09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1994CUMA EKONOMI Endakstor Biieşik Mali Sanayi önceki 20509.25 16307.62 23356.17 Işlem hacml Işlem miktan Dünfcu 21409.66 17092.93 24351.31 FarfcÇ/.) 4.39 4.81 4.26 2.488.617.492.615 375.731.914.0 BORSA 7TEMMUZ1W4 004AfyonÇlman«> mmnttm 006A«>«* IKMtt •n* Mfcftfk tilMMua 021 AslanÇJmemo O22At1asYmnm 023Altlnyunu»O»»n» 124 An» 0»B«nvrt OEBBırtlkTütün t M Ç M M ş H7ÇHHHI MEanhtllıı MIDaaMa* 042DamziiCam •4ITH •47 a n M t D M f OSIOuranOlMt 054E<*plplik •ntfiMtn ME«tPraaTk O58Eg»Seron* 063Er*»HokSng N4E*«naaı N7E 071 Rnantbank 072TQ«ranliBu*»l •7M •711 orSGûiMyBlracılık NIIMttf <K2Humy«Grat»cWI< •MlMMFhHI mtnmın—TH (BOU»BKunjCu L OBSlzocttn 096 K»v **»(•« HM*fc* 100Kap«zElaMrikYanl 101 Ker»\rtt»»G JıSan 103 KonyaÇımtnto 104Kordu 10SKonrM<s 107K<Syt«şYeni 108Küta»ıy»Pora«)«n HOAltMannarls 111IMttaT*ıı fUMnt 116Mıgrca int 119Marmar1sMaf1ıOtBl 121 122 123Netaş 124Neta»Yenı 127 N« Holding Yenl 128N«7unzm 135Plma$ 137P«rok»otTLiram I N T n M M F n i ITtTHHmrafcn 162TireKutsan 163T KaflanniaBankaaı 164Tota*Olomct>İIFıb i6STolaşOk>Tlcaral 166TrakyaCam I M T K M M I M * * Y 1MTtn ITITIttD» 17ITMtl 173TûtQnMnk 174Uq«l 17» U»*: 176USAS 178Vestel 1t1Y*ı(n«l 182Y«» K™* 1J7» I U M U M 19.000 K.7M 1&500 4 U M UM UN 27JN 33.000 2*JM I U M 1UM n j M U M t M M 11.7M 17M 9J00 2.675 1500 7.7M U N 8.000 U M 1600 U M 4JM BJM 9.500 U M U N 66.000 4UM 1.380 I U M U M t U M 1JM 42.000 1.4N U M U M 11JM 1JM L4M I U M 10500 UM İ.1M 6.400 ( U M 4JM 14M 7.7M 17.250 ua 8.000 U M 2&000 um MJM um1.1M UM UM U M 2275 &200 25500 U M « J N MJM 1JM 51.000 U B M00 17.7M 17M 1.7M 4JM I U M 4JM 50.000000 11M 1J7» 9.000 I U M 15.250 MJM tZJM «JN 0 SS.000 5.4M 180000 12500 5.500 M M 1.775 11250 2 U N 1.925 U7I UM 4.1M UN 14M 89.000 UM U M 1.450 tum umU.500 11.500 MJM U M 1.225 4900 U M U M MJM 1.8* 14M 11M aooo 15.7M 2.400 U M 17JM 18.250 u a 4UM a loo U M 17500 I U M U M uaI U M U M 4JN ua 1.1» U M 44JM 8.100 29500 U M UM UM 10500 2.680 31500 42.000 11.000 1.17* U M U M «.TM U M 117M 1.675 I U M I U M 190.000 UN 1.650 ua • JM«M*** UM4.100 177» 1.47» I U M UM 0 1UN 14.000 41JM UM UM ajM 31.000 a j M 1UM MJM 17JM U M 1UM I U M 17M 8.300 2.660 0 7JM U M 8000 U M 3560 U M 14M MJN 8.300 U M U M 54 000 5UM U M 11M* M M 22JM 1.4M 39500 U M U M um «JM i.Ta I.7N I U M 0 2J7» um 5.400 I7.M* «•M U M 7JM 16.750 u a 7.900 17M 26.000 U N MJM um1.1M UM UN U M 2.100 5.100 23.000 U M 11.7M 1*JM UM 45000 ua 8.800 17.7» um 1.7M 4.4M I U M 4JM 0 UM ua 8.800 U.M* 15.250 MJM tum U M 0 56000 5.44* 175 000 12.250 &200 U7I 1.725 12750 I U M 1850 1J7» MM A *HHİ 4>M*I 4JN um 88.000 •m U M 1.425 a j N 11M 11750 11500 I U M U M 1.200 4900 U M t7M ( U M 1.4M U M 11M 8J0O MJM 2300 um 1UM 17 790 147i 4UM 8.900 UM 17.000 I U M U N U M 12JM 1.7M 4.7M U M 1.M* U M 44JM 0 26500 U7» U M 7JM 10.250 2550 29.000 37500 10500 1.18» u a 11M U M U N 117N 1.550 11.7M M M 185.000 U M 1550 U M LSM UM 1900 1.77* u a MJM 14M 0 117M 15000 44JM um um 2MM 34 000 a j N MJM 11JN 117M U N 12JM I U M 4JM 10.000 2860 0 11M U N &JOO0 um 4.250 4.1M 4.4M ».M* 9.900 U M U M 65000 5 U N U N « J N U M a j M U 7 İ 42500 u a 1.1» İ7M 1I7N t77» I U M 1 U N 0 U 7 I um 6.000 MJM U M 1M* 7JM 17500 M » 8.700 4.N) 28.000 7JN MJM 7JM u a UM S.7M 1.(7» 2375 5.600 27500 t w \vm 1UN UM 55.000 U M 8J00 1»JM I M ua U M I U M (JM 0 UM MM 9.300 MJM 16500 a.M* MJN um 0 59000 U M 185000 13000 5.500 u a 1300 13500 t1.(M 2050 1.4B UN â M 4.N* 17M 91.000 MMMM* İMH UM1500 a j M um 14 750 12000 t(.7M 1J7» 12S0 S^OO M M U N ( U M 1.4N U M 14M 9500 17.M* 2400 U M I U M 19.000 147» 44JM 9500 u a 17 OOO 17JM 1.3M tm I U M 177» 4JM U * M M U N 47JM 0 31.000 U M 17M •L7M 11.000 2.800 32500 46.000 11500 U N 1.1M U M 1C4M 7.4N MJM 1^75 «JM a j N 190.000 um 1700 tm U M 4100 UN u a 11M» 14N 0 117M 14.000 44JN UN UN ajN 31500 Z7JN 14JN 11JN MJM (JN I U M 12JM U M 9.000 2660 0 7JM U N 8.000 U N 1550 4.1M 4.4M SUN 9000 U M 175» 65.000 ( U M um 1UN U N 2 U N U7S 40 000 u a 1.1a 17a 12.79* 1.775 1*JM I U M 0 ZJ7S U N 5400 M.M* 5.150 U M 7.M* 17 000 Ma 8000 U M 26 000 7 J N MJM 7JM İ İ » (JN (JN 1.175 2225 5.200 25000 11a 12JM IUM UN46 000 U N 8.800 K.7M UM u a 4JM U.54» U M 0 U M 2.1N 9.000 MJM 15.250 a j N 34JN 1.70* 0 56.000 S.7N 180 0O0 12500 5.300 ua 1775 11000 91J M 1.925 U M 4JM 4JM 17M 89.000 1*1 ••• U M 1450 a j M U M 14.500 11500 KJM 1171 1525 4.900 M M U M «UM 1.4M U M 14M 8.300 17.M) 2400 U M 1İ.7M 18.000 147» 44JN 9100 u a 17.000 K.7M U M tm 12JM 1.775 4JM U N U M U N 47J N 0 29 000 U M 1M* um 10500 2650 29500 40000 10 750 u a 11N 3JM 1*JM 74N 14JM 1.650 1UM a j M 186.000 um 1600 U M SJN UM 4.050 ua 1JMJM 1.4MJM 4JN.121 0 177JH 158.720 IUM MJM 1JUJM H1.MI 18125 M U N 4J4.M5 7M»M 4MJN 1.1MJM 1J71JM 1.M7J7* S.02UM 4.000 9.794 000 0 UN.77I M7JM 1000 M U M 2000 44MJ*1 «1.1a 7»J72 30.000 MJN itltN 7000 M U M 17JN jaja MJN 7 U N 3MJN 499200 (MJN U*14N 1JKNI M.M* 4MJM U42JM »ua 0 U1UN lüUN 5000 M1.M0 •M.1SB 71«JM MJN 1452.000 U M » 340 000 4MJM 3000 141.MI tHJBC 74Ja.7S3 1JMJM 1I3.M* M.M* M U N 158 000 3388400 876430 US7JM 41UN 7JM U M J N 288000 U1İJK 1000 1MJM aiM* M U N 717.4M 1İ1JN MSS.1M 0 m.*M J3.I20.M» 2443000 uaji7 1553.878 7NJ7! 1MUM fiHi C 71500 MJM 44.600 1258038 109.000 M1N* 780.000 2446400 U M 379.000 12J4UN 4.4MJM MM* UN UI7.1M 161000 JM.7M 301.000 1.M2JN a u M 188.000 11.400 4MJM (MJN 2360.500 370.000 TajM 4JSİM7 142.M4 »4JN 1114M 7.14UM 24 000 7SJM 70.380 74UM 3M.M* 418.000 1MJM 2.475JS3 7^29.000 UMJN 2000 U77JH 2.1ZUC 2URJN 1JTJN a J N a j M MUt7 M M N U74JN 0 598.000 J14JM 4MJM M2J*2 2444.010 188.000 260.000 158.100 2870.634 (JB.71İ 2JS7.715 155.«01 uMja UHJ4S UH.1M 17 727 UK.7M *a.M* 409.550 11U11 1482.868 SS7JM 1UMJM 37 000 4jaJM M M U38 0 14.925 ».347 115» 2 U M 32.388 27.M1 13.141 10.114 1U*2 5.1M 11.771 1241* U22 9075 1706 0 7.754 U41 8.000 17tt 3.900 4J14 4.4M 32JN 9058 3.1*4 ınj 51J73 1438 1U7) UM UM 40453 1.4M U M 2.M4 11717 1.754 1114» 0 2JJ7 5.813 5520 NJII ua 14*7 7JM 16.968 UN 8.292 UM 26.000 UN 8UH 7J»1 1.1N 1.M3 2J92 5.233 24 622 UN 1UN 1J1» 49.631 1N7 8.800 115*4 2.7*2 1.7*2 4JN 1U24 4J» 0 9053 1U34 15.714 0 57.523 157» 178.720 12464 5.400 U N 1781 11122 IUM 1944 1.411 ua 4.1M 89074 U7* ıjn 1.460 244M 12*7 14.405 11681 1UH 1J12 1243 5.050 11*7 2J*7 1.4M U» 13(2 2.369 11M 1UM 18.355 U75 «UN 9.140 UM 17.000 11*47 UM 17M IUM 17M f.1N 1J7I 0 29.619 fJM 11N U43 10.606 Z671 30.098 39.302 10.880 1.1*7 1J75 127* 11M2 7.11* M.1M 1696 12JK 1IJ35 187.083 1224 1623 2J17 UM 17» 4.041 ua PARA RAPORU Anayasa Mahkemesi, hükümetin elindeki özelleştirme yetkisini Anayasa'ya aykın buldu Ozelleştinne iptal edüdi DOftYABOftSAURl Altnınonsu: 383.95doter Oolar-MarVParittsi: 1.5810 Oolar-Yen Paritesr 99.40 Stenin-DolarParHssi: 15360 HvnP«trol(wii): 17.11 ABO» MBIKEZ BAMIUISI • Emısyon (7 temmuz): 92.965 mllyar • Tl. fnterbank taiz1eri:%30-31 Islmn Hacmi:42475 milyar Gecelik:% 30.28 Haflalık repo: %72 Avtik r«nn %üfi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Anayasa Mahkemesi, hûkümete, özelleştirme konu- sunda kanun hükmûnde karar- namelerie (KHK) düzenleme yapma yetkisi veren 3987 sayılı yetki yasasını, oybirliğiyle ana- yasaya aykın bularak iptal etti. Hülcümet, mahkemenin iptal karanna karşın, özelleştirmeyle ilgili KHK çıkarması duru- munda, bu KHK'ler için Ana- yasa Mahkemesi'nde tek tek ip- tal davası açılabileceği ve yasal dayanağı tartışılacağı için, özel- leştirme uygulamalan bir an- lamda durdurulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Süteyman Demirel, yetki yasasırun iptal edilmesinden hsa bir süre önce, Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi, hûkümete, özelleştirmeye ilişkin geniş yetkiler veren 3987 sayılı yetki yasasına 'hayır' dedi. ozelleştinne kapsamına alınan kamu kurum ve kuruluşlan- ndaki Emekli Sandığı'na tabi çalışanlann, fıili hizmet sûrele- rini tamamlamalan halinde, is- teklerine bakılmaksızın re'sen emekliye sevkedilmelerini ön- gören KHK'yi onayladı. Söz konusu KHK, Resmi Gazete'- nin dünkü mûkerrer sayısmda yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi, SHP Ankara Mületvekili Mümtaz Soysal ve 90 arkadaşı tarafın- dan açüan 3987 sayılı yetki ya- salı ile ilgili iptal davasını dün karara bağladj. Yetki yasası üzerindeki incelemesini iki gün- dür sürdüren mahkeme, oybir- liğiyle aldığı kararda. yetki ya- sasının tümünü iptal etti. Mah- keme yetkilileri, iptal gerekçesi- nin kısa sürede yazılacağını be- lirttiler. 3987 sayılı yetki yasası, hü- raklerindeki kamu paylannın özelleştirilmesine olanak tanı- yordu. Yasa, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun kaldınla- rak Özelleştirme Yüksek Kuru- lunun kurulması ve Kamu Or- taklığı Idaresi Başkanlığının, Özelleştirme îdaresi Başkanlı- ğna dönüştürülmesini öngörü- yordu. Yetki yasası aynca, özelleştirme kapsamına aünan, özelleştirilen, faaliyeti durduru- lan, küçültülen, kapaülan veya tasfiye edilen ya da, yeniden yapılandırmadan dolayı istih- dam yapısı değişen kuruluşlar- da çalışan devlet memurlan ve kümete, bütün kamu kuruluş- .sözleşmeli personelie ilgili ge- lannın ve bunlann bağlı or- rekli düzenlemelerin yapı- taklık. işletme, müessese ve işti- lmasını da kapsıyordu. Borsa'da çıkı§ süruyorEkopomi Servisi - Borsa yûkseliş trendine devam edi- yor. Dünkü seansta endeks bir önceki güne oranla yüzde 4.39 artarak, 21 bin 409 oldu. Mali Endeks de yüzde 4.81 yüksele- rek,17 bin 92 puana çıktı. Sanayi endeksi de yüzde 4.26 arttı ve 24 bin 351 oldu. Dünkü seansta kamu his- seleri seansın başında hareket- siz kaldı. Seansın ortalanna doğru sanayi hisselerine gelen yoğun alimlann sonunda kamu kağıtlan da bu hareket- liliğe kaUldı ve yükselmeye başladı. Dün Interbank satılan tüm Petrol Ofisi kağıtjannı aldı. Böylece endeks 20 bin di- rencini de kırmış oldu. Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu'nda bugün görüşülecek Staııd-by'mkaderibellioluyorVVASHİ- NGTON/ANKA- ftRA(AA)-Türkiye / ile Uluslararas) P a r a F o n u ( I M F ^ arasmdaki stand- by anlasmasının, IMF Yönetim Kurulu'nun yann yapacağ) top- lantıda ele ahnarak onaylanması bekleniyor. Kaynaklar, Türk hü- kümetinin 5 Nisan kararlannın ardından Türk ekonomisine iliş- kin yeni göstergelerin IMFyi "meınııun" ettiğini vurguladüar. Aynı çevreler, Türkiye'ye dört dilimde olmak üzere 713 milyon dolar tutannda fînansman ak- tanmını öngören stand-by anlas- masının, IMF'nin tüm yetkili alt organlanndan geçü'ğini belirtti- ler. 'Kredileresmrlamagebnelf WASH1NGTON(AA). UluslararaaPara Fonu<IMF) ik Dünya Bankası"mn kurulmasıyla sonu^anan ve adını New Hampshire'dedüzenknen tarihi ulusJararası konferanstan akn Bretton Woods Komisyonu, iki kuruluşta da önemü degişikükler yapılması gerektiğini bildirdı. Komisyon tarafindan hazırlanaıı raporda. IMF'nin, dolar ve dîğer önemüpara btrimlerinm istikranm koruma yolundakı gerçek görevinı üstienmesi gercktiği kaydedüdi. ABD Merkez Bankası'mn eski Başkaru Paııl A. Vekker başkanlıgmdaki komisyon. Dünya Bankası'nın da "&«1 sAtdrita yapam*>acağı ya da yapma)acaği" projefere verecegi kredilen sınıriaması gerektiğini bitdirdi. Anlaşma 14 aylık bir dönerru kapsıyor. IMF Yönetim Ku- rulu'nun onayından geçtikten sonra, 225 müyon dolar tuta- nndaki ilk dilim Türkiye'ye ak- tanlacak. İlgili çevreler, bundan sonraki dilimlerin ödenmesinin, Tür- kiye'de uygulanan ekonomik programın uygulanma başan- sına bağlı olduğuna da dikkati çektiler. IMF, Türk ekonomisini ücer ayhk "perfonnans kriterteri" kapsamında değerlendirecek. Başbakan ÇOler, mayıs sonun- da, özel bir ziyaret için ABD'ye gitmiş ve IMF Başkaıu Micbel Camdessus ile bir görüşme yapmıştı. Camdessus, 27 mayısta yaptığı açıklamada, ekonomik is- tikrar programının desteklenme- si için Türk hükümetinin talep et- tiğj stand-by anlaşması ile ilgili niyet mektubunu, fonun yönetim kuruluna sunduğunu bildırmişti. IMF, Türkiye'de ekonomik is- tikrar programının desteklen- mesi amaayla Türkiye'ye ülke kotasının üzerinde olarak 713 milyon dolar kredi açacak. Fon kredisinin, Türkiye'ye uluslara- rası mali çevrelerden kredi akı- şına da hız vermesi bekleniyor. MB.ESKİ BAŞKANINISUÇLUYOR Saracoğludosyası savcüığagönderildiANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Merkez Bankası eski Başkanı Rüşdü Saracoğiu'nun, para basma makinası akmında, devleti 14 milyon mark zarara uğrattığı ileri sürüldü. Merkez Bankası da, Saracoğlu ve eski Başkan Yardımcısı Elrcan Kum- cu hakkında başlatılan soruştur- manın, banka müfettişlerinin önerisi ve Hukuk Müşavirliği'- nin uygun görü- şüyle yargıya intikal ettinl- diğini bildirdi. Merkez Ban- kası'nca, Anka- ra Cumhuriyet BaşsavcılığYna gönderilen so- ruşturma dos- yasında, Sa- racoğlu, eski başkan yar- dımcısı ve şim- diki Başka- kanlık Müste- şar Yardımcısı Kadir Gfinay ile Emisyon Genel Müdürü Cenap özgeT'm, para basma makinası alımında devle- ti 14 milyon mark (yaklaşık 280 milyar lira) zarara uğrattıklan savlandı. Ankara Cumhuriyet Bas- savcılıgı, dosyada yer alan sav- larla ilgili olarak Rüşdü Sara- Röşdû Saracoğlu. coğJu'nun ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Baş- savalığı'na bir yazı gönderdı. Kadir Günay ve Cenap özgel'- in, Ankara'da bulunmalan ne- deniyle ifade vermeleri için savcüığa çağnlacaklan öğrenil- di. Savcılık yetkilileri, ifadelerin alınmasından sonra Saracoğlu, Günay ve özgel hakkında, "hiz- met sırasında em- niyeti suistimal" savıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağını belirttiler. Merkez Ban- kası'ndan dün yapılan yazıh açı- klamada da, Sa- racoğlu ve Kum- cu hakkındaki belge, bilgi ve kanıtlann, adli soruşturmaya başvuruyu zo- runlu kıldığı kaydedildi. Açıkla- mada. "Hukuk Müşavirliği'- mirin görüşleri, sucun maddi un- surianmn geçerii, yasal takibat için yeteriiği olduğu yönündedir. KODU, müfertişlerin önerisi ve Hukuk Mûşavirliği'nin uygun mûtaiaası ik yargıya intikal etti- rUmiştir" denildi. Teklif veren işadamlanndan "Dava açanz" tehdidi Et-Bafak 9 tan va^eçmîyorlar ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Et-Balık Kurumu'ndan (EBK) ihale sonucunda tesis al- maya hak kazananlar, Özelleş- tirme tdaresi Başkan Yardıması Can Yeşflada'ya "ihalenüı iptal edilmesi'' duru- munda, idare hakkında dava açacak lannı bildirdiler. Bingöl kombinasım alan işadamımn Yeşilada'ya "'Bana satıfanası için vaü aracı oldu" sözü ise hem günün gafı oldu hem de özelleş- tirme yöntemi üzeri- neipucuverdi. EBK'den ihale so- nucunda tesis alma- ya hak kazananlar, tesislerin, değerinin altında satıldığı ge- rekçesiyle ihalenin iptali gündeme gelin- ce, dün bir basm top- lantısı düzenleyerek, "yürütroenin durdu- rulması" için dava açabilecekle- rini söylediler. EBK ihalesinin hiçbir "şai- beye M meydan vermeyecek şe- kilde, yasal düzenlemelere göre yapıldığını vurgulayan EBK ta- lipleri, ihalenin geçerii tutul- masını istediler. Talipler, ihalenin ocak ayın- da açıldığım ve en yüksek teklifı verenlerin tesisleri almaya hak kazandıklannın komisyonca onaylanarak Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'na (KOYK) gönderildiğini anlatülar. KOYK'un 1 haziranda ihaleyi onayladığmı annnsatan talip- ler, 22 haziranda sözleşme yap- mak üzere davet aldıklannı, an- cak daha sonra ihalenin iptali istemiyle işlemlerin durdurul- duğunubelirttiler. EBK ihalesinin onaylanma- sının ardından, yaklaşık 5 aylık bir süre boyunca ihale bedelle- • EBK'nin kendilerine devrini isteyen işadamlanndan Bingöl kombinasım alan Arif Bukan, ÖİB Başkan Yardımcısı Can Yeşilada'ya "Satışa vali aracı oldu" diye hesap sorunca herkes zor durumda kaldı. rinin, "hef an" istenebileceği düşünülerek elde tutulduğunu anlatan talipler, "Para piyasa- lanndaki gelişmeler ve devalüas- yon karşısuıda elde tuttuğumuz paralarda kayıp meydana gel- miştir" dediler. EBK talipleri, şunlan söyle- diler: "Borçlar hukuku preoşipleri- ne göre; Özelleştirme İdaresi başkanlığı'nı bağlayıcı nitelikte obnası gereken bir hukuki işle- min, bu aşamada iptal edilmesi sonucu devletin muhatap olacağı maddi ve manevi tazminat talep- leri yanında, yürütmenin durdu- ruunası için açılacak davada ta- raf olmak zorunda bırakılma- mayı arzu etmekteyiz." Basm toplantısmdan sonra, Can Yeşilada ile görüşmeye gi- den talipler, haziran ayı başı- nda kendisinin imzası ile satış sözleşmelerinin yapılması için davet aldıklannı ve ÖİB'yi idari mahke- meye de verecekleri- ni bildirdiler. Can Yeşilada ise, idarenin bu aşama- da ihaleyi iptal et- meye yetkisi bulun- duğunu bildirirken, yasal olarak böyle bir uygulamanın onaylanıp onaylan- mayacağını tam olarak bilme- diğini de anlattı. Bingöl Et Kombinası'nı al- maya hak kazanan Arif Bukan ise, bu alışveriş için tüm mal varhğını sattığını belirtirken, Bingöl Valisi'nin, tesisin kendi- sine satılması için araa olduğu- nu anımsattı. ÖİB'den bir yet- kili de Bukan'ı onaylarken. Can Yeşilada bu konu hakkı- nda bir şey bilmediğini belirtti. MERKEZ BANKASI KURLARI t TBHMUZ I994 dHSİ lABDDolan 1 Alman Markı lAvustralyaDolan 1 AvusturyaŞiüni IBelçikaFrangı IDanimarkaKronu 1 Fin Markkası IFransızFrangı IHolIandaFlorini lisveçKronu ilsviçreFrangı 100ftalyanLireti UaponYeni 1 Kanada Doları INorveçKronu ISteriin ^ArabistanRiyali DÖVtZ «4 31035.80 19649.13 22705.80 2794.13 949.40 5000.45 5922.30 5723.31 17524.45 3949.08 23356.26 1979.64 313.56 22339.16 4483.00 47844.80 1 Ö 2 7 & 5 6 MT* 31098.00 19688.51 22751.30 2799.73 951.30 5010.47 5934.17 5734.78 17559.57 3956.99 23403.07 1983.61 314.19 22383.93 4491.98 47940.68 8292.14 ffHTtf AL* 31004.76 19629:48 22365.21 2791.34 939.90 4950.45 5863.08 5717.59 17506.93 3909.59 L_ 23332.90 .1959.84 308.85 22004.07 4438.17 47796.96 ^ 1 5 U 3 31191.29 19747.58 22819.55 2808.13 954.15 5025.50 5951.97 5751.98 17612.25 3968.86 23473.28 1989.56 315.13 22451.08 4505.46 48084.50 8317.02 SERBEST DÖV c*sf ABD Doları Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı HollandaFlorini Ingiliz Sterlini S.Arab.Riyali Avusturya Şilini 10Oltal.Ureti iz AUŞ 30875 19500 23125 5660 17320 47200 8125 2760 1960 SATIŞ 31000 19650 23375 5750 17650 47875 8300 2835 2025 ALT1N CİNSİ AUŞ SATIŞ Cumhuriyet 2460000 2.520.000 Reşat 2.500000 2.700.000 24ayarattın 374.000 376.600 22ayarbılezık 333.000 370.000 ÇAPRAZKURLAR 1 ABD DOLARI 1.5795 Alman Markı 1.3669 Amtralya Doları 11.1075 AMitturya Şllini 6.2066 Danlmarka Kronu 5.2405 Rn Msrkkası 5.4227 Franstz Frangı 1.7710 HollandaFlorini 130.74 iıpanyol Pezetası 7.8590 tsvsçKroım 1.3288 İsviçre Frangı 1567.75 İtaiyanUretl 98.98 JaponYeni 1.3893 Kanada Dotan 6.9230 NorveçKroflH 3.7503 S.AraWstanR(yall ISteriin: 1.5416ABDDolan 1ECU: 1.2105 ABD Dolan SDR: 1.4528 ABD Dolan SDR: 45178.63TL. YATIRIMFOMLARI KaUma betgesiadı ATtPl lşYatırım-1 lşYatırım-2 lşYatırırrh3 lşYahrım-7 lnterFon-5 lktisatYat4 IkLAöhmF. Garanti Yat.4 Garanti Yat.5 Yonca Fon-1 Esbank Fon-3 VakıfHisse VakıfFon-6 Dışbank Mavi Dışbank Beyaz Dışbank Pemoe Tütün Fon-1 Tütün Fon-3 Finans Fon-2 Finans Fon-4 Halk Fon-3 PamukHisse Emlak Fon-2 Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Demir Fon-1 TürkbankFon TSKBUzmanFon AkbankATipi Tekstil Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon-1 Tebınfon Kentfon CUSigortaFon AlternatifFon Hakfon-1 Şeker Fon-1 BTİPİ işYatırım4 IşYatırımö işYatırım6 İnterfon4 lktisatYat.3 Bugün Deg- 354.997 239.167 106.810 22.968 23.674 144.891 131.502 67.704 86.385 11.279 59.820 71.660 50.927 264.777 291.379 95.114 177.847 12.710 171.340 97.216 69.410 83.806 90.400 25.236 13.636 33.046 43.155 49.251 18.846 15.866 24.906 47.928 19.825 22.029 25.305 15.498 14.994 16.712 96.29 100.98 11.748 66.662 54.768 100.187 94.002 112.451 % 3.90 2.76 1.51 3.05 1.75 2.28 2.74 1.65 0.95 1.23 1.17 2.13 3.22 1.43 1.23 0.74 0.95 0.32 3.15 4.50 1.82 0.15 0.83 1.05 0.96 -0.48 0.49 2.84 1.71 0.96 0.48 1.25 1.54 1.25 0.61 1.54 1.63 3.45 2.83 1.28 1.43 0.04 0.16 0.20 0.32 0.23 Katlma belgesiadı Garanti Yat 1 Garanti Yat 2 Garanti Yat 3 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKBFon-7 YKBFon-8 YKB Fon-9 Vakrf Fon-2 Vakıf Fon-3 VakıfDünya Tütün Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat BaşakF. Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Emlak Fon-1 Emlak Invenst Emlak Deniz F. Sümer Fon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demir Fon-2 Tariş Fon-1 Tariş Fon-2 OrtaKFon EtiFon Akfoni Ak Karma Fon Tekstil Fon 1 Tekstil Fon 2 Koçbank Fon 2 kLfn nMnlıri A.A. Biieşik A.A.(A)Tipi A.A.(B)Tipi 7tmm Bugün Deg. 370.727 141.074 92.021 329.205 108.934 328.321 251.354 355.465 257.800 195.516 234.093 135.835 99.577 107.021 522.977 103.012 128.038 61.543 169.802 93.844 149.474 109.976 109.954 108.191 144.280 93.904 118.325 106.924 35.848 104.020 71.513 76.313 84.817 48.383 90.163 41.875 61.949 70.467 33.937 16.812 22.418 15.191 21.735 BaftaHi MMS 2478.65 2200.79 2921.86 1M4 % 0.15 0.19 0.12 0.21 0.17 0.30 0.29 0.35 0.31 0.31 0.30 0.28 0.29 -0.48 0.24 0.25 0.26 0.17 0.20 0.20 0.82 0.74 0.34 0.34 0.48 0.68 0.31 0.24 0.33 0.34 0.25 0.10 0.19 0.17 0.21 0.27 0.35 0.24 0.25 0.22 0.15 0.43 0.24 m. 1.36 2.29 0.24 Bankalardan faiz indirimi • ANKARA (AA) - Halk Bankası, Vakıfbank ve Tekstilbank, mevduat faiz oranlannı baa vadelerde yeniden beürlediler. Bankalar, faiz oranlannda 5 ile 10 puan arasında indirime gittiler. Halk Bankası, 1 ay vadeli mevduat faizini yüzde 100'denyüzde90'a,6ay vadeli mevduat faizini de yüzde 125'ten yüzde 120'ye çekti. Vakıfbankda 1 ay vadeli mevduat faiz oranını yüzde 95'ten yüzde 90'a düşürürken 3 ay vadede yüzde 110,6 ay vadede yüzde 120,1 yıl vadede yüzde 130,7 gün ihbarlı hesaplarda yüzde 35 faiz uygulamaya devam ediyor. Tekstilbank ise 1 ay vadeli mevduat faizini yüzde 90'danyüzde80'e,3ay vadeliyi yüzde 110'dan yüzde 100'eindirdi. Zorunlu Tasarruf Hanne'de •ANKARA (AA)- "Zorunlu Tasarruf Hesabı" olarak bilinen Çalışanlan Tasarnıfa Teşvik Hesabı ile Kamu Ortakbğı Fonu'nun (K.OF) idaresinin, Özelleştirme îdaresi BaşkanlığVndan (ÖİB) Hazine Müsteşarlığı'na devrine ilişkin tamnan yasal süre dün sona ererken, devir işlemlerine ilişkin çahşmalann son aşamaya geldiği ögrenildi. AA muhabirinin edindiğı bilgjlere göre, yetki yasasına dayanılarak 530 sayılı Kanun Hükmûnde Kararname(KHK)ile KOF'un, 533 sayüı KHK ile de Zorunlu Tasarruf hesabının yönetimi Hazine'ye devredilmişti. Sözkonusu KHK'lar 6 haziran pazartesi günkü ikinci mûkerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış ve devir işlemlerinin 30 günde tamamlanması öngöriilmüştü. İhale iptal • ANKARA (AA)-Dün yapılması beklenen 9ay vadeli Hazine Bonosu ihalesi iptal edildi. Bundan önceki 9 ay vadeli Hazine Bonosu ihalesi 29 Haziran 1994 tarihinde yapümıştı. Sözkonusu ihalede yüzde 121.49 yılhk faizle yaklaşık 800 milyon lirahk bono ihraç edilmişti. Almanya'dan kredi engeli • ANKARA (UBA)- Türkiye'de batan üç bankada büyük miktarda paralan bulunan Alman sermaye sahipleri Türk hükümetinden almak istedikleri paralan alamayınca. Türkiye'ye karşı büyük bir kampanya başlattılar. Türk hükümetinin Almanlar'ın batan paralannı ödeyeceğini taahhüt etmemesi üzerine Türkiye'ye açüan akreditiflere de zorluk çıkanldığı bildirildi. Aynca, Almanya'dan Türkiye'ye verilecek olan kredilerin bundan önceki gibi iibor+ 1.5-2 faizle değü, libor -t- 7-8 oramnda olabileceği belirtildi. SPK'den açıklama • Makroborsa ve Sağlam Menkul Kıymetler'in emanetindeki senetler, sahiplerine dağıtılacak. Ekonomi Servisi - Faaliyet- leri Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan gecici olarak dur- durulmuş olan araa kurumlar- dan Makroborsa Menkul De- ğerler AŞ ile Sağlam Menkul Kıymetler AŞ'nin emanetlerin- 'de bulunan yaunmcılara ait hisse senetleri, hak sahiplerine dağıtılacak. SPK'den yapılan açıklamaya göre, hak sahipleri nüfus cüz- danlan ve alacaklannı kanıt- layıa belgelerle birlikte 8 Tem- muz-15 Temmuz tarihleri arasmda, söz konusu aracı ku- rumlann tstanbul'daki mer- kezlerine başvuruda buluna- bilecekler. Açıklamada, başvuranlann şahsen veya noter onaylı ve- kaletname ile vekil tarafindan yapdabileceği de kaydedildi. Açıklamaya göre, şirketin "sıfır" borcu olan yaunmcılara ait hisse senetleri, borcun öden- mesinden sonra teslim edilebi- lecek. Koç Holdingiddiaları yiııe\alaıılacb Ekonomi Servisi- Koç Hol- ding. Özelleştirme İdaresi Baş- kanı Tezcan Yaramancı tarafi- ndan bu ay satışa çıkanlacaği açıklanan Petrol Ofisi hisseleri- ni satın almak üzere anlaşmaya vardıği söylentilerini ikinci kez yalanladı. "Koç Holding Koç- bank aracüığı ile Petrol Ofisi'm satın aldı" şeklindeki söylentiler ile ilgili olarak Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan topluluk yetkilileri, "Şu an için böyle bir şey yok" diye konuştular. 1941 yılında kurulan ve 11 bölge müdürlüğü, 21 depo, 2 madeni yağ tesisi, 13 hava ik- mal merkezi ve 6 bin 977 çalı- şanı ile bu yılın ilk 3 ayında 682 milyar lira kar açıklayan Petrol Ofisi ile ilgili söylentiler son iki haftadır oldukça yoğunlaştı Her ne kadar yapılan açıkla- malarda, "En azmdan şimdilik böyle bir şey yok" olmadığı gö- rüşüne yer verilse de holdingin Amerikalı bir şirketle birlikte özelleştirme kapsamındaki Pet- rol Ofisi'ni talip olduğu kulisle- rin üzerinde en fazla konuşulan konusu oldu. Söylentilerle ilgili olarak görüşlerine başvurduğu- muz Özelleştirme İdaresi Baş- kanlığı (ÖİB) yetkilileri de ku- rumun 1990 yıhnda özelleştir- me kapsamına alınmasma rağ- men çalışmalann tamamlan- madığını belirttiler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle