12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
86TEMMUZ1994CUMA • • • • CUMHURIYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 17 ATYARI5LARI 1_. KOŞU: F Bana Şans Dıle (1), P: Knno (4), PP Young (5), 2 . KOŞU: F Kaüp I (1), P Anfe (7), PP Bükenhatun (11), S F=enştah (2), » . KOŞU: F Yaman (4), P Romance I (5), PP: Pasedena (2), S»- Maestrolıl), <#, KOŞU: F Hazal I (10), P Lucky Day (8), PP- Safranbolu (3), S Assıaza (4), 5 . KOŞU: F Sehn I (7), P Turkay (1), PP Akbulut (4), S Küçükşenfe (2), SS BalkızII(lO), £. KOŞU: F Kabadayı IV (4), P Nazlı 65 (8), PP- Osmancık I ( 1), S Arzum III (7). ALTILIGANYAN 1 4 5 1 7 4 5 2 1 10 8 7 4 1. AYAK: Son yanşında makıneden tereddutlu çıkınca 2 lıkle yetınen Bana Şans Dıle, ılk şansa sahıp Sen temposuyla Knno ve Young, daha sonrakı ıhtımaller 2- AYAK: Salı sabahı 600, çarşamba sabahı 1200 metre yanş ga- lobunu beğendığımız ve kazanması hahnde grup değışurecek olan Kaüp I \e kuru çunı eksık olmasına rağmen Anfe, bırlıkte değerlendınlmelı Bır sure dınlendınlen Bukenhatun'u sürpnzde önennz 3. AYAK: Suıpnze musaıt bır koşu Oncelıkle ıyı bır form tutan Yaman, pazar sabahı 800 metre galobu dıkkatımızı çeken Ro- mance I ve Pasedena kuponlarda bulunmalı 4. AYAK: Hazıruklannı aksatmadan sûrdûren Hazal I, ılk şansa sahıp Bu mesafeye >atkın olan Lucky Day ve sabah ıdmanlann- d a dın gorunen Safranbolu da gözonune alınmalı 5. AYAK: İstanbul'dan hazır gelen Sehn I, kazanacak guçte Müsaıt grupta koşacak olan Turkay ıle Akbulut, daha sonrakı ıhtımaller 6. AYAK: Son yanşını bınnalıkJe bıüren Kabadayı IV ıle gıderek dûzelen Nazb 65, bırlıkte değerlendınlmelı îsükrarh yanşlar çı- karan Osmanak I'e dıkkat GtJNÜN PROGRAM / BURSA l.KOŞU:(Maiden) Saat: 15.00 2Yaşütngilizler (ÇtM) 36.000.000.-TL 1000 M. ••• 1 B Şans Dıle 2 Conkbayın 3 Julı 4 Knno 5 Young 56 54 5 54 5 54 5 53 5 R Manav 1 Uzun Y Konuk R Yıldız C Dursun 3 (242) 1 (655) 4 (533) 2 (233) 5 ( \ (3 ve 4 noiu atlar eküridir) 2.KOŞU:(Şartlı-3) Saat: 15.30 CGnıbuAraplar (ÇtM) 32.000.000.-TL 1600 M. ••• Kaüpl Fenştah Kardelen Nıvent Mermı 1 • • •• 6 Uğurbey 1 7 Anfe 8 Bozcaada 9 Tamay 10 Anılbey 11 Bükenhatun 58 56 5 56 5 56 5 56 57 53 5 52 5 52 5 56 52 5 Dede K Mehke R Manav M Bayram Avnı C Dursun S Kaya Bozkurt Banş Y Konuk R Yıldız 1 (213) 3 (337) 10 (909) 5 (007) 11 (050) 9 (414) (843) (368) (000) (623) (074) 3.KOŞU:(Hand.20) Saat: 16.00 3Yukanlngilizler (ÇİM) 65.000.000.-TL 1400 M. • •• ••• 1 Maestro 1 61 2 Pasedena 61 5 3 YorgoYuban 49 4 Yaman 5 Romance 1 6 Kübra 7 Apncot 8 Taşpınar 46 46 46 44 46 Yıldınm M Bayram C Dursun Bozkurt R Manav H Muüu Banş 1 Uzun 8 (652) (241) (135) (324) (815) (577) (837) (035) 4.KOŞU:(Hand.20) Saat: 16.30 3Yukarıtngilizkr (ÇİM) 45.000.000.-TL 1400 M. • • • ••• Mılady Des Ruller Safranbolu 4 Assıaza 5 Şekerpare 6 Avrupa 7 Zırvel 8 Lucky Day 9 Nurlu2 10 Hazal 1 62 615 59 5 58 5 59 54 52 5 51 51 465 Nedım Avnı Bozkurt Tokçalar Dede O Ok S Kaya C Dursun İ Uzun R Manav (072) (840) (041) (932) (345) (089) 10 (574) (853) (080) (064) 5.KOŞU:(Hand.20) Saat: 17.00 AGrubuAraplar (ÇLM) 45.000.000.-TL 1600 M. • 1 Turkay 2 Küçükşenfe 3 Bırtaç 4 Akbulut Boray5 ••• 7 6 Boğazıçı 1 " Sehnl 8 Beguş 9 Erdal 1 10 Balkız2 62 61 61 60 58 57 55 56 5 52 53 5 Cafer O Ok Dede Avnı Y Konuk Tufanlı S Kaya R Yıldız Tokçalar S Kan (337) (646) (000) (255) (059) (650) (206) 10 (080) 9 (000) 8 (990) 6.KOŞU:(Hand.20) Saat: 17.30 A Gnıbu Araplar (ÇTM) 65.000.000.-TL 1600 M. Osmanak 1 Karayunt Guldane ••• 4 Kabadayı4 5 Çerkez 6 Varol İzzet * 7 Arzum3 •• 8 Nazh65 61 58 5 56 5 55 54 51 5 49 465 Dede Avnı M Bayram S Kaya O O k R Manav Bozkurt İ Uzun (713) (004) (772) (901) (623) (875) (394) (086) HAFTAYABAKIS AHMET TANER KIŞLALI • Baştarafi 3.Sayfada öyleyse yanlışlık nerede? Yanlışlık, Alevılerın ya da Kurtlerın Kemalıst-demok- ratık toplumcu bır partıde olmalarında değıldır Yanlış- lık, mezhepsel ya da etnık dayanışmanın, 'sınıfsal daya- ntşma'nınonunegeçmesındedır, 'ıdeolo/ıkdayanışma'- nın onune geçmesındedır' Yanlışlık, tercıhlerın 'partıyı en ıyı temsıl edecek' ola- nagoredeğıl de 'b/zden'olanagoreyapılmasındadır' Aynı davranışı ışçı yapsa, kadın yapsa, genç yapsa, o da yanlıştır' Telefondakı okuruma da aynı orneğı verdirrr Rahmetlı &rn Atalay Senato Başkanlığı'na CHP oyla- rı ıle seçılırken, o gorevı en ıyı yapabılecek kışılerden bı- rısı olduğu ıçın seçılmıştı Yoksa Kurt olduğu ıçın değıl Eğer kökene göre, etnık dayanışmaya göre oy verılse, seçılmesıne olanak yoktu CHP'de bu davranış 'kural', farklı davranış 'ıstısna' ıdı Ataturk'un kurduğu partı, bu nedenle guçlu ıdi, ınandı- rıcı ıdı, guven verıcı ıdı Azınlıkta olanların dayanışması dogaldır. Ama bır bu- yük parttnın çatısı altında, aynı ıdeolojıyı paylaşanlarla kol kolagerçekleştırılendayanışmaçokdaha 'guç' verır, 'guvence' verır Toplumda 'çoğunluk' olma yolunu açar' Bu duşuncelerin, yanlış anlamaya yer verecek bır ya- nı var mı / > Erel'l de kaybettk. Yazım dizgıdeyken Teoman Erel'i trafik kazasında yıtırdığımız haberı geldı Gazetecılığe yaklaşık aynı yıMarda başlamıştık Dostumdu, yıllarca kapı komşumdu Çok değerlı bır kalemdi Üzüntum bü- yük. G Ü N D E M MUSTAFÂ BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Sağda da DYP, ANAP, RP, MHP dışında cıddı bır hareketlenme gozle- nıyor Sıraladığımız partılere gırmemış eskı AP'lıler son gunlerde daha sık bır arayagelmeyebaşladı Bu, "bıraraya gelmeler", 'Memleketın halı ne cila- cak" deyıp bır gecede 'Vafan kurtar- mak" turunden değıl Toplantılarm boyutu başkentı de aştı Anadolu'dakı eskı AP ıl başkan- larıyla da tek tek temas kuruluyor AP'nın son ıl başkanlarından 60 ka- darı ıle goruşuldu Hareketın başını AP nın Bolu Mıllet- vekılı Müfit Bayraktar ıle grup başkan vekıllerınden Oğuz Aygün çekıyor Eskı Cumhurıyet Senatosu uyesı Yiğit Köker ıle AP Genel Başkanlığı yanşı- nda Demirel'ın karşısınaçıkan Sadet- Un Bilgiç de toplantılarm devamlı- larından Eskı AP'lılerın ıkı hareket noktası var - ANAP ve DYP'den hayır yok Bun- lar bırleşemez ve AP'nın devamı ola- mazlar - Bu ıkı partıye bulaşmamış kışıler olarak bır şey yapmalıyız Hareketın çekırdek kadrosu 25 kışı- lık Toplantılar bazen 80 kışıyı buluyor Temmuzun ıkıncı yarısında tekrar bır araya gelmelerı beklenıyor Artık bına Eski AP'liler Örgütleniyor... tutma aşamasındalar Yeraltında surecek çalışmaların ka- muoyu onune çıkarılması ıçın belırle- nen tanh ıse eylulun ılk haftası Toplantılarda hukumet ve DYP ıçın yapılan saptamalar şunlar - DYP mılletvekıllerının çoğu uşak halıne gelmıştır 60 kadar mılletvekılı Çiller e muhalefet edebılecek durum- dadır Çiller'e her şeyıyle bağlı mıllet- vekılı say/sı 30-40'tır Kalanı kışısel beklentılerı ıçın Çıller'ledır - DYP kadrosu seçmenden kopmuş- tur - Artık Suleyman Demırel'den umut beklemek yersızdır - DYP'nın vıtrınınde yer almamış, ancak uye olmuş arkadaşlar kayı- tlarını sıldırmelıdır - Bız evde kalmış kız değılız, yapa- cağımız hareket tutar - Askerı yonetımden sonra gelen ık- tıdarlar, yolsuzlukla mucadele ede- memış, her gelen bır oncekını arata- cak kadar sıyasetı kırletmıştır Bu ıddıaların bır bolumu, RP nın go- ruşlerıyle ortuşuyor Zaten RP ıle dır- sek teması da başlamış Dun Şevket Kazan'la bu ekıpten bır kışı goruşme yaptı Eskı AP'lıler bır araya gelıp bına tu- tup ne yapacaklar"? Sorun burada duğumlenıyor Bır goruş, "Ne kadar varız bakalım. der- lenıp toparlanalım ve RP'yekatılalım ' şeklınde Bır grup da "Acaba, hareke- tımız genış zemın bulursa kendımız yuruyemez mıyız" sorusuna yanıt arı- yor Bu grubun RP ıle temasını sağla- yanlar arasmda Kenan Evren'ın de ozel kalem mudurluğunu yapmış emeklı Albay Rıdvan Kalede var Ka- le'nın, "Refah dıyelım ' gorusunde olan kanatla hareket ettığı soylenıyor 12 Eylul oncesındekı sıyası partılerı yasaklayan yasanın kaldırılmasıyla AP'nın açılması yenıden gundeme gelmış, başta Sadettın Bılgıç olmak uzere bır grup, Demirel'ın, 'APyı DYP'ye katma ' formulune karşı çık- mıştı Ancak başaramamışlardı Bu kez ne yapabılırler? Bu sorunun yanıtı, eylulde kesın olarak verılmış olacak Ancak şu var kı DYP ve ANAP tabanının erımesı merkez sağda polıtıka yapmış eskı kurtları çok kaygılandırıyor Ve bu ke- sım, "Mevcuf sağ partıler ıçınde en durustu RP ' demeye başlamış Sıyaset o kadar kırlendı kı artık bır sıyası partıde ya da polıtıkacıda ol- ması "en doğal şey' sayılması gere- ken "durustluk", bırıncı sıraya çıktı Bır polıtıkacıdan soz ederken once bu soruluyor "Namuslu mudur?" Bır mılletvekılının partı ıçınde mu- halefet yapması ya da yapmaması, duşuncesıne bağlı olmaktan çok kışı- sel çıkarıyia ılgılı hale geldı Orneğın DYP ıçınde "Bakan olacaksın" sozu verılmış 50 kadar mılletvekılı var' Eskı partıye rağbet olsaydı, DP'ye oy yağardı Ama bakalım eskı AP'lıler ne yapacak9 DYP nın başı ne yapıyor? Rahmetlı Ozal'ın bır huyu vardı Yurtdışına gıttığınde de kendısınden soz edılmesı ıçın uçakta kamuoyu bu- lacak bır konuda "derın"goruşler dıle getırırdı Soyledıklerı ertesı gun man- şet olurdu Çiller de Parıs e gıderken aynı şeyı yapmaya çalıştı Kurtçe, hatta Lazca TV'nın olabıleceğını, Turk kavramının etnık ımasının olmaması gerektığını, teşvıklerı tumuyle kaldıracağını soy- ledı Acaba bunlar uçarken mı aklına geldı7 Yoksa bulutlardan ılham mı aldı7 Başbakanımızın Turkıye nın en onemlı konuları hakkındakı goruşlerı- nı ' ayaklan havada değıl, "yere ba- sarak 'dıle getırmesı gerekmez mı? Acaba Çiller bu goruşlerden hangı- sını yalanlayacak? SHP'nin Çiller'i 6 kurtarma'planı ;Yunanistan teröre karşı ıktıdarsızİSMET DEMİRDÖĞEN ANKARA - TBMM'nın. ANAP'ın îbtemı uzenne Başba- kan Tansu ÇiDer'ın mal varlığının araştınlmasına ılışkın onergesıru gorüşmek uzere olağanustu top- lanmasına bır hafta kala, SHP. "Çilkr'i kurtarma girişimkrini" sürdüruyor Servetı hakkında cıddı kuşkular bulunan ve hol- dıngı Marsan A Ş'nın son uç yılda odedığı kurumlar vergısının 30 mılyon hraya ulaşmadığı bel- gelenen Çıller'ın yanısıra tüm sı- yası partı lıderlennın ve vakı- nlannın varhklanrun araştın- lmasını ısteyen SHP. TBMM'de kılıt partı durumuna geldı Mec- lıs antmeüğıne göre, SHP'nın tu- tumu, Başbakan Çiller hakkın- dakı onergerun kadennı bebrle- yecek SHP'run tutumundakı de- ğışıklık muhalefetın tepkısıne ne- den olurken, ANAP Grup Baş- kanvekılı Oltan Sungurlu. SHP'yı 'işi sulandıımakla" suçladı ANAP'ın onensı karşısında "siyasette bireysel değil, topluca aklanmayı" savunan SHP. dun bu göruşu doğrultusunda ılk adımı atü SHP Malatya Mıllet- vekılı Mustafa Yıhnaz ıle ar- kadaşlan, Çıller'ın yanısıra, bu- tun sı> ası parülenn genel başkan- lannın, eş ve çocuklannın taşınır-taşınmaz tum malvarü- klannın ve kaynaklannın behr- lenmesı ıçın Mechs araştırması açılmasma ılışkın onergeyı TBMM Başkanlığı'na verdıler Onergerun gerekçesınde, toplum- da, sıyası partıler ıle \onetıcılen- run mal edınım yollan hakkında çeşıth soylentıler bulunduğu be- hrtılerek, kuşkulann gıdenlmesı amaayla Mecbs'ın gerekh araştı- rmayı japması gerektığı ıfade edıldı Önergede, u Bu, hem de- mokrasimize. hem de ülketnize karşı yapılması zonınlu ve önemii bir od€>dir" dendı 'Sağdaki çekişme bizi ilgilendirmez' SHP Grup Başkanveküı Nihat Matkap. bu onerge ıle sıyası par- ulenn kavnaklanrun araştı- nlmasına ılışkın onergerun ANAP'ın onensıvle bırleştınl- mesını ısteyeceklenru bıldırdı Matkap, bu amaçla TBMM Danışma Kurulu'nu toplanüya çağırarak, sıyası partıler arasında uzlaşma yolunu arayacaklanru, ancak olurnlu bır sonuç aknama- ması durumunda konuyu TBMM Genel Kurulu'nun gun- demıne getıreceklennı soyledı Matkap, bu gınşımlenrun gerek- çesını açıklarken şunlansovledı "Biz, merkez sağ partıler ara- sındaki yanşta taraf olamayız. Bu yarış ve çekişme bı/ı fazla ilgilen- dirmez. Biz, si\ aset uzenndeki şai- benin kalkrnasuıı ve siyasetçılenn aklanmasını istiyoruz. Burada ki- şilenn onetni yok. Başbakan Çil- ler'in yanısıra nim liderler ve aile- leri hakkında araştırma y apılmalı ve demokrasi adına siya.set aklan- malidır, varsa haksız mal edinim- leri ortaya çıkanlmah ve ilgiüler hakkında gereken yapılmahdır. Hedefimiz kişiler değil, temiz si- yasettir." Kurtarmak SHP>e kaldı SHP'nın bu tutumu, muhalefet cephesınde, "SHP'nin ortuiu Çil- ler'i kurtarma operasyonu" ola- rak rutelerurken, bır mılletvekılı, "Önergeve oy vereceklerini açı- kladdar. önerge kabul edilince, Başbakan siyasi nezaket gereği is- tifa ermek zorunda kalacaktı. Hu- kümeö, dolayısıyla ÇiUer'i kurtar- mak görevi yine SHI"ye duştıi" dedı ANAP Grup Başkanvekılı Oltan Sungurlu ıse Cumhuriyet'- ın konuya ılışkın sorusunu yanı- tlarken SHP'nın önensının TBMM lçtuzuğu uyannca kendı onenlenyle bırleştınlemeyeceğını sovledı "SHP'nin onerisine olumlu bakıyonız, butun liderlerin mal varhklan araştırümalı, lider- ler uzerinde hiçbir şüphe kalma- malı" dıven Sungurlu, bu onerge- run Çiller onergesınden bağımsız olarak bır başka toplantıda ele alınabıleceğını soyledı Sungurlu'nun, tepkısını SHP Grup Başkanvekılı Matkap'a da telefonla ılettığı. Matkap'ın ıse, "Biz kimde şaibe varsa ortaya çıksuı istiyoruz. Kimseye veya hiç- bir partiye alet obnayız" karşıbğıru verdığı oğreruldı Danışma Kurulu'nda anlaşma sağlanamaması durumunda, SHP onensmı TBMM Genel Kurulu'na getırecek TBMM Başkanbğı'run onenyı ışleme koyması habnde, DYP ve MHP desteğıyle kabul edıleceğı ve araştırmarun tum bderlen kapsa- yacağı behrtıbyor Ancak, uz- manlar, TBMM Içtuzuğu'nun 7 maddesınde yer alan "Olağanüs- tiı toplantıda bûieşim açdınca, Başkan, ilkonce çağn yazısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşulıir" hukmunun SHP'nın önensının goruşulmesı- ne engel olduğunu bebnuler TBMM Kanunlar ve Kararlar Daıresı uzmanlan, olağanustu toplantının, ANAP'ın onergesını gorüşmek uzere yapılacağını ve ıçtuzuk uyannca gundemın de- ğıştınlmesının mumkun olma- dığını bıldırdıler SHP Grup Baş- kanvekıb Matkap ıse, TBMM'- nın, gundemıne hakım olduğunu, Genel Kurul karanyla ıkı onerge- run bırleştınlmesının mumkun olabıleceğını soyledı Kilit parti SHP SHP'nın onensı uzenne gozler yenıden TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk'a çevnldı Cın- doruk'un, SHP'run onensının Danışma Kurulu'nda değerlen- dınlmesı sırasında ızleyeceğı tu- tumun sonuç uzennde etkıb ola- cağı belırtıbyor TBMM antmeüğı SHP'yı bu konuda kıbt partı durumuna ge- tınnış bulunuyor önergeye des- tek vermeyen MHP dışındakı muhalefet cephesmınoylan 170'e ulaşıyor Muhalefetın 14 tem- muzda TBMM'de 150 mılletve- kılını toplayabıleceğı belırtıbyor 14 uyelı MHP'nın desteğıyle Çil- ler cephesının oy sayısı ıse 190"a ulaşıyor Ancak. İıfan Koksalan ıle arkadaşlannın bu cephede ver almayacaklannı ve önergeye ka- bul oyu vereceklennı açıklama- lan nedenıyle, TBMM kubslenn- de Çiller cephesının en fazla 170 rakamına ulaşabıleceğı hesap- lanıyor Bu durumda 55 uyeb SHP'nın vereceğı karar, sonucu bebrleyecek SHP kubslennde, kendı onenlennm benımsenme- mesı durumunda grubun serbest bırakılması goruşu tartışıbrken, Başbakan Çıller'ın 12 temmuzda yapacagı basın toplantısının bek- lenmesı gerektığı konuşuluyor LONDRA (AA) - Avrupa Ko- mısyonu'nda gorevb Yunan te- ror uzmanı George Kassimeris, hukumetının terorle mucadelede- kı başansızlığını eleştırerek, Yu- nanıstan'ın 17 Kasım teror orgu- tüyle mücadelesınde ulusal bır stratejıye sahıp obnadığıru soyle- dı Kassımens "Terorizm ve Si- yasi Şiddet" dergısınde yayım- lanan makalesınde, "17 Kasım te- rör örguru. Turkiye'nin yayıimacı olduğuna ve bu politikalarının ar- kasında \BD'nin bulunduğuna inanıyor. Bunun için, Turk ve Amerikan hedeflerine saldırarak Yunan hükümetini ve orduyu, TıirkiyeŞe karşı daha sert ta>ır almaya teşvik ve tahrik ediyor" dıyeyazdı Ingıltere'de her uç ayda bır yayımlanan akademık nıtelıktekı dergının bu ay başında çıkan son sayısında "V unan Devleti'nin Te- rorizme Cevabı" başlıklı ınceleme yaasında, George Kassımens, bır Marksıst-Lenınıst ıhtılab he- def alan ve Yunarustan'da bır utopık sosyalızm kurmayı amaç- layan 17 Kasım orgûtunun, Yu nan hava sahasına ,gıren Türk uçaklannın düşurulmesım 'Ada'ya Yunan komandolan gondenlerek Kuzey Kıbns'ta sa- botaj eylemlen duzenlenmesını ıstıyordu Bu orgutun amaa, Yu- nan hukumetını ve orduyu Tur- kıye'ye karşı daha sert tavır alma- ya teşvik ve tahnk ederek Yuna- nıstan'la Turkıye arasındakı go- ruşmelen torpıllemek ve bır de Papandreu hukumetının ne ka- dar acız ve ıktıdarsız olduğunu gostererek bır knz yaratmaktı Tam adıyla "17 Kasım DevTİm örgütu"nun, kurulduğu 1975 yıbndan bu yana 72 saldın du- zenledığı, bu saldınlarda 20 kışı- nın olduğu ve çok sayıda kışının yaralandığını behrten George Kassımens, Almanya'da Baader Meınhof, İtalya'da Kızıl Tugay- lar ve Fransa'da Actıon Dırecte gıbı teror orgutlennın çokertıl- mesıne karşın, Yunanıstan'da te- rorun ustesınden neden gelıne- medığını şu cumlelerle açıkbyor "Yunan devletinin terörle mü- cadeledeki iktidarsızlığımn bir benzeri dünyada yok. 17 Kasım'ın teror ey lemİeriy le mucadelede Y u- nanistan, bir ulusal stratejiy e sahip değil. \eterli eğitimden yoksun \ unan polisi, teroristlere karşı sa- vaşta etkilı olamıyor. Bir ornek vermek gerekirse.. Yunan polisi, 17 Kasım teroristleriyle iki kez karşı karşjya geldi. Polisin aczi yuzünden her ikı durumda da tero- ristkr kaçtı. Hele ikincisinde yu- rüyerek kaçıp gittiler. 17 Kasım'uı başanstz teror eylemlerinde bile polis, terör soruşturmalarmda aşama yapacak somut kanıt top- layamıyor. \unan makamlarında bu teror örguru üyelerine ait ne bir parmak izi, ne bir kan tahlili, ne bir saç kılı veya giydiklen elbLse parcaları var. Yunan makam- lannın aczinin arkasındaki bir başka neden de \ unan hukumeâe- rinin her değişiminde guvenlik güçlerinde değişikük yaparak kendi partilerine yakın olanlan iş- başuıa getirmeleridir." Âtina, Türk diplomatları korumuyor Terhisler içînzirve gelecek hafta • Baştarafi 1. Sayfada ettiklerini soyluyorlar. Ama bu- nun konuşulması, değerlendiril- mesi gerekir. Genelkurmay Baş- kanımız, şu anda zaten Azerbay- can'da. O doniınceye kadar kimse karar veremez ki. Yetki onun za- ten. Sayın Genelkurmay Baş- kanonız olmadan, hiç ofanazsa onun fikrini almadan, bir şey de- mek mumkun değil." Golhan, surenın uzatıbp uza- übnamasının önumuzdekı hafta netleşeceğını bıldınrken, karar ıçın, Genelkurmay, Başkanı Or- general Gureş ve Içışlen Bakanı Menteşe ıle bır araya geleceklen- nı kaydettı Golhan, "lçişleri Bakanlığı'nın sürenin uzatümasına ilişkin iste- mini içeren yaztsında fayda gorü- lenkonunedir?"sorusuna, "HaHy- le orada birtakım operasyonlar var. O operasyonlann devamı baknmndan tsteyebilır. Ama bu- nun ust dûzeyde değerlendirilmesi, kararlaştırüması lazım" yanıtını verdı Golhan, yılbaşındakı uzatma karanndan sonra, uygulamanın bır kereye mahsus olduğu yolun- dakı açıklamasının anımsatı- taıası uzenne de, "Ülkenin gerekh' ihtiyaçlan varsa, olur. Ben yine aynı kanaatteyim. Aynı kanaati- mi halen mühafaza edivorum. Ama ulkenin menfaati ve başka nedenler de varsa, işte bunlar tarhşüacak ve ona gore karar veri- lecek. Dediğim gibi yetki bize ait değil. Genelkurmay'a ait" dıye konuştu ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Yunan hukumetının, bır Turk dıplomatın pazartesı gunu oldurulmesıne karşın, hala Atı- na'dakı Turkıye Buyukelçıbğı"- nın dığer gorevlılen ıçın "caydıncı" onlem abnadığı bıl- dınîdı Aüna'dakı Turk Buyukel- çılığı ıle Yunan makamlan arası- nda dun yapılan goruşmelerde. Yunan yetkıblenn "Biz oyle on- lemler aldık ki siz göremezsiniz" dedığı oğrenıldı Turk Mıllı Istıh- barat Teşkılatı (MİT) ıle Amen- kan ıstıhbarat gorev lılennın. Ha- luk Sipahioğlu'nun. oldurulme- sıyle ılgıb olarak başlatılan soruş- turmaya katılmak uzere Yuna- nıstan'a gıttıklen bıldınldı ABD'mn Ankara'ddkı Buyukel- çısı Richard Barkley, Sıpahıoğlu - nun oldurulmesını uzucu bır olay olarak nıtelendırdı ancak bu olayın ıkı ulke arasında başla- tılmak ıstenen dıyalog surearu et- kılemeyeceğı umudunda olduğu- nu soyledı Turkiye'nin Atına Buyukelçısı Hüseyin Çelem Cumhuriyet'e dun yaptığı açıklamada. Yunan hukumetının, Elçı-Musteşar Omer Haluk Sipahioğlu'nun ol- durulmesınden sonra da büyu- kelçıbktekı Turk dıplomatlar ıçın "caydıncı ve görünür" onlem al- madığını soyledı Çelem, dun sa- bah Yunanıstan emmyet gorevlı- lenyle yenıden goruştuklennı bıl- dırerek caydına ve gorunur on- lemler alınması ısteklenne karşıbk, Yunan makamlannın, "Biz öyle önlemler aldık ki sizler ve hiç kimse goremez" dedıklennı aktardı Çelem, Yunan ma- kamlannın gorunmeyen onlem- ler alrruş olabıleceğını. ancak ken- dılenrun "silahlı korumalar, polis eskortları ve polis noktalan" gıbı gorunebıbr onlemlen. caydına olması açısmdan onemle ıstedık- lennı vurguladı Çelem Atına'dakı buyukel- çılıkte uç zırhb araç bulunduğu- nu. bu araçlann eskı olmalan ne- denıyle ve son tasarruf onlemle- nnden sonra transferlenn gecık- mesı nedenıyle zamanmda onan- lamadığını bebrttı Bakanbktan 17 mayısta çıkan odenek havale- sının Merkez Bankası burokrası- sı nedenıyle ancak 29 haaranda kendılenne ulaştığını soyleyen Çelem. "Eğer, para elimize erken geçseydi araçlan belki onartabilir- dik"dedı Buyukelçı Çelem Sıpahıoğlu'- nun oldurulduğu sabah koruma verme uvgulamaiinın kalktığı şekbnde Yunan basımnda çıkan haberlen yalanlayarak Turk Bu- yukelçıbğı'ndekı dıplomatlara koruma venlmesı uygulamasının 1992 yıb sonundan bu yana kaldınlmış olduğunu vurguladı Çelem. şoyle devam ettı "Yunanistan Kamu Guvenhği Bakanlığı. önlemlerin yeniden alı- nması içın buyııkelçiûkteki tüm görevlilerin ustesinı istemişti. Biz de hazuiayıp gönderdik. Aşm sağcı Stohoa gazetesi, bu yazınm fotokopisinı y ay ımladı. S azıda, isimler, adresier, telefon numara- ları vardı. Yunan basını, bu kişile- rin Türk emniyet ajanlan olduğu- nu ve Yunan vatandaşlaruun, bu kişileri gördükleri zaman'gorev le- nnı yapmalan' gerektiğini yaza- rak suça teşvik ettiler. Buna rağ- men Yunan savcılan soruşrurma açmadı. Sipahioğlu öldürüldukten sonra, soruşrurma açılmış olduğu bebrtildi. Şimdi, bunun sonucunu bekliyonız. Madem soruşturma açddı, bir sonuca varılmalı." ANAP Grup Başkanvekıb ve Denızb Mılletvekılı Hasan Kork- mazcan da Başbakan Çiller ta- rafından yanıtlanması ıstemıyle TBMM BaşkanbğYna sunduğu onergesınde "Araçlarla ilgili öde- neğjn, tasarruf gerekçesi ile Dışiş- leri Bakanlığı'na aktarümadığı doğru mudur? Bu uygulamadan Başbakan Çiller ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ha- berdar mıdır? Bu skandalda. basi- retsizliği. ihmali ve savsaklaması gorulenler hakkında ne gibi yasal işlem vapılmasını düşünuyorsu- nuz?" sonılanna ver verdı Çiller Arafat'la görüştü MtŞEL PERLMAN PARtS - Fılıstın Devletı Baş- kanı Yaser Arafat. Başbakan Tansu Çiüer'ı ulkesıne davet ettı UNESCO odül torerune ka- tılan Başbakan Çıller, dün sabah. kaldığı otelde. önce Fıbstın Dev- let Başkanı Yaser Arafat'la 20 dakıka, ardından da İsraıl Başba- kanı tzak Rabin ve Dışışlen Ba- kanı Şimon Peres 'le yaklaşık bır saatgoruştu Çiller, "Turkiye'nin bölgede bir banş köprüsü oluştur- duğunu" soyledı Arafat ıse go- ruşmede özelbkle Turkıye'nın Fı- hstın'de yapacagı yatınmlar uze- nnde durulduğunu bıldırdı Tansu Çiller, dün sabah yap- tığı goruşmelen, "Çok iyi ve ve- rimli iki toplantı" dıye ruteledı ve "Turkiye'nin bölgede bir banş köprüsü oluşturduğunu" belırttı Tansu Çıller'ın Arafat'la yaptığı goruşmeden sonra. "Tür- kive ile Filistin halkı arasındaki tarihten gelen işbirliği doğrultu- sunda, hukumetimizin. daha da geniş kapsamlı bir işbirliği çerçe- vesüîde butun meseleleri ele al- masını tekrar kararlaştırdık" dedı Taraflar arasında ışbırbğı ve göruş abşvenşının, ıkı ulke halklannı daha da y akınlaştıra- cak kapsamda geruşletıleceğını belırten Çıller. sozlennı şoyle sur- durdu "Ozellikle batı yakasında yeniden yapdanma gundeme gele- cek. Turkiye, bu konuda bir heyet gönderecek ve butun Gazze'nin, batı yakasınm yeniden yapılan- ması ve inıan konusunda önemh' bir işbüiiğini başlatacak, iki ulke arasında. Bu konuda hemfikir kaldık." Çıller. Fıbstmblenn "haklı da- valannda Turkiye'nin daima yan- lannda olduğunu" ve olmaya de- vam edeceğıru de soyledı Turki- ye'nin, Fılıstınblenn "jeniden yapdanmasına onem verdiğine" ışaret eden Başbakan, "Turkiye, her zaman, somniann diyalog içinde Ortadoğu'da çozümlenme- sinden yana olmuştur. V e bu goni- şunü devam ettıriyor. Dolayısıyla bu bartşa geçişı desteku'yor. Butun bunlar konusunda göruş teatisinde bulunduk" dıye konuştu Çıller daha sonra, İsraıl Başbakanı Izak Rabın ve Dışışlen Bakanı Şımon Peres'ı kabul ettı Goruş- me başlamadan once TV ve fo- toğraf çekımı sırasında bır şaka yapan Dışışlen Bakanı Peres. Türk gazetecılenn buluşmaya katılmasıvla ılgılı olarak, U O tak- dirde bizler Türkçe konuşmak zo- runda kalacağız" dedı Başbakan Çıller, Israıllı muhataplanyla yaptığı goruşmede ıkıh ıhşkılenn ele abndığını behrterek şöyle ko- nuştu "Ülkemizle İsrail arasında- ki değişik konularda, özellikle ticaret konulanndaki işbirliği ön plana çıkmıştır. Turki devletlerin ıçerisınde yapılan ve yapılabilecek bir dizi mûşterek projelere dikkat çekildi. Bu, 3. bir ortakla da bera- ber olabilir veyahut ikili işbirliği çercevesinde eİe ahnabilir. Yine, karşılıldı olarak, turizm konusun- da bir işbırliğınin ele alınması gun- deme geldı. Turkiye'nin, turizmde çok büyük yenilikîeri var, yeni im- kanları var. Bu konu ele alındı ve aynca, Turkiye'nin içerisındekl ikili ilişkilerde zirai ilişkiler de ol- sun, bunun otesinde, ikili ticaret Oişkileri olsun, bunları genişlet- mek için iki ulke arasında. bır dızi misyomm gidip gelebileceği ifade edildı. Sayın Başbakan aynca, bir davette bulundu, kendi ulkesine gelmemiz açısmdan. Biz de bunu kısa bir zamanda yapabileceğimi- zi ifade ettik." Çıller "Ortadoğu'nun yeniden yapüanması ve banş sürecinde, Türkiye'nin de diyaloğa açık katkısının olması dogaldır. Her zaman bunu ifade ettik, etmeye devam ediyoruz ve bu girişimleri desteküyoruz" dıye konuştu Hizbullah'a ağırdarbe EVRENDEĞER ERGÜN AKSOY ANKARA - Guneydoğu'da bır dızı faıb meçhul cınayete ımzasını atan Hızbullah'ın "Meozfl" ve "Üim" kanatlanna ağır darbe ın- duıldı Örgutun her ıkı kanadının gerçekleştırdığı bebrlenen toplam 41 faıb meçhul cınayet aydı- nlatıldı Menzıl grubunun asken kanat sorumlusu Emin Tenşi, ış- lenen 29 faıb meçhul anayet ıle ıl- gıb emırlen kendısının verdığını ıüraf ederken, örgutun "davet" ve "tebüğ" yoluyla İslamı yay- mayı hedefledığını anlattı Gü- venlık güçlennce Dıyarbakır'da duzenlenen operasyonda, orgu- tun tbm gnıbu asken kanat so- rumlusu Ihsan Baran'la bırlıkte 11 teukçı de yakalandı Nısan ayında yapılan operas- yonlar sonucu. Hızbullah'ın Menzıl kanadına ağır darbe ın- dınbrken, yakalanan sanıklar arasında bulunan orgutun Cıhat ve Asken Kanat Sorumlusu Emın Tenşı, ceşıtb ıtıraflarda bu- lundu Tenşı, emniyet ıfadesınde, orgutun hedeflen konusunda şu bılgıyı verdı "Benim de üyesi olduğum Men- zi] cemaarini. kitapevi çevresinde toplanan cemaat olarak bUmekte- yim. Bu cemaatin amacı ise, davet ve tebüğ yoluyla İslam'ı anlatmak ve yaymâktır. Guneydoğu'da İsla- mi esaslara yani şer'i hukumlere dayalı bir tslam devleti kurmaktır. Çalışmalar netıcesınde İran devle- tini ornek almaktadır. Gerek soh- bet toplantılarında olsun, gerekse de aramızda yapmış olduğumuz konuşmalarda Humeyni'yi rehbef olarak almaktayız." Menzıl grubunun bdennın Fi- dan Güngör olduğunu da bıldıren Tenşı. evlemlennı daha çok İhm gnıbu ıle PKK sempatızanlanna yonelık olarak gerçekleştırdıkle- nnıdeıtırafettı Tenşı. Menzırın orgutlenme modelı konusunda şoyle dedı "Menzil cemaatinin bderinin altında °şura bulunmaktadır. Şu- ranın altında ise yuksekoğrerim, ortaoğrenm, halk ve asken bınm- kr vardır." Ilim-Menzil anlaşmazlığı Menzıl'ın cıhat ve asken kanat sonımlusu Emın Tenşı İhm gru- buyla olan aynşma ve sılahb ey- lemlenn başlangıcı konusunda emnıyetteşubılgılenverdı "Vlen- zil cemaati olarak tlim cemaatinin PkK'ye karşı vermiş olduğu mü- cadelede destek obnamamız nede- nıyle esas aynm başladı. tbm ce- maati bu tur ey lemlerde kendılen- ne destek oimadığımızdan dolayı, Menzil'ı sindırmek, kendi safları- na çekebilmek amacıy la bize karşı savaşilanetnV Tenşı, ıfadesınde, İhm grubu- nun bu tutumu uzenne, orgut evınde yapılan bır toplantıda as- ken kanat kurulması karannın alındığını, bu bınrrun başına da kendısının geldığını anlattı Dı- y arbakır da toplam 20 kışıden oluşan bır tetıkçı gnıbu oluştur- duğunu açıklayan Tenşı, bölgede ışlenen 29 faıb meçhul cınayete ılışkın de genış bılgı verdı Dimkanadı Mennl kanadından sonra, Ilım grubunun da "cttiat" sorum- lusu Ihsan Baran'ın yakalandığı bıldınldı Dıyarbakır Emniyet Mudurluğu Terorle Mucadele Şubesı'ne bağb tımlerce yapılan baskın sonucu, Ibm grubunun asken kanat sorumlusu Ihsan Baran la bırlıkte, orgutun tetıkçı- lennden Murat Salur, Naşit Tu- tar, Husamettin Çiçek, \sif Gü- neş, Mehmet Halil Taş, Hasan Süslü. Mesut Tuncer, Erdal Kay- mak, Mehmet Ergün. Şahin Kur- toğlu, Mehmet \kif Bılgın ve Ala- attin Kurtoğlu y akalandı DGM- ce sorgulan tamamlanan Hızbul- lahçılardan Alaattın Kurtoğlu ıle Erdal Kaymak dışmdakılenn tu- tuklandıklan, sanıklann 12 faıb meçhul anayet ve 7 yaralama olayına kanştıklan saptanırken, eylemler sırasında kullanılan 9 tabanca ele geçınldı DGM yetkıblen, Cumhuriyet'e şunlan soyledıler "tbm ve Menzil grubunun amaçlan aynı, ancak izledikleri yöntem farklı. tlim gnıbu silahlı mucadeleyi, yani cihatı on planda tutuyor. Vlenzilciler ise, örgutlen- meye ağırlık veriyor. Aynltş nok- talan da buradan kaynaklanıyor. Yoksa iki grubun da amacı, dini eseslara dayalı bir Kurdistan kur- mak. Nasıl eğitim gordukleri ko- nusunda fazla bir bilgı elde edeme- dik. tran bağlantısı konusunda da onemU bir ayrıntı y akalay amadık. Oluşturdukİarı hucrelerde 3'er kişi gorev yapıyor. Sadece bir kişiden talimat alı- yorlar. Eylem belırlendıkten son- ra, silah ve mermı, aynca bilgiler de bu sorumlu kişi tarafından te- tikçilere aktarüıyor. Bir hucrenin elemanı, diger bücrenin eleman- lannı kesinbkle tanımıyor. Zaten son ifadelennde, diğer 19 hücrede gorev yapanlan tanımadıklannı soylediler." Vetkıbler, orgutun maddı kay- naklan konusunda ıse onemb bır bulgu elde edemedıklenru bebrte- rek. "Parasal kaynaklannın bir bölümunu gasp, haraç ve soygun- dan sağlıyortar. Lyuştunıcu ve si- lah kaçakçılığı yapıp yapmadı- klan yonunde de kapsamlı bir so- ruşturma başlattık "dedıler tbm grubunun. us olarak Dı- yarbakır'ı kuüandığı, Sılvan ve Batman'da çok sayıda orgut evı- nın bulunduğu bıldınld; örgüt lıden Hüseyin Velioğlu'nun da Turkıye'de olduğu kaydedıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle