24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 MART 1995 CUMARTESİ 8 EKONOMİ/PARA RAPORU BORSA VBIİLER) Endeksler 17 /B3/19951.; 33260.42 seans Ön. seaısa g. deŞ.% 17/03/1995 2. Seans Sonseansag. deŞ.% Bileşik Mali 27629.47 Sanayi 37362.10 işlem hacmi(dün) Işlem mıktan(önceki) 3.63 33802.38 4.08 27927.19 3.48 38039.49 8.668.610.469.500.0 1.184.998.594.0 1.62 1.07 1.81 BORSAd. SEANS) 17 MWT1995 hnta bprti U&ti taprti Tatoda blaa t «ğft imuk Utm to Satrş 0 IU9 «A 11» M9 1» S.V I S.M &M 11,19 12.» 1 1 * H.7» 1US 11,29 9 9 i M ıa 7IH 7JM l * 3W X.M S.M SJH E.» 3 . * <Uri <i.w cm nm n.» SJN «• na aw 113 11J9 ttj» LM IM IM V « II 7J« 1 * LM V» İM IM I I * İM 03) 6.1M İ200 12JSD 0 0 ım m IU 1 1 U U 11» VM ÜJrl S.9 S,* i« L« UH İM ı.« ıa ı,« AM a» aa u u u 1.375 1İ75 2.050 ta u u < * «.« 4 * 14,79 0.M 1i» ı e.M e.» iijH n.M n.a f« 7* m iflOC UOO 9.100 7,700 7.700 7.700 IUB HJr) l l « 1 » 1 » JJ9 6.M B.M WM o 050 DıraıOlal ş REocftp f NEpEfa 7EWM 3SJO0 M 1U9 38 âra MEyfUI B E n K ı 7JI MEM 171 F t ^ RFBBFMOIL 1.775 U9 %M 19 KBMbka 1171 n MSkıMM» OMKi MhtaajTri) 093 T ^ M ı n i MUhkfehı Ktottopft M » millılllMlp lOBKoMs UlhraıM tttMıM lEUgrs 123 rattım •JteMti 12 ta l ISMa 141 Pıarliı «IMİ 151 nJş ISfıt&aı ISSna 19TIİMM 19 MiFn r«k*aY HİTfehtaı 191» tsnu IJITfcı 1! l>i L-r ta ıs 0 0 U9 4.M «aIJl U9 İM İM 0 0 7.7K ifDZ u U9 i a U9 U9 7,79 ıa ta 4,49 U75 ıa 0 ı» ua 171 17» M 0 0 Mi İM 11.79 11.73 CS SM a.» SJK rjı E * STM M i 2UI Î7» ta fi.79 S.HO 3300 5 , » U » l » U 9 & S « . 7 9 U U) M 4.(00 « 0 4.450 8J00 7JD0 8,100 aa 7.49 7,79J IM İM 1,19 «J9 J7J9 97» U9 (.79 4J9 1J9 '.!75 179 3.79 M M İM IM 4,19 7|9 İM 0 İM I fi.79 6.79 H » O» MJ9 15JI I I SJB Sjl M W U IS 1220 1Z2SI 1220 m ijs ı« 27,9i a» a» 4a 4a 4.49 1* II 1)1 7.49 7a 7» 0 0 0 4ia 4U9 44» *M *M *M 0 0 0 ıa ?a m IM îx m ıa ıa ıa 17a 17,79 H.79 aa sa aa aa a» a» aa aa 3i» 7.a 7a 7.7M •a «a «a ıa t» ıa «a sa «a na 17a ua 1US0 tUSC 1&S0C 7.79 7,1* ıa 179 « a tU9 119 ta «a u tı u 3.19 Î.7S ıa 1.79 ?a «a ij» ve U9 V79 4,49 4a HM0 94.000 9Sj£C UB U i U9 ıa ıa 3.H 119 U9 1» 10,790 10JOO 11.000 9,700 UOO 9«D ıa ıa ıa ı.i9 ıa ıa t1,79 11.19 1U9 1320 1İ0O0 IIM Z.7M 179 U 9 na na ua ıasa ı» 119 sa IM 149 7,19 7 a 1 t a ıa ıa «a 7 . * 7.19 J.49 ua na «a U9 1 » 5,79 aa aa aa İM U9 sa 5.49 İ.47S a 7a «a «a iı» 28,000 27.500 26.00] sa ıa 4a »79 14.» «a ea uja na 3a 3a 3,49 t3» aa 13.19 \m iffi ıa 4a 4a ıi9 sa sa aa ıa 7a 7a sa IM ı» İM 139 149 4a sa ı» ıa m iH İM 1W 1119 53a S4a SU9 ı a.» aa tM U* U& «a «19 1149 aa oa 0,79 TC.30C KLOOO 1020 ea aa it» 2.ra m ıa sa oa ssa sa IM sa 4a 4.39 4 a 4,B 4,N 4a 4a ta 4.N 119 ıa t» «,79 H79 a» na *M na N.M IM 1139 »a iıw ua :a ;a 2J7s ssa a» »M ı» ı» ıa a M ua «a ÜM UM UM I IM 179 149 4,M <a ia 149 1 » 14.M U a U.T9 «a H.79 ea ıa ıa 3,79 ıa ıa ıa ıa IM ıa Hü 11* 119 ıa ıa ı» S ü SM XM tUH Ö.19 11ü 119 iıs» 11.M 45JB0 COX İM İM m ı» a.» aü a.» 23ü 22ü 21» C,M (1,9 42.M 259 &M 25ü 0 9 12,19 13 M 11» 12ü «9 19 I IM t» 79 IM sa SÜ 7Ü 7Ü aiaj i3oo 0 12JS0 13İM0 4,11 4,19 *M iu» ı UM e.79 UÜ ıı a ıı Ll (• 1.1 t» IM m SM 31ü 2» u u aı 1}75 Wi 1050 KÜ 119 KÜ m m 89 ts.» HM BM sa ıa İM ta 7a sa m 4,19 u» 69 21,» 2i M 2iü İM 9İD *9 0 3,M İM 2a ıa 7.M 7JM UOO 9J0C 7,800 7,700 nü n« 3JH 1 7 1 I M İ M ü 0 £000 27İ0C- » 2.M 2.48 0 0 3.M 1.19 (Jl (91 2ja 2J75 IM IM 129 0 39.000 £500 ı» ıa IÜ 129 SJM 129 S ü IM B.M S.M 32ü SM 27ü 27ü 3M 8 . » « M 6 3 0 8.700 SJI S.M Kü K9 1lü IM USI 3(9 4,400 4JS0 4,4ff 8JXB UOO 6.10C aa a» HM 6.79 İM 7.19 ıa 7 a 7,79 İM 119 17.91 I7Ü a ü (19 (.M 1.61 1775 1.29 1,175 U75 I 0 «M . 4a ıa 7.19 t» Kü 179 3,19 ta IM IM (.19 11,91 11,7» IM 7M JJ9 3Ü 1,115 1,19 Kü Kü 29 41a «.19 7Ü lü 8,000 7ü» KÜ * 9 0.79 Uü fl.79 159 1SÜ 159 27ü 27ü 27ü 4.» 49 IM E20 1220 1I5CC 1.B 1.S5 i.S a.» 2iü ı 49 <M 19 19 IM 7.7* 3 910.000 950000 44ü 44ü 459 1lü Uü Kü 0 71^100,0001SQJ30TX0ÛC 7Ü )M l ü »75 1575 İM l ü IM Kü 11.79 aü aü ÜM »M 23ü 24ü aü aü UÜ 7Ü 7Ü 7.* «91 «ü «Ü lü IM IM 13ü «lü »ü iiü na UÜ 1820 IM» 1820 7.M 7 9 IM UÜ aü UÜ lü IM IM K9 Kü K9 1.* 1.19 29 !.!• 1J75 J," 2 » ıa ıa 1J75 179 4a 94X00 94,000 9SÜ00 JJ75 2.19 3.M 1.79 7a ıa U75 1.M İM 119 4» 4a 3.19 1» İM UB İM sa 11750 105» 10.750 9.70ü 9.700 IjOO İM İM I» ıa ıa ıa t2.MUMt2.5l 1320 1Î2SC 11500 2a 2» 11,19 «a ıa «a IM 1U9 7a 7.M m aa ı» ıa 7.M Kü K9 Kü SM SM 5Ü 39 2LM 2lü S.1» İM İM İM IM m 2.19 2.49 t475 7Ü 7Ü 7.7H 1lü 119 1U« 2&000 27jÛC 2&0OO <ü (ü I 159 12,79 3.« 1179 11.91 1 9 1125 1 9 i.» 59 5J9 Sü 25ü SJH 12» 12.79 sa 3,49 m 159 1» 139 179 7.SH ım i » ım 9.4» 5JS1S.19 t » 17» 112i 11.2» I S.M K.M 57M S ü 8.» 27ü 2.22S im ia « 9 Kü K.M U ü O ü Ö.79 10000 119 2.7M a 11M HM IM 27511 31» 33» 34.M İM S.M S » «a 4a I.H İM 21a 2i» a» tıja 11» 4» 4.159 4a t» m SM I» n» 11» 11a «,79 29 29 »M Sü U.M 2İ37S I 1.711 t » 179 14» M» I aa oa «aıa 4,19 ıa ıa 1» 4,19 4 a ı a 3,49 14,79 14.» M,T9 «,» 1129 15» 179 ıa 1H 179 ıa IM İM iü BORSA (2. SEANS) MMIT1995 B«{âU taprtâ TatıUda kabn JUış Satış 9HUTM Gffi ıtort H O B * 97N8ÂMF4 MtalfeMH Müa IU Mrii KHGH 017 M^ft »taka 020 AnadBu SçprB B2IİBTM GS BMpMk E7taa 01 ima BUrHMt C3ÜTİSÇJİ 03? ÇJoma Bektt OlteM MDâM KitaEfCM 042 Ssmc MİMİM* O O t t g MSIMIfM MhiaKı 049 »UŞ BOntU B BEphrikta B E S i MMSın EnsanFaslamazÇ* BBtı BEPMt BEnpMt 97E||iDP 171'mj ITiFi 175 BS»nF*tta KlesMrj 9HURHI M BTi !K Tj t 97 ( ns bria 106 »Jrteta rtoytas l n roun 1HHM 117 M( mifB 119 M 0 120 Mpe DitnnMIU ffiUÇlHk 123 ttarid 124M*İ 1SM» 127IPÇ Utalm» 131 tMa ISSkaı ahn 84Fl|rN8l 05 Ma 13i fw, OtMMInı 139 PwB UtrHSI UlPraün MlPMOSsi 144 UIS HSMtaHİIİt. 19 «a W Ssta IBSa 19M 67 19I } HITngttFıa 151 1E3TUfeMİaOsı «Tntcıt K7Tl«İtHM| «rıtMDIii 173TRSPMÖB 1741 ş 111 DşjtJmrt M lltaH HIMfMn 16 a* 1* ICIBS HM ıa sa 119 Uü 21.79 1.S U 9 l ü I Sü Sü 11İ5I ttü Q.79 18,750 H250 1İ75O I «ü «ü İ.1B S1M İM 1.7M 7Ü I.» HM 9J I.M 2 2 ü n n t 2 3 ü «ü (lü Oü Oü 8ü 25ü «ü 13M H9 119 CM 13ü lü Sü 19 iü r,7O0 5,111 SW I İ5CO U ü < 2 9 13.M iü <1« 1 9 İİM 1lü 1!,î» ttü «ü Q9 5Ü 57M tü l« fü Eü ıiıı IÜ iü a,ü ıiü SÜ a.M aü aü 1J75 IJ25 29 119 llü 11ü (ü 4.7« 49 14.79 15ü Gü I «ü EM 21ü 21ü 22.M 7Ü 7Ü ajoo 9.000 ıa IM 5.19 1129 7,79 İM 7a 7a 5.100 5J00 7.700 7300 7,700 TiM aa na 1» 3.49 3» CM 9M 19.M 26İ00 25100 26000 0 2.B 3a 4a ıa ıa ım 2a 2» 7a a 2.(75 2.45 U75 0 0 119 ta ta 2J25 2JS 179 IM 1:5» 11» IZOt 31M CM 6.M İM 119 l » 11,79 12» 12.» ta u u 32.» sa sa aa 27a aa «a 11» «a ıa 1» sa s» «» 16,759lü 19 1,49 4.40C U00 4.450 m 7,700 a,too I 0,79 ttü 5ü SÜ İm aü aü' *M (Ü 4Ü 4,M 19 19 1İ7İ 1.775 l ü t19 U9 1 9 3,79 I I 2a IM fSM 119 I.H I,W 4.T9 %m «.19 UÜ 17» 7.M 7,« 39 1,79 lü m ı« 7Ü IM I Kü Uü oü «a H.M 15,1» 14.750 1520 Sü 27ü aü lü 4.» lü 1220 11250 C25O iü ua tM na aa »a 4.(9 179 7.M 1 » 0 0 0 42ü 44ü 4IÜ HÜ 119 a.79 o o e m 7Ü IÜ m m t(9 19 l ü V» 17ü flü «Ü 22ü 23ü HÜ aü aü 2lü 2lü HM 11M 7.M 7Ü 7M «ü <1.M *M l* 1 9 I» 19.M 1S5M 1S.M 179 119 029 14250 '4000 183 7.700 7*0 7,300 U9 N9 a,79 m ıa u 16.000 -ÎOoo laao 1000 ifl» 3,150 2.39 1J15 1,75 ıa1.M 2.0K 3,000 !D00 119 sa ıa sa 1 9 1J7S iü iü 1.» IM IÜ ıa HÜ Bü ÎÛOÜ 2,100 3100 Sü 11.79 1179 119 S70D 5JÛ0 3.(50 19 lü 3.19 1 9 11.79 11.79 129 139 139 Q.79 !.!• 29 29 119 119 ttü Jü iü İJ» iü iü HJ« 7,W 79 7ü Iia 159 17ü 59 S.M 5ü Sü 27ü Sü IM ım KM 59 59 5ü tM !« 2.49 7,M İM 7ü Uü «ü Uü »000 27J0C 24000 39 (9 4Ü 1179 11,79 159 129 12ü 09 39 3.M 39 11500 12.750 13750 1 9 125 1,275 IM 49 S.M 259 259 »9 iü 79 7ü 5Ü iü İM 19 19 IM 1 9 5 9 5.7a 29 2.79 !9 lü tı.« %m 99 579 69 I SÜ 27ü 29 2 9 t325 11M 1IM K79 IIM 139 UÜ 1Ü.0CO 3.750 10250 1 1 9 Kü K.79 29 2.711 29 E.M J4Ü 37ü Sü 59 Sü 49 49 Î15* 49 4.19 49 49 (ü 49 İ.M 19 ı» 1179 S9 219 119 1lü 119 1IM 119 119 l l ü 11ü 119 IZt IM 2.35D «59 SM İTiü m m 9.1» İİM I5,M 15.» 1 2 ü 13,75ü K.5İ» I 3Ü 1.» 4,M IM 49 19 149 l ü 149 Uü Uü 1S9 15ü 159 3,59 39 19 19 19 19 19 İ9 tM a.75l 211» a,75J 3 a 3,79 3.M 34» 34» J5.M 0.79 U » 1179 1C.75O ia500 14750 «,» <7,M iM 1 » 1» ını a » 31» a.» 23a a » 21» 43B 42,9 43» 25 M 24.59 S.M 1179 ua 12.79 «.M ta t ı» 1» 7.800 7,900 sa sa 7.M 7.M 6.100 iW 12.» tlM 4.29 ıa 1 1 » 1179 sa ıa ua oa ta i» 7J00 ıa 7» 6,100 13» 4751 II» oa ua uas.79 179 IM iü t» iü IM 179 1 9 Sü Bü Sü a.ü 2iM aü 29 1.B5 tM Kü 1lü K.79 17*. (.79 15,9 1S.M aü HM Bü 21ü 21ü 21Ü 7Ü 7.M 1800 8JÛ0 7600 '700 HM HM 1 9 l ü « ü HM 1HM 26JO0 26000 26.500 tM I 0 0 ıia ıa iü IM tes tffi 1 9 1 9 r.coo tifl) 4 t 5 H 4 1 ü 4 5 9 I M i ü I M 129 129 Sü Sü 12.91 Sü SM Sü Sü aü aü aü 15,79 Kü iü I M S ü iü 1 İ Ü K 9 1 4 i 1,49 4J0C 4J5O 479 15a 71 ajoo 7,700 tt.M İM 2a 0 119 İM 2.175 ıa 112S Kü iü Sü İM 4J50 7« HÜ 14ü HÜ 7Ü 791 7,7» IM IM 31» 41ü (9 (9 1 9 1.275 1J75 1,M 3.78 1.79 1 1 9 I 29 19 119 (9 1 1 9 1 1 7 9 1 1 , M 7 . M 7 Ü 7.1» 1 9 İM ua ı 79 7,M 11.79 K ü 1 1 7 9 a 7 9 U ü 14.750 14,150 IMJOO 2 7 ü 2 7 ü H ü lü 49 1(9 1220 1220 £500 29 İ9 «ü 49 19 1,175 3.7» 119 İM (.19 3a 119 ıa 1J75 1.DS »a 31» ıa ıa 119 I 49 19 lü lit ıa u» 0 S1H0OO 95MO0 44.5» M.Ü 4lü 1179 119 Kü C 3Û.0tXl000150-000,000 7Ü l ü te m l ü 1,7» ii79 na 24ü Kü 24ü H9 2lü 2lü ta aü 3i.M 7Ü 7Ü 41ü 42ü IM l,« 1,49 m na 7» CM 1.19 İ « M 1 5 5 » M.M n.» na n.79 11000 M B O20 7,700 7600 711 11» 1 1 » 1179 1119 tta «,« 16.000 16,000 16.S0C 3JH1 29 1175 7M 1M 7M 4Ü eü 2JK 3JO0 59 3.000 3050 1J75 1.7» 79 IM U75 1,M l ü 7.1» 49 49 H9 E9 2JK5 2JH) 3,000 3.050 5.M Sü 119 119 9,700 ta sa sa 9.500 • 5.700 1,79 ıa ıa sa «.M ca 0.79 t!» 0.19 2a ea ta 2a 2» 11,79 «a ıa ta na tı» na ?a 7a 7,M 6.19 15.19 HM 5» S» 1» 27» 27» a» na ıa n» sa sa2a 7a 4a 6» tsa ta S,19 tM t« 7,M 79 tt9 »1751 11ü 28Ü0O 27,500 24,000 49 49 1179 «ü ttü HM 149 1 » '3İH 13000 13250 ıa t9 59 S.W S9 219 Sü 7 Ü 7,7M 7,M 1,7» lü m lü 19 1.4» 59 59 İ-3M ÎK Uü BM Sü SM Sü t27S 29 11» 1179 13.» İİM a» IOJBO r s loaoo 11» K.79 2,751 2.M 115H 11» 2.325 n,i9 2» 17» 37.M 1» 119 5.M 5,M 5,1» 5.19 49 49 49 49 4,M iü İ9 İ,M a,79 2lü 21ü 119 11ü t19 119 119 119 119 119 119 Z.32S 21K 2,32! 3S5Ü » M 3B.M 15in 15ü I UJH 14İ9 14.» 3Ü 3,49 1 » 49 49 Sü 3Ü 149 lü Uü Uü 14.7» tsa ıa ıa İM 11» tsa 3,79 3» ıa i4i 119 (49 OYAK, Fransızlarla sigorta şirketi kurdu ANKARA(ANKA)-Sondö- nemde yoğunlaşan sigortacılık alanına yönelik yatınmlar arta- rak sûrûyor. OYAK, biî süre ön- ce hisse devrettiğı Fransız Axa firmasıyla sigorta şirketi kurar- ken Demir Leasing ve UND Başkanı Saffet Llusoy, sigorta aracılık faaliyetinde bulunmak üzere birer şirket oluşturdu. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK.) ile Fransız Axa fırma- sınının İstanbul'da kurduğu şir- kete u Axa/ OYAK Hayat Sigor- tası AŞ" adı verildi. Sermayesi 200 milyar lira olan şirkette Axa yüzde 60 oranında pay alırken OYAK, kalan hisselere sahip oldu. Banka kredilerinde azalma ANKARA (ANKA) - Yıhn ilk haftalanndan itibaren sürek- li olarak artan banka kredileri, 17-24 şubat gûnleri arasındaki haftada 700 mi lyar 1ira azalarak 650.1 trilyona geriledi. Merkez Bankası verilerinden edinilen belirlemeye göre 17- 24 şubat günleri arasındaki haf- tada, mevduat bankalanmn kre- dileri 927 milyar lira azaldı ve 599.2 trilyona in- di. Mevduat bankalanmn kredi- lerinin 365.2 trilyonunu Tûrk Lirası, 234 rrilyonu da yabancı para kredileri oluşturdu. Ya- bancı para kredileri 5.4 trilyon artarken Türk Lirası krediler 6.4 trilyon lira azaldı. Borusan'dan rekor kâr Ekonomi Servisi- Borusan Birleşik Boru Fabrikalan 1994 yılında kânnı yüzde 686 ora- nında arttırarak 668 milyara u- laştırdı. 1994'ünikinciyansın- da halka açılan şirketin yıl içe- risindeki satiş hasılatı da 5.3 trilyon liraya ulaştı. Şirket yetkilileri 1995 yılın- da iç piyasada çelik boru tale- binin 1994'e kıyasla daha yo- ğun olmasını ve dış piyasada da pozitif konjonktörün devam etmesini beklediklerini ifade edıyorlar. Tupraş ihracatta birinci Ekonomi Servisi - Tüpraş. geçen yıl gerçekleştirdiği 1.8 milyon ton tutanndaki petrol ürünü ihracı ve bunun karşılı- ğında sağladığı 173.2 milyon dolarlık döviz girdisi ile 1994 yılı ihracat birincisi oldu. Ihracatçı Birlikleri'nin 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Başbakanlık Dış Ticaret Müs- teşarhğı tarafından Ankara'da dûzenlenen törenle. Tüpraş Ge- nel Müdürü M. Ergun Kuran ödülü alacak. Banka kurma talepleri Hazine'nin raflannda tozlanan iş dünyası, gözlerini piyasadaki küçük şubeli bankalara.dikti . ' Satılılv luııılva aranıyor^ HACERGEMtCt Hazine yeni banka izinlerine geçit vermezken işadamlan kü- çük şubeli bankalara kancayı taktı. Son olarak Ağa Ceylan'm elinde kalan Bangue Indosu- ez'den sonra Saudi Amerikan Bank ve Dışbank için birçok işa- damının talip olduğu yönünde söylentiler hızla yayılmaya baş- ladı. Bilindiği gibi uzun süredir sa- tışta bulunan Bangue Indosuez önce Tunca Tekstil'e satılmak istenmiş ancak Hazine izin ver- meyince bu satıştan vazgeçil- mişti. Ardından Emlakbank ile ver- diği ortak teklifle Bangue Indo- suez'i almak için son imzayı ata- cakken alışverişten vazgeçen Medya Holding de aradan çeki- lince Ağa Ceylan bankanın ta- mamına 8 milyon dolar vererek sarın almıştı. Önümûzdeki hafta konuyla il- gili olarak bir basın toplantısı yapacaklannı bildiren Ceylan lnşaat yetkilleri, halen Sümer- bank için verdikleri teklifi de resmi olarak çekmiş değil. Bu arada Sümerbank'ın birdiğerta- libi olan Abdürrahim Oylum- lu'nun bir kaç kez Bangue Indo- suez'ı almak için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Banka almaya kararhyım Öte yandan son gûnlerde bûn- yesine banka katmak isteği ile gündeme gelen bir diğer kişi de eski Devlet Bakanı ve DYP Bur- sa Milletvekili CavitÇağlar. Ca- vit Çağlar'ın, Saudi Amerikan Bank'ı almak için girişimlerde bulunduğu yolundaki söylenti- ler gıderek ağırlık kazanmaya • Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın Saudi Amerikan Bank'ı almak için girişimlerde bulunduğu yolundaki söylentiler giderek ağırlık kazanmaya başlasa da Çağlar şimdilik böyle bir alışverişin olmadığını söylüyor. başlasa da Çağlar şimdilik böy- le bir alışverişin olmadığını söy- lüyor. Konuyla ilgili olarak görüştü- ğümüz DYP MilleUekili Cavit Çağlar, bir banka almak niyeti- ni tekrarlayarak "Ancak ortada yaptlan bir anlaşma ve ahnan bir banka yok" diye konuştu. Bu arada Sümerbank'ın her ihalesine giren Arsu Menkul Değerler Şirketi Yönetim Kuru- lu Başkanı Abdürrahim O>lum- lu da bir banka sahibi olmak için uzun zamandır bekleyenlerden biri. Her zaman gönlünde Sümer- bank'ın yattığını söyleyen Oy- lumlu "Eğer Sümerbank'ı ab- mazsak nherimiz başka birban- ka>ı bün>emize katmak. Piyasa- da satılık banka varsa hemen il- güenebiliriz" dıyerek bu konuda ne kadar istekli olduğunu da di- le getiriyor. Sümerbank ihalesine teklif veren Bayındır Holding, Sürme- li Turizm de banka satın almak isteyen diğer şirketler arasında yer alıyorlar. Konuyla ilgili olarak görüştü- ğümüz bir bankacı da piyasada çok sayıda işadamının banka al- mak için dolaştığını belirtirken yine de isim vermekten çekini- yor. Bu arada Hazine'nin da rafla- n banka kurmak isteyenlerin ta- lepleri ile dolmuş durumda. En azından Sümerbank" 1 elden çı- karana kadar yeni bir banka ku- ruluşu için izin vermeye niyetli görünmeyen Hazine de sayi ve rakam vermeye yanaşmtyor. Bilindiği gibi Hazine, en son 1992 yılında şimdi adı Yurtbank olarak değiştirilen Eurocredit Bank a kuruluş izni vermıştı. Bankaların kârı HaziııeMeıı Ekonomi Servisi - 1994 yılında yaşanan mali kriz bankalann bilançosuna yansıma- dı. 1994 yılı başındayapılan yüzde 13.6'lık devalüasyon ve ardından yaşanan kurlarda- ki patlama ile kendilerini mali krizin orta- sında bulan bankalar 1994 yılında Hazine kanalı ile beslendiler. Geçen yıl yaşanan ekonomik krize 5 mil- yar dolan aşİun açık pozisyon ile giren ban- kalar, u 1993 kânmız bir gündegitti*' diye or- talığı ayağa kaldırdılar; ancak 1994 yılı bi- lançolannda kriz îzlerine rastlanmıyor. 5 Nisan Kararlan"nın ardından mayıs sonun- da yüzde 200 faizli Hazine bonolan ile ka- salannı dolduran bankalar böylece krizden çılcışın kolayını da buldular. Bilindiği gibi 27 ocakta yapılan devalü- asyonun ardından. önü kesilemeyen ve eko- nomiyi 5 Nisan Kararlan'na kadar sürükle- yen mali piyasalardaki kriz, kendine 3 ban- kayı kurban almıştı Nisan aymda tmpexbank, TYT Bank ve Marmarabank'm faaliyetleri durdurulurken binlerce tasarruf sahibi de mağdur durum- Bazı bankaların kâr oranları Banka adı Akbank Demirbank Finansbank Garanti tş Bankası Tekstilbank Yapı Kredi 1993 (milyar TL) 2.749 665 502 2.233 2.516 169 1.126 1994 (Milyar TL) 5.926 1.231 1.062 4.405 5.529 567 2.889 Artış oranı (%) 113.9 85.1 111.5 97.2 119.7 235.5 156.5 da kalmıştı. Bunun ardından tüm tasarruflanna dev- let güvencesi altına aldığını duyuran hükü- met, sisteme güveni tazelerken bir yandan da dış borç kapılan kapandığı için tamamen iç piyasaya yönelcn Hazine de kapılarını bankalara açtı. Üç ay vadeye yıllık yüzde 200 net faizle halkın ve bankalann karşısına çıkan Hazi- ne, böylece açık pozisyon nedeni ile kârla- n eriyen bankalara kucak açmış oldu. Devlet sattt, biz kazandık Öte yandan konuyla ilgili olarak görüştü- ğümüz bir bankanın üst düzey yetkiüsi ise 1994 yılı bilançolan ile ilgili olarak. u Dev- let satö, biz kazandık" şeklinde yorum ya- pıyor. Ekonomik krizin daha yıhn başında patlaması ile birlikte bankalann kendilerini toparlamak için önlerinde geniş bir zaman olduğunu hatırlatan yetkilinin konuyla ilgi- li görüşü ise şöyle: "Sıcak para yanhş diye- rek faizlcri düşürdüler. kriz patİadı. Piyasa allak bullak oldu. Krizden 4-5 ay sonra yine sıcak parava dönüldü, yine yüksek faiz dii- şük kur polirikası uvgulamaya başladılar. Böylece açık pozisyonlannı kâpatmayanlar da ödüUendirilmiş oldu. Bıırada bankalar neden kârlı diye sorgulamak yerine, hükü- met nerede bata \apı\or diye bakmak gere- kiyor. Bu sorun, vergi tabana \a\ılmadıkça ve Hazine kendineyeni gelir kâynaklan bul- madıkça devam edecektir." Vadeli işlemlere tedbîr arayışı BOCA RATON - FLORIDA (AA) - lngiltere"nin 233 yıllık tarihi bankası Barings grubunun çöküşünden sonra vadeli işlem ve türevsel yatınm piyasalanna çeki- düzen verilmesi çabalan hızlandı. ABD ve Ingiltere'nin vadeli işlem piyasalan idaresi yetkilileri, Barings türü krizlerden müşterilerin daha iyi korunmasmın kurallannın belirlenmesi amacıyla, zirve toplantısı düzenlenmesini talep ettiler. tki ülkenin bu konudaki ortak önerisi. Fiorida eyaletinin Boca Raton kentinde dûzenlenen Vadeli lşlemler Piyasalan Birliği'nin yıllık toplantısında. ABD'deki vadeli işlem piyasalanndan sorumlu Vadeli Emtia Piyasalan Komisyonu (CFTC) Başkanı Mary Schapiro tarafından sunuldu. Schapiro, Barings grubunun krize sürüklenip çökmesi vakasının, vadeli işlemler piyasalanna çekidüzen verilerek dünya genelinde en iyi düzenleyici standartlann saptanmasuu gerektirdiğine dikkati çekti. Borsa'dan yeni rekor: 33.802 puan Ekonomi Servisi- Istanbul 'da yaşanan olaylar yatışınca borsa dün yeniden tırmanışa geçti. Günü 1.707 puanlık bir artışla 33.802 ile kapatan endeks, yüzde 5.3 oranında yükseldi. Sabah saatlerinde özellikle tekstil ve bazı kamu sektörü hisselerinde yaşanan hareketlilik, endeksi ilk seansta 33.000 puanın üzerine taşıdı. ilk seans bastan sonra alış ağırlıklı bir seyir izlerken piyasada cuma namazında olay çıkar endişesinin hâkim olduğu gözlendi. Ardından İMKB'de ikinci seans da alış ağırlıklı NeKEZBANUaKUUn 18MMT189G CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabıstan Riyali DÖVİZ AUS 41.664 29.946 30.781 4.256 1.447 7.434 9.578 8.380 26.728 5.730 36.104 2.383 463 29.417 6.689 66.245 11.110 SBfflEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ SATIŞ ABD Dolan 41750 41850 Alman Markı 30025 30125 Isvtçre Frangı 36025 36200 Fransız Frangı 8375 8420 Hollanda Florini 26700 26900 Ingiliz Stertini 66000 66750 S.Arab.Riyaii 11100 11200 Avusturya Şilini 4250 4275 lOOlial. Lireti 2380 2480 ALTOI CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhuriyet 3450000 3490000 Reşat 3550000 3800000 24ayaraltın 516000 518000 22 ayar bilezik 462000 510000 SATIŞ 41.873 30.096 30.936 4.277 1.454 7.471 9.626 8.422 26.862 5.759 36.285 2.395 468 29.565 6.723 66.578 11 166 EFEKTİF AUS 41.539 29.856 30.319 4.235 1.440 7.397 9.482 8.355 26.461 • 5.701 35.996 2.359 452 29.123 6.656 66.046 10.943 SAT1S 41.999 30.186 31.029 4.290 1.458 7.493 9.655 8.447 26.943 5.776 36.394 2.402 475 29.654 6.743 66.778 11.199 ÇAPRAZKURLAfi 1 ABDDt 1.3913 Alman 1.3535 Avustra 9.7900 Avustu 5.6048 Danim 4.3500 FinMa 4.9717 Fransız 1.5588 Hollan 129.40 Ispany 7.2710 IsveçK 1.1540 Isviçre 1748.00 Italyan 89.55 Japon 1.4163 Kanada 6.2280 Morveç 3.7501 S.Arab 1 Sterlin: 1.590C 1ECU: 1.3021 SDR: 1.542? SDR: 64.597 )ları Markı lya Doları rya Şilini jrka Kronu rkkası Frangı 1a Florini ıl Pezetası ronu Frangı Lireti leni Doları Kronu stan Riyali ABD Doları ABD Doları ABD Doları TL. YHTHM FONUn 17NURTISSS Katılma Bugünkü Oeğ. % Kablma Bugünkü Değ. % belgesiadı belgesiadı A T t t f Garantı Yat.-3 153.614 0.24 lşYatınm-2 381.765 0.02 Esbank Fon-1 532.701 0.17 lşYatınm-3 192.915 -0.29 Esbank Fon-2 174.022 0.17 lşYatınm-7 36.577 -0.09 YKB Fon-1 565.145 0.09 iktısat Yat.-4 246.029 -0.08 YKB Foo-2 429.386 0.07 Ikt. Atılım F. 226.687 0.30 YKB Fon-3 534.978 0.09 Garantı Yat.-4 96.068 0.11 YKB Fon-4 444.261 0.08 Garanti Yat.-5 137.562 0.43 YKB Fon-5 349.155 0.09 Yonca Fon-1 18.725 0.97 YKB Fon-6 399.369 0.09 Esbank Fon-3 88.999 -0.19 YKB Fon-7 238.748 0.09 Vakıf Hısse 133.991 -0.51 YKB Fon-8 172.657 0.09 DışbankMavi 519.614 -0.11 YKB Fon-9 147 036 0.09 DtşbankBeyaz 511.400 -0.21 Vakrf Fon-2 874.526 0.21 DışbankPembe 170.550 -0.24 Vakrf Fon-3 175.139 0.19 Tütün Fon-1 292.893 -0.07 Vakrf Dünya- 182.454 0.06 Tütun Fon-3 22.401 -0.35 Vakrf Fon-6 84.790 0.22 Finans Fon-2 274.094 -0.09 Tütün Fon-2 104.438 0.28 Finans Fon-4 162.125 -0.09 Finans Fon-3 286.932 0.27 Halk Fon-3 109.361 -0.32 Finans Fon-5 160.013 0.23 Emlak Fon-2 139.752 0.01 Zifaat Fon-1 255.679 0.24 Emlak Fon-5 15.022 0.07 Ziraat Fon-2 193.547 0.20 Ege Fon-2 41.483 -0.24 Ziraat Başak F. 204.515 0.20 Kalkıncna Fon-2 22.623 -0.04 Ziraat Fon-4 196.672 0.20 Demr Fon-1 64.481 1.47 Halk Fon-1 249.332 0.01 TürkbankFon 72.942 -0.71 Halk Fon-2 153.039 0.09 TSKBUz. Fon 79.266 -0.37 Pamuk Fon-1 186.030 0.26 Akbank A Tipi 32.270 -O.07 Pamak Fon-2 139.131 0.20 Tekstil Fon-3 27.321 -0.32 Emlak Fon-1 191.108 0.20 Atafon 61.660 0.35 Emlak Fon-3 66.444 0.22 Koçbank Fon-1 84.767 -0.22 Emlak Fon-4 194.328 0.20 Koçbank Fon-3 32.616 -0.04 SümerFon 114.949 0.02 GlobalFon 43.836 0.75 Ege Fon-1 125.732 0.33 Körfez Fon-1 48.267 -0.34 Kalkmma Fon-1 141.570 0.23 Tebinfon 29.807 -0.14 Demir Fon-2 78.281 0.20 Kentfon 23.033 -0.23 Tariş Fon-1 155.577 0.24 CUSioortaFon 25.950 -1.13 Tariş Fon-2 70.705 0.22 AJternatrf Fon 14.690 -1.88 Orta1<Fon 74.105 -1.59 Hakfon-1 15.657 0.29 Eti Fon 121.597 0.18 Şeker Fon-1 19.867 0.52 Akfon-1 58.009 0.22 Oyak Fon-1 13.357 -0.13 AkKarmaFon 27.668 0.20 BTİPİ Tekstil Fon-1 35.272 0.20 lşYatınm-1 553.145 0.16 Tekstil Fon-2 29.616 0.15 lşYatjnm-4 91.032 0.14 Koçbank Fon-2 37.484 0.23 lşYatmm-5 74.890 0.09 Körfez Fon-2 11.642 0.26 lşYatrrım-6 175.565 0.20 Eczacıbaşı Fon 13.107 -0.20 lnterfon-4 166.605 0.18 A.A. Fon DüRkü Ginlik lnterfon-5 46.510 0.19 «ııdeksleri endaks dej. İktısat Yat.-3 193.044 0 5 2 A.A. Bileşik 4186.96 0.05 Garanti Yat.-1 611.526 0.20 AA(A)Tıpi 3808.88 -0.09 Garanti Yat.-2 229.832 0.17 AA(B)Tipi 4874.31 0.16 DÜNYA BORSAUUU Attının onso 382.80$ Dolar-MarkPafttesi: 1.3910 Dolar-Yen Paritesi: 89.50 Sterlin-DolafParitesi: 1.5880 Ham Petrol(varil): 16.58 ABD $ ItlRKB BANKASI • Emisyon(16Mart): 149.327 milyar TL. • Interbar* faizteri: %109.75-110 İşlem Hacmi35.773tniVa' Gecelık %109 86 Haftalık repo: % 87.73 Aylık repo: %77 açıldı ve endeks kısa sürede 33.420 puana kadar yükseldi. Ardından özellikle mali sektörde kâra yönelik satışlar gelmeye başladı. Ancak bu noktada gelen yoğun ahmlarla endeks yeniden çıkışa geçti. Özellikle Tüpraş ve thlas Holding hisselerine yoğun talep olduğu gözlenirken endeks günü 33.802 puanla yeni bir rekor kırarak kapattı. Öte yandan dün piyasalarda likit sıkışıklığı devam ederken Hazine salı günü 1 yıl vadeli bono ihalesi açacağını du>urdu. • • Repo ve ters repoya damga vergisi yok ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Repo ve ters repo işlem- leri nedeniyle, geçen yıl 26 ekim tarihinden itibaren dûzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alın- mayacak. Maliye Bakanlığı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, söz konusu kâğıtlar- da belli vade için belli miktarda- ki bir paranın, müspet fark ola- rak karşı tarafa ödeneceğıne da- ir taahhütte bulunulduğu belirtil- Bilgİ, finansal silalı Ekonomi Servisi- Çeşitli ban- kalar, sigorta ve leasing kuruluş- lannın katıhmıyla gerçekleştiri- len "Finansal Pazariama Kon- feransı^nda. bilgi teknolojisinin yeni finansal ürünlerin piyasaya sunulmasında anahtar rol oyna- dığı vurgulandı. Toplantınm sponsorluğunu yapan Koç-Unisys Genel Müdü- rü Bülent Gönç, yaptığı konuş- mada. "Bilgi teknolojisi finan- sal pazartamada en güçlü sila- hımız olacak.Tcknolojide fark- lılık getiren bankalar avantaj yaratmışlardır" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle