24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I3TEMMUZ1994ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 19 ATYARISLARI l.KDŞL:F A>dar(l).P Chıcago(2),PP Ebrum(3), 2 . KJŞl: F Sımge I (7), P Nara Gunset (5), PP Şıvekar (8). S &lçukAlagöz(10). 3.KDŞL:F Canselçuk (4), P- Ege(5),PP Hacım(6),S Oğul- can8), 4 . KDŞt: F Batuhan II (2). P: Cemhan (4), PP: Guruhan (5), S touradım III (7), 5. JOŞL: F Voleano (5), P Vfimı I (3), PP: Court Bnton (7), S Kmalım(8), 6. KOŞU: F Jım Hatter (1), P: Acacıa (3), PP Karabağ (2), S Bellsımo (4). 7.KOŞL:F Tumerbey (9), P Yolcu(13),PP Gülıpek(12),S Vlurater (7). SS Aslanım (4), 8-KOŞL:F Benlıağa(10),P Başkentlı (6), PP'Pertevnıyal (5), S Atorun(2), ALT1LIGANYAN * 5 9 13 12 10 G Ü N D E M MUSTAFABALBAY BURHAN DALGIÇ VELİEFENDt'DEN BİLDtRİYOR 1. A^ AK: Idmanlannı aksatmadan surduren ve pazartesı sabahı 6O0 rnetre yanş galobunu beğendığımız Canselçuk ıle eksık ışlerle gırdıp yanşında 2 olabılme başansını gosteren Ege arasındakı mucadele yanşın bınnasını belirleyecek Koşu gördukçe tecrube kazanan Hacım'ı surpnzde onennz 2. AYAK: Surpnze musaıt bır koşu Son koşusunda takük hata- sından başanlı olamayan Batuhan 2, mesafeden etkılenmezse Cem-Han, ılk koşusunu olçu almadığımız Guruhan ve ılk kez stanalacak olan Muradım III. eşıt şanslara sahıpler Orsehan, daha sonrakı ıhtımal 3. A^ AK: Bır sure dınlendınlen ve hazırlıklannı aksatmadan sür- düren Voleano, gunun banko ısmıdır Son koşusunda ağır kılo- suna rağmen 2 olan Mımı I ve ıyı bır galop sergıleyen Court Bnton, surpnzde değerlendınlebıhr 4. AYAK: Hafta ıçınde 1200, pazartesı sabahı 600 metre galo- bunda ıyı gorunen Jım Hatter, suratlı bır tay olan Acacıa, ılk şansa sahıpler Bu mesafeye çok yatkın olan Karabağ, surpnz GÜNDÜZ İMŞİR yapabılecek guçte — 5. AYAK: Zor bır yanş Son koşusundakı derecesı dıkkatımızı çeken Tumerbey. ıdmanlannda dın gorunen Yolcu. sabahın er- ken saatlennde bu yanş ıçın ıdmanlannı aksatmadan surduren Gulıpek goz onune alınabılecek ısımler Pazartesı sabahı 1400 1 35 0 yanş galobu olan Murater, ıhmale gelmez Hazırlıklannda goz dolduran Aslanım da değerlendırmeye alınmalı 6. AYAK: Pazartesı sabahı yaptığı 800 metre yanş galobunun son 400"unde ıyı bır derece sergıleyen Benlıağa, formda olduğunu kanıtladı tstıkrarlı yanşlar çıkaran Başkenth ve son koşusunda- kı 4 'lıiğu ıle Pertevnıyal de goz önune alınmalı Güniin îkilisi: 8. Koşu: 6 10 Tabela Bahis: 9.13. 12.7. 4. ANKARA - Başbakan Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Murat Kara- yatçtn, dun sabah ekonormde 5 Nısan Kararları nın ardından başlayan "ıyıye gıdışı" anlattılar, oğleden sonra da makam odalarının karşısında, "Huku- met ıstıfa" sloganlarını dınledıler Artık gelenek olmuş gıbı gorunuyor 5 Nısan Kararları, TEK Genel Mudurlu- ğü Konferans Salonu nda açıklanmıştı Kararlann ılk uç aylık sonuçlanna ılış- kın basın toplantısı da aynı yerde yapıldı Başbakan'ın anlattığına gore, 5 Nı- san Kararları nın son derece yerınde olduğu goruldu, hedeflenn tumu tuttu Hatta bazılarında aşıldı bıle Bundan boyle her uç ayda bır elde edılen so- nuçlar kamuoyuna açıklanacak Ne var kı bızım edındığımız ızlenım şoyleydı Hukumet kamuoyuna hesap verır havadan çok, ıçerıde TUSİAD, dı- şarıda da IMF ve Dunya Bankası onun- de "sınava gırer" bır havadaydı Başbakan'ın sık sık eklemeler yapa- rak okuduğu metındekı konu başlıkları- ndan bazılarını aktaralım Uç aylık donemler ıtıbarıyla konsolı- de butçe açığı, Hazıne kısa vadelı avans kullanımı, ortalama dolar kuru, bankalararası pıyasada ortalama gun- luk faızler, aylık ıhracat, aylık ıthalat aylık dış tıcaret açığı, Merkez Bankası rezervlerı Lıste uzayıp gıdıyor Başbakan'ın Hesap TÜSİAD'a mı? okuduğu 13 sayfalık metınde, ışçılerın sozleşme farklan ıle memura temmuz zammının ne olacağı açıklanmıyordu Çiller ovunerek açıkladı Bız nısan i "'-'iran donemınde but- çe açığını 38 tnlyon lıra azaltarak 10 irılyon lımya ındırılmesını hedeflemış- tık Ancak beklenenın çok otesıne gıt- tık Butçe değıl açık mayısta 6 3, hazı- randa ıse 8 tnlyon lıra fazla vermıştır Sız yatırımlan durdurun, kamu ısçı- sıne toplusozleşme zamlarını ve ıkra- mıyelerını vermeyın, memur zammını askıya alın, sonra da ' Butçe fazla ver- d/"dıyeovunun Bırkaç onerıde bulunalım, butçe daha da fazla versın örneğın, devlet memurlarının maaşları yarıya ındırıl- sın. kırsal kesıme yapılan yol su yatı- rımlan durdurulsun ve herkesın kendı bolgesındekı yatırımı kendısının yap- ması ılkesı benımsensın, yurtdışından gelen ışçılerın gırışı serbest olsun ama çıkarken bıner markhk hesap açma zorunluluğu getırılsın, KİT urun- lerıne yenı zamlar yapılsın Bakın but- çe ne fazlalar verır1 Çiller, Hızla bır duvara gıdıyoruz, çarpacağız dıye dıye duvara toslayıp ekonomıyı dereye yuvarladı Şımdı ovunuyor ' Toslarken gozumu lyıce kapattım başımı da orttum, o yuzden kafam sağ- lam Bunu herkes yapamazdı Hem derede fazla sıvn taşlar olmaması ıçın de dıkkat ettım O yuzden nıspeten yu- muşak bır dere bulup oraya yuvar- landım kı fazla hasar olmasın Butun dunya şaşıyor, bu mucızeyı nasıl ba- şardım dıye Bız ıçınden çıkılması çok zor olmayan bır krıze gırmeyı hedefle- dık ve başardık ' Hukumet başarıyla gırdığı krızden, başarıyla çıkmaya çalışıyor1 Çiller ın bıze, Ooo my god dedır- ten bır dığer açıklaması da ışçı çıkar- malarla ılgılıydı Ocak-hazıran donemınde ışten atı- lanların sayısı 625 bın, ama aynı do- nemde ışe gırenlerın sayısı 573 bın Aradakı farkı çıkarınca 52 bın kışı kalı- yor O zaman ışten atılanların sayısı abartıldığı gıbı 625 bın değıl 52 bındır1 Bu, yenı bır ekonomık tanım olsa ge- rek Işsızlıkte 'Çillerteoremı' Bır fabrıkadan bın ışçı atılırsa, o ış- çılenn 300 u bazı kuçuk ışletmelerde ış bulursa, 150 sı de koyune donup tarı- mla uğraşmaya başlarsa, ışçılerın atıldığı sırada yan tarafta da bır atolye acılır ve oraya 75 ışçı gırerse o fabrı- kadan bın kışı atılmamış, sadece 475 kışı atılmış demektır Bunu hukumetın aleyhıne yorumlayan namerttır Işten atmalarla ılgılı bır onemlı nok- tanın alt/nı çızelım Son knzı fırsatbılen pek çok ışyerı, kıdemlı ışçılerı aöyor, "krızdeyım ' deyıp onların kıdem taz- mınatlarını odemıyor Yerlerıne de as- garı ucretten ışçı alıyor Eğer gazetecıler sormasaydı me- mur maaşları gundeme gelmeyecektı 1 5mılyonınsan, 15temmuzdaneola- cagını merak edıyor ve hukumet hala bu konuda net bır açıklama yapma ge- reğı duymuyor Tek derdı, IMF "afenn" desın' Çıller'ın memur maaşlarına ılışkın açıklaması çok "aydınlatıcıydı' Karayalçın yuzde 54 demışse o oy- ledır Ne nasıldır, bu zam ne zamandır yuzde kaçtır? Gurtdemde bı. konu daha var Affe- dersınız, ayıptırsoylemesı "Demokra- sıi Hukumetın teror ve ekonomıyle ılgılı "azım ve kararlılığı bellı Terorde "Ya bıtecek, ya bıtecek1 Vur vur ınlesın, Avrupa dınlesın1 Ekonomıde 'Yabaşaracağız yaba- şaracağız' Halkımı alıştırdım, kemer sıkmaya, Vıllalar yaptırdım, yatıp kalkmaya1 Pekı demokrasıde9 Ya bekleye- cek, ya bekleyecek Demokrası deyıp canımı sıkmayın Nasıl olsa gelır kafayatakmayın1 Vla SU alarmi Suhavzalannuı OTORİTELERİN GÖRÜ? BurhanDalgıç NecdetGöze FarukAcar GüneyAkıncı ErtanOzsu 4-5 44-54 4 4-5 4 2-54-7 2-7-8-5 8-7-4-5 54-2-7 2-4-5-7 >LERİ 5 5-3-7-8 5-3-7-fl 5 5 1-2-3 1 1 1 1-3 9-12-13 9-12-13 9-10-12 94-7 9-12-13 10 10 106 106-5 6-10-5 Sağlık Bakanlığı, lstanbul'un hastalık saçan rrukroplu su so- rununa el koyarak soruşturma başlattı Istanbul Valılığı, ken- tın ıçme sulanndakı kırlılığın 'halk sağlığını tehdit eder boyut- lara geldiği' gerekçesıyle ıçme sulannda 'olağamıstıi hal' ıste- mıyle Sağlık BakanlığTna baş- vurdu lstanbul Buyukşehır Be- ledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ıse barajlann su hav- zalanndakı tum bınalan yıka- caklannı açıkladı Sağlık Bakanı Kazım Dtnç. gazetemıze İstanbul'un ıçme suyuna gosterdığı duyarhlık ne- deruyle teşekkur ettıkten sonra yaptığı açıklamada lstanbul Valılığı'nce koklu değışıklıkler ıçeren yenı bır 'Kaynak Suyu Sattş tstasyonları V önetmeliği'- nın de hazırlandığını açıkladı Dınç, yenı hazırlanan yonetme- lık taslağında İstanbul'un ıçme suyu konusundakı karmaşanın radıkal çozumlerle gıdenleceğı- nı belırterek şunlan soyledı "İstanbul'un 2.5-3 milyon met- reküplük ekstra su ihtivacı mev- cut yasalar paralelinde düne ka- dar bakanlığunızdan edinilen nıhsatla da/nacana, cam ve pet şişeler halinde satışa sunuJan su- larla giderilivordu. Daha sonra devreye buyuk çoğunluğu nıh- satsız ve denetimsiz olan içme suyu istasyonlan girdi. lstanbul V aliliği tarafından hazırlanan \e bizim de sıcak baktığımız yeni yönetmeliğe göre içme suyu is- tasyonlarına onemli bir disiplin getiriliyor. Bundan boyle jonet- melik gereği nıhsatsız >e ne idü- ğü belirsiz su istasyonları ka- patılırken butun bu istasyonlara sattş >e ruhsat >etkisi fstanbul V aliliği'nin de bilgisi dahilinde Sağlık Bakanlığı tarafından >e- riJecek." Bakanlık soruşturması Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha GÜNÜN PROGRAMI/İSTANBUL 3.KOŞL:(Maiden) Saat: 15.00 3YaşJıAraplar (KUM) 45.0OO.0O0 TL 900 M. Alıço Bamka 2 Benlıboz •• •• 4 Canselçuk 5 Ege 6 Hacım 7 Kayabatur 8 Oğulcan 9 Ayla 56 54 56 56 56 53 55 56 53 5 R Manav Bozkurt M Bayram Karataş A Atçı U Guven C Dursun Y Tunç Emın (...) (--0) (-98) (-34) (-82) 8 (470) 7 (-5) 4 (935) 1 (-6) 4.KOŞL:(Maiden) Saat: 15J0 3YaşIıAraplar (KUM) 45.000.000 TL 900 M. ••• 2 •• •• 1 Altınbey Batuhan 2 3 Buroş 4 Cemhan 5 Guruhan 6 tlker 1 7 Muradım 3 8 Orsehan 9 Sakıncan 54 5 56 56 56 56 56 56 56 545 Hakan R Yıldız Özolke Tınay Sedat Cafer S Akdı Dede Z Mutlu 3 7 2 4 8 1 5 6 9 (-80) (220) (-0) (663) (--8) (640) (...) (357) (993) 5.KOŞL:(KısaVade) Saat: 16.00 3\ukarılngilİ2jer (ÇlM) 125.000.000 TL 2400 M. 1 AngıeBaby • • KıtKat Mımı 1 4 Shar Reef • • • 5 Voleano 6 Banuçıçek • • 7 Courtbnton * 8 Kınalım 60 58 56 5 56 56 53 5 53 5 52 5 R Yıldız Z. Mutlu Mumın A Atçı S Akdı Özolke Y Tunç Karataş 2 (185) 5 (256) 8 (792) 4 (047) 3 (214) 1 (258) 6 (140) 7 (152) 6.kOŞL:(Şartlı-5) Saat: 16.30 4 Yukarı İngüizter (ÇİM) 80.000.000 TL 1400 M. 1 Jım Hatter 2 Karabağ 3 Acacıa 4 Bellısımo 5 Tycoon 1 6 Aİtınayak 58 58 56 54 54 52 5 Mumın S Akdı Karataş Emın Y Tunç R Yıldız 5 (137) 6 (174) 3 (157) 1 (632) (248) (870) 4 2 7.kOŞL:(Şartb4) Sart: 17.00 A Grubu Araplar (ÇİM) 68.000.000 TL 2200 M. •*•++ 1 Mutışkan 2 özgurhan 3 Hızhl 4 Aslanım 5 Cıhanbey 1 6 Mertkan 7 Murater 8 Mutışcan 9 Tumerbey 10 Katmer 11 Buse 12 Guhpek 13 Yolcu 14 Bırcan 1 60 60 57 5 57 57 57 56 57 57 56 55 5 52 5 55 5 53 Rasım Tınay Y Tunç A Atçı M Bayram Dede C Dursun Karataş S Akdı Z Mutlu K Mehke U Guven Mumın R Yıldız 9 (373) 11 (493) 6 (538) 10 (865) 4 (290) 2 (640) 1 (806) 5 (254) 14 (605) 13 (441) 8 (000) 7 (394) 3 (776) 12 (508) «-[OŞL:(Apranti) Saıt: 17.30 BGrabu Araplar (KUM) 50.000.000TL 1600 M. 1 Doruhatun 2 Altorun 3 Lodos 1 4 Apollon 5 Pertevnıyal 6 Başkentü 7 Çağlam 8 Athena 9 Şahsenem 10 Benlıağa 11 Mesudem 12 Ba-Brusk 13-Yığıthanl 63 62 5 62 61 605 605 59 5 59 59 58 57 54 5 54.5 Yusuf Hakan Onur C Dursun Emın H Boyraz Erdal Gonultaş F Kıhnç U Guven Bozkurt E Baysal G Oker 2 (000) 12 (009) 3 (398) 4 (300) 8 (564) 7 (335) 6 (017) 9 (600) 5 (006) 1 (318) 13 (050) 10 (080) 11 (758) (4 ve 8 no'lu atiar eküridir) Su sorunu için yıllardır işyerine lafüretildi lstanbul Haber Servisi - Dunvanın mega kentlenylc yanşan İstanbul'un ıçme suyu sorunu ıçın yıllardır 'iş yerine laf" ure- tılıyor lstanbul nufusuyla ve sorunlanyla patlamaya hazır bom- ba halıne geldı Goruşiuğumuz tum uzman ve yetJcılıler de dğız bırlığı etmışcesıne İstanbul'un su ve kırlı atık sorununun merkezı ıdarelerce çozulmesı gerektığını soyluyorlar Bızlere duşen gaze- tecılık gorevı gereğı yorum yapmaksıan Istanbul'un son 10 yıbna ımzasıru atmış olan Bedrettin Dalan Nurettin Sözen'ın \e 3 av once goreve başlayan Ta>\ıp Erdogan ın vaptıklan ve yap- mayı vaat ettıklen çalışmalan sızlere ozetlıvoruz IMUN DÖNBMI: ANAP'lı Bedrettin Dalan donemınde de Istanbul'un su sorununu çozmek ıçın Buyukçekmece ve Darlık barajlan ınşa edıldı Geçen 27 Man yerel seçımlennde DYP'den lstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanlığı'na adav olan, ancak kazanamayan Bedrettin Dalan'ın, gunumuzdekı su sorunu ıçın getırdığı onenlenn başında ıse baraj yapımına hız venlmesı ge- byor Aynca, su havzalanmn evsel yerleşımden korunarak çev- redekı sanayı kuruluşlannın kapatılması da Dalan'a gore. baraj- lardakı kırhlığı onemlı olçude azaltacak Dalan'ın, >oğun nufus artışı nedenıyle kentte vaşanan atıksu sorununun çozumu ıçın onerdığı yol ıse Buyuk lstanbul Kanalızasyon Projesı nın uvgu- lanması SflZBi DÖNBNt İstantful'un SHP'b Buyukşehır Beledıye Baş- kanı Nurettin Sozen donemınde, kentın su ve antma sorununu çozmek ıçın vağmur bombasından Yalova'dan tankerlerle su taşınmasına kadar pek çok yol denendı Gerçekleştirilen hizmetlen - Bu donemde ılk olarak kentın su ve atıksu projelennın ana ılkelennı behrleyen "lstanbul Su Temını. Kanalızasyon ve Dre- naj, Aüksu antma ve Iyıleştırme Master Planı" gelıştınlerek ıha- leye venldı - 1990 vılında yapunına başlanan \eşilvadı Regulatoru hizmcte alınarak fstanbul'a vılda 10 mıhon metrekup su kazandırıldı. - tlk kez 1990'da uvgulanmava başlanan ve tstanbul'a 15 ayda 120 milvon metrekup su kazandıran \ apav V ağış Projesi gercek- leştirikU. - İstanbul'un içme suyu şebeke bonıları yenilenerek yenı isale hatlan ve atıksu şebekelen doşendı. • Kurbağaiıdere'nın ağzı. \ enibosna. Şişli-Galata ve Pendik de- relerinin ıslah inşaatlarının vapımı hızlandırılarak tamamlandı. - Üskudar Mekanik Antma Tesisi tamamlanarak hızmete so- kuldu. Baraj ve regülatörier: Bu donemde tstanbul'un su kaynaklannı uzun vadelı değer- lendırmek amaayla ılk kez bır master plan hazırlandı Bu plan kapsamında gelıştınlen projeler ıse şo>le - Sazlıdere Barajı - Istranca Regulatoru - Yeşılvadı Regulatoru - Şıle kuyulan - Yeşılçay Regulatoru - Kırazdere Barajı - Büyükmelen Regulatoru - Buyukmelen Barajı ERDOfiAN DÖNEMİ: istanbul'un RPlı Buyukşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ıse kentın su sorununun çozu- munu geçmışte ve Allah'a dua etmekte anyor Su>un Obmanlı donemınde olduğu gıbı sıkı bır kontrol altına alınarak kalıtesının arttınlabıleceğını savunan Erdoğan. barajlardakı su sevıyesının artması ıçın yandaşlany la bırlıkte > ağmur duasına çıkmaktan da gen kalmıyor Erdoğan'ın kentın su sorunu ıçın verdığı vaatlenn başında bıbm adamlan ve uzmanlardan oluşan bır danı^ma ku- rulunun kurulması gelıyor Su sorununu çozmek ıçın getınlen Aal Eylem Planı şu vaatlerden oluşuyor - Mağdunyet semtlen başta olmak uzere, altyapı yatınmlan tamamlanıncaya kadar ıhtıyaç sahıplenne su taşımak ıçın hızır su taşıma filosu kurulacak - Atık sulann çevreyı kırletmemesı ıçın fızıksel antma tesıslen ınşa edılecek - Su havzalanmn çevresındekı yerleşım bolgelennm kanalızas- yon sıstemlen aal eylem planı ıçensınde vapılacak Mutlak ve kısa mesafelı koruma alanı ıcensındekı bolgelenn ozel konama alanı olarak ılan edılmesı sağlanacak - 3 çocuklu aılelere yuzde 25, 4 çocuklu aılelere vuzde 50 ındı- run yapılacak, 5 ve yukan sayıda çocuğu olan aıfelerden ıse su parası alınmayacak Enstıtusu Bolge Muduru Yrd Doç Dr VecdetÖzGıddMad- delerıTuzuğu'nun46 maddesı- nın 2 bendınde yer alan koşul- lar gereğınde kentte ıçme su- vuvla ılgılı olarak "Olağanüstü hal ilanı' ıstemıyle İstanbul Va- lılığı'nın Sdğlık Bdkanlığı'na başvuruda bulunduğunu açık- ladı Eğer olağanustu hal ıste- mıne bakanlık olumiu >anıt ve- nrse, 3 ay İstanbul'un ıçme su- lan Sağlık Bakanlığı'nındenetı- mı paralelınde valılıkçe oluştu- rulan mahallı komısyon tarafı- ndan yonlendınlıp yurutule- cek Öz, İstanbul'un ıçme suyu sorununun sağlıklı bır şekılde çozumu ıçın artık bılımsel me- totlann dışına çıkılmaması ge- rektığıne dıkkat çektı istan- bul'un ıçme su\u konusunda 426 sayılı vasanın 2 maddesı gereğıncc 'olağanüstıi halin ge- çerli olduğunu' v urgulayan V ec- det öz şunlan so> ledı "2560 savılı yasa çok açık bir şekilde Istanbul'da su temini go- revini İSKİ'ye vermiş durumda. Bu \ asanın ne kadarı > erine geti- riüyor o bir tartışma konusu. Müdürlüğumu/un devreve gir- mesi sonucu ilk olarak Elmalı Barajı devre dışı bırakılmıştı. Sağlık Bakanlığımızca vapılan sıkı denetımler sonucu İstanbul kentinin içme suvunda onemli oranda bozulma oİduğunu çeşitli kereler rapor halinde hazırladık. Barajlann çevresinde ver alan binalar da suvun kirlenmesinde başlıca etkenler arasında. Bu konuda teklifimizde içme suyu- nun yer aldığı göl ve barajlann 2 kilometreve kadar olan çevresi- nin askeri bolge ilan edilmesine dayanıyor. Aksi takdirde içme suyunun denetimi son derece ve- tersiz bir şelde donıişür. Sayuı bakanunız su konusunda havli duyarlı olması nedeniyle konuy- la ilgiü geniş bir araştırma baş- latmtştır." Ote vandan İstan- bul un sağlıksız ıçme suyuna el koyan Sağlık Bakanlığı. beledı- yelere gonderdığı vazıda ıçme sulanndakı son tahlıl sonuç- lannın bakanlığa acılen ulaştınlmasını ıstedı "Binalan yıkacağız" tstanbul Buvukşehır Beledı- yesı Başkanı Recep Tayyip Er- doğan barajlarda vaşanan kırlı- lığe ılışkın olarak vaptığı açıkla- mada su havzalanmn çevresın- dekı bınalan vıkacaklannı sovle- dı Barajlardakı kırlılık sorununu çozmek ıçın gereklı çalışmalara başladıklarını belırten Erdoğan. Elmalı Barajı'nın ağustos avı so- nundadevreve gıreceğını vurgu- ladı Önıerlı ısale hdttı çalışma- lannın butığını ve 1 5-2 a> ıçen- sınde devreve gıreceğını mujdele- yen Erdoğan ısale hattının dev borulardan oluştuğunu dıle getır- dı Omerlı ısale hatiı ıle hem Av- rupa hem de Asva vakabinın su açısından rahatlavacağını ıtade eden Erdoğan. Omerh'de bır an- tma tesısının ınşa edılmeM ıçın ge- reklı çalışmalara başladıklannı da sozlenne ekledı lstanbul da vaşanan «u sıkın- tısını azaltmak ıçı^ Trabzon Be- ledıvesı ıle gemıleıle su ta^ınması volunda ortak bır çalışma baş- lattıklannı belırten Erdoğan soz konusu naklın çok uygun bır fi- yata gerçekleşeceğını soyledı Aynca 15 tane ku>u açacaklannı da kavdeden Erdoğan, barajlar- dakı kırlılık konusuna ılışkın ola- rak ıse su havzalannın çevresın- dekı bınalann en kısa zdmanda >ıkılacağını vurguladı Gürpınar'dan açıklama Çevre Bakanlığı Çevre Koru- ma Genel Mudur Yardımcısı Tansu Gürpınar gazetemızde vavınlanan açıklamasının yanlış değerlendınldığını belır- terek, "Ankara'daki baraj ha>- zalannın daha iyi konınduğunu ve burada had safhada kirlilik olmadığım" soyledı kıutuluş umudu yok BEHZATŞAHİN Istanbullular musluklardan akan zehırlı suyu ıçmeye ve kul- Idnmdvd devam ederken nıhdyet valılık bu sorunla ılgılı ılk kezdun somut bır adım attı Şımdıve ka- dar polıtık va da kışısel çıkarlar nedenıyle "peşkeş çekilen su hav- zaları" kurtanlmayı beklıyor Ancak, gorunurde bugun ıçın kunuluş umudu )ok "Sorunun bu boyutlara gelmesinde ise v atan- daşlardan verel vonetimlere, kimi bakanlıklardan hukumete kadar herkes sorumlu." Ovsa aralan- ndakı eşgudumsuzluk nedenıyle yetkılı kurum ve kışıler ne bu vet- kılennı kullanabılıyor, ne de bu sorumluluğunu uzenne alıvor Başka bır de>ışle Turkıve sınır- lan ıçınde bunun sorumluluğunu yuklenecek vetkılı tek bır makam bulunamıyor H Mart 1984'te vururluğe gıren ve ISKİ tarafı- ndan uvgulanması gereken "İçme ve RuUanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan V uzevsel Su Kaynaklannın Kirlenmeve Karşı korunması" vonetmelıgı. şımdıye kadar "vaptırımı sağia- yacak gucun olmaması, bazı yo- netmeiiklerle çelişmesı, eşgudum- suzluk, çıkar gruplannın baskı- lan" gıbı nedenlerle uvgulana- madı Vonetmelığe gore "Gole veya baraja olan uzaklığı 0-300 metre mutlak, 300-1000 metre kısa, 1000-2000 metre orta ve 2000'den hatza suıırına kadar uzun koruma alanlarına avrılan bölgeler". buralarda evsel ve en- dustnyel faalıyetlenn kısıtlanmış olmasına karşın korunamadı Terkos. Buyukçekmece. Alıbe>- kov. Omerlı Elmalı, Darlık gol- len ve baraj gollen de sorumlu- lann sorumluluklannı yenne ge- tırmeyışı nedenıvle ıstıla edıldı. kırletıldı Su havzalanndakı ka- çak yapılaşmalar oyle hal aldı kı Omerlı İçme Suvu Havzası'nda bulunan ve tamamı kacak yapı- lardan oluşan Sultanbevlı. ustelık odullendınlerek ılçe unvanına kavuştu Kanalızasvonu bıle ol- mayan Sultanbeylı'detuvaleie gı- ren her vatandaşın atığı. Istan- bullulara amonvak ağırlıklı ze- hırlı madde olarak ulaşıvor Havzalarda kirlilik \libeykoy Barajı İçme Suyu Havzası: Gazıosmanpa^a ve Evup bele- dıvelennın sınırlan ıçınde bulu- nan bu havzada en onemlı kırlı- lık. sanayı ve taş ocaklanndan kdvnaklanıvor Kaçak >apılaş- ma barajın 300 metre olan mut- Idk koruma alanını da ıçıne ala- rak suruyor Buvukçekmece Barajı tçme Suvu Havzası: Barajda sanavı dtıklan ıle ta- nm kırhlığı ust duzeyde Mutlak koruma alanında bıle çok savıda sanayı tesısı var tstanbul'un Ru- melı yakasının buyuk bır bolu- munun su ıhtıyacını karşılayan bu baraj, hemen yanındakı Ak Çımento Fabnkası'ncd dd voğun şekilde kırletılıyor Elmalı İçme Suyu Hatzası: Aşağı ve Yukan Dudullu Çekmekoy gıbı yerlerde 25 bının uzennde kaçak >dpı var Organı- ze sanayı bolgesı de havza ıçerı- smde yer alıyor Baraja gıden de- relenn hemen hepsı açık kanalı- zasyon ışlevı goruyor Daha once Dudullu'ya kadar "muhafa/a or- maııı" statusunde bulunan bu bolge, kaçak yapılaşmalardan otüru Orman Bolge Mudurluğu tarafından yonetmelık goz onune alınmadan orman tahdıdınden çıkanldı Ömerli İçme Suyu Havzası: Bu havzanın batısında Suitan- beylı, Sangazı, Samandıra, Bu- yuk Bakkalkoy \ enıdoğan. Âlemdağ. Paşakoy. Emırlı. Kur- nakoy yerleşımlen bulunuyor Buralarda kaçak yapılaşma ve sanayıleşme de halen suruyor Terkos tçme Suyu Havzası: Kaçak yapı tehdıdı altında bu- lunan havzanın kısa mesafe ko- ruma alanında halen ınşaatlar su- ruvor Suyumuza işiyorlar Yeterlı antım yapılmadan bo- rulara, ustelık patlak borulardan da ıçıne kanalızj^yon kanşarak ev lere ulaşan "içme suyu" nun ıçı- lebılırlığı de tum bu etkenlerden oturu tartışma goturur lstan- bul da son gunlerde artış goste- ren tıfo. dızanten gıbı hastalıklar da su kırlılığmın kısa donemdekı etkısı Ya uzun donemde' Sız. bebeğınıan mdmdsına kattığınız suyun temız olduğunu duşunur- ken belkı de ona yaşamı boyun- ca vucudunda taşıy acağı zehır ve- nyorsunuz Bu arada "temiz su sanayisi" de doğanın bu meyve- sını ambalajlayıp satıyor Uzmanlar. kırlenmenın onlen- memesı halinde. ıkı olasılıktan sozedıvor "Kalitesi yeterü olma- yan ve hatta sağlık açısından lehli- keli olacağı bibnen ozellikte suvu kullanmak zorunda kalmak (kı bunun sonucu kıtlesel olumlere vol açabılecek salgın hastalıklar- dan, geleceğınızı emanet ettığınız kuşağın beyın ozurlu yetışmesıne kadar değışebılır). ekonomik olan yuzevsel su kaynaklarından vaz- geçip en az 10 katı yuksek mali- yetlerde alternatıf su kaynaklannı acilen planlamak." Su toplama havzalannın ko- runması ıle ılgılı mevzuat. 1924 yıllanndan başlayarak bugune kadar 46 ydsayı kapsıyor fstan- bul İl Meclısfnce hazırlanan ra- porda da yasal boşluklara ve çok sayıda yetkılı kurum vdrmış gıbı gorunmesıne karşın aslında bu- nun olmadığına dıkkat çekıldı Eııstrüıııaıılar yoktu, ama sesleri oradaydı • Bajtorafi I. Sayfada elemanlanndan Carlos Diaz'ın "düşsel davul solosu' unutulmaz bır şolendı Konsenn sonlanna doğru Açıkhava Tıydtrosu da Samplıng Kuba Vokdl Grubu'- yla bırlıkte şarkı soyluyor ve muzığın ntmıyle sallanıyordu Kubd'dan esen sıcdcık esın- tıyle ısınan ızleyıcılen ıkıncı bo- lumde de yepyenı bır dcncyım bcklıyordu Ydlnızca dğzıyld çıkardığı seslerden oluşan "Don't VVorry Be Happv" adlı parçasıyla gençlenn gonlunde taht kuran Bobby McFerrin. Sdhneye ddım atdr atmaz ızleyıcıyı dvucunun ıçıne dldı Sdhnede ddeta evındcvmış gıbı bır rahdtlıkla davranan, hatta bır pdrçaya yakaldndığı 'gıilme krizi' nedenıyle bır turlu bdşldydmaydn sanatçı. muzığı- nın yanısırd ıçtenlığıyle de dın- leyenlen coşturdu Hatta bır ara tnbunlcn ıkıye bolerck oluşturduğu korolarla seyırcıyı de konsere dahıi etme- yı başardı Bır sure sonra sdh- neye sığamayarak aşağı ınıp se- yırcılenn drdsındd doldşmdyd başlddı Bazen bınsının onunde duru- yor, ona mıkrotonu uzdtıyorve onun ısmınden yold çıkarak yaptığı doğaçlamalarla dınle- yenlcrı buyuluyordu Dunya çapında une sahıp bır muzık ustasını bu kadaryakın- dan goımek kuşkusuz heyecan vencı bır olaydı vc ond dokun- mak ıçın bırbırını ıtcn gençler gerçekten gorulmeye değerdı Bobby McF-ernn konsenn sonuna doğru. kendısınden on- ce sahne alan K ubalı gençlen de çağırdı ve bır kez ddha coşku dolu bır buluşma yaşandı Sd- natçıların ınanılmaz bır pertor- mans sergıledığı gecede. sey ırcı- nın katılımı oldukça yetersızdı McFernn'ın tum ısrarlanna rağmen. sahneye davet ettığı ız- leyıcılerden yalnızca ıkı tanesı bu buluşmaya katıldı Olağanüstü hal nasıl ilanedilir? İstanbul Haber Servisi - ts- tanbul ValıhğVrun kentın ıçme sulan ıçın "olağanustu hal" ıstemıyle Sağlık Ba- kdnlığı'na bdşvurmdsinın gerekçesı Gıdd Maddelen Tuzuğu nun 426 maddesı- nın 2 bendıne dayandınldı Bu maddenın ılgılı bendı şoyle "Madde 426 (4.6.1974 ta- rih ve 7.89.69 sayılı kararna- me üe değışık şekü> İçme ve kuilanma sularını. kav nak su- larını. kav nak suyu, soğuk su veya bunlara benzer dığer isimler altında yahut kapalı veya açık kaplar veya tanker ve benzeri araçlar içinde sat- mak y asaktır. Ancak fenni su şebekelerinin bulunmadığı veya sıhhi içme ve kuilanma suyunun yeterü olmadığı yer- lerde bu sular. mahalli sağlık teşkilatının saptay acağı ve Sağlık Bakanlığı'nın uygun göreceği esaslar içinde satı- labilir." \ alılığın bu maddeden yola çıkarak haarladıgı ola- ğanustu hal ıstemı bdşvuru- su kdbul edılırse İstdnbul'da Sağlık Bakanbğı. valılık. sağlık mudurluğu. beledıye- ler. kaymakamlıklar ve hıfzıssıhadan temsılcılerle bır heyet oluşturulacak Bu heyet 90 gun sureyle kentın su sorununu tum boyutlan ıle ele alarak denetleyecek ve İstanbul'un suyunun tum yonleny le yonetımını ele ala- cak Bu sure yetersız olursa sorun çozulunceye kadar he- yet goreve devdm edecek istanbul il Mecllsl Raporu: "İSKİ'nin su toplama havzalanıun komnmasına ilişkin >etki kay nağı 2560 sayılı kanuna da- yanarak "Bolge ıçındekı su kaynaklannın kullanılmışsularİaveendustnartıklanıle kırletılmesını vey a azalmasına yol açacak tesıs kurulmasını v e bu tur faahyetlerde bulunulmasını onlemek. bu konuda her turlu teknık ıdan v e hukukı tedbın almak" oinılesi ile ifade ediür. Bu çok kapsamlı ifade birçok kamu kuruluşunun da çeşitli açılardan gorev lendirildıği bır konuda. yetkinin nasıl ve hangı amaçla kullanılacağının belirlenmemiş olması, uygulamadaguçluklereyol açmaktadır. Bu nedenle su toplama havzalanndaki zararlı faalivetler doğnıdan doğnıv a engeUenememekte, ancak zabıt tutulup savcılığa suç duyurusunda bulunmak ya da valilik makamından gerekii on- lemlerin alınmasını istemekle sınırlı kalmaktadır. Kaldı ki 2560 sav ılı v asa, ıçme suv u alınan havzaların korunması ıle ılgilı y onetmeüge ay kırı olarak, koruma alanları içinde yapılan "zararlı tesıs ve yapılar teblıgat uzenne ılgıbsmce kakbnlmazsd genel mudurlukçe kaldınbr ve gıderlen ıigılıden tahsıl edılır' denmesine rağmen, tespıt edilen bu tesısler İSKİ'nin kolluk gucune sahıp olması, bu kolluk gucunun de zor kullanmav a y etkili kılınması va da de> letın kolluk gucune emir verebılmesı, onu gorevlendırebılmesı mumkun olmadığı içın v ıkılamamaktadır." Raporda su hav zalan\ la ılgılı "yetkili" makamlar Çevre Genel Mudurluğu. Sağiık Bakanlığı. Kulrur Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sanayı ve Ticaret Bakanlığı, lstanbul Buyukşehır Beledıvesı. ılçe belediyeler, mahalli idareler, DSİ Genel Mudurluğu, İSKİ şeklınde sıralanarak "Bır anlaşmazlık olması halinde meseleyı ustlenebılecek yetkılı makam çok gibi gonınmesine rağmen esas oİarak yoktur" goruşune' er venldı "Bu nedenle tum mevzuatla- nn kanun hukmunde kararnamelerle bır çerçevede değerlendınlmesı ve > onetım bınmı' tespıt edılerek y aptınm y etkisınin bu birime verilmesi sağlanmalıdır" onensınde bulunuldu SATILIK 196ümodelonjındl Volksvvagen. Meraklısına Tel: 512 05 05'ten 458-425 Nufuscuzddnımı kdybellım Hukumsuzdur H4\IFEGLLŞE\ 9 7 1994tanhındekımlığımıve sıgorta kdrtımı kav bettım Hukumsuzdur TALIS S4HIL Romanlannız ve Ansıklopedılennız yennızden alınır. Tel: 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle