07 Temmuz 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA 18 SPOR Effenberg ve Illgner'in eşlerinin takımın kurulma aşamasında Vogts'a baskı yaptığı açıklandı Abnan futbohında kaclnıFederasyon başkanı futbolcu eşlerini suçlayarak kendisini haklı çıkarmaya çaüşıyor; en çok şimşekleri üzerine çeken ise kaleci Bodo Illgner'in eşi Bayan Bianca Illgner ile Stefan Effenberg'in eşi Martina Effenberg. YILMAZ AKAR MÜNtH - Alman Milli Futbol Takımının Bulgaristan karşısı- nda aldığı yenilgi, bu takrmın bir- çok gizli kalmış tarafinı ortaya çıkardı. Antrenör futbolcuyu, futbolcu Antrenörû suçlarken, federasyon başkanı da futbolcu eşlerini suç- layarak herkes kendisini haklı çı- karmaya calışıyor; en çok şim- şekleri üzerine çeken ise kaleci Bodo tügner'ın eşi Bianca lÜgner ile Stefan Effenberg'in eşi Marti- na Effenberg. Federasyon Baş- kanı Egidius Braun'un şampiyo- na öncesı yaptıgı toplantıda hiç- bir futbolcunun eşinı, beraberin- de götüremeyeceği talimatına rağmen bu ikı "hatuna" kimse söz geçiremeyince milli takımla beraber aynı otelde kalmaya razı olmuşlar; fakat esas olay bundan sonra başhyor. Antrenör ne zaman takımı kurmaya kalksa hemen yanında Bayan Bianca'yı buluyormuş ve böylece her maçta kocasının takı- mda yer almasını sağlayan Bayan Bianca, çok formda olan yedek kaleci Andreas Köpke'in takımda yer alamamasına sebep olmuş. Effenberg'in eşi Martina ise ko- casının transfer parasına, imzala- yacağı mukaveleye kadar her şeye kanşmasıyla ün yaprruş bir bayan olarak tanınıyor. Bu iki bayanın tek işi antrenör Berti Vogts'u yakın takibe almakrruş, tesir altında kalan Vogts bu ikili- nın isteklerini yerine getirmekle suçlanıyor. Bir söylentiye göre de Bayan Bianca'dan son derece ra- hatsız olan Berti Vogts seyircıye Güney Kore macında bilek hare- keti yapan Effenberg'i bu neden- le Almanya'ya geri göndermiş. Halbuki birçok futbolcu tarafı- ndan yapüan bu harekete Al- manya'da sadece para cezası ve- rihyor. Alman milli takımı henûz Al- manya'ya gelmedi. Dünya Ku- pası'ndân elenmelerini bu iki fut- bolcu eşine bağlayan idareciler- den sonra, futbolculann da çok şeyler söyleyeceği bekleniyor. BUGÜN2MACOYNAIIIYOR Finalistler bellioluyor Spor Servisi- 15. Dünya Futbol Şampıyonası'nda yan fınal maçlan, bu gece oyna- nacak ve finalistler belli ola- cak. Ilk yan fınal macında, New Jersey Easth Rurher- ford Giants Stadı'nda, çeyrek finalde favorilerden Alman- ya'yı eleyerek sürpriz yapan Bulgaristan ile kupalann ge- dikli ekıplerinden ıtalya karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak olan macın hakemleri Fransız Joel Quniou yönetirken, yardımalıklannı ise Dani- markalı Carl Johan Christen- sen ile tngjüz Roy Pearson ya- pacak. Diğer karşılaşma ise saat 02.30'da Los Angeles Pa- sadena Rosa Bowl Stadı'nda İsveç ile favorilerden Brezil- ya, zorlu bir mücadeleye giri- şecek. Bu karşılaşmanın ha- kemleri ise Kolombiyalı Jose Torres Codena ile Macar Sandor Martin ve Belçikab Luc Matthys. NE YMİŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN ABD şimdi bir delinin peşinde Bu topun dini imanı yok, rengi yok, dili, bayrağı, milli marşı da yok. Aklına geleni yapan, akhna estıği gibi ucan giden, ne- reye konacağı, nerede duracağı belli olmayan topun, nerede ne yapacağını bilen de yok. İşte futbolu dünyanın en popüler sporu yapan da bu nesnenin yuvarlakhğı, oynaklığı, kıvraklı- ğı, deliliğı bazen de vurdumduymazhğı. ABD 94'te finale doğru giderken bakıyoruz, ne Almanya kalmış, ne Arjantin, ne Hollanda ne Ispanya. Hani nerede fut- bolun ustalan? Hani nerede futbolun cambazlan? Hiçbirisi ortada yok, bavulunu alan köyûne döndü. Neden? Çûnkü bir deli yuyarlakla uğraşamadüar da ondan. O aklına estiği gibi uçtu, gitti, kalelerin köşesıne takıhp kaldı. Ya da keyfı gelme- di, üç direğin arasından bir türlü gecip ağlarla kucaklaşmadı. Delidedikya... Tnbünler tıkhm tıklım, futbolun deliliğini görmek için yüz- binlerce insan tribunlere koşup gidiyor, ABD denilen futbol- suzluğu yaşayan ülkede.Hani , hani diyoruz,futbolun cam- bazlannı anyoruz şu yaniinal sahalannda.Ama o yuvarlak nesne, şimdılerde kimbilir kimlerin kasasıru doldurmakla meşgul. Bir soru geliyor aklımıza, acaba ABD futbolu sevdi mi? Acaba artık futbol da ABD statlannda milyonlann gözdesi olacak mı? Pek sanmıyoruz, ABD ekonomisi eline geçirdiği fırsaü değerlendirdi ve tam 30 gün futbolun canını çıkanp do- lar milyarderlerinin iştahını kabarttı. Doping skandallan ile fanatiklerin birbirlerini bıçaklamaya varan saldınlan, hatta bir de futbolcunun öldüriilmesi ile medyanın aradığı özellikle- re sahip 94 Dünya Kupası, ABD'lileT için heyecan veren taüı bir anı olarak kalacak. Ama şu var, ABD vatandaşı olan, an- cak İspanyol, İtalyan ve Latin Amerika kökenliler için ABD'- de futbol ligleri yeniden bir ekonomik kaynak olarak değer- lendirilecektir. Arz ve talep dünyanın her yerinde olduğu gibi ABD'de de işleyecek ve futbolu seyretmek için kirnin geldiğine değil, gişeye yatırdığı paraya bakacak ekonomi uzmanlan, futbolun tatlı kânnı asla ve asla gözardı etmeyecekkrdir. Gol- süz biten 90 dakıkamn daha cazip hale gelmesi için yatınmcı- lar hiç kuşkusuz futbolun kurallannı bile delerek tribündeki insanlann istediğj türde bir futbol icat etmeyi de becerecekler- dir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ohnasın. Çünkü paranm olduğu yerde mutlaka ABD de vardır ve futbol ABD'de para kokmaya başlamıştır. ABD'li bu fırsaü kaçırmaz. Sabana'dan başpehlivan'a 10 pin dolar ödül EDİRNE (Cumhuriyet)- 633. Kırkpınar ağası Oğuz- han Bilgin, bu yılkı Kırkpı- nar'da yapmayı amaçladığı çalışmalan düzenlediği basm toplantısı ile açıkladı. Bilgin, bugünkü yapısı ile Türkıye Güreş Federasyonu'nun yağlı güreşlere yönelik hizmetinin görülmediğini, bütçeden ayn- lan yüzde bir oranmdaki para ile yağlı güreşin ilerlemeyece- ğini söyledi. Kırkpınar ağası Oğuzhan Bilgin, Sakıp Sa- bana'nın bu yıl başpehlivan olacak kişiye 10 bin dolar ve- receğini sözlerine ekledi. Lechkov'un attığı golle kupaya veda eden Alman milli takımında daha geri dönmeden çeşitli iddialar ortaya atılmay a başlandı. 40 yılm bombası ABD ye düştü FIFA, İtalya-İspanya macında rakibi Louis »•î Enrique'ye dirsek atan, ancak hakem görmediği için kırmızı karttan kurtulan 34 yaşındaki Milanlı Mauro Tassotti'ye 8 maç ve 20 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 475 milyon) ceza verdi. DALLAS (Cumhuriyet)- FI- dakikada attığı kasıtlı dirsek FA"dan rekor ceza. İspanya ile nedeniyle FIFA. İtalya'nın tec- oynanan çeyrek fınal karşılaş- rübelı oyuncusu Tassotti'ye 8 masında Louis Enrknıe'ye son maç ceza verdi. FIFA Sözcüsü. İngiltere'nin The Times gazetesi ® Almanya'nın Bulgaristan'a elenmesinin son 40 yılın en büyük sürprizi olduğunu açıklayarak "Kupaya Bomba Düştü" başlığıyla okuyucusuna duyurdu. Tassotti'nin hareketinin kasıtlı olduğunu, hakemin tam gör- medıği için kırmızı kart ver- mediğini söyledi ve Tassotü'ye Itafya'nm ımuuhı yine Baggjo'lar VtLİ MEDtNA MİLANO - ttalya cumartesı günü rakibi tspanya'yı Foxboro Stadı'nda 26. dakikada Dino Baggk) ve macın bitimine iki da- kika kala Roberto Baggio'nun attığı golle yenerken Gök Mavi- lileri yan finale taşıyan futbolcu- lar oldu. Son iki maçta Italya'- nın yıldızı haline gelen ve sa- katlığı tamamen geçen Baggio'- nun büyük tecrübesıyle attığı kendisine özgü golü İspanya fı- lelerini havalandınrarak rakibı- ni kupa dışına itti. Buradakı otoriteler, bugün Bulgaristan ile karşılaşacak olan İtalya'nın fı- nal şansının, rakibine oranla daha fazla olduğunu söylüyor- lar. Bugüne kadar Bulgaristan ile hiç karşılaşmayan İtalya'nın antrenörü Arrigo Sacchi oyun- culanna kesinlikle faul yapma- malannı söyledi. Bulgaristan karşısında 90 dakika pres yapa- caklannı ifade eden Sacchi yine forvetin gol kısırlığından şikayet etti. Rahat gole gjdemeyen İtal- ya Berti, Signori, Dofladoni gıbı golcülerin ıstedıklen randımanı verememeleri; maçlarda galıp gelebılmesının nedenını takımın tecrübesı ve şansına bağlıyor. Italya, Bulgaristan'a karşı yine defansta gedik vermemek ve ça- buk hücumlarla rakip kalede gol pazisyonlan yakalamak strateji- sini sergıtemeye çalışacak. Gök Mavililer dünyanın en iyi dört takımı arasındakı yerinı ahrken Bulgaristan'ı yendığı takdırde fi- Roberto Baggio kritik anlarda attığı gollerle takımı sırtladı. nali Brenlya ile oynayacaklan- na kesin gözüyle bakıyorlar. Bunu hiç kuşkusuz daha çok Baggio'lara, Maldini'ye, Massa- ro'ya \e Albertini'ye borçlular. Sacchi, Bulgaristan'ı yendıklen takdirde brmızı kart gören Zo- la\ı takıma koyacağını ve İtal- ya'nın Maradonası unvanını ka- zanan bu oyuncunun şimdiye kadar Dünya Kupası'nda ken- disini on dakikadan daha fazla gösterme hırsı ile sahaya çıka- cağını ve haksız yere sahadan atılmanın acısını o maçta bir gol atarak cıkaracağını söyledi. TV'cteSpor TVl 20.45 Spor haberleri 02.30 Brezüya-İsveç p ü n y a Kupası-naklen) TV314.50 At yanşlan 22.30 İtalya- Bulgaristan (Dünya Kupası-naklen) HBB1430 Isvec-Fransa (bant) MİNtKLERtN HAVUZ KEYFİ- Yazın başlamasıyla birlikte okuüann kaparana- sını da fırsat bilen anne ve babalar; çocuklarını, yüzmeyi öğrenebilmeleri için bir yüzme okuluna >azdın\orlar. Minik yüzücüler de öğretmenlerinin eşliğinde bu spo- ru öğrenebilmek için canla başla çalışıyorlar. Çalışma sırasında ilginç görüntülere de rastlamak mömkün oluyor. Anne ve babalaruun ellerinden, öğretmenlerinin göze- timine verikne kadar devamlı gülen çocuklar: anneleri tribüne çıktığı anda yaygara- lan basıyorlar. ağlıyorlar. yerleri dthüyorlar. havuza girmemek için kaçıyorlar... Ancak öğretmenlerinin sabırlı davraıuşları sonucunda havuza alışan minikler neşe içinde kendilerini olay ın keyflne bırakıyorlar. Ataköy Kapalı Yüzme Havuzu'na ge- len gruplar içinde İncirlispor Yazokulu öğrencileri de bulunuyor. (ALİ ESER) aynca 20 bin İsvıçre Frangı (yaklaşık 475 milyon) ceza ve- nldığini açıkladı. FIFA aynca, BrezHyalı Leonardo'ya 4 maç. kalecisi Taffarel'e de eldivenin- de talimata aykın reklam logo- su bulunduğu için 10 bin frank ceza verdi. Brealya macında saha kenannda disiplinsiz dav- ranışlan belirlenen Hollanda Teknik Direktörü Dick Ad>o- caat da 10 bin frankla cezalan- dınldı. • Bulgaristan'ın Dünya Ku- pası'nda yan fınale çıkması ne- deniyle Devlet Başkanı Jelyu Jelev, bugünkü maçı izlemek üzere ABD'ye geldı Jelev. "Tüm Bulgar halkının spor bay- ramı kutlu olsun" şekhnde de- meç verdi. • İngiltere'nin The Tımes gazetesi Almanya'nın elenmesi- nin son 40 yılın en büyük sürp- rizi olduğu açıklayarak "Alman- ya saf dtşı, Kupaya Bomba Düş- tû" başhğjnı kullandı. • Brezilya Teknik Direktörü Isveç'le 1-1 berabere kaldıklan maçta Brolin ve Kenneth Ander- son'u çok boş bıraküklannı, bu oyunculann giderek daha iyı oynamaya başladıklannı belir- terek "Bu karşüaşmada ilk maç- taki hatalan yapmayacağu" dedi. • Bulgaristan, kupanın 64 yıllık uzun geçmişınde ılk 4'e gi- ren ikinci Balkan ülkesi oldu. 1930 ve 1962'de Yugoslavya bu başanyı elde etmişti. • FIFA Genel Sekreten Jo- seph Blatter, kupada çeyrek fı- nal oynavan 8 takımdan 7'sinin Avrupa'dan olmasının dünya futbolu için kaygı duyulmama- sı gereken bir olay olduğunu söyledi. Afrika takımlannın ba- şansız olmasına karşın, umut vaat ettiklerini söyleyen Blat- ter, maçlann oynandığı yerledi- ki yükseklik farklılıgının da araştınldığını, bunun evsahibi ekibe avantaj sağladığını, bu konuyu >ıl sonunda görüşüp dünya kupalan için bebrli bir standart oluşturabileceklerini açıkladı. 15 GUN ONCE OYNAMIŞLARDI Brezilya-İsveç 1-1'in rövanşı için sahada gazetelen, takımın bugüne dek yaptığı maçlarda en büyük ba- şanyı, İtalyan Parma takımının yıldızı Tomas Brolin'in göster- dığinde görüş bırliğındeler. Brohn'm, Fransa'nın Lille takı- mında oynayan Kennet An- dersson ve Benfıcalı Stefan Schwarz ızhyor. Thomas Ra- velli ise dördüncü sırada geli- yor. En büyük akşam gazetesi Expressen ise Almanya'nın Mönchengladbach takımının golcüsü Martin Dahlin'i 4 maç- ta 5 üzennden 4 puan vererek ıkınci sıraya yerleştirdi. Kara GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - Türkiye saatıyle bu gece 02.30'da Los Angeles'da Brezilya. futbol ta- rihinde ilk kez yan finale kal- mayı başaran, bu kupanın sürpriz ekiplennden İsveç'le kozunu paylaşacak. İsveç'ın Romanya'yı çeyrek finalde pe- naltı atışlan sonucu 7-6 yenme- sinin yarattığı festıval havası, yerinı gergin bir bekleyişe bı- raktı. İsveç Teknik Direktörü Tommy Svensson, emektar ka- lecisi Tnomas Ravelli'- nin unutulmaz kur- tanşıyla başlayan se- vinç furyasının artık bir kenara bırakılması gerektığini behrterek şöylekonuştu:"ABD'- deki görevimiz, bu ga- libiyetle bitmedi. Grup maçlan sırasında Bre- züya'yla 1-1 berabere kalarak 'samba fut- bolunu" bozabileceği- mizi gösterdik. Ba- şanlı gnıp oyunu ve yüksek moralİe güven içindeyiz. Bu takım, asla teslim olmayı ka- bul etmez. Bunu Ro- manya macında da gösterdik. Once yan finale iki dakikalık bir yakınlıktaydık; sonra Kennet'in kafa golüyle kurtulduk." İsveç'ın kalecisi, 32 yaşındaki Thomas Ravelli yan fınal ma- tenlı oyuncu. grup maçlan sıra- Andersson etkili oyıınuyla göz dokhırdu çında. 116. kez ulusal formayı giyecek; 115 kezle Björn Nonlq- vist'e ait olan rekoru kıracak. Dünya medyasının devleri iki gündür Ravelli'nın peşinden aynlmıyorlar. Kupa maçlan başlamadan önce İsveç basının- dakı bazı yazarlar tarafından eleştırilen \e yennı genç yedeği Lasse Ericsson'a bırakmasının zamanı geldiği ıma edılen Ra- vellı, başanlı oyun grafığıyle en uygun yanıtı verdi. Alçakgö- nüllülüğüyle de takdir kazanan oyuncu, başansındaki en bü- yük payın, başta teknik dırek- tör Tommy Svensson olmak üzere ona güven gosteren her- keste olduğunu her olanakta >i- nelemekte. Öte yandan İsveç sında Brezilya'ya karşı oynaya- mamıştı. Bu bakımdan akşam- kı karşılaşma onun için özel bir rövanş yenne geçecek Roger Ljung gibi o da kasıklanndan rahatsız. Ne var kı bu rahatsız- lığı, yan final macında yer al- masını engellemeyecek. Aynı şey Roger Ljung ıçın de gecerli. Expressen, Ljung'a 3 4 puan vermiş. Washıngton Post gaze- tesi İsveç'i "sürpriz yan fînalist" olarak tanımlıvor \e Ravelli için de "bu sürprizin kahra- mam" yakıştırmasını uygun bu- luyor. Gazete İsveç"in Roman- ya karşısında savunmaya da> a- nan bir oyun sergiledığını vur- gulayarak soruyor: Brezilya karşısında bu yetecek mı? Basketbolde kamp dönemiSpor Servisi- Basketbolde transferlennı büyük ölçüde ta- mamlayan kulüpler, yeni sezon hazırlıklanna birer birer başlı- yorlar. Naumoski'yi kaybettik- ten sonra bu mevkıye oyuncu bulmak için uzun süre bekleyen ve Obradoviç'ı anlaşmak üzere İstanbul'a çağıran Efes Pilsen, Sırp Basketbol Federasyonu'- nun izın vermemesi üzerine bu transfen gerçekleştırememışti. Efes Pilsen sonunda Prichard'ı kadrosuna dahil ederek oyun kurucu probleminı hallettı. Aynca PTT'li Tunç'u alıp Vol- kan ve Taner'e ıyı bir alternatıf bulan Efes, temmuzda bezonu acacak. Ağırhk ve kros çahşma- lannı Istanbul'da sürdürecek Efes Pilsen. ağustosta Milano'- da özel tumuvaya katılacak. Yalçın. G. Saraylı Hakan Yö- rfikoğtu. PTTlı Mitch Smith ile "ihtiyacına göre" transfer yapan ve coachluğunu Murat Didin'ın >aptığı F. Bahçe, kondısv on açı- ğını kapamak için erken baş- ladığı antrenmanlann dozunu giderek arttınyor. Bir uzun ABD'li \e Önir'in boşluğunu dolduracak bir power-forvet arayan San-Lacivenlilerin transferler çalışmalannı, yönetı- a Necdet Ersov ile Murat Didin birlikte yürütüyorlar. Temmuz ayında sezonu acacak olan F. ALMANYA MEKTUBU Türk takımlanna büyükilgi METİNDALMAN BONN - Sezon hazırlıklannı ta- mamlamak için Galatasaray. Trab- zonspor, Bursasp>or, Denizlispor ve Kocaelispor Almanya'da. Beşiktaş ise İsviçre'de ter dökmeye başladı. Milyarbk transferlenni Almanya ve İsviçre'nin amatör takımlan karşısı- nda denemeye başlayan Türk takı- mlannın her maçına bölgede yaşa- yan gurbetçilerin büyük ilgisi görülü- yor. Türk liginin rnilyarlık takı- mlannın Almanya ve İsviçre turnele- rini organize edenler, maçlara büyük ilgi gosteren gurbetçiler sayesinde hatın sayılı paralar kazarurken ama- tör takımlar ile sahaya cıkan rnil- yarlık Türk ekiplerinin ne derece cid- di bir hazırhk gecirdikleri ise şüpheli. Cim-Bom cephesi Almanya'da ilk hazırhk maçıru Güney Almanya amatör liglerinde top koşturan VFR Murrhadt karşısında yapan Galatasaray'ın 10- O'lik galibiyeti, rakibin zayıflığı nede- ni ile kedi-fare oyununa dönüşüyor- du. Geçen sezonda sakatlığı nedeniy- le forma gjyemeyen Kubilay çok formda bir görünüm verirken usta paslan ile Galatasaraylı yöneticileri sevindirdi. Teknik Direktör Safting, Kuzmanovski ve Mepaze'yi sahanın değışik alanlannda deneyerek bu ıkı oyuncuya me\ki arar havada_ ıdı. Genç takımdan kadroya alınan İlyas ve Gökhan gösterdikleri üstün tempo ile 1994/95 lig maratonu için umut veren oyunculardı. Galatasaray bu- gün Mainz-Bruchweg Stadyumu'- nda USV Mainz ile karşılaşacak. Trabzon rüzgarlan Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Ben görevi bırakmaya hazırım. Bu şartlarda görev yapmamım anlamı yok" şeklindeki açıklaması ile elekt- riklenen Trabzonspor'un Almanya kampı Hannover kentinde sürüyor. Amatör takımlardan Reekünhau- sen'i 8-0 yenen Trabzonspor'da sağ- bek Beradze göz dolduran tek oyun- cuydu. Trabzonspor'un Almanya kadrosunda Ünal, Hami, Ogün, B. Orhan ve Hamdi'nin olmaması seyir- cilerin tepkisine neden oluyor. Trab- zonspor bugün Lübeck'e konuk ola- rak VFB Lübeck ile hazırlık maçı ya- pacak. Be^ktaş isviçre ve Almanya'da Beşiktaş toplam 20 gün sürecek İsviçre ve Almanya kampına başladı. 13 gün İsviçre'de kalacak Beşiktaş'ın 24 temmuz günü Almanya'ya geçe- cek. Teknik Direktör Christoph Da- um ilk hanrlık maçıru 16 temmuzda Fransa birinci ligi takımlanndan So- uhaux ile oynayacaklannı açıkladı. Daum. 'KarakartaUar'ın her gün 20 kilometre kros çalışması ve günde ikı çalışma ile sezona hanrlanacağını belirtti. Yeni transfer Sverrisson ise basın mensuplanrun yeni gözdesi. Denizlispor-Kocaelispor Günde 3 antrenman yaparak lige sıkı bir şekilde haarlanan Denizlis- por, Almanya'da güç topluyor. Çalı- şmalann her gün zorlaşaçağını açı- klayan Teknik Direktör Ümit Kayı- han yeni transferlerin üzerinde duru- yor. Kocaelispor ilk hazırlık macın- da ikinci lig takımlanndan Wupper- taler'e 2-1 yenildi. Bahçe de ağustosta İtalya'da Efes'le aynı turnuvaya kaularak sezona haarlanacak. Sezon öncesı takım ıçindekı uyumu attırmak için Fethiye'de kamp yapan Clker ise burada kondısyon depoluyor. Kad- rosuna Harun'u dahıl edip yılın transferinı gercekleştırdikten sonra dev pıvot Bosnalı Bukva'- yla da sözleşme imzalayan Ül- ker, İstanbul'a döndükten son- ra sezonu açıp çalışmalannı sür- dürecek ve Milano'ya gıdecek. Fanık Süren'in desteğıni ver- mesiyle bu sezona daha umutlu bakan G.Saray'da ABD'b arayışını ABD'de coach Aydan Siyavuş sürdürüyor. Levent, ömer ve Lütfi ile sözleşme imza- layan G. Saray, Efes'in serbest bıraküğı Oktay'la da prensipte anlaştı. Mıssüt'ün desteğinı çekme- sınden sonra zor günler yaşayan Ortaköy. ılk olarak anlaştığı Oyak Renauklu Erdal'dan son- ra Yıldınmsporlu Emir ve Be- şiktaşlı thsan'la görüştü. Emir, Ortaköy'ün teklifıne "evet" dedi. Pingel hastalandı Spor Servisi- Yeni sezon hazır- bklannı sürdüren Fenerbahçe'de midesinden rahatsızlanan Pingel, antrenmana çıkmadı. Kulüp doktoru Erol Turan. Pingel'e 1 gün ıstırahat verdiklerini söyledi. Turan, futbolculann tesislerde yediklen yemeklere katılan su ile içtikleri suya çok dikkat ettikleri- ni, aynca duşlann suyunun da her ay kontrol edildiğini bildirdi. Turan, Pingel'in sağlık dunı- munun iyi olduğunu, bugün ta- kım ile birlikte cahşmalara katıla- cağını kaydetti. Fenerbahçe, yeni sezon hazır- lıklannı Dereağzı Metin Aşık Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Sabah koşu, depar ve orta çabşması yapan San-Laci- vertliler, öğleden sonra da çift kale maç oynadılar. Fenerbahçe'nin Almanya programı bugün Başkan Hasan Ozaydın, Erol User, Cemil Turan ve Osieck'in yapacağı dörtlü gö- rüşme sonucu belirlenecek. Daum taburcu oldu Spor Servisi- Önceki gün has- taneye kaldınlan Beşiktaş Tek- nik Direktörü Christoph Daum, dün taburcu oldu. Daum'un tamamen iyüeştiği ve bugün İsviçre'ye gideceği bil- dirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle