özyeğin'in de ortakları arasında Lehman BrothersFınansbank konsorsiyunıu ile Schroders Interbank konsorsiyumu bırlcşcrek danışmanhk işini aldı. (Cumhuriyet Bürosu) Keçiöreıı PTT Müdürü I'erit Atak, Altındağ'daki evinde ölü bulundu. Keçiören PTT Müdürü Fcrit Atak, geçtiğimiz cuına günü cvine gitmek üzeıe işyerinden ayrıldıktan sonra kendisini bir daha gören olmadı. Dün sabah da işc gelmediğini ögrenen yakınları, Atak'ın, Altındağ Örnek Mahallesi llker Sokak 19 numaradaki evine geldiklerinde, kötü bir kokuyla karşılaştılar. Uzun süre kapıya vurmalarına rağmen açılmaması üzerine, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ferit Atak'ın cesediyle karşılaştılar. TOFAŞ hisseleri davasında Can Yeşilada ve 6 komisyon üyesinin yargılanmasına başlandı. TOFAŞ skandalı davasında mahkeme, Çiller'in zarf açma yetkisini araştırıyor Çiller'i, Çifler'e soracaklar yapıldığını ve herhangi bir yasadışı işlemın söz konusu olmadığını savunarak bcraatini istedi. TOFAS'taki kamu hisselerinin satışı için danışmanhk yapacak firmanın seçimi amacıyla yapılan ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle eski KOİ Başkanvekili ve Eximbank Genel Müdürü Yeşilada ile 6 komisyon üyesinın yargılanmasına başlandı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, 2 Mart 1995 günkü bazı gazetelerde yer alan açıklamalarının ve özel kalem müdürü imzalı 15 Mart 1995 günlü yazısına ekli belgelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması üzerine, başsavcılıkça Can Yeşilada ve 6 ihale komisyonu üyesi hakkında dava açılmıştı. Davayla ilgili hazırlanan iddianamede, "ihaleye fesat karıştırmak" fiilini düzenleyen Türk Ceza Yasası'nın 366. maddesine göre sanıkların 1 yıldan 3 yıla kadar lıapis cezalanna çarptırılmaları istendi. Ankara 13. AsliyeC'eza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savunma yapan Yeşilada, beraatini isterken şunları söyledi: "Hisselerin ihalesine davet usulü ve pazarlık yoluyla 5 firma eağrıldı. Bu firmalardan ikisi ihaleye katılnıadığı gibi biri de teknik ve mali yönden yetersiz bulundu. Kalan iki firmadan teklif istendi. Kapalı zarf içinde tekliflerini getirdiler. Komisyon üyeleri ve firma temsilcilerinin bulundugu toplantı sırasında Başbakanlık'tan telefonla talinıat geldi. Zarfları, ihaleye katılan firma temsilcilerinin de olurunu alarak Başbakanlık'a götürdüm. Daha sonra zarfları, Sayın Tansu Çiller'in huzurunda açıp ve ihalenin seyri hakkında kendilerine bilgi sundum. Bu sırada komisyon toplantısı devam ediyordu. Zarfları kısa bir süre sonra Yılmaz: Köşeme çeklliyopum • ANKARA (AA)Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii Işçileri Sendikası'ndaki (TEKSİF) Genel Başkanlık görevini, dün Zeki Polat'a devreden Şevket Yılmaz, yerini gcnçlcre bırakarak, 'şimdilik' bir köşeye çekildiğini söyledi. TTB'den Özden'e destek • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özel yaşamıyla ilgili savlar nedeniyle CHP'nin de tam anlamıyla sahip çıkmadığı parti meclisi (PM) üycsi Tomıis özden'e destek vcrdi. TTB Genel Sekreteri l)r. Ata Soyer, Özden'le ilgili 'şizofren' savlarına karşı, "Bir kişinin şizofrcn olması, söylediklcrinin anlamsız olduğuna kanıt olarak gösterilemez" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TOFAŞ hisselerinin satışında danışmanhk yapacak firmanın seçimi için açılan ihaleye, "Kapalı zarfların yetkili komisyon yerine Başbakan Tansu Çıller tarafından açılması üzerine" fesatkarıştırıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında dava açılan vc aralarında eski Kamu Ortaklıgı Idaresi (KOt) Başkanvekili liximbank Genel Müdürü Can Yeşilada'nın da bulundugu 7 sanığın yargılanmasına dün başlandı. Mahkemenin, kapalı zarfları, emir veıerek komisyondan getirtip bizzal açan Başbakan Çiller'in, bu işleme dayanak olacak bir yetkisi bulunup bulunmadığını saptamak için Başbakanlık'tan görüş ısiemesi dikkat çekti. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Çiller tarafından Eximbank Cienel Müdürlüğü'ne getirilen Can Yeşilada, ihalenin, başından beri Çiller'in bilgisi dahilinde komisyona geri getirdim. Toplantıda fiyat farkı az olduğu için ihaleyi bu iki seçkin firmaya verdik. Bu durumda, ihaleye fesat karıştırılması müınkün değildir. Herhangi bir suç işlemiş değilinı, beraatimi istiyorum." Savunma yapan diğer sanıklar Dğur Bayer, Fatma Kutluay, Oğuz Kemal Bulut, Ahmıt Kuşad Yazıcıoğlu, Çelik Özgen ve Ahnıet Aydın Ozbay da suçsuzolduklarını belirterek bcraatlerini istcdiler. Mahkeme, soruşturmanın ardından yaşanıını yitiren sanıklardan Çelik Özgen hakkındaki davanın düşmesi için ölüın kaydının istenmcsını kararlaştırdı. Mahkeme başkanı. Başbakan Çillet'in, TOf A§ hissclerinin ihalesindc teklif zarflarını açma yetkisinin bulunup bulunmadığını belirlemek için Başbakanlık'tan bilgi istenmesine karar vererek duruşmayı 25 Ekim 1995 gününe ertelcdi. Topaç davasında ölümtehdidi • Eski Adalet Bakanı Mehmet Topaç'ı öldürdüklcri ve DIIKPC üycsi oldukları gerokcesiyle DGM'dc idanı isteıniylc yargılanan sanıklar, Ankara IKJM 13aşsavcısı Nusret < « • • ' Demiral, Hmniyet Müdürü Orhan Taşanlar, Istanbul Valisi Hayıi Kozakçıoğlıı ile Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in, "kontrgerilla üyesi" olduklarını öne sürerek kendilerindcn er gcç hesap suracaklarını belirttiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Lski Adalet Bakanı Mehmet Topaç'ı öldüıdükleri ve yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş l'artısı (DHKPC) üycsi oldukları gerekçesiyle idanı istemiyle yargılanan sanıklar, Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, İjıınıyct Müdürü Orhan Taşanlar, Istanbul Valisi Istanbul Lmniyct Müdürü Necdet Menzir'i ölümlc tehdit ettiler. Sanıklar, "kontrgcrilla üyesi" olmakla suçladıkları yönetıcilerdcn mutlaka liesap soracaklarını bildirdilcı. Örgüt adına eski bakanı öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan DIIKPC üycsi 9 sanığın yargılanmasına, Ankara Devlct Güvenlik MahkemesMide dün devam edildi. Duruşmada, savunma yapan sanıklardan Ali Osman Köse, kendilerini "savaş tutsağVolarak nitclcyerck bu savaşta dışarıda olduğu gibi cezaevinde dc bedcl ödemekten kaçınmadıklarını ve bundan sonra da kaçınmayacaklarını bildirdi. Şinıdiye kadar can almaktan vc can vermekten çekınmcdıklerını söyleyen Kösc, Demiral, Taşanlar, Kozakçıoğlu ve Menzir'in "kontrgerilla üyesi ve halk düşmanı" olduklarını, er veya geç mutlaka cezalandırılacaklarını belırtirkcn mahkeme başkanındnn uyarı aldı. Bu sırada. söz alan duruşmu savcısı, sanıklar hakkında yasal işlem Hayri Ko/akçıoğlıı ile Kiiltürel mirasın üç yılı kayıp Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden kaybolan tablo zincirine kültür ve tabiat varlıkları da eklendi HÜLYA KARABAĞLI • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, çocukların genellıkle camilere gitmediğini, bu nedenle uyuşturueu tehlikesinin camilerde vclilere anlatılması gcrcktiğini söyledi. Yılmaz, dün düzenlediği basın toplantısında, hac kotasının kaldırılması için devletin üst düzeyince Suudi Arabistan makamlarıyla yapılan temasların sonuç vermediğini belirtti. Hacı adaylarınm 22 gün içinde başvuruda buİunacaklannı, ikinci kez başvuruda bulunanlar elcndikten sonra, noter huzurunda çekiliş yapılacağını kaydetti. Çocuklap camiye gelmiyop" Sayıştay Başkanı vecdi Cönül: llk denetim, ResimHeykel Müzesi'ne ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sayıştay Başkanı Vecdi Gonül, Kültür Bakanhğı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında çeşitli birimlerde yaşanan kayıp tablolara ilişkin ilk denetimin, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde başlatılacağını söyledi. Cumhuriyet'in "Kayıp tablo skandalı" haber dizisini "ihbar" olarak kabul ettiklerini bildiren Gönül, denetirnde tngiliz uzmanlardan yararlanılacağını kaydetti. Gönül, denetimin tamamen tarafsız bir uzman kadroyla yürütüleceğini bildirdi. Sayıştay yönetimi, denetim sırasında iddialara ışık tutmak amacıyla Cumhuriyet'in haber dizisinden birer fotokopi hazırlanmasım1 kararlaştırdı. Denetçilerin, ağırlıkla üzerinde duracakları noktalar arasında, icmal defterlcrinde kayıt ışlemının hangi tarihten başladığı, tarihlerin sonıadan deftere işlenmiş'olma olasılığı, son 20 yılda ayniyat tesellüm makbuzları olmayan resim, heykel, özgün baskı yapıtlarının listesi, ayniyata geçirme tarihinde usulsüzlük olup olmadığı, kütüphane defterinde tahrifat ya da sonradan yazılım yapılıp yapılmadığı bulunuyor. ANKARA Kültür Bakanhğı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün dcmirbaş kaydı yapmaması ve Sayıştay'a bildirimde bulunmaması nedeniyle kayıp sayısı tahmin edilemcyen tablo skandalı halkasına kültür ve doğa ınirası da eklendi. 199093 yılları arasında, yurt genelinde varlığı bilincn, tespit ve. tescili yapılan kültürel ve doğal mirasa ilişkin resmi evrak kaydı ve rapor uygulamasının askıya ahndığı belirlendi. Yasalara aykırı olarak "sözlü" talimatla gerçekleştirildiği saptanan uygulama sonucunda SlT derecelendirilmesınde oynamalar yapıldı. Kayıt yapılmayan 3 yıllık dönem sırasında, 1. derecede doğal ve arkcolojik SlT ilan cdılen "SilifkeBalta Limanı"nda, 65 vıllanıtı kurulmasına fırsat tanındı. Usulsüz durumu belgeleyen raportörler, Namık Kemal Zeybek. Gökhan Maraş ve Fikri Sağlar'ın Kültür Bakanhğı yaptıkları 3 yıllık döneme ilişkin raporlarını Kültür Bakanlığı'na sundular. Teftiş Kurulu Başkanlığı, raportörlerin sorumlu gösterdiği yetkılılerc "kcndi kendilerini soruşturma" yetkisi verdi. Kültür Bakanhğı Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün 199093 yılları arasında kültürel mirasın saptanmasında kilit önem taşıyan resmi evrak kayıt işlemini askıya alması. kültürel ve doğal zenginlıklcrin kcyfi kullanımına yol açtı. 1989 yılında çıkarılan 2863 sayıh Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ve 20065 sayıh Kültür vc Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları Çalışma Yönctmeliği esasları, 1990'dan itibarcn üç yıl boyunca devre dışı bırakıldı. Mirasın korunmasına yönelik uygulama ve denetim kararlarında yetkili kılınan yurt genelindeki 15 koruma kurulu yöneticisinin bu dönemde resmi evrak kaydı işlemini durdurduğu ve resmi nıteliğı olmayan raporlar düzenlediği öğrcnildı. Bu çerçevede. Içel'in Silifke ılçesi Akdere köyü sınırları içinde olan ve 1. derecede arkeolojik ve doğal SlT alanı kimliğinc sahip "Balta Limanı"na düzenlenen bir raporla inşaat ızni çıkarıldı. Iznin ardından liman üzerine 65 villa konduruldu. Aynı dönemde, aralarında tarihi "Kayseri kapıları"mn da bulundugu çok sayıda nadıde eserin tescil dışı bırakılması ve koruma altına alınmaması nedeniyle tahrip edildiği ve pazarlarda satışa çıkarıldığı bildirildi. Kültür Bakanhğı Teftiş Kurulu Başkanlığı, raportörlerin sorumlu göstercrek haklarında soruşturma yapılmasını önerdiklerı yetkililer için başlattığı incelcmcde, adı usulsüzlük savlarına karışanları "kcndi kendilerini soruşturmakla" görcvlendiıdi. Dönemin surumlularının hâlâ görevde bulunduklarına dikkat çekildi. yapılmasını istedi. Sanıklardan Ali Nazik de Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde kaçmak için tünel kazdıkları şeklinde çıkan haberlerin uydurma olduğunu. tüm bu haberlerin Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar tarafından yazdırıldığını öne sürdii. Nazik, şunları söyledi: "Bi/.iııı kaçacagımız kuşkusu ycni bir şey değildir. Bu devrimciliğin gereğidir. Kaçma hakkını kııllanmayan devrimci,' haindir. Bi/ şinıdiye • kadar olduğu gihi ] bundan sonra da her , fırsatı degerlendireceğiz. Fırsatını bulduğumuz an kaçıp, dışarıdaki sıcak savaşa katılacağız1. Özgürlük tutkuınuzun' önüııe hiçbir şey J Riremcz." Genel müdür uyardı Kültür Bakanhğı, tarihi ve kiiltürel mirasın belgelcrinin olmadığı üç yıla ilişkin gerçekler için 15 Ocak 1993 tarihinden itibaren önlem almaya başladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Tuç'un, "usulsüz uygulamalar ve kötü niyet" olarak değerlendirip dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a sunduğu durum yazısında sorumlular hakkında soruşturma önerisi dc yer aldı. Tuç'un, büyük puntolar kullanarak "evrak girişi yapılınadan" dediği yazı şöylc dcvametti: "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları'na 199093 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin büro müdürlüklerince gerçekleştirilen çeşitli ineelemelere konu rapor ve dokümanların, resmi usullere aykırı olarak evrak ka\ıt işlemleri yapılmadan değerlendirildikleri saptaıımıştır." 4 sanık hakkında idanı Mahkeme başkanı, sanıkların savunma yapması için duruşmayı ertelerken bundan önceki duruşmalarda esas hakıknda mütalaasını vcrcn savcı. sanıklardan '. Ali Osman Köse, 'Rahhena Hanedar, Hasan Şahingöz vc Ali Na/.ik hakkında Türk Ceza Yasasfnın 146/1. maddcsi uyarınca idam isterken Ayşe Eren, Nihal Saklayıcı, Ahdurrahman Bağuç ve Yıldız Bağuç hakkında iscTCY'nin 168. maddesine göre 10 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis cczası istedi. Savcı, sanık Yaşar Ö/.caıı hakkında daTCY'nin 169. maddcsi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar ağır İıapis isteminde bulundu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle