23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CazipfiyathNCRPCler üstelik üç yıl garantili Ayrıntılı bilgı ıçın arayın: 0(212)243 10 69-249 83 84 Cumhuriyet NCRPCahn,kazantn! ATsT fGlobal Information ——- Solutions 71. YIISAYI25118/10000 TL (KDV,cmde) KURUCUSU: YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NJtDİ (1945-1991) 13THWMtfZ1894ÇMŞAMBA Başbakan y ın holdingiMarsan A Ş neredeyse hiçkâr göstermedi Çillervergisiz yaşıyor ÇHIer'ln vergislz yıllari: Amenka Birleşik Devletleri'nde milyarlarca liralık yatınm yapan Başbakan Tansu Çiller'in holdingi Marsan AŞ; 1987.1988,1989ve 1990yıllanndadevletetek kuruş kurumlar vergisi ödemedi. 7 yilda 29 milyon Vergl:Çillerlere ait holdingin, 1987 ile 1994yıllanarasındaödediği toplam kurumlar vergisi 29 milyon 609 bin lira. 10 milyon lira aylık alan bir ücretliden' 1 yılda' yapılan gelir vergisi kesintisi ise 30 milyon lira. varlıklar 54 kat arttı: 7 yılda ödedîğî kurumlar vergısı toplamı 30 milyon liranın altında kalan Marsan Holding'in aktif varlıklan, bu dönem içinde yaklaşık 54 kat arttı. ABD'de milyarlarca liralık yatırım yapıldı. • 7. Sayfada Başbakan Tansu Çiller, malvarbğını açıkla- maktan dün son anda vazgeçti. YANIT BEKLEYEN SORULAR Marsan'ın yedi yıllık vergisi 30 milyon lirayı bulmazken holdinginizin aktif varlıklan nasıl olup da 54 kat arttı? Devlet Bakanı ve Başbakan olduğunuz dönemde Marsarnn kulJandığı 3 milyarlık banka kredisi eşinizce neden gizlendi? 12.5 milyar lira aktif varlığı bulunan ve yurtdışındaki kazancı 'sıfır' gösterilen Marsan, ABD'de 210 milyar liraya yakın gayrimenkulü nasıl edindi? Marsarnn, 1993'te gittiği ve kurumlar vergisinden bağışık tutulan 7 milyarlık sermaye arttınmı sonrasında, 'nama yazılı yeni hisse senetlerinî 6 ay içinde borsada kote ettirip TBMIvfye bildirdiniz mi? ANAP'IIVİHBARI Maliye Bakanı, Çiller'invergilerini incelemek zorunda • Çillerlerin holdingi Marsan Marmara Anonim Şirkeü'nin vergi kaçınp kaçırmadığının incelenmesi için ANAP tarafından yapılan ihbann, Maliye Bakanı İsmet Attila'run onayı ile işleme konulması gerekiyor. Onayın verilmemesi durumunda ise Maliye Bakanı için "cezai sorumluluk' doğuyor. M6. Sayfada ÇİLLER'İN HOLDİNGİNİN MALİTABLOLARIVE BEYANNAMELERİ M 6. Sayfada Cumhuriyet'in yayınlan valiliği harekete geçirdi. Bakanlık olaya el koydu IstaıdMiTcla sualarmı Seçim SHP'yi kanştırdı • Parti ıçi muhalefet, SHP'>i sağ politikalann etkisinden kurtarmak için olağanüstü kurultay istiyor. SHP'deki muhalefet, hükümet ortaklığından ayrılmanın öncelikle ele alınması gerektiğini ivedilikle vurguluyor. • SHFdebazı POLİTİKA• • • • w • • GUNLUGU HİKMET ÇETİrVKAYA Kavram Karmaşası... • Sosvaldemokrat Halkçı Partfdeıplergenlıyor. SHPnın vurdumduymaz tutumu örgütlerdesert tepkılere neden oluyor. MümtazSoysal. Namı Çağan ve Te\ fîk Çavdar partı > önetımıne karşı açık ta\ ır alı> or Kımı ıl başkanlan olağanüstü kurulta>ın toplanması ıçın harekete geçiyor. • 5. Sayfada • Kentin içme suyundaki kirliliğin insan sağhğını tehdit edici boyutlara ulaşması üzerine İstanbul Valiliği "olağanüstü hal" istemiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Olağanüstü hal ilan edilirse Istanbul'un sulan kurulacak komisyon tarafından denetlenecek ve incelenecek. Bu komisyon sorunlar ortadan kalkıncaya dek görevini sürdürecek. • Sağlık Bakanlığrnın yaptığı denetimlerde Istanbul'un içme suyunda önemli oranda bozulma olduğu saptandı ve konu ile ilgili raporlar hazırlandı. Sağlık Bakanlığı uzmanlanna göre sulardaki kirliliğin en önemli etkeni, barajların çevresinde yer alan binalar. Bakanlık içme sulannın yer aldıgı göl ve barajlann 2 kilometreye kadar çevresinin askeri bölge ilan edilmesini öneriyor • Sağlık Bakanı Kazım Dinç yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği'nce köklü değişiklikler içeren yeni bir"' Kaynak Suyu Satış Istasyonlan YönetmeliğT'nin de hazırlandığını açıkladı. Dinç, yeni hazırlanan yönetmelik taslağında Istanbul'un içme suyu konusundaki karmaşanın radikal çözümlerle giderileceğini belirtti. GÜNDÖZ İMŞİR'in hlberl • 19. Sayfada • SU SORUNU İÇİN YILLARDIR LAF ÜRETİLDİ M19. Sayfada • SU HAVZALARININ KURTULUŞ UMUDU YOK •/?. Sayfada genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Çıkan sonuçlar üç maddede toplandı 11- SHP üzerindeki kirli görüntüden kurtulmalı, örgütsel açıdan aklanmalı. 2- Sol öğretiden kopan SHP. doğru çizgiye oturtulmalı. 3- SHP'nin lideri dahil kadrolan, halka umut ve güven verecek biçimdedeğiştirilmeli. M5. Sayfada DGM, Yurtdaş ve Sadak'ıtutukladı • Ankara Devlet Gü\enlık Mahkemesı DEPkökenli eski milletvekilleri Sedat Yurtdaş ve Selim Sadak"ın da tutuklanmasına karar verdi. Sadak \e Yurtdaş"ın tutuklanmasıyla. cezaev ındeki DEP kökenli eski milletvekıllerinin sayısı 7"yeyükseldi. Sadak ile Yurtdaş'ın. 3 ağustosta diğer eski mjlletvekilleriyle birlikte yargılanmalan beklenı\or. Ankara DGM Başsavcılığı'nın. ek ıddianame ile ıki eski milletvekili hakkında idam cezası isteyeceği beürtildı. M5. Sayfada DEMÎREL LÎDERLERLE GÖRÜŞTÜ MS. Sayfada ZAM BİLMECESİ Memurbordroları zamsızhazırlandı • Maliye Bakanhğı memur maaşlan ile ilgili olarak "ödenek yok. zam yapılmasın" derken Devlet Bakanı Cevheri."Vereceğimiz zam belki yüzde 56'yı bile geçecek" diye konuştu. Bu arada memurlann bordroları zamsız olarak hazırlandı. • Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, danışmanlanndan maaş zammı için 'seçenekli' rapor istedi, 3 ayn seçeneğe göre düzenlenen raporlar, zam için 25 trilyon lira dvannda ödenek gerektiriyor. • 13. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Hesap TÜSİAO'a mı? • Hükûmet 5 Nisan Kararlan'nın ilk üç ayını değerlendirdi. Çiller'le Karayalçın'ın ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, ne memura verilecek zam ne de işçilerin toplusözleşme alacağı söz konusuydu. Yatınm ödeneklerinı kısan, işçiye-memura zam vermeyen hükümet, "Bütçeyi düzelttim" diyor. • Çiller ve Karayalçın ekonomide katedilen yolu anlatırken işçiler de alacaklan için toplu eylem hazırlığıru konuşuyordu. m 19. Sayfada SamplingKüba Vokal Grubu'ylabirliktesahneveçıkanBobby McFerrinizlejicileregerçekbirBigBandkeyfı >aşattı.(Fo!oğraf KAAN SAGANAK) Enstrürnanlaryoktu, amaseskrioradaydı ASUMARO Bu yıl İstanbul Festı\alf ne 'sığamayarak kendi festi> alini yaratan' caz, öncekı gece görkemli bir açılış konsen> le İstanbul'a 'merhaba' dedı. Her yıl bu zamanlarda yaşanan bildık telaş tüm Açıkhava Tıyatrosu ve çevresıne egemendı. Festivalın "Tnüdavim' izleyıcileri geneyerlen, merdıvenlen veduvar üstlennı doldurmuşlardı. Ve tabıı >ıneher>ılkı gıbı bu ışten en kazançb çıkan sey> ar satıcılar da oradavdı. Yalnız. festivalın resmı sponsoru olan Dıet Cola'nın bulunamaması dıkkat çekıyordu Bütün yaşanan yerleşme-yerleşemcme telaşı. altı Kubalı gencın sahneye çıkmasıyla bıçak gıbı kesildi ve İstanbul Açıkhava Tı>atrosu"nda egzotik rüzgarlaresmeyebaşladı Samplmg Küba Vokal Grubu"nuncıvılcıvılmuzısyenlen, hıçbır muzık aletı kullanmadan bir 'Big Band'ın kevfınıyaşattılarızleyenlere. Hemen hemen tüm enstrüman seslennı çıkarabılen gençler. kıvrak danslanvesıcaklıklanvlakısasüredeİstanbullu ızleyicıvı sanp sarmaladıJar Özelhkle topluluk Din, Ticaret ve Siyaset Radikal Islam eğitime el atıyor ERBİLTUŞALPYAZDI U4. SAYFADA Demirel Bosna'ya gidlyor Cumhurbaşkanı cuma günü Saraybosna'ya gidecek ve Zenica'daki Türk birliğini ziyaret edecek • 10. Sayfada Paris'ln Ermenilereyardımı Öfllendl Ankara, bir Fransız insani yardım örgutününTürkıyeüzerinden Ermenistan'a yardım talebini karşı nota ile geri çevirdi • 10. Sayfada Gerçekölüm tartısmnlarıTıp adamlarının çoğu beyın olumünü organ naklı için yeterlı sayarken din çevreleri beden olumunü beklemeyi savunuyor. • Arka Sayfada BORSA ûDûn 21.438.10 Öncekı 21.106.38 DOLAR ! MARK { ALTIN öDûn 30.700 Öncekı 30.900 ûDun 20.000 Oncekı 19.900 ûDün 377.000 Öncekı 376.500 'de terör Cezayir'de son iki gün içinde gerçekleşen 4ayrı saldırıda 7 ' si yabancı 15kişiöldüruldüB//.Sav/û</a Arafot evlne döndü Surgünde geçen 27 yılın ardından FKÖ lıderı Yaser Arafat dün Filistın Ozerk Yonetımı altındakı Gazze Şerıdı'ne gittı. • //. Sayfada Başbakan'ın 3aylık hedefl yok 5 Nisan kararlarıyla ilgili sözunu tutmayan Çiller, 6 aylık vaatlerdebulundu. Başbakan, yetkı yasasının iptaline, "ANAP'ın çanak tuttuğunu'önesürdu M9.Sayfada 3. BINYIL'A DOGRU Mısırlı düsünüp Dr. Mustafa Mahmud Insanlık yeni birbinyılı çıkaranıazGögüs hastalıklan uzman doktorluğundan dinsel düşünceye yönelen Mısırlı Mustafa Mahmud, "Kanımca insanoğlu bir bin y ılı daha çıkaramay acaktır"1 kehanetınde bulundu. Dr Mahmud "Cumhuriyet" e yazdığı >azısında "3. BinyıTı değerlendınrken.""Petrol, demir, bakır ve kobalt gibi sanay i için gerekli ötekj maden kay naklarının tükenmesi karşüaşacağımız felaketler arasındadır" dıy or "Uluslararası Kamuoyu Altın Madaly a Ödülü" sa'hıbı Dr Mahmud'un olumlu kehanetııseşöykr "Deniz suyundan y a da güneşten hidrojen elde etmek gibi başka kavnaklara yönelerek enerji bunalımının üstcsinden geldiğimizi varsaymak durumunday ız." Mısırlı düşünür doktorun bir başka varsayımı ise şu cümlede özetlenebılır. "Gen miihendisliğinin ileri teknolojisi sayesinde besin üretimini iki ya da üç katına çıkarıp yoksûlluk ve açlığa bir çözüm getirdiğimizi; savaş, askeri güçleri kötüye kullanma ve ırk ayrımına da birsonverdiğimizi varsavabiliriz." Kurgubılım kıtaplan da y azan Dr Mahmud'un dinsel alanda ulaştış sonuç ise şoy le. "Farklı dinlerin yerine tek bir din, Müsliimanlık egemen olacak. Bu İslam dininin gücünü kanıtiamış olmasından çok İsa'nın, giderek özgörevinin kutsal gerçekliğini açıklığa kavuştu- nıp Hz. M uhammed'in en son ve gerçek peygamber, Kuran'ın da en son yazümış kutsal kitap olduğunu kanıtlamasından kaynaklanacaktır. İsrail diye bir ülke olmay acak. Yahudi, Hırisriy an y a da Müslüman önyargıları ortadan kalkacak ve herkes İslam kardeşliği altında banş ve huzur içinde yaşav acak. Dinsel önyar- gılann <silinmp<dvle tflm u"k çatışmaları İslamın kardeşlik y asalan içinde eriyip gidecektir." \"*\ Dr Mahmud. "İnsan haklan, demokrasi ve İslam dininin özünü oluşturur" diyor. Dr. Mahmud'un yazısı 12. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle