24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 MART 1995 CUMARTESİ 18 SPOR Merkez Hakem Komitesi'nin 2 eski üyesi, hakemliğimizi ve hakem yanlışlannı tartıştılar Hakemler dünya fntbolunun gerisinde HİLMİTÜRKAY Skoda tarafından Türk futboluna katkı amacıyla düzenlenen "Ayın Süper Golü" yarışmasının jüri toplantısına Fenerbahçe Teknık Direktörii Tomislav İviç gelmeyince, meydan eski hakemlere kaldı. Jiin toplantısına katılan eski MHK Baş- kanı Hilmi Ok ile eski MHK üyelerinden ve eskı FIFA kokartlı hakemlerimızden Ozcan OaL Iviç'in yokluğunu aratmazken birbirle- rini sert dille eleştirerek geceve ayrı bir renk verdiler. Eski hakemler arasındaki paneldeki ilk zıtlaşma eski MHK Başkanı Hılmi Ok'un, hakemler dahıl. Türkıye'nin futbolda dün- yanın gerisinde kaldığını söylemesi ûzerine eski hakem Özcan Oal'ın "hakemlerin bas- kı altında maç yönettikleri için başansız ol- duğu" şeklındekı yanıtıyle alevlendi. Hilmi Ok, son günlerde MHK Başkanı Ahmet Güvener hakkında yapılan tartışmalann hat safhaya ulaştığına değinerek "Oysa MHK Başkanını üyeler seçiyor. İstenirse yann top- lanıp başkanı değiştirebilirler. Eğer şintdi yaplığımız gibi yaparsak Türk futbolunu baorınz. Hakemlik müessesesinin saygınhgı kabnaz. Ne futbolcu bulursunuz ne de ha- kem" dedi. Bu arada Hilmi Ok. hakemlenn çok fazla gereksiz san ve kırmızı kart kullandığına. • FIFA kokartlı eski hakem Özcan Oal, Ahmet Güvener'in Hilmi Ok zamanında MHK'ye girdiğini ve seçim sırasında kendilerine baskı yapıldığını belirtirken, eski MHK Başkanı Ok, Güvener'in çok iyi îngilizce bildiğini ve müesseseye yararlı olduğunu söyleyerek futboldan gelmeyen hakemlerin yanlış yorumlarla futbola zarar verdiklerini belirtti. Özcan Oal Ue Hilmi Ok'un tartjşmalan hararetliydL (Fotoğraf: DENlZ DERtNSU) bundan dolayı Türkiye'de kart enflasyonu- nun olduğuna işaret etti. Sesıni çıkarma dedikr MHK'nin başında bulunan Ahmet Güve- ner'in kendı zamanında değıl. Hilmi Ok'un başkanlığında yönetime geldığini söyleyen Özcan Oal "MHK başkanlığı için yapılan seçim sırasında arkadaşlanm gelip 'Frzik, Güvener"i ıstiyor sesıni çıkarma' dediler. Biz de onlann istekleri doğnıltusunda sesi- mizi çıkarmadık" dıye konuştu Bu arada MHK eskı başkanı Ok. ıse Ah- met Gihener'ın çok ıyi îngilizce bildiğini , müesseseye yararlı olduğunu söyledi ve fut- boldan gelmeyen hakemlerin hakemliği yanlış yorumlayarak futbola zarar verdikle- rini belirtti. Konuşmasına yenıden devam eden Özcan Oal. görev yapmakta olan hakemlerin tele- vizyonlarda kendılerıni eleştıren eskı ha- kemlerden rahatsız olmamalan gerektiğini belırterek "Kimse yorumlardan alınmasın. Hakemin o anda verdiği karar doğrudur. 2- 3 saniye gibi kısa bir sürede karar veren ha- kemlere saygı duymak gerek" dedi İstanbulspor'a borcum var Skoda'nın diğer bir konuğu da İstanbuls- por'un başanlı teknık dırektörü Kadri Ay- taç'tı. Bir takıma teknık direktör olarak uzun süre göre\ yapmanın futbolculann motivas- yonu açısından o takıma fayda veremeyece- ğıni söyleyen Kadn Aytaç. şöyle devam et- tı: "Bugüne kadar pek çok takımda görev aldım. Bunlardan 11 'ini şampiyon yaptım, 5 takımı da kiime düşmekten kurtardım. ls- tanbulspor'u şampiyon >apıp birinci lige çt- kardığım zaman gurur duvacağım. Takımı- mın idarecileri güzel, elemanlan güzeL ma- zisi büyük. öyle zannediyorum ki Istanbuls- por birinci lige çıkacak gibL" Ayın golü Serkan'ın Yüce Auto AŞ tarafından, Türk futbolu- na katkı amacıyla düzenlenen "Skoda Ayın Süper Colü Yanşması"nda, Samsunsporlu Serkan. şubat ayının bırıncısı oldu. Yanş- mada Beşiktaşlı Ertuğnıl'un Kocaelispor'a attığı fnkik golü ise ikincı sırada yer aldı. Hentbolcülere Dışişleri'nden izin çıkmadı • Avrupa şampiyonası elme grubunda Kıbns Rum Kesimi ile eşleşen Hentbol Milli Takımrnın Larnaka'da oynayacağı karşılaşma için Dışişleri Bakanlığı izin vermedi. ANKARA (AA) - Avrupa Hentbol Şampiyo- nası Eleme Grubu'nda Kıbns Rum Kesimi ile eşleşen Türkıye'nin, Larnaka'da oynayacağı karşılaşmaya Dışişleri Bakanlığı izin vermedi. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Er- dem, bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın olum- suz görüş bildirdiğini söyledi. Avrupa Hentbol Şampiyonası Eleme Gru- bu'nda lider durumda bulunan Türkiye"nin 31 martta Kıbns Rum Kesımi'nin Larnaka şeh- rinde oynayacağı karşılaşma için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ızın yazısına. Dı- şişlen Bakanlığf ndan olumlu görüş gelmedı. .Hentbol Mılli Takımı daha önce Uluslarara- sı Hentbol Federasyonu'nun (EHF) çektiği ku- ra sonucu, Kıbns Rum Kesimi ile eşleşmış ve ilk maçın Larnaka'da olmasından dolayı Kıbns Rum Kesimi ve Türkiye arasındaki siyasi iliş- kiler nedeni ile Gençlik ve Spor Genel Müdür- lüğü, Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş istenmiş- ti. Öte yandan Hentbol Federasyonu. Kıbns Rum Kesimi ile yapacaklan maçın İsrail'de oynanması için EHF'ye başvurdu. Federasyon saha değişikliğine gerekçe olarak. Lefkoşa'nın Rum Kesimi'nde Türkiye aleyhtan gösterile- rin artmasını gösterdi ve tüm masraflann Tür- kiye'ye ait olmak üzere bu maçın tarafsız saha olan israil'de oynanmasını ıstedi. Galatasaraylı flıtbolcular için kurban kesildi SafÜg'in açtığı yara büyük • G.Saray Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan Hasol, 'Terim'in gelmesi mümkün değil. Sezon sonuna kadar teknik sorumlumuz Müfiftir' dedi. MUSTAFA ERSOY Antalyaspor maçı sonrası Alman teknık direktör Saftig'ın görevine son veren San-Kırmızılı yönetıciler derin denn düşünüyorlar. Şampi- yonluk şanslan azalan ve böylece Şampiyonlar Lıgi ile reklam gelirle- rinden büyük zarara gıreceklennı belırten yöneticiler, "Şimdi zarann neresinden dönülse kârdır" düşün- cesiyle harekete geçtiler Galatasa- raylı yöneticiler 600 milyar Şampi- yonlar Ligi'nden. 200 milyar reklam gelirlerinden. 200 milyar da TV ve hasılatlardan gelır bekliyorlardı. Yönetim kurulu üyeleri, şampiyon- luk şanslannın sürdüğüne inanarak şimdı büyük moral kaybı içinde olan futbolculara sahip çıkıyorlar. Yöneticiler, 3 puanlık sistemde ara- daki puan farkının önemlı olmadığı- na dikkat çekerek. ligi bundan sonra kayıpsız götürmeyi düşünüyorlar. Yöneticiler antrenmanda Antalyaspor yenilgisinden sonra dün ilk çalışmasını yapan San-Kır- mızılıların antrenmanını Başkan Alp Yalman'la beraber bütün yöne- ticiler ve bazı divan kurulu üyeleri de ızlediler. Yenı teknık direktör Müfit Erkasap'ın yönettiği antren- büyük favorisi sizlersiniz. Hafta sonu Fenerbahçe ile çok önemli bir maçı- mız var. Bu maçı kazanarak yolu- muza devam etmek istivoruz'" dedi. Kurban kestiler G.Saray arük Saftig'siz. man oldukça neşeli geçti. Çalışmayı izleyen yöneticiler. antrenman son- rası futbolcularla bir toplantı yapa- rak moral verdiler. Alp Yalman'ın. futbolculara u Biz size olan inancımı- n yitirmedik. Her birinizin ne kadar iyi futbolcu olduğunuzu biliyoruz. Şampiyonluğun ve kupanın yine en Galatasaray Yönetim Kurulu. dünkü antrenmanda kurban keserek son haftalarda yaşanan başansız so- nuçlann son bulmasını istedi. Kur- ban, tesıslerin arkasında gizlice ke- sılirken. bu olayı görüntülemek iste- yen basın mensupları ile menajer Adnan Sezgin arasında tartışma çık- tı. Sezgin, bazı durumlarda basının anlayış göstermesı gerektiğini kay- dederek, kameralann kurban kesi- minı göruntülememesinı istedi. 'Fatih mümkün değil' Galatasaray Kulübü Başkan Yar- dımcısı Doğan Hasol, "Fatih Te- rim'in Galatasaray'a teknik direk- tör olması mümkün değil" dedi. Ha- iol yaptığı -açıklamada. ''Fatih Te- rim şu anda milli takım teknik di- rektörüdür. Bu büyük görevi üstlen- mişken kendisinden Galatasaray'a gelmesini kimse isteyemez. Ancak Fatih'in Galatasaray'a geleceği ha- beri Galatasaray Kulübü'ne büyük zarar verir. Şu anda takımın teknik sorumluluğu Müfit'e verilmiştir ve Galatasaray sezonu Müfit ile kapa- tacaktır" şeklınde konuştu. Hasol, yeni sezon için teknik di- rektör konusunda acele etmeyecek- lerinı ve bu konuda henüz bir çalış- ma yapılmadıSını da sözlenne ek- ledi. • • • • G O R U Ş / ADNAN DtNÇER Antalyaspor gerçeği Çarşamba günü futbolda unurulmazlann bir yenisıni Antal- yaspor gerçekleştirdi. Hepsinı kutluyorum. Ancak bu başanyı. sadece Galatasaray'ın kötü oyununa bağlamak yanlnış olur. Çünkü işin Antalya cephesını bılmek de kamuoyunun hakkı- dır. Bu sezonun ilk altı maçında acemi kadro büyük bir fikstür dezavantajı ile 6 hafta yenildık, ama biz inandığımız için başa- nlı olacağımıza, her zaman futbolculanmızla çalışarak işı bı- rakmadık. O sürede birinci ligde yanh bir firtına esiyordu. 4 büyükleri kimse yenemez ve Antalyaspor da takım filan değil- dir gibi yorumlarla adeta alay edılıyorduk. Sonra arka arkaya gelen puanlann yanı sıra Beşiktaş bera- berliği ve yönetımı deviren Fenerbahçe galibiyeti geldi... Ama bu kez de toparlanan takıma herkes sahip çıkmaya \e beni oradan uzaklaştırmaya çalıştı! Hasan Subaşı'ya rağfnen benim yerime başka hocalar da aranıyordu. Işte bu dönemde önce Benhur ve Soner Galatasaray"dan kiralandı. ancak birkaç hafta sonra da adeta "darbe" gibi bir ortara sağlanarak istemediğim halde KuzmanovskL Ismail yenme Akcan geldi. Şimdi bu du- rumun son şok başanyla ne ilgisı var demeyin... Çünkü ayru ortam şu anda Ahmet Akcan için de geçerli idi. Geçen haftaya kadar!.. Galatasaray'a özenen Antalyasporlu yöneticüerimiz bir öl- çüde iyi düşünürken diğer taraftan Avrupa kupalanna giden bu takımın adını "bileşik isim" yaparak diğer kulüplere ve kentine antipatik gelecek bir açıklama ile "Biz Antalyasara- ya" diyebilmişlerdi. tçerideki yenilgıler taraftann aşın baskısı ve tehir edilen Galatasaray maçının ötesinde iki zor karşılaş- manın yedi günde oynanacak olması yanında Zeytinburnu ma- çında Soner, Benhur, tsmail, Kuzmanovski ve daha sonra Ca- fer'in cezası nedenıyle zorunlu olarak tüm kadro ile Istan- bul'da hazırlanan takımda hiç görev almayanlara: yani özellik- le ikinci ligden çıkan kadroda Kuzman ve Boskoviç'in olduğu kadro tarihe geçecek yeni bir mucize gerçekleştirdi ve futbo- lun adaleti olduğunu. adeta kanıtladı. Evet bilmeyenlere bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Sezon başı zorla transfer edi- len Kuzman ve Saftig beğenılmeyenlerin arasına girerken is- tenmeyen Aican da oralarda olmasın diye Antalya'ya benim yerime getiriliyordu. Şimdi kazançlı çıkan Antalyaspor bir kez daha iyi düşünme- li. Bu bir son şanstır ve gelecek iyi değerlendırilerek kendi güçlerinin neler yapabileceğini ısimle değıl ınanç ve takım oyunu ile başanlı olan futbolculannı sahıplenmeleri gerektiği- ne ınanmalıdırlar. Işte Murat'ın sezon sonuna doğnı toparlarunası, Müjdat'ın 35 yaşındaki büyük başansı. Göksel'in faydalı bir oyuncu ol- ma ciddiyeti, Çelikhan'ın sabırla beklemesı, Kadir'in ülke- mizde milyarlan götüren futbolculara verdiği ders. ıstenmeyen Bülent'ın çagdaş oyun anlayışı ve takımlanna inanmayan Ân- talvasporlulara tanhi mesaj!.. Işte Antaljasaray'ın tesadüf olmayan öyküsü ve sadece Ga- latasaray'ın kötülüğü değil, onlann ilahi futbol adaleti ile bir- likte onur savaşlan.. Bir yazanmızın çok eksik bir yorumla "Futbolda psikolojik faktör yoktur" diyecek kadar konudan uzaklığına verilen cevap. Futbol 4 ana faktörle oynanır: Fızik. teknik, taktik ve psikolojik. En iyi örnek de Antalyaspor. Ali Şen, futbolculan uyardı: Galatasaray'ı yenin, taraftan sevindirin • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şen, Galatasaray'a istedikleri kadar bilet vereceklerini de kaydederek, 'Onlan yine çiçeklerle karşılayacağız' dedi. Spor Servisi - Fenerbahçelı yöneticiler, Galatasaray maçı öncesi Dereağzı te- sislerinde fut- b o 1 c u 1 a r a "moral" ye- meği verdiler. Başkan Ali Şen, yemek öncesi bir ko- nuşma yapa- rak Galatasa- ray maçının mutlaka kaza- nılmasını iste- di. "Taraftarı- nız için oyna- yın. bu maçı Ali Şen kaybedersek taraftan tutatnayız" diyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen. konuşmasmı şöyle sürdürdü: "Sizlerde hiç hırs görmüyorum. Ligde iddi- amız matematiksel olarak sürüyor. Ancak Beşiktaş'ın çok büyük bir avantaj yaka- ladığı gerçek. Bu maçta iyi futbol oynamanızı istiyorum. Taraftar vine tribünlerde destegin i esirgemeye- cek, onlara layık olmaya çalışın. Ka- zanamasak kötü şeyler olabilir." Ali Şen, maç önce- sinde Gala- tasaray'a ıs- tediği kadar bilet verebi- leceklerını de kaydede- rek. "Biz dostuz, onla- ra jest yapı- yoruz. Gel- sinler, rahat rahat maçla- rını izlesin- ler. Onlan çiçeklerle karşıla- yacağız" dedi. Fenerbahçe. bugün yapacağı çalışmadan sonra tesıslennde kampa çe- kılecek. Bu arada yönetici- ler, G.Saraylı taraftarlar için bilet jesti yaptı. Başkan Ali Şen, derbi maçlarda rakip takım taraftarlanna az bilet uygulamasından bu maç içinvazgeçtiklenni söyledi. BASKETBOLDA YUNAN OY11VU 5 CSKA'h oyuncu Pire'de zehîrlendî • Yöneticiler otel sahibini suçladı. Olympiakos- CSKA maçında 14 oyuncu 5'er faul alınca iki takım sahada 3'er oyuncu ile maçı bitirdi. Spor Servisi - Basketbolda Yunan oyunu. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Yunanistan'ın Pire kentinde Olympıakos ile karşılaşan CSKA Moskova takımında 5 oyuncu, maçtan 2 saat kadar önce kaldıklan otelde yedıkleri yemekten zehirlendıler. Hemen hastaneye kaldınlarak tedavi edilen 5 oyuncu Olympi- akos maçına da halsız çıktılar. CSKA Moskova yöneticileri oyunculannın zehirlenmeleri konusunda Olympiakoslu yöneti- cileri ve otel yetkilılenni suçladılar. Olympıakos'un 79-54 galı- biyetiyle sonuçlanan maçın son dakikalan 5'er faullu oyuncu- lann dışanda kalması nedenıyle iki takım da 3'er kişi olarak maçı tamamladı. Avrupa Kulüpler Kupası'nı 3, Koraç Kupa- sı'nı 1 kez kazanan Yunan takımlannın bu kupada hiç şampi- yonluğu bulunmuyor. Yunan takımlannın bu kupadaki en bü- yük başansı geçen yıl Olympiakos'un final oynaması olarak gösteriliyor. Basketbol otoriteleri bu nedenle Yunanistan'ın ku- payı kazanmak için her türlü Christoph Daum- 3 puan istiyor. Daum temkinli konuştu Fark değil, puan peşindeyiz Spor Servisi - Takipçısı Galatasaray'ın art arda yi- tırdiği puanlarla şampiyonluk yanşında büyük avantaj yakalayan Beşiktaş'ın bugünkü Perrolofisi maçından beklentisi, fark değil. 3 puan. Siyah-Beyazlı takımın teknik dırektörü Christoph Daum. futbolculara uyanda bulunarak "Petrolofisi'nin ligdeki yerine bakıp aldan- mayın. Sahada fark yapmaya degfl, sadece 3 puanı al- mayaçaüşın" dedi. Alman teknık adam, en büyük korkusunun, önemsiz çibi görünen maçlarda puan yitirmek olduğunu belir- tirken de "Galatasaray*ın başına gelen bizim de başımn za gelebilir" dedi ve sözlenni şöyle sürdürdü: "Futbol- da böyle şeyler sıkça olabilir. Hiçbir rakibi küçümseme- mek gerekir. Rakibe önem vermemenin sonucunu her- kes gördü. Beşiktaş, Perrolofisi karşısında fark yapma- ya değil 3 puan kazanmaya çauşacak. 3 puanı kazandı- ğımızda da şampiyonluk için en önemli virajı aşmış ola- cağız. Ancak sahada çok dikkatli olmak zorundayız." yola başvurabileceğini daha önce açıklamışlardı. Italya'nın Buckler Bologna takımını başanlı bir oyundan sonra 99-56 yenen Panathina- ikos da final-four'a katılmaya hak kazandı. Fransa'nın Lımoges takımı da ltalyan Scavolini Pesaro'yu 82-72 mağlup ederek final-fa- ur'a adını yazdırdı. Final-four 13-15 nisan tarihlerinde lspan- ya'nın Saragossa kentinde oy- nanacak. Daha önce bu kupayı 7 kez müzesine götüren Real Madnd, seyirci avantajı nede- niyle daha şanslı göstenliyor Ulkerspor, Efes'i bekliyor Spor Servisi- Türkiye deplas- manlı 1. Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadıkları maçı kazanan Ülkerspor'da yüzler gülüyor. Çetin Yılmaz. Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir engeli aştıklarını kayded- erek, "Sıra artık Efes'te. Aynı oyunu Efes Pilsen karşısında da sergilersek o maçı da kazanınz" şeklinde konuştu. RASGELE / RVÎF ERTEM Kırlann sahibi var, ya kentlerin... Dostum Murat Reis telefon etti. Bi- raz da sitem... "Doğa yazılan yazmıyorsun artık. Gü- zel çalışmalar yapıyoruz doğada. Se- nin özlemlerindi. Niye söz etmiyor- sun?" Hak veriyorum Murat Reis'e. Ger- çekten güzel çalışmalar yapılıyor. Özellikle ağaçlandırma çalışmaları. Doğal Hayatı Koruma Derneğı'nin, Av ve Yaban Hayatını Koruma Vakfı'nın ça- lışmaları unutulmaz. Özellikle Metin Sözen'in önderliğini yaptığı Çevre ve Kültür Değerlerini Ko- ruma Vakfı'nın. Reissenin de... Gökova Termik Santralı'na karşı yü- rütülen savaş unutulabilir mi? Bir de "Doğaya zarar vermez, santralın çalış- tınlması gerekir" raporu veren bilim adamı... Bugünlerde bazı bilim adamlarımıza neler oluyor?.. Aklımız almıyor. Bir anlam veremıyo- ruz! Bilirkişi olarak verdikleri raporlan görüyoruz. Şaşınyoruz. Kentlere takıldım Reis. Kıriarda çalış- malar sürüyor da! Kentlerimiz gidiyor. Teneke uygarlığına bıraktık. Kirlilik ra- porlan dinliyoruz. Petrol gazını saklıyo- ruz. Kömüre bağlayıp geçiyoruz. Kırlann sahibi çıktı da! Kentlerin sa- hibini bulamıyoruz. Üstelik başkanlar seçiyoruz. Meclis- ler oluşturuyoruz. Onlar da "yıkın-yapın" kuralını getir- diler. Geçtiğimiz sokağı birkaç ay son- ra tanıyamıyoruz. Geçmişimizle bağımızı koparmak is- tiyoruz. Baksanıza cumhuriyetimizi bi- le numaralandırmaya başladık... Gazi Mahallesi'ndeki, Umraniye'de- ki olayları neye bağlayacağız? Merak ediyorum. Yoksa "ölen ölür I Kalan sağlar bi- zimdir" deyip geçecek miyiz? Yurt edinemedik şu Anadolu'yu Re- is! Tarlalarımız arsa olsa da! Çok para etse de! Satıp gitsek özlemiyle yanıyo- ruz. "Ah Şu Biz Göçebeler", Demirtaş Ceyhun. Insanın hak veresi geliyor. Gümrük biıiığine girerken bile! işçi dolaşımını, hizmet dolaşımını kapsam dışı bıraktı- lar... Dışa göçü, iç göçleri durduracak yöntemlerbulmalıyız. Kolay! Herbölge- de birçekim merkezı. Sanayisiyle, kül- türüyle, eğlencesiyle. Maımara'da, Ege'de olan yaşam koşullarını, diğer bölgelerimizde de sağlayacağız. Yapılanlan yazmak gerekli Reis. Ama yapılması gerekenleri yazmak zorunlu. Bak şimdi. Orman tahdit bölgesi dı- şına çıkanlan Hazine yerieri! 5 yıldan beri kullananlara satılıyor. Bu satışlar tarım amaçlı. Ama yönelim yapılaş- maya doğru. Göreceğiz. Rasgele... Anadolu if • I kulüpleri i çanak sistem ı istiyor i ANKARA (AA) - Anadolu! kulüpleri. Futbol Federasyonu1 Başkanı ŞenesErzik'in geçen yıllarda tartışmaya açtığı, an-> cak Fenerbahçe. Galatasaray ve Beşıktaş kulüplerinin karşı çıktığı. UEFA tarafından Şam- piyonlar Ligi'nde uygulanan ve kulüplere maddi açıdan ra- hatlık sağlayan "havuz siste- mi"nin 1. ligde uygulamaya konmasını istiyorlar. Trabzonspor Kulübü Asbaş- kanı İsmet Kalafatoğlu'nun ye- nıden gündeme getırdiği ve Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konmasını istedi- ğı "havuz sistemTne 14 Ana- dolu takımı destek verdi. Avrupa Kupalan'nın kuraları • çekildi CENE\-RE (AA) - Futbolda Avrupa Kupa Galipleri üe UE- FA kupalan van final maçlan- nın kuralan, Isviçre'nin Cenev- re kentinde bugün çekildi. Noga Hılton Oteli Salo- nu'ndakı kura çekimine kulüp temsılcileri ile UEFA yetkilile- ri katıldı. Avrupa Kupa Galipleri Ku- pası: Arsenal (tngiltere) - Sampdroia Cenova (ttalya), Real Zaragoza (Ispanya) - Chelsea(lngıltere). UEFA Kupası: TSV Bayer 04 Leverkusen (Almanya) - Ac Parma (Italya). ¥C Juventus Torino (ttalya) - Borussia Dort- mund (Almanya). Yarı final maçları, UEFA Kupası'nda 4 ve 18 nısan salı, Avrupa Kupa Galipleri Kupa- sı'nda da 6 ve 20 nisan per- şembe günleri oynanacak. Beşiktaş, P. Ofisi karşısında Spor Servisi - Lıder Beşiktaş, Petrolofisı önünde. Galatasaray"ın Gazianteps- por'dan sonra Antalyaspor'a da yenılerek puan yitirmesiyle şampiyonluk yanşında rakıpsiz kalan Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da İnönü Stadı'nda ligin alttan ikincı basamağında bulu- nan Petrolofisi ile karşılasacak. Siyah-Beyazlı ekibin bu maçta sahaya, Aumann. Recep. Gök- han, Alpay, Madida, Rıza, Sverrısson, Mehmet, Mutlu, Metin ve Ertuğrul onbiriyle çıkması bekleniyor. Beşiktaş Teknık Direktörü Daum. özellikle son maçlarda performans düşüklüğü göste- ren Sergen'ı Petrolofisi karşı- sında yedekte tutup, yerine bü- yük olasılıkla Madida'yı oyna- tacak. Hakem Sabri Çelik'in yöneteceğı maçta Petrolofi- si'nin hedefi şüphesız 3 puan alıp ligin alt basamaklanndan kurtulmak olacak. Günün diğer maçında ise Ankaragücü ile Bursaspor, An- kara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacaklar. Saat 12.00'de başlayacak müsabakanın hake- mi ise Selami Şimşek. Cünün programı FLTBOL 1. LİG 12.00 Ankaragücü-Bursaspor (19 Mayıs) 19 00 Beşiktaş-Petrolofısi (İnönü) BASKETBOL (A. İpekçi) 15.30 Efes Pılsen-Tofaş SAS A.Fetgari 14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (B) 16.00 Beşiktaş-Meysuspor CAFERAĞA 16.15 Taçspor-Ülkerspor ANKARA (Atatürk) 11.00 Koleıliler-Antbirlik KOCAELI (Atatürk) 14.00 Brisaspor-An Koleji (B) ATLETİZM 10.00 Valilık Kupası (Kağıthane) BtNICİLtK 13.00 Engel atlama (Maslak) TV DE SPOR TVl 20.45 Günün spor haberleri 14.00 At yanşlan (naklen) 16J0Çankaya Beledıyesi- Petrolofisı voleybol karşılaşması (naklen) 19.15 Eyüboğlu Koleji- TMO hentbol karşılaşması (bant) 20J0 Spor 22.40 Almanya Ligi arvllJOSantra 12.00 Ankaragücü-Bursaspor (naklen) Show T\ 19.00 Beşiktaş- Petrolofısi (naklen) Cine 5 15.30 Efes Pilsen- Tofas SAS (naklen ve şifresiz) İnterstar 10.20 Yanş Başlıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle