23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA 8 EKONOMI BORSAVBdLBIl Bıleşık Malı Sanayı öncekl 2110638 17520 48 23709 95 işlem hacmı Işlem mıktan Dünfcü 2143810 17829 94 24067 50 Faı*(%) 157 176 150 2 025 777 672 760 3644418580 BORSA 12 TEMMUZ 1984 DMri A*rOrt OOIAMnaEKfclromak C«ManaÇ<tTMnto(A) (X»AdanaÇımento(C) 006AkalT«*»tıl 006Akbanl( OOSAIoulplıkOokufn* OıOAksa 013Aiar1<oSanayt 15Amn/ıldiı H6AnadoluCam 17AnadoiuSıgoraı 021A»l«nÇlm»nto COTBekoMkn* 0318urs»ç«n«nto •»(*" 03BÇutaırovaY»nı 040Gumr»K»jrtS«n *41Da*Hat MtOMMCaıı • »"* 066 Erctyas B racrt* 07D Fanış Al umınyum t77(M«-T«r OeOGuneyBraalık 062H(*tM M 1 U > l l 0B2lMotorPIHDn 0S3lzmırDwnrÇ«lık 096Kanonsan 086 Kav OaSKoçYUnm 104KonyaÇımento 106Kordsa 111MH 112UakınaTatam 111 Ham 115 Mooys Hoidtng Yenı 12iMarmansMartOiBl 123MardınÇıınanıo 124Marahall 1310kanTekstıl 132Olmuksa MIMMH 134Parun 136Petkım IMPınarSu 14iPınwSut 142Pmarlln M4PIM0M MMNU 147 Sateh Pızmamı 191TMMMB 1S2tüaa 153SonmazRlaınant ISSTatKonaarn 160TurtcTuborg MtTnMMFm MITMNnıTian IMTtal «Tı 17tTl«MlMIMa*T«l 171TSKB inTMOMlrDMB 1TJTl»nş 17*Tuc«»Petro)culu* 17SUny*Çtanank> 177U«akSaraniık 17IMM 179VakıfFınansaiKır 180Vastel IIHMJtttnpı IKYunsa 1400 13-500 1350 15000 15 000 9,300 33000 29 500 13-500 11000 17 500 5.100 11500 12.250 UM 9400 L7M UM 7JM 8.700 6.400 UM 38000 UM 11M 11JM 9.700 19 500 1J7S 41JM 14.7» 157* IMİ ^7M 12.750 UM IMİ UM 14M UM 77M 62000 MN 1JM UM 5,500 ım ıza S.1M 35000 MM 1UM 1UM 1JM 46000 1000 UM U H 500000 aUM UM 3.200 2.175 UM 14-250 15,000 27 000 32.000 IMİ 1X000 12.000 İ.1M 2300 IM U.7M tm 1500 MM 4JM 3.850 4100 1MM UM 1JM 1500 25.000 9000 MJM M.7M 15.250 ım 1J7! UM 1650 2600 1425 MM 2650 7 7M 16 000 UTİ 1 15 000 17550 nm 16.000 17. 1325 2625 1UM 17M 4.250 2.1 1175 1 45.000 26.500 1JH UM 17. 37500 1UM 14B 1. 1300 13000 1 11250 21500 5500 1425 UM 137S 13.250 3350 tUM 14500 14500 9100 31500 28000 13500 10 750 17 500 4800 10500 11000 UM 9.300 tTM I M 7JM 6500 6.200 11M 35000 71JM UM 11JM 9600 18500 1M0 IMİ 11M 12500 1J7İ UM I2.MI 4800 UM UM 4JM 7JM 61000 MM 1JM UM 5.200 1JM um UM aM 33000 MM 1UM 1JN 46 000 980 1I.2M UM 2.1M UM 0 tUM 17M 3150 2025 UM 14.250 14 750 25 500 31 5X UM SMM UM 180 000 11750 5.1» 2300 UM 117M un 1475 3600 4000 1450 24500 8500 15-250 17M 1J2S UM 1500 2400 1325 MM 2500 UM 15^50 MM UM 5400 16500 1JM 1.43 0 17JM 1225 2400 1UM 1. 4.200 vm 11» 117i 44 500 26000 UM I.7M UM t 17 37 000 1t 1 1.175 3300 13000 14W 13.000 21000 1MJM 5100 1400 r UM UM 4000 1700 1500 13 750 3550 HJM 15.250 15.000 9600 34 000 29500 11.SM 14 500 11550 18000 5400 11750 12250 tm 9400 UM 4.1M 7JM 6700 6500 UM 38500 I.7M UM J.1M 7UN 14N 11 7H 10200 20500 17M 1UM 1J75 UH UM 13.000 1I7J 17500 11JM 5.1» UM 1MM 17.581 ım um 4.2S8 UM 64 000 UM 1.M) UN 5400 IMİ 147! 33000 UH MJM 2UM 1.JM 47 500 1020 UM MM UM 0 ttm UM 3450 2.250 MJM 150X 15750 28000 33 500 2UN I4M SUM UM 190 000 12 500 UM 2400 1JM 115M »5M M7< 1550 UM 4.7N İ700 4.300 1129i IMİ UM 1525 26.500 9400 15.25» 11. 15.750 II» 1J75 5.Mİ 1575 2.650 1475 1SM 2.750 L2M 15750 1.4M 3.M 5.800 17500 1529 M.SM I 1929 0 1M 1J75 2.660 12.9M 1J7» 4J00 2.M 1JM 1191 46000 27 000 1. 38 000 H.7M 1.57Î 1.45i 3400 1İ.I 17M 1. 14 000 22.500 I1UM 5600 1475 UM I 1 İ300 1900 1.375 13^50 3350 njsi 15 000 15000 UM 9100 32.000 28500 13500 11000 17500 5.100 11000 11250 4.1M 9300 Î.75İ 4.1M 7JM 6.500 6JSO0 35000 (M UM 11N 7UM 51JM 14M 11JM 9700 19000 17M 44JM 1UM 1JM 1JJ5 UM 12 750 1.M9 17JS0 11JM UM 1UM 2.7M tMİ UM 24JM TM 61000 IMİ i.3te UM 5300 IN 1475 33 000 M75 tUN 1JM 46 000 990 I.1M MM 9.4M 0 ttm 3150 2.100 1 1 » 14250 15000 26000 32000 1UM UM 190000 12.000 5.S«0 2300 1.175 1JJS0 1475 1500 UM 4.7M 3600 4050 11JM UM UM 1450 25 000 8700 1UM 11JM 15^50 17Î5 1425 gjN 1500 2450 448.500 1554 052 4 033312 UM 821434 30396 411M 2-240200 350522 41000 17S4JM 183100 418.313 364000 1.340000 571000 1 184 305 UB174) 12000 11.411JM UM M M J M 132 662 332950 4JM 4.174JM 170000 W1JM M.713 ÜUM UM Z79JM 1S.2M 115Uİ3 95000 80000 1Jİ7NI 1JMJM 1J71J41 43000 1J67J 9650 2UM 9.7İU71 42U41 1JM 261015 1-2OJM uajst 41UM 47UM UM 19UM 292 250 1 1 1 1 7 M 1 J 6 1 J M TUM 11000 M4JM 15I4JM M117S 3000 1MJM 21000 4238 898 2M.ZM 71 MO 115M 1JMJM 5 1M(4J4İ 1 485 875 1^85 325 950 000 924 538 759 050 UM 4UM 111M 41 040 2 016 985 1J1M0 108000 »21 »5 M 5 M M UM 8.988.737 U7MM t M 2 000 5 338.440 271.IM S82.M 2IUM 1375 UM 2600 UM 15 500 MM UM 5800 17 000 1.529 JUM I7M 1491 0 1IJM 1^50 2560 1UM 1J79 1-200 UN 44 500 26500 1. l UM 1İ.9M 37 000 11.75i 1429 3.300 13 000 1 13-250 21500 nuM 5400 1400 ızs» 4 100 1700 305 000 727 000 779 000 1NJM 1M.7M 223200 İ1UM 1JTU7J 431. 604 000 999 7X 41.17i 525000 4839075 13000 1MM 541000 346 700 175177» 4.İ41JM 0 7MJM 569 000 92UM ITtiM 7000 «55.5ü 142.9M 1 180690 136.000 97 JM I7UM ZM.İM 42 000 «34.S1» 7.22İSM 63000 11111M 1547. 1084 000 647 045 620 700 74 000 600.268 7K.M M3UM 19.MUI7 76 000 3.689 000 1416 13508 3426 21J79 14 898 14 725 4Uİ7 UM 9320 32-291 28 878 14016 11 157 17 761 5054 10963 11623 4JM 9358 I.7İ7 4J1İ 7.416 6601 6.218 U37 4JT3 UM 36311 UM UM 1M7 71 «M 51.JM U73 11J7J 9730 19481 1J7İ 4U91 11 IM 1M7 11M UM 12883 1JM 5.4İ1 UM 17.277 1U77 MM 4980 UM M.4M H.511 ım (.7» UN 7793 62 082 9.741 1Jİ1 UM 5354 UM M24 UM »tm 33 000 2.179 1UM 1-27» 47214 1002 1U7İ 11M 2.140 U94 0 17M 3214 2120 U M 14402 15182 27021 32492 »-252 İIJM 9.M9 164 743 12203 5.JS5 2369 1J71 1Uİ4 SU79 M79 1501 3.650 4142 11-241 UM UM 1481 25109 8833 14JS4 1İ.I7S 15460 17M İJSJ U72 1507 2556 MJ12 1407 UM 2630 »-1J7 15480 U M U N 5 6 8 5 17 022 1.5*8 M11İ i5n 14K 0 17.42» 1300 2510 1UM 1173 4.264 U N 1174 1111 44 946 26 466 UÎ7 UM 17M iur UM 37 226 1UM 15M 1.427 3.344 1U12 UK 13313 1J41 13410 21661 5345 1426 MM İ.M1 J.I1J 4036 1800 MBKDBAJtKASl • Emısyon (12 Temmuz) 94 320 8 mılyar • TL Imerbanktaızlerf %30-31 işlem Hacmı 49 676mılyar Gecelık % 3 0 2 1 Haftahkrepo %42 Avlık reoo. %5S DflHYABOBSAURI M b r o n o n a u : 3 8 5 2 0 d o l a r A B O D o t a n . 1 5 2 2 0 A l m a n M a r k ı 9 8 8 5 J a p o n Y e n ı 1 $ 1 5 7 4 0 1 S t e r h n ı P a t r o U n v a r t H 1 8 3 2 d o l a r PARA RAPORU IMF ve Dünya Bankası'ndan, stand-by'ın dış kredileri hemen açmayacağı uyansı: ^Sonbaharkrizmi keııdiııiz FUATKOZLUKLU VVASHINGTON - "Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzaJanan stand-b> duzenle- mesi'" sonrasında, para musluklannı kapa- tan dunya fınans çevrelennın >eruden hare- kete geçeceğı bekJentılen boş çıkıyor IMF ve Dünya Bankası uzmanlan, stand-by duzenJenmesınin. fınans çevrelen- ne venlmış "ciddi bir anval" ol- duğunu belırttıler, ancak "Türki- ye, kredi musluklannıa, stand-by düzeolemesının hemen ardından açılacağı bektentisindeıı kurtul- malı" dedıler Gelecek 14 ay ıçınde toplam beş ayn dıümde olmak uzere Tur- kıye'run ıstedığı 742 mılyon do- larlık kredıyı onaylayan IMF ta- rafmdan. Turkıye'nın stand-by paketınde öngörûlen ekonomık göstergelen gerçekleşürmek zorunda blduğu vurgu- lanıyor IMF çevrelen. kredı mıktan ne olursa oJsun, bundan gerçekte yalnızca fi- nans çevrelenne Turkıye'nın doğru yola adım attığı anlamına gelen bır mesaj oldu- ğunu da kaydedıyorlar IMF ıle New York'takı fınans çevrelen. Cumhunyet'eu Stand-by düzeniemesinin he- roen sonrasında nefer olabileceğini" değerlen- dırdı NVashıngton'dakı IMF kaynaklan, 5 Nı- san Kararlan'nın yaşama geçınlıp geçınle- medığımn ve başan düzeymın "çok yakı- ndan takip ediküğiiM" soyledıler IMF yetkıhlenne göre bankalar ve dığer fınans çevrelen, sanıye sanıye, vereceğı paranındönupdonmeyeceğınebakıyor Bu • İç borçlanmadaki sorun aşılmazsa kış aylannda Turkıye'nın cıddl bır knz yaşayacağına ışaret eden uzmanlar, "Stand-by'ın hemen ardından dış kredılerin açılacağı beklentısinden kurtulun" uyansında bulundular anlamda, IMF'nın stand-by duzenlemesıyle Turkıye'ye vereceğı parayı açıklaması. dış pıyasalardan sağlanacak yenı kaynağı sade- ce yüzde 15 etkıleyecek Aynı çevrelenn kısa vadelı ongorulen ıse şöyle "İç borçlarda ciddi bir sorun var. AŞH imazsa, kış ciddi krizlerin patla\ acağı bır dö- nem olacak. Rezervlerde son 1-1.5 ayda bir milyar dolar arttş iyi, ancak normale gidişin gerçek süıvaü değıl. Şu an toplam rezerv 13 milvar dolar dolavında. Merkez Bankası'nın rez«îni 5 mılyar dolar civannda. Tûrki>e şu anda a>da 700 mil\on dolar odeme >apıvor. Evlul ve ekimde toplam 1.5-2 nulvar dolar dış borç odemesi \apacak. Istikrar paketinin uygulanmasındakı metodun hayata geçiril- mesı zorunluiuktur.Türkıye borç ödemede bir sure daha sıkıntıya düşmezse, para akımı baş- lar. Ama bu sonbahann sonundan Önce olmajacak... Gerçekçi ol- mak gerekiyor. ABD'dekı finans çevrelen, enf- lasyon ve faız oranlan ıle ılgılı de- ğışımlenn sanıye sanıye ızlendığı- ne de dıkkat çekerek "enflasyon oramnda en az 6 aylık daha istik- rar gerektiğini'' kaydedıyorlar Bır IMF yetkılısı, stand-by dü- zenlemesının, Çıller hükumetıne ıyı nıyet gostensı anlamına geldığını soylu- yor Bu kredının sureklılığı konusunda go- revın tûmuyle Ankara'da olduğu da belır- tılıyor ABD'dekı finans kuruluşlan, IMF ve Dunya Bankası yetkılılen, "bekle-gör" dıyor ve ÇıJler'ın sonbaharda gerçekleşecek ekonomık venlerle guven tazeleyıp yenı kaynaklara ulaşabıleceğını haber venyor Özelleştirme tartışmalan sürerken 36 trilyonluk öngörü 77 trilyona çıkanldı H KIT zararlanna zaıııyaptı ANKARA (ANKA) - Hazıne, ekonomıde- kı son gehşmeler uzenne 34 ışletmea Kamu fktısadı Teşebbusü'nün (KtT) bu yıl ıçın bek- lenen kar ve zarar rakamlannı yenıdeff tah- mtn ettı Bu yıl başmda 36 7 tnlyon lıra ola- cağı tahmın edılen KİT'lenn konsohde za- rannın. ekonomıdekı gehşmelerden sonra 77 tnlyon lırayı bulacağı anlaşıldı Aralannda TEK, TCDD, TDÇI, TTK gıbı kuruluşlann da bulunduğu toplam 18 ış- letmecı KİT, bu yılı toplam % 2 tnlyon lıra zararla kapatacaklar Karetmesıbeklenen 16 KİTın toplam kan ıse 19 4 tnlyon lıra olarak tahmın edılıyor Hazıne, bu yıl başmda ıse 11 KİTm toplam 21 8 tnlyon lıra kar, 23 KtT- ın 57 9 tnlyon lıra zarar edebıleceğını var- sayarak program yapmıştı Krrienn konsoLde zararlan 1993 yıhnda ıse 34 6 tnlyon Ura oldu Geçen yıl zarar eden K.ıTlenn toDİam zaran 41 6 tnlvon lıra, kar edenlerde toplam kar ıse 7 tnlyon lıra olarak gerçekleşrruştı Bu yıl Turkıye Elektnk Ku- rumu, Deviet Demır Yollan, Turkıye Demır- Çelık tşletmelen, Turkıve Taş Komurü Kurumu gıbı ışletmea KITIer zarar rekonı kıracaklar Geçen yıl kur farklanndan doğan zararlannı gıder gostermeyıp aktıfleştırerek kağıt ûzennde 1 9 tnlyon lıra kar etmış gıbı Öngörûlen KIT zararlan: "TEK (28^farByoa),TDÇİ (14.4 trilyoo), TTK (112frflyoo),VIKEX (296 mfl}it\ Ger- konsa (47milyar),Taksan(28 mii> ar), Toraasao(1! mih ar), Etibank (4 2 rrilVoo), Kara- ûesiz Bakır tştetmeleri(521 müyar),Çiskiff (153milyar), GübreSanayı (2.9 triljoo), Şekw « İ ü l ( ^ f l Ç K ( l r i X T t k İ 1 6 r i l T Z D K ( 3 i l yoo), Tuvasas (26 milyar), PTT (4 trüyoa)." Hazinenin kar beklediği KITIer: "SEKA (15 trilyoo), Çttosan (346 nul> ar), Asü Çeiik(338 mByar),TKİ (1.2 trflyon), Teın- saB(59miryar),TPAO(2.7tnJy<m),C^(157mirvarXBotaş(195mihar),İGS^(1.7 trüyon),TMO (55 milyar), Tekd(1.6trüyon), DMO (880ımlyar), Tudemsas(27roiljar), Triomsaş(22 milyar), De*fet Hava Meydanian tşletoıesi (8.1 trilyoo), Havas (648 rai}- yar)." gostenlen Turkıye Elektnk Kurumu nun bu yıl ıçın beklenen zaran ıse 28 8 tnlyon lıra olarak açıklandı Yıl başında TEK'ın bu vıl 8 4 tnlyon lıra kar etmesı beklenıyordu TEK m bu olçude bır zarar etmesıne çok yuksek mıktarda bulunan dış borçlan yol açacak TCDD'nın ıse bu yıl 22 5 tnlyon lıra zararla kapatması beklemyor TCDD geçen yılı 8 8 tnlyon lıra zararla kapatmıştı TDÇt'- nın beklenen zaran ıse 14 4 tnlyon lıra olarak açıklandı TTK nın bu yıl ıçın beklenen zarannın ıse 12 2 tnlyon lıra olacagı bıldınldı TTK 1993 yjlında 7 5 tnlyon lıra zarar açıklamıjtı Bu drada, ozelleştırme kapsdmmda bulu- nan kamu kuruluşlannın kar ve zararlan ıse bu rakamlar ıçensmde yer almışor O/ellıkle otedenben zarar eden Petkım THY EBK\e SEK ıle bu yıl zarar etmesı beklenen TÜP- RAŞ gıbı kuruluşlar özelleştırme kapsamı nda bulunduğu jçı konsohde tablodd ?r dlmıyorlar Yenfleborcunfaturası 1.3milyardolar ANKARA (ANKA) - Tur- kıye'nın Japon Yenı uzennden aldığı borçlar, yıhn ılk yansın- da, yenın dolar karşısında hızla değer kazanmasına bağlı ola- rak dolar cmsınden onemlı bır artış kaydettı Turkıye'nın 1993 sonu ıtı- banyla bır tnlyon 139 1 milyar yen olan söz konusu borçlan- nın karşıhğı, o tanhtekı kurlara Dolar sınıra dayandı Ekoflomi Senisi - Uluslara- rası borsalarda dolar mark karşısında değer kaybedıyor Amenkan ekonomısınde çıkan olumsuz gostergeler ve ardı- ndan Başkan Bill Ointon'un G7 toplantısıfldan önce toplantıda dolann >aikselmesını sağlaya- cak karan n çıkmayacağına daır açıklaması pantenın 1 53'e duş- mesıne neden Oldu gore 10 milyar 177 mılyon do- lar duzeyınde bulunuvordu 1993 sonundakı duzeyı ıtıbany- la yen borçlan ocak-hazıran donemınde yenın dolar karşı- sında değer İcazanmasına bağlı olarak 11 milyar 492 mıh on dolara yukseldı Soz konusu donemdekı borçlanmalar hanç olmak ûzereyken borçlan altı ay- da yalnızca kur farkından kay- nakJanan bır milyar 315 mılyon dolarlık artış gosterdı ABD \e Japon ekonomılen arasındakı rekabet nedenıyle Turkıye'nın borç faturası buyudu Turkıye. >en uzenndcn aldığı borçlannı, yetennce yen gelın olmadığııçın daha çok dolar cmsınden oduyor Bu \uzdcn >en \e dolar arasındakı kur de- ğışımlen nedenıvle ortava çıkan Dolartepetaklak 1 Temmuı 4 Temmuz 5 îemmuı t Temmvı 7 Temmın 9 Temmın 11 Temmuı 12 Tenrniu! vukler daha fazla onem taşıyor Soz konusu donemde mark cınsı borçlar kur tarklanna bağlı olarak dolar tutan lüba- nyladahafa/labuvudu Ancak Turkıve'nın gerek uluslararası rezervlennın oneınlı bır bolu- munun rıark cınsınden olması gerekse de mark geürlennın fazla olması yuzunden bu artış yendeki kadaronem taşımıyor Hazine faizi 3 puan indirdi. Ekonomi Servisi - Hazıne dun yaptığı 6 aylık bono ıhalesınde 5 6 tnlyonluk satış yaptı Ortala- ma yıllık faız 127 88 olarak ger- çekleştı Hazıne nın dunkü ıhalesıne 8 tnlyon 729 lıralık teklıf geldı Dünku ıhalede en yuksek faız vüzde 130 14 en duşuk faız ıse 120 olarak gerçekleştı Hazıne- nın geçen hafta yaptığı 6 aylık ıhalesınde faız P l 26olmuştu PARANIVYÖNÜ ABDURBAHMAN YILDIRIM Merkez Bankası'nda İntikam Operasyonu Merkez Bankası 1980 lı yıllarda kurumlaşan, ızledığı para ve kur polıtıkalarıyla malı pıyasalarda ıstıkrarı sağ- layan, reel ekonomının ıstıkrarsızlığını azaltan, sıvıl bu- rokrasının en gozde kurumuydu Turk Lırası'nın ıtıbarın- dan sorumlu bır kuruluş olarak da hak ettığı bır saygınlık kazanmıştı Tansu Çiller'ın Başbakan olmasının ardından, Mer- kez Bankası'nı bu saygın konuma getıren ust yonetım, gorevden uzaklaştırıldı Başkanlığa getırılen Bûlent Güitekin'e de eskı yonetımı karalayacak malzeme ver- mesı ıçın sıyası otorıte tarafından baskı yapıldı Gultekın buna hıç yanaşmadı Para polıtıkalarında bellı bır tole- rans gostermesıne karşılık ıktıdarın gudumune gırme- mesı Gultekın'ın sonunu hazırladı OIATLARIN BAŞIANGICI - Gultekın'ın yerıne Yaman Törüner getınldı Çdler Gultekın ıle başarama- dığını Toruner ıle başardı Çıller ın Saracoğlu'nu en buyuk sıyası rakıp olarak gormesı, hatta yakın çevresıne "Benım en buyuk rakı- bım Ruşdu Saracoğlu'dur, o özal sonrasını, ben Demi- rel sonrasını duşunuyoruz "demesı senaryonun başlan- gıcıydı öte yandan Toruner de Merkez Bankası'nda Para Pıyasaları ve Fon Yonetımı Genel Muduru ıken da- ha ust gorevlere getırılmeyerek İMKB Başkanlığı'na kaydırılmasının sorumlusu olarak Saracoğlu'nu goru- yordu Toruner'ınÇıller'leçakışanSaracoğlunefretı, "ın- tıkam operasyonu 'nun başlatılmasına neden oldu Çıller'ın bakanlığı donemınde açılan ve Saracoğlu'- nun aklandığı soruşturma dosyaları, yenıden gundeme geldı Saracoğlu, ekıbının aklandığı dosyalara dayana- rak savcılığa suç duyurusunda bulunulmak ıstendı Bu- na Hukuk Burosu nun bağlı olduğu Merkez Bankası Başkan yardımcısı Bediz Demiray karşı çıkınca gore- vınden alındı ve sonunda ıstenen sağlandı Ruşdu Sara- coğlu ve yardımcısı Ercan Kumcu ıçın cumhurıyetsavcı- lığına suç duyurusunda bulunuldu Ustelık senaryo oyle çırkın uygulandı kı Merkez Bankası nda altı yıl sureyle başkanhk yapmış olan Ruşdu Saracoğlu ıle yardımcısı Ercan Kumcu'nun "polıs zoru' ıle ıfadelerı alınmak ıs- tendı AMAÇYIFR, 1 'MAK- Saracoğlu ıçın yapılan suçla- malar hakkında Saracoğlu na muhalıf olanlar dahı, dos- yalard^n bır şey çıkmayacağını belırtıyorlar Zate olayların gelışımı haberın gazetelere uçuruluş bıçımı, ıfade vereceklerı saatın bılınmeyen bırılerı tara- fından oğremlıp basına sureklı sızdırılışı da amacın yıp- ratmak olduğunu duşunduruyor Saracoğlu ve Kumcu elbette kı her Turk vatandaşı gıbı yargılanabılır Adaletın onunde vermelerı gereken bır hesap varsa verırler veremezlerse cezasını da çeker- ler Ama Saracoğlu sıradan bır vatandaş olmanın yanında Merkez Bankası nın eskı başkanı ve geleceğın potansı- yel lıderı olma ozellığını taşıyor Işte bır yandan sıyası rakıp olma faktoru dığer yandan geçmışe aıt ıntıkam duyguları ıle benım gozlemledığım "ız kalması ıçın ça- mur atılıyor ' Saracoğlu, "Gozunun ustunde kaşın var" dıye suçlanıyor TÛRÜNER'İIV VAPTIKLARI -Tabn bu olaylarla sadece Saracoğlu degıl onunla bırlıkte Merkez Bankası da yıpratılıyor Toruner geldıkten sonra Merkez Bankası nda emeklt- lık yaşını 55 ten 50'ye ındırdı Ikı ay ıçınde yaklaşık 400 kışıgorevındenayrıldı Buayrılanlarçoğunlukla Merkez Bankası nın rutbelılerı Yerlerıne ıstenılen kışıler getırıl- mış ve şu anda Merkez Bankası nda doğru durust hangı adam varsa başına bır ış gelıyormuş Bu gıdışle devletın ordu dışında en kurumlaşmış kuru- mu halıne gelmışken Merkez Bankası dıye bır muesse- se kalmayacak sadece banknot basan bır matbaaya donuşecek İntikam ateşı ve sıyası bır rakıbı yıpratma hesapları ıle koca bır kurum yerle bır edılıyor Turk Lırası'nın namu- sundan sorumlu Merkez Bankası'na kıyılıyor SONUÇ - "Mescidin mumunu yiyen kedinln gözü kör olur." YATIRIMFONLARI nmmmnv Katrima Bugûn Katslma Bugün belge^adı Değ % betgesiadı Değ. % ATİPİ GarantıYat 1 372 824 015 ı v o -»oo«7 •, , n GarantıYat 2 141884 006 feîSZJ MM o£ Garant,Yat3 92 504 012 şYatırım-3 106 460 028 EsbankFoni 332 243 0 34 şYat.nm-7 22 942 111 E s b a n k F o n 2 109 830 0 29 lnterFon-5 24993 3 49 YKRFon-1 \V> â&i DV) İM.satYat4 146640 0 99 yKBFor^ 254 368 0 28 IktAtıhmF 133167 081 YKBFon-3 361238 0 35 GarantıYat 4 68 442 162 Y K B F o n ^ » , 1 8 1 0 3 0 Garant,Yat5 87978 516 YKBFon-5 198106 0 31 YoncaFon-1 11416 39 Y KBFo(v6 237 072 0 29 ^ H İ T 3 %™ 1% YKBFon-7 137 361 026 VakıfHısse 73İ6 -0 57 YKBFon-8 100801 0 29 VakıfFon-6 51341 -0 04 Y KBFon-9 106 8 6 9 - 0 02 D.şbankMav, 277 968 4 81 J £ ^ H 2 53143İ OTA D,şbankBeyaz 304 789 447 vak.fFon-3 104 348 0 25 D.şbankPembe 10 432 5 61 V a k l f D u n y a 1 2 7 9 2 3 -0 12 TutinFon-1 181936 35 TûtünFor;2 62 072 017 TutunFon-3 12 997 158 F ı n a n s F o n _ 3 1 7 17 5 7 0 22 FınansFotv? 173 797 2 49 F ı n a n s F o n . 5 94926 0 21 F.narHsForH» 98 877 245 z.raatPon-T 150 880 103 HalkForva 70270 091 Z ı r a a t F o n . 2 m 408 113 PamukHısM 84441 015 Z ı r a atBaşakF 111844 0 34 EmlakForhS 91162 038 Z ı r a a t F o r M 109865 031 EgeFon-2 24 985 07 H alkFon-1 146 482 0 42 Kalk,nmaForv2 13 791 118 H alkFon-2 94 872 059 ? T K F ( ^ 3 l f i ~İV PamukFon 119201 015 TurkbankFon 43210 -0 34 Emia^on.-, 1 0 7 9 5 1 0 27 TSKBUzmanFon 48 300 0 23 E m l a k l n v e n s t 36454 034 T ^ H P n ? « S i f ? EmlakDenızF 105 831 0 36 TeksthFon-3 16 692 311 SumerFon 71841 0 07 t ?" ..«r , « 2? 222 EgeFon-1 76 761 013 K ^ n k F o r ^ » M 7 o S KİTkmmaFon-i 85561 0 18 KoçbankFon-3 19 497 0 58 Demır Fon-2 48 727 0 14 K^Foni İ 7 ^ Vm Won-1 K oat r f h ^ L « « i « Tanş Fon-2 42 349 0 22 Tebırrfon 5 775 136 OrtakFon 62 443-0 04 Kentfon 15402 191 PtıFon 71 1?S 0 2'î CUSıgortaFon 16825 192 ^kfon 1 34 306 0 21 K r t ? F O n m 9 ^ ?S AÎfKarmaFon % S 014 HakforH 10227 109 TekstılFon1 22 582 015 ŞekerFon-1 11875 045 TekstılFon2 15 527 0 45 BTİPİ KoçbankFon2 21957 0 15 işYatırımi 35 554 010 /U.FM M | M K M İ k lşYatrım4 66 834 0 05 IRtMlUİ M M t M|. lşYahrım5 54»» 0 47 lşYatırım6 101408 024 Interfon4 95 218 0 26 A A Bıleşık 2498 90 0 65 IWısatYat3 113 777 023 AA(A)Tıpı 2219 84 112 AA(B)Tıpı 295100 0 25 MERKEZ BANKASI KURLARI ISTEMMUZI994 CİMSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı lAvustratya Dolan 1 AvusturyaŞılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 HollandaFlorını 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100ltalyan Lıretı UaponYenı 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1S Arabıstan Rıyalı DttVİZ AU* 3062563 1999845 2253739 284400 97138 509027 606208 5827 68 1783671 406030 2369488 201883 31475 2215236 456010 4807304 816618 SERBESTDÖV CİNSİ ABD Dolan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı HollandaFlorını IngılaSterlını S Arab Rıyalı AvusturyaŞılını 100 Ital Lıretı iz ALIŞ 30550 19925 23540 5790 17720 47875 8000 2815 1995 SATIŞ 30700 20000 23850 5655 18000 48550 8225 2860 2055 ALTIN CMS4 AUŞ SATIŞ Cumhurıyet 2<70000 2 530 000 Reşat 2 500 000 2 700 000 24ayaraltm 375 000 377 000 22ayart»iezlı 333 000 3'0 000 SATIŞ 3068700 2003853 22582 56 2849 70 97333 510047 6074 23 583936 1787245 406844 2374236 202287 31539 2219675 456924 4816938 8182 55 EFEKTİF AUS 3059500 1997845 2219933 284116 96167 503937 600146 582185 1781887 401970 2367119 199864 31003 2182007 4514 50 4802497 804369 SATIŞ 3077906 2009865 2265031 285825 97625 511577 609245 585688 1792607 408065 2381359 202894 31633 2226334 458295 4831389 820710 ÇAPRAZKURLAR 1 ABD DOLA 15314 AJmanM» 13589 Avustraly 10 7685 Amturyı 6 9165 Danhnark 5 0520 FlnMarkt 5 2552 FransızF 1 7170 Hollanda 125 90 ispanyol 7 5427 İsvec Kro 1 2925 Isviçre Fr 1517 00 ItalyanLi 97 30 Japon Ye 1 3825 Kanada D 6 7160 Norveç K 3 7503 S.AraUtt 1 Sterlin. 1 5697 A 1 ECU- 1 2471 A SOR 1 4743 Al SOR- 45242 51 rkı * a Dolan 1 QIHnı a Kronu ıası rangı Florlni fezetası angı reti ıl olan onu an Rlyall J0 Dolan îD Dolan ID Dolan TL İDARE MECÜSİ EŞKİ BAŞKANI VE DYP ESKİ MİLLETVEKİLİ ERTÜZÜN; Erdemir^i satmanın hiçbir faydası yok ANKARA (A.4) - Eskı Ereğlı Demır Çelık Işletmelen (Erdemır) Idare Meclısı Başkanı Prof Dr Tevfik Ertüzün, Erdemır'ın stra- tejık ıstıhdam ımkanıvla sanayının \e ekonomının asla vazgeçe- meyeceğı \e nske edemeveceğı bır kuruluş olduğunu soyledı. Prof Dr Ertuzun "Bugun ıçın kamu hisselerinin blok olarak yerfi ya da jabancı bir gruba satılıtıasının hıçbır v ararı yoktur" dedı Eskı DYP Zonguldak Mılletvekılı Prof Dr Ertuzun, yuzde 51 66 oranındakı kamu hısselennın ozelleştınlmesı çalışmalan su- ren Erdemır ıle ılgılı olarak >apüğı >azılı açıklamada, Erdemır'ın sahıp olduğu ozelbklennden dola>ı ozelleştırılmemesı gerekuğı göruşunü dıle Niçin satıyarlar?.. Özeileştırme açısından Erdernır ın arz etüğı bütûn u> gun olmayan şarüara rağmen satümak ıstenmesının tb nedenı olduğunu kaydeden Ertuzun,a Btffliantan bi- rindsi, Hazioe'ye ne getırdı Erdemır'ın bugunku ve- nmlılık ve karlılık oranının. dünya çelık sanayu or- talamalan sevı- vesınde olduğu- nu \ urgulayan Prof Dr Ertu- zun Erdemır'ın Hazıne'ye hıçbır malı yuk getır- medığı gıbı, her yıl devlete \ergı ve kar payı ola- rak tnlyonlarca lıra odedığını be- lırttı Özelleşürme- den beklenen amaçlardan bın- run. kamu ku- ruluşlannın hal- ka devredılerek sermayenın tabana yayılmasmı sağlamak oldu- ğunu anlatan Prof Dr Ertuzun, şunlan kaydettı "Erdemir'in sattşı için verilen ılanlardan ardıyoruz ki kamu hısselennın buyükçe bir bölumu blok olarak satılacak ve yonetim, bır serma\e grubunun elıne geçecektir. Bo\lece sermayenin tabana ya>ılması gibi bir amaç hasıl olmav acaktır. Dolayısı\ la kamu hisselerinin blok ola- rak satışı, seımayenın tabana vaMİması amacına Mzmet etmeye- cektir. Tam tersıne blok olarak satış, azınltk hisselerini eie geçiren gruba, çojğunluk payiaruıı da >onetme ımüjazını >erecektir." Urettığı mallar ıtıbanyla Erdemır'ın pıyasada tek üretıcı ol- duğunu da vurgulayan Prof Dr Ertuzun. Erdemır'ın kamu hısselennın satışıyla ozel sektor tekelıne donuşeceğını soyledı teTBİsetnıek. İkincisi kar eden Enktnir'i sat- manoıkolaycıiığıUebaştiillVIFotanaküzere uiusiararası kunüttşlaxa 'Şu kadarhk özelleştırme yaptık' djyefrömek. Yaıri 'ÖzeJieşürme yaptık' deraekiçin saünak... Acaba Erdemir'in suça karh bjr işietme olması mıdır?" dedı Ertüzün, "Sayıa hökûmetimizibuuvgulamayıyenidengözdeB geçirmeye veülkemizin iktisadi birikimterija ve varlıklarmı konımaktan yoaaolan berkesi, Erdemir^insaûşma karşı ortak tawr almaya dâvet ediyonım"fekiiode konuştu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle