25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16EYLÜL1994CUMA 16 PROGRAMLARI 12 13 21 22 Genç seslerden Emre, KanalD'de 'Gala Geceleri'nde. 07.00 Haberler 07.10 Gün Başlıyor 08.31 Ekonomik Gündem 08.40 Gün Başlıyor 10.00 Haberler 10.10ÇizgiRlm: KoşHanyKoş 10.85 Çocuk: Portakal H.OSKadınKusağı: Blr Başfca Dünya 12.00 Haberler 12.10Dizi: Her Şeye Değer 18.00 IkiSolist 13.30 Dizi: Dünyanın Efendisi 14.00 Haberler 14.10 Egeden 15.10 Müzik Pınan 15.86 Çocuk Dizi: 2020'ninHarika Çocuğu 10.00 Haberter 18.10 Çocuk Programı: Portakal 10.40Dizi: Blue Jeans 17.2S Bu Toprağın Sesi 18.00 Haberter 1S.2tJDtzi: GraceAteş Attında 18.45Fasıl 19.10DİZİ: Ferhunde Hanım ve Kızlan 20.00 Haberterve Hava Dunımu 20.46 Spor 21.00 Bir Başka Gece 07.68 Actlış 08.00 AçıkUse 10.00GAPTV'yeGeçiş l&MApfeşveGûnun Programlan tfJSOIyarbakır'dan CanlıYeym IZJSSa^kSpot - tlS7VanKoiâ«yft " 14J8Dlyarbakırl dan CanfeYaym 16J6 Haberter ve HsvaDurumu ifclfDtyarbakB-'dan CanbYBym 17J0THT-2'yeGeçiş 1B.58GAPTV'denGeciş 17.00ÇizgiFilm 17.80 Dizi: SevgiBagları 18.20 Müzik 18.80 Dizi: CennetPlajı 18.00 AksamBülteni 18.20 islam ve insan 18.46 Doguşundan Bugüne Toplu Konut 20.30 Stüdyolstanbul 21.06 KtouBeigeseli SHfW T.V. 07.80Dizi: Yeşil'in Kızı 08.00 Dizi: Rugrats 08.80Show Başiıyor 08.00 Sabah Çizgiteri Ewoklar, Gigi'nlnHarika Dünyası, Dünya Savaşctsı 10.30YerliFilm: Dönüş 12.00 Dizi: 07.00 YenlBir Gün 08.00SabahŞansı: 4x4 08.80 atv'deSabah (Canlı) tmsmmmmm 12.00 Yabancı Rlm: Adımı Unutma 12J0GünOrtası 12.40RlminDevamı 08.30 BuSabah 08.00 ÇizgiFilm: Süper Mario Bros- ördekten Hikayeler 08.50 SabahKeyfi 1U0DİZİ: Sevgili Babamız 12J0 Haberter I 12.18 YabanctRlm: ] I Can Pazan I 1 12.80 YabancıFilm: i Johny Belinda mmmmmesm i 14.00 YerliRlm: i I KartalMurat | ı tbM Soviınll Sincsptar i 18.00YertiRlm: I Berduş İ 17.80 Haber 17.46 Cesur ve Güzel Ferkte 20.00 Haber 28.S0SporSayfa» 20.86 BizdenSize 21.80Çoközel 07.00 ÇizgiRlm: RtohieRich 07.20 ÇizgiRlm: TinyToons 07.40ÇizgiRlm: Mottere'in öyküteri 08.00ÇizgiRlm: YogiDefine Peşinde 0L25 ÇizgiRlm: Tazmania 08.60 Dizi: Harryve Hendersoniar 08.16 Dizi: Bu Dünyanın Dışından 11.16 Müzik... Müzik... 12.08 Haber i 12.15 YabancıRfcTi: ÇeflkKovboy Hülya A vşar, Suçlu Gençlik 'le Kanal 6 'da 21.45 'te. 13.60 KaraKanat -Masal Masal icindej 14JfOYerHRIm: I * KarılarKoğuşu2 18.00 ÇizgiFilm: Dünya Savaşçılan 10.80 Korku Hikayeteri 17.00 atv Haber 17.105Çayı(Canh) 18.00 Yalan Rüzgan 18.00 atv Ana Haber 18.40 Günün Yorumu: Güneri Cıvaoğiu 18.60SporHaberteri 20.08DİZİ: Süper Baba 21.00atvGecesi 14.50YerliFilm: Esrarlı Malikane ISJODerdiniSöyle 17.30 Köpek Amcam 10.00 Akşam Keyfi 19.00 Haberter 18.80 Spor 18.45 Otobüs 20.46 Konser: Emrah 21.45YerliFilm: Suçlu Gençlik 05 28.18 Haberler 28.20 Suare 00.05Dizi: GizliOda 80.86Müzik Pınan 01.00StüdyoTRT-FM (Canlı) 03.00 Yabancı Rlm: | BirCinayetinöyfcüsü 1 04.40Müzik Pınan 05.10 Dizi: Üçlstanbul ® (0 312) 4282230 Dizifilm 'Muhteşem İkili', İnterstar 'da öğledensonrakuşağmdasaat 15.10'daekranageliyor. 22.00 Gece Bültenive Ingilizce- Almanca Haberter 22.60 Festivallerden: VenedikVirluozlan Konseri 28.60 Eğtence Dünyası 00.15 Kapanış tŞ (0 212)259 72 75 22.30 LafLahAçıyor Cemözer 24J8 Haber I08.10 Yabancı Rlm: Operada Dehfet 81.48 Kapanış ® ( 0 212) 65511 11 i 22.40 YabanaFllm: Uzay KâçaUan mmmmmmmmm 24.00 Gece Habarieri i 80.80 Yabancı Rlm: I Robotistilası 23.30 Haber | 23.45 Yabancı Rlm: •? Sınıf84 01.20 Dizi: Teksas John 02.20 Kapanış tg (0 212)28512 50 13.80 Haber 18.06 Rlmin Devamı 14.00 Haber 14.10 Müzikli Dakikalar 15.00 Haber 15.10 Dizi: Muhteşem ikili 15.80 Dizi: Aşk Rüzgan 18.00 Haber 18.10 Müzik... Müzflc.Müzik... 17.00 Haber 18.46Yakın Takip" 18.80 Haber 20.00Açık Tribûn s 28.18 Yabancı Rlm: Geleceğe Dönüş 1 22.00 Konsen Emrah 28.00 Gece Hatb 23.16 Yabancı Rlm: PalyaçoÇetMİ i 8İJMDİZİ: Kanun ve Dûzen 01J0 Müzik... Müzik... 02-60Dizi: Keskin Katemter 0340 Dizi: Bu Dünyanın Dışından 04.10CumaPosta» 86.26 McMillanveKansı 88.18Tequilave BonnetU & (0 212)698 49 01 Pervin Par, Kanal D 'de 'Gelinin Muradı 'nda. 07.00Açıhş 07.05Aerobic 07.25ÇizgiRlm: Sevimli Canavarlar 07J6SabahPo«tası i 11 30 Yabancı Rlm: I Korsan Karasakal 07.00 Açılışve Programlar 07.05 Haberler 07.10 ÇizgiFilm: ÇizmeliKedi-Müfettiş Bilir-Sevimli Karga 08.00 Haberler 00.05 ÇizgiRlm: Dinamonun Maceralan 08.35 ÇizgiRlm: Büyülü Dünya 08.00 Haberter 08.06 ÇizgiRlm: iyilik Savaşçılan 00.30 ÇizgiRlm: Spiro-Sevimli Karga 10.05 Futbol Benim işim • i " ^ - 4 10.25 YabancıFilm: * Kayıp Kişilik 12.00 Haberter 12.10 Dizi: TatlıHayat 12.35 Moda Dünyası 12.55YerliFilm: Maden Dağı 06.80 Kuran-ı Kerim 07.00 Hayırlı Günter 08.00 Yumurcak 08.00 Huzura Doğru 08.50 Dizi: Roza 10.30 Hanımeli 11.10 VHrin 12.00 Haberler 12.30 Dizi: Sevgi Çemberi 18.00 Haberter ve Hava Durumu 18.10 Hutbe 13.26SazEserieri 18.80 Dizi: Benimte Dans Et 14.30 KadınınGünlüğü 17.15ÇizgiRlm: Huccteberry Rnn 17.40 ÇizgiRlm: Dolbuk 18.00 ÇizgiRlm: Popiess 18.S0DİZİ: Stellina IB.ISAna Haber 20.20 YabancıFilm: * Çok Gizli 14.15 Mutluluk Peşinde 15.05 Dizi: HillSokağı Karakolu 15.55 ÇizgiRlm: Müfettiş Bilir 18.15YerliFilm: Gelinin Muradı ' 7.40 Yabancı Rlm: Gerçek Risk 10.20 Spor'da Bugün 18.80 Haberter 20.00 Dizi: Eşref Saati 20.30 Yabancı Rlm: Patron •Havırlı Günler-07.00 18.20 ÇizgiFilm: Sevimli Arslan 13.46 ÇizgiRlm: Spencer 14.10 ÇizgiFilm: Küçük Prenses 14.40 Yumurcak ;t 15.30 Yerli Rlm: | İ Davud-u Tai Hz. | 17.00 Haberler 17.20 Çay Saati 18.20TürkiyeGazetesi Süper Yarışması 10.20 Spor Bülteni 18.80 Haberler 20.00 Hayırlı Akşamlar 21.00 Huzura Doğru 21.50 Kuran-ı Kerim Şevket Altuğ un oynadığı 22.00 Yabancılara Haberler 22.16 HaftanınYıldızlan Super Baba', atv'de ekrana gelmeve devatn ediyor. 01.45 Müzik 02.80 Kapanış (0 212) 281 48 00 22.00 Müzik Programı: Gala Geceteri 23.00 Haberler 23.10 Spor'da Son Dakika 23.20 Fıstıki Musiki | 00.45 Yabancı Rlm: • Korkulan Adam 22.00 TeleKrfflk (Canlı) 23.20SüleymanHilmi Tunahan'ı Anma Programı 24.00Haberier 00.30BuramBuram Anadolu OI.OOHaberler OI.IOKapanış (0 212)652 25 60 17-OOTetegün 17.60 Çocuk Haber 18.00 Spor Bilim ve Sağlık 19.00 BasfcetboUa Kural DeğişiklUderi 19.30 Son Dakika 21.00 Genç Haber 21.15 Genç Gözüyle 21.40 EBU Belgeselleri 22.00 Eurosport 23.00 HollywoodOne MinutePetTips 23.01 Yabancı Rlm: özgürlük Mücadetesi 00.80 Kapanış Açıköğreöm Lise Programları 17.30 EğitimPaketi 18.00Açtkögretim Use Programlan 20.00 Müzik-Piramit 20.80AcıköğreUm Lise Programlan 08.25 Acılış 88.80 Gorüntüterte Türkiye 87.00 Haberter 07.10 Gün Başlıyor 10.00 Haberter 10.10istasyondaki Pastane 10.40 Müzik Pınan 11.06 Yerii Rlm: 18.00 Haberter 1S.10FromTurkey ForYou 13.40WIIIKommen inderTürkei 14.06Asya'dan MOzikli Esintiler 14J8 Genç Gözüyle 16.06 Haberter 16.18 Unutubnayanlar 18JMEge'den 17^0HaftanınSohbeti 17.46Ferhunde Hanım ve Kızlan 18.30 BirSoHst 19.00 Haberter 10.20SHBaştan 19.45WillKommen inderTürkei 20.06 Cumhuriyete Kanat Gerenter 20.36 Sizhilçin 21.06Drama: BahannBHtiğiYer 22.00 Haberter - bgilizce - Almanca Haberler 22.46 GurbetGündemi 23.10 Spor 00.10YazEvi 00.60 From Turkey ForYou 08.00 ? Dünyadan Spor 08.00 Günaydın Çocuklar 08.16Hanımlar Matinesi IBJMYaz Pınan 11J8BİZP e 12.80 Habe. H 12.16 Dünyac an Spor 17.00 Akşam haberteri 17.15 RashKadın 18.46 Konuşan Türkiye 18.00 Genel Haberter 18.88 Cümbüş 20J0 Yerei Haberter 21JH)FlashPop 21.45 Yabancı Rlm: Nefret Ateşi 28.16 Klipter 23.30 Gece Haberteri 24.00 Dünyadan Spor (0 212) 513 61 60 09.30 Yabancı Rlm: Zoraki Yolculuk 11.00 Yabancı Rlm: Dişi Şeytan 12.46Hollywood Evinizde 13.15 Yabancı Rlm: Çöpler işe Yarayınca 1446 YabanaRim: Komplo 16.15 Yabancı Rlm: Babe 18.00 Hollywood Evinizde 18.80 Yabancı Rlm: Amerika Rüyası 20.80 Dizi: Melrose Place (Şifresiz) 21.00 Yabancı Rlm: Frankenstein'ın Kolej Yıllan 22.80 Yabancı Rlm: 13. Cuma- ölüm Gemisi 00.15Playboy: özel Geceter 00.46Erotica: Sıcaklçgüdü 233 37 90 Emrah bu gece iki kanalda birden ekrana gelecek: 20.45 'te Kanal 6 'da, 22.00 de de interstar 'da. RADYOLARDAN SEÇMELER RADY01 m95.6tAwl0l7 07.05 Cuma Sabahı 07.40 Günle Gelen 09.40 Arkası Yarın (Cavendish Aılesı) 10.05 Onuncu Saat 11.05 Beraber ve Solo Şarkılar 12.10 Şeker Mikrofon 13.25 Biz Bize 14.30 iki Solistten Şarkı- lar (Tahir Engin Içöz, Ela Altın) 15.05 Türküler ve Oyun Havaları 15.35 Dünya ölüyor mu? 16.05 öğleden Sonra 17.05 Çocuklarla Başbaşa 17 35SolistlerGe- çidi 18.05 Gençlerle Başbaşa 19.30 Fasıl (Nisabürek) 20.00 Hafii Müzik 20.15 Mustafa Yancı'dan Türküler 20.30 Açık öğretim Lisesi 21.05 Hafif Müzik 21.50 iki Solist Söylüyor (Nurşize Melik, Celal Abacı) 22.30 Emel Taşçı- oğlu'dan Türküler 22.45 Bir Roman Bir Hikaye 23.15 Gecenin Içinden. Haberler 07.00 / 07.30 / 09.00 /10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 / 21.00 / 23.00 / 00.55 Tophoğne'de 'Çocuk Atatürk' üzerine söyfeşi TV Sen-Hİ- Radyomega'da Şebnera Aüigan'ın haarlayip sunduğu "Top- taiğne''programının bu haftaki konuidan Naşide Göktürk ve Nurdan-Ser- fekkiffi 22.00 Number One FM Mastermix (Onur Pehlıvan) 02.00 Number One FM'le Başbaşa Üç Saat 18.00 Umut'la Yolculuk 21 00 Dünya Donüyor 23.00 Aşk Denızi 24.00 Yıldızların Altırvda HÜRFM FM92.5 KLASFM FM98.7 şç Saat 20.00'de yayına giren Toplıriğne'nin ilk konuğn, Tûrk pop mûzi- ğinin yeni isimlerinden Naşide Göktürk. Programın saat 21.00'e kadar olan bötümüne kauiacak olan Göktürk üe " Y&iegim Rehiıı" adlı son çah- şmasj, öze! yaşamı ve sanatı üzerine bir söyleşi yapılacak. Topluiğne'nin diğer konuklan Nurdan Akkaş ve Serhat Akkaşcifü ise, Kadıköy Halk Egtim Merkezinde sergilenecek yeni oyunlan "Çocuk Atatûrk" üzerine bir söyieşi yapmak için programa katılıyor. Serhat Ak- kaş, Atatürk'ün hayatının çocuklara yöneük biroyun şeklinde sunuldu^u bu piyesin yazan. "Tapitriğne"de Akkaş çifti oyunlan üzerine aynnüh bil- gi verecek. 08.00 Basında Bugün 09.30 Sabah Şe- rifteri (Şerif Erol) 11.10 Anılarla (Esen Kayar) 12 00 Açık Büfe (Şerif Erol - Eb- ru Olcay) 13.10 Oğle için Müzik 14.00 Sibelce Laflama (Sibel Yazgan) 17.00 Briyantin (Esen Kayar) 17.30 Ebruli (Ebru Olcay) 21.00 Cumadan Cumaya (Nalan Demirci) 22.00 Slow Motion (Er- dem Uygan) 23.00 Sihirli Halı (Hakan Çelik) 01.00 Rüya Yolu (Esen Kayar). Haberler 11.00 /13.00 /19.00 06.00 Klas Müzik 08 00 Saba/ı Ola Hay- rola 10.00 önce Sonra Can 12.00 Mü- ge'nin Oltası 17 00 Bay J 20.00 Himini 21.00 Klas Party 24.00 Gecenin Binbir Yüzü Haberter 07.55 / 08.55 / 09.55 /10.55 / 11.55 / 12.55 / 13.55 / 14.55 / 15.55 / 16.55/17.55/18.55/19.55 BMJNSFM FM106.8 RADYO HABER 07.00 Günün Programı 07.05 Son 24 Saat 08.25 Gazetelerden 09.15 Günün Sohbeti 09.25 Dünyadan Ekonomi Ha- berleri 10.15 Sanat Rehberi Bugün 11.15 Cumhuriyetimiz / Bir Değişimin Oyküsü 13 40 Dünden Bugüne 14.40 Mertıaba Çağdaş Türkiye 17 35 Bilim ve Teknoloji 19.45 Spor 20 00 Yabancı Dil Dersi 24.00 Son 24 Saat. Haberler 08.00 / 09.00 /10.00 /11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 / 21.00 / 22.00 / 23.00 RA0Y0-3 07.03 Güne Başlarken 08.00 Bu Sabah Sizlerle 09.15 Sabah Konseri (Boieldi- eu, Dvorak) 10.00 Müzikli Dakikalar 11.00 öğleye Doğru (Schubert, Beet- hoven) 12.15 Oğle ve Müzik 13.00 Oda Müziği 14.15 Konserlerden 15.45 Gençlik Koroları 16.00 16dan 17ye 17.15 Sizler İçin 18.00 Stüdyo FM 18.15 Yorumcularımız 20.00 TRT Istanbul Ha- fif Müzik ve Caz Orkestrası (Süheyl De- nizci) 20.30 Müzik Rüzgan 21.00 Mü- ziğin Dili 22.15 Gecenin Getirdikleri Mw702 23 00 Eskiden Yeniye 00.00 Gece ve Müzik 02.00 Yeni Günün Getirdikleri 04.00 Sabaha Doğru. Haberter 07.00 / 09.00 /12.00 /14.00 / 17.00/19.00/22.00 nu'nun Saati 20.40 Çınaraltı 21.00 Aşk, Meşk, Vesaire 24.00 Müzik Miks. Haberter 06.00 / 09.00 /12.00 /13.00 / 15.00/18.00/20.00 P0WERF¥ METROFM FM97.2 07.00 Filiz Akkaya 10.00 Irmak Birey 13.30 Suat Ateşdağh 17.30 Tamay Bir- sel 20.00 Atıf Yoral 01.00 Metro FM Miks. 10.00 Cafe Time 12.00 Povver Airplay 15 00 Meltem 17 00 Brıtısh Aır BBC To- pof The Pops 18.00 Rana Pirinççioğlu 19 00 VVella New Wave Chartshov 21.00 Funky C Club 24.00 Povver Night Hits. TRTFM FM91.4 BESTFM FM98.4 07.00 Radyo Keyfi (istanbul) 13.00 Rad- yo Keyfi (Izmir) 15.30 Radyo KefctiAn- kara) 18.00 Akşam Sefası 20.00 Ifedi Tepe'den 22.00 Sizin için Seçtikferimiz 01.00 Müzikli Geceler (Istanbul) 03.00 Müzikli Geceier (Ankara) 05.00 Sabah ve Müzik (Izmir). SH0W RADYO FM89.9 07.00 Elifin Çalar Saati 11 00 Kupa Ası 13 00 Sevdiklerinizle Yeniden 13.05 Barometre Finans Hattı 14.00 Birden Üç 14.15 Neşe-i Muhabbet 15.03 Ayça'- nın Gezegeni 17.00 Murat Akad lle Ak- şama Doğru 18.05 Gol Show 18 30 Ba- 07.00 Ceyda'nın Cezvesi (Ceyda Türel) 08.15 Bab-< Ali Yokuşu - Sesli Gazete 10.30 Frikik 11.00 Arzu'nun Inleyen Nağmeleri 14.00 Radyometre 16.00 Ekin'in Posta Kutusu (Ekin Olcavto Tü- İSTİNRUI FM lek) 18.00 Şok Show 20.00 Romina'nın Tayyaresi (Romina özipekçi) 23.00 Ka- çamak (Nilüfer Bıyıklı) 02 00 Gecelik. Haberter 09.30 /12.30 /15.30 /18.30 / 21.30/00.30 BABYOMEGA m 103.3/103.6 07.30 Sürmanşet 09.30 Gün 13.00 Hedi- yemi Istiyorum 15.00 Egoist Dakikalar 17.00 17 Ekspresi 20.00 Topluiğne (Şebnem Atılgan) 22.00 Şiirli Dakikalar 24.00 Gezgin 05 00 Güneş Doğuyor. Haberler 10.30 /11.30 /12.30 /13.30 / 14^0 /15.30 /16.30 /17.30 /18.30. 07 00 Sabahın İlk Işıklan 08.30 Basında FMİOO.O Haber 10.00 Devamı Yann 11 00 Ba- lins'in Mutfağından 11.10 Güneşli Daki- kalar 13 00 Gündemde Sanat Var 14.00 At Yarışlan 18.00 Müzik Kurdu 19.00 Bir Albüm 20.30 Yaşarken 21.30 istek- leriniz 24 00 Gece'nin Sesi. Haberter 09.45 /10.45 /11.45 /16.45 / 20.45/23.45 RAOYO FOREKS FM95.3 FMİ06.0 NUMBER ONE FMİ02.5 06.00 Çalarsaat 08.00 Aktüalite (N. Ok- tar) 09 00 Gökkuşağı (Zuhal) 13.00 Halkın Sesi (Benian) 17 00 Çelik Jant 21.00 Gönülden Gönüle 24.00 106 Ha- rikalar Dünyası 04.00 Rüyalar Alemi. 07.00 DJ özgür Morning Show 10.00 DJ CoCo 12.00 Ayşe Koz 16.00 Emre'nin Akşamüzeri Partisı 20.00 Chart Shovv CAPITOLFM FM95.9 08.00 Yeni Bir Gün 10.00 Istanbul'a Bakış 12.00 Cafe Capitol 15 00 Mine lle 07.00 BBC Sabah (Londra'dan canlı ya- yın) 07.45 Günebakan 07 50 Trafik (08.25) 08.20 Dünya Piyasaları (09.15 / 12^5 /14.15 /16.15 /17.45) 08.22 Dün- ya Basınında Bugün 08.35 Türkiye Ba- sın özeti 09.15 Dünya Piyasaları 09.45 Borsa Hattı (10.15/11.15 /11.45 /12.15 / 14.15 / 14.45 /15.15 / 15.45 /16.15 / 17.45) 10.45 Piyasalarda Son Dakika (13.15 /13.45 /16.45 /17.15) 12.00 BBC Haber 15.20 Günebakan 18.00 BBC Ha- ber 19.00 Bağdat Cafe (Londra'dan canlı yayın) 19.00 Bağdat Cafe Haberler 08.00 / 08.30 / 09.00 / 09.30 / 10.00 / 10.30 / 11.00 / 11.30 / 13.30 / 14.00 / 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 / 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.00 / 21.30 / 22.00 / 22^0 / 23.00) RTL 06.30 Haberler 07.00 Günaydın Almanya 10.00 Imdat Çağrısı 11.00 Cesur ve Güzel 11.30 öz- lem Zamanı 12 00 Ödül Sıcaktır 12.30 Aileler Savaşı 13.00 Nokta 12 13.30 Springfield Oyküsü 14.15 Santa Barbara 15 00 Cina- yet Dosyası 16.00 llona Chiristen 17.00 Hans Meıser 18.00 Patron Kim? 18.30 Evli ve Çocuklu 19.00 Cesur ve Güzel 19.30 Bulvar Ha- berleri 19.45 Haberler 20.10 Pat- lama 20.40 lyi ve Kötü Zamanlar 21.15 Yaz Festivali 1994 22.15 Zum Stanglvvirt 22.45 Örtünün Altında 23.10 Nasıl Yani? 00.05 Geceyarısı Şov 01.30 Sıfır Sıfır Seks02 40Mudhoney SAT1 06 00 Komşular 07.00 Almanya- da Bugün 09.30 Ekonomik Fo- rum 10.00 Superboy 10.30 Aşk Gemisi 11.30 Komşular 11.55 Ya- lan Rüzgan 12.50 Çarkıfelek 13.30 Kaliforniya Güneşi Altında 14.30 Aşk Gemisi 15.30 Super- boy 16.00 Bonanza 17 00 Uzay Yolu - Yeni Kuşak 18.00 5 Kere 5 18.30 Run ABD 199419 00 Büyük Düşün 20.00 Haberler 20 20 Ran 20.30 Çarkıfelek 21 15 Kemanlı Deli 23.05 Ran Futbol 00.05 Hei- di, Heida 01.30 Boccacio 03.05 Star Trek: Deep Space Nine 03.55 Boccacio TV5 07.00 Muz Kabuğu 07.30 Tele Sa- bah 08.25 Hava Durumu 08 30 Tele Sabah 08.55 Haberler 09.00 Kanada'dan Haberler 09.25 Ha- berler 09.30 Tatil Yolu 09.55 Ha- berler 10.00 Hayvanlar Bahçesı 10.15 Mutlu Sabahlar 12.00 Ce- hennem, Bız ve Dığerlerı 12 30- Şampiyona Sorular 12 55 Haber- ler 13 05 Şarkıların Şansı 13.40 Hava Durumu 13 45 isviçre'den Haberler 1415 Muz Kabuğu 14 40 Fırlat ve Say 15 30 Hayran- lar Okulu 16 15 Güzel ve Sıcak 17.00 Haberler 1710 Vizyon 17 30Oksijen 17 50AğzınınTadı- nı Bilenler 18.30 Paris Surface 19.00 Şampiyona Sorular 20.00 Presse Arabe 20.30 Belçika'dan Haberler 21.00 Fait Divers 22.00 Fransızca Haberler ve Hava Du-' rumu 22.30 Suprise Sur Prise 00.05 Bilim Dünyasında Bir Ge- zinti 01 10 Fransızca Haberler 01.30 Francophonıne 02.00 Fran- sa Turu 02.30 Escape Francop- hie EUROSPORT 09.3OStep Aerobik 10 OOTriatlorv 11.00 Eurofan 12.00 Motorsiklet sporları 13 00 Futbol 15.00 Tenis' 19 00 Motorsiklet sporları 19.30 Uluslararası Motorsiklet sporları 20.30 Haberler 21.00 Hurling 22.00 Boks 23.00 Pankreas 00.00 Golf 02.00 Haberler MTV 13.00 The Soul 14.00 MTV's Gre- atest Hits 15.00 The Aftemoon Mix 17 00 10 th Anniversay 17.30 Report Movies 18.00 News 18.30 Dial MTV 19.00 Music Non-stop 19.30 Video Music 00.00 Report Movies 00.30 Nevvs 01.00 VJ Ma- rıjne 01.30 Pulsi VVith Marijne 02.00 Video Music Avvards 04.00 Night Videos
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle